Problemi ponašanja u školi

Rad s učenicima, koji primaju dodatnu stručnu pomoć po odluci Agencije za obrazovanje RS

vesna_kukavica

Vesna Kukavica

Sažetak

Svake godine ima sve više učenika kojih najveće poteškoće nisu njihovo neznanje ili neusvajanje ciljeva učenja, nego problemi, kako biti na miru, slušati nastavu, pridržavati se postavljenih školskih pravila. Oni nemaju motivaciju ni želje po znanju. Ruše svaki sat, prave nered. »Bore« se s učiteljem, raspravljaju s njim, govore nepristojnosti. Ne slijede nastavu. Rade baš sve drugo umjesto učenja.
Mnogi imaju satove dodatne stručne pomoći, koje im nude socijalni pedagozi.
Kada radimo s tim učenicima stalno si postavljamo pitanja, na koji način im pomoći, koji pristupi donose najbolje rezultate, koji su njihovi ključni nedostaci i zašto.
Najvažnije je, da koristimo one metode, koje donose najbolje rezultate za tog učenika i da imamo podršku roditelja.

Ključne riječi: poremećaj, poteškoće, neprihvatljivo ponašanje, dodatna stručna pomoć

Rad s učenicima s poremećajima u ponašanju

Učenik ide u 4. razred. Sedmično ima dva sata dodatne stručne pomoći, pojedinačno. On je učenik s blagim poremećajima u ponašanju.
Osnovni ciljevi dodatne stručne pomoći su: osvojiti školska ili razredna pravila; pridržavati se tih pravila; postići da ne prekida satove, da sluša i slijedi nastavu; da ne raspravlja o stvarima koje nisu onako kako bi želio. Naučiti mora da ne govori ili šeta po razredu bez dozvole, da radi školske zadatke prema uputama kao i svi ostali. A svakako mora naučiti kako kontrolirati svoje ponašanje i biti na miru.

U njegovom ponašanju i načinu funkcioniranja često se pokazuju znakovi impulzivnosti. Jako je nemiran. Tijekom nastave igra se školskim priborom iz pernice; olovkom, gumicom za brisanje, šiljilom, kemijskom olovkom, ravnalom, listovima iz bilježnice ili nečim što mu u tom trenutku dođe pod ruke. Žvače listove iz bilježnice ili PVC omote školskih udžbenika. On ne može, odnosno ne želi mirno sjediti i slušati. Školski predmeti i sadržaji često ga ne zanimaju. I ako nema interesa još je teže. Zasmetaju mu svi vanjski događaji.
Čak i prije nego što je pitanje nastavnika postavljeno do kraja, on već daje odgovor jer ne želi čekati na red. Uvijek traži puno pozornosti.
I tako u ponašanju prepoznajemo otpor i nepriznavanje autoritete nastavnika ili odrasle osobe. Često se glasno raspravlja s učiteljem. Dokazuje se na neprikladan način, radi po svome. Ako se osjeća uvrijeđeno, namjerno povrijedi nekog iz razreda s vrlo lošim riječima.
Jako je nepredvidljiv, nikad ne znate, kako će reagirati na situacije u razredu. Vrlo je osjetljiva osoba i ne voli krivnju. Teško kontroliraju vlastito ponašanje, komunikaciju i emocije, i često radi nešto bez razmišljanja. Brzo se naljuti i jako je tvrdoglav.

U vrijeme nastave priča o stvarima koje nisu vezane uz školski rad, samo da bi dokazao svoje. Ne radi prema uputama. Ne dovršava stvari koje je započeo. Ako odluči, on neće da radi baš ništa. Samo gleda u nastavnika ili se igra. Kada ga nešto zanima, njegova je pozornost dulja, a kada ga stvari ne zanimaju, uopšte je nema.
I zato su njegovi zapisi u bilježnicama neuredni, mnogo stvari nedostaje. Stranice su ili posve prazne ili su pune neprikladnih crteža i zapisa. Mnogi listovi u bilježnicama su poderani, knjige ili udžbenici bez omota. I kada ga pitam zašto ima ovakve stvari, ne kaže ništa.
Mrzi zadatke iz slovenskog jezika. Ne voli da piše duge odgovore na postavljena pitanja, uopće ne voli pisati. Uvijek pronalazi izgovor kako sve već zna, i ne želi pisati više puta o istim stvarima.
Ne voli računati slične račune. Kaže da je to bez veze. Kada računa slične račune, brzo se naljuti, govori glasno i opet se svađa. Tada odluči i ništa ne radi, samo gleda ispred sebe.
Ne shvaća ozbiljno provjere znanja. Mnoge zadatke uopće ne rješava. Kaže da to neće raditi jer već zna. Ne želi vježbati ako s tim samo troši vrijeme.
Pokazati drugima koliko zna ništa mu ne znači. Tako uvijek govori, da kod kuće ništa ne radi za školu zbog mnogo važnijih stvari u popodnevnim satima.
Zbog svog stava do škole i učenja često ima niže ocjene, jer ne uči matematičke postupke, ne prakticira slovenski i ne uči dovoljno. Na procjenama znanja gdje ima puno pisanja netočan je, pravi pogreške, prebrz je, prebrzo odustane. Piše kratke odgovore, samo da prije završi. I uopće se ne trudi. Isto radi i kod matematike. Inače to je njegovo jako područje. U usmenoj procjeni znanja znatno je uspješniji.
Kada ga pitam, zašto to tako radi, kaže da je zadovoljan sa rezultatima, a ako mama nije, to je njezin problem a ne njegov. A i njegovom tati isto nisu važne ocjene, nego kako se on ponaša u školi.
Na početku ove školske godine izrazio je želju za boljim ocjenama nego prošle. Postavio si je jako visoke kriterije uspješnosti. A kada je počeo dobivati slabije ocjene nego je što je htio, predomislio se i sada ne želi više slijediti kriterijima. Bolje je imati niža očekivanja nego svaki put doživjeti neuspjeh. Sada je zadovoljan i sretan i sa ocjenom 2. Tako pokušava pokazati drugima kako mu nije stalo do dobrih ocjena. A mama kaže, da kod kuće često plaće ako su rezultati slabiji od očekivanja.
Mislim kako je ovo samo njegova obrana s kojom krije nedostatke, deficite. Jer drugima ne želi pokazati ako nije sretan ili razočaran. I bez vlastitih visokih ciljeva neće biti razočaran.
Inače on može biti jako uspješan kod svih školskih predmeta, na različitim područjima. Zna puno o mnogim stvarima i vrlo je znatiželjan. Voli istraživanja i teže zadatke. A vrlo dobro zna da premalo uči i da se ne sprema za školu. A i njegovo ponašanje nije u skladu s školskim pravilima. I to ponašanje jako ga sveta u postizanju ciljeva.
U pojedinačnoj situaciji njegov način ponašanja puno je prikladniji jer ima svu pozornost samo za sebe. Onda je sretan i to pokaže. Voli pričati o moru, o jedrenju i zna puno o jedrilicama.

Koje metode donose najbolje rezultate i kako raditi s ovakvom djecom?

 • biti dosljedan, biti uporan (u poštivanju pravila)
 • postaviti granice i tražiti da se poštivaju
 • tražiti da se sluša i prati nastava
 • razvijati radne i školske navike
 • učiti ih kako se i kada uči, priprema za školu
 • učiti ih kontrole vlastitog ponašanja
 • učiti ih koja ponašanja su prihvatljiva, prikladna
 • učiti ih kako čekati na red, a ne dobiti sve odmah
 • dopustiti im biti kakvi jesu i raditi s njima za njih
 • razvijati motivaciju i odgovornost
 • razvijati toleranciju do drugačijih
 • razvijati socijalne vještine, kako međusobno komunicirati, kako se nositi s emocijama.

I zato:

 • potreban je razgovor sa svima u razredu o različitim nedostacima, i zašto su učenici s poteškoćama drugačiji
 • učiti razumijevanje i prihvaćanje djece sa svim poteškoćama
 • izvoditi radionice socijalnih vještina i igra uloga u razredu
 • i najbitnije, da svatko može naučiti prihvatiti drugačije od sebe.

Literatura

 1. Košak Babuder m. (2011). Učenci z učnimi težavami, Pomoč in podpora, NUK, Ljubljana
 2. Več avtorjev (2008). Navodila za prilagojeno izvajanje programa oš z dodatno strokovno pomočjo, ZRSŠ, Ljubljana
 3. Več avtorjev (2011). Delo z otroki s posebnimi potrebami; založba Forum Media d. o. o., Maribor
 4. Več avtorjev (2008). Koncept dela, učne težave v OŠ, ZRSŠ, Ljubljana

Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora

elvira_huskicH

Elvira Huskić-Hadžić

Prema planu i programu rada sa odjeljenskom zajednicom neke teme za ovaj čas mogu se realizovati putem pedagoških radionica “radionice dobre volje¨. Ovakav način realizacije nastavnih sadržaja unosi značajne pozitivne promjene u život mladih s kojima radimo.

Radionice dobre volje predstavljaju pozitivne strategije u otklanjanju straha, osjećaja krivice, stida, ljubomore, nepoštovanja i povećavaju njihovo samopouzdanje, povjerenje, veću kohezivnost grupe i drugo.

Neka od pravila naše radionice su :

  • sudjeluju samo oni koji žele
  • saslušamo jedni druge bez omalovažavanj
  • sve što govorimo ostaje među nama
  • ne izričemo ono što nekoga može povrijediti

Temu «Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora» obradili smo kroz jednu takvu radionicu.

Više se niko ni ne sjeća kada se počeo urušavati i postavljati ¨na glavu¨ sistem pozitivnih vrijednosti, ali čini se, da se već dugo budalom smatra onaj ko je pošten, gubitnik je onaj ko ne krade, a glup onaj ko ne laže.Takav čovjek nikada ne može doći do “vrhunskog cilja” – imati dobar automobil i brdo para.

“U modi” su modeli ponašanja po kojima ljudi ne biraju sredstva da bi došli do cilja.

Oni se, nažalost, projektuju i na one najranjivije, na djecu, na mlade.

O pojavama neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih vrlo je delikatno govoriti. Prije bi se valjalo zapitati, ne o posljedicama, nego o uzrocima ovog značajnog društvenog problema.

Od svih krivičnih djela u BiH 10 % učine maloljetnici.

60 % maloljetnih delinkvenata u starijoj životnoj dobi učini teža krivična djela.

Delinkventna dinamika ide od lakših prema težim djelima.

Šta je to neprihvatljivo ponašanje kod mladih?

Neprihvatljivo ponašanje kod mladih :

 • izostajanje sa nastave

clip_image001

 • skitnja
 • prosjačenje

clip_image002

 • vršnjačko nasilje ( fizičko, emocionalno, socijalno )

clip_image003

 • kockanje

clip_image004

 • nedozvoljeni noćni izlasci

clip_image005

 • pušenje

clip_image006

clip_image008Tražimo odgovore na pitanja:

 1. Koji su to razlozi da mladi čine nešto što nije u skladu sa njihovim godinama?
 2. Ko je zapravo kriv? Društvo ili roditelji? Ili neko treći?
 3. Na koji način spriječiti neprihvatljivo ponašanje kod mladih?
 4. Kakvu ulogu prijatelji imaju u tome? Koliko su oni krivi?

Socio – kulturni uzroci neprihvatljivog ponašanja kod mladih:

 • porodične prilike i odnosi
 • slobodno vrijeme
 • masovni mediji
 • škola
 • ekonomske prilike
 • ratovi i katastrofe
 • urbanizacija i migracije

*porodične prilike i odnosi

– porodica sa poremećenom strukturom, ako je rezultat uticaja koji su van moći porodice ( smrt nekog od članova ), ima slabije nepovoljno dejstvo na neprihvatljivo ponašanje kod mladih, ako je pak rezultat subjektivnih slabosti roditelja ( razvod, odvojen život ) ima teže posljedice

– porodica sa poremećenim odnosima ( alkohol, nasilje, prostituija ) ima teže posljedice na neprihvatljivo ponašanje kod mladih

– kvalitet i način vaspitanja, strogo vaspitanje ili pomanjkanje vaspitanja nisu dobri za djecu ( roditelji postali beskrajno liberalni da bi bili moderni )

*slobodno vrijeme

– aktivno/pasivno korištenje slobodnog vremena, u stalnoj borbi roditelja da obezbijede ekonomske uslove za opstanak porodice sve je manje vremena da se aktivno uključe u slobodno vrijeme svoje djece. Osim toga većina slobodnih aktivnosti za djecu i mlade više nije besplatna, a u ovako teškoj ekonomskoj situaciji teško da roditelji mogu svom djetetu priuštiti aktivno slobodno vrijeme.

*masovni mediji

– film, sa/bez etičkih i umjetničkih poruka, sve je više filmova bez etičkih i umjetničkih poruka. Djeca prepuštena da svoje slobodno vrijeme provedu ispred TV ekrana u velikoj su opasnosti da usvoje neprihvatljivo ponašanje. Osim toga u poplavi realitija i takmičenja koja ne propagiraju prave ljudske vrijednosti, djeca i mladi nisu u mogućnosti razlučiti šta je stvarni život.

– radio, nema veliki uticaj na ponašanje mladih zbog izostajanja vizuelnih efekata

– TV, najopasnije reklame, jer se one agresivno nameću. Stalno nas ¨bombarduju¨reklamama za lijekove koji su rješenje za sve probleme ( od viška kilograma preko povišenog šećera u krvi do lošeg zadaha iz usta )

– štampa, kriminalna djela se prikazuju kao senzacionalna vijest, kao i estetske operacije raznih selebritija, što utiče na model ponašanja kod mladih ( Želim biti na naslovnoj strani časopisa ! )

– internet, vrlo pogodan medij za socijalno zlostavlajnje među mladima ( često se isključenost iz grupe ili događanja završava tragično – samoubistvo )

*škola

– mladi se u školi suočavaju sa obavezama, određenim zahtjevima, zadacima koje moraju izvršavati

– vrijednosni sistem u školi može biti potpuno različit od onoga kod kuće

– nedostaci obrazovanja ( nediferenciranje takvih učenika, neprilagođenost NPiP intelektualnim i drugim mogućnostima učenika, zapuštena odgojna komponenta škole, slaba saradnja roditelja i škole)

*ekonomske prilike

– velika nezaposlenost, strah od gubitka posla, mali prihodi roditelje dovode do očaja, što direktno negativno utiče i na razvoj mladih

*ratovi i katastrofe

– još uvijek svježe rane prošloga rata, roditelji s PTS sindromom, nelegalno oružje kod naših kuća, nepovoljno utiču na ponašanje mladih

*urbanizacija i migracije

– gubitak sigurnosti vlastitog doma i nemogućnost da se vrate u isti dodatno otežavaju položaj mladih i bitno utiču na izbor njihovog ponašanja. Kolektivni centri, neriješen status njihovih stanara i stalna opasnost od njihovog zatvaranja, bez iznalaženja rješenja za iste, još više povećavaju nesigurnost kod mladih.

Jesmo li našli odgovore na prva dva pitanja ?

 1. Koji su to razlozi da mladi čine nešto što nije u skladu sa njihovim godinama?
 2. Ko je zapravo kriv? Društvo ili roditelji? Ili neko treći?

Sad ka smo otkrili uzroke takvog ponašanja trebamo otkriti načine i metode kako spriječiti neprihvatljivo ponašanje kod mladih?

Nasilnika nije svrha samo kazniti, nego naučiti boljem ponašanju.

Mi smo se opredijelili za MODEL PREUSMJERAVANJA.

Alternativni oblici reakcije na neprihvatljivo ponašanje kod mladih – model preusmjeravanja:

 • opomena policije
 • naknada štete
 • redovno pohađanje nastave
 • rad u korist lokalne zajednice ili humanitarne organizacije
 • psihološko ili drugo savjetovanje

Psihološke radionice rijetke su u našim učionicama ali mogu pomoći mladima da preispitaju svoje stavoe, nauče put nenasilne komunikacije i pronađu svoj unutrašnji mir.

Mi smo isprobali jednu !
Isprobajte i Vi !

Udobno se smjestite i počnite obraćati pažnju na svoje disanje. Oči možete zatvoriti ili ako vam je neugodno, pogled fokusirajte na jednu tačku. Dišite normalno i nježno.

Poslušajte priču.

… jednom davno živjela petorica učenjaka koji su čamcem prešli preko rijeke i čim su nogom stupili na tlo, odmah su pomislili : “Zbog toga što nam je ovaj čamac toliko pomogao mi ga od sada moramo nositi na našim glavama. To će biti jedan od oblika naše zahvalnosti.”

I tako su vukli čamac svuda sa sobom.

Zapanjeni ljudi, koji su ih susretali, pitali su ih o čemu se radi.

“Ovaj čamac nam je spasio život, on je naš prijatelj i min smo mu jednostavno zahvalni.”

Ljudi su se smijali : ” Da, tačno, taj čamac je bio bio prijatelj, ali sada, u svakom slučaju, vaš najveći neprijatelj. Sada ćete morati da stradate zbog njega, jer ono što je jednom bilo prijatelj, sada je velika prepreka. Sada više ne možete da idete kuda hoćete, niti ste u stanju da činite išta drugo nego da nosite taj čamac na svoj glavi …”

Ostavite dovoljno vremena da slušalac ¨proživi¨pročitanu priču.

Koji je vaš čamac?
Ostavite svoj čamac pored rijeke.

clip_image009

Krenite slobodno. I ne plašite se kako ćete prijeći sljedeću rijeku.

Možete da birate.
Izaberite !
Koliko vas je potražilo drugi čamac ?

clip_image010

– traženjem čamca gubimo dragocjeno vrijeme a problem iz dana u dan postaje sve veći i ozbiljniji

Koliko vas je potražilo most na rijeci ?

clip_image011

– nema laganih rješenja u životu i ako idemo ¨linijom manjeg otpora¨ne možemo očekivati veliki uspjeh

Koliko vas je preplivalo rijeku ?

clip_image012

– BRAVO, snaga je u nama !

clip_image013