Minecraft u nastavi Hrvatskoga jezika

ivana_kolic

Ivana Kolić

Sažetak

Minecraft svakako nije novost u digitalnom svijetu. Djeca, a i oni stariji, već desetljeće ulaze i otkrivaju svjetove u Minecraftu, ovo je koristan način za razvijanje znatiželje učenika te njegove kreativnosti, organizacijske i suradničke vještine, produktivnosti, aktivnosti. Digitalnu igru Minecraft svakako je moguće ukomponirati u nastavu Hrvatskog jezika. U ovome tekstu ukratko je prikazan primjer prakse korištenja Minecrafta u obradi lektire te tijekom uvježbavanja padeža.

Ključne riječi: Minecraft, hrvatski jezik, učenje i igra.

Uvod

U današnjem svijetu obasipani smo golemom količinom informacija. Svijet se rapidno mijenja, a samim time javljaju se i različiti oblici metoda poučavanja. Današnja generacija učenika ne prihvaća više samo korištenje olovki i papira, knjiga i bilježnica. Kao „urođenici“ digitalne tehnologije, naši učenici, zahtijevaju moderne metode poučavanja koje sadrže svu raskoš informacijsko komunikacijske tekovine. Jedan od vrlo popularnih oblika učenje svakako je igra. Igra je jedan od najlakših načina kako učenicima približiti teme. Dovitljiv nastavnik svakako će prigrliti prilikom kreiranja vlastite nastave i spomenutu igru Minecraft. Spoj igre i digitalizacije zapravo je svijet u kojem se naši učenici vrlo dobro snalaze. Štoviše, većina učenika su pravi stručnjaci u Minecraftu i vjerojatno će i oni vas poučiti nekim novim detaljima. U nastavi Hrvatskoga jezika navedena igra pokazala se kao odličan poticaj za kreativno razmišljanje i samu motivaciju za usvajanje teme sklonidbe imenica te obradu djela za cjelovito čitanje Kako je tata osvojio mamu Mire Gavrana.

Minecraft

Minecraft je jedna od popularnijih igara među učenicima. Podsjeća nas na Lego. Cilj igre je sakupiti alat, izgraditi blokovima sasvim novi svijet. U svome nastavnom satu koristila sam obrazovnu inačicu ove vrlo zanimljive igre odnosno Minecraft: Education Edition. Spomenuta verzija dostupna je svim korisnicima AAI računa (skole.hr), a može se preuzeti na ovoj stranici https://education.minecraft.net/en-us/get-started/download. Naravno, kako biste bili što sigurniji prilikom ulaska u svijet Mincrafta, Microsoft nam nudi i razne tečajeve https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/minecraft-intro-game-based-learning/?source=mec. Vrlo su korisni prilikom samog ulaska u svijet Minecrafta. O samom instaliranju te kako započeti sa svijetom Minecrafta podosta je pisano. (Lohajner, Sokol 2020)

U Minecraftu postoji nekoliko načina igranja, a to su Creative, Survival i Adventure. Prvotni je nešto sretniji odabir u svrhu nastave. Što se tiče uloge učenika koji sam im dodijelila je Operator uloga u kojoj oni imaju veću kontrolu u samom Minecraft svijetu koji odaberemo.

Minecraft u nastavi Hrvatskoga jezika

Dugo sam dvojila treba li ukomponirati Minecraft u nastavu ili ne. Proučavala sam tečajeve na Microsoftu Education Centru, YouTubu, čitala članke. No, ono što me svakako potaknulo jesu zapravo sami učenici. Često sam ih za vrijeme odmora zatekla kako igraju spomenutu igru. Zanimalo me što toliko odvlači njihovu pažnju. Kroz razgovor shvatila sam važnu ulogu ove igre u njihovim životima. Sami učenici će vam radosno objasniti pravila, kako se što može izvesti.

Minecraft i lektira

Prvi zadatak u kojem su se učenici trebali okušati u igranju Minecrafta jesu zadatci povezani s čitanjem djela za cjelovito čitanje Kako je tata osvojio mamu Mire Gavrana. Novi svijet nazvali smo jednostavno Kako je tata osvojio mamu. Svaki učenik ulazi u novi kreirani svijet. Nakon čitanja i sata razgovora o pročitanom djelu, učenici su dobili zadatak kreirati prizore iz djela (stan glavnoga lika, odlazak na Sljeme, ručak kod bake te ostale događaje). Drugim riječima, izrađujući scene u Minecraftu, pomoću kojih prepričavaju samo djelo. Pritom detaljno uređuju kuhinju (kreiraju kuhinju te ostale prostore i događaje kako je opisano u djelu). Praćenjem što rade, fasciniralo me koliku su važnost pridali najsitnijim detaljima. Ono što me posebice iznenadilo jest iznimno spretna podjela tko će što raditi, na koji način, a onima koji nisu koristili ovu igru objasnili su što trebaju raditi (vršnjačko učenje). Međusobno prepričavaju radnju djela tijekom razgovora. Na kraju je svaki učenik trebao prepričati svoj dio koji je napravio. U tom trenutku moglo se uočiti koji učenik je pažljivo čitao djelo, a koji tek sažetak. Kako se može uočiti, na ovaj način uvježbavalo se i prepričavanje.

Minecraft i sklonidba imenica

Promatrajući petaše kako pod odmorom neprestance i s velikim zanimanjem u odabranim grupama nešto grade, istražuju, međusobno koordiniraju i govore što tko treba napraviti kako bi njihov svijet funkcionirao, a padeži oduvijek učenicima zadaju probleme tijekom usvajanja, ovaj puta Minecraft je poslužio kao odličan pomoćni alat u uvježbavanju padeža. Kreiranje svijeta u kojem će glavnu ulogu imati padeži postaje nova zanimacija petaša. Zadatak kreiranja svijeta u Minecraftu ponuđena je pred kraj sata kao motivacija ponavljanja gradiva kod kuće. Odista, učenici, većina njih, pripremala se za sljedeći sat, ponavljali su padežna pitanja, pravila, a sve kako bi sljedeći sat stvorili što zanimljiviji Minecraft svijet padeža.

Pozitivno je što su sami kreirali ideju kako u njihovu igru uključiti padeže, tko će što raditi. Samoinicijativno (doduše ne svi, ali oni najbolji učenici) koristili su online gramatiku kako bi dolazili do pravila, zadataka. Na kraju satu, suradnički su vrednovali rad.

Istina, ne mogu tvrditi da su svi na zavidnoj razini ostvarili predviđene ishode, ali velika većina je to na lakši i njima prihvatljiviji način upravo jest. Na ovaj način, odnosno igrom, dolazi do aktivnog uključivanja učenika u proces poučavanja, a obuhvaća važne aspekte učenja (interakciju, poduzimanje rizika, prilagodbu, izazove, davanje tražene informacije te stavljanje te informacije u odgovarajući kontekst i situaciju. (Juul, 2003)

Zaključak

Sasvim je jasno kako kroz igru lakše učimo. Ona je zanimljiva i motivirajuća. Uvođenje igre u sustav poučavanja pozitivno djeluje kako je već navedeno na motiviranost i aktivnost učenika. Igra nam pomaže u održavanju koncentracije učenika s ciljem kako bi usvojili određenu informaciju. Drugim riječima, u suvremenoj nastavi, gdje učenik treba biti u središtu odgojno-obrazovnog procesa, igra potiče kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko promišljanje, a upravo sve to se ostvaruje pomoću Minecrafta.

Literatura

 1. J. Blagus, G. Sokol (2020.). Minecraft priručnik za učenje programiranja, Školska knjiga, Zagreb
 2. Gordana Lohajner i Gordana Sokol, https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2020/11/30/ucimo-uz-pomoc-minecraft-svijeta/ (pristupano 1. 3. 2022.)
 3. https://education.minecraft.net/en-us/get-started/download (pristupano 1. 3. 2022.)
 4. https://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld/ (pristupano 1. 3. 2022.)
 5. https://ou-iet.cdn.prismic.io/ou-iet/ccc86d85-4101-4c12-aef3-26174411e489_innovating-pedagogy-2013.pdf (pristupano 1. 3. 2022.)

Minecraft svijet za učenje

gordanaS_gordanaL

Gordana Sokol i Gordana Lohajner

Sažetak

Slika 1. LogoUz igru se sve čini lakše i jednostavnije. Igra kao nastavna metoda ima pozitivan utjecaj na emocionalni razvoj djeteta, na motivaciju, na poticanje mašte i kreativnosti. Djeca uz igru uče na zabavan način bez osjećaja prisile. Minecraft: Education Edition pokazao se idealan za poučavanje jer potiče STEM vještine i maštu te omogućuje suradnju i rješavanje problema u različitim predmetima. U članku ćemo predstaviti koje su prednosti korištenja Minecraft: Education Edition u odgojno-obrazovnom programu te kako krenuti.

Ključne riječi: Minecraft, igra, učenici, prednosti.

Zašto Minecraft u podučavanju?

Nastavnici su svjesni kako današnje učenike je teško motivirati za nastavne sadržaje. Igre su samo jedan od načina koje nam pomažu kako bi ih što više zainteresirali za trenutačno gradivo.

Osim toga, Minecraft omogućuje interaktivno učenje, pruža mogućnost otkrivanja ili istraživanja čime se povećava njihova znatiželja te se potiče aktivno učenje.

Nastavnik pomoću Minecraft može „oživiti“ svoj kurikulum. U tu svrhu, Minecraft: Education Edition uključuje stotine izrađenih Minecraft svjetova koje učenici  i nastavnici mogu preuzeti i zaputiti se u avanturu. Svaki ponuđeni svijet ima:

 • kratki opis svijeta,
 • ishode učenja,
 • opis aktivnosti za učenike, Slika 2. Lekcija
 • što će učenik moći nakon izvršenih zadataka,
 • vještine koje će usvojiti,
 • vrijeme za rješavanje,
 • dob za koju je svijet prikladan,

i na temelju navedenoga možemo odlučiti želimo li ga koristiti u svojem nastavnom procesu ili ne.

Slika 2. Primjer Minecraft svijeta

MorSlika 2. Preuzimanje svjetovaamo istaknuti kako je jedini nedostatak što su svjetovi na engleskom jeziku. Na ovoj mrežnoj stranici možete pronaći i preuzeti svjetove.

Slika 3. Mrežna stranica s ponuđenim  svjetovima po predmetima

Pokretanje edukativne igre je vrlo jednostavno. Dvoklikom miša na preuzetu datoteku ili nakon prijave u Minecraft Education Edition možete učitati svijet klikom na gumb Import.

Svjetovi se mogu igrati bez mrežnog povezivanja, pa se dodatno ne opterećuje mrežna veza na primjer tijekom online nastave.

Postoje svjetovi gdje svaki učenik individualno rješava ponuđene zadatke, ali postoje svjetovi gdje se radi u timovima. Učenici u timovima izgrađuju, surađuju i komuniciraju u sigurnom okruženju te se na taj način razvijaju komunikacijske vještine. Prednost individualnog je što učenici samostalno određuju brzinu igranja prema njihovim sposobnostima i mogućnostima te stječu osjećaj kompetencije i samopouzdanja.

Osim postojećih svjetova, učenici mogu izgraditi svoje vlastite svjetove prema vlastitim željama ili naputcima od strane nastavnika.

Gdje ga možemo primijeniti?

Minecraft svijet možemo koristiti u različitim etapama satova. Ukoliko ga koristimo u uvodnom dijelu sata učenicModelii usvajaju odnosno uče novi nastavni sadržaj, a opet možemo ga primijeniti nakon obrađenog nastavnog sadržaja ili ponavljanja.

Ono što je za nas nastavnike itekako važno, a to je da je primjenljiv u svim oblicima nastave. I u školi – normalnoj nastavi, ili kad smo online, ili u mješovitom obliku nastave.

Slika 4. Primjenjiv u svim oblicima nastave

Vodiči kroz svijet

Kako bi učenici znali što je njihov zadatak u Minecraft svijetu postoje NPCs (engl. Non-NPCPlayer Characters). To su likovi koji nas vode, pomažu i usmjeravaju u samoj igri. Osim što komuniciraju s nama, također pružaju dodatne informacije o lekcijama, savjete ii upute. Desnim klikom miša na NPCs prikazuje se dijaloški okvir kojeg trebamo pročitati kako bi mogli izvršiti zadatak koji se očekuje od nas. Time se kod djece potiče čitalačka pismenost, a svi znamo kako je ona važna i temelj u svim predmetnim područjima. 

Slika 5. NPC

U dijaloškom okviru postoje i URL gumbi čija je uloga da nas vodi do mrežne stranice. Dijaloški okvirVažno je napomenuti kako učenici prilikom toga posjećuju samo provjerene mrežne stranice koje su umetnute u postojećem svijetu ili u svijetu koje je nastavnik odobrio, odnosno dopustio.

Slika 6. Dijaloški okvir

Osim NPCs-a, postoje i ploče čija je također svrha komunikacija unutar igre – upute, ciljevi i dodatne informacije učenicima.

Zaključak

Minecraft: Education Edition je edukativna igra uz koju učenik samostalno ili u grupi pronalazi rješenja, ponekad i pokušajem-pogreškom. Postojeći svjetove koje možete preuzeti, možete uskladiti sa svojim kurikulumom iz predmeta – znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika (STEM), povijest, jezične umjetnosti i digitalno građanstvo. Svrha današnjeg školovanja da promičemo ključne vještine 21. stoljeća, kao što su kreativnost, rješavanje problema i kritičko mišljenje, a prednost korištenja Minecraft je promicanje tih vještina i time ih pripremajući za buduće radno mjesto.

Literatura

1. Minecraft Official Site | Minecraft Education Edition

Igramo Minecraft i učimo engleski jezik

sanja_bozinovic

Sanja Božinović

Ključne riječi: engleski jezik, Minecraft, učenje kroz igru

Sažetak: Minecraft djeca provode sate u trodimenzionalnom svijetu igre, sSanjaBtvarajući i rušeći sve što mogu zamisliti. Igra koju igraju milijuni djece osnovnoškolskog uzrasta širom svijeta, motivira učenike da uče novi vokabular na engleskom jeziku, koriste engleski za komunikaciju, učenje i poučavanje vršnjaka o svojoj omiljenoj igrici.

Korištenje igre u nastavi jezika nosi puno prednosti, ali i izazova. Pri uvođenju igre moramo uzeti u obzir istraživanja i primjere dobre prakse iz svijeta.

Sanja Božinović je koristila igru u dodatnoj nastavi iz Engleskog jezika s učenicima starima 12-14 godina, a lista jezičnih aktivnosti zasnovanih na Minecraftu uključuje online i offline aktivnosti, korištene u razredu i za domaću zadaću. O tome je održala prezentaciju na godišnjoj konferenciji HUPE-a (Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika).

Uvod

Minecraft je video igra koju vole mnoga djeca, učenici osnovne škole. Zabavljaju se i uče kroz igru, stvarajući i rušeći kocke u trodimenzionalnom svijetu te igre. Za vrijeme igre komuniciraju s drugim igračima i okruženjem igre. Osim što se igraju, često i čitaju knjige i priručnike, upute kako napraviti nešto u igrici, sudjeluju u raspravama na forumima za igrače Minecrafta, gledaju i snimaju YouTube video uratke o igri.

Jezik koji koriste u većini ovih aktivnosti je engleski. Ta je činjenica inspirirala učitelje širom svijeta, kako one koji i sami igraju video igre, tako i one zainteresirane za gemifikaciju učenja jezika, da počnu koristiti igru ili neke njezine elemente za učenje engleskog jezika u školi. U ovom članku predstavit ću neke primjere primjene ove igre za učenje engleskog thegamekao stranog jezika, te razmotriti prednosti i probleme koje sam uočila kad sam za stvaranje lekcija iz Engleskog jezika koristila ovu igru i iskustvo igranja koje imaju moji učenici šestog i osmog razreda.

Slika 1. Što je Minecraft?

Tko su Minecraft djeca?

Vrlo kreativna djeca koja vole video igrice, više dječaka nego djevojčica u grupi, nisu mogli vjerovati da su tako sretni kad sam im, na satu Engleskog jezika, spomenula da sam kupila igricu koja me zanima, počela igrati, ali sam vrlo loš igrač i treIMG_0928bala bih pomoć. Grupa učenika do koje je teško doprijeti tradicionalnim metodama poučavanja stranih jezika, više dječaka nego djevojčica, pridružila se mojoj grupi dodatne nastave. Sve koji su se pridružili grupi motivirala je mogućnost okretanja uloga, prilika da poučavaju učitelja, te da se pokažu kao znalci na nekom polju.

Slika 2. Učenici u informatičkoj učionici

Tko su Minecraft učitelji?

U svijetu postoje dvije vrste učitelja koriste igricu u razredu: jedni su i sami eksperti u igranju, drugi početnici. Učitelji gejmeri stvaraju svjetove unutar igrice, vode brigu o serverima i modifikacijama i vode svoje učenike kroz igru dajući im razne obrazovne zadatke. Učitelji početnici razumiju igru i znaju o njoj toliko da mogu stvarati lekcije zasnovane na njenim karakteristikama i učeničkom interesu za njih, a eksperti za igranje su učenici. Oba tipa dijele svoja razmišljanja i primjere dobre prakse, tako da je zainteresiranom učitelju lako učiti od kolega koji dijele svoja znanja i primjere na velikom broju mrežnih stranica, tečajeva i učiteljskih zajednica. Svoja prva znanja sam i sama stekla na besplatnom tečaju Minecraft MOOC organiziranom unutar TESOL EVO besplatnog programa za učitelje engleskog jezika, nakon čega sam se pridružila Minecraft in Education Google zajednici i TheMinecraftExperience Wiki koju uređuje australska profesorica Bron Stuckey.

Što kažu roditelji?

U svijetu, roditelji često pomažu učiteljima ako su i sami ljubitelji igrice. Odlična je to ideja jer tako provode više vremena sa svojom djecom i rade na projektima građenja, poučavaju svoju djecu o računalima i internetu, pomažu oko servera, a posebno su važni u poučavanju djece o sigurnosti na internetu kad posjećuju virtualne svjetove sa svojom djecom i pomažu im birati YouTube autore koji koriste djeci primjeren rječnik i sadržaje.

Što se može poučavati uz pomoć Minecrafta?

Mnogi učitelji u svijetu koriste igricu da bi poučavali sadržaje iz povijesti i zemljopisa. Na primjer, kad djeca uđu u virtualni svijet starog Rima, sa zadatkom da izgrade svoj dom, moraju naučiti poprilično o starom Rimu da bi to mogli točno napraviti, a osim same povijesti, moraju puno čitati, razvijati vještine slušanja i govora, da bi izvršili zadatak (H. Lanphier and A. Yount). Pri susretu sa scenama katastrofe u igrici, uče iz svog iskustva o tome kako te situacije nastaju i kako se s njima nosimo, te mogu naučeno pretočiti u vježbe pisanja. (J. Kuhn). Zbog kocaka koje se slažu, igra je odlična za matematičke račune, a virtualni svjetovi pomažu u poučavanje rješavanja problema i razvijanju kritičkog mišljenja.

Vježbaju se sve jezične vještine jer gotovo svi mladi igrači gledaju YouTube da bi od ekperata naučili boje rješavati probleme unutar igrice, a puno You Tube materijala na engleskom snimaju izvorni govornici. Tijekom igranja na raznim serverima, komuniciraju s drugim igračima na engleskom. Čak su motivirani čitati knjige o igrici napisane za izvorne govornike, na višem stupnju jezika od onog kojeg uče u školi (D. Dodgson, 2014). Tipkaju poruke u chatu, pridonose diskusijama na forumima. Čak i oni učenici koji nisu izvrsni u gramatici, uče nove riječi kojima opisuju predmete, materijale, alate, kretanja, puno glagola kojima opisuju građenje. Uče jezik kroz autentične, izazovne i visoko motivirajuće situacije, zadatke o kojima vole razgovarati i pisati.

Moje Minecraft iskustvo

Činjenica da sam početnik u igrici nije bila nikakva prepreka da je počnem koristiti s učenicima. Nisam, doduše, mogla stvarati lekcije u kojima bi u razredu, boravili zajedno u virtualnim svjetovima i učili, ali sam zato osmislila diskusije o igrici iza kojih su slijedile aktivnosti pisanja u kojima su učenici mene poučavali o igrici, a ja njima pomagala u jeziku. Prvo smo raspravljali temu “Što meni znači Minecraft?” Snimali smo razgovore i audio snimke dijelili ih na našem učeničkom blogu “Minecraft Fun at School” . Bila nam je to odlična prilika za razvijanje kritičkog mišljenja, osvještavanje i ispravljanje jezičnih grešaka, sve u suradničkoj atmosferi. Učenici su također pisali rječnik važnih termina iz igrice, njihove definicije koji bi pomogao početniku da se lakše snađe u novom svijetu igrice. Od riječi, definicija i fotografija koje su snimili u Minecraftu napravili smo grupni rad, video.

Prezentacije uz pratnju slika koje su snimili dok su bili u svijetu igrice bile su odlične vježbe jezika. Čak su jednu lekciju iz udžbenika prenijeli u igricu, gradeći pažljivo sve elemente koji se pojavljuju u priči. Da bi to mogli napraviti, morali su surađivati i vraćati se više puta na priču iz udžbenika, čitati pažljivo i komentirati. Gradili su kod kuće, za domaću zadaću. Ponekad smo gradili i u razredu, ali uvijek s jezičnom lekcijom na umu. Nazvali smo taj zadatak “Crafting dictation”: osmišljavali scene iz igrice, opisivali ih riječima i davali upute partneru koji gradi, a onda uspoređivali slike međusobno, te slike s pisanim tekstom, kritički se osvrtali na greške i naučeno gradivo o davanju uputa, gramatici i vokabularu. Najgorljiviji učenici žele nastaviti iduće godine; snimat će vlastite poučne video uratke na engleskom namijenjene vršnjacima, te Quizlet setovi riječi s Minecraft ilustracijama koje će ih učiniti posebnima.

animoto

Zašto mislim da je dobro koristiti ovu igru u nastavi?

Radi o igri koja se plaća. Činjenica je da je veliki broj učenika ima instaliranu na svojim pametnim telefonima, tabletima ili laptopima, ali dostupnost igre u školi može biti problem. Također, lekcije koje uključuju igranje igre, makar i na kratko, mogu biti zahtjevne za učitelja. Treba pažljivo planirati vrijeme i voditi razred da se osigura da je igra potpuno uklopljena u proces učenja i ima svoje opravdanje kao aktivnost koja osigurava učenje i vodi do ispunjenja planiranih ishoda. Uobičajeni problemi koji se javljaju pri korištenju tehnologije u nastavi su također pristutni: dostupnost informatičke učionice, kvaliteta internetske veze i računala u razredu, kao i njihov broj.

Sve gore navedeno predstavlja izazov učitelju, ali prednosti su daleko brojnije i važnije. Visoko motivirani učenici, posebno oni koje nije u redovnoj nastavi lako nagovoriti da se pridruže učenju, a kamoli da prezentiraju pred kolegama, aktivno sudjeluju u radu u paru i u grupi, u govoru i pisanju. Učenici doživljavaju lekcije kao autentične situacije, učitelja kao suradnika koji im pomaže ostvariti cilj jer su zadaci autentični i kreativni. Za mene su ovo dobri razlozi da nastavim učiti o ovoj igrici i kako je koristiti u radu s mojim učenicima engleskog jezika.

Literatura:

 1. Minecraft Wiki
 2. MinecraftExperienceWiki
 3. Minecraft and MinecraftEdu Resources
 4. Dikkers S. (2015): Teachercraft: How Teachers Learn to Use Minecraft in their Classrooms (besplatni download)
 5. Minecraft Handbooks (Essential, Redstone, Combat) by Scholastic
 6. Stevens V, Smolčec M., Smolčec F., (2014) Using Minecraft for Learning English