Financiranje projektnih aktivnosti

kroz „Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe“ (SEECEL)

dominik_tomislav_vladic

Dominik Tomislav Vladić

Jedno od najvažnijih pitanja koje se pred nas postavlja kada pokrećemo projekt jest: „Kako financirati projekt?“ Financiranje projekata je uvijek ključno pitanje kojim se treba baviti cijeli tim kako se realizacija projekta ili određenih projektnih aktivnosti ne bih dovela u pitanje. Stoga kvalitetni planovi, ljudski resursi i drugi resursi koji su na raspolaganju trebaju detaljno biti analizirani i svi prema svojim mogućnostima uključeni u projektne aktivnosti. Kao nastavnici ste vjerojatno volonterski sudjelovali u brojnim projektima. Kada se pogledaju rezultati, zadovoljstvo koje nam je obično pri samome vrhu ljestvice vrijednosti i ciljeva, velik je pokretač za sve nas kao sudionike u budućim  projektnim aktivnostima. 

Što utječe na kvalitetne rezultate?

Svjesni smo da različite škole imaju različite resurse na raspolaganju, a svakako se to odnosi i na financijsko stanje koje često nije zadovoljavajuće. Isto tako i mi kao djelatnici BuLiKškole, u našem slučaju ne bismo mogli iz vlastitih sredstava realizirati sve što smo početkom školske godine zacrtali. Internet i povezivanje na društvenim mrežama, te stvaranje prijateljstava među širom zajednicom i dalje, omogućilo nam je povezivanje i uključivanje na međunarodne projekte. Detaljnije o projektu naše škole možete pročitati na stranicama Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL). To je centar koji školama daje priliku da sudjeluju na međunarodnoj razini i osigurava dio financijskih sredstava za tehničku opremu, potrošne materijale i troškove edukacije nastavnika. Više o načinu provođenja aktivnosti može se pronaći u objavljenim dokumentima

Ključni čimbenici za razvoj i provedbu ideja na jednom takvom projektu su:

  • Internet i povezivanje na društvenim mrežama
  • stvaranje prijateljstava među širom zajednicom i dalje
  • povezivanje i uključivanje na međunarodne projekte
  • traženje izvora financiranja

Uključenost, komunikacija, suradnja

Kada smo krenuli s planiranjem nitko nije imao tako velika očekivanja i nije se razmišljalo o mogućim drugačijim rezultatima od uobičajenih koji se postižu kroz druge projekte u školi. Kada na kraju godine analizirate stanje i shvatite da su maksimalni angažman dklub mladih tehničara 1ali gotovo svi nastavnici, bilo da su uključeni u projekt ili surađuju s nastavnicima koji su uključeni, te kada vidite da su tu bili i svi nenastavni djelatnici, stručna služba i lokalna zajednica, onda se postignuto drugačije i više cijeni. Uključivanjem škole u spomenuti projekt, dobili smo značajna financijska sredstva koja su imala zadanu namjenu u projektu. Na taj način smo mogli realizirati glavni dio, nabaviti svu potrebnu opremu i usavršavati se za stjecanje novih kompetencija. Bili su potrebni dodatni napori, ulaganje

vlastitih resursa, ali i resursa škole. Kao i u svim drugim projektnim aktivnostima, nikada ne možete očekivati da će sve biti u potpunosti pokriveno. Ono što vam se ne može nadoknaditi jest vaše slobodno vrijeme koje ste iskoristili za razvoj. Ali unatoč tome rezultati su nagrada kojom ste i više nego zadovoljni. 

Ukratko možemo navesti sljedeće zahtjeve:

  • suradnja među svim sudionicima u školi,
  • suradnja s mentorskom školom koja je već prošla našu razinu
  • uključivanje što većeg broja učenika
  • uključivanje nenastavnog osoblja, nastavnog osoblja, školske stručne službe
  • uključivanje roditelja, ljudi iz svijeta poduzetništva
  • korištenje dodatnih resursa: Internet, izrada digitalnih materijala, izrada ručnih radova, predmeta, nabavka sadnica, nabavka materijala za održavanje

Transparentnost

Financiranje je uvijek predstavljalo određenu razinu nesigurnosti. Povremeno se javljaju problemi koje morate u hodu rješavati. Morate biti fleksibilni. Trebate razumjeti planove, prilagoditi ih, znati preusmjeravati resurse, maksimalno iskoristiti sve što je na raspolaganju. Na kraju do izražaja dolazi komunikacija i suradnja sa širom zajednicom. Svakako očekujete podršku mjesta u kojemu se škola nalazi, podršku grada i županije. Od posebnog značaja je podrška u financijskom smislu i poticanju na daljnje aktivnosti. No da bih do toga došlo rezultati moraju biti konkretni. Tako smo na stranicama škole redovito izvještavali o svemu što se događalo unutar škole.

Na neki način, to je i dobar primjer izvještavanja o realiziranim aktivnostima, te svakako transparentan način rada. Uostalom, kod učenika smo htjeli razviti svijest o svemu tome i razvijati pozitivnu sliku o poduzetništvu.

Buduće projektne aktivnosti u novoj školskoj godini

U financijskom smislu nam je SEECEL omogućio pokretanje aktivnosti i osiguranje sve potrebne tehničke opreme, računala, projektora i potrošnog materijal. No nakon realizacije svih aktivnosti, s učenicima smo osigurali određena financijska sredstva koje će omogućiti daljnje provođenje istih aktivnosti. Kroz tehničke radionice, izradu drvenih predmeta, slike koje su nastale na likovnim radionicama, školski vrt i uz druge radionice, učenici su uz vlastite napore s učiteljima osigurali budućnost projektnih aktivnosti. Zbog toga mislimo da je vrijedno bilo pokušati u nečemu tako složenom. Izgrađen je temelj a sada nam preostaje da uz manju potporu svake godine možemo ponovno realizirati iste i nove projekte. Nadamo se da će vrijednost ovoga biti prepoznata i naredne školske godine, te da ćemo financijsku potporu dobiti i od grada i od županije. Imamo učenike koji su voljni dati puno od sebe i učitelje koji će u svoje slobodno vrijeme pripremati aktivnosti i voditi ih cijelu godinu.