Digitalne kompetencije u nastavi

Geografije

valentina_PM

Valentina Pirc Mezga

Sažetak

Srednja škola Prelog je uključena u Školu za život što nam omogućuje provedbu eksperimentalnog programa u drugim razredima. Nove metode rada i načini poučavanja omogućuju učenicima da lakše svladavaju zadatke koji su stavljeni pred njih. Uz pomoć geoinformacijskih sustava može se obuhvatiti jedan dio nastavih sadržaja u kojima učenik koristi geografske vještine.

Ključne riječi: geografija, digitalna kartografija, priča s kartom, funkcije grada, GIS

Dugi se niz godina kao nastavnica Geografije u Srednjoj školi Prelog trudim suvremene tehnologije čim više i češće implementirati u nastavni proces. Nakon donošenja novoga kurikuluma koristim nove metode rada koje su otvorile mogućnosti za veću zastupljenost digitalne kartografije.

Kako  uz  izbornu i dodatnu nastavu tako i putem besplatnih on–line tečajeva koje nekoliko puta godišnje organizira američka kompanija za geoinformacijske sustave,  učenici su stekli nove vještine u prostornim analizama. Ta znanja i vještine smo primijenili za pisanje istraživačkih projekata za GLOBE državnu smotru, ali i za međunarodno natjecanje GLOBE škola. Tema istraživanja je bila Promjene u načinu korištenja IMG_20200214_142936zemljišta u Međimurju. U određenom vremenskom periodu analizom satelitskih snimaka učenici su došli do značajnih zaključaka. Uz digitalne kompetencije razvijaju i vještinu pisanja istraživačkih radova, što je vrlo važan dio u nastavi Geografije.

U drugom razredu opće gimnazije provodimo eksperimentalni program. U ostvarivanju ishoda vezanog uz funkcionalnu i morfološku strukturu hrvatskih gradova za uvod sam koristila isječak satelitskog snimka područja grada Čakovca. Učenici su dobili zadatak da radom u skupini iscrtaju rubove određenih funkcionalnih zona grada (stambena, poslovna, industrijska, rekreacijska). Po završetku rada u grupi jedan član grupe je uz pomoć pametne ploče označio po jednu zonu. Kako veći dio učenika pohađa izbornu i dodatnu nastavu iz Geografije gdje su se upoznali s radom u ArcGIS programu, ovaj zadatak smo prenijeli na višu razinu. Učenici su u spomenutom programu mogli precizno iscrtati zone grada te izraditi klasifikaciju. Uz pomoć legende su dobili pregledan uvid u sve zone grade. Na kraju ove aktivnosti provela sam anketu u kojoj su učenici dali povratnu informaciju o načinu rada  na ArcGIS platformi. Gotovo svi učenici su bili zadovoljni ovakvim načinom rada. Posebno su bili ponosni jer su svoj rad završili koristeći geoinformacijske sustave. Osim spomenutog načina rada u ArcGis-u, često koristim aplikaciju za izradu pričIMG_20200214_152641e s kartom Story Maps. Program omogućuje lako umetanje točaka ili fotografija prikupljenih na terenu. Kod izrade plana grada učenici su dobili zadatak da na kratkoj terenskoj nastavi u centralnome dijelu grada fotografiraju važne ustanove. Uz kartografsku podlogu u Story Maps aplikaciji s lakoćom su izradili plan grada Preloga.

Svi radovi učenika su pohranjeni u galeriji programa koji koristimo za razvoj vještina u geoinformatici. Radovi se mogu nadograđivati ovisno o potrebama učenika. Smatram da su učenici time stekli vještine koje im mogu pomoći u daljnjem obrazovanju ne samo na području geografije već i drugim predmetima ili studijskim programima.