7. stručno metodički skup učitelja i nastavnika matematike

lidija_kralj

Lidija Kralj

U Puli je od 13. do 15. listopada 2011. godine održan 7. stručno-prvametodički skup učitelja i nastavnika matematike s nazivom “Inovacije u nastavi matematike” kojeg su organizirali Matematičko društvo “Istra” i Agencija za odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Udruga “Suradnici u učenju” pružila je skupu potporu organiziranjem prijenosa predavanja uživo i objavljivanjem snimaka nekih predavanja.
drugaKao što sami organizatori kažu, broju 7 pripisuje se da je broj tajni i savršenstava, učenja i mudrosti, broj koji u svim područjima ljudskog djelovanja ima najveće značenje. Mi se slažemo s njima dodajući da se i ovaj 7. skup uklopio u tu percepciju s izvrsnim predavačima, zanimljivim predavanjima, dinamičnim radionicama, ujedno težeći ka savršenstvu.

istraSkup je u uobičajeno pozitivnom okruženju i atmosferi okupio više od 500 sudionika koji su upijali znanje četrdesetak predavača. Nit vodilja kroz sva predavanja bila je “inovacije”, a predavači su govorili o tome što inovacije u nastavi matematike znače danas, koje inovacije smo već usvojili, koje su nam “pred vratima” pa i koje nas očekuju u bliskoj ili daljoj budućnosti.

franka1

O matematičkim dvobojima kroz prošlost pričala nam je Franka Miriam Brueckler i vjerujemo da njen način dočaravanja matematičkih dvoboja pridonosi popularizaciji matematike, ali i povijesti. Dr. Brueckler uskočila je i u ulogu mađioničara otkrivajući pozadinu matematičkih trikova te tako dajući nama učiteljima par “trikova” za privlačenje učenika ka matematici.

Pogledajte kratki isječak iz radionice ” Hocus-pocus mathematicus”.

O sadašnjosti i inventivnosti učitelja i nastavnika matematike govorila je Sanja sanjaRukavina. Dr. Rukavina nam je otkrila da inozemna sveučilišta imaju i posebne odsjeke koji se bave inovacijama u nastavi matematike. Nadamo se da ćemo jednog dana imati priliku dobiti i jedan domaći centar koji se bavi nastavom matematike.

Pogledajte snimku predavanja Sanje Rukavine: Inovacije u nastavi matematike.

U budućnost poučavanja i učenja odveo nas je Pero Lučin otkrivajući što će se kod nas i u Europi događati sljedećih godina do 2020.
Gordana Božić, Branka Antunović-Piton i Nenad Kuzmanović predstavili su različite aktivnosti koje Matematičko društvo “Istra” organizira tijekom dvije godine razmaka između stručno-metodičkih skupova. Po predstavljenim primjerima, fotografijama i vijestima u medijima, primjećuje se kako njihovim učenicima nikad nije dosadno jer imaju priliku sudjelovati u niz neobičnih primjena matematike kroz projekte i natjecanja.

Jedna od nezaobilaznih tema bila je i državna matura o kojoj su govorile Željka Milin Šipuš i Jagoda Krajina istaknuvši neke tipične “tehničke” greške koje učenici rade pri rješavanju zadataka. Pogledajte na snimci predavanja Jagode Krajine o čemu se radi.

Kvaliteti skupa doprinijeli su i viši savjetnici iz Agencije za odgoj i obrazovanje: Miroslav Klaić govorio je o praćenju nastave radi njezina unapređivanja, a Neda Lesar o inovacijama u matematici s gledišta savjetnika.

O PISA testiranju, stereometrijskim konstrukcijama, jeziku stereos i algebarskoj analizi pričali su gosti iz Republike Srbije: Milena Marić, Filip Marić, Aleksadra Rosić, Marek Svetlik, Milorad Šuković i Zoran Lovren.

Niz tema bio je povezan s korištenjem računala u nastavi matematike:

  • Iskustva u radu s Moodleom, Snježana i Damir Šišić
  • Dinamičnom geometrijom do znanja i kreativnosti, Sanja Janeš
  • Istraživanje in finitezimalnog računa računalom, Josip Kličinović
  • GeoGebra 4.0, Šime Šuljić
  • Kako iskoristiti prednost interaktivne ploče u suvremenoj nastavi, Tamara Srnec
  • Istraživanje krivulja drugog reda, Ela Rac-Marinić-Kragić i Diana Kadić
  • Domaće zadaće pomoću računala, Tatjana Plantak.

Posebnu je pažnju privuklo predavanje Snježane Starčević koja je matematičarima stavila naočale za 3D i otkrila kako dijagonalni presjeci geometrijskih tijela izgledaju ako ih stvorite s 3D alatima nove GeoGebre.

Pogledajte Snježanino predavanje te videoisječak koji ilustrira 3D mogućnosti nove GeoGebre i ne zaboravite staviti crveno-plave naočale Smiješak

Kako izgleda akcijsko istraživanje u nastavi matematike, koje su prednosti takvog istraživanja te na što treba posebno paziti ako ga želite provesti u svojem radu, govorila je Željka Bjelanović Dijanić u predavanju “Akcijsko istraživanje – znanstveno utemeljeno uvođenje inovacija u nastavi”.

Ivana Križanac i Lidija Kralj pokazale su kako su međunarodni eTwinning projekti našli mjesto u njihovom poučavanju matematike, kako su se učenici snašli u virtualnom okruženju za suradnju te kako uspješno slijediti njihove primjere i upustiti se u međunarodne projekte. Članak Lidije Kralj donosimo u cijelosti u ovom broju Pogleda.

Pogledajte snimke njihovih predavanja i zakoračite u svijet eTwinninga.

Željko Kraljić pokazao je niz primjera iz prakse s kojima je približio matematiku svojim učenicima pruživši im mogućnost da matematiku nauče i prikažu kroz kreativne likovno-matematičke radove.

Sanja Loparić predstavila je tijek i rezultate EU projekta u kojem je Tehnička škola Čakovec izradila i primijenila novi strukovni kurikulum za smjer tehničara za računalstvo. Članak profesorice Loparić donosimo u cijelosti “Implementacija novih kurikuluma” .

Dojmove međimurskog trojca predavača, Tamare Srnec, Sanje Loparić i Željka Kraljića možete pročitati na stranicama e-Međimurja.

Za skupu je održano i dvadesetak radionica s kojih donosimo kratke isječke.

Sljedeći stručno-metodički skup učitelja i nastavnika matematike, 2013. godine bit će posvećen temi korelacije matematike s drugim nastavnim predmetima, a dok čekate, pogledajte snimke s ovogodišnjeg skupa.