Sigurniji internet za djecu i mlade 2015.

alenka_simic

Alenka Šimić

Slika1Učenici OŠ kneza Branimira, Donji Muć su sudjelovali u kampanji „Sigurniji internet za djecu i mlade 2015.“ kako bi se odgovornije, sigurnije i primjerenije ponašali na internetu.

Dan sigurnijeg interneta, 10. veljače su obilježili proučavajući sadržaje na portalu učitelji.hr i sa digitalnog časopisa „Pogled kroz prozor.“

Zajedno sa učiteljicom tehničke kulture i informatike, Alenkom Šimić, osmislili su projekt „Sigurna uporaba interneta, sprečavanje nasilja korištenjem IKT-a, rizici i opasnosti na društvenim mrežama“.

Učenici su razvijali kritičko mišljenje o tome kako na pravilan i siguran način koristiti IKT-u, dobre strane interneta i društvenih mreža za razvoj demokratskog društva te izbjegavati i štititi se od mogućih opasnosti, zlouporaba, te sprečavati nasilje korištenjem IKT.

Učenici su u razgovoru navodili pravila sigurnog korištenja interneta te razloge poštovanja tih pravila, opisivali ulogu društvenih mreža na internetu, objašnjavali oblike rizičnog ponašanja na internetu te navodili postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima.

Učenici su pri tom aktivno sudjelovali u uočavanju e-nasilja i rizičnih ponašanja na internetu i zaključili da je najbolje prijavljivati ih roditeljima i učiteljima.

Slika2Učenici su uvidjeli koristi društvene mreže za širenje prijateljstva, poučnih i zabavnih sadržaja, pokretanje ideja uzajamne pomoći te shvatili koliko je bitno ostati hladan na e-provokacije i zlouporabe interneta.

Nakon početne najave uključenja u projekt sa učiteljicom su izradili upute za rad.

Bacili su pogled (kroz prozor) na prethodne projekte i dobili ideju o vrsti rada: uža tema je bila „Nasilje na internetu“ koje ih je jako zanimalo. Informacije su pronašli na internetu: proučili su članke koji se odnose na sankcije vezane uz nasilje na internetu.

Uslijedila je izrada učeničkih radova – prezentacija, filmova, stripova…

Prezentirali su radove pred razredom i učiteljima te samo vrednovali projekt.

Učenici su bili ponosni na sebe jer su napornim radom uradili važnu stvar za sebe: razvili su svijest o nasilju na internetu te otkrili i prihvatili najbolje načine kako to nasilje spriječiti ili riješiti.

Najviše im se svidjela izrada prezentacija i filmova jer su lako mogli pokazati svoju kreativnost, a nije im se svidjela izrada statičnih plakata na nekim drugim satovima koji im nisu zanimljivi.

Smatraju da su uspjeli ostvariti projekt ali i da bi ga trebalo nastaviti sljedeće godine kroz još više sati.

Za sljedeći put bi promijenili individualni rad u rad u parovima jer smatraju da bi tako lakše i potpunije obradili temu.

Kolegama bi preporučili da shvate važnost ovakvih tema za budućnost svojih učenika.

Koristili smo obrazovne sadržaje iz Profilovih udžbenika, s oblaka, Program građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, svoje Facebook profile i grupe, portal: www.ucitelji.hr, digitalni časopis „Pogled kroz prozor“, e-mail uslugu…