Plakati u nastavi informatike

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović, prof.

Tematsku jedinicu: Internet i mrežna komunikacija, 3.a razred Opće gimnazije Vukovar pod mentorstvom svoje nastavnice Sanje Pavlović Šijanović, odlučio je obraditi putem plakata.

Naime, učenici su podijeljeni u 10 skupina po dva učenika. Svaka skupina je izabrala jednu od 10 ponuđenih tema koju je trebala detaljno razraditi. Ponuđene teme bile su: Zlouporaba interneta, Organizacija i servisi interneta, Načini pristupa internetu, Komunikacijske mreže – topologija i razvoj, Razmjena informacija putem interneta, Autorska prava, Kritično mišljenje u online okruženju, Citiranje, istraživanje i dobar odabir izvora, Internet – pitanje sigurnosti i privatnosti te Zaštita od cyberbullinga.

Zadatak skupina bio je istražiti vlastitu temu putem interneta ili materijalnih izvora, a potom o njoj napraviti plakat i pripremiti desetominutno izlaganje odnosno predstavljanje plakata sa razrađenom temom. Učenici su plakate radili u parovima tijekom dva tjedna, točnije četiri sata informatike.

Pri izradi plakata i pripremi njegovog predstavljanja poslužili su se unaprijed dobivenim kriterijima koji su trebali biti zadovoljeni. Primijenjeni su Kriteriji ocjenjivanja plakata u nastavi informatike-računalstva autorice Viktorije Hržice, prof.,više savjetnice za informatiku,računalstvo i tehničku kulturu, AZOO.

Kriteriji za izradu plakata bili su: organizacija materijala, sadržaj slika, kvaliteta slika i napisani tekst. Organizacija materijala je podrazumijevala jednostavno snalaženje na plakatu, jasan raspored sadržaja, modernost, atraktivnost plakata i vlastitu kreativnost, dok je sadržaj slika obuhvaćao maštovito odabrane slike, usklađenost slika i teksta, ali i upotrebu slika koje prenose jasnu poruku. Kriterij kvalitete slika podrazumijevao je visoku kvalitetu upotrijebljenih slika i grafike. Napisani tekst morao je biti kratak i kvalitetan, određenog stila i fonta. Također je morao odgovarati na pet osnovnih pitanja: što, kada, gdje, zašto i kako. Prema ovim kriterijima i elementima rađeni su plakati, ali i ocjenjivani.

Naime, učenici su se samoocjenjivali. Osim kriterija predviđenih za ocjenjivanje plakata, postojali su i točno određeni kriteriji za desetominutno predstavljanje plakata. Oni su obuhvaćali znanje učenika na određenom području, ali i način predstavljanja svog rada. Učenik je trebao dobro poznavati predmetno područje i temu. Tema je trebala biti u potpunosti obrazložena, a predstavljanje kratko i jasno. Svojim izlaganjem učenik treba privući pažnju publike. Na kraju izlaganja publika je postavljala pitanja izlagačima, na taj je način uspostavljena dobra interakcija s ostalim sudionicima.

Nakon svake skupine, ostatak razreda ispunjavao bi tablicu s prethodno pojašnjenim kriterijima. Na taj način je svaki par učenika bodovao rad svake skupine. Bilo je moguće ukupno ostvariti 20 bodova. 90% ili 18 ostvarenih bodova određivalo je ocjenu odličan. Bodovni prag za ocjenu vrlo dobar bio je 15, a za ocjenu dobar 11 bodova. Ocjena dovoljan podrazumijevala je 55% točnosti rada ili 8 ostvarenih bodova. Sve ispod 8 bodova podrazumijevalo je da učenici nisu postigli zadovoljavajući uspjeh na ovom području.

Učenicima se jako svidio ovakav način rada jer je zanimljiv, drugačiji nego inače, ali je također izuzetno poticaj na učenike u smislu istraživanja i obrađivanja prikupljenih potrebnih informacija. Osim toga, učenici su dobili slobodu u kreativnosti i predstavljanju one teme koja im se najviše dojmila.

Kao povratnu informaciju, nakon ovakvog načina rada,dobili smo zadovoljne, samostalnije učenike. Učenike koji su hrabro iznosili činjenično stanje ali i vlastito mišljenje i u konačnici stvorili kreativne i originalne radove. Ostvareni su važni ciljevi: potaknuto stvaralačko mišljenje kroz aktivnost izrade plakata unutar planirane nastavne jedinice, povećano zadovoljstvo učenika na nastavi a samim tim i njihov angažman te kritičko mišljenje u nastavnom procesu.

I konačno zaključak: učenike trebamo osposobljavati i inicirati na proizvodnju što većeg broja ideja, otvoriti im vidike da obične stvari gledaju svojim očima, koriste različite algoritme prilikom rješavanja problemskih zadataka, kombiniraju dane informacije na različite načine, inventivno i kritički prikupljaju ali i reduciraju podatke jer to je jedini način za preobrazbu učenika u kreativne i aktivne sudionike nastavnog procesa koje će krasiti snažna volja, radoznalost,aktivan razum, inicijativa i kreativan nemir.

U kvalitetu učeničkih radova uvjerite se i sami…

plakat 1.Zastita od cyberbullingaplakat 2.Internet i pitanja tajnosti, privatnosti i sigurnosti
Slika 1. Zaštita od cyberbullinga      Slika 2. Internet i pitanja tajnosti, privatnosti i sigurnosti

plakat 3.Organizacija i servisi Internetaplakat 4.Nacini pristupa internetu
Slika 3. Organizacija i servisi Interneta        Slika 4.Načini pristupa Internetu

plakat 5.Istrazivanj, citiranje i dobar odabir izvoraplakat 6.Komunikacijske mreze
Slika 5. Istraživanje,citiranje i dobar odabir izvora      Slika 6. Komunikacijske mreže

plakat 7.Zlouporaba Interneta - Copyplakat 8.Kriticko misljenje u on-line okruzenju - Copy
Slika 7. Zlouporaba Interneta               Slika 8. Kritičko mišljenje u on-line okruženju

plakat 9.Razmjena informacija putem Internetaplakat 10.Zastita autorskih prava na Internetu
Slika 9. Razmjena informacija putem Interneta     Slika 10. Zaštita autorskih prava na Internetu