Španjolski obrazovni sustav

irena_mlinarevic

Irena Mlinarević

aeb12bb8U skladu sa španjolskim Ustavom podijeljene su nadležnosti vezane uz obrazovne aktivnosti između različitih uprava i upravnih tijela. Ukratko, Državna uprava pridržava isključivo pravo regulacije strukture različitih obrazovnih razina i uvjeta stjecanja, izdavanja i nostrificiranja akademskih i profesionalnih diploma.

Španjolski obrazovni sustav podijeljen je na pet velikih skupina:

1. PREDŠKOLSKI ODGOJ (od rođenja do šeste godine)

Nije obvezan i provodi se u ciklusima.

2. OSNOVNA ŠKOLA (od šeste do dvanaeste godine)

Obvezna je i besplatna, osim izdataka za udžbenike i školski materijal.

Prvi ciklus obuhvaća prva dva razreda (6 – 8 godina). Drugi ciklus podrazumijeva treći i četvrti razred (8 -10 godina). Treći ciklus sadrži peti i šesti razred (10 – 12 godina).

Sadržaji su organizirani u obveznim područjima, općeg su i integracijskog karaktera:

  • upoznavanje prirode i društva
  • umjetničko obrazovanje
  • tjelesni odgoj
  • španjolski jezik i književnost (materinski jezik)
  • strani jezici
  • matematika.

Podrazumijeva sustavno pohađanje nastave, a ima za cilj omogućiti i pripremiti sve učenike za usvajanje osnovnih elemenata kulture, stjecanje vještina pismenog i usmenog izražavanja, računanja i osamostaljivanja.

3. SREDNJA OBVEZNA ŠKOLA (poznatija po svojoj kratici ESO – Estudios Secundarios Obligatorios)

Obuhvaća četiri razreda za djecu od dvanaeste do šesnaeste godine.

Prvi ciklus obuhvaća prvi i drugi razred (12 – 14 godina, ako se ne ponavlja razred).

Drugi ciklus obuhvaća treći i četvrti razred (15 -16 godina).

Nakon četvrtog razreda polaže se završni ispit. Ako ga učenik uspješno položi, otvaraju mu se tri mogućnosti:

  1. pohađanje više stručne škole
  2. pohađanje fakulteta
  3. izravno zaposlenje (uz uvjet postojanja minimalne dobi za zaposlenje)

Ako učenik nije položio završni ispit, može se uključiti u program za stručno osposobljavanje.

4. SREDNJA NEOBAVEZNA ŠKOLA podrazumijeva pet mogućnosti koje učenik bira po završenom obveznom četverogodišnjem školovanju. To su: polaganje mature nakon dvije godine, srednja strukovna škola, srednja škola za umjetnost i dizajn ili srednja sportska škola.

5. VISOKA ŠKOLA ILI FAKULTET uključuje različite pristupne razredbene postupke, ovisno o odabranom smjeru, a podrazumijeva sveučilišni studij, visoke umjetničke škole ili akademije, visoke strukovne škole i visoke sportske škole.

b7c8c898b9e0b00ebbfc0f74