Suvremeni pristup prirodoslovlju

durdica_petrovic

Đurđica Petrović

U OŠ Šećerana veliki dio sadržaja prirodoslovlja se poučavaju koristeći suvremenu

informacijsku tehnologiju. Takav način poučavanja istovremeno razvija nekoliko učeničkih vještina i kompetencija, ali i stavlja velike zahtjeve pred učitelje.

Mlađe generacije učitelja vrlo lako, može se reći i spontano, prihvaćaju i primjenjuju tehnologiju u svom radu. No, što je s učiteljima koji su tijekom svog dugog nastavnog staža nastavni proces temeljili na drugim principima? Kako promijeniti stav i odnos prema metodama, oblicima i nastavnim sredstvima koji više nisu jedino mogući? Njihovo mjesto preuzimaju strategije koje zahtijevaju tehnologijska znanja i vještine učitelja.

Današnje društvo znanja treba obrazovane pojedince koji mogu donositi kvalificirane odluke, koji će svojim vještinama i kompetencijama pridonijeti uspjehu i napretku društva. To i takvo društvo temelji se na brzom i velikom razvoju znanosti, ali i razvoju informatike koja od pojedinca traži i određene digitalne vještine i kompetencije. Poznato je da razvoj digitalnih znanja i vještina današnjeg djeteta započinje već u najranijem djetinjstvu. Današnja djeca tzv. digitalni urođenici, vrlo vješto i brzo ovladavaju osnovnim, a potom i drugim računalnim vještinama. Veliki broj djece već u svojim domovima usvajaju osnovni rad na računalu, koriste se podatcima i tragaju za informacijama. Sve to ide u prilog većoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije u usvajanju sadržaja prirodoslovlja. Ovakav pristup znanosti, njezinim osnovnim idejama, metodologiji, „proizvodnji“ znanja koje će učenici znati primijeniti u svakodnevnom životu, treba započeti već u mlađoj školskoj dobi.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija u nastavi prirodoslovlja

Uvođenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavni proces škole pomažu svojim učenicima razviti digitalne kompetencije podučavajući ih od rane dobi. Primjena te tehnologije pridonosi kod učenika kritičko promišljanje i upravljanje svojim učenjem, samostalni i suradnički rad, traženje informacija i podrške kada je to potrebno i korištenje niza drugih mogućnosti koje im pružaju nove tehnologije. Na taj se način kvalitetnije i lakše provodi problemska, istraživačka, konstruktivistička i projektna nastava prirodoslovlja, a prirodoznanstveni sadržaji učenicima se čine izazovnijim i zanimljivijim. Aktivnim uključivanjem učenika u nastavni proces i koristeći suvremenu informacijsko-komunikacijsku tehnologiju postavljaju se uvjeti za razvoj interesa, razumijevanje i stvaranje temelja dugoročnom znanju sadržajima prirodnih znanosti.

Važno je promicati prirodoslovnu kulturu, znanje i istraživanje. Upoznavati učenike sa znanstvenim postupcima, omogućiti učenicima shvaćanje primjene znanosti kroz kontakte s primijenjenom znanošću.

Informacijsko-komunikacijska tehnologija pomaže doći bliže tim ciljevima prirodoslovne nastave. Iz toga razloga u okviru cjeloživotnog stručnog usavršavanja učitelji razredne nastave trebaju razvijati znanja i vještine vezane za praktični rad i učenje kroz zaključivanje, podržavati znanstvene aktivnosti učenika, ali i informatički se obrazovati. Unazad nekoliko godina naš školski sustav doživljava promjene u smislu opremanja škola modernom, suvremenom informatičkom opremom.

Primjeri iz nastavne prakse

clip_image002Na sljedećim se primjerima može vidjeti kako su učenici u našoj školi već od mlađeg školskog uzrasta zainteresirani za prirodu i društvo, te na koji način funkcionalnosti interaktivne ploče olakšavaju i osuvremenjuju nastavu.

Slika 1. Sudjelovanje znanstvenika ( ETFOS)

imageSuvremenim pristupom i upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije ostvaren je nastavni sat u suradnji s doktoricom dentalne medicine, predavanje o zraku ostvareno u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom u Osijeku, te video povezivanje matične i područnih škola na satima prirodoslovlja.

Slika 2. Primjena videokonferencije u nastavi

Primjer 1.

Nastavni tema: Obnovljivi izvori energije (međupredmetna tema )
Nastavni predmet: Priroda i društvo
Razred: treći i četvrti / sedmi

Sedmi razred se nalazio u svojoj matičnoj školi, a treći i četvrti razred u područnoj školi.

Jedan od ciljeva ovoga nastavnog sata je bio popularizacija znanosti primjenom videokonferencija u nastavi, s ciljem preoblikovanja učeničkih predkoncepcija u znanstvene koncepte. Ovako oblikovani nastavni sat primjer je suvremenog pristupa nastavnom procesu. Suvremeni pristup se ogleda po tome što su izvođenjem pokusa učenici predmetne nastave, točnije sedmih razreda, podučavali učenike trećih i četvrtih razreda koji se do sada nisu susretali s fizikom i to putem videokonferencijske nastave koristeći web-kolaboracijski alat Adobe Connect Pro, a uz tehničku podršku Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet kao dijela aktivnosti europskog projekta Inspiring Science Education ( ISE ).

clip_image006clip_image008

Na osnovi niza jednostavnih i zanimljivih pokusa učenika sedmih razreda iz nastavne cjeline Kruženje energije, učenici nižih razreda dobivaju bolju percepciju obnovljivih izvora energije i njihove uporabe u praksi. Popularizacija znanosti ostvarena je izravnim interaktivnim sudjelovanjem učenika, učitelja i škole.

Ovim metodama i uporabom informacijsko-komunikacijske tehnologije povezani su nastavni sadržaji vertikalnom korelacijom u okviru tema iz prirodoslovlja (u nižim razredima osnovne škole), te fizike (u višim razredima osnovne škole). Nastavni sadržaji se prezentiraju ciljano odabranim, jednostavnim i zanimljivim pokusima koji imaju veliku ulogu u identificiranju predkoncepata kod učenika. Promovira se vertikalna korelacija jer stariji učenici podučavaju mlađe i to sve putem umrežavanja škola i timskog rada. Time se eliminira prostorna prepreka, te se na različitim, udaljenim lokacijama izvršavaju zajedničke aktivnosti.

Ovakav pristup nastavi prirodoslovlja, poučavanje usmjereno na istraživački pristup primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije može se vrlo efikasno i jednostavno realizirati.

Primjer 2.

Nastavna tema: Uvjeti života ( zrak )
Nastavni predmet: Priroda i društvo
Razred: četvrti

Nastavni sat je ostvaren suradnjom sa znanstvenikom koji radi u Elektrotehničkom clip_image010fakultetu u Osijeku. Videokonferencijskom vezom učenici su pratili predavanje profesora i aktivno sudjelovali svojim pitanjima. U okviru nastavnih sadržaj vezanih uz zrak učenici su saznali i mnogo drugih, zanimljivih činjenica o zraku, atmosferi i pojava vezanih za atmosferu. Zanimljivom i dinamičnom prezentacijom upoznali su dijelove atmosfere, gustoću zraka, pojavu duge i zrcaljenja na nebu. Učenicima su približene njima apstraktne pojave o kojima su samo čitali. Ostvarena je suradnja škole i visokoobrazovnih ustanova, suvremenom tehnologijom otklonili smo prostorne granice, te slikom i zvukom imali gosta u razredu.

Primjer 3.

Nastavna tema: Zdravlje ( Zdravstveni odgoj )
Nastavni predmet: Priroda i društvo/sat razrednika
Razred: prvi

U okviru nastavne teme vezane za zdravlje i kurikuluma zdravstvenog odgoja ostvaren je nastavni sat na temu Zdravlje i njega zuba. Sat je realiziran suradnjom škole i clip_image012stomatologinje, a putem videokonferencijske veze. Održano je zanimljivo predavanje na kojem je istaknuta važnost redovitog odlaska stomatologu, održavanje higijene usne šupljine i zuba. Učenici su bez straha postavljali pitanja, igrali online igre vezane za temu. Suvremeni pristup ogleda se u upotrebi digitalnih materijala za uvježbavanje nastavnih sadržaja kao što su digitalna igra pravilnog pranja zuba, ali i drugačijoj suradnji škole i zdravstvene ustanove koja se temelji na informacijsko komunikacijskoj tehnologiji.

Zaključak

Suvremeni pristup nastavi prirodoslovlja uz upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije pruža velike mogućnosti vezane uz proces učenja i poučavanja. Ovakav pristup nastavnim sadržajima približava učenicima prirodoslovne pojmove i pojave, omogućava im da koristeći digitalnu tehnologiju te pojave doživljavaju kroz perspektivu njihove važnosti u svakodnevnom životu ili kroz njihova, često, zanimljiva i neobična svojstva. Time se postiže dvojak rezultat kako na području prirodoslovlja tako i posrednim djelovanjem na području primjene informacijskih tehnologija. Prednost upotrebe informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi je u motiviranju učenika za primjenu tehnologije u svrhu učenja.

Obrazovni proces se mijenja i prilagođava zahtjevima modernog, razvijenog društva znanja, a time se i učitelj sam mora mijenjati.

Ne zaboravimo riječi velikog Ghandija:

„Ti moraš biti promjena koju želiš vidjeti u svijetu!“