Minecraft svijet za učenje

gordanaS_gordanaL

Gordana Sokol i Gordana Lohajner

Sažetak

Slika 1. LogoUz igru se sve čini lakše i jednostavnije. Igra kao nastavna metoda ima pozitivan utjecaj na emocionalni razvoj djeteta, na motivaciju, na poticanje mašte i kreativnosti. Djeca uz igru uče na zabavan način bez osjećaja prisile. Minecraft: Education Edition pokazao se idealan za poučavanje jer potiče STEM vještine i maštu te omogućuje suradnju i rješavanje problema u različitim predmetima. U članku ćemo predstaviti koje su prednosti korištenja Minecraft: Education Edition u odgojno-obrazovnom programu te kako krenuti.

Ključne riječi: Minecraft, igra, učenici, prednosti.

Zašto Minecraft u podučavanju?

Nastavnici su svjesni kako današnje učenike je teško motivirati za nastavne sadržaje. Igre su samo jedan od načina koje nam pomažu kako bi ih što više zainteresirali za trenutačno gradivo.

Osim toga, Minecraft omogućuje interaktivno učenje, pruža mogućnost otkrivanja ili istraživanja čime se povećava njihova znatiželja te se potiče aktivno učenje.

Nastavnik pomoću Minecraft može „oživiti“ svoj kurikulum. U tu svrhu, Minecraft: Education Edition uključuje stotine izrađenih Minecraft svjetova koje učenici  i nastavnici mogu preuzeti i zaputiti se u avanturu. Svaki ponuđeni svijet ima:

 • kratki opis svijeta,
 • ishode učenja,
 • opis aktivnosti za učenike, Slika 2. Lekcija
 • što će učenik moći nakon izvršenih zadataka,
 • vještine koje će usvojiti,
 • vrijeme za rješavanje,
 • dob za koju je svijet prikladan,

i na temelju navedenoga možemo odlučiti želimo li ga koristiti u svojem nastavnom procesu ili ne.

Slika 2. Primjer Minecraft svijeta

MorSlika 2. Preuzimanje svjetovaamo istaknuti kako je jedini nedostatak što su svjetovi na engleskom jeziku. Na ovoj mrežnoj stranici možete pronaći i preuzeti svjetove.

Slika 3. Mrežna stranica s ponuđenim  svjetovima po predmetima

Pokretanje edukativne igre je vrlo jednostavno. Dvoklikom miša na preuzetu datoteku ili nakon prijave u Minecraft Education Edition možete učitati svijet klikom na gumb Import.

Svjetovi se mogu igrati bez mrežnog povezivanja, pa se dodatno ne opterećuje mrežna veza na primjer tijekom online nastave.

Postoje svjetovi gdje svaki učenik individualno rješava ponuđene zadatke, ali postoje svjetovi gdje se radi u timovima. Učenici u timovima izgrađuju, surađuju i komuniciraju u sigurnom okruženju te se na taj način razvijaju komunikacijske vještine. Prednost individualnog je što učenici samostalno određuju brzinu igranja prema njihovim sposobnostima i mogućnostima te stječu osjećaj kompetencije i samopouzdanja.

Osim postojećih svjetova, učenici mogu izgraditi svoje vlastite svjetove prema vlastitim željama ili naputcima od strane nastavnika.

Gdje ga možemo primijeniti?

Minecraft svijet možemo koristiti u različitim etapama satova. Ukoliko ga koristimo u uvodnom dijelu sata učenicModelii usvajaju odnosno uče novi nastavni sadržaj, a opet možemo ga primijeniti nakon obrađenog nastavnog sadržaja ili ponavljanja.

Ono što je za nas nastavnike itekako važno, a to je da je primjenljiv u svim oblicima nastave. I u školi – normalnoj nastavi, ili kad smo online, ili u mješovitom obliku nastave.

Slika 4. Primjenjiv u svim oblicima nastave

Vodiči kroz svijet

Kako bi učenici znali što je njihov zadatak u Minecraft svijetu postoje NPCs (engl. Non-NPCPlayer Characters). To su likovi koji nas vode, pomažu i usmjeravaju u samoj igri. Osim što komuniciraju s nama, također pružaju dodatne informacije o lekcijama, savjete ii upute. Desnim klikom miša na NPCs prikazuje se dijaloški okvir kojeg trebamo pročitati kako bi mogli izvršiti zadatak koji se očekuje od nas. Time se kod djece potiče čitalačka pismenost, a svi znamo kako je ona važna i temelj u svim predmetnim područjima. 

Slika 5. NPC

U dijaloškom okviru postoje i URL gumbi čija je uloga da nas vodi do mrežne stranice. Dijaloški okvirVažno je napomenuti kako učenici prilikom toga posjećuju samo provjerene mrežne stranice koje su umetnute u postojećem svijetu ili u svijetu koje je nastavnik odobrio, odnosno dopustio.

Slika 6. Dijaloški okvir

Osim NPCs-a, postoje i ploče čija je također svrha komunikacija unutar igre – upute, ciljevi i dodatne informacije učenicima.

Zaključak

Minecraft: Education Edition je edukativna igra uz koju učenik samostalno ili u grupi pronalazi rješenja, ponekad i pokušajem-pogreškom. Postojeći svjetove koje možete preuzeti, možete uskladiti sa svojim kurikulumom iz predmeta – znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika (STEM), povijest, jezične umjetnosti i digitalno građanstvo. Svrha današnjeg školovanja da promičemo ključne vještine 21. stoljeća, kao što su kreativnost, rješavanje problema i kritičko mišljenje, a prednost korištenja Minecraft je promicanje tih vještina i time ih pripremajući za buduće radno mjesto.

Literatura

1. Minecraft Official Site | Minecraft Education Edition

Alat za online nastavu

gordanaS_gordanaL

Gordana Sokol i Gordana Lohajner

Sažetak

Prošle školske godine dogodile su se mnoge promjene, a najveća promjena – nastava na daljinu. U tom kratkom vremenu morali smo promijeniti način poučavanja, a tragalo se i za različitim alatima koje bi za učenike bile motivirajuće i zabavne. Naravno, još jedan od uvjeta je jednostavnost i pristupačnost učenicima. U moru različitih aplikacija istaknuo se Bookwidget kao vrlo kvalitetan alat za izradu interaktivnih sadržaja za poučavanje. U ovom članku navedene su prednosti korištenja aplikacije koje, vjerujem Smile, svakog učitelja će potaknuti da odvoji vrijeme i isproba Bookwidget i počne ga koristiti u svojem radu.

Ključne riječi: Bookwidget, online aplikacija, prednosti, ocjenjivanje, dijeljenje.

Uvod

Bookwidget je prije nekoliko mjeseci preveden na hrvatski jezik i omogućio olakšalo korištenje za učitelje koji se ne služe najbolje engleskim jezikom. U zadnje vrijeme je vrlo popularan u Hrvatskoj, ne samo zbog hrvatskog jezika već i zato jer nudi velik broj widgeta, čak više od 40.

Bitno je napomenuti kako nema besplatne i plaćene verzije – prvih mjesec dana imate pristup svemu i ako vam se sviđa možete kupiti licencu: mjesečnu (9€), godišnju (49€) ili preko škole.

Na početnoj stranici (nadzornoj ploči) postoje istaknuti dijelovi radi lakšeg snalaženja:

 • Moji widgeti  – broj widgeta (predložaka) koje smo do sada izradili,
 • Rad učenika/ce – povratna informacija od učenika od dana ranije (ako smo zahtijevali povratni odgovor od učenika),
 • Što je novo? – novosti vezane uz sam alat,
 • Nadahnuće – promjene najčešće za praznike, a nudi nove ideje i predloške koje možete kopirati i koristiti u svojem radu,
 • Nađi pomoć – možete kontaktirati i naći pomoć, postoji baza čestih pitanja, vrlo su ažurni i odgovor dobivate u roku od 24 sata.

bw_1
Slika 1. Početna stranica Bookwidgeta

Widgeti (predlošci)

Widgeti su posloženi u grupe po bojama radi lakšeg snalaženja. Kao učitelji najčešće koristimo grupu Testiraj i grupiraj što omogućuje interaktivno učenje pomoću kvizova, obrazovnih kartica, radnih listova, lente vremena…, a predložak Pitanja o lekciji koristimo kao izlaznu karticu. Na temelju izlazne kartice učitelj dobiva informaciju jesu li učenici ostvarili zadani ishod, a učenicima dajemo informaciju o razini njihovog znanja.

bw_2
Slika 2. Widgeti (predlošci)

Velik broj predložaka je jednak velikom broju mogućnosti, od izrade najjednostavnijeg radnog listića, pa do složenije pisane provjera znanja s različitim vrstama pitanja.

Važno je napomenuti kako bi učenici pristupali interaktivnom nastavnom sadržaju ne trebaju posjedovati Bookwidget račun.

Live

imageOpcija Live omogućuje praćenje učenika uživo tijekom rješavanja zadataka na primjer preko Teamsa ili Google Clasrooma. Učitelj za svakog učenika ima uvid koliko zadatka je riješio, kad je zadnje bio aktivan…

Ocjenjivanje i izvješćivanje

Ono što je nas najviše privuklo je ocjenjivanje i detaljan izvještaj nakon svake vježbe ili pisane provjere znanja.

slika1
Slika 3. Pregled po pitanjima

Važno je svakom učeniku pružati kvalitetnu povratnu informaciju, a Bookwidget mnoge vježbe ili pisane provjere automatski ocjenjuje.  Zbog toga učitelj ima više vremena za komunikaciju s učenikom i pružanje povratne informacije

Jednim klikom na predložak (widgeta) vidimo rezultate kviza i sva pitanja koja su bila u kvizu. Po svakom pitanju vidimo postotak uspješnosti savladavanja nastavnog sadržaja – crveno znači kako učenici nisu savladali gradivo i potrebno je ponovo pojasniti, žuto znači kako je usvojenost osrednja (oko 50 %), a zeleno da su savladali nastavni sadržaj.

slika2
Slika 4. Rezultati po učenicima

slika3
Slika 5. Graf

Na temelju postotka znamo koji su sadržaj učenici uspješno usvojili, a koje bi još trebalo ponoviti.

Također učeničke radove možemo pregledati po pojedinom pitanju ili po učeniku.

Prilikom izrade kviza može se potkrasti greška npr. broj bodova, krivo naznačen točan odgovor. Prednost je što možemo naknadno promijeniti grešku u kvizu i ponovo “propustiti” kroz odgovore učenika. Što je puno bolje nego da ručno ispravljamo, zar ne?

slika5slika4
Slika 6. i 7. Prikaz rezultata po pitanjima

Dijeljenje i suradnja

Dijeljenje widgeta možemo na više načina. Učenici mogu skenirati QR kod sa svojim uređajima ili prepisati kratki kod. Također postoji mogućnost slanje poveznice elektroničkoimagem poštom. Koristimo li platformu Google Clasroom ili Teams for Education kviz možemo direktno poslati određenom razredu.

Slika 8. Dijeljenje widgeta (predloška)

Opcija Pošalji odgovore meni  šalje vam povratnu informaciju na mail s kojim ste se registrirali. Problem se javlja što nakon nekog vremena imate prenatrpan poštanski sandučić. Preporučamo da isključite ovu opciju, a povratne informacije primit ćete u Bookwidget sustav pod Ocjenjivanje i izvješćivanje.

Suradnja i dijeljenje widgeta s drugim učiteljem je moguća klikom na Prikaži poveznicu nastavnika. Učitelj preuzima predložak te ga preuređuje i prilagođava vlastitim željama.

Zaključak

U online nastavi Bookwidget se pokazao kao odličan alat za motiviranje učenika, od različitih kvizova do zabavnih edukativnih igara. Učitelju se nudi velik broj widgeta koje može primijeniti u bilo kojem dijelu sata, na početku za ponavljanje gradiva, na završetku za usustavljenje obrađenog sadržaja ili u središnjem dijelu za obradu novog nastavnog sadržaja. Asocijacija na zanimanje učitelj je domišljatost i kreativnost, pa vjerujemo kako ćete Bookwidget iskoristiti na najbolji način! Smile

OŠ Strahoninec u mjesecu sigurnijeg interneta

vesna_mikulic

Vesna Mikulić

Iako je veljača bogata raznolikim aktivnostima i obilježavanjima, u Osnovnoj školi Strahoninec ona je ovu godinu prepoznata i kao Mjesec sigurnog interneta – u skladu s 20170217_143249projektom koji provode učiteljica Informatike Vesna Mikulić i pedagoginja Monika Zorčec.

Projekt je namijenjen svim učenicima od petog do osmog razreda, s ciljem osvješćivanja svih prednosti i nedostataka interneta te sigurnog korištenja.

U tu svrhu najprije je provedena anketa među učenicima putem alata G20170217_143208oogle obrasci, čiji će se rezultati prezentirati i javno objaviti. Svaki je učenik putem poveznice odgovorio na dvadeset pitanja, a nakon završetka ankete došli smo do zanimljivih saznanja o navikama naših učenika u 20170217_143240internetskom svijetu. Primjerice, 99 % učenika koristi internet u obrazovne svrhe, oko 70 % učenika ne provodi više od dva sata za računalom, 43 % učenika nema stalnu kontrolu od strane roditelja, nadalje, 86 % učenika ima Facebook-profil, a čak 11 % i lažan, 57 % učenika imalo je ružna iskustva s internetom u smislu zlobnih komentara, pristupa nepoznatih ljudi, neželjenih stranica, virusa, 41 % učenika sebe smatra ovisnim o internetu, dok 55% učenika smatra svoje prijatelje ovisnima o internetu.

20170217_143223Na satovima Informatike provedene su radionice, a na satovima razrednika razgovaralo se o dobrim i lošim stranama interneta te su izrađeni plakati koji su kasnije izloženi.

U petom razredu osvrnuli smo se na same opasnosti, sigurnost u korištenju interneta te smo odigrali nekoliko obrazovnih igrica portala Pet za net. U šestom razredu osvrnuli smo se na 20170217_143231komunikaciju na internetu, dok smo se u sedmom i osmom razredu usredotočili na ovisnosti o internetu, računalnim igrama te upravljanju svojim vremenom. Učenici su izradili kvizove o sigurnosti na internetu pomoću akata Kahoot te odgovarali na svoja pitanja.

Vjerujemo da smo zajedničkim trudom postigli zadani cilj, ili se barem približiti istomu, te da će Mjesec sigurnog interneta prerasti u cijelu godinu savjesnog korištenja svih vrsta informatičkih tehnologija.

10 prednosti Microsoft Office 365 za obrazovne ustanove

zarko_zecevic

Žarko Zečević

imageMicrosoft Office 365 omogućava produktivnost ostvarenu kroz usluge u oblaku za obrazovne ustanove svih veličina. Osnovne su prednosti ušteda novca i vremena te kvalitetnije iskorištavanje raspoloživih izvora. Office 365 kombinacija je dobro nam poznatog Office paketa alata koji upotpunjuju Microsoftove online usluge za komunikaciju i suradnju kao što su Exchange Online, SharePoint Online i Lync Online te Office Professional Pro Plus i Office Web Apps. Osim usluga i alata, Office 365 omogućava jednostavniju administraciju koju zaokružuje visoka razina sigurnosti i pouzdanosti.

Virtualno učenje s bilo kojeg mjesta

Office 365 omogućava učenje online i offline s bilo kojeg mjesta koristeći desktop programe. Kada korisnik nije unutar svojeg radnog okruženja, odnosno obrazovne ustanove, sandučiću svoje pošte može pristupiti pomoću Outlook Web App-a. Pregledavanje i uređivanje zadataka i dokumenata može se obavljati kroz Office Web Apps. Osim toga, Lync Web App omogućava spajanje u virtualne učionice i sudjelovanje u nastavi bez fizičkog prisustvovanja. Na ovaj način učitelji i nastavnici ostaju u stalnom kontaktu s učenicima te svojim dokumentima i radnim zadatcima. Korištenje usluga moguće je ostvariti i kroz veliki broj mobilnih i prijenosnih uređaja, što dodatno olakšava rad i povećava mobilnost i fleksibilnost radog vremena.

Povećana sigurnost podataka

Vaši podatci pohranjeni su i sigurni u svakom trenutku – kroz Office 365 svi podatci pohranjeni su na nekoliko različitih podatkovnih centara diljem svijeta, čime se omogućava pristup podatcima bez prestanka kroz cijelu godinu. Osim sigurnosti od gubitaka podataka, Office 365 ima visoku razinu zaštite od neželjene pošte i virusa. Office 365 podatkovni centri su SAS 70 and ISO 27001 certificirani.

99.9% dostupnosti

Elektronička pošta i usluge uvijek su vam na raspolaganju. Online usluge dostupne su preko globalne mreže podatkovnih centara diljem svijeta s visokom razinom sigurnosti i zaštitom privatnosti. Visoka razina dostupnosti i raspoloživosti osigurana je obiljem servera i sigurnosnim kopijama.

Smanjeni troškovi i veća fleksibilnost

Uz Microsoft Office 365 za obrazovne ustanove dolazi mogućnost predviđanja troškova komunikacije, suradnje i korištenja produktivnih alata. Ovakav pristup omogućava obrazovnim ustanovama smanjenje troškova implementacije i održavanja gore navedenih sustava. Ponuđeni alati u potpunosti su prilagodljivi potrebama ustanove.

Pojednostavljen IT Management

Administratori koji su do sada administrirali starije inačice SharePoint 2010 ili Exchange 2010 servera neće imati problema oko rada s online inačicama jer su konzola i upravljanje jednaki. Dodatna prednost i jednostavnost ističe se kod korištenja dobro nam poznatog ribbon sučelja. Osim toga, rutinski zadatci kao što je instalacija ažuriranja, ažuriranje antivirusnih baza ili održavanje servera sada su u potpunosti odrađeni od strane Microsofta.

Olakšan posao za IT odjel

Osim što uz ovaj paket ne postoji potreba za ulaganjem u infrastrukturu i IT osoblje, radnje koje taj odjel mora obaviti su maksimalno pojednostavljene i omogućena je svrhovita podjela ovlasti za razne procese i zadatke. Usluge kao što je RSS feeds omogućavaju stalno praćenje promjena i pravovremeno informiranje. IT odjelu se na ovaj način pruža mogućnost da, npr. odredi koja grupa korisnika ima omogućeni mobilni pristup svojoj elektroničkoj pošti, a koji samo preko Outlook Web App-a, osim toga postoje mogućnosti i za zahtjevnije konfiguriranje prema potrebi.

Jednostavno i brzo obavljanje zadataka

Nastavno osoblje i učenici vrlo brzo mogu izvršavati radne zadatke kroz dobro poznati set Office alata. Mogućnosti ugrađene u Office 365 nije potrebno dodatno konfigurirati i postavljati, usluge su raspoložive za rad odmah nakon jednostavne instalacije.

Najbolja rješenja za elektroničku poštu, suradnju i online sastanke

Mogućnosti kao što su grupno slanje elektroničke pošte i stvaranje online sastanaka uz usporedno uređivanje dokumenata s odabranom grupom kolega, ostvaruju suradnički rad u potpunosti. Stvaranje stranica za dijeljenje dokumenata vezanih uz nastavu i mogućnost dodjeljivanja prava omogućavaju brz i jednostavan način formiranja baze informacija s mogućnostima kontrole odrađenih zadataka pojedinca ili grupe polaznika. Također, postoji mogućnost dijeljenja kalendara s polaznicima, ali i javna objava raspoloživosti za, recimo, konzultacije ili roditeljske sastanke.

Hibridne implementacije

Ova karakteristika omogućava korištenje lokalnih i online usluga neovisno o tome gdje se koriste, što na kraju omogućava da korisnici jednako učinkovito rade u svim okruženjima. Karakteristične mogućnosti su zauzetost, savjeti za poštu, pretraživanje sandučića, praćenje tijeka razgovora i arhiviranje svih interakcija na jednom mjestu.

Jedinstvena prijava

Jednostavna i jedinstvena prijava omogućava nesmetani rad kroz sve usluge i alate koje nudi Office 365 paket. Na ovaj način korisnik ne treba pamtiti nekoliko korisničkih imena i lozinki, već samo jednu, što omogućava jednostavan rad neovisno o tome je li dio Office 365 usluga u oblaku ili je instaliran na računalu.

Podrška 24/7

Microsoft omogućava globalnu 24/7 podršku za Office 365 korisnike. Administratori mogu u bilo koje doba stvarati upite prema korisničkoj podršci ili telefonski kontaktirati centar za podršku. Za razne probleme korisnička podrška će vas vrlo brzo uputiti ka korištenju dijagnostičkih alata kako biste najbrže prikupili potrebne informacije o mogućem nastalom problemu.

Više o Office 365 za obrazovne ustanove možete pogledati u sljedećem videu ( Microsoft Office 365 for education – Overview and Academic Licensing – Link).