Brošure, kalendari i igra Pictionary o sigurnijem internetu

sandra_dasencic

Sandra Dasenčić

U našoj se školi brojnim radionicama i predavanjima drugu godinu zaredom obilježava Dan sigurnijeg interneta. Zbog činjenice da svijet interneta i online komunikacija zauzimaju važan dio u svakodnevici mnoge djece, cilj naših radionica je naučiti djecu kako odgovorno i sigurno koristiti internet te na koje opasnosti možemo naići, koja su naša prava, ali i odgovornosti.

Razredna nastava

Učenicima razredne nastave je na satu razrednika održano predavanje o sigurnosti na internetu. U završnom dijelu sata razgovaralo se o opasnostima na internetu, nepoznatim i zlonamjernim osobama, krađi osobnih podataka..

Predmetna nastava

Tijekom dva tjedna održana su predavanja o sigurnom korištenju interneta, o online pravima i odgovornostima na internetu te su učenici nakon toga izrađivali razne obrazovne materijale. Učenici osmog razreda imali su poseban zadatak izraditi prezentacije za učenike nižih razreda koje su im prikazali i podučili ih o ovoj temi.

clip_image002

Obrazovne brošure

Učenici 5. i 6. razreda izradili su obrazovne brošure u programu Microsoft Office Publisher. clip_image004

 

Kalendar

U 6. razredu izrađen je kalendar u programu Microsoft Office Word i Bojanje.

Igra Pictionary

Učenici 8. razreda izradili su kartice s pojmovima na temu sigurnijeg interneta i ploču za igru Pictionary u kojoj igrači crtaju zadane pojmove.

clip_image006clip_image008 

Roditeljima će biti prikazane prezentacije o ovoj temi kako bismo svi zajedno pridonijeli što sigurnijem okruženju naše djece u internetskom svijetu.

Ovim smo radionicama učili i razvijali vještine uspješnog i sigurnog korištenja interneta te kako biti odgovorni sudionici virtualnog svijeta.

Dan sigurnijeg interneta u Osnovnoj školi Supetar

sandra_dasencic

Sandra Dasenčić

Povodom Dana sigurnijeg interneta glavni cilj bio je ukazati učenicima na važnost odgovornog ponašanja na internetu kao i na opasnosti na koje mogu naići. Naša škola ima 261 učenika i svi su se uključili u obilježavanju toga događaja.

clip_image002Učenicima razredne nastave bila je prikazana priča „Beskonačna šuma“, a u informatičkoj učionici imali su priliku igrati igru Radoznalci u akciji “Sigurniji internet za djecu i mlade”.

Svi učenici predmetne nastave na satu informatike igrali su istu igru u kojoj su provjerili svoje znanje o zaštiti podataka na internetu. Razgovarali smo o njihovim iskustvima i ponašanju na internetu, a upoznati su i s time na koje se načine nositi s problemima.

Na satu informatike učenicima osmih razreda održano je predavanje o sigurnosti na internetu. Oni su kao najstariji dobili zadatak da na tu temu naprave svoje prezentacije. Učenici s najboljim prezentacijama su učenicima 5., 6. i 7. razreda održali predavanje na satu razrednika. Mlađi učenici bili su oduševljeni takvim gostovanjem na satu i obrazovanjem o njima omiljenoj temi – internetu.

Učenici šestog razreda napravili su plakat i pokazali svoje znanje o sigurnosti na internetu.

Roditelji su pozvani na zajednički rad i učenje o sigurnom ponašanju sa svojom djecom, a korisne savjete mogli su pronaći u priručniku za roditelje na našoj mrežnoj stranici.

Cijelom ovom akcijom podignuli smo svijest o prednostima i nedostacima interneta te smo objasnili kako biti odgovoran sudionik na internetu.