Malo drugačija provjera znanja

Ana Logar

Provjera znanja u osnovnoj školi ima dijagnostičku funkciju jer dobivamo informacije o učenikovom znanju i razumijevanju sadržaja. Obično se provodi prije početka poučavanja, tijekom kao i na kraju poučavanja novih sadržaja. Rezultati su važna povratna informacija i učitelju i učenicima. Učitelj će prema uspjehu učenika moći planirati tijek poučavanja dok učenici mogu sami uvidjeti što znaju, a što ne i mogu prepoznati što još trebaju učiti.

Poznato je više vrsta provjera znanja. Prije početka poučavanja sadržaja može se provoditi dijagnostička ili početna provjera znanja. Svrha je provjeriti predznanje učenika kao i postojanje alternativnih koncepata o specifičnom sadržaju kako bi na osnovi toga učitelj mogao planirati daljnju nastavu i metode rada. Dijagnostički bi trebalo provjeriti vještine i strategije učenja, a ne samo poznavanje nastavnog sadržaja.

Formativna ili trenutna provjera znanja provodi se tijekom nastave sa svrhom prikupljanja informacija za što učinkovitije poučavanje i učenje. Učitelj mora provjeriti imaju li učenici poteškoće kako bi promijenio ili prilagodio metode rada i poučavanja. Kada se utvrde poteškoće kod određenih učenika, učitelj se može usmjeriti samo na njih i individualno im ponuditi dodatnu pomoć. Isto tako, pri formativnoj provjeri ne uspoređuju se učenici međusobno već se treba usredotočiti na napredak pojedinog učenika. Sumativna ili završna provjera je usmjerena na rezultate po završetku poučavanja sadržaja i predstavlja sintezu svih formativnih provjera znanja.

Za provjeru znanja koriste se različite metode, u školama najviše pisana i usmena provjera. Učitelji uglavnom koriste usmene dijagnostičke i formativne provjere dok su sumativne provjere u pisanom obliku.

Provođenje provjere znanja pomoću kartica s prometnim svjetlima pokazalo se kao dobar primjer prakse u nastavi kemije i fizike u osnovnoj školi. Učenici dobiju tri kartice s bojama prometnih svjetala – zelena, žuta i crvena. Boje predstavljaju razine razumijevanja učenika. Zelena boja znači „razumijem, dobro shvaćam, znam“, žuta boja znači „veći dio toga razumijem, ali mi je potrebna mala pomoć, moram još učiti“, a crvena boja znači „ne shvaćam, trebam pomoć“. Pri provjeri znanja, učitelj traži od učenika da prema vlastitoj procjeni podignu karticu koja najbolje iskazuje njihovo trenutno znanje i razumijevanje čime se razvijaju i vještine samovrjedovanja. Rad s karticama se svidio učenicima jer su tako mogli učitelju pokazati kada trebaju podršku ili dodatno objašnjenje. Kartice su također pomoć i učitelju jer može lakše procijeniti razumijevanje učenika i odrediti daljnju dinamiku poučavanja kao i predvidjeti razrednu individualizaciju i diferencijaciju.

clip_image002Slika 1. Odgovaranje učenika s karticama prometnih svjetala

Aplikacija Plickers pokazala se kao primjer dobre prakse provjere znanja pomoću IKT-a. Papirnatu Plickers karticu, koja podsjeća na QR kodove ili puzzle, izrađuje učitelj i dobiva je svaki učenik. Kod provjere znanja, učenici moraju pravilno okrenuti i postaviti karticu – plickers čime pokazuju svoj odgovor. Učitelj pokupi rezultate skeniranjem svih kartica mobitelom i dobiva trenutnu statistiku rezultata za svako pitanje, za cijeli razred ili za pojedinog učenika. Plickers je vrlo zanimljiv i moderan način provjere znanja što je učenike jako motiviralo za sudjelovanje.

clip_image004Slika 2. Odgovaranje učenika s karticama plickers

Važno je da učitelji povjeravaju dijagnostičko, formativno i na kraju sumativno znanje. Ako vode evidenciju o individualnom napretku učenika kao i cijelog razreda, na vrijeme mogu uvidjeti njihove nedostatke te promijeniti metode, prilagoditi tempo poučavanja ili ponuditi dodatna objašnjenja s ciljem stvaranja uspješnih i motiviranih učenika.

clip_image006Slika 3: Učitelj skenira Plickers – odgovore učenika

Nešto novo, nešto staro – SID 2015

ela_veza

Ela Veža

Obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2015 i sudjelovanje u akciji Sigurniji Internet za Ela Radić 5. razred OŠ Gradac (457x640)djecu i mlade u mojoj praksi nikad nije sporno unatoč povremenim pitanjima ima li smisla ustrajati u nečemu gdje teško nalaziš istomišljenike jer dio učitelja još ne uviđa važnost edukcije učenika o opasnostima na koje mogu naići u online okruženju. Dodatni stimulans dale su mii mlade kolegice, buduće profesorice informatike koje su tih dana trebale odraditi svoja ispitna predavanja.

Priliku da ukažem na važnost učitelja informatike u odrađivanju teme o sigurnijem korištenju interneta unutar plana i programa nastave informatike, ali i građanskog odgoja nikako nisam željela prepustiti slučaju. Ovu tematiku smatram veoma bitnom pa sam i mlade kolegice htjela upoznati s važnošću svih aktivnosti koje provodimo u veljači.

Niz godina predajem informatiku upravo u petim razredima. Ponekim učenicima sam prvi učitelj s kojim pričaju o svojim iskustvima na mreži. U pravilu učenici su spremni čitav sat samo pričati i postavljati pitanja o svemu što ih zanima. Nakon što zajedno odradimo odabrane sadržaje koje ranije pripremim učenici bi obično crtali u programu Bojanje. Najčešće bi gledali i čitali priče o Beskonačnoj šumi, smijali se na animirane crtiće o Crvenkapici i modernoj baki, te pronalazili mnoštvo sadržaja na zadanu temu.

Ove godine imamo novi udžbenik i radnu bilježnicu koji su veoma bogati sadržajima o sigurnijem internetu, a vrijedna ekipa iz Pet za net nam je pripremila kompletan kurikulum kao neiscrpan izvor novih ideja.

Rijetko koji učitelj voli se ponavljati, te unatoč već uhodanom putu željela sam i ove godine unijeti nešto novo kako bih učenike još više privukla i potakla da dobro promisle prije nego što kliknu.

Zahvaljujući učiteljskim društvenim mrežama i kolegici Arjani Blažić zainteresirala sam se za Plickers.

Zašto Plickers? Jer je jednostavan za upotrebu i ne iziskuje posebna materijalna sredstva. Plickers je jednostavan alat koji ću ubuduće koristiti za provjere znanja. Potreban je samo mobitel s instaliranom aplikacijom u koju se unaprijed unesu pitanja i odgovori te kartice ( nazvala sam ih QR code kartice) za svakog učenika.

Ovom prilikom kako smo tek započeli obradu teksta u petom razredu učenicima sam na papirima pripremila mali kviz koji su trebali što vjernije prepisati na računalu.

Svoje novonastale dokumente uz još jedno novo pitanje podijelili su u razrednoj grupi na Edmodu koji koristimo od samog početka školske godine. Na Edmodu smo već dijelili crteže izrađene u programu Bojanje te nije bilo većih problema s dodavanjem novih tekstualnih dokumenata. Pitanja iz kviza su ujedno i pitanja koja sam spremila u Plickers.

Zadnji dio sata učenicima sam podijelila kartice, objasnila kako određeni položaj kartice označava određeni odgovor te pokrenula pitanja ranije unesena u aplikaciju. Da su pažljivo slušali prvi dio sata potvrdili su propitujući me smijem li ih slikati koristeći Plickers. Ubrzo smo vidjeli da Plickers bilježi samo njihove odgovore, a ne fotografira ih. Također učenicima sam priznala da je ovo i meni prvo korištenje Plickersa te da ćemo zajedno ispitati funkcionalnost ovog noviteta. Ne trebam ni spominjati koliko je učenicima bilo drago da isprobaju nešto novo i do sada nepoznato u nastavi.

Plickers – alat po mojoj mjeri

ela_veza

Ela Veža

U listopadu prošle godine, imala sam priliku zahvaljujući kolegici Ljiljani Jeličić iz Gimnazije Metković (u sklopu IPAQ PETA projekta ) upoznati Klikere (Classroom Response system) u nastavi matematike. Klikeri su zgodnan alat za blic provjeru znanja s veoma brzim analizom podataka.

20150310_181726Dok ispitivač prikazuje pitanja, svaki ispitanik u ruci drži uređaj nazvan Kliker te pritiskom na određeni gumb šalje točan odgovor u prijemnik. Ispitivač na računalu prati pristigle odgovore koji se lako mogu usporediti i prikazati tablično ili grafikonima.

Netko je od tada prisutnih sudionika edukacije iz matematike Klikere usporedio s najbržim prstom u nekad popularnom kvizu. Ova za mene nova tehnička naprava oduševila je sve nazočne.

Ipak za moju školu Klikeri su preskupi.

Već u studenom sam se uvjerila kako od novog ima još novije. Na edukaciji za učitelje informatike u Carnetu kolegica Vesna Tomić prezentirala je rad uz aplikaciju Kahoot. Nešto još jednostavnije. Nisu potrebni posebni uređaji. Dovoljno je da sudionici imaju mobitel (ili računalo) kojim pristupaju kvizu nakon što dobiju pripadajući kod od ispitivača. Odgovore na pitanja daju mobitelom ili računalom, a ispitivač jednostavno vidi tko je najbrži, koliko je točnih odgovora, kako pristižu odgovori,…Brzo, jednostavno i bez dodatnih troškova ako imate mobitele/ računala s pristupom internetu.

Kahoot je zgodan za korištenje u nastavi informatike jer učenici mogu sudjelovati sa svojih računala, ali van informatičkog kabineta još uvijek ga u mojoj školi ne možemo koristiti.

Zahvaljujući društvenim mrežama i kolegici Arjani Blažić upoznala sam Plickers. Ta besplatna aplikacija ne iziskuje nikakve dodatne troškove. Klikere i mobitele/računala iz prethodnih primjera u ovoj aplikaciji zamijenile su crno-bijele kartice (papirnati klikeri) . Nakon tiskanja na običnom papiru papirnati klikeri se mogu koristiti dok se ne potrgaju. Svakom učeniku potrebna je jedna kartica na kojoj su ovisno o položaju kartice odgovori a, b, c ili d.

20150313_100221U aplikaciju učitelj može unaprijed unijeti imena učenika po razredima te svakom od učenika dodijeliti karticu s odgovarajućim brojem. Kartice smo zbog sličnosti nazvali QR code kartice. Pitanja s odgovorima unesu se unaprijed u aplikaciju, a mogu se koristiti u svim razredima i ponavljati više puta.

Osim kartica za svakog učenika i mobitela/tableta s foto-aparatom na kojem je instalirana aplikacija nije potrebno ništa više (niti projektor ako pišete pitanja i odgovore na ploči) pa ovu aplikaciju možete koristiti u bilo kojoj učionici.

Plickers je jednostavan alat koji ću ubuduće koristiti za provjere znanja.