Sigurnost na satu programiranja

gordana_sokol

Gordana Sokol

Iako se tema sigurnosti obrađivala sa svim učenicima škole Osnovne škole Tužno, ove sam školske godine odlučila povezati sigurnost i programiranje. Idealni razred za to su bili osmaši koji su tijekom cijele veljače radili programiranje u programskom jeziku Terrapin Logo. Naravno, programiranje i nema velike veze sa sigurnosti, ali kakvi bismo mi bili učitelji kada ne bismo mogli osmisliti i „sigurne“ zadatke koji se mogu programirati :-).

Nekoliko takvih kreativnih zadataka osmislila sam za satove koje smo posvetili grafičkim kontrolama u Terrapin Logu. Nakon uvodnog dijela sata u koji je bilo ukomponirano i ponavljanje svih onih pravila lijepog ponašanja na internetu i početnih zadataka koji objašnjavaju rad s grafičkim kontrolama BUTTON i STATICTEXT, pred učenike sam postavila zadatak izrade kviza na temu sigurnosti djece na internetu.

U zadatku je trebalo na grafički prozor postaviti nekoliko naredbenih gumba (najmanje dva, poželjno pet pitanja) na kojima će biti ispisane riječi Pitanje 1, Pitanje 2, Pitanje 3 itd. te koji će u okviru poruke ispisati pitanje vezano uz sigurnost. Dodatni zadatak je bilo oblikovati tekst pitanja koje se ispisuje Smiješak.
Nadalje, bilo je potrebno postaviti još dva naredbena gumba s natpisima Da i Ne koji će slika1predstavljati odgovore na postavljena pitanja te će igraču vraćati povratnu informaciju ispisanu u obliku teksta u okviru poruke. Za ispis povratnog odgovora učenici su mogli koristiti isti okvir poruke kao i za pitanje ili su mogli postaviti dva različita okvira poruke, jedan za pitanje, a drugi za povratnu informaciju.

Majin kviz

Pogledajmo kako su moji učenici riješili postavljeni zadatak. Najprije su krenuli sa zadavanjem potrebnih naredbenih gumba. Za gumbe s pitanjima Maja je upotrijebila sljedeći programski kôd:

slika2

Na slici je jasno vidljivo da je gumb postavila naredbom: declare “button “pitanje1 te mu promijenila svojstvo pozicije naredbom: pprop “pitanje1 “position [-300 150]. Na sličan je način Maja zadala i preostale naredbene gumbe za pitanja pomičući njihovu poziciju tako da gumbi budu smješteni jedan ispod drugog.

Nakon što su postavljeni naredbeni gumbi, učenici su krenuli u postavljanje okvira poruke u kojemu će biti ispisana pitanja. Okvir poruke su postavili naredbom declare “statictext “a. Kod postavljanja okvira za poruku, učenici su morali odrediti poziciju i veličinu okvira poruke naredbama:

pprop “a “position [-100 150]
pprop “a “size [300 30].

Nakon toga povezano je svojstvo run naredbenog gumba i svojstvo text okvira poruke kako bi se, klikom na naredbeni gumb s pitanjem, na okviru poruke ispisalo pitanje.

slika3

Na sličan način postavljena su još dva naredbena gumba za odgovore koja su povezana s drugim okvirom poruke u kojem će za igrača biti ispisana povratna informacija je li točno odgovorio na pitanje. Koje je naredbe za to upotrijebila Maja, pogledajte na sljedećoj slici:

slika4

Kako ne bismo ostali samo na jednom rješenju postavljenog zadatka, u nastavku ćemo opisati samo dio programskog koda koji sadrži dodatno oblikovanje teksta poruke i malo drugačiji i kraći način postavljanja svojstva size, svojstva kojim se zadaje veličina gumba koje su upotrijebili učenici Tomislav i Lucija u svom zajedničkom radu. Napominjem i da su Lucija i Tomislav koristili samo jedan okvir poruke za ispis pitanja i povratne informacije.

slika5slika6
Kviz koji su izradili Lucija i Tomislav

Kako su svi naredbeni gumbi iste veličine, svojstvo size odlučili su zadati pomoću naredbe: foreach [pit1 pit2 pit3 pit4] [pprop “? “size [80 20]] koja koristi listu te za svaki element liste postavlja svojstvo size. Elementi liste su naredbeni gumbi ranije zadani naredbom declare.

Kako bi dodatno oblikovali tekst ispisan u okviru poruke, upotrijebili su svojstvo font koje im je omogućilo da biraju vrstu, veličinu i stil pisma. Oblikovali su tekst da bude ispisan vrstom Times New Roman, veličine 12 točaka u kurzivu na sljedeći način: pprop “poruka “font [times 12 2].

Cijeli programski kôd Lucijinog i Tomislavovog rješenja pogledajte na slici:

slika7

Na kraju mogu zaključiti da je, iako većina mojih učenika baš i ne voli programiranje, ovaj mali dodatak na temu sigurnosti i odmak od gradiva koje se nalazi u udžbenicima bio pravo osvježenje koje su svi jako dobro prihvatili. Posebno im se slika8svidjela mogućnost testiranja rada kvizova, ali i svog poznavanja sigurnosti na internetu. Postavljena su mnoga pitanja i na kraju je donesen zaključak da programe moramo malo doraditi kako odgovori na pitanja ne bi bili samo Da i Ne, već kako bismo omogućili igraču da malo razmišlja uz više ponuđenih odgovora Smiješak.

Ovo je samo jedan primjer kviza na temu sigurnosti koji su programirali učenici 8. razreda u OŠ Tužno. Uz programe napisane u Terrapin Logu učenici su se na dodatnoj nastavi uhvatili u koštac s programiranjem igrica na temu sigurnosti. Posebno bih istaknula učenika Tomislava Huđeka koji je izradio vrlo zanimljivu igru upotrebom programa Kodu. Kako igra izgleda te na koji je način programirana, kao i još neke sitnice vezane uz programiranje u Koduu, možete pročitati na mom blogu Gogini mali savjeti.