Dan sigurnijeg interneta u Požegi

marina_mirkovic

Marina Mirković

Tehnička škola u Požegi petu godinu sudjeluje u nacionalnoj kampanji putem projekta «Sigurnost i zaštita djece na internetu». Učenici su tijekom tjedna u kojem obilježavamo Dan sigurnijeg interneta, na nastavi računalstva, putem radionica analizirali svoja razmišljanja o tome kako njihovo ponašanje i aktivnosti mogu pridonijeti stvaranju interneta boljim mjestom za edukaciju i druženje. Isticali su pozitivne aspekte interneta i promišljali što mogu učiniti oni, odrasli, kao i brojne tvrtke kako bi ga poboljšali, naglašavajući temu „Stvorimo bolji internet zajedno!“.

Nekoliko razrednih odjela drugog i trećeg razreda sudjelovalo je u radionici „Stvori priču“ kao alternativnom načinu razmatranja sigurnosti na iSlika1nternetu. Bio je to kreativan, zabavan i praktičan pristup ovogodišnjoj temi pri čemu su učenici osmišljavali i stvarali kreativne improvizirane priče. Izvukli su pet kartica te pomoću zadanih pojmova (po jedan na kartici) stvorili priču s naglaskom na scenu kako stvoriti bolji internet. Kartice su sadržavale: ulogu, mjesto, tehnički Slika2uređaj, emociju i incident.

Slika 1. Učenici u aktivnosti „Stvori priču“

Različite kombinacije pojmova na izvučenim karticama stvorile su zanimljive situacije, analize i priče.

Slika 2. Autorice zanimljivih priča o sigurnosti na internetu

Slijedi popis pojmova na određenim karticama:

kartice

Priče o sigurnosti na internetu preko zadanih pojmova na karticama

U igri „Ostajem ili odlazim?“ učenici su upoznati s pričom-problemom u kojem je velika kriza u svijetu prisilila stanovnike da se povuku u skloništa kako bi preživjeli. Međutim, u njima nema dovoljno prostora te je ograničen broj uređaja koji mogu biti uz njih. Svaka skupina učenika treba odlučiti i obrazložiti za koji uređaj su se odlučili da bi ostao uz njih u kriznoj situaciji.

Ponuđeni uređaji su: PC/računalo, laptop, tablet, pametni telefon, igrača konzola, e knjiga/čitač.

Svaki učenik u pojedinoj grupi ima kratko vrijeme pripreme, odnosno promišljanja o izboru uređaja i razloga zašto je baš on bitan za moderan život. Kroz 1 minutu mora izložiti svoje razloge odabira sa svojom skupinom. Nakon raspravljanja, svaka osoba u skupini glasuje za uređaj za kojeg misli da bi trebao ostati. Nakon odluke i prezentiranja glasnogovornika svih skupina, te prebrojavanja glasova odlučuje se koji uređaj ostaje, a koji moraju otići iz skloništa. Većina učenika odlučila se je za laptop i pametni telefon.

Pojedini razredni odjeli imali su zadatak izraditi reklamu za novi aplikacijski softver dizajniran za rad na pametnim telefonima, tablet računalima i ostalim mobilnim uređajima.

Učenici kritički razmišljaju o mogućnostima poboljšanja interneta. Pri tome analiziraju i raspravljaju odgovore na pitanja: što vole na internetu, da li su im potrebne dodatne online usluge, koji su trenutni problemi koji ih ometaju ili uzrujavaju na internetu, treba li internet biti sigurniji, što učiniti kako bi internet bio bolje mjesto za rad i zabavne aktivnosti.

Učenici u grupama imaju izazov osmisliti kreativni aplikacijski softver koji će omogućiti korisnicima da iskoriste što više online usluga uz siguran i kvalitetan rad na internetu.

Slika3Grupe svoju ideju predstavljaju ostatku razreda kroz informativan i zanimljiv plakat ili prezentaciju. Moraju uvjeriti svoje razredne prijatelje da je baš njihov aplikacijski softver najbolji. Slijede pitanja i diskusija te odabir pobjednika.

Slika 3. Učenici u izradi reklama za novi aplikacijski softver

Reklama za novi aplikacijski softver

Plakati su izrađeni u Microsoft Wordu, pri čemu su učenici pokazali svoje vještine oblikovanja teksta, slika, odlomaka i dokumenta.

Scenariji za nastavu preuzeti su s galerije nastavnih sadržaja za škole povodom Dana sigurnijeg interneta.

Obrazovni priručnik „The Web We Want“ namijenjen je učenicima dobi 13 -16 godina. Razvili su ga mladi ljudi s ciljem da unaprijedi njihova promišljanja i rasprave te omogući odgovor na brojna pitanja uključujući online ugled, privatnost, preuzimanje sadržaja, potrebu da dobro misle prije objavljivanja sadržaja na internetu, sudjeluju proaktivno i odgovorno, uvažavajući prava i odgovornosti. Priručnik je dizajniran za uporabu u učionici/nastavi kao i za dodatnu samostalnu edukaciju. Možete ga preuzeti s mrežne stranice www.webwewant.eu u PDF obliku na raznim jezicima.

Priručnik je radna bilježnica s brojnim zadacima i aktivnostima za učenike. Neka od poglavlja su:

Moja online prava i odgovornosti
Informacija nije znanje
Sudjelovanje na webu
Oblikujte svoj ​​identitet
Pokaži se, ali ne previše!
Privatnost – moje najveće blago
Što je autorsko pravo?
Jeste li vi pirat?

Zanimljivi su kvizovi, jedan od njih možete isprobati ovdje.

Svi učenici su dio vremena posvetili edukativnim interaktivnim online igrama iz serije

igara Radoznalci u akciji “Sigurniji internet za djecu i mlade”, kao i proučavanju sadržaja priručnika o sigurnosti na internetu dostupnih na mrežnoj stranici www.ucitelji.hr.

O pravima djeteta i kodeksu online prava

marina_mirkovic

Marina Mirković

Tehnička škola u Požegi četvrtu godinu sudjeluje u nacionalnoj kampanji “Sigurnost i zaštita djece na internetu”. Učenici su tijekom tjedna u kojem obilježavamo Dan sigurnijeg interneta na nastavi računalstva kroz radionice detaljnije upoznali svoja online prava i odgovornosti. Pri tome su proučavali sadržaje važnih dokumenata kao što su Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, EU strategija za bolji internet za djecu, Kodeks online prava EU-a, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o pravu na pristup informacijama.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta je popis obveza koje države moraju ispunjavati prema djetetu. Sadrži 54 članka koji su, s obzirom na vrste prava na koje se odnose, razvrstani na:

 • prava preživljavanja (uključuju one članke Konvencije koji djetetu osiguravaju zadovoljavanje temeljnih potreba za njegovu opstojnost),
 • razvojna prava (uključuju one članke Konvencije koji djetetu osiguravaju najbolji mogući razvoj kao što su pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, informiranje, slobodu misli i izražavanja),
 • zaštitna prava (uključuju one članke Konvencije koji osiguravaju zaštitu djeteta: pravo na zaštitu od zlouporabe, zapostavljanja i izrabljivanja, na zabranu dječjeg rada, zaštitu od droga, alkohola),
 • prava sudjelovanja (uključuju one članke koji djetetu omogućuju aktivno sudjelovanje u Slika 1svojem okružju, regionalnom/nacionalnom/svjetskom, koja ga pripremaju za aktivnog građanina u budućnosti. To su, primjerice, pravo na slobodno izražavanje svojih misli i pravo na udruživanje).

Slika 1. Analiza prava Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta

Sadržaj Konvencije analizirali su učenici drugih razreda. Radili su u grupama pri čemu je svaka grupa imala zadatak da prouči određeni dio Konvencije (određeni broj članaka) kako bi, čitanjem i analizom, prepoznala prava koja su, prema njihovom mišljenju, najviše izravno povezana s novim medijima, tj. njihovim online životom. Pri tome su izradili prezentacije te komentirali događaje ili vijesti, odnosno mogućnosti u kojima su pojedina prava povrijeđena.

Učenici su upoznati s idejom prava i odgovornosti u stvarnom svijetu i u online okruženju. Kritički su razmišljali o svojim online pravima, analizirali utjecaj novih medija na pojedinca i društvo, raspravljali o prednostima i manama široke uporabe medija novih tehnologija u svakodnevnom životu.

Posebnu su pažnju posvetili analizi članka 16. Konvencije o pravima djeteta koji kaže: “Dijete neće biti podvrgnuto samovoljnom i nezakonitom miješanju u njegovu privatnost, obitelj, dom ili dopisivanje, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled”, a stavak 2. istoga članka govori: “Dijete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog miješanja ili napada”.

Administratori internetskih stranica zakonom su obvezani u tajnosti držati privatne podatke posjetitelja stranica. To pogotovo vrijedi za stranice na kojima su e-pošta, chat, forum ili blog. Privatni podaci su ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, lozinka te broj kreditne kartice, ali i IP adresa jer se iz nje mogu doznati ostali podaci.

Međutim, ako se iz nekog razloga protiv posjetitelja stranice podnese prijava policiji, administrator stranice i davatelj internetskih usluga obvezni su surađivati s policijom i omogućiti im uvid u svoje statistike kako bi mogli identificirati i pronaći počinitelja.

Zlouporabe bloga na internetu učenici su prepoznali kao Slika 2kaznena djela protiv časti i ugleda, a to su uvreda, kleveta i iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika. Pravo je svakog pojedinca da se poštuje i ne omalovažava njegovo dostojanstvo.

Slika 2. Prezentiranje o online pravima djece

Pojam odgovornosti učenici su definirali kao spremnost da se u potpunosti snose posljedice vlastitog djelovanja te popravi ili nadoknadi moguća šteta koju bi ono proizvelo. Odgovornost podrazumijeva znanje o posljedicama nekih događaja, znanje o osjećajima koje neki događaji izazivaju kao i sposobnost samokontrole.

Djecu i mlade treba obrazovati o učinkovitim strategijama pretraživanja i naučiti ih kako da brzo napuste neprikladne internetske stranice. Dio procesa Slika 3razvoja odgovornosti odnosi se i na upozoravanje kako anonimnost virtualnog prostora ne znači da je taj prostor bezopasan. Djeca i mladi moraju postati svjesni kakve posljedice može imati njihovo ponašanje na internetu.

Slika 3. Analiza online prava i odgovornosti

Adolescente je dobro poticati da govore o svojim iskustvima ili iskustvima svojih prijatelja. U većini slučajeva, kad se razotkrije prava žrtva, prestaje negativno ponašanje. Potrebno je istaknuti kako su širenje i prosljeđivanje nasilne, uvredljive ili ponižavajuće poruke jednako loši i mogu imati jednako teške posljedice kao i ponašanje osobe koja je začetnik poruke.

Važna je uključenost odraslih u virtualni svijet djece i mladih. Najčešće se roditelji ne ustručavaju preuzeti odgovornost za ponašanje svoje djece u igri, školi ili u kući nekog drugog. Takvo ponašanje odnosi se i na događanja posredstvom moderne tehnologije. Roditelji trebaju razgovarati s djecom o računalnoj etici, dogovoriti pravila ponašanja na internetu te definirati posljedice kršenja tih pravila.

Učenici su otkrili i druge vezane dokumente koji su ilustrirali prava izražena u Konvenciji. Među njima su brošure i plakati Vijeća Europe u okviru programa „Gradimo Europu za djecu i s djecom“ s ciljem promicanja dječjih prava i zaštite djece od nasilja. Ovdje ćete otkriti i online igru „Divlja web šuma“ koja djeci pomaže u učenju osnovnih pravila sigurnosti na internetu. Igra koristi poznate bajke koje djecu vode kroz labirint mogućih opasnosti na putu do e-grada Kometa. Igra također potiče ključne vrijednosti na kojima se temelji rad Vijeća Europe kao što su demokracija, poštovanje prema drugima i dječja prava.

Ured pravobraniteljice za djecu izradio je plakat Konvencija UN-a o pravima djeteta – Na jeziku bliskom djeci.

Slika 4O online pravima i odgovornostima postavljen je izložbeni pano u holu Tehničke škole.

Slika 4. Izložbeni pano u holu Tehničke škole Požega posvećen Danu sigurnijeg interneta

Učenici trećih razreda analizirali su dokumente EU strategija za bolji internet za djecu i Kodeks online prava EU-a. Budući da su tekstovi pisani na engleskom jeziku, učenici su pokazali i sposobnost prevođenja. U Kodeksu online prava EU-a razrađena su prava i načela vezana za pristup i korištenje online usluga, online kupovinu te zaštitu online potrošača u slučaju mogućih sukoba. Europska strategija za bolji internet za djecu je strateški dokument kojim se utvrđuje niz mjera čiji je cilj poticati europske tvrtke na razvoj kvalitetnog online sadržaja za djecu, stvaranje sigurnog online okruženja za djecu, odnosno podizanje svijesti o rizicima koje djeca mogu susresti u online svijetu. Važan je razvoj alata i strategije zaštite te borba protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Učenici su, podijeljeni u grupe, izrađivali prezentacije prema zadanim temama, poglavljima dokumenata, a potom sadržaje prezentirali ostalim članovima razrednog odjela.

Slika 5Slika 6
Slika 5. Učenici predstavljaju Kodeks online prava EU-a
Slika 6. Učenici analiziraju EU strategije za bolji internet za djecu

Učenici prvih razreda su na nastavi računalstva diskutirali o posljedicama neprimjerenog i neodgovornog korištenja novih medija te izradili razredne povelje online prava i pravila. Kao prilog su koristili Webwise Povelju online prava djeteta.

Plakati su izrađeni u Microsoft Wordu pri čemu su učenici pokazali svoje vještine oblikovanja teksta, slika, odlomaka i dokumenta.

Slika 7Svi učenici su dio vremena posvetili obrazovnim interaktivnim online igrama iz serije igara Radoznalci u akciji “Sigurniji internet za djecu i mlade”.

Slika 7. Online igra o sigurnosti i zaštiti djece na internetu

Nova igra “Barometar osjećaja” izvedena je u online okruženju, ali i s karticama na školskoj ploči. Ovu verziju igre nazvali smo “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”. Igra se, kao jednostavna aktivnost, može koristiti i prilagoditi učenicima svih dobi. Učenici su, igrajući se, uvidjeli da se svatko može osjećati drugačije, odnosno reagirati na različite načine u zadanim situacijama. Važno je poštivati ​​tuđe osjećaje i biti tolerantniji prema onima s različitim pogledima u odnosu na naše vlastite.

Slika 8Slika 9
Slika 8. Kartice igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”
Slika 9. Prikaz zaslona odigrane online igre “Barometar osjećaja”

Slika 10
Slika 10. Raspored kartica nakon odigrane igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”

Učenici su 6 različitih kartica s definiranim scenarijem – događajem postavljali na mjerač osjećaja povrijeđenosti prema ljestvici od 0 (ne povrjeđuje me uopće) do 10 (jako me povrjeđuje). Bilo je vidljivo da svatko može reagirati i osjećati se drugačije u određenoj situaciji ili scenariju. Učenici su komentirali svoje osjećaje, odnosno razloge postavljanja kartica na određeno mjestu na mjeraču. Uočena je razlika reagiranja kod djevojaka i mladića.

Slika 11Slika 12
Slika 11. Učenici igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”
Slika 12. Analiza igre “Mjerač osjećaja povrijeđenosti”

Tijekom školske godine na roditeljskim sastancima učenika prvih razreda održat će se predavanja o sigurnosti i zaštiti djece i mladih na internetu. Voditeljice projekta “Sigurnost djece na internetu” u Tehničkoj školi Požega su profesorica Marina Mirković i pedagoginja Ksenija Romanić.

Stručni skupovi Sigurnost i zaštita djece na internetu

viktorija_hrzica

Viktorija Hržica

Krajem lipnja, za učitelje i nastavnike informatike i računalstva, održani su međužupanijski stručni skupovi s temom Sigurnost i zaštita djece na internetu koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek. Skupovi su održani 27. lipnja u Lužanima za Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju, 28. lipnja u Josipovcu za Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju te 30. lipnja u Vukovaru za Vukovarsko-srijemsku županiju. Na skupovima je prisustvovalo više od 200 učitelja i nastavnika.

tamaraS osnovama Informacijske pismenosti i vrednovanjem informacija – prisutne je upoznala savjetnica za stručne suradnike knjižničare Tamara Zadravec, prof. Kroz svoje izlaganje te kroz rad u skupinama, prisutne je uputila u samu srž problema i vrlo uspješno ih pozvala na suradnju sa školskim knjižničarom.

ivanaMediji kao odgojno sredstvo i sredstvo zlostavljanja – bila je tema s kojom je prisutne upoznala Ivana Biljan, prof., viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge. U svome izlaganju iznijela je mnogo podataka vezanih uz temu popraćenih iskustvom i posebno skrenula pozornost na dvostruku ulogu medija u našim životima, ali i životima naše djece.

S temom Djeca i mladi u riziku društvene mreže – prisutne je updarkooznao gospodin Darko Ćorković, MUP, Policijska uprava Osječko-baranjska. Prisutni su upoznati s predostrožnim programima i aktivnostima koje provodi policija te s osobama u njihovim županijama koje se bave ovim područjem. U svome je predavanju gospodin Ćorković iznio mnoštvo podataka, ciljano po županijama te je prisutne upozorio na određene zakone i zakonske odredbe kojih se djelatnici u školama trebaju pridržavati i kome se, u slučaju potrebe, mogu obratiti.

Poslije ovih izlaganja na red je došlo izvanredno predavanje gospodina Tomislava Ramljaka, tomislavpredsjednika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. U svome predavanju Mogućnost zaštite djece od neprimjerenih sadržaja na internetu koje nudi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, gospodin Tomislav Ramljak upoznao je prisutne s aktivnostima Centra te ponudio neka rješenja koja mogu pomoći učiteljima, ali i roditeljima kako bi se smanjile opasnosti kojima su djeca izložena na internetu.

Primjeri iz prakse

Na skupovima su prikazani uspješni primjeri iz prakse, koji su imali za cilj potaknuti prisutne da u svojim školama osmisle predostrožne programe i pridruže se obilježavanju sljedećeg Dana sigurnijeg interneta.

Kako je izgledalo na skupovima, donosimo vam kroz foto-albume.

 

Skup je bio izuzetno koristan i dobro prihvaćen, što je vidljivo iz vrjednovanja:

tablica1

tablica2

Prenosim neke od izjava sudionika:

Tijekom skupa ostvari-la/o sam svoje profesionalne ciljeve…

 • upoznat sam s temama koje su primjerene i važne za rad u školi (rad s djecom i mladima)
 • upotpunio sam svoje znanje vezano za sigurnost djece na internetu, oblike prijetnji, savjete za predostrožnost i sl.
 • dobila sam neke nove ideje za nastavu, SZU, nastavničko vijeće
 • tema je jako zanimljiva i korisna za naš rad, predavači su bili izvrsni
 • saznala sam načine sigurnijeg korištenja interneta, zaštite djece pri korištenju mreže, kako riješiti probleme, prijaviti zlostavljanje, program SINI
 • unaprijedila sam znanje vezano uz mogućnost zaštite učenika od neprimjerenih sadržaja, radnji i osoba
 • dublje sam analizirao utjecaj medija, korištenja društvenih mreža bez nadzora i dr.
 • s većom pozornošću ću pratiti rad učenika na internetu, a pogotovo sudjelovanje na Facebooku
 • informiranje o sadržajima važnim za nastavu i odgojnu praksu
 • ugodna atmosfera i poticajna okolina.

Najviše mi je koristilo…

 • niz informacija o načinu zaštite djece i privatnog područja života od negativnih strana medija
 • čuti preporuke i savjete gospodina Ramljaka (CNZD) i gospodina Ćorkovića (MUP)
 • iskustvo drugih – njihovi pogledi na određene pojave i događanja o kojima sama nisam razmišljala, rješenja problema koje su predložili
 • podatci dobiveni od pripadnika MUP-a
 • suradnja s MUP-om
 • primjeri iz prakse
 • vježba u grupama
 • informacije o štetnostima i putovima zlouporabe interneta prema djeci
 • predavači izvan sustava MZOŠ – policija, udruge, radi proširenja kontakata i područja rada na predostrožnosti nasilja na internetu.

U svom daljnjem radu mislim da je moguće…

 • više upoznavati djecu, roditelje i ostale nastavnike o štetnostima i opasnostima na internetu te nastojati zaštititi djecu
 • primijeniti neke dobivene informacije u radu i prijenosu informacija roditeljima, kolegama i učenicima
 • trajno obrazovati učenike, roditelje, nastavnike o sigurnosti i zaštiti djece na internetu
 • organizirati u svojoj nastavi predavanje Sigurnost i zaštita djece na internetu na ovaj način
 • iskoristiti većinu savjeta kako bi se poboljšala sigurnost učenika. Prvenstveno propitati njihova iskustva kako bih se znala postaviti ubuduće
 • više brinuti o vremenu koje učenici provedu u pretraživanju i korištenju računala
 • „Dugotrajan boravak u igri računalom je zločin prema svom slobodnom vremenu i napredovanju – moderno ropstvo ne samo danas nego i sutra“.
 • veća suradnja s policijskom upravom, odsjekom za predostrožnost – organiziranje predavanja u školi za djecu i roditelje
 • informirati roditelje o bitnim sadržajima na roditeljskim sastancima. Osmisliti i bolje obraditi sigurnost na internetu kroz nastavu
 • uklopiti u sate razrednika i roditeljske sastanke osobe iz MUP-a na temu Sigurnost na internetu.