Opletanje staklenih boca

tadeja_bogdan

Tadeja Bodan

Pletarstvo uvrštavamo u starije domaće obrte. Prvi puta se spominje već u antičkim izvorima. Još u prošlom stoljeću seljaci su sami pleli koševe, razne košare i druge pletene posude koje su im trebale u kući. Pletenje koševa i košara bio je važan zimski posao u provinciji. Pletene proizvode razlikujemo glede na materijal od kojeg su izrađene. Izraditi se mogu od vrbovih šiba, slame, kukuruzne kumušine (niti na kukuruznom klipu), od vitrica lijeske i drugog šiblja. Pleteni proizvodi razlikuju se od pokrajine do pokrajine.

Nekada su pleteni proizvodi imali značajnu ulogu u svakodnevnom životu, kao i u posebnim prilikama, posebno praznicima. Bili su vezani na običaje i navike, koristili su ih za uskršnji blagoslov, kao koš i košaru koji nastupaju za vrijeme maškara, pri dolasku sv. Nikole te kasnije kod dolaska Djeda Mraza (Silvestarska noć).

Kjučne riječi: pletenje boca, pletarstvo, učenici izbornih predmeta

1. Osnove opletanja

ZaFotografija 8 svaki uspješni rad potreban je precizan plan te priprema materijala i alata. Kod pletenja košara to podrazumijeva nabavu odgovarajućeg materijala, rezanje, sortiranje, obrada šiba, znanje o primjerenosti šiba za izradu određenog proizvoda, i tek na kraju pletenje. Šibe primjerene za pletenje se režu od kraja vegetacije, do početka kretanja nove vegetacije. Prije pletenja, potrebno ih je skuhati i oguliti, kako bi proizvodi bili ljepši i kvalitetniji. Pripremiti se moraju i posebne šibe kojima obično pletemo boce,na način da šibe posebnim nožem uzdužno raščlanimo na tri dijela.

Pripremljen materijal moramo primjereno skladištiti. Ako ga pospremimo u taman prostor, zadrži svijetlu boju, a ako ga pustimo na svjetlosti potamni, zbog toga ga čuvamo u tamnom, suhom i hladnom prostoru.

Prije pletenja, šibe ponovno namočimo da se mogu savijati i da se ne lome. Vrijeme namakanja ovisi od debljine šiba i je li šiba oguljena ili ne. Neoguljene i deblje šibe trebaju se duže namakati. Za pletenje koristimo šibe različitih boja, za Fotografija 2ljepši izgled boce.

Pošto je ovakva vrsta zanata skoro potpuno utonula u zaborav, uz pomoć cura iz „Zavoda Dobra pot“, probala sam znanje u okviru poslijepodnevne radionice prenijeti na mlade, i to na učenike 4. i 5.razreda.  

2. Materijal za opletanje boca

Materijal potreban za opletanje boca:

 • šibe (naše su bile izrađene od vrbe),
 • dvije lastike i
 • prazna boca ili staklenka od npr. kiselih krastavaca

3. Postupak opletanja

Fotografija 1Oko staklenke zavežemo dvije snažnije lastike ili vezice napravljene od najlonki, koje će tijekom pletenja tvrdo držati šibe na svojem mjestu. Između lastika i stakla zataknemo neparan broj vrbovih šiba (u našem primjeru 17) s debljim krajem okrenutim prema dole. Šibe koje gore sežu preko ruba staklenke, jednakomjerno rasporedimo po obodu.

Opletati počinjemo ispod donje lastike, koju napnemo malo ispod sredine staklenke. Pletemo samo jednom šibom, na način da izaberemo Fotografija 5bilo koju okomito postavljenu šibu i vodimo jedanput pod šibom, drugi put nad šibom (radimo valove). Kada opletemo cijeli donji dio staklenke, izaberemo stršeći donji dio bilo koje šibe te ga zataknemo, odnosno zavijemo ispod sljedeće šibe. To ponovimo toliko puta da na kraju ostane još zadnja šiba, koju obično malo teže zataknemo u prazan prostor. Višak šiba, odnosno stršeće dijelove porežemo pod kutom.

Fotografija 7Donji dio je time opleten, te se kreće s opletanjem gornjeg dijela na jednak način. Izaberemo jednu šibu iznad lastika i opet valovito pletemo nad šibom pa pod šibom. Kada se nam visina opletenog dijela čini primjerena, završimo s pletenjem. Odmah na početku odrežemo 4 cm dugačak komad šibe, koji zataknemo između dvije susjedne šibe, zato da se napravi otvor u koji ćemo lakše zataknuti zadnju šibu.

4. Zaključak

Opletanje boca se na prvi pogled čini kao zahtjevan posao, no to zapravo nije istina. Potrebno je samo malo vještine i upornosti. Proizvod koji su učenici samostalno izradili na dvosatnoj radionici veoma je koristan. U njega možemo spremiti kekse, bojice, bilje za čaj ili nešto drugo.

5. Literatura

 1. Knez I., Valand Z. (1998). Domača obrt – pletarstvo. Seminarska naloga. Ljudska univerza Slovenska bistrica.
 2. Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS. 

Pletenje košara

tadeja_bogdan

Tadeja Bogdan

Pletarstvo je poznata tradicionalna tehnika, kojom kod nas još uvijek izrađuju košare i druge predmete za svakodnevno korištenje. Pletenje košara je zanimljiva aktivnost za razvijanje ručnih spretnosti kod najmlađih. Učenici 6. razreda OŠ Srečka Kosovela iz Sežane, polaznici hodaju skupine „Turizmu pomaga lastna glava“ („Turizmu pomaže vlastita glava“),  su unutar kreativnih radionica isprobali ovu tehniku. Neki od njih su već prošle godine sudjelovali na radionicama gdje su opletali staklenke i izrađivali pletene kućice za ptičice, tako da se s ovom tehnikom nisu susreli po prvi puta.

Slijedi zapis postupka pletenja košara.

Za izradu trebamo:

 • okrugli drveni podložak promjera 16 cm, debljine približno 2 cm,
 • 15 paličica dužine 10 cm i promjera nekoliko mm (ovisi o željama),  
 • vrbove grane,
 • bijelo ljepilo za drvo.

DSC_0167Vrba latinskog imena Salix viminalis je listopadno drvo iz obitelji vrba. Ima duge savitljive grane, koje su u prošlosti najčešće koristili za pletenje košara  i drugih predmeta te za vezanje u vinogradima. Šibama, koje su najprije obradili, su i opletali staklenke. U prosjeku ovo drvo naraste od 4 do 5 metara u visinu, a može čak i do 10 metara. Kora drveta je smeđa i raspucana, dok imaju grane žutu i glatku koru. Listovi su dugački i do 10DSC_0173 cm te imaju duguljast oblik  poput koplja i nepravilan i pomalo narezan rub. Na grane su namješteni naizmjenično, imaju kratku peteljku, a na jesen otpadnu. Plodovi vrbe su dlakave čahure. Drvo se razmnožava uz pomoć sadnica ili preko sjemena, dok seljaci najčešće vrbu razmnožavaju iz pomoć grana, koje zakopaju u zemlju kako bi pognale korijenje, nato odrežu dio koji niče iz matičnog drveta. Vrba najbolje uspijeva u mokroj zemlji. Raširena je po čitavoj Evropi, u sjeveroistočnoj Aziji, pa čak i na Himalaji. Najčešće raste uz vodu.

Postupak pletenja:

DSC_0166U okrugli drveni podložak promjera 16 cm uz rub jednakomjerno izvrtamo 15 rupa. U njih okomito, odnosno malo postrani prema van zalijepimo 14 paličica uz pomoć bijelog lijepila za drvo. Kada se lijepilo posuši započinjemo s pletenjem.

Pripremimo tri približno jednako debele i duge vrbove šibe te svaku posebno stavimo u svoju rupu. Sa pletenjem započinjemo pri vrhu prve šibe sa lijeve strane. Šibu zDSC_0174ataknemo za treću paličicu, prilikom čega se pomičemo prema desno. Nato uzimamo drugu šibu s lijeve strane te je zataknemo za treću paličicu sa desne strane i tako ispletemo cijeli krug. Jednako napravimo i sa trećom šibom. Vrbove šibe cijelo vrijeme pritišćemo prema dole, prema podlošku. Višak šiba porežemo.

Sada pripremimo 15 vrbovih šiba, opet približno jednako dugih i jednake debljine. Šibe s deblje strane stavimo po jednu u svaki otvor. Možemo započeti s bilo kojom šibom, koju najprije na debljem kraju označimo vrpcom. Napravimo jedan zavoj u desno. Uzmemo novu vrbovu šibu sa lijeve strane i opet napravimo zavoj u desno. Nakon toga vrbove šibe uzimamo s lijeve strane, a zavoje radimo u desnu stranu. Kada nam ponestane šiba završimo sa pletenjem i napravimo uzorak, koji smo napravili i na samom početku, na donjem dijelu uz pomoć tri šibe. Opet DSC_0183uzimamo 15 vrbovih šiba i postupak pletenja ponovimo. Na kraju na gornjem dijelu uz pomoć tri vrbove šibe napravimo završni obruč. Ako su okomite paličice predugačke i idu iznad završnog obruča, jednostavno ih odrežemo.

Košaru poprskamo bezbojnim akrilnim lakom za drvo, čime je zaštitimo i produljimo vijek trajanja i upotrebe.

Učenici su košare izradili unutar tri školska sata. Ponosni i veseli! Za pomoć kod izvedbe radionice zahvaljujemo se curama iz Zavoda Dobra pot koje su nam pomogle stručnim savjetima.

Literatura:

 1. SSKJ. Beka. Preuzeto s interneta 13. 1. 2019
 2. Wikipedija. Beka. Preuzeto s interneta 13. 1. 2019