Stripom i likovima do sigurnosti

gordana_sokol

Gordana Sokol

Obilježiti Dan sigurnijeg interneta možemo kroz realizaciju različitih ishoda. U nastavku ćemo opisati kako sigurnost na internetu možemo uklopiti u ostvarivanje ishoda iz domene Digitalne pismenosti i komunikacije, domene E-društva i domene Računalno razmišljanja i programiranja u trećem razredu osnovne škole kroz jedan mali projektni zadatak u kojem će se učenici ponoviti nastavne sadržaje vezane uz opasnosti na mreži, elektroničko nasilje i digitalne tragove te izraditi strip.

Ključne riječi: Dan sigurnijeg interneta, projektni zadatak, strip, Scratch, PowerPoint.

Uvod

Učenici trećih razreda vole izražavati svoju kreativnost stvaranjem digitalnih uradaka te ih uz dobru motivaciju i poticaj pozitivnim uvodnim pričaclip_image002ma možemo potaknuti na stvaranje vrlo zanimljivih, kreativnih i poučnih sadržaja.
U uvodnom dijelu sata s učenicima smo najprije uz video zapise Pazi kako dijeliš i Dobre poruke te rješavanjem radnog listića Nasilnici na mreži ponovili nastavne sadržaje s kojima su se učenici ranije upoznali.

Slika 1. Radni listić Nasilnici na mreži

Projektni zadatak

Nakon uvodnog ponavljanja pred učenike postavljamo novi zadatak, projektni zadatak u kojem će učenici upotrebom program PowerPoint izraditi strip na temu Sigurniji na internetu. Učenici će kroz dijalog između dva lika osmisliti priču kojom će svoje vršnjake upoznati s opasnostima koje vrebaju na mreži te im dati savjete kako se zaštititi, kako postupiti ukoliko se sami nađu u opasnosti ili pak ako primijete da je netko od njihovih prijatelja žrtva nasilja.

clip_image004
Slika 2. Primjer učeničkog rada – stripa na temu Sigurni na internetu

Ovisno o predznanju učenika, ukoliko još nisu radili u programu PowerPoint vođenom aktivnošću potrebno je detaljno objasniti učenicima:

 • postupak pokretanja programa PowerPoint na računalu ili pak online inačice PowerPointa u sklopu Officea365,
 • postupak dodavanja slajdova,
 • postupak umetanja slike s mreže i
 • postupak umetanja oblačića, upisivanja teksta u oblačić te njihovog uređivanja.

Dogovoreno je da svaki slajd prezentacije predstavlja jednu sličicu stripa te da strip treba imati najmanje četiri sličice odnosno da se treba nalaziti na četiri slajda. Na ovaj način, korištenjem cijelog slajda kao jedne sličice stripa, učenici imaju više radnog prostora te neće biti ograničeni s veličinom ćelije tablice koja bi se umetnula na slajd.

Kako bi učenici imali jasne smjernice za izradu stripa, zajedno s učenicima izradili smo detaljno objasnili rubniku koja se sastojala od slijedećih sastavnica:

image

Nakon što smo učenike detaljno upoznali s zadatkom, zajedno s učenicima uređujemo prvi slajd te ih upoznajemo s postupkom kopiranja umetnutih slika na idući umetnuti slajd. Na ovaj način ubrzati će se postupa izrade stripa. Po potrebi dodatno pomažemo sporijim učenicima individualnim ponavljanjem ranije pokazanih postupaka. Kada su svi učenici savladali ovaj prvi korak umetanja slika i oblačića te njihovo uređivanje kao i umetanje novog slajda učenici samostalno stvaraju svoj strip.

clip_image002[5]
Slika 3. Drugi primjer učeničkog rada – stripa na temu Sigurni na internetu

Kako bi učenici predstavili svoje uratke prijateljima u razredu, podijelili smo učenike u parove te su učenici glumeći likove prezentirali izrađeni strip kroz dijaprojekciju te čitali tekstove u stripu.
Provedeno je vršnjačko vrednovanje prezentiranih uradaka, podizanjem kartica s natpisima (zbog trenutne epidemiološke situacije svaki učenik ima svoje tri plastificirane kartice, koje se koriste na satovima informatike). Učiteljica bilježi broj smajlića pojedine boje za svakog učenika kako bi se na kraju prezentiranja mogli istaknuti najbolje vrednclip_image004[5]ovani radovi.

Slika 4. Kartice za vršnjačko vrednovanje

clip_image006Radovi svih učenika sakupljeni su u obliku zaslonskih isječaka slajdova u prikazu Razvrstavača slajdova te su objedinjeni na zajedničkom digitalnom posteru na Lino ploči koji je podijeljen s učenicima kroz virtualnu učionicu razreda u aplikaciji Microsoft Teams.

Slika 5. Primjer dijaloga među likovima u Scratcu

Zaključak

Izražavanje učeničke kreativnost u izradi stripa povezano s viđenjem problema sigurnosti na mreži, elektroničkim nasiljem i savjetima kako se zaštititi jedan je od projektnih zadataka kojeg su učenici izrađivali su puno volje i želje da svojim savjetima pomognu svojim vršnjacima te ga svakako preporučujem. Kao proširenje ovog projektnog zadatka može se odraditi izrada programa u Scratchu u kojem će učenici odabrati pozornicu, likove te ih programirati da razmjenjuju poruke.

Literatura

 1. Radni listić Nasilnici na mreži – Nasilnici na mreži
 2. Videozapis – Pazi kako dijeliš, https://www.youtube.com/watch?v=lxy0s1NO7ns
 3. Videozapis – Dobre poruke, https://www.youtube.com/watch?v=Wz3aId5zRZs

Projektni zadatak „Sigurniji internet za djecu“

valentinaD_inesKV_robertK

Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica

Uvod

Porast online alata za komunikaciju mladima omogućuje da pišu i razgovaraju o sebi na mjestu gdje se mogu sresti sa svojim prijateljima i zato ih se sve više veže uz društvene mreže. Mnogi od njih online okruženje vide kao privatno i slobodno mjesto bez roditeljske kontrole.

Zbog tih se razloga u Osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici već četiri godine održavaju roditeljski sastanci za roditelje učenika petih razreda s predavanjem o sigurnom korištenju interneta koje je osmislila učiteljica informatike Valentina Đurek, a u okviru nastavnog programa informatike ta se tematika dodatno problematizira. Zbog navedene činjenice objeručke je prihvaćena ideja uključivanja u akciju „Sigurniji internet za djecu.“
Početkom veljače svi su učenici, polaznici izborne nastave informatike, ispunili anketu kojom se utvrdilo kakvu informatičku opremu imaju kod kuće i koliko koriste internet te alate društvenog softvera. Iz ankete je vidljivo da im treba pružiti dodatne informacije o sigurnijem korištenju mreže pa je zato osmišljen niz aktivnosti kojima se u našoj školi obilježio 9. veljače, Međunarodni dan sigurnijeg interneta za djecu kako bi se naglasak stavio na aktiviranje učeničke populacije.

Projektni zadatak uključio je učenike osmih razreda na nastavi informatike, učenike dramske, fotogrupe i novinarske grupe, kolegicu knjižničarku Ines Krušelj-Vidas i vjeroučitelja Roberta Kučaka, a glavni koordinator projekta bila je učiteljica informatike Valentina Đurek.

Aktivnosti provedene u razredu

Učenici osmih razreda podijelili su se u skupine od 4 do 5 članova i dobili zadatak izraditi prezentacije u programu MS PowerPoint o odabranoj temi:

 • Cyberbulling
 • Cyber criminal
 • Facebook – dobre strane
 • Facebook – loše strane
 • Virusi
 • Zaštita računala

Prilikom izrade prezentacija učenici su se služili internetom za prikupljanje informacija na osnovi čega su izradili prezentacije koristeći se stečenim znanjem. Prezentacije su prikazali cijelom razredu i zajednički ih vrjednovali. Najbolje prezentacije iz svakog razreda učenici osmih razreda prezentirali su ostalim učenicima naše škole. Održana su tri predavanja uz prezentacije i materijale s mrežnih stranica koje se bave temom sigurnosti djece na internetu u trajanju od jednog školskog sata: jedno za pete i šeste razrede te po jedno za sedme i osme razrede. Članovi dramske grupe uvježbali su prezentaciju digitalnih priča „Beskonačna šuma“ i „Rimska grupa“. Nakon predavanja učenici su dobili listić na kojem su napisali svoje obećanje kako će se ubuduće ponašati na internetu.

Osim prezentacija učenici su izrađivali stripove na temu alata društvenog softvera i cyberbullinga. Stripovi su bili izloženi ispred učionice informatike, a sada se nalaze na školskim internetskim stranicama.

Radom na ovom projektu učenici su ponovili usvojena znanja o izradi prezentacija u programu MS PowerPoint i o pravilnom pretraživanju interneta, slanju i primanju elektroničke pošte te se upoznali s metodama zaštite vlastite privatnosti na internetu. Provođenje ovakvog oblika nastave učenike osposobljava za istraživački usmjerenu nastavu, vježbaju se komunikacijske i prezentacijske vještine te rad u timu, nastava je dinamičnija i povezana s konkretnim životnim situacijama.

Reakcije učenika

imageimage

Iz navedenih reakcija vidljivo je da se učenicima svidio ovakav oblik rada i da su rado u njemu sudjelovali. Učenici osmih razreda ovaj su se put više angažirali i odigrali vodeću ulogu u projektu. Učenici petih i šestih razreda izuzetno su zainteresirani za tematiku i pažljivo su slušali prezentacije kao i dramatizacije priča.
U osmišljavanju i provođenju projekta puno su nam pomogle mrežne stranice posvećene sigurnosti djece na internetu.

Važno je naglasiti da su učitelji podržali projekt ustupanjem svog sata (njemački jezik, glazbena kultura, vjeronauk, matematika, tjelesna kultura) i na taj način poslali pozitivnu poruku učenicima o važnosti problema koji se akcijom naglašavao. Želimo naglasiti da su i takvi mali koraci u provedbi ovog projekta bili od izuzetnog značaja.
Nadamo se da ćemo akciju sljedeće godine ponoviti jer ćemo uključivanjem drugih učenika u aktivan dio projekta ponovno postići zainteresiranost, obuhvatiti učenike novih petih razreda i, nadamo se, potaknuti više kolega na sudjelovanje u akciji.