iPad projektni mjesec – osvrt

miodrag_maricic

Miodrag Maričić

Tijekom dva mjeseca, od sredine siječnja do konca veljače, škola je za poduku njemačkog jezika dobila na posudbu komplet za digitalno učenje i podučavanje. Ovo je osvrt na provedene projektne zadatke s jednim prvim razredom, u kojem nastojim prikazati sve pozitivne i negativne strane rada s iPadima što je moguće objektivnije te dajem osobni subjektivni sud o uspješnosti primijenjene strategije poučavanja.

Odjeljenje ima 25 učenika i službeno su svi učenici nastavljači učenja njemačkog jezika, tj. na razini A2 +/-, što nikako ne odgovara stvarnom stanju. Pored samog broja učenika, što je uvjetovalo odabir strategije i pristupa te zadataka, problem je i nastava od svega dva sata tjedno ili 70 sati godišnje. Za ovaj projekt odabrana je strategija Stationenlernen – učenje po postajama. Ukupno je bilo pripremljenih 20 postaja.

Pozitivni aspekti

Najvažnije je bilo to što se radilo uz veselje i zabavu. Opuštena atmosfera vrlo pozitivno djeluje na usvajanje gradiva. Pored ovog aspekta, svakako je dobitak i to što su učenici morali raditi i kod kuće. To znači da su se ozbiljno bavili njemačkim daleko više nego inače. Produkt rada nešto je opipljivo što ostaje učenicima, ali se dio može rabiti u nastavi kod drugih razreda. Bezbroj je mogućnosti korištenja produkta rada, a ponajprije u smislu motivacije drugih učenika te razvijanja kompetitivnosti za razna natjecanja i druge prigode.

Važan čimbenik ovakvog rada jest i digitalno opismenjavanje jer učenici doduše imaju slične naprave u svojim džepovima, ali s njima rade malo, tj. ne iskorištavaju ni približno sve mogućnosti koje su nadohvat ruke. Svakako je pozitivno što su došli makar do površnog upoznavanja filma kao medija. To se dogodilo tako što su učenici od mnogih isječaka, korištenjem softwarea, stvarali dulje filmske isječke. Tu su se također koristili i programom za obradu teksta.

Odabrani inputi omogućili su upoznavanje kulture, povijesti i običaja u njemačkom govornom području. Jezični input bio je u rasponu od početnih do srednje teških sadržaja. Zadatci su zahtijevali prikupljanje informacije i njihovu obradu te ponovno prezentiranje. Dio vokabulara sigurno je usvojen, posebno onaj dio koji nije bio pretežak u jezičnom smislu. Učenici su samostalno hvatali bilješke, procjenjivali važnost pojedinih informacija i na temelju samostalnog rada donosili odluke glede sadržaja svojih filmova i/ili prezentacija. Samostalno oblikovanje produkta nešto je novo za većinu uključenih učenika.

Posebno je potrebno istaknuti dio koji nije tako često promican u obrazovnom sustavu, a to je KREATIVNOST. Produkti su iznenađujući dobri i pokazuju da se uz dobru pripremu i iskazivanje punog povjerenja učenicima uvijek mogu očekivati sjajni rezultati.

Negativni aspekti

Izgubljeno je jako puno vremena u provedbi i pripremi projekta. Najviše vremena potrošio sam na osmišljavanje i pripremu Stationenlernen (učenje po postajama). Budući da nisam htio biti ovisan o snazi signala za internet, odabrao sam sve što se moglo a nalazilo se na samim iPadovima, uz uobičajene aktivnosti za upoznavanje i priče o nekim omiljenim stvarima za početne postaje. Taj je dio trebao poslužiti za lakše ovladavanje samim uređajem i pokazati da nije teško napraviti filmić. Ti su zadatci opustili sve jer su sve skupine odradile nešto iz toga paketa.

Ostali dio projekta bio je zahtjevniji jer je provedba drugih težih zadataka zahtijevala izlazak skupina iz prostorije i pronalaženju kutka za snimanje. Montaža je predstavljala problem jer nam je na raspolaganju bilo samo jedno računalo u učionici pa su učenici ostajali poslije nastave ili nosili materijale kući. Tu je i prikazivanje. Ono je iziskivalo više od jednog sata nastave jer je jako puno materijala napravljeno i sve je pregledano kako se nitko ne bi osjećao izostavljenim.

Učinci na znanje jezika i produkciju su minimalni. Naime, različiti nivoi znanja i nedovoljna uvježbanost utjecali su na rečenične strukture kao i odabir riječi. Pored ovoga i neujednačeno poznavanje mogućnosti suvremenih uređaja imalo je za posljedicu sporiji rad i obradu materijala. Općenito, ovako velika skupina sama je po sebi problem za ovakav rad u tako ograničenom vremenu.

Poseban problem predstavljala je buka. U školi je inače dosta bučno, ali kod nas je zbog specifičnog oblika gradnje i materijala uistinu teško naći miran kutak i kad su svi u učionicama. To je otežavalo evaluaciju rada učenika jer se teško ili nikako nije moglo pratiti produkciju govornog jezika. Teško je razlikovati naučeno i usvojeno novo u uporabi.

Sve u svemu, slobodno se može reći da su uređaji zakasnili nekih 5 – 6 godina. Naime, 5 – 6 godina ranije ovo bi bio pun pogodak i svi pozitivni učinci bili bi porasli na n-tu potenciju. Sada kad svatko od učenika ima u svojem džepu uređaj sličnih karakteristika, ovo više nije tako zanimljivo. Ipak, prosudba je da je kreativni element potaknut i opredmećen, a samo učenje i svladavanje jezika vrlo je upitno.

Posebno je upadalo u oči da se učenici u njemačkoj sobi, koja je prepuna materijala o njemačkom govornom području i koji im je nuđen, dostupnim materijalima uopće nisu koristili ili su to činili vrlo ograničeno.

Objektivni sud

Ovaj vid rada dobrodošlo je osvježenje standardnog pristupa i rada u klasičnoj učionici. Unatoč svemu ipak se dosta radilo s jezičnim inputom kako u pisanom tako i u slušnom dijelu. Sama produkcija, međutim, bila je nešto slabija od očekivanoga. Učenici su bili izloženi pasivnom prijmu jezika, što je dobro s obzirom na neke nedostatke udžbenika po kojemu se radi.

Razvoj tzv. people skills svakako je implementiran ovakvim oblikom rada. Prije svega rješavanje zadataka i iznalaženje kompromisa oko informacija i sadržaja koje treba usvojiti. Tu je i dodatni aspekt komunikacije izvan škole oko zadatka. Učenici su radili zajednički preko tjedna i vikenda.

Ukupno je bilo 20 postaja i učenici su dijelom birali koju postaju žele obraditi. To znači da su nekoliko zadataka isprobali prije donošenja odluke. Upravo je taj aspekt imao upliva na neizvršenje zadatka u planiranom obimu. Naime, svi su trebali isprobati barem polovicu postaja, a na kraju su isprobali najviše 4 – 5.

Svaki je slobodni trenutak iskorišten za igranje i snimanje slefieja umjesto istraživanja ostalih mogućnosti iPadova ili drugih postaja. Razlog je tomu navika, ali i neujednačena motivacija za učenje njemačkog.

Subjektivno

Previše je vremena utrošeno na ograničen domet u učenju. Isti bi učinak imale drill metode i rad u paru. Za ovaj projekt nastavnik je utrošio previše slobodnog vremena (daleko iznad plaćenih 12 – 15 minuta po satu!) za pripremu postaja. Budući da su iPadovi samo na posudbi, sav taj rad jednokratno je upotrebljiv. Poseban je problem neujednačenost softwarea koji se moralo koristiti zbog objektivnih okolnosti. Bilo je i manjih tehničkih problema, kao na primjer rušenje sustava na PC-ju, a dio učenika morao je tražiti dopune programu iPada kako bi mogao obraditi svoje uratke.

Općenito uzevši, pored tehnike u igri, ovdje se radilo o vođenim zadatcima vezanim uz teme i očekivanu jezičnu produkciju, na nižoj razini. Isti ili bolji učinak mogao se postići u upola kraćem vremenu.

Ovakvi zadatci primjenjivi su kad učenici odjeljenja dostignu manje-više ujednačenu razinu znanja i jezične produkcije. Upuštanje u ovaj projekt potvrdilo je hipotezu da se s ovakvim zadatcima pričeka jer nema dovoljno znanja, spremnosti ni educiranosti te kritičkog mišljenja kod učenika. Ovako obimni projekti primjereniji su višim razredima srednje škole, iako upotrebu pametnih telefona treba postupno i redovito uvoditi u nastavu manje zahtjevnim i za nastavnika preglednijim oblicima rada.

Ukupno gledajući, strategija Stationenlernen nije dobra jer je za njezino izvršenje potrebna samostalnost, znanje, odgovornost te malo više zrelosti kod učenika.

Pozitivno digitalno ozračje Gimnazije Vukovar

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

Kada govorimo o aspektima odgojno-obrazovnog procesa obično krećemo od interesnih: spoznajne, doživljajne i psihomotorne a onda slijede tri koje se odnose na potrebe: biološke, socijalne i samoaktualizacijske. (Bognar, Matijević, 2005). Emocionalna dimenzija nastave poprilično je zapostavljena iako odgojno-obrazovna klima kao element odgojno-obrazovnog procesa neupitno utječe na ostvarenje ciljeva koje smo postavili prilikom realizacije nastavnih sadržaja. Činjenica je da nastava koja potiče i omogućava kreativnost učenika i nastavnika ima posebno povoljan utjecaj na emocije u nastavi. Ugodne emocije kao što su radoznalost, oduševljenje, radost, optimizam, pomažu proces učenja i čine proces uspješnijim dok su emocije poput straha i dosade inhibitori učenja i ometaju ga u većoj ili manjoj mjeri.

Suvremeni je čovjek neosporno obilježen uporabom informacijsko komunikacijske tehnologije, ona mu omogućava način života koji je htjeli mi to priznati ili ne, opće prihvaćena formula uspjeha. Informacijsko komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i uporabu svih vrsta informacija i predstavlja najprodorniju generičku tehnologiju današnjice.

Prije 5 500 godina izumljen je kotač, otkriće zahvaljujući kojem je prijevoz a time i život ljudi postao potpuno unaprijeđen. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća otkriven je mikroprocesor, a nakon njega uslijedila je pojava Interneta – osnovne pokretačke snage informacijske (r)evolucije. Od kotača preko tranzistora pa sve do suvremenih internetskih servisa i alata put je bio dug i trnovit, a čovjek je evoluirao sve do svog današnjeg oblika u kojemu postaje ovisan o onome što se zove tehnologija. Primjerice, primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju, koja je jedan od najvažnijih čimbenika u razvoju društvene kulture, apsolutni je imperativ modernoga društva. Uporaba ICT-a pomaknula je granice i postavila nove standarde u obrazovanju mladih generacija.

“ Nove tehnologije potiču nas da radimo stvari drugačije nego što ih inače radimo, što ujedno predstavlja i rizik, jer to znači raditi nešto novo s nesigurnim/nepoznatim ishodom.“ (Sandra Kučina Softić)

Svjesni ovih činjenica i mi u Gimnaziji Vukovar pokušavamo odgovoriti izazovima suvremene ICT i njenih alata….znajući kako jedino takav način obrazovanja daje učenicima znanje uporabljivo za danas i nadogradivo za sutra.

Nastavu često započinjemo razgovorom o tome kako se danas osjećamo dok u etapi realizacije naglasak stavljamo na produktivnu i kreativnu aktivnost učenika potpomognutu uporabom ICT dok završavamo evaluacijom u kojoj se učenici na jednostavan način mogu izraziti kako su se osjećali na današnjoj nastavi.

Uporabom ICT-a pokušavamo izbjeći neugodnu emocionalnu klimu na način da nastavu uskladimo sa interesima i potrebama učenika. Prednosti ove nastave su: mogućnost veće individualizacije u nastavi, brzo prikupljanje informacija, dvosmjernost komuniciranja, brzi protok informacija i aktualizacija nastave, usvajanje modernih oblika nastave, usvajanje nastavnih sadržaja onim tempom koji najbolje odgovara učeniku. Na taj način učenicima se omogućava neposredan odnos s nastavnim sadržajem, potiče inicijativnost i osobna odgovornost, razvija samostalnost, samopouzdanje i stvaralačke sposobnosti učenika: zapravo stvaraju se svi potrebni uvjeti za pozitivnu emocionalnu klimu.

U nastavnom procesu implementiramo online alate poput HotPotatoes6 za izradu online kvizova, uporabom Edu.Glogster-a , Pixton-a ,WriteComics-a, Make Beliefs Comics-a, Photovisi-a, izrađujemo razne čestitke, pozivnice, zahvalnice, digitalne plakate, postere, zanimljive i šaljive stripove…svi ovi alati imaju pozitivne aspekte kao što su učenje novih vještina, te pružanje novih načina usvajanja i sistematizacije znanja. Tako su nam stripovi i plakati poslužili kao kratki rezime naučenog gradiva ili kao motivacija u uvodnoj etapi nastavnog sata. U principu njihovo korištenje je vrlo jednostavno te brzo i lako postane navika pri primjenjivanju.

Izradu materijalnih plakata obogatili smo sadržajima iz materijalnih izvora ali i velikim dijelom sadržajima do kojih smo dolazili koristeći internetske pretraživačke mehanizme poput tražilica, metatražilica, tematskih kataloga, portala i specijaliziranih sučelja, ipak izrada digitalnih plakata i postera, učenicima se pokazala zanimljivija jer pruža više mogućnosti za dizajniranje, drugačiji su i dinamičniji od papirnatih postera te im se dopalo korištenje multimedije s kojom su mogli reprezentativno predstaviti svoje naučeno gradivo. Mentalne mape u Poppletu i interaktivne edukativne igre u Zondle-u, koristimo za ponavljanje sadržaja dok se ne postigne bolji rezultat korištenjem maštovitih animacija.

Djelatnici i učenici Gimnazije Vukovar prisustvovali su i aktivno sudjelovali u sketchpad radionici pod vodstvom ravnatelja zagrebačke V. gimnazije Petra Mladinića, prof. matematike. Ova edukacija obogatila je nastavu matematike te su nastavnici i učenici uz geogebru naučili primjenjivati još jednu zanimljivu i nadasve korisnu aplikaciju. Naši nastavnici matematike prisustvovali su međužupanijskom skupu iz matematike u Osijeku 28.08.2014. pod nazivom: Informacijsko-komunikacijska tehnologija u nastavi matematike te su ih vrsni stručnjaci: dr. sc. Domagoj Ševerdija, Lidija Kralj, prof., Dajana Zucić, prof. potaknuli i educirali o načinima i metodici primjene ICT-a u obrazovnom procesu. Na taj način nastava za računalima nije samo rezervirana za nastavu informatike, već i za matematiku što neosporno ovaj predmet učenicima čini zanimljivijim i atraktivnijim.

Bez komunikacije ne možemo zamisliti odgoj ni nastavu. Iako u školi prevladava neposredna komunikacija nastavnika s učenicima ili učenika međusobno, dobro je omogućiti i komunikaciju putem e-maila, društvene mreže.

Edmodo koristimo za međusobnu komunikaciju i dijeljenje sadržaja između nastavnika informatike vukovarsko-srijemske županije te za razmjenu sadržaja među učenicima. Edmodo je  odlična e-learning platforma putem koje je moguće objavljivati prezentacije sa mnoštvom multimedijskih sadržaja uporabljive za nastavne sate te  sastavljati različite kvizove i tako potaknuti druge učenike da sudjeluju u kvizu ili raspravljaju o odgovorima.

Čim spominjemo društvene mreže, odmah se postavlja pitanje sigurnosti učenika na internetu. Aktivno sudjelujemo u obilježavanju Dana sigurnijeg interneta pri čemu koristimo razne alate za izrade prezentacija poput PowerPointa, Prezi, izrađujemo filmove u Movie Makeru, ugostili smo brojne predavače poput gdina Tomislava Ramljaka, predsjednika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, policijskog službenika iz odsjeka za prevenciju policijske uprave osječko-baranjske gdina Darka Ćorkovića, te policijske službenice iz policijske uprave vukovarsko- srijemske gđe. Mirnu Marić i Marinu Bukal te voditeljicu posebnih obrazovnih programa iz CARNet-a gđu. Renatu Ivanković. U osmišljavanju aktivnosti pomažu nam smjernice prof.više savjetnice iz informatike i računalstva Viktorije Hržice. Sve ovo pridonosi pozitivnom ozračju glede uporabe interneta jer su naši učenici sigurni i odgovorni u korištenju servisa koje im internet pruža.

Gimnazija Vukovar prošle je školske godine provela i interni natječaj izrade školskog logotipa između svih učenika škole i odlukom Povjerenstva, logo učenika Marka Sablića proglašen je najboljim i time postao službeni logo Gimnazije Vukovar. Markov uradak predstavlja očit primjer u kojem tehnologija olakšava stvaranje i otvara sasvim nove mogućnosti izražavanja.

Od rujna 2013. godine uključeni smo u Projekt IPAQ Peta -afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u Gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te su nam stručna usavršavanju u sklopu projekta pomogla u formiranju ishoda učenja prilikom izrade operativnih planova i programa za ovu novu školsku godinu. Na taj način smo prilikom formuliranja ishoda učenja precizno iskazali željene aktivnosti kojima naši učenici demonstriraju stečena znanja i vještine što znači da i učenici i nastavnici egzaktno znaju koje će se aktivnosti pratiti i na temelju kojih ćemo mi nastavnici ocjenjivati njihova postignuća.

Od svibnja ove godine postali smo škola uključena u ISE Projekt- Inspiring Science Education (ISE) kojemu je glavni cilj popularizacija znanosti i prirodoslovnih predmeta korištenjem postojećih e-learning resursa.

Ovu školsku godinu započeli smo korištenjem web aplikacije e-dnevnik koja  uz sve funkcionalnosti dosadašnjih razrednih knjiga ima i dodatne pogodnosti koje omogućava informacijska tehnologija: poput izrade raznih izvještaja za potrebe nastavnika i automatskog obavještavanja roditelja o izostancima te pristupa za učenike. E-dnevnik za učenike i roditelje  omogućava učenicima i roditeljima pregled ocjena, izostanaka, bilješki te rasporeda pisanih provjera (vremenika) koje su upisali nastavnici u sustav e-Dnevnika. Na taj način ostvaren je ažurniji, transparentniji i potpuniji protok informacija.

Djelatnici Gimnazije Vukovar trude se svojim učenicima pomoći u razvijanju digitalnih kompetencija za cjeloživotno učenje kako bi ih mogli implementirati u daljnjem radu i biti aktivni građani u dinamičnom okruženju.

Emocije su popratna pojava učenja i različitih aktivnosti vezanih uz učenje kad je riječ o znanstvenom i tehnološkom obrazovanju.  Svjesni smo da je jedini način na koji možemo osigurati produktivnu budućnost za naše učenike stavljanje naglaska na inicijativu i kreativnost. Nekada je akumulirano znanje koje smo baštinili od predaka bilo dovoljno kako bi mogli biti uspješni. To više nije slučaj. Implementacijom tehnologije stvaraju se novi načini za upotrebu znanja; izgrađuje se dosjetljivost , entuzijazam , raste inicijativa i sigurnost u podupiranje novih ideja i njihovu operacionalizaciju. Naši učenici bez straha i sa puno entuzijazma koriste mogućnosti koje im pružaju nove tehnologije uz kritičko promišljanje i rasuđivanje a nastavnici su ti koji su su ključni igrači u jačanju i prihvaćanju novog digitalnog ozračja u školama.