Prikazivanje i analiza podataka – primjer dobre prakse

melita_mesaric

Melita Mesarić

U osnovnoj školi matematiku predajem 5 godina. Svake me godine učenici sedmih razreda prilikom obrade dijelova gradiva iz statistike znaju pitati: „A zašto se u ovom zadatku crta baš kružni dijagram?, Zašto se tu koristi višestruki stupčasti dijagram?, Što sve treba napraviti da bismo došli do podataka i mogli ih prikazati?“.

Ove sam godine s učenicima provela istraživanje kako bi vidjeli da prvo treba prikupiti podatke da bi ih se moglo analizirati.

Nastavna cjelina „Prikazivanje i analiza podataka“ većinom se radi u razdoblju od 15. 11. – 15. 12., odnosno u razdoblju u kojemu se obilježava mjesec borbe protiv ovisnosti.

Učenici su na internetu pronašli zanimljivu anketu o ovisnostima koju smo malo preradili i svim učenicima od 5. do 8. razreda dali da je ispune. Tek tada su „sedmaši“ shvatili koliko posla ima s ispunjenim anketama. U Wordu sam napravila prazne tablice u koje su odgovore za svako pitanje bilježili crticama i zatim izračunavali relativne frekvencije (nakon usvajanja osnovnih potrebnih pojmova). Prvo su analizirali podatke za svaki razred posebno, a zatim su sve spojili i dobili sliku stanja u našoj školi. Napravili su i prezentaciju za svaki razred te za školu kao cjelinu. Sve grafove radili su u PowerPointu jer u Excelu još nisu imali potrebna znanja.

 

Nakon izrada svih prezentacija i iscrpnog rada učenici su prikupili i neke podatke o drogama i alkoholu te su složili plakate. Sav materijal izložili smo na školskom panou i objavili na internetskoj stranici.

Učenici su ovim projektom shvatili što sve treba napraviti da bi se došlo do podataka, čemu služi pojedini grafički prikaz te su ujedno povezali gradivo iz više predmeta.