eTwinning projekt „Sustainable Energy

– Clean Energy for the Future“

iva_naranđa

Iva Naranđa

Nacionalna nagrada Comet i europska oznaka kvalitete

OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec školske godine 2012./2013. po prvi puta je sudjelovala u eTwinning projektima. S puno entuzijazma krenuli su u projektne aktivnosti i suradnju s LOGO-PROJEKTAeuropskim partnerima. Učiteljica informatike Iva Naranđa odabrala je projekt Sustainable Energy – Clean Energy for the Future i pokrenula sve aktivnosti na navedenom projektu. Prva nagrada za uloženi trud i rad stigla je sredinom listopada 2013. kada je Nacionalna služba za podršku iz Agencije za mobilnost i programe EU dodijelila Oznaku kvalitete (Quality Label) učiteljici informatike Ivi Naranđi za rad na eTwinning projektu Sustainable Energy – Clean Energy for te Future. Ubrzo nakon toga, krajem listopada 2013. nagrađena je i Europskom oznakom kvalitete (European Quality Label – EQL) koju dodjeljuje Središnja služba za podršku eTwinning projektima iz Brisela što potvrđuje da je rad škole, učiteljice i učenika OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec prepoznat kao izvrstan na europskoj razini. No, tu nije bio kraj nagradama. Na eTwinning konferenciji održanoj 15. studenog 2013. u Zagrebu učiteljici informatike Ivi Naranđi dodijeljena je Nacionalna nagrada COMET 2013 za najbolji eTwinning projekt u kategoriji viši razredi osnovne škole.

Učenici koji su sudjelovali u projektu polaznici su izborne nastave informatike šestog, sedmog i osmog razreda te dodatne nastave engleskog jezika. Radom na projektu osim upoznavanja obnovljivih izvora energije naučili su koristiti neke Web 2.0 alate te su unaprijedili znanje engleskog jezika, s naglaskom na izrazima vezanim za obnovljive izvore energije.

Projekt Sustainable Energy – Clean Energy for the Future promovira važnost korištenja obnovljivih izvora energije (Sunca, vode, vjetra i biomase). Ciljevi projekta bili su prikupiti i razmjeniti informacije o obnovljivim izvorima energije, objasniti njihove osnove na jednostavan i lako razumljiv način. Učenici su izradili edukativne i dokumentacijske materijale u kojima su prikazali korištenje obnovljivih izvora eneKONFERENCIJArgije s posebnim naglaskom na svoju zemlju i podijelili informacije s europskim vršnjacima a kreirali su i edukativno-zabavne materijale u obliku online igara koje su rješavali svi partneri. Održana je videokonferencija s partnerima iz Španjolske, provedena online anketa s europskim vršnjacima a dio aktivnosti na projektu posvećen je obilježavanju Međunarodne godine suradnje na području voda 2013. kada su kreirani edukativni materijali i posteri. Rezultat projekta su kreativni edukativni materijali za daljnje korištenje u obrazovanju za okoliš i podizanje svijesti o važnosti održive energije za sve europske građane.

Blog na TwinSpaceu prikazuje sve aktivnosti a paralelno s time učiteljica Iva Naranđa kreirala je i školsku internetsku stranicu projekta. Projekt je predstavljen svim učenicima škole povodom eTwinning tjedna o čemu je napravljen kratak film te objavljen članak na CARNetovom Portalu za škole.

Projekt je bilo jednostavno uklopiti u nastavni plan i program informatike. U godišnjem planu i programu iz informatike za šesti razred osnovne škole nalazi se cjelina Internet u kojoj učenici savladavaju osnove pronalaženja informacija na internetu te cjelina Izrada prezentacija u kojoj učenici ovladavaju MS PowerPointom što je bilo lako primjenljivo i korisno u projektu. U godišnjem planu i programu iz informatike za sedmi i osmi razred osnovne škole planirani su projektni zadaci koji učenicima omogućuju proširivanje i povezivanje informacijsko-komunikacijskih vještina i upoznavanje s Web 2.0 alatima što je bilo učinjeno radom na materijalima za ovaj projekt.

Učenici su imali aktivnu ulogu u svim koracima realizacije projekta. Pružena im je mogućnost da sami osmisle i predlože aktivnosti. Sami su predlagali Web 2.0 alate koje bi DOBITNICI NAGRADE COMETmogli koristiti u projektnim aktivnostima te su pojedini učenici održali radionice na satovima informatike na kojima su ostale učenike upoznali s odabranim Web 2.0 alatom. Nadalje, učenici su samostalno istraživali o temi projekta i pronašli obitelj u selu spremnu na suradnju te je intervjuirali. Dio učenika sudjelovao je u videokonferenciji s europskim vršnjacima a dio u pripremi i provođenju obilježavanja eTwinning tjedna u Školi i tom prigodom prezentiralo projekt. Jedna učenica sudjelovala je u pripremi pitanja za zajedničku online anketu s europskim partnerima. Učenici su sudjelovali u obilježavanju Međunarodne godine suradnje na području voda 2013. izradom plakata, online anketom i izradom edukativnih materijala.

Sudjelovanje u ovom projektu potaklo je kod učenika razvoj komunikacijskih vještina na materinjem i stranom jeziku te vještina uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učenici su povezivanjem s europskim vršnjacima stekli dodatna znanja o obnovljivim izvorima energije, Web 2.0 alatima te proširili vokabular engleskog jezika. Kod učenika je podignuta svijest o potrebi za korištenjem obnovljivih izvora energije te su osviješteni o različitostima u prikladnosti korištenja određenog obnovljivog izvora energije u pojedinim zemljama, ovisno o geografskim predispozicijama. Spoznajom o tim različitostima prihvatili su ideju o nužnosti zajedničkog djelovanja prema porastu udjela korištenja obnovljivih izvora energije naspram neobnovljivih, ne samo za europske građane već i cjelokupno čovječanstvo.

Ex-post evaluacija projekta provedena je metodom online upitnika među učenicima te je pokazala zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima (dobro planirane aktivnosti, nije bilo odstupanja od najavljenog, ispunjeni su očekivani rezultati, motivacija za rad na idućim eTwinning projektima, stečeno znanje mogu koristiti u životu), prijedloge za moguća poboljšanja projekta (kreiranje modela elektrana, terenska nastava – posjet hidroelektrani, vjetroparku, solarnom polju…), teškoće u realizaciji projekta (slaba informatička opremljenost škole, nedovoljno znanje engleskog jezika) i što se učenicima najviše svidjelo (tema, videokonferencija, primjena Web 2.0 alata, timski rad, suradnja s europskim vršnjacima, mogućnost predlaganja vlastitih ideja…).

Diseminacija projekta realizirana je predstavljanjem projekta u Školi povodom eTwinning tjedna, člancima na CARNetovom Portalu za škole u rubrici Vijesti iz škola, prezentacijom projekta na Učiteljskom vijeću Škole i člancima u lokalnim medijima.

Uz učiteljicu informatike Ivu Naranđa, u projektu su sudjelovale učiteljica engleskog jezika Silvija Đuran i učiteljica likovne kulture Blaženka Križan. Osim OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec, Hrvatsku je u projektu predstavljala i II. osnovna škola Čakovec s učiteljicom engleskog jezika Brankom Lamza koja je također nagrađena Europskom oznakom kvalitete. Partneri u projektu bile su škole iz Italije, Španjolske, Poljske, Francuske, Turske i Hrvatske.

Nov pristup, razvijanje europske svijesti, unaprjeđenje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, bolje upoznavanje stranih jezika, razmjena znanja i ideja te mogućnost predstavljanja vlastite zemlje, zavičaja, mjesta i škole partnerima širom Europe neupitne su prednosti eTwinning projekata čije će se provođenje u OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec nastaviti.

LINKOVI:

  1. http://www.os-vnazor-pribislavec.skole.hr/etwinning?news_hk=5601&news_id=915&mshow=1118#mod_news
  2. http://new-twinspace.etwinning.net/web/p84819/welcome
  3. http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=609

Cjelovit školski pristup u OŠ V. Nazora, Pribislavec

iva_naranđa

Iva Naranđa

Osnovna škola Vladimira Nazora iz Pribislavca se na inicijativu učiteljice informatike Ive Naranđe po drugu put uključila u nacionalnu kampanju Sigurniji internet za djecu i mlade. 2011. godine je učiteljica informatike održala radionice na izbornoj nastavi informatike za 8. razred i prezentirala internetske stranice “Internet i dijete” i “Sigurno na internetu” koje je napravila još 2008. godine. Ove godine odlučili smo proširiti naše aktivnosti te su se one odvijale puna dva tjedna. Uz učiteljicu informatike pozivu su se odazvale školska pedagoginja Nada Jelić, učiteljice razredne nastave Kristina Mesarić, Jasmina Ramušćak i Marina Ninić te učiteljica likovne kulture Blaženka Križan. U holu škole uređen je i tematski pano.

Roditeljski sastanci

Na prijedlog pedagoginje Nade Jelić organizirani su roditeljski sastanci za roditelje učenika petih i šestih razreda na kojima su učiteljica informatike Iva Naranđa i pedagoginja Nada Jelić roditeljima ukazale na opasnosti kojima su djeca izložena na internetu te im je savjetovano što da rade ukoliko sumnjaju da je njihovo dijete žrtva nasilja na internetu (cyberbullying). Roditelji su upoznati s važnošću njihove uloge u pripremi djece za sigurno i odgovorno korištenje interneta.

SLIKA1-RODITELJSKISLIKA2-RODITELJSKI
Slika 1. Roditeljski sastanak                Slika 2. Roditeljski sastanak

Izborna nastava informatike za 5. razred

Na izbornoj nastavi informatike za peti razred prema Nastavnom planu i programu u veljači se bavimo cjelinom Obrada teksta. Zato je učenicima pripremljen zadatak kojim će ponoviti i uvježbati gradivo iz prethodne nastavne jedinice Oblikovanja dokumenta (ključni pojmovi: margine, zaglavlje i podnožje, stupci, popisi).

Na početku sata učenici su upoznati s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te se uz prezentaciju ODGOVORNO_S_OSOBNIM_PODACIMA_NA_INTERNETU 5r.pptx poveo razgovor o potrebi zaštite osobnih podataka na internetu i mogućim opasnostima u online okruženju.

Zatim su učenici rješavali online zadatak uparivanja napravljen alatom Kubbu: Osobni podaci na internetu. Zadatak smo najprije zajedno pogledali u prikazu familiarize (mogućnost term first i show both sides), a zatim rjeKUBBU-ZADATAKšavali u prikazu solve i to prvo svi zajedno, a nakon toga svaki učenik samostalno. Razgovorom o svakoj poruci proširili smo i produbili njihovo značenje. Nekoliko učenika javilo se za riječ i ispričalo svoje iskustvo u pojedinim situacijama u kojima su se našli.

Slika 3. KUBBU zadatak

U drugom dijelu sata učenici su rješavali zadatak s nastavnog listića te time ponovili i uvježbali gradivo o oblikovanju dokumenta i utvrdili moguće opasnosti i probleme ukoliko se otkrivaju osobni podaci. Svojim porukama i objašnjenjima zašto je preporučljivo čuvati osobne podatke učenici su pokazali visoku razinu svijesti o odgovornom ponašanju u online okruženju.

Izborna nastava informatike za 6. razred

Na izbornoj nastavi informatike učenici 6. razreda upoznati su s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te s pozivom za sudjelovanje u izložbi multimedijskih radova na temu Online prava i odgovornosti. Predstavljena im je stranica Sigurniji internet na portalu ucitelji.hr. Zajedno s učiteljicom informatike odigrali su online igru Zaštita osobnih podataka s navedenog portala. Učenici su s velikim interesom pratili igru, razmišljali, odgovarali na pitanja i raspravljali o zadanim situacijama te se tako međusobno savjetovali i upućivali na pravilno i odgovorno ponašanje, moguće probleme i neželjene posljedice neopreznih postupaka. Nakon toga su učenici imali zadatak da pretraživanjem interneta pronađu Kodeks online prava EU-a te je uslijedio razgovor o pojedinim pravima iz navedenog kodeksa i o odgovornom korištenju interneta. Time smo se pripremali za izradu naših radova za izložbu.

Budući da učenici šestih razreda još nisu radili cjelinu Multimedija, zadatak je postavljen tako da u MS Wordu izrade plakat kojim će istaknuti neka online prava, značenje odgovornog ponašanja na internetu kao i svoju poruku upozorenja vršnjacima. Učenicima su demonstrirane neke dodatne mogućnosti MS Worda koje će im, pored onoga što su ranije naučili, poslužiti u izradi plakata: vodeni žig, boja stranice i obrubi stranice. Otkrivši nove mogućnosti MS Worda, učenici su se s puno entuzijazma posvetili izradi svojih plakata. Većina ih je brzo i uspješno napravila zadatak. Izradom plakata učenici su potaknuti na razmišljanje o online pravima i odgovornostima te su ponovili rad u programu MS Word i uz to upoznali neke dodatne mogućnosti tog programa.

Naše plakate možete pogledati u prezentaciji koju smo poslali na izložbu učeničkih radova.

Izborna nastava informatike za 7. i 8. razred

Na izbornoj nastavi informatike učenici sedmih i osmih razreda upoznati su s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade i s pozivom na sudjelovanje u izložbi multimedijskih radova na temu online prava i odgovornosti.

Učenicima je prezentiran Kodeks online prava EU-a te je uslijedila kratka rasprava o online pravima i odgovornom ponašanju na internetu. Za domaći rad zadana je izrada radova za izložbu, a učenicima je ostavljen slobodan izbor oblika rada. Time su nastali zaista raznovrsni radovi: nezaobilazne PowerPoint prezentacije, animacije, stripovi, videozapisi…

Nekoliko učenika pokazalo je interes za Web 2.0 alate (Pixton, Go!Animate, Prezi) pa im je odmah pružena pomoć oko registracije i date su im tek najosnovnije upute za korištenje pojedinih Web 2.0 alata, a dalje su sami otkrivali razne mogućnosti tih alata te pokazali veliku samostalnost i sposobnost da sami uče.

Sat razrednog odjela u četvrtim razredima

Učiteljice razredne nastave Kristina Mesarić, Jasmina Ramušćak i Marina Ninić su na satovima razrednika poradile na osposobljavanju učenika četvrtih razreda za sigurno i odgovorno ponašanje u online okruženju. Za provođenje ovog sata odlično su nam poslužili materijali preuzeti s portala ucitelji.hr – priprema Čuvaj me…Čuvam te… i igra Bingo.

SRO-4ASRO-4BSRO-4C
Slika 4. SRO 4. a                       Slika 5. SRO 4. b                          Slika 6. SRO 4. c

Sat razrednog odjela u sedmim razredima

Školska pedagoginja Nada Jelić održala je pedagoške radionice na satovima razrednika za sedme razrede s temom Prednosti i rizici interneta. Za izvođenje ovog sata poslužila se izvorom Vesna Bilić i suradnici: Izbor tema za satove razrednog odjela (UNICEF – Prekini lanac nasilja).

Učenici su radili u skupinama. Svaka skupina je imala poseban zadatak. Dvije skupine su trebale istaknuti pozitivne strane korištenja interneta i komunikacije pomoću interneta, a druge dvije skupine su trebale istaknuti negativne strane interneta i oblike neprimjerene komunikacije na društvenim mrežama.

RADIONICA-SRO-7Cilj radionice je bio da se kod djece osvijeste brojne prednosti, ali i opasnosti i rizici korištenja interneta kao i razvijanje etike i kulture ponašanja preko interneta.

Rezultat radionice bila su dva plakata: crveni plakat – Rizici interneta i žuti plakat – Prednosti interneta. Na završnom dijelu radionice učenici su dobili listić „Igraj fair play i zaštiti se“.

Slika 7. Radionica SRO 7.

Likovna kultura

Učiteljica Blaženka Križan je na satu likovne kulture s učenicima 7. razreda izradila plakat.

Nadamo se da smo provedenim aktivnostima podigli svijest kod učenika i roditelja o odgovornom ponašanju na internetu. Radeći na izvješću o provedenim aktivnostima, već bilježimo ideje za iduću godinu u kojoj ćemo nastojati u akciju uključiti veći broj učitelja i stručnih suradnika.