U gimnaziji se uči… kroz igru!

mihaela_kelava

Mihaela Kelava

qr1Lipanj, temperatura u hladu 30°C, u učionici 38°C! U vrijeme intenzivnih provjera znanja velik dio učenika provodi dane pod stresom, koji su si na žalost sami priskrbili. Svaki sat u školskom danu netko od učenika nešto odgovara. Imali vi u planu ponavljanje gradiva ili obradu neke nove nastavne jedinice problem je privući pažnju učenika dok oni razmišljaju samo o gradivu koje moraju odgovarati idućih sati. Pravi je to trenutak za učenje kroz igru ili popularno rečeno „gejmifikaciju“. Ove godine odluka je pala na QR kodove. Evo kako smo to realizirali u Gimnaziji Bjelovar.

Predmet: informatika, gradivo: programski jezici, glavni akteri: učenici prvog razreda.

Razred od 28 učenika podijeljen je u dvije grupe a za zadatak su dobili osmisliti 9 pitanja sa po tri ponuđena odgovora vezqr2anih uz teorijsko gradivo o programskim jezicima. Svako pitanje trebalo je pohraniti u QR kôd dok je uz odgovore bila ponuđena lokacija na području škole na kojoj se nalazi kôd sa idućim pitanjem. Netočni odgovori su vodili također do QR kodova ali oni nisu sadržavali pitanje već neki nevezani tekst, sliku ili poveznicu. Prva grupa je odabrala zelenu boju kodova dok se druga grupa odlučila za plavu kako ne bi došlo do zabune ukoliko se dva kôda postave na istoj lokaciji. Kako ne bismo zasmetali kome s kodovima koje smo planirali lijepiti po cijeloj školi dogovorili smo se da ćemo koristiti samo zidove izvan učionica te natkrivene prostore u vanjskim dijelovima škole.

Svaka grupa sastojala se od 14 učenika tako da je nakon podjele zadataka posao tekao brzo. Pokazalo se da im je najteži dio bio odrediti lokacije točnih i krivih odgovora obzirom da su obje grupe željele intenzivno prošetati učenike druge grupe po cijeloj školi (koja se sastoji od prizemlja, dva kata, potkrovlja i vanjskog okoliša)! Početne kodove s prvim pitanjem smjestili smo u informatički kabinet. Posljednji kôd, deseti, sadržavao je upute kako zapisati sve točne odgovore i predati ih profesorici (meni). Sveukupno na ovu aktivnost utrošili smo tri školska sata. Za vrijeme prvog sata učenici su proučili gradivo i osmislili pitanja s odgovorima te ih zapisali u QR kodove uz pomoć QR Stuff programa. Idući sat smo kodove ispisali, odredili lokacije i zalijepili ih. Treći sat je uslijedio „lov“ na točne odgovore u kojem su učenici bili podijeljeni u parove obzirom da nisu svi imali mobilne uređaje s čitačem QR kodova. Tokom potrage u obje grupe se dogodila situacija da na lokaciji točnog odgovora kôda nije bilo. Naime, kako je između lijepljenja kodova i same potrage protekao jedan školski dan, učenici ostalih razreda su se „poigrali“ s kodovima za koje nisu znali što znače a bili su im zanimljivi. Obzirom da sam pretpostavila kako bi se takvo što moglo dogoditi imali smo spreman još jedan set točnih kodova obiju grupa tako da se igra mogla nastaviti nakon ponovnog lijepljenja. Najbrži par je s potragom bio gotov nakon 30-tak minuta, vidno uspuhani i zadovoljni svojim uspjehom!

Ovaj način učenja pokazao se korisnim jer su se učenici uz usvajanje novih pojmova i vrlo dobro fizički razgibali u žurbi s jednog na drugi kat. Svidjelo im se korištenje mobitela za vrijeme nastave kao i faktor iznenađenja koji svaka potraga sa sobom nosi. Većina je bila iznenađena jednostavnim načinom izrade QR kodova i mogućnošću pohrane raznih informacija u njih. Sigurna sam da ću ovakvu aktivnost ponoviti i u budućnosti, nadam se možda i uz suradnju s nekim od kolega.

Nearpod – alat za „aktiviranje“ učenika

  mihaela_kelava

Mihaela Kelava

logoU moru web 2.0 alata koji su dostupni na Internetu svaki nastavnik će za potrebe svoje nastave moći pronaći ponešto. Bilo da se radi o alatima za izradu prezentacija, za izradu kvizova ili za izradu interaktivnih elemenata koji za cilj imaju učenje kroz igru. Jedan od alata koji objedinjuje sve navedeno je Nearpod.
Nearpod je alat koji omogućuje korisniku da od klasične napravi prezentaciju koja traži od učenika da bude aktivni sudionik. Uz tekstualne i slikovne sadržaje jednostavno je ugraditi audio i video isječke kao i kompletne web stranice koje je moguće pregledavati unutar prezentacije. Aktivnost učenika potiče se dodavanjem interaktivnih elemenata kao što su pitanja otvorenog tipa, ankete, kvizovi ili rukom pisani odgovori i crteži. Odgovore i povratnu informaciju o riješenosti navedenih elemenata nastavnik dobiva u realnom vremenu. Uz navedeno, nastavnik u učionici upravlja tempom prezentacije sa svog računala dok učenici kod kuće putem linka mogu ponovno pregledavati istu prezentaciju ali svojim tempom. Iako primarno osmišljen za korištenje na tabletima i smartphoneima gotovo sve značajke odlično rade i na klasičnim računalima. Jasno je da će zadatak koji zahtjeva crtanje ili pisanje rukom biti diskutabilan ako se mora koristiti miš umjesto poteza prstom ili olovkom.
Dok je nastavnicima potreban korisnički račun unutar Nearpodovog sučelja, učenicima on nije potreban jer prezentaciji pristupaju pomoću koda koji se automatski generira prilikom pokretanja prezentacije od strane nastavnika. Za svakog učenika i svaki interaktivni element generira se statistika u realnom vremenu, pohranjuje se u sklopu sučelja te, ovisno o želji i potrebi, nastavniku šalje u PDF obliku putem e-maila. Svaki put kad učenik (ili drugi korisnik s kojim je podijeljen link) pristupi prezentaciji u nastavnikovom sučelju ostaje zabilježeno izvješće o aktivnosti.

Osnovni korisnički račun (silver user) sadrži aktivnosti koje su i više nego dovoljne za izradu kvalitetnog nastavnog sadržaja. Za naprednog korisnika (gold user) plaća se naknada. Ipak, otvorena je opcija koja omogućuje da za 5 prijatelja koji ksl1reiraju korisničke račune na vaš poziv postanete napredni korisnik na razdoblje od 6 mjeseci. Sve prezentacije koje za to vrijeme napravite i objavite s naprednim značajkama ostaju u tim istim prezentacijama dostupne i upotrebljive i nakon isteka naprednog a pri povratku na osnovnog korisnika.

Moje iskustvo u nastavi

Prvu prezentaciju izradila sam u svega pola sata: svoj uobičajeni ppt dokument „uploadala“ sam u Nearpod sučelje koje ga je konvertiralo u niz slikovnih slajdova. Preostalo je nadodati aktivnosti (kviz, pitanja) putem sučelja koje je izuzetno jednostavno i intuitivno. Pokusni sl2kunići su bila moja djeca (niži razredi osnovne škole) koja su s oduševljenjem odradila testiranje, bez ikakvih problema s korištenjem sučelja. Sat u učionici prošao je gotovo jednako dobro. Pokazalo se da unatoč izuzetno sporom sustavu prezentacija funkcionira i više nego zadovoljavajuće brzo. Jedino što ne preporučujem koristiti u širem obimu je aktivnost Crtanje (Draw it) jer taj dio nisu svi učenici uspjeli odraditi zbog sporosti sustava.
Svi nastavnici dobro znaju da na kraju nastavnog sata uvijek ima učenika koji aktivno sudjeluju u ponavljanju ali jednako toliko, ako ne i više, ima onih koji se “prošvercaju” jer nisu pratili nastavu. Nakon sata realiziranog uz pomoć Nearpod prezentacije učenici su bili zadovoljni načinom obrade gradiva. Ipak, rezultat završnog kviza nije pokazao puno veći intelektualno-koncentracijski angažman sudionika. Već drugi takav sat rezultirao je dvostruko boljim rezultatima jer su učenici shvatili da je kompletna njihova aktivnost i uključenost itekako mjerljiva i evidentirana na individualnoj bazi.

Jedina realna prepreka u održavanju sati uz korištenje Nearpoda je nedostatak opreme. Za kvalitetno održavanje sata poželjno je da svaki učenik ima svoj uređaj ili da postoji najmanje jedan uređaj na dva učenika. Čak i ako niti to nije moguće, ovako izrađeni materijali mogu biti dobar način da se učenike potakne na proučavanje sadržaja od kuće i vrednovanje rada kroz domaću zadaću.

Primjer prezentacije iz perspektive učenika možete pogledati ovdje.

dok istoj prezentaciji iz perspektive nastavnika (morate otvoriti korisnički račun) možete pristup putem ove poveznice.