Objava internetske stranice chemgeneration.com

olgica_martinis

Olgica Martinis

clip_image002

UNESCO je 2011. godinu proglasio Međunarodnom godinom kemije s ciljem ukazivanja na značaj kemije kao znanosti i promicanja kemije među mladima. Mladima su posebno zanimljivi kemijski pokusi, osobito način na koji su ih tijekom proteklog vremena pripremali i izvodili veliki kemičari u posve drugačijim uvjetima u odnosu na današnje, stoga je značaj davanja priznanja dostignućima kemije time još i veći.

U osnovnim se školama u Hrvatskoj suvremena nastava kemije danas izvodi uz pomoć aktivnog sudjelovanja učenika u nastavnom procesu na način da učenici imaju priliku izvoditi pokuse u paru ili skupini te na temelju dobro vođenog nastavnog procesa samostalno zaključiti o rezultatima i uklopiti ih u već usvojene kemijske koncepte. U srednjim se školama nastoji nastavne sadržaje kemije zorno približiti mladima izvođenjem pokusa, praktičnih radova i općenito uporabom nastavnih pomagala bliskih djeci i adolescentima, primjerice uporabom računala – portala za učenje, e-škole i sl. Svi su navedeni sadržaji mladima lako dostupni i vrlo prihvaćeni, stoga lansiranje internetske stranice mladima pruža dodatnu mogućnost informiranja o kemijskim sadržajima. Iz navedenoga proizlazi i potreba učitelja i nastavnika clip_image004kemije o poznavanju i uporabi suvremenih nastavnih pomagala i sredstava u nastavi kemije, koji se redovito interesiraju o novinama iz područja računalne tehnologije, a pruža im se i mogućnost stručnog usavršavanja u tom području. Nastavnici nastoje pravilno usmjeriti svoje učenike pri pretraživanju podataka kemijskog sadržaja.

Priprema i objava internetske stranice www.chemgeneration.com predstavlja ostvarivanje ideje osnivača o multimedijskoj stranici prožetoj sadržajima iz kemije prikazanih na suvremen i zanimljiv način za sve sudionike nastavnog procesa, učenike i nastavnike.

Na navedenoj internetskoj stranici dostupni su, osim sažetog teksta o pojedinoj tematici, i trodimenzionalni prikazi molekula, videoisječci proizvodnje nekih lijekova, crtice iz života slavnih kemičara i vjerojatno učenicima posebno zanimljiv, virtualni kemijski laboratorij. Značajno je da su sadržaji interdisciplinarni i time lako primjenjivi kao dopuna pri obradi ili usustavljivanju nastavnih sadržaja prirodoslovnih predmeta. Nadalje, posjetitelj internetske stranice može birati između sadržaja o zdravlju, medicini, hrani, poljoprivredi, energiji i prijevozu u Tehnološkim miljokazima, dok u Lekcijama iz kemije zainteresirani posjetitelji stranice mogu saznati o ulozi kemije, ženama u prirodnim znanostima i poznatim kemičarima.

U tu svrhu 14. rujna 2011. održana je novinarska konferencija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu na kojoj su, osim uvaženih gostiju, sudjelovali i učenici V. gimnazije koji su izveli demonstracijske pokuse i svojim spretnim izvođenjem i interpretacijom prikazanoga, još jednom dokazali značaj promicanja kemije među mladima.

Ekspedicija članova Grupe Sredozemna medvjedica 2011.

olgica_martinis

Olgica Martinis

Već sedamnaestu godinu zaredom članovi Grupe Sredozemna medvjedica obilaze staništa sredozemne medvjedice na otoku Palagruži. Naime, na Palagruži je viđena 1993. i 2001. na Velom žalu upravo u špiljama u kojima je šljunčano žalo ili kamena ploča, stoga je vrlo bitno promatrati njihovo sadašnje stanje, što je i bio cilj provedene ekspedicije. Obilaskom špilja, staništa morskog čovika, medvida kako ju još naziva lokalno stanovništvo, ustanovljeno je da su čiste i u odličnom stanju bez naplavina. Grupa Sredozemna medvjedica Hrvatska, pod vodstvom znamenite biologinje Jasne Antolović, jedina je u Hrvatskoj izradila crteže, tlocrte i presjeke za više od sedamdesetak špilja u kojima obitava ta zaštićena i jedna od deset najugroženijih vrsta sisavaca iz porodice tuljana (Phocidae), roda (Monachus). Članovi navedene grupe ovogodišnje ekspedicije bili su učenici osnovnih škola Visa, Komiže i Zagreba, njih ukupno 12 u dobi od 12 do 14 godina, njihovi učitelji, ravnateljice osnovnih škola Visa i Komiže, predstavnici Gradske čitaonice za djecu i mladež iz Hvara te viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Olgica Martinis.

Na samom početku ekspedicije posjetili smo komišku osnovnu školu s ciljem fotografiranja ispred skulpture sredozemne medvjedice u školskom dvorištu škole. Uvodnim predavanjem Jasne Antolović i službeno je obilježen početak rada.

Slijedi ukrcaj na školski brod ŠB-72 „Andrija Mohorovičić“ Hrvatske ratne mornarice i put prema 42 nautičke milje udaljenoj Palagruži. Putem do Palagruže dogovoren je način rada i učenici su upoznati s tematikom i ciljem istraživanja pa im je u tu svrhu podijeljen odgovarajući obrazovni materijal. Primjerice deplijan s podatcima o duljini mužjaka i ženke sredozemne medvjedice ovisno i o starosti mužjaka i ženke te podatci o dojavljivaču, opažanju i viđenju medvjedice s obzirom na lokalitet i datum, trajanje opažanja i udaljenost promatrača.

Učenici su dobili osnovne informacije o građi sredozemne medvjedice, načinu života i staništima. Posebno ih se dojmila informacija da je nekad u Jadranu populacija medvjedica bila znatno brojnija, no danas su zbog djelovanja čovjeka ugrožena osnovna staništa sredozemne medvjedice, stoga ih se u Jadranu danas broji svega oko dvadesetak. Pretpostavlja se da postoji odvojena populacija jedinki na srednjodalmatinskom dijelu Jadrana u odnosu na populaciju jedinki u Istri, tj. Kvarneru, gdje je voditeljica projekta Monitoring sredozemne medvjedice zajedno s članovima Grupe Sredozemna medvjedica identificirala pet odraslih jedinki i dva mladunčeta. U veljači prošle godine na području Premanture susret s medvjedicom trajao je puna dva sata, što je omogućilo stvaranje bogate fotodokumentacije. Ovoga puta nažalost nismo imali priliku vidjeti sredozemnu medvjedicu, ali smo iskrcajem na Velo žalo Palagruže istoga dana u popodnevnim satima krenuli do znamenitog svjetionika udaljenog oko 900 metara te putem uočili osobitosti samonikle suptropske vegetacije značajne i po grmlju koje je ljeti golo, a za vlažne zime ima lišće, dok pupa i cvate najesen. Dakle, potpuno obrnuti slijed u odnosu na kontinent. Posljedica takve vegetacije jest najblaža klima i najmanja količina oborina godišnje, stoga su prepoznatljivi biljni endemi palagruška zečina, palagruška kupusina i palagruška preslica te drvenasta mlječika (Euphorbia dendroides). Osim navedenih endemskih biljnih vrsta, putem smo primijetili grmlje kupine s malo zrelih plodova te kapare – neke u cvatu, a neke s plodom. Oduševljeni viđenim pejzažom Vele Palagruže putem susrećemo magarca zvanog Mercedes, koji je hrabro podnio fotografiranje svih nas s njim. Nakon snimanja terena odmah ujutro zadnjeg dana vrućeg srpnja 2011., podijelili smo zadatke. Prvi zadatak dijela ekipe bio je posjet Medvidine špilje na Maloj Palagruži, gdje su se uvjerili u njihovu dobru očuvanost, a drugi dio ekipe proveo je praćenje priobalja i dijela morskog dna (litorala i subliterala) Medvidinog žala u sklopu obrazovne radionice „More je živo“. Nažalost, uz postavljene zadatke nismo mogli ne primijetiti veliku količinu otpada na Medvidinom žalu kojega su naši vrijedni najmlađi članovi ekspedicije sakupili i pripremili za odvoz na brod i odlagalište otpada. Posjetili smo i Novu špilju i špilju Stora Vlaka u uvali Vlaka na Veloj Palagruži dugoj 17 metara, srcolika oblika. Kamen jajolika oblika pri ulasku u špilju prirodna je prepreka za sve osim stanovnike špilje, tj. sredozemne medvjedice u kojoj ona može boraviti bez straha od neželjenih gostiju i buke izazvane pojačanim utjecajem čovjeka. Upravo je i to jedan od razloga povlačenja sredozemne medvjedice iz Jadrana uzevši u obzir da su ih u prošlosti ribari smatrali nepoželjnim jer su trgale ribarske mreže i time onemogućavale siguran ulov i dovoz naročito plave ribe iz palagruškog arhipelaga. Danas se u tom području više love jastozi u odnosu na srdele. Ulov plave ribe, srdele, duboko je i tradicionalno ukorijenjen u kulturu i način života komiških ribara koji su od 14. stoljeća ribarili i time osiguravali opstanak svojih obitelji.

Nakon praćenja špilja, kartiranja obale i određivanja pronađenih vrsta, put do Komiže činio se kratkim. Protekao je u iznošenju pojedinačnih dojmova svakoga od članova ovogodišnje ekspedicije.

clip_image001Vrednovanje ekspedicije bio je dio koji je tekao spontano i neposredno prožeto dobrom radnom atmosferom. Ponovno je potvrđeno da sve što ljudi čine srcem i u okruženju za zajedničko dobro, mora uspjeti bez ikakva dodatna napora i poticanja budući da je motiv bio tako jak, a mi toliko sretni što smo imali tu sreću biti dijelom ekspedicije koja već ima nove zadatke, a o tome nekom drugom zgodom…

Školski laboratorij slave

olgica_martinis

Olgica Martinis

Kako bi učenike i nastavnike biologije i kemije potaknuli na kreativan pristup učenju i prezentaciju znanstvenih tema prilagođenih njihovom uzrastu i na način kojim se populariziraju prirodne znanosti, British Council je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje tijekom školske godine 2010./2011. ostvario suradnju u obliku natjecanja Školski laboratorij slave. Obrazac natjecanja preuzet je iz popularnog i uspješnog FameLaba koji je hrvatske studente i znanstvenike proslavio i na međunarodnom natjecanju u Velikoj Britaniji.

Učenici hrvatskih srednjih škola mogli su se prijaviti, sudjelovati i biti nagrađeni za svoj rad. Temu po svom izboru trebali su izložiti na kratak, jasan, zanimljiv i svojoj dobi prilagođen način, snimiti je i prijaviti u obliku videosnimke – PowerPoint prezentacije na adresu Portala za škole.

Na natjecanje Školski laboratorij prijavljen je 41 rad učenika srednjih škola. Na temelju ocjena stručnog ocjenjivačkog suda te online glasova čitatelja Portala za škole odabrano je dvanaest učeničkih prezentacija, a završno je natjecanje održano uživo 24. ožujka 2011. u Zagrebu na Institutu za fiziku.

Pobjednici završnog natjecanja su:

1. mjesto: Boli glava, autorica: Dora Sabljić, 2. c, IX. gimnazija Zagreb

2. mjesto: Zašto mačka ima devet života?, autorica: Lorena Malenica, 2. a, Gimnazija Požega

3. mjesto: Ples atoma, autor: Filip Štivičić, 2. b, Gimnazija Požega

Pobjednica je nagrađena prijenosnim računalom, a drugo i treće mjesto bonom za kupovinu knjiga.

Svi natjecatelji su se tijekom natjecanja držali postavljenih pravila koja se odnose na sudionike te pravila o odabiru teme i formata izrade prezentacije.

Pobjednici hrvatskog Školskog laboratorija slave imali su priliku 11. svibnja 2011. u prostorijama Zagrebačkog plesnog centra sudjelovati u revijalnom dijelu programa za izbor hrvatskog predstavnika na međunarodnom natjecanju u Cheltenhamu.

U razgovoru s učenicima bio je primjetan osjećaj radosti i lakoće kojom ti mladi ljudi sažimaju složena znanja i svojim vedrim, ali i znanstveno ispravnim načinom plijene pozornost gledatelja. U konačnici su ti mladi ljudi nositelji znanosti pa se nadamo da će prvi Školski laboratorij slave pronaći put i biti jedan od načina prema pravilnoj i učinkovitoj popularizaciji prirodnih znanosti.