Razvoj digitalnih građana putem etwinning projekata

iva_naranđa

Iva Naranđa

Tijekom školske godine 2016./2017. digitalno građanstvo bila je istaknuta tema za Digital_Citizen_How_and_WhyeTwinning zajednicu, tema raznih aktivnosti, radionica, konferencija, publikacija, kampanja i projekata. U konceptu digitalnog građanstva naglasak je na pripadnosti, angažmanu i zaštiti. Digitalni građani članovi su digitalnog društva, redovito koriste internet i informacijske tehnologije za aktivno sudjelovanje u društvu. Obrazovanje o digitalnom građanstvu potiče osviještenost o važnosti odgovorne uporabe digitalnih alata i omogućuje učenicima da iskoriste prednosti digitalne tehnologije na siguran i učinkovit način.

Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela organizirala je Tjedne eTwinninga od 10. do 27. listopada 2016. tijekom kojih je provedena kampanja „Digital Citizenship“ kojom su eTwinnerima ponuđene razne aktivnosti i materijali s temama o digitalnom građanstvu. Prateći kampanju i sudjelujući na webinaru „Online Seminar 2016: Inspiration for new projects on digital citizenship“ i dva sajma projektnih ideja na kojima su učitelji mogli razmijeniti mišljenja i ideje za projekte na temu digitalnoga građanstva uključila sam Osnovnu školu Vladimira Nazora Pribislavec u dva eTwinning projekta koja se bave ovom temom. U eTwinning projektu pod nazivom „Digital Citizen – How and Why“ sudjelovali su učenici petih i šestih razreda koji polaze izbornu nastavu informatike. U ovom projektu sudjelovale su škole iz Rumunjske, Grčke i Turske. U eTwinning projektu pod nazivom „Digital Citizenship“ sudjelovale su škole iz Cipra, Italije, Španjolske i Turske. Iz naše škole u projektu su sudjelovali učenici osmog razreda koji polaze izbornu nastavu informatike.

Radom na ovim projektima učenici i učitelji iz europskih država surađivali su na aktivnostima koje obuhvaćaju razna područja koncepta digitalnoga građanstva. U provođenju projekta vrlo korisne bile su smjernice i ideje iz publikacije koju je objavila Središnja služba za podršku eTwinningu Kako odgojiti digitalne građane, a koja govori o utjecaju eTwinningovih projekata na razvoj aktivnog građanstva, objašnjava pojmove digitalni građanin, te kako je uključenost u eTwinningove projekte pomogla učenicima i učiteljima u osvještavanju njihove uloge u digitalnom svijetu.

Tijekom rada na ovim projektima učenici su razvijali ključne kompetencije prema Digital_Citizenship_8rpublikaciji Razvoj kompetencija učenika putem eTwinninga koju je izdala Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela, naročito društvene i građanske kompetencije, digitalne kompetencije i komunikaciju na stranim jezicima. Učenici su stjecali znanja, iskustva, vještine i stavove prema pet ključnih područja iz Europskog okvira za digitalne kompetencije za građane (The European Digital Competence Framework for Citizens – DigComp).

Učenici su stjecali vještine uporabe digitalne tehnologije na kritičan, suradnički i kreativan način. Osim glavne teme projekata, tijekom projektnih aktivnosti nastojalo se među učenicima podizati svijest o važnosti prijateljstva i suradnje između različitih država i kultura. Tijekom cijele školske godine radilo se i na diseminaciji projekata putem više kanala, predstavljanja u školi, školskih mrežnih stranica, internetskih portala i tiska.

U listopadu 2017. godine Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela nagradila je Europskom oznakom kvalitete projekte „Digital Citizen – How and Why“ i „Digital Citizenship“. U nastavku slijedi kratak opis najznačajnijih projektnih aktivnosti, a više o provedenim projektima može se pronaći na mrežnim stranicama škole i na TwinSpaceu.

eTwinning projekt Digital Citizen – How and Why

Projekt Digital Citizen – How and Why integriran je u kurikulum izborne nastave informatike. U godišnje planove i programe za peti i šesti razred uvršteni su projektni zadaci i obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, a dio aktivnosti proveden je u sklopu cjelina Osnove crtanja, Multimedija, Izrada prezentacija i Internet. Na jednostavan način prilagođen dobi učenika, učenici su upoznali devet osnovnih komponenata koje nas prema M. Ribbleu čine digitalnim građanima: digitalni pristup, digitalna trgovina, digitalna komunikacija, digitalna pismenost, digitalni bonton, digitalni propisi, digitalna prava i odgovornosti, digitalno zdravlje i digitalna sigurnost. Surađujući s partnerima iz drugih država, učeći kroz igru i razne zabavne aktivnosti, učenici su usvajali pravila ponašanja digitalnih građana.

Tijekom projekta provedene su mnogobrojne aktivnosti, a u nastavku slijedi kratak opis onih u kojima je ostvarena najbolja suradnja između partnerskih škola. Uvodna aktivnost bila je izrada zajedničke prezentacije „Analog to Digital devices“ koju su škole podijelile putem Google diska i u kojoj je svaka škola uredila dio. Kako bi učenike pripremili za ovaj zadatak, organiziran je posjet Muzeju uredskih uređaja i strojeva u Ivanovcu. Aktivno smo sudjelovali u Danu sigurnijeg interneta, učenici petih razreda bavili su se temom digitalni tragovi, a učenici šestih razreda proučili su dobre i loše strane digitalnoga doba. Tijekom ožujka 2017. partnerske škole surađivale su na pripremi zajedničke prezentacije o prednostima i nedostacima online i offline aktivnosti, koju smo također podijelili putem Google diska. Nadalje, škole su surađivale na pripremi pitanja za zajedničku online anketu o digitalnim navikama učenika. O realizaciji ovog zadatka dogovarali smo se na forumu TwinSpacea i koristili dijeljeni Google dokument. U pripremi pitanja sudjelovale su škole iz sve četiri države koje sudjeluju u projektu, a online anketa provedena je pomoću alata SurveyMonkey. Još jedna aktivnost u kojoj je jasno vidljiva suradnja partnerskih škola bila je izrada loga projekta. Učenici su napravili logo projekta, a zatim smo organizirali online glasovanje za izbor najboljeg loga putem alata Tricider.

Svjesni činjenice da većina učenika voli učiti pomoću tehnologije i kroz igru, sljedeća aktivnost koju smo organizirali bila je izrada edukativnih aplikacija pomoću web alata LearningApps koji podržava učenje i podučavanje pomoću malih interaktivnih modula. Učenici su izradili online igre i samostalno ih objavili na projektnom dnevniku i na taj način svoje radove podijelili s partnerima. Odigrali su igre koje su izradili partneri i komentirali na projektnom dnevniku.

Učenici su sudjelovali na TwinSpace forumu „Let’s meet. Let’s talk about digital citizenship“ i u videokonferenciji „Let’s talk about our project” za čiju realizaciju smo koristili TwinSpace live event i Adobe Connect. Videokonferencija je održana u svibnju, a sudjelovale su četiri škole. Naša učenica na početku susreta predstavila je našu školu, a zatim su se predstavili i drugi učenici. Slijedilo je predstavljanje partnera iz Grčke, Rumunjske i Turske. Učenici su rekli nešto o sebi i svojim hobijima. U drugom dijelu videokonferencije učenici su razgovarali o tome što im se najviše svidjelo na ovom projektu i koje aktivnosti su im bile najzanimljivije.

Osim opisanih aktivnosti, učenici su izradili postere, crteže i filmove koji opisuju devet sastavnica digitalnoga građanina. Pred kraj nastavne godine objavili smo završnu prezentaciju svih projektnih aktivnosti i proveli evaluaciju projekta.

eTwinning projekt Digital Citizenship

Projekt Digital Citizenship također je integriran u kurikulum izborne nastave informatike. U godišnje planove i programe za osmi razred uvršteni su projektni zadaci i obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, a dio aktivnosti proveden je u sklopu cjelina Multimedija, Izrada prezentacija i Internet. Rad na projektu podijeljen je na pet tema: online sigurnost, nasilje preko interneta, poštivanje sebe i drugih kada sam online, ispravno korištenje mojeg osobnog uređaja i autorska prava. Tijekom projekta učenici i učitelji iz raznih država surađivali su kako bi proučili i otkrili pravila koja nas čine korektnim građanima u digitalnom svijetu. Cilj projekta bio je pripremiti učenike za život u društvu punom tehnologije, kao i za odgovorno korištenje tehnologije. Učenici su upoznali digitalnu etiku i kako se trebaju ponašati kada su online. Učenici su izradili postere, kratke filmove i prezentacije o pet glavnih tema projekta. Tijekom ovog projekta učenici su koristili alate Canva, Tagxedo, Symbaloo i Biteable te program MS PowerPoint. Povodom Dana sigurnijeg interneta upoznali su poželjna ponašanja i vrijednosti koje treba imati digitalni građanin, ispunili upitnik i osvijestili svoje navike pri upotrebi digitalnih tehnologija.

Tijekom ovog projekta učenici su sudjelovali u tri TwinSpace foruma gdje su s vršnjacima iz partnerskih škola razmijenili svoja mišljenja o digitalnim građanima, nasilju preko interneta i sigurnosti na internetu. Učenici su upoznati s Creative Commons licencama, njihovim osnovnim simbolima i vrstama. Povodom završetka projekta uredili smo pano u holu škole na kojem su prikazane najvažnije projektne aktivnosti i neki radovi učenika iz partnerskih škola.

Na samom kraju projekta učenici iz svih partnerskih škola ispunili su evaluacijski upitnik kreiran pomoću Google obrasca u kojem su predložili i pravila koja treba slijediti digitalni građanin. Kao završni uradak kreirali smo dokument u kojem su prikupljena pravila koja su predložili učenici.

Zaključak

eTwinning projekti imaju važnu ulogu u razvoju digitalnih vještina učenika i u promicanju temeljnih vrijednosti društva, omogućuju učiteljima i učenicima da razmjenjuju iskustva i uče jedni od drugih te predstavljaju izvrsni splet temeljnih elemenata digitalnog građanstva. Surađujući sa školama iz raznih država učitelji i učenici razvijaju uzajamno poštovanje, međukulturno razumijevanje, a pritom se aktivno koriste tehnologijom na siguran i odgovoran način.

Pogled u društvu Dabrića i Dabrova

Broj 86, studeni 2016.
ISSN 1848-2171

Početkom studenog je održano prvo međunarodno natjecanje Dabar u Hrvatskoj. Prošlo je godinu dana od kad sam poslala prvi mail na bebras.org i pitala kako se može Hrvatska uključiti među zemlje koje provode Bebras (Dabar). Gledajući unatrag, bio je to korak u nepoznato, ali s velikom željom da se jedan drugačiji pristup dovede u Hrvatsku, da i naši klinci imaju priliku rješavati logičke zavrzlame. Pokrenula sam ja, a onda sam uspjela zaraziti kolegice i kolege u školama i okupilo se nas šest, a onda još tridesetak i dogodilo se čudo – obrazovno naravno Smiješak. Hvala svima!
Kad sam krenula sakupljati sva imena i ja sam se iznenadila koliko nas je bilo, a zaista svatko je dao svoj doprinos da Dabar uspješno krene u Hrvatskoj. Radili smo: prevođenje, objave zadataka na FB, prezentacije, odabirali i dodatno prilagođavali zadatke, sastavljali pitanja u Loomenu, slagali kolegije u Loomenu, pisali  i snimali upute za prijave, odgovarali na prijave, na pitanja, pomagali s ulogiravanjem i AAI, analizirali rezultate, računali postotke i prosjeke, prebrojavali imena, dizajnirali bedževe i diplome, pješke dodjeljivali bedževe za najboljih 10% i radili baš sve što je zatrebalo. EMINENT,

Pogled_iconI sve je prošlo fantastično Smiješak, a ostalo čitajte u članku – i to smo stigle napraviti. Kako je Dabar stigao u Hrvatsku i postao Loomen napisale su Darija Dasović Rakijašić, Sanda Šutalo, Sanja Pavlović Šijanović, Karolina Brleković, Vesna Tomić i Lidija Kralj.

Pogled_iconAna Jergović piše nam kako zagrebački MIOC potiče suvremeni pristup poučavanju matematike, novim kurikulumom fakultativne nastave matematike „Matematika između realnog i virtualnog“. Više…

Pogled_iconEMINENT je konferencija koju svake godine organizira European Schoolnet kako bi predstavnici europskih ministarstava znanosti, obrazovanja i tehnologije, obrazovni stručnjaci i drugi važni dionici raspravljali o najnovijim trendovima u obrazovanju i tehnologiji. Tema ovogodišnje konferencije EMINENT 2016, održane od 16. -18. studenoga 2016. u Pragu, bila je digitalno građanstvo, a Hrvatsku je na njoj predstavljala Arjana Blažić. Više…

Pogled_iconTijekom prošle školske godine učenici 3.c razreda Gimnazije Bernardina Frankopana iz Ogulina, smjer ekonomist i profesor Statistike Branko Rumenović osmislili su i pokrenuli projekt pod nazivom „The population of my region“. Više…

Pogled_iconĐurđa Petrović piše o suvremenom pristupu prirodoslovlju u OŠ Šećerana. Upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaren je nastavni sat u suradnji s doktoricom dentalne medicine, predavanje o zraku ostvareno u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom u Osijeku, te video povezivanje matične i područnih škola na satima prirodoslovlja. Više…

Pogled_iconI. OŠ Bjelovar provodi projekt „English Learning Friends“ za unaprjeđenje jezičnih kompetencija učenika, u sklopu kojeg su Nataša Ljubić Klemše, Helena Gustović Ljubić i Martina Supančić boravile u Grčkoj na drugom transnacionalnom sastanku projektnih partnera iz sedam europskih osnovnih škola: iz Hrvatske, Poljske, Češke, Italije, Finske, Grčke i Turske. Više…

Pogled_iconEuropski tjedan programiranja ili skraćeno #codeEU pokrenuli su 2013. mladi savjetnici za Digitalnu agendu Europske komisije, a inicijativa i dalje raste. Naime prošle je godine više od pola milijuna ljudi sudjelovalo na gotovo 8000 događanja povezanih s programiranjem u 46 zemalja u Europi i šire. S obzirom da su i škole mogle organizirati događanja povezana s programiranjem u okviru izazova CodeWeek4All, učenici Gimnazije Vukovar odlučili su sudjelovati u novom izazovu. Kako su se snašli pročitajte u članku Sanje Pavlović Šijanović. Više…

Pogled_iconUčiteljica Slađana Ninković boravila je u glavnom gradu Mađarske, Budimpešti od 29. rujna do 1. listopada 2016. godine gdje je sudjelovala na eTwinning kontaktnom seminaru za djelatnike vrtića i škola na temu „Kako osmisliti i provesti kvalitetan eTwinning projekt.“ Više…

Pogled_iconNeće se svi učenici popeti po matematičkom drvetu do najtanje grančice niti će se spuštati do jezičnih dubina. Neki će preskakati obojena polja neki skakati u visinu po notnom zapisu. Naš posao učitelja nije naučiti ribe penjati po drvetu nego ih naučiti kako da uz prikladne asocijacije, muziku, slike, gibanje, podršku vršnjaka i igru usvoje ishode učenja na način koji njima najbolje dogovara. Pročitajte kako je Suzana Belušić olakšala put do znanja svojim učenicima kroz sudjelovanje i igru. Više…

Nadam se da ćete i ovaj mjesec uživati u čitanju, a za sljedeći broj napišite i vi nešto – sigurna sam da imate neku neispričanu priču iz vaše učionice Smiješak

Do čitanja
Lidija Kralj

Ljetni Pogled

Broj 83, kolovoz 2016.
ISSN 1848-2171

Ili dobrodošli u novu školsku godinu Smiješak

Nakon pet godina ponovno objavljujemo kolovoški broj Pogleda kroz prozor jer se tijekom ljeta prikupilo puno članaka, a mi želimo kolegama pružiti mogućnost da javnost sazna o njihovim projektima i raznim školskim i obrazovnim aktivnostima.

Pogled_iconU ovu školsku godinu uvodi nas cijeli tim koprivničke gimnazije „Fran Galović“ koji je projektom Striving for Excellence omogućio stručna usavršavanja svojih nastavnika u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija, prirodoslovlja i matematike. Više informacija o samom projektnu napisala nam je njegova voditeljica Marina Njerš. Više…

Pogled_iconSpomenuti nastavnici imali su stručna usavršavanja u raznim zemljama te su kao „suvenir“ sa sobom donijeli i informacije o njihovim obrazovnim sustavima. Zaista zanimljiv pregled koji nam pomaže postaviti i Hrvatski obrazovni sustav u odgovarajući kontekst i perspektivu. Pročitajmo zajedno.

Nakon dobrih informacija o stranim obrazovnim sustavima vraćamo se u domaće okruženje.

Pogled_iconNina Tadić piše nam o razrednim e-novinama, koje je iskoristila kako bi Renesansi dala mjesto koje zaslužuje kroz dodatno izvannastavno angažiranje učenika. Razredne novine u tradicionalnom smislu riječi, tj. u papirnatom obliku, nisu neka novost, ali posebnost novina koje su izradili učenici 2. a, 2. b i 2. d razreda Gimnazije „Fran Galović“ jest u spoju tradicionalnog, tipično novinarskog, i mogućnosti koje pruža nova tehnologija. Više…

Pogled_iconMit o učiteljskom odmaranju tijekom ljetnih praznika, zaista je samo mit. Potvrđuje to i članak Karoline Dvojković koja nam piše o Izazovima školskih praznika. Potaknuti mišlju što kvalitetnijeg vida edukativne zabave tijekom školskih praznika, a koji isključuje TV, i ostale „ekrane“ (iako ne nužno), otkrijte šah. Za igranje šaha potrebni su samo šahovska ploča (8×8, 64 polja), figure, poznavanje osnovnih pravila kretanja i odnosa pojedinih figura i dobra volja, sve ostalo se odvija spontano. Više…

Pogled_iconOd rujna 2015.g. Osnovna škola Zmijavci je uključena u dvogodišnji Erasmus+ projekt KA2 – strateška partnerstva pod nazivom Arts Count!. Cilj projekta je razvijanje komunikacije na stranom jeziku, matematičkih sposobnosti, ICT vještina, kreativnosti i poticanje suradnje među partnerima projekta te prihvaćanje različitosti kulture. Što su radili i kamo su putovali opisuje nam Alma Šuto. Više…

Pogled_iconDabar – međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja, dostupno je i u Hrvatskoj. Probno natjecanje organizira se na CARNetovom Loomenu od 26. do 30. rujna i bit će nam drago da nam se pridružite. Više…

Vjerujemo da će vam čitanje o ovim projektima dati puno dobrih ideja za novu školsku godinu te da uskoro čitamo i o vašim „obrazovnim dogodovštinama“ .

Sretna vam i uspješna nova školska godina

Lidija Kralj

Hrvatska može bolje

Broj 81, svibanj 2016.
ISSN 1848-2171

Ovaj broj Pogleda niti ne može početi drugačije, pišem ga u kaotičnim danima kad se ne zna što će biti s Cjelovitom kurikularnom reformom, jesmo li uzalud potrošili godinu i pol, jesmo li spremni i voljni unijeti planirane promjene u svakodnevno učenje i poučavanje ili ćemo i ovaj put sve potiho pospremiti u ladicu za neku daleku, bolju budućnost.

Umjesto uvoda vam prenosim sažetak novosti koje donosi kurikulum Informatike (ili donosit će u neka bolja vremena) pa vi recite želimo li nešto loše.

Novi kurikulum predmeta Informatika omogućuje učenicima pripremanje za učenje, život i rad u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija vrlo brzo mijenja. Domenama: Informacije i digitalna tehnologija, Računalno razmišljanje i programiranje, Digitalna pismenost i komunikacija te e-Društvo stavlja se naglasak na ishode kojima se želi potaknuti učenike na stvaranje sadržaja, pronalaženje rješenja, kreativnost i inovativnost. Na taj način učenici postaju aktivni korisnici, tvorci novih sadržaja i programskih rješenja umjesto  pukih  korisnika tehnologije.

Odgojno-obrazovni ishodi formulirani su tako da učiteljima pružaju slobodu odabira učinkovitih i primjerenih sadržaja, programa i metoda rada koje odgovaraju mogućnostima učenika i škole uz istovremeno preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje zadanih ishoda. Oni nisu napisani u obliku popisa sadržaja koje učitelj treba obraditi već kao informatičke kompetencije učenika koje se razvijaju  kroz različite obrazovne situacije.

Uz standardne načine vrednovanja naučenog, predlažu se i suvremene metode i tehnike vrednovanja učenika uporabom raznovrsnih online programa, stvaranjem e-portfolija i predstavljanjem radova. Informatikom se učenici usmjeravaju prema odgovornoj i primjerenoj uporabi tehnologije, stvaranju digitalnih rješenja te snalaženju u e-društvu.

Želite li pročitati kurikulum Informatike ili nekog drugog predmeta, potražite ih na stranicama Cjelovite kurikularne reforme.

Naravno i u ovom broju Pogleda imamo predivnih primjera iz škola koji jasno i glasno pokazuju s kolikim entuzijazmom rade učitelji, koliko su kreativni i inovativni, a sve to radeći “poskrivećki” jer sve te metode, pristupi, oblici rada i sadržaji ne postoje u službenim planovima i programima. Ali eto, mi smo kreativni i u njihovom zaobilaženju. Inače tko bi, primjerice slušao nastavu po planu i programu Informatike iz 1994., bavio se MS-DOS-om ili pokušao ubaciti disketu u računalo.

Pogled_iconUčionica ne mora biti pravokutna, a ne mora imati ni zidove. Mojca Kruh nam donosi iskustva učenja i poučavanja u učionici na otvorenom, prijedloge za aktivnosti, ali i dobrobiti koje učenje na otvorenom donosi. Više…

Pogled_iconZnate li koju je gimnaziju Pavao Pavličić opisao kao “Svjetiljka koja je postavljena visoko s nekom osobitom namjerom.”? 1891. godine bila je mala realka, poput feniksa 2000. godine uzdigla se iz pepela, a danas je e-škola prepoznatljiva po svojoj tradiciji i usmjerenosti ka budućnosti. Sanja Pavlović Šijanović predstavlja nam Vukovarsku gimnaziju. Više…

Pogled_iconDanijela Koren nam priča kako su učenici OŠ Novi Marof razveselili vršnjake u Hong Kongu, sudjelujući u međunarodnom projektu “International School Library Month – Bookmark project – The School Library Rocks”, razmjeni ručno načinjenih straničnika. Više…

Pogled_iconNašim učiteljima nije problem virtualno skakati s kontinenta na kontinent pa nas Davorka Nekić vodi u Kanadu, ili bolje rečeno na Tjedan Kanade koji je u ožujku održan u PŠ Nikole Tesle u Moravicama. Više…

Pogled_iconI u ovom broju imamo članke kolegica iz Slovenije. Istražujući kako se učilo i iz čega učilo u prošlosti učenici su posjetili Školski muzej, razgovarali s bakama i djedovima te istražili povijest škole. Piše Diana Dobovšek. Više…

Pogled_iconNije samo Pogled virtualan, takva može biti i Matematika Smiješak. Kako izgleda Matematika između realnog i virtualnog te što stvarno (a ne virtualno) smišljaju profesori zagrebačke XV. i XII. gimnazije, Gimnazije Matije Antuna Reljkovića iz Vinkovaca i Gimnazije Josipa Slavenskog iz Čakovca pojašnjava nam Dubravka Toldi. Više…

Pogled_iconUčenicima i učiteljima I. osnovne škole Bjelovar nikad nije dosadno, pogotovo kad u sklopu Erasmus + projekta „English Learning Friends“ ugoste partnere iz šest europskih zemalja. Nataša Ljubić Klemše, Helena Gustović Ljubić i Martina Supančić ispričat će vam sve o njihovom projektu i aktivnostima koje su proveli s partnerima. Više…

Pogled_iconKroz već tradicionalan projekt „Reci ne, e-nasilju!“ u OŠ Supetar se educiraju generacije učenika kako učiniti internet boljim mjestom za sve. Učenici su i ove su godine sudjelovali u raznim radionicama te tako dali svoj doprinos, za bolji Internet sutra. Piše Sandra Dasenčić Eterović. Više…

Pogled_iconSnježana Kovačević, Andreja Jertec pišu nam kako europski projekti i aktivnosti oplemenjuju nastavu i učitelje u OŠ Zlatar Bistrica, koja kao međunarodna eko škola već godinama sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i ekološkim projektima. Više…

Želim vam uspješno završavanje još jedne školske godine, lipanj sa što manje stresa (iako je to vjerojatno nemoguće) i da svi zajedno uskoro saznamo kuda ide kurikularna reforma.

Samo hrabro i otvoreno, zar ne Smiješak

Lidija Kralj

PS. Sažetak Informatike je u uvodu, jer sam u njegovom pisanju i ja sudjelovala.

PPS. Ja znam gdje sam 1. 6. 2016.

Međunarodna suradnja školske knjižnice

snjezana_kovacevic

Snježana Kovačević

Osnovna škola Zlatar Bistrica ima status Međunarodne eko-škole te prve eko-škole u Krapinsko-zagorskoj županiji čime je omogućeno provođenje aktivnosti, projekata, suradnje i razmjene iskustva sa školama u zemlji i inozemstvu.

Međunarodna suradnja Osnovne škole Zlatar Bistrica s europskim školama, osim u zeleni panoekološkim aktivnostima, provodi se i u drugim projektima s ciljem obogaćivanja i moderniziranja nastavnog procesa i rada s učenicima.

U školskoj godini 2015./2016. provodimo međunarodne eTwinning projekte, «Classroom, homeland, Europe» i «Let’s face the book». To su multimedijski i interkulturalni projekti koji se provode online. Projekt «Classroom, homeland, Europe» provodi se u trećem razredu , a cilj je obraditi teme kulturne i povijesne baštine zavičaja na suvremen način, upotrebom multimedijskih nastavnih sredstava. Projektni partneri su Szkoła Podstawowa w Harklowej iz Poljske i Osnovna škola CRA Río Tajo iz Španjolske. Odgojno-obrazovni zadaci projekta su upoznati kulturno-povijesne spomenike i zavičaj, razvijati sposobnost promatranja, razlikovanja, imenovanja i opisivanja kulturno-povijesnih spomenika te istraživanja nprom materijalia temelju povijesnih izvora, poticati učenike na upoznavanje, posjećivanje i čuvanje kulturno-povijesnih spomenika, razvijati govorni izraz i pripovijedanje, razvijati temeljne životne kompetencije, kreativnost i stvaralačko mišljenje, razmjenjivati iskustva s europskim školama i poticati interkulturalnost, toleranciju i razumijevanje, koristiti digitalna obrazovna sredstva i web 2.0 alate na siguran način, komunicirati na materinskom i engleskom jeziku te, kao krajnji proizvod projekta, izraditi e-putopis. Ovom sstraničnicie prilikom zahvaljujemo Veleposlanstvu Republike Poljske u Zagrebu na promidžbenim materijalima o Poljskoj koji su pridonijeli zornijem provođenju našega projekta. U projektu «Let’s face the book» sudjeluju učenici petoga razreda, a partneri projekta su škola Aşık Veysel Ortaokulu iz Turske i Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej iz Poljske. Učenici će sudjelovanjem u projektu razvijati ljubav prema knjizi i čitanju koristeći modernu tehnologiju, upoznati nacionalne književnike iz Hrvatske, Poljske i Turske i njihova djela za djecu i mlade, razvijati govorni izraz i pripovijedanje, usvajati temeljne životne kompetencije (digitalna, socijalna i građanska kompetencija, komunikacija na stranom jeziku) te izradizeleni pano1ti zbirku kratkih priča. Radni jezik u oba projekta je engleski, a svi materijali, prezentacije, suradničke aktivnosti učenika i učitelja te korespondencija razmjenjuje se preko platforme TwinSpace. Također, sudjelovanjem školske knjižničarke u međunarodnom programu stručnog usavršavanja za knjižničare International Librarian Network omogućena je suradnja Osnovne škole Zlatar Bistrica i škole Temple Christian College iz Adelaidea u Australiji te osnovne škole iz McPhersona u Sjedinjenim Američkim Državama u vidu izrade i razmjene straničnika, pisanja pisama i poruka učenicima spomenutih škola te dogovaranja daljnjih suradničkih aktivnosti. Spomenuti australijaprojekti i aktivnosti škole omogućuju učenicima da sudjeluju u odgojno- obrazovnom procesu s obzirom na njihove interese i sposobnosti jer svaki učenik radom u projektu može pronaći nešto za sebe, a nastava, uporabom web 2.0 alata, različitim izvorima znanja i medija obogaćena je suvremenim metodama rada. Stoga se nadamo da će potreba i želja za posjećivanjem knjižnice, čitanjem i učenjem rasti zajedno s učenicima.

Dobro došli u 75. Pogled kroz prozor

Broj 75, studeni 2015.
ISSN 1848-2171

Nekako se taj okrugli broj prišuljao kroz jesenske magle pomalo iznenada, ali i dalje u punom sjaju. U ovom broju objavljujemo 11 članaka, a pet ih već čeka na red za sljedeći mjesec. Meni to govori da je Pogled kroz prozor pomalo postao “institucija”, mjesto na kojem se uvijek objavljuju dobre i pozitivne priče iz naših škola, mjesto na kojem uvijek pronađete nešto novo, zanimljivo i upotrebljivo za svoj rad. Broj čitatelja (oko 20 000 mjesečno) pokazuje da se slažete s mojim zaključkomSmile

No, krenimo mi s novim temama.

Pogled_iconPredivan svijet godišnjih doba oduvijek je bio inspiracija umjetnicima i znanstvenicima. Za učenike OŠ Vladimira Nazora Pribislavec i njihove eTwinning partnere ova tema otvorila je put do raznih znanja, upoznavanja običaja i okoliša te pomogla u razvijanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Iva Naranđa o eTwinning projektu Seasons. Više…

Pogled_iconDražen Klečina, opisuje nam iskustva u provođenju projekta podizanja digitalnih kompetencija najmlađih u dječjem vrtiću Špansko. Digitalna kompetencija djece može zvučati vrlo ambiciozno ali je u biti dovoljan sami pogled na djecu koja barataju s pametnim telefonima i tabletima pa da situacija postane logična i realna Smile. Više…

Pogled_iconBrigita Hočevar, iz Slovenije nam u ovom broju piše o dvije teme namijenjene dječjim vrtićima:

Pogled_iconIvana Katavić i Hrvoje Mladinić pišu nam o primjeni digitalnih materijala i ispitivanju učinkovitosti koje su proveli u nastavi Fizike u pet osnovnih škola. Više…

Pogled_iconUdruga “Suradnici u učenju” započela je novi projekt u osnovnim školama Sisačko-moslavačke županije. Kako ke započeo i koji su planovi za projekt “Pet za net” otkriva nam Dunja Mijović. Više…

Pogled_iconUsporedno s novim udruga “Suradnici u učenju” nastavlja i sa starim projektima. Projekt ENABLE ušao je u drugu godinu realizacije, a hrvatski timovi uspješno su sudjelovali na ENABLE Hackathonu. Pogledajte učeničke radove i fotografije s predstavljanja u OŠ Kajzerica. Više…

Pogled_iconZnate li da su učenici Područne škole Nikole Tesle u Moravicama imali priliku naučiti irski ples od pravog irskog plesača Paula O’Gradyja? U maloj seoskoj školi, u srcu prelijepoga Gorskoga kotara održan je Tjedan Republike Irske. Projekt je izveden u sklopu dodatne nastave iz Engleskoga jezika pod vodstvom profesorice Davorke Nekić. Više…

Pogled_iconIna Pendić i Sanja Bimbi nam otkrivaju kako su u radionici C.S.I. Moncodogno učenici otkrili ubojicu kroz rješavanje sedam matematičkih zadataka zadanih na engleskom jeziku. Više…

Pogled_iconTim Gimnazije Vukovar imao je dobru ideju za projekt od društvenog značaja, ali ne i financijska sredstva za njegovo ostvarenje. Projekt „Tehnologija budućnosti za školu budućnosti“ prijavili su na donacijski natječaj Hrvatskog Telekoma “Zajedno smo jači” u rujnu ove godine i sad se vesele dobivenoj donaciji i kreću s realizacijom projekta. Više o projektu saznajte iz članka Sanje Pavlović Šijanović. Više…

Pogled_iconU Dubrovniku je u listopadu 2015., u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije, održan Slavenski kontaktni seminar pod nazivom „eTwinning projekti u vrtiću i prvim razredima osnovne škole“. Patricija Burazin i Željka Zagorac prenose nam dojmove sa seminara. Više…

Ukoliko želite da se i vaš članak pojavi u Pogledu kroz prozor, javite nam se. Sigurni smo da imate zanimljivih projekata, aktivnosti, priča događanja,…. a mi smo znatiželjni da o njima saznamo što više.

Čitamo se Smile

Lidija Kralj

ENABLE Hackathon

lidija_kraljv

Lidija Kralj

enable-logo

U organizaciji udruge „Suradnici u učenju“ i tvrtke Microsoft Hrvatska u OŠ Kajzerica je 16. 11. 2015. održano predstavljanje radova hrvatskih timova koji su se uključili u međunarodno natjecanje ENABLE Hackathon. Četiri hrvatska tima je predstavilo svoje projekte kojima je zajednički cilj bio pokazati na koji način tehnologija može pomoći u prevenciji vršnjačkog ponašanja u školi, društvu ili na internetu.

Tim Popovača (800x534)

Tim RIK iz Popovače čine Dora Lendvaj 10 g, Dorijan Lendvaj 11 g., Filip Beleta 14 g., Vilim Lendvaj 16 g te mentorica. Diane-Svjetlane Lendvaj. Oni su razvili aplikaciju ERA odnosno ENABLE rating app koja je zamišljena kao pomoć roditeljima za provjeru igara koje djeca igraju. Aplikacijom se komentiraju i ocjenjuju igre, s 0 do 5 zvjezdica, a temeljem ocjene i komentara korisnici na jednostavan način mogu procijeniti stupanj nasilja u pojedinoj računalnoj igri te time odabrati koja od njih je primjerena njihovom djetetu. Aplikacija je napravljena za Android uređaje, a u videu pogledajte zašto je napravljena i kako radi.

Tim Happy (800x534)

Aplikaciju Happy, su napravili učenici Kolarić Iva, 13. g iz OŠ Antuna Nemčića Gostovinskog, Šimunić Ivan 15 g. iz Gimnazije Fran Galović i Kolarić Matija 16 g. iz Obrtničke škole iz Koprivnice s mentorom Slavkom Franjom.  Aplikacija je zamišljena kao društvena mreža namijenjena učenicima koji su zlostavljani, ali i zlostavljačima te stručnim službama poput pedagoga, psihologa, socijalnih pedagoga, razrednika i drugih. Pristupajući stranici, učenik bira lik koji će ga predstavljati te ulazi u virtualni svijet u Happy-slika aplikacijekojem se može riješiti stresa na jedan od četiri načina: izvođenjem preporučenih tjelesnih vježbi, slušanjem željene glazbe, rješavanjem dnevnih zadataka te direktnom komunikacijom sa stručnim osobama škole putem chata. Klikom na sliku pogledajte prezentaciju aplikacije.

Tim iz OŠ Frana Krste Frankopana iz Zagreba kojeg čine: David Antonio Boras, Vigo Kovačić, Lorena Pavić, Tin Vuković i Leon Golub (svi trinaestogodišnjaci), napravio je je uz pomoć mentorice Dubravke Crnić blog Black Sheep, svojevrsnu obrazovnu platformu koja sadrži informacije o „bullyingute donosi korisne savjete i zanimljivosti o sprečavanju nasilja među djecom i mladima.

Klikom na sliku posjetite blog Black Sheep.

Black-sheep-blog

Tim iz OŠ Velika Mlaka i OŠ E. Kumičić iz Velike Gorice, Karlo Josip Kardum, Ivan Grlić i Adrijan Cvijanović,13 g., vođeni mentoricom Šteficom Škare razvio je aplikaciju SpotyUp za mobilne uređaje putem koje djeca mogu stavljati svoje oznake na kartu Tim SpotyUp-1i unositi opise lijepih i ružnih stvari koje im se događaju. Cilj je podijeliti što više dobrih događaja kako bi pokazali koliko veselih stvari nam se događa. Na taj način skreće se pažnja na pozitivna događanja kako negativna ne bi prevladala. Osim toga, ako vidite da se nešto lijepo događa u vašem susjedstvu možda im se i vi pridružite. Više o aplikaciji.

Tim SpotyUpPosebnost događanja je što su četiri tima iz Popovače, Koprivnice, Velike Gorice i Zagreba, sastavljena od djece od 9 do 16 godina, održali radionice za 40-ak svojih vršnjaka prednostima tehnologije, programiranju te odgovornom korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tako su demonstrirane aplikacije i mrežni sadržaji koje su mališani stvorili uz pomoć svojih mentora u svrhu prevencije nasilja.

radionica 2 (800x534)

Timove ENABLE Hackathona podržali su i Danijel Forjan te Danijela Lokmer, učitelji i ambasadori projekta ENABLE, koji su ovom prilikom izjavili: „Iznimna nam je čast što ćemo u školama u našoj okolici istražiti u kojoj mjeri i obliku je prisutno nasilje te ćemo na osnovu toga učenicima i roditeljima pokušati pomoći da se ono više ne ponavlja. Učenici će kroz projekt naučiti što je to nasilje, kako ga prepoznati i spriječiti, te kako pokazati empatiju i na taj način osnažiti zajedništvo među svojim vršnjacima. Za nas je važno da se djeca u svojoj radnoj okolini osjećaju sigurnima, a projekt ENABLE osmišljen je upravo s tim ciljem“.

Drago mi je da smo ovom radionicom podržali projekt ENABLE kao i sudionike ENABLE Hackathona. Često zaboravljamo da nam i djeca svojim idejama i kreativnošću mogu pomoći u borbi protiv nasilja među vršnjacima te na taj način zajedno možemo doprinijeli osnaživanju djece i mladih u Hrvatskoj. Tehnologija u tome igra posebno važnu ulogu i iznimno je bitno da se djecu u što mlađoj dobi potiče na korištenje i edukaciju o informacijskim tehnologijama čime doprinosimo izgradnji pozitivnog sustava vrijednosti u društvu“- izjavio je Ivan Vidaković, predsjednik kompanije Microsoft Hrvatska.

Projekt ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) pokrenut je 2014. godine od strane mreže europskih škola European Schoolnet, a financira ga Europska komisija s ciljem sprečavanja nasilja. U programu ENABLE sudjeluje 6000 djece u dobi od 11 do 14 godina te 2000 roditelja iz tridesetak škola u 6 europskih zemalja. Udruga “Suradnici u učenju“ je partner European Schoolneta i odgovorna za provođenje projekta ENABLE u Hrvatskoj.

Sudionici ENABLE radionice u OŠ Kajzerica (800x534)Svi timovi (800x534)

Pogledajte i cijeli album fotografija s događanja u OŠ Kajzerica.

Vijesti iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije

agencija

Agencije za mobilnost i programe Europske unije

PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA 2012. – 46.4 milijuna kuna za projekte međunarodne suradnje za RH

Za Republiku Hrvatsku u 2012. godini za obrazovne projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za cjeloživotno učenje iz sredstava EU bit će dostupno sveukupno više od 46.4 milijuna kuna.
Dana 8. kolovoza 2011. godine Europska komisija objavila je novi poziv na natječaj za sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje u 2012. godini. Program omogućuje osobama bilo koje starosne dobi (učenicima, studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u strukovnom obrazovanju…) sudjelovanje u poticajnim iskustvima učenja, te potpomože razvoj sektora obrazovanja i osposobljavanja diljem Europe. AMPEU objavljuje natječaj na nacionalnoj razini te priprema popratnu dokumentaciju.
Program se dijeli na 4 potprograma u okviru kojih se financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i osposobljavanja: u okviru potprograma Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole), inicijalni proračun za RH predviđa oko 7.2 milijuna kuna, za projekte u okviru potprograma Leonardo da Vinci predviđeno je oko 13.7 milijuna kuna; za Erasmus potprogram, namijenjen visokoškolskim ustanovama, dostupno je oko 23.2 milijuna kuna, a za Grundtvig, namijenjen ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih (u segmentu općih vještina i kompetencija), predviđeno je oko 1.9 milijuna kuna. Tu je još i Transverzalni program koji nudi mogućnosti studijskih posjeta za donositelje odluka u obrazovanju, a za koji je dostupno oko 207 000 kuna.

Ostale informacije dostupne su vam na ovoj stranici.

NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJI UKLJUČUJU OSOBE S MANJE MOGUĆNOSTI

Program za cjeloživotno učenje naročito je otvoren osobama s manje mogućnosti i potiče njihovo sudjelovanje. Njima se pruža mogućnost dobivanja višeg iznosa financijske potpore za realizaciju nekih od aktivnosti Programa.
Ukoliko su neki od vaših projekata uključili osobe s manje mogućnosti, podijelite s nama svoja iskustva i prijavite se na natječaj kojim nagrađujemo najbolje projekte.
Natječaj je otvoren 20. 9., a prijaviti se možete do 5.10. ove godine. Cjeloviti tekst natječaja potražite ovdje.

NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJI DOPRINOSE PODIZANJU KOMPETENCIJE KOMUNICIRANJA NA STRANOM JEZIKU

Temelj međunarodne suradnje jest komunikacija i otvorenost prema novomu i drugačijemu. Međunarodnom suradnjom u život i rad unosimo nova saznanja, iskustva i pozitivne promjene, a ruku pod ruku s time dolazi i poboljšanje znanja stranih jezika.
Ukoliko je tijekom provedbe vaših projekata došlo do znatnog poboljšanja znanja stranih jezika, kako kod voditelja projekata, tako i kod sudionika (učenika, kolega…), prijavite se na naš natječaj čiji cjeloviti tekst možete pronaći na ovoj adresi. Natječaj je otvoren od 20. 9. do 5.10. ove godine.

JOŠ UVIJEK OTVORENI NATJEČAJI ZA 2011. U OKVIRU PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Donositelji odluka u obrazovanju imaju mogućnost sudjelovanja u studijskim posjetima tijekom kojih mogu obrađivati teme važne za oblikovanje i stvaranje politika obrazovanja. Ukoliko ste zainteresirani, a možete pridonijeti razvoju ovoga sektora, prijavite se na natječaj do 14.10. 2011. godine.
Također je otvoren još jedan rok za aktivnost Pripremnih posjeta do 18. 10., koji vam nude mogućnost početka međunarodne suradnje, kako putem sastanaka s partnerima koje već znate i s kojima želite surađivati, tako i putem kontaktnih seminara koji vam nude priliku za upoznavanjem novih osoba koje dijele vaše interese i ideje.

SEMINARI ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U 2012. – KAKO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

Serija seminara na temu kako se prijaviti na novi natječaj za 2012. godinu održat će se clip_image002tijekom jeseni u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Na seminarima ćemo predstaviti novosti i neke od dosadašnjih projekata dobre prakse.

Datumi održavanja seminara su sljedeći:

  • Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole): Zagreb, 14. listopada; Split, 11. studenoga 2011.
  • Leonardo da Vinci (za strukovne škole, usavršavanja u poslovnom sektoru, usavršavanje odraslih osoba u strukovnom sektoru): Zagreb, 14. listopada; Osijek, 28. listopada; Split, 11. studenoga; Rijeka, 25. studenoga 2011.
  • Grundtvig (za obrazovanje odraslih u općim vještinama i znanjima): Zagreb, 14. listopada; Split, 11. studenoga 2011.
  • Erasmus (za visokoškolske ustanove): Zagreb, 15. studenoga 2011.

Seminari će biti podijeljeni u dvije cjeline:

1. Tijekom prvoga dijela predstavit ćemo vam Program za cjeloživotno učenje i ostale aktivnosti koje Agencija za mobilnost i programe EU provodi (Program Mladi na djelu, Europass, Euraxess, Eurodesk, Euroguidance), dati širi kontekst samoga Programa u okviru Europske strategije 2020. – Strategije za pametan, održiv i uključiv razvoj, te inicijative Mladi u pokretu. Također ćemo vam predstaviti dosadašnje dobre primjere sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje.

2. Nakon kraće pauze, uslijedit će rad u manjim skupinama u kojima će se simulirati razvoj projektne ideje te ispunjavanje prijavnog obrasca.

Cjeloviti program seminara, pozivnicu i prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

REGISTRIRAJTE SE U NOVOJ BAZI ZA TRAŽENJE PARTNERA!

Kako bismo olakšali traženje inozemnih partnera ustanovama iz RH, kao i pretraživanje hrvatskih ustanova zainteresiranih za međunarodnu suradnju stranim partnerima, pokrenuli smo novu bazu za pretraživanje partnera. Baza vam omogućuje da pregledno, na jednom mjestu, pretražite registrirane strane ustanove prema različitim kategorijama (program, tema, vrsta ustanove, ideja za suradnju), te da se prijavite kako bi vas potencijalni strani partneri mogli kontaktirati i započeti suradnju. Stoga molimo sve zainteresirane ustanove da se registriraju ili da pretraže dosadašnje registrirane ustanove na sljedećoj adresi.

U slučaju pitanja ili nedoumica javite nam se na info@mobilnost.hr.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE….

… SURADNJE ŠKOLA I LOKALNE ZAJEDNICE

Potprogram Comenius, putem aktivnosti Regionalnog parclip_image004tnerstva, nudi mogućnost suradnje s regijama iz država Europske unije na zajedničkom projektu lokalne ili regionalne vlasti, obrazovnih ustanova i lokalnih organizacija u području obrazovanja. Teme projekata Regionalnih partnerstava mogu biti vezane za organizaciju školskog obrazovanja, suradnju između škola i lokalnih partnera (npr. organizacija koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje) ili probleme u školskom obrazovanju (inkluzija, nasilje u školama, rasizam i ksenofobija).
U 2011. godini započeo je projekt Sisačko-moslavačke županije te općine Rezekne iz Latvije u koji su uključene osnovne i srednje škole, kao i lokalne institucije. Projekt potiče razvoj sustava rada s nadarenom djecom te uviđa važnost ranog prepoznavanja nadarenosti. Iz Hrvatske, uz Sisačko-moslavačku županiju, sudjeluju Osnovna škola Braća Ribar iz Siska, Srednja škola Tina Ujevića iz Kutine, Srednja škola Petrinja, Glazbena škola u Novskoj i Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije.
Kako će se to postići? Gospođa Puškarić, voditeljica projekta, nam objašnjava: „Putem mobilnosti, studijskih posjeta, razmjene iskustava, treningom – seminarom za zaposlenike u obrazovnom sustavu, savjetovanjem roditelja nadarene djece, radionicama za poticanje kreativnog i intelektualnog razvoja djece, a to je sve što smo zamislili u okviru ovoga projekta. Veselimo se budućim rezultatima i koristi koju će šira zajednica dobiti kroz ovaj projekt!”
Gospođa Puškarić također kaže: „Nadareni učenici važan su resurs svake države i regije jer su intelektualni potencijal koji bi u budućnosti trebao biti jedan od glavnih pokretača razvoja društva. Prepoznati nadarenosti kod djeteta i dobro ga usmjeriti s ciljem povećavanja njegovih sposobnosti uvijek predstavlja izazov s kojim se suočavaju roditelji, nastavnici i ostalo osoblje u odgojno-obrazovnom sustavu. Stoga želimo ovim projektom povećati kapacitet i sposobnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u obrazovnom sustavu, kao i roditelja u radu s darovitom djecom.“

EUROGUIDANCE OBAVIJESTI

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da od siječnja 2011. godine u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije djeluje Nacionalni centar Euroguidance Hrvatska.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara koji djeluju u 33 europske zemlje, a povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi, promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje. Zajednički ciljevi nacionalnih Euroguidance centara jesu promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja.
Euroguidance pruža brojne usluge osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem, odnosno savjetnicima u obrazovanju i zapošljavanju. Oni se mogu obratiti Euroguidance centru npr. kada traže informacije o sustavima profesionalnog usmjeravanja u drugim europskim zemljama, o novostima iz područja profesionalnog usmjeravanja u Europi ili kada žele otići na stručno usavršavanje u neku europsku zemlju. Centar će im također pružiti informacije o mogućnostima koje se nude u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.
Studenti, učenici, mladi, osobe na tržištu rada te osobe koje se bave obrazovanjem i osposobljavanjem profesionalnih savjetnika mogu u Euroguidance centru saznati Informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi te saznati koji programi Europske unije potiču međunarodnu mobilnost i kako se prijaviti za financijsku potporu.

U lipnju smo bili sudionici važnoga događaja!
clip_image006Sudjelovali smo na Konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem „80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi“ održanoj u Zagrebu 16. lipnja 2011. godine, u organizaciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Cilj konferencije bio je sagledati dosadašnji razvoj, ali i predstojeće izazove profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj i Europi.
Brojni predavači iz Hrvatske i drugih europskih zemalja predstavili su postojeće prakse, standarde i izazove u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju u svojim zemljama.
Na konferenciji smo predstavili svoje aktivnosti te usluge koje se savjetnicima nude u okviru djelovanja Nacionalnog Euroguidance centra
Za listopad pripremamo natječaj za studijski posjet namijenjen savjetnicima koji se bave profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju ili zapošljavanju. Tijekom studijskog posjeta savjetnici će imati priliku upoznati postojeće prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi te razmijeniti iskustva s europskim kolegama.

Sve pojedinosti o studijskom posjetu i prijavi na natječaj bit će objavljene na www.mobilnost.hr .

Ako želite kontakt savjetnika iz Belgije, informaciju o mogućnostima stručnog usavršavanja u Europi ili tražite potencijalnog partnera za međunarodni projekt iz područja profesionalnog usmjeravanja, Euroguidance Hrvatska vam može pomoći!

Za sve informacije obratite nam se na euroguidance@mobilnost.hr te posjetite naše stranice.

EUROPASS NOVOSTI

Europass inicijativa Europske unije čini portfelj od pet dokumenata koji omogućuje svim europskim građanima da svoje vještine, kompetencije i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način diljem Europe. Naša se zemlja priključila ovoj inicijativi punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije službeno je proglašena Nacionalnim Europass centrom Hrvatska.

Inicijativa se sastoji od pet dokumenata: Europass životopisa (Europass CV-a), Europass jezične putovnice, Europass dodatka svjedodžbi, Europass dopunske isprave o studiju i Europass mobilnosti, a svaka je od ovih isprava namijenjena poticanju i olakšavanju cjeloživotna učenja i mobilnosti među europskim građanima.

U svrhu što boljega informiranja hrvatskih građana o mogućnostima koje im pružaju Europass dokumenti, krajem lipnja ove godine pokrenute su internetske stranice Nacionalnog Europass centra Hrvatska na domeni http://www.europass.hr, na kojima možete doznati sve relevantne informacije vezane za provedbu inicijative u Republici Hrvatskoj, kao i prednosti koje Europass dokumenti predstavljaju svojim korisnicima.
Ovim putem također najavljujemo i međunarodnu uvodnu konferenciju kojom će se obilježiti pokretanje i provedba inicijative Europass u Republici Hrvatskoj, a o čijemu ćete ishodu biti pravodobno obaviješteni na internetskim stranicama www.europass.hr.

eTwinning KUTAK

Portal eTwinning pomaže vam da postanete učitelji koji koriste tehnologiju i koji zajedno s učenicima sudjeluju u zabavnim projektima koji omogućuju upoznavanje europskih kolega, jezika i kultura.
Potaknuti iznimnim uspjehom prve eTwinning radionice u Hrvatskoj, AMPEU tim nastavlja suradnju s CARNetom i nastavnicima pruža novu priliku za učenje, druženje s kolegama te razvijanje projektnih ideja na radionici koja će se održati 24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu u prostorijama CARNeta.

clip_image008

Na radionici nastavnici mogu naučiti kako isplanirati međunarodni projekt, kako ga ugraditi u nastavu, koje osnovne IK alate koristiti te kako se uz sve to dobro zabaviti. Poziv za zaprimanje prijava bit će objavljen krajem listopada na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr), stoga Vas pozivamo da pažljivo pratite obavijesti na našoj stranici i na vrijeme podnesete svoju prijavu za eTwinning radionicu!

U lipnju ove godine financirali smo odlazak osmero nastavnika iz Republike Hrvatske na radionicu profesionalnog usavršavanja u Litvu ‘Web 2.0 technologies in education’. Prenosimo iskustva naših nastavnika s usavršavanja: Sanja Vrgoč (Srednja škola, Bol) osmislila je u Litvi zanimljiv projekt: „Kolega iz Portugala i ja dogovorili smo se da ćemo provesti Comenius partnerstvo o sličnostima i razlikama mladih ljudi iz Portugala i Hrvatske. Naglasak će biti na različitim životnim stilovima te predrasudama i stereotipima koje imaju jedni o drugima“. Tatjanu Gulić Pisarević (Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč) na radionici „Mobile learning and cooperation“ zadivilo je ono što je čula od voditeljice radionice Stase Riskiene: „Nema tehnologije koja bi mogla zamijeniti učitelje, ali učitelji koji koriste tehnologiju zamijenit će one koji je ne koriste.”

Napomena: vijesti prenosimo iz AMPEU obavijesti, broj 3.

image

Internetski projekti u III. osnovnoj školi Čakovec

natasa_boj

Nataša Boj

Nekoliko posljednjih godina s učenicima osmih razreda redovito sudjelujem u različitim projektima.

slika6_biodieselPrvi internetski projekt bio je vezan uz natječaj „Futur Energia“. U to vrijeme nisam ni znala da ću radeći na jednom projektu zajedno sa svojim učenicima, ujedno doći i do informacija i ideja za neke nove projekte. Tako smo zahvaljujući tom projektu sasvim slučajno naišli na mrežnu stranicu ekološke udruge „Kneja“ i ostvarili kvalitetnu suradnju uključujući se u različite akcije i radionice, doprinoseći tako povećanju ekološke osviještenosti svih učenika i djelatnika škole.

slika1_šumaZadnja akcija u koju smo se uključili bila je akcija pošumljavanja u Knejinom obrazovnom centru u Črečanu. Pozivamo i vas na suradnju s „Knejom“, a najmanje što možete učiniti je da posjetite njihovu uistinu bogatu mrežnu stranicu na adresi www.kneja.hr.

Trenutno smo uključeni u projekt U4Energy. Radeći na tom projektu, učenici su došli do informacije kako postoji netko tko i od otpadnih plastičnih čepova radi nešto novo i iskoristivo, tj. reciklira ih. Zahvaljujući toj informaciji, trenutno je u tijeku naš novi projekt pod nazivom „Plastičnim čepovima do skupih lijekova.“ Riječ je o akciji širih razmjera kojom pozivamo na suradnju sve ljude dobre volje.

slika7_cepovi3.A RAZRED - AKCIJA PRIKUPLJANJA PLASTIČNIH ČEPOVA S OTPADNE AMBALAŽE U SVRHU RECIKLIRANJA ISTIH

Ukoliko ste spremni uložiti samo malo dobre volje, a činiti višestruko korisna djela, pridružite nam se u akciji skupljanja plastičnih čepova s različite otpadne ambalaže.

Kako ćete pomoći?

  1. Omogućit ćete recikliranje otpada i na taj način doprinijeti zaštiti svog okoliša.
  2. Novac od prodaje čepova donirat ćete u dobrotvorne svrhe za kupnju skupih lijekova teško bolesnim osobama.
  3. Ujedno ćete doprinijeti obilježavanju Europske godine volontiranja čiji je slogan: „Volontiraj, učini razliku!“.

Učenici su oformili i grupu na Facebooku pod nazivom „Daj svoje vrijeme, daruj nekome osmijeh.“

S obzirom da se ova godina obilježava kao Europska godina volontiranja, škola se javila na natječaj ACES-a zajedno sa školama partnerima iz Bugarske i Bosne i Hercegovine. Svaka će škola provoditi niz volonterskih aktivnosti u razdoblju od rujna 2011. do ožujka 2012., a po završetku će se predstavnici učitelja i učenika iz svih triju škola sastati i razmijeniti svoja iskustva.

slika4_poster_plastikaslika5_stari mobiteli

Sudjelujući u internetskim projektima stječete nova znanja, upoznajete nove ljude i nove kulture. Sudjelujete li u projektima sa školama iz drugih država, usavršavate strani jezik i, što je najvažnije, učite na jedan drugačiji način. Ili, kao što je na jednom predavanju rekla predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije, unosite boje u svoju školsku svakodnevicu. U potpunosti se slažemo s njom.