Računalo u školi XIV – predavanja i radionice

viktorijaH_marinaK

Viktorija Hržica i Marina Kulaš

Kako oblak spustiti na zemlju

Ratko Mutavdžić, Public Sector Lead iz Microsofta Hrvatska, upoznao je sudionike s idejom računalstva u oblaku (Cloud Computing) započevši predavanje pitanjem „Tko od vas koristi Cloud Computing?“

Tijekom predavanja posebno je istaknuo jednostavnost uporabe računalstva u oblaku te da sama ideja Cloud Computinga datira još iz 1964 . s računala IBM 360.

Tijekom predavanja predstavio je različite tipove Cloud Computinga te mogućnosti javnih i privatnih oblaka.

Predavanje je završio zaključkom: „Oblak je vrlo jednostavna stvar i vi ga već koristite (gmail, hotmail…). Od nastavnika se u budućnosti očekuje da informatičku opremu koriste „kao struju“ – da jednostavno uključe uređaje i koriste ih.“

Office 2010 – učinkovitost uvijek i svugdje (kako da svakodnevne aktivnosti u radu na računalu ubrzate i olakšate korištenjem novih mogućnosti u paketu Microsoft Office 2010?)

Sanja Grčić Plečko iz Microsofta Hrvatska pokazala je niz novih mogućnosti programa iz paketa Microsoft Office 2010. Evo ukratko nekoliko novina:

 • U PowerPointu je osnovna zadaća napraviti prezentaciju što interesantnijom i time privući pažnju slušatelja. Osim teksta, koji ne treba previše koristiti, olakšana je uporaba slika i videoisječaka. Klikom na određeni objekt otvara se izbornik Format s mnoštvom novih dodatnih oblikovanja uporabom gotovih stilova (pr. na fotografiji mogućnost odstranjivanja pozadine). Videomaterijal se može uređivati izravno u PowerPointu. Efektni su i novi prijelazi slajdova. Prezentacija se može objaviti i na internetu korištenjem mogućnosti Broadcast slide show.
 • U Outlooku možemo zadati razvrstavanje primljene elektroničke pošte po razgovorima (temama) te nepoželjne ignorirati ili prebacivati u smeće. Dostupna je nova mogućnost za čišćenje sandučića primljene pošte (Clean Up).
 • U Wordu je spomenut Okvir za navigaciju (Navigation Pane) s olakšanim pretraživanjem i jednostavnijom vidljivošću naslova u dokumentu.
 • U Excelu je novost Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting) koje omogućava grafički prikaz podataka u samoj ćeliji. Tako uočljivije, atraktivnije i jasnije vidimo trendove.
 • U OneNoteu možemo snimati predavanje i tako ga arhivirati.
 • Publisher nam nudi puno novih stilova i gotovih predložaka za izradu prezentacija, pozivnica, kalendara…

Office se može koristiti i izravno na internetu pomoću Office Web Appsa koji omogućavaju stvaranje i objavljivanje Officeovih dokumenata na Windows Liveu. Prema najavama, hrvatska inačica Officea 2010 trebala bi uskoro biti dostupna u Centru za preuzimanje Microsoftovih računalnih programa za škole u Republici Hrvatskoj.

Model ovladavanja disciplinom u razredu: dijagnostika, metode, tehnike, tipovi

Predavanje Nine Lipljin dalo je pregled različitih metoda i tehnika rada u razredu referencirajući se na www.disciplinehelt.com/teacher gdje je predavačica i pronašla mnoštvo materijala. Spomenula je i popis različitih tipova učenika koji se mogu pronaći na ovoj poveznici. Za kraj predavanja pripremila je zanimljivu anketu gdje je, pomoću 14 pitanja na koja su odgovarali sudionici, identificirala tri tipa nastavnika.

Projekt Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju ICT Edu

Renata Ivanković, voditeljica posebnih obrazovnih programa u CARNetu, upoznala je sudionike s novim projektom koji je pokrenuo CARNet u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te Agencijom za odgoj i obrazovanje. Projekt ICT Edu, projekt je o uporabi informatičke tehnologije u nastavi. Provest će se tijekom sljedeće dvije školske godine. Obrazovanjem će biti obuhvaćeno sve nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama kroz dva modula, po jedan u svakoj školskoj godini. Više o projektu možete saznati na ovoj poveznici.

Informacije o projektu Sustavna programska podrška

Mr. sc. Mislav Balković, dekan Visoke škole za primijenjeno računalstvo u Zagrebu, upoznao nas je s projektom koji je pokrenut unutar IPA programa. Predstavio je predmet Sustavna programska podrška za smjer računalni tehničar. U okviru spomenutog projekta izrađeni su kvalitetni materijali za nastavnike i učenike koji su ponuđeni na uporabu školama koje obrazuju učenike za zanimanje računalni tehničar.

Projekt sustavne programske podrške

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Na predavanju koje je održao Leonardo Jelenković predstavljen je Projekt sustavne programske podrške i pripadajući radni materijal. U materijalu su obrađene teme:

 1. Operacijski sustavi
 2. Pokretanje sustava
 3. Prekidi
 4. Procesi
 5. Spremnički prostor
 6. Računalne mreže

Na savjetovanju je održan i niz radionica Microsoftovih stručnjaka:

 • IE9 – okus novog weba
 • Suradnja „virtualnih“ timova uz pomoć novih Microsoftovih alata
 • Microsoft Security Essentials – računalna zaštita za čitavu obitelj
 • Windows 7 – savjeti za lakše održavanje i korištenje

Leo Budin, Predrag Brođanac, Zlatka Markučič i Smiljana Perić govorili su o mogućnostima programskog jezika Python.

Ervin Ajazaj i Daniel Rakijašić govorili su o LanSchoolu® i nadzoru računala u učionici.

Računalo u školi XIV – Panel rasprave

viktorijaH_marinaK

Viktorija Hržica i Marina Kulaš

U raspravi su sudjelovali Mariana Nieminen iz Microsofta Finska, Magdalena Babić, OŠ Vrbani Zagreb, Zlatka Markučič, XIV. gimnazija Zagreb i Ivana Turčić – Prstačić, Agencija za odgoj i obrazovanje, a vodio ju je Nenad Prelog iz Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja.

Marianna Nieminen govorila je o kurikulumu u Finskoj koji je donesen 2004. i traje do 2014. godine. Finski kurikulum ne govori o metodama, već o sadržajima. Posebno je važan školski kurikulum kao dokument koji dovodi do različitosti i prepoznatljivosti škola. U hrvatskom Nacionalnom okvirnom kurikulumu zadivilo ju je to što su njega ugrađene IKT vještine jer se u finskom kurikulumu one ne nalaze.

Magdalena Babić, članica radne skupine za izradu NOK-a, istaknula je da je rad u radnoj skupini bio mukotrpan i težak, posebno pri usuglašavanju s drugim strukama. Istaknula je da učitelji i nastavnici moraju promijeniti svoje ponašanje i stil rada da bi se prilagodili učeniku 21. stoljeća, kroz pomak s prijenosa znanja na razvoj vještina. Našim je učiteljima i nastavnicima zaželjela da njihovo zanimanje postane cijenjeno kao u Finskoj.

Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrjednovanje obrazovanja, osvrnuo se na vrjednovanje u obrazovnome sustavu. Naveo je da „Ono što se poučava, a nije propisano programom i nije vrjednovano – onda se ne poučava“. Istaknuo je da je NOK tek početak, da nas sve očekuje još puno posla, a da će se rezultati NOK-a pratiti kroz ostvarivanje ishoda.

Spomenuo je i zastarjelost provjeravanja znanja iz informatike papirnatim provjerama. Centar planira provesti testiranja iz informatike na uzorku škola, na računalima koja će dostavljati u škole kako bi se osigurali isti uvjeti za sve učenike. Posebno je istaknuo da temeljna pismenost bez uporabe tehnologije više nije moguća.

Ivana Turčić Prstačić istaknula je da Nacionalni okvirni kurikulum stavlja pred učitelje i nastavnike puno izazova, od kojih su najveći odgojiti dijete i razviti njegove kompetencije. O učiteljima ovisi kakvo će biti dijete kada izađe iz škole. Spomenula je da NOK donosi odnos prema alatima, okolišu, prema zajednici – razrednoj zajednici, školskoj zajednici i društvenoj zajednici, a na učiteljima i nastavnicima je izazov da se ciljevi i zadaće kurikuluma što bolje ostvare i kroz nove tehnologije.

Panel rasprava o ulozi nastavnika u profesionalnom usmjeravanju učenika

U raspravi su sudjelovali Vjeran Bušelić, ravnatelj Visoke škole za primijenjeno računarstvo, Katarina Cvitanović iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Zagreb, Petar Mladinić, ravnatelj Pete gimnazije iz Zagreba, Josip Zimet, System Engineer Manager iz tvrtke Cisco, a raspravu je vodio Franjo Ridjan.

Panel rasprava bila je osmišljena kao „Priča o Peri“ koji je učenik i koga vodimo kroz razne životne faze – od srednje škole do zaposlenja. Voditelj Franjo Ridjan je na vrlo duhovit i veseo način približio problem današnjih učenika pri odabiru budućeg zanimanja.

Na pitanje „Koji je bitan faktor pri odabiru budućeg zanimanja?“, svi su se složili da je to, osim roditelja koji imaju glavnu ulogu, i nastavnik koji dijete, osim podučavanja predmetu, podučava i osnovnim ljudskim vrednotama te ga, ponekad i nenamjerno, usmjeri k budućem zanimanju.

U raspravi o tome što se očekuje od mladih ljudi koji se žele baviti informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, istaknuto je da se od njih odmah očekuju praktična iskustva, komunikacijske vještine, te cjeloživotno učenje. U godišnjoj anketi Zavoda za zapošljavanje vidi se da je velika potreba baš za računalnim vještinama i cjeloživotnim učenjem.

Računalo u školi XIV – prijavljena izlaganja

marinaK_viktorijaH

Marina Kulaš i Viktorija Hržica

Ivana Ružić
Servisi za društveno označavanje DELICIOUSOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na jednostavan je način prikazana uporaba programa za društveno označavanje delicious.com. Detaljno je opisan način dodavanja korisnika i formiranje mreže, pretraživanje na temelju ključnih riječi, blogovi itd.

Kristinka Blažeka
Objektno-orijentirano programiranje u obrazovanju u IKT kontekstu novog Nacionalnog kurikuluma

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Predavačica je navela paradigme u programiranju:

 1. imperativna paradigma, 
 2. funkcijska paradigma, 
 3. logička paradigma, 
 4. objektno-orijentirana paradigma. 

Istaknuta je korist izlaganja višestrukim paradigmama uz naglašavanje i usvajanje različitosti. Pozornost je posebno posvećena uključivanju objektno-orijentirane paradigme u kurikulum korištenjem novih programskih okolina i rješenja, primjerice Alicea ili Game Makera. Na zoran je način prikazan pregled stanja u školama – programskih jezika koji se koriste u pojedinim razredima i školama te paradigmi programiranja.

Viktorija Hržica, Svjetlana Takač
Primjena računala u dječjim vrtićima grada Osijeka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Viktorija Hržica i Svjetlana Takač predstavile su projekt obrazovanja odgojiteljica u vrtićima u Osijeku. U projektu je sudjelovalo 17 odgojiteljica iz 5 osječkih dječjih vrtića. Cilj projekta je bio osposobiti ih za samostalnu primjenu IKT-a. Odgojiteljice su učile kako izraditi i ispisati dokument, napraviti PowerPoint prezentaciju, kako se služiti elektroničkom poštom i kritički pretraživati internet. Sudionice smatraju da postoji velika potreba za nastavkom obrazovanja odgojitelja i za proširivanjem informatičke pismenosti za cjelokupnu populaciju odgojitelja.

Ovim su projektom potaknule i CARNet da riješi problem spajanja vrtića na internet.

Silvia Kolarić
Spremnost hrvatskog obrazovnog sustava za programe otvorenog koda

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Sudionici su upoznati sa značenjem open sourca koji je puno više od same dostupnosti izvornog koda.

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je radionice primjene nekih programa otvorenoga koda: Moodle, PHP5, CMS, html, JavaScript, Osnove Linuxa, Gimp. Predavačica je navela primjere programa otvorenoga koda kojima se u nastavi mogu zamijeniti licencirani programi. Istaknula je problem male zastupljenosti programa otvorenog koda u hrvatskim školama, ali i široj društvenoj zajednici.

Milomir Mencinger
Prijedlog unaprjeđenja nastave informatike za opće i jezične OLYMPUS DIGITAL CAMERA     gimnazije uz primjenu IKT-a

Govorio je o korištenju otvorenog koda, html koda i JavaScripta u nastavi informatike te naglasio da bi bilo dobro da informatika postane obvezan predmet u osnovnoj školi.

Saida Deljac
Uloga međunarodne razmjene iskustava u unaprjeđivanju obrazovanja u suvremenom okruženju

Predstavila je međunarodne panel rasprave s različitim temama organizirane u programu Partners in Learning.

Marijan Antolović i Davor Šokac
Dvorac Prandau-Normann u ValpovuOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na vrlo zanimljiv način prikazali su uspješan suradnički rad učenika osnovne i srednje škole u Valpovu. U izradi rada – projekta koristili su različite programe: Gimp, Movie Maker, Visual Basic, ProShow. Prikazali su i neke od vrlo uspješnih učeničkih uradaka.

Marina Mirković
Sigurnost i zaštita djece na internetu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Vrlo detaljno je prikazan rezultat anketiranja učenika Tehničke škole u Požegi s ciljem pronalaženja obrazaca njihovog ponašanja na internetu. Predavačica je posebno istaknula probleme koji su postali vidljivi na ovaj način te istaknula potrebu stalnog rada na podizanju svijesti i učenika i njihovih roditelja te na kraju ponudila literaturu i poveznice pomoću kojih možemo što kvalitetnije pripremiti nastavne satove ili roditeljske sastanke o sigurnosti i zaštiti na internetu.