Rad savjetodavnog radnika

u doba ”korone”

alenka_plevnik

Alenka Plevnik

Sažetak

Istraživanju sam pristupila uz pretpostavku da su savjetodavni djelatnici u ovo doba epidemije dodatno opterećeni jer obavljaju mnogo dodatnih zadataka koje su dobili s namjenom rješavanja nevolja i problema pojedinaca. Za pomoć u obliku intervjua smo zamolili suradnicu, savjetodavnu djelatnicu naše škole. Rad savjetodavnog djelatnika za vrijeme ”korone” ne može se nikako jednačiti s radom u živo jer nisu usporedivi. Pa ipak ne bismo mogli reći da je rad na daljinu ”naporniji” nego radije ”jako drugačiji”.

Ključni pojmovi: savjetodavni radnik, učenici, savjetovanje, rad na daljinu.

Abstract

I approached the research with the premise that during these times counsel workers are additionally burdened because they are performing many extra tasks which have been entrusted to them for the sake of solving the hardships and troubles of individuals. We asked a coworker who is a counsel worker in our school for help in the form of an interview. It is not possible to equate the work of a counsel worker during covid times with ”live” work (as opposed to online work) for these two forms of counsel work are not comparable. This doesn’t mean though that we could describe counsel work from a distance (online) as ”more demanding” but rather as ”very different”.

Keywords: counsel worker, students, counseling, work from a distance

1. Uvod

Savjetodavnog djelatnika „korona vrijeme” stavlja pred nove i drugačije izazove. Tijekom ovog kriznog razdoblja pojavljuju se kod djece, kod zaposlenih kao i kod roditelja različiti problemi.

Naše istraživačko pitanje je sljedeće: Kako se odvija rad savjetodavnog djelatnik u školi za vrijeme “korone“. Zanima nas da li se posao savjetodavnog djelatnika u školi u doba korone promijenio i što je to što je drugačije. Koliko se rad za vrijeme korone razlikuje od uobičajenog i koji su poslovi stavljeni na “stranu“.

U kratkom intervjuu sa savjetodavnom djelatnicom jedne ljubljanske osnovne škole dobit ćemo povratnu informaciju o tome kakav je njen posao u doba korone.

2. Savjetodavni djelatnik u školi

U školi je savjetodavna služba prva s kojom se roditelji i djeca susreću. To je također prostor u kojem se uspostavlja savjetodavni odnos sa svim sudionicima u školi (Programske smjernice savjetodavna služba u vrtiću, 2008). Savjetodavni odnos je taj pomoću kojeg se savjetodavni djelatnik trudi održavati otvorene mogućnosti za neprestano uspostavljanje i razvijanje mreže pomoći i suradnje (Vogrinc i Krek, 2012).

“Savjetodavna služba je odgovorna da sa svoje strane uvijek iznova uspostavlja i održava savjetodavni odnos sa svim sudionicima u vrtiću odnosno u školi“ (Vogrinc i Krek, 2012, str. 6). Taj za nju značajan odnos uspostavlja i održava rad s učenicima, roditeljima, učiteljima i drugim stručnim radnicima, vodstvom škole te vanjskim stručnim suradnicima (Bezić, Rupar i Škarič, 2003). “Savjetodavna služba ostvaruje svoje poslanstvo savjetovanjem, konzultacijama i koordinacijom te izvodi tri temeljne vrste pomoći“ (isto, str. 90).

Savjetodavna služba surađuje i pomaže svim sudionicima na različitim područjima svakodnevnog života i rada u odgojno-obrazovnim zavodima. Školski savjetodavni djelatnici zbog svojeg specifičnog stručnog znanja svojim su suradnicima unutar pojedinačne ustanove, kako učiteljima, drugim stručnim djelatnicima, tako vodstvu, ponajprije suradnici koji zajedno s njima ostvaruju postavljene ciljeve škole i niso zamišljeni kao unutrašnji servis (Bezić, Rupar i Škarič, 2003) koji bi rješavao probleme umjesto drugih.

U doba izvanrednih okolnosti u Sloveniji možemo se pouzdati u savjetodavne djelatnike zbog njihovog načina surađivanja i povezivanja po čitavoj vertikali unutar odgojno-obrazovne ustanove, posebnog stručnog znanja kojeg imaju, te sposobnosti rješavanja složenih problema na više nivoa: pedagoškom, psihološkom i socijalnom (Bezić, Rupar i Škarič, 2003). Prema potrebi znaju se povezati i i s vanjskim ustanovama te pomažu vodstvu škole u rješavanju pitanja sadržaja i organizacijskih pitanja. Na taj način savjetodavna služba u školi predstavlja važan potporni element u savjetovanju i traženju rješenja na raznim područjima (isto).

3. Djelatnost savjetodavnog djelatnika u školi za vrijeme “korone“

U Sloveniji je savjetodavni djelatnik sistematizirano radno mjesto opredijeljeno u Pravilniku o normativima i standardima za izvođenje programa osnovnih škola. To je velika prednost jer u mnogim državama za obavljanje takve djelatnosti na lokalnom nivou unajmljuju zaposlene u strukovnim centrima koji su zaduženi za više škola, a istodobno moraju tražiti pomoć i od privatnih organizacija (Vogrinc i Krek, 2012).

Da bismo ustanovili koliko se rad savjetodavnog djelatnika u školi u doba epidemije i izvanrednih okolnosti razlikuje od rada u uobičajenim okolnostima, održali smo intervju sa školskom savjetodavnom djelatnicom. Pitanja su se odnosila na tijek radnog dana, prednosti i slabosti i novog načina rada, psihofizičko stanje, povratne informacije sudionika te eventualna nova ili drugačija zaduženja.

Iz odgovora možemo rezimirati da radno vrijeme traje oko 8 sati dnevno, prije svega radi dobre organizacije. Savjetodavna djelatnica svaki dan najprije pregleda elektronsku poštu i eventualne zabilješke u elektronskom dnevniku. Bez svakodnevne točne pripreme prioritetnog popisa koji nastaje na osnovu primljenih informacija, bi vrlo brzo izgubila crvenu nit – tijekom dana su naime upravo telefonski pozivi koji često zbunjuju misli, a ponekad zahtijevaju intervenciju bez odgađanja. Na taj si način može barem okvirno organizirati vrijeme za hitne sastanke na daljinu. Unatoč tome da ima doma mogućnost i prostor da se umakne, službeni i obiteljski život često se jako isprepliću jer poruke i molbe dolaze na elektronsku poštu i u poslijepodnevnom vremenu, što od nje zahtijeva mnogo fleksibilnosti, a prije svega, kao što je već spomenuto, planiranje unaprijed.

Kao najveći nedostatak ili problem rada na daljinu ona navodi odsutnost svakodnevne interakcije s učenicima i suradnicima. A koliko je ima, to je virtualno ili po telefonu, što se ne može usporediti s osobnom interakcijom. Mnogo više je posla i kontakta s roditeljima. Često ima osjećaj da rješava probleme kojih ne bi bilo da su u školi, a koji nisu povezani s njenom djelatnošću (kompjutori koji ne rade, problemi s internetom …), te da se roditelji ne obraćaju k njoj u tolikoj mjeri zbog odgojnih problema i problema oko učenja kao što su to inače činili dok se nastava održavala u školi. Isto tako nije moguće izvoditi sve radne zadatke (hospitacije, promatranje djece), i upravo zato se rad na daljinu ne može jednačiti s radom u živo, jer nisu usporedivi, ali nikako ne smatra da je rad na daljinu “naporniji“ već da je “jako drugačiji”.

Kao što se odvija sva komunikacija s djecom i roditeljima na daljinu (telefon, e-pošta, video konferencije), tako se odvija i sva komunikacija sa suradnicima i vodstvom. Uvijek se raduje svakoj povratnoj informaciji i kaže da joj nedostaje više povratnih informacija od samih učenika. Jako joj nedostaju susreti s njima na školskim hodnicima. O svim posljedicama koje će doći zbog svega ovoga radije uopće ne razmišlja.

Kao prednost ističe uštedu na vremenu koje bi inače potrošila za vožnju na posao. To kompenzira s kretanjem po prirodi, čitanjem stručne literature i individualnim stručnim obrazovanjem. Svjesna je da je skrb za vlastito dobro stanje ključ do uspjeha i pozitivnog načina gledanja i uspješnog rješavanja problema koji se nagomilaju tijekom dana.

4. Zaključak

Uloga savjetodavne službe ključna je u međusobnoj suradnji gdje uspostavlja prostor za zbližavanje različitih sudionika, za povezivanje, za međusobnu pomoć i potporu i gdje se združuju izvori znanja, dijeli znanje i iskustva svih sudionika (Gregorčič Mrvar, Jeznik i Kroflič, 2020).

Iz našega intervjua možemo zaključiti da savjetodavna djelatnica navodi kao najvažnije u radu na daljinu dobru osobnu organiziranost i razgraničenje službe i slobodnog vremena. Također navodi neke prednosti rada na daljinu: ušteda vremena kojeg bi inače potrošila u vožnji na radno mjesto; rad na kompjutoru i obavljanje telefonskih razgovora iz domaćeg okruženja. Također je svjesna važnosti rasterećenja i opuštanja (gibanje, meditacija …). Najviše joj nedostaju međuljudski odnosi i naročito neposredni rad s učenicima. Iz rečenoga se vidi da se trudi sačuvati značenje i svrhu savjetodavne službe na daljinu, traži rješenja, obrazuje se i sve vrijeme je djeci, roditeljima i suradnicima na raspolaganju za potporu i savjetovanje.

Vrijeme korone zahtijeva od svih pedagoških djelatnika promjene. Promjene načina i metoda rada, prilagođavanje novoj i nepoznatoj situaciji povećava potrebu po inovativnosti i dobroj samoorganizaciji i promjenu samoga sebe. To je mnogo puta izvan znanoga i udobnoga, a to sve prouzrokuje stres i tjeskobu, što se pak može ublažiti radom na samome sebi.

S obzirom na pridobivene podatke možemo zaključiti da rad savjetodavnog djelatnika zahtijeva za vrijeme epidemije najviši stupanj učinkovitog funkcioniranja u ulozi organizatora, savjetnika, idejnog vođe, potpornog člana, tražitelja inovativnih rješenja, podsticatelja komunikacije, psihoterapeuta, mentora i supervizora drugima i ne kao zadnje i samome sebi. Radni zadaci koji združuju više različitih profila i koje bi inače obavljalo najmanje 5 osoba sada su spojeni u jednu službu pod jednostavnim nazivom “savjetodavni djelatnik“, a koji je zapravo mnogo, mnogo više od toga što samo ime govori.

5. Literatura

 1. Bezić, T., Rupar, B. in Škarič, J. (2003). Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela svetovalne službe. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 2. Gregorčič Mrvar, P., Jeznik K. in Kroflič R. (2020). Razmislek o vlogi in pomenu šolskih svetovalnih služb v času epidemije. Pridobljeno: https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/aktualno-covid-19, 19. 11. 2020 ob 17.04.
 3. Šarić, M. in Gregorčič Mrvar, P. (2020). Nekaj predlogov za delo šolske svetovalne službe v času izolacije zaradi epidemije. Pridobljeno https://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/aktualno-covid-19, 19. 11. 2020 ob 17.33.
 4. Programske smernice svetovalne služba v šoli. (2011). Pridobljeno https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Drugi-konceptualni-dokumenti/Programske_smernice_za_svetovalno_sluzbo_v_osnovni_soli.pdf, 14. 11. 2020.
 5. Vogrinc, J. in Krek, J. (2012). Delovanje svetovalne službe. Pridobljeno http://pefprints.pef.uni-lj.si/1188/1/Vogrinc_Krek_Delovanje_svetovalne.pdf, 16. 11. 2020 ob 17.10.

Savjetovanje – Računalo u školi XV.

Viktorija Hržica i Darko Rakić

Viktorija Hržica i Darko Rakić

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     U Šibeniku se od 25. do 27 rujna 2011. održalo Savjetovanje „Računalo u školi XV.“

Skup je svojim izlaganjem, koje je proglašeno najboljim predavanjem na ovogodišnjem Savjetovanju, začinio gost – predavač Benjamin Nizet iz Belgije. U svome predavanju „ICT & Education: A True Love Story?“ predstavio je rad udruge nastavnika te je predstavio njihov portal http://www.enseignons.be, što u prijevodu znači ucitelji.be Smiješak.

Na skupu smo čuli sljedeće predavače:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– iskustva rektora riječkog sveučilišta prof. dr. sc. Pere Lučina koji je govorio, iz uloge pregovarača, o Utjecaju pristupanja RH u EU na procese u obrazovanju,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
– prof. dr. sc. Mile Dželalija predstavio je rezultate Provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i prilike u kojima se trenutno nalazimo te što nas sve očekuje u doglednoj budućnosti,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     – Kao i svake godine do sada akademik Leo Budin rado sudjeluje na ovome skupu i uvijek nas uputi u novine koje su važne za naš obrazovni sustav. Tako je i ove godine održao predavanje pod nazivom Obrazovana i inovativna Hrvatska u inovacijski usmjerenoj Europi,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


– prof. dr. sc. Nenad Prelog govorio je o Promjenama prioriteta u europskim dokumentima o obrazovanju u području IKT,

– Zlatka Markučič, prof. savjetnik iz XV. Gimnazije u Zagrebu, OLYMPUS DIGITAL CAMERA     upoznala je prisutne s novostima u ispitnom katalogu Državne mature iz informatike. Novosti se odnose na uvođenje više pitanja otvorenog tipa, jer je uočeno da kod pitanja zatvorenog tipa učenici pogađaju odgovore a ne služe se znanjem. Povećan je broj zadataka s 32 na 36 i ukupan broj bodova povećan je na 40. Produljeno je vrijeme pisanja testa s 90 na 100 min, veći je udio zadataka otvorenog tipa, drugačija je raspodjela bodova po cjelinama, dodana su dva zadatka proširenog odgovora u kojima je moguće postići po 3 boda. U tablici pseudo jezika dodan je programski jezik Python. Obrazovni ishodi su detaljnije razrađeni te su u programiranju dodani novi dijelovi sadržaja. Najavljene izmjene uskoro će biti i službeno objavljene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     – Marijana Pezelj, CARNet, je prikazala rezultate prve godine provođenja projekta ICT Edu te najavila aktivnosti vezane uz projekt koje su u tijeku i koje se planiraju u ovoj školskoj godini,

– VikOLYMPUS DIGITAL CAMERA     torija Hržica govorila je o aktivnostima obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta u RH u školskoj godini 2010./2011. te pozvala učitelje i nastavnike da se iduće godine, 7. veljače pridruže obilježavanju ovoga dana u svojoj školi,

– Davorin Perišić, Perpetuum Mobile, prisutne je informirao o Ugovoru o licenciranju MS Proizvoda kojeg je sklopilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH,

– Kristijan Zimmer govorio je o Digitalnim inicijativama iz područja otvorenih sustava u OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Europi koristeći se prezentacijom izrađenom u programu otvorenog koda Sozi inkscape alata za izradu zumirajućih prezentacija, posebno ističući Creative Commons licence kojoma se mogu zaštiti materijali koje učitelji objavljuju na mrežnim stranicama,

– Edin KadiOLYMPUS DIGITAL CAMERA     ć, prof. iz zadarske Medicinske škole predstavio je put, kroz retrospektivu prošlih 12 godina, koji je prošla njegova škola kako bi postala inovativna istraživačka škola,

– Ranko Čabrilo, Microsoft Crna Gora, predstavio je Iskustva u informatizaciji školstva u OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Crnoj Gori, što je prisutnima bilo posebno zanimljivo osobito u dijelovima gdje je uspoređen obrazovni sustav u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Prikaži album

– Izuzetno važan dio skupa bio je okrugli stol s temom „EU projekti u obrazovanju“ na kojemu su sudjelovali: Benjamin Nizet (Belgija), Ivana Turčić-Prstačić, Ivana Krnjić (AMPEU), Mislav Balković (Algebra) i Goran Sirovatka (NCVVO).
Nakon panel rasprave u kojoj su izneseni novi pogledi na EU projekte i kojima je bio cilj potaknuti obrazovnu zajednicu na prijavljivanje projekta, gospođa Ivana Krnjić iz Agencije za mobilnost i programe EU predstavila je Agenciju te program Comenius i eTwinning portal, popularni „Facebook“ za škole.

Najvažniji i najbolji dio Savjetovanja su prijavljena izlaganja učitelja i nastavnika koja pokazuju što se sve radi u našem obrazovnome sustavu. Prijavljena izlaganja bila su:

 • Nataša Ljubić Klemše iz I. osnovne škole u Bjelovaru održala je predavanje pod nazivom Nove obrazovne mogućnosti s alatima weba 2.0 i e-učenjem u primarnom obrazovanju,

 • Sanja Srdelić iz Privatne ekonomsko-informatičke škola predstavila je Moj online razred, projekt koji su proveli u školi tijekom prošle školske godine,

 • Članovi Državnog povjerenstva i sastavljači zadataka, V. Hržica iz AZOO, M. Kulaš iz OŠ Smiljevac u Zadru, V. Lončar-Cindrić iz OŠ „Mato Lovrak“ u Novoj Gradiški i G. Bukvić iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru, govorili su o prvom natjecanju iz Osnova informatike za osnovne škole. Predavanje je uspjelo izazvati raspravu u kojoj su učitelji iznijeli svoje zamjerke te predložili poboljšanja za sljedeću godinu,

 • Mladen Klaić iz OŠ Brestje u Sesvetama predstavio je Elektronički multimedijski nastavni materijali iz fizike,

 • Marina Rauker Koch iz Željezničke tehničke škole Moravice i Tanja Šebalj-Kocet iz OŠ „Petar Zrinski“ iz Čabra, predstavile su projekt Znanje bez granica, u kojemu su uspješno uključeni učenici u informatičku edukaciju umirovljenika,

 • Ivana Ružić iz OŠ Donji Kraljevec govorila je o Primjeni web 2.0 alata u osnovnoškolskom obrazovanju,

 • Ela Veža iz OŠ „Trstenik“ iz Splita predstavila je Proces učenja u kurikularnom pristupu,
 • Dubravka Radaković iz OŠ Gračani iz Zagreba govorila je o Ranom učenju digitalnih kompetencija,

 • Dr. sc. Nina Lipljin ove godine održala je predavanje s temom Integracija i primjena IKT u nastavnom procesu.

Kako skup ne bi bio samo predavačko-plenarni, organizirane su sljedeće radionice:

 • Python– Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič i Smiljana Perić, kako bi nastavnici informatike u srednjim škola mogli učenike što uspješnije pripremiti za Državnu maturu održane su dvije radionice (uvodna i napredna) o programiranju u programskom jeziku Python,
 • stručni skup je zaokružen radionicama iz Uvoda u upravljanje projektima, koje imaju za cilj pripremiti naše škole kako bi uspješno prijavile svoje projekte na fondove EU.
 • Office 2010 Tips & Tricks– Zvonimir Grubišić,
 • LightSwitch– Tomislav Tipurić,
 • Desktop Deployment za osnovne škole – Tomica Kaniški,
 • predstavljen je projekt Kidnect s kojim su hrvatski studenti sudjelovali na svjetskom natjecanju Imagine Cup 2011, koje je održano u New Yorku, a zasnovano je na korištenju Kinecta za Xbox. Održana je i izuzetno zanimljiva radionica Kinect za PC.

Donosimo i pregled Microsoftovih priručnika i obrazovnih sadržaja za učitelje.