Odjava prehrane preko spleta v osnovni šoli

natasa_dovzan

Nataša Dovžan

Na naši šoli smo se zaradi lažjega, hitrejšega in enostavnejšega načina odločili, da uporabimo aplikacijo za odjavo šolske prehrane otroka preko spleta.

V preteklih šolskih letih je bila praksa za prijavo in odjavo prehrane za otroka takšna, da so starši želje oziroma svoje odločitve sporočali telefonsko. Nato si je poslovna sekretarka šole, ki je praviloma sprejela klic, zabeležila vse telefonske klice, jih skrbno pisala in po določeni uri vsakodnevno usklajevala s šolsko kuhinjo. Za vsa ta opravila je bilo porabljenega veliko časa, natančnosti in usklajevanja.

Po natančni analizi, medsebojnih razgovorih in predlogih, smo se odločili poskusiti uvesti sistem, ki bi bil prijaznejši, učinkovitejši in natančnejši. Ideja, ki smo jo zasledovali je bila elektronsko vodenje prehrane. Ravnateljica šole nam je pri tem stala ob strani in podprla našo najboljšo možno rešitev.

Za izvedbo samega projekta smo se povezali s podjetjem eAsistent, kjer so nam ponudili uporabo njihove nove aplikacije – modula.

Preden smo začeli z uporabo aplikacije in se dokončno odločili za spremembo sistema šolske prehrane, smo na šoli izvedli anketo. Starše smo v anketi povprašali o njihovem mnenju, o dostopu do interneta in če bi bili pripravljeni uporabljati spletno aplikacijo. Rezultati so bili zelo pozitivni, kar tudi prikazuje spodnja tabela.

Tabela 1. Rezultati ankete šolske prehrane

tablica

graf

S tem ko smo pridobili pozitiven odziv staršev je bila odločitev še toliko lažja. Povezali smo se s podjetjem eAsistent, ki tudi sicer konkretno naši šoli zagotavlja nekatere druge računalniške aplikacije – module. S prevzemom modula smo bili že na začetku naše poti.

Šolska administratorka celotnega sistema je najprej določila pravice za zaposlene v kuhinji, kjer so imeli dostop samo do določenega dela modula.

Tudi poslovni sekretarki šole je bilo potrebno dodeliti pravice. Pred uvedbo sistema je poslovna sekretarka morala vnesti vse podatke o učenčevih obrokih, regresirani prehrani in subvencijah. Ko je bil sistem vzpostavljen, je s svojimi pravicami lahko spremljala obroke in povezavo z izdelavo položnic. To je omogočilo hitrejše, lažje in elegantnejše delo.

Po vsem tem smo v okviru šole testirali kako poteka odjava prehrane. S testiranjem smo ugotovili, da je rešitev ugodna, praktična in uporabna . Po tej ugotovitvi je bilo potrebno le še obvestiti starše z novim načinom uporabo novega sistema odjave šolske prehrane.

Testiranje in izvedba

Starši so z uporabniškimi imeni in gesli, ki naj bi jih skrbno shranili vstopili v aplikacijo. Poskusni mesec je prinesel zelo pozitivne rezultate. Starši so imeli možnost odjave preko telefona in spletne aplikacije. Tako so počasi spoznavali sistem dela. Na spletni strani šole smo objavili natančna navodila za vstop in uporabo, ravno tako smo bili za vse nejasnosti dosegljivi na elektronskem naslovu in telefonu. Po mesecu dni testiranja smo prešli na odjavo preko spletne aplikacije in starše, ki so telefonično odjavljali prijazno povabili k odjavi preko spleta. S tem je modul zaživel in starši v zelo kratkem času niso imeli nobenih težav več. Po treh mesecih uporabe smo začeli ugotavljati prednosti in slabosti tega sistema.

Prednosti in slabosti

PREDNOSTI SISTEMA SO:

 • Starši sami spremljajo odjavo prehrane in mesečno vidijo ceno, ki jo bo potrebno odšteti za prehrano.
 • Odjavo je potrebno zaradi lažjega dela izvesti do 7.30 ure dopoldan.
 • Starši imajo nadzor nad tem, kdaj bo njihov otrok odsoten in že v naprej lahko odjavijo prehrano.
 • Za vsakega otroka imajo svoje uporabniško ime in geslo.
 • Podatki s strani staršev so preverljivi.
 • Ni več telefoničnega odjavljanja in prenašanja informacij, ter usklajevanja s kuhinjo.
 • Modul je povezan z modulom za plačilo položnic.

SLABOSTI SISTEMA SO:

 • Možnosti prijave na prehrano še ni omogočena v modulu (to pride v poštev predvsem na predmetni stopnji ko učenci niso naročeni mesečno na prehrano).
 • En odstotek staršev še nima internetnega dostopa (kar je sicer zanemarljivo; ob tem je potrebno poudariti, da sistem omogoča telefonsko odjavo).

Sklepna misel

Vsaka sprememba pusti na človeku neko sled. Določene so dobre, nekatere nas zmedejo, nekaterih nas je strah. Strah in zmeda pa sta veliko manjša, če se na te spremembe ustrezno pripravimo in ustrezno pripravimo tudi ostale vpletene v sistem. Po našem mnenju je naš primer dober zgled, seveda pa bomo tudi v prihodnje spremljali izvajanje novega sistema prijave šolske prehrane in se s popravki in prilagoditvami odzivali na ugotovitve.

Nove mrežne stranice – Osnove programiranja u jeziku C++

sanda_sutalo

Sanda Šutalo

Tijekom višegodišnjeg rada u srednjoj školi uočila sam da učenicima učenje osnova programiranja predstavlja poprilično velik problem. Stoga sam, iz godine u godinu, nastavno gradivo nastojala učiniti što pristupačnijim, a opet, ne izostaviti bitno.

Kao posljedica dugotrajnog traženja pravog puta nastali su materijali koje sam odlučila podijeliti s učenicima i kolegama nastavnicima. Nastavno gradivo osnova programiranja i osnova korištenja jezika C++ prvenstveno namijenjeno učenju u četverogodišnjim strukovnim školama, ali uz mogućnost primjene i u svim ostalim potrebama, oblikovala sam u formi mrežnih stranica. Isti je sadržaj ponuđen i u obliku PowerPoint prezentacija, s mogućnošću da se prezentacije preuzmu sa spomenutih mrežnih stranica.Materijali su nastali u suradnji s dr. Darkom Grundlerom, profesorom sa TTF-a u Zagrebu koji je u svemu pomagao savjetom i stručnim znanjem te me poticao u radu. Također je u potpunosti stručno korigirao kompletni sadržaj materijala na čemu mu se od srca zahvaljujem.

Uvodno o mrežnim stranicama

Za oblikovanje mrežne stranice koristila sam Google mrežna mjesta (Google Sites) jer nude besplatan i jednostavan način rada. Adresa mrežnih stranica je http://sites.google.com/site/sandasutalo/ .Po pokretanju stranica prikazuje se naslovnica koja, uz osnovne informacije o stranicama, nudi jednostavnu navigaciju te popis ponuđenih PowerPoint prezentacija s kratkim opisom sadržaja svake od njih. Prezentacije nastavnicima mogu poslužiti prilikom tumačenja nastavnog gradiva, a učenicima za učenje, ponavljanje i provjeru znanja. Moguće ih je pregledati ili preuzeti na svoje računalo odabirom naslova željene prezentacije koji je ujedno i poveznica.

clip_image002[1]
Slika 1. Početna stranica

O sadržaju mrežnih stranica

clip_image004Budući da su ove stranice prvenstveno namijenjene učenicima srednjih četverogodišnjih škola, ponuđeni materijali prate Nastavni plan i program predmeta Računalstvo za četverogodišnje strukovne škole. Materijali su podijeljeni u pet cjelina:

 • Programski jezici,
 • Osnove programiranja,
 • Osnovne programske strukture,
 • Programiranje u C++,
 • Vježbenica (zbirka riješenih zadataka).

Slika 2. Djelomični prikaz sadržaja

Svaka od glavnih cjelina otvara se u podcjeline što omogućava lakše pronalaženje željenog sadržaja. Cjeline u kojima se tumači novo gradivo popraćene su odgovarajućim riješenim primjerima koji korisnicima materijala omogućavaju lakše savladavanje sadržaja. Osim cjelina u kojima se tumači novo gradivo, postoje i vrlo opsežne cjeline Vježbenica (1, 2, 3) u kojima se nalaze zadatci s rješenjima. U svim je cjelinama ponuđeno gotovo 100 riješenih zadataka.

clip_image006
Slika 3. Za svaki zadatak ponuđeno je rješenje

Pseudojezik u državnoj maturi iz informatike

Pregledavajući Ispitni katalog za državnu maturu i Ogledni ispit državne mature iz informatike (spomenuti dokumenti nalaze se na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja) uočila sam da se u pojedinim zadatcima koristi posebno osmišljen pseudojezik. Budući da se u raznim školama za učenje osnova programiranja koriste razni programski jezici, a ponegdje se pseudojezik niti ne spominje, clip_image008smatrala sam da bi bilo dobro učenicima olakšati pripreme za polaganje ispita državne mature tako da ih se upozna s pravilnostima pseudojezika pripremljenog za tu svrhu. Stoga je u cjelinama Primjena pseudojezika i Osnovne programske strukture (Pravocrtna struktura, Grananje, Petlja) kroz niz primjera pokazana njegova primjena.

Slika 4. Prikaz i primjena pseudojezika kroz primjere

Prihvaćenost stranica

Stranice sam objavila sredinom siječnja 2010. godine. Prilikom objavljivanja uključila sam ih i u sustav Google Analytics da bih mogla pratiti kako su prihvaćene, koristi li ih itko te koji su sadržaji među traženijima.

Rezultati rada sustava Analytics jako su me iznenadili već tijekom prvog mjeseca postojanja materijala. Danas, deset mjeseci nakon objavljivanja, podatci Analyticsa govore sljedeće:za period od 10 mjeseci zabilježeno je preko 12 000 posjeta gotovo 8 000 različitih korisnika. Bounce Rate od 49.43 % nije loš jer se iz tog clip_image010podatka može zaključiti da je gotovo polovina posjeta stranicama pobudila interes kod korisnika i rezultirala pregledom barem još jedne od stranica (posjetitelj nije odustao pogledavši naslovnicu). Stoga zadovoljava i prosječno vrijeme korištenja stranica od oko 5 minuta te prosječni pregled preko 5 stranica od strane svakog korisnika.

Slika 5. Prihvaćenost stranica

Za kraj

Odaziv korisnika i pokazani interes za ponuđene materijale su me jako iznenadili i razveselili. Ovi su podatci potvrdili moja razmišljanja o tome da su ovakvi materijali doista potrebni korisnicima. Ovako lijepi rezultati su mi isto tako dali poticaj za daljnji rad te potvrdili da nisam uzalud potrošila vrijeme i trud.