pptPlex i authorSTREAM Desktop

– brzo i jednostavno do upečatljive prezentacije

matija_blagus

Matija Blagus

Ukoliko ste uvijek željeli napraviti malo drugačije PowerPoint prezentacije s raznim multimedijskim dodacima, imamo rješenje za vas. pptPlex i authorSTREAM Desktop su dva dodatka koja vam omogućavaju da brzo i jednostavno napravite prezentacije, umetnete u njih video ili slike s nekih od online servisa (primjerice YouTube i Flickr). Ova dva dodatka jednostavna su za instalaciju i besplatni su. Nakon instalacije, u PowerPointu se pojavljuju dvije nove vrpce s alatima koje nam omogućuju jednostavnije umetanje multimedijskih elemenata te brzu i jednostavnu izradu dinamičnih prezentacija.

pptPlex je proizvod Microsoft Office Labsa, a možete ga preuzeti ovdje.

AuthorStream Desktop pronaći ćete ovdje.

Oba dodataka rade s Officeom 2007 i 2010, a trebali biste imati postavljen engleski jezik kao zadani, kako bi sve funkcionalnosti ispravno radile. Za korištenje authorSTREAM dodatka trebate imati instalirani najnoviji Flash player.

pptPlex

Nakon preuzimanja i instalacije u Microsoftovom PowerPointu je dostupna nova vrpca koja se zove pptPlex.

slika1
Slika 1. Izled pptPlex vrpce

Pomoću alata pptPlex možemo napraviti prezentacije u obliku panela koje nam omogućuju da primjerice prezentaciju prilagodimo nekom vremenskom tijeku ili da napravimo pregled slajdova kroz jedan veliki koji je moguće povećavati kako bi se dobili dinamični prikazi. Također možemo unutar prezentacije umetnuti i ostale Officeove dokumente te ih unutar same prezentacije listati, što nam omogućuje bolje povezivanje prezentacije s ostalim dokumentima te se smanjuje potreba za otvaranjem dodatnih dokumenata koji obično prate prezentacije. Omogućeno vam je da za razliku od standardne prezentacije imate mogućnost automatskog povećavanja na određene sekcije, te na kraju pregled cijele sekcije. Ovo je zgodna mogućnost za sve predavače koji na taj način mogu podijeliti svoje prezentacije u različite dijelove te na kraju svakog dijela pokazati pregled svega što se u njemu nalazi – svojevrstan kratki pregled ispredavanog gradiva. Da biste mogli koristiti mogućnosti alata pptPlex potrebno je u postojeću prezentaciju dodati sekcije te na taj način razdvojiti slajdove prema sadržaju. To će omogućiti pptPlex dodatku da napravi slajd u obliku panela koji sadrži sve ostale slajdove po sekcijama te da ih tijekom izvođenja prezentacije povećava ovisno o tome što se trenutno prikazuje.

Prikaz rada programa možete vidjeti u ovom vidu:

Da biste dodali sekcije na vašu postojeću prezentaciju morate iz vrpce Polazno odabrati naredbu Sekcija te iz padajuće liste odabrati naredbu Dodaj sekciju (eng. Home> Section kliknuti na Add Section). Na taj način ćete definirati novu sekciju koja može biti primjerice neko poglavlje unutar gradiva i slično. Naravno poželjno je i zadavanje imena sekcija, jer će ih pptPlex dodatak koristiti za nazive cjelina.

Na vrpci pptPlex , s lijeve strane imamo prvu grupu alata koja se zove Start pptPlex. Ta grupa sadrži tri naredbe: From Overview, From First Slide i From Current Slide, koje nam omogućuju pokretanje prezentacije s različitih dijelova prezentacije. From Overview nam omogućuje pokretanje prezentacije od slajda s panelom, dok From First Slide omogućuje pokretanje prezentacije od prvog slajda prezentacije. Naravno From Current Slide omogućuje pokretanje prezentacije od slajda koji ste trenutno odabrali u PowerPointu, tako da prezentaciju možete pokrenuti od bilo kojeg slajda koji vam odgovara. Važno je napomenuti ako pokrenete prezentaciju na standardni način, a ne preko pptxPlex vrpce, vidjeti ćete standardnu prezentaciju, kao da niste koristili pptPlex!

Prije nego ćete pokrenuti prezentaciju, potrebno je u nju umetnuti elemente i prilagoditi ju prikazu. Za to nam služi središnja grupa alata pptPlex Content koja sadrži naredbe za slika2uređivanje prezentacije.

Naredba Canvas Background nam omogućuje izgled slajda kao panela koji prati neki vremenski slijed te kada kliknemo na njega iz padajuće liste je moguće odabrati dizajn takvog slajda (slika 2).

Slika 2. Izbor dizajna slajda

Svaka od sekcija koju smo prethodno definirali biti će na taj način prikazana na tom početnom panel slajdu s nazivima sekcija koje smo upisali. Moguće je odabrati već gotove predloške ili samostalno izraditi vlastiti.

Osim dodavanja panel slajda (odnosno pozadine) možemo dodati i neke dokumente unutar same prezentacije klikom na naredbu Add Live Content. Otvara vam se dijalog u kojemu odabirete dokument koji želite staviti u samu prezentaciju. Umjesto klasičnog slajda sada ćete imati unutar prezentacije prikazani neki od dokumenata koji ste u slika3prethodnom koraku odabrali. Možete odabrati sljedeće vrste dokumenata: Word dokument, Excel tablicu, Visio dijagram, te PowerPoint prezentaciju.

Da bismo odredili na koji način će se prikazati naša prezentacija možemo kliknuti na Advanced Options gdje se nalaze postavke prikaza prezentacije (slika 3.).

Slika 3. Prozor Advanced Options

U grupi Slide Transition možete odabrati kakav prijelaz želite dodati između slajdova, dok u Section Settings možete odabrati pozadinu i izgled pojedinačnog slajda (Color i Template) te na koji način će prezentacija teći. Ako želite da vam se na početku svake sekcije prikažu svi slajdovi iz te sekcije onda uključite Show section preview, a ako želite istu stvar nakon sekcije onda uključite opciju Show section review. Pomoću funkcije Slide Arrangement iz padajuće liste možete odabrati na koji način će slajdovi biti posloženi tijekom prezentacije. U grupi Parts to show možete uključiti i isključiti ovisno o potrebi prikaz brojeva i naziva sekcija ukoliko vam je to potrebno. Uključivanjem mogućnosti Title prikazati će se nazivi sekcija, a pomoću Number možete uključiti prikaz brojeva sekcija.

Na desnoj strani nalazi se Office Labs Prototype koja vam omogućuje pokretanje pomoći ili slanja povratnih informacija autorima programa. Pomoću funkcije Learn More možete doći do dodatnih tema pomoći za ovaj dodatak.

AuthorStream Desktop

AuthorStream Desktop je program koji vam omogućava umetanje slika i videa s najpoznatijih online servisa: Bing, Flickr, YouTube i Vimeo.

slika4
Slika 4. Izgled dodatka authorSTREAM

Instalacija se vrši na identičan način kao i za pptPlex, a izgled dodatka vidimo na slici 4. Korištenje je iznimno jednostavno te koristimo središnju grupu alata Create PowerPoint, using Content on the Web. U tom dijelu se nalazi okvir u koji upisujemo ključne riječi slika5prema kojima tražimo sadržaj za umetanje u prezentaciju. Nakon toga iz donjeg izbornika ispod trake za upis (na slici 4. Images on Bing) odaberemo koji servis želimo pretražiti s kojom vrstom multimedijalnih dodataka. Imamo na raspolaganju slike iz pretraživača Bing, te servisa Flick i video zapise sa servisa YouTube i Vimeo. Klikom na ikonu povećala pokrećemo pretraživanje, s desne strane pojaviti će nam se okvir s rezultatima pretrage (slika 5.).

Slika 5. Rezultati pretrage

Za svaki od rezultata pretrage imamo dvije mogućnosti: Insert in Slide i Preview. Ako želimo pregledati neku sliku ili video prije negoli ju umetnemo u prezentaciju moramo kliknuti na Preview ispod željenog elementa, a ako ju želimo staviti unutar prezentacije dovoljno je kliknuti na Insert in Slide. Na taj način brzo i jednostavno možete umetnuti u slika6vašu prezentaciju film ili sliku s ponuđenih servisa. Također ako želite samostalno umetnuti neku poeznicu bez pretraživanja dovoljno je na vrpci odabrati naredbu Insert any URL/Embed te će nam se u tom slučaju otvoriti novi prozor u kojem možemo upisati URL stranice sa sadržajem (slika 6.).

Slika 6. Umetanje vlastitog URL-a

Nakon što u polje Enter URL/Embed: upišemo adresu na kojoj se nalazi slika ili video, dovoljno je kliknuti na Preview kako bismo vidjeli što ćemo umetnuti u prezentaciju te na kraju kliknuti na gumb Insert da bismo umetnuli određeni sadržaj u prezentaciju. Na taj način ste zapravo u nekoliko jednostavnih koraka napravili efektnu prezentaciju. Ovaj dodatak također ima i mogućnost dijeljenja prezentacija preko vlastitog servisa ili postavljanje sadržaja na Twitter.

Vidimo da ova dva alata omogućuju korisnicima brzo i jednostavno stvaranje raznih dodataka u prezentacijama te povezivanje sadržaja u prezentacijama s vanjskim servisima. Mogućnost povećavanja slajdova te kreiranje slajdova koji prate primjerice neke vremenske pravce i slično mogu se svakako upotrijebiti u nastavi. Vjerujem da će i ova dva mala dodatka za PowerPoint olakšati mnogima izradu dinamičnih prezentacija.

Microsoft Interactive Classroom

matija_blagus

Matija Blagus

Mnogi od vas koriste Microsoft PowerPoint alat u nastavi kako bi na jednostavan i brz način nastavu učinili interaktivnom te kako biste učenicima prikazali razne multimedijske materijale. Kako bi proširio funkcionalnosti Microsoft PowerPoint alata i OneNote alata, Microsoft Education Labs napravio je program pod nazivom Microsoft Interactive Classroom. Radi se o besplatnom dodatku koji proširuje mogućnosti programa PowerPoint dozvoljavajući međudjelovanje s učenicima unutar same prezentacije. Na taj način možete jednostavno, unutar vaše postojeće prezentacije, postaviti kviz u kojem zahtijevate od učenika da odgovore na postavljena pitanja. Microsoft Interactive Classroom zahtijeva od predavača da na svojem računalu pokrene prezentaciju u PowerPointu te da, prema potrebi, odredi pitanja unutar prezentacije na koja želi dobiti odgovore od učenika. Učenici, s druge strane, koriste OneNote da bi stvarali zabilješke o nastavi te da bi odgovarali na postavljena pitanja. Program radi isključivo unutar lokalne mreže.

Opis programa i njegovo preuzimanje dostupno je na ovoj adresi.

Program radi na Windows XP i novijim operacijskim sustavima te je potrebno na računalu imati instaliran .Net Framework 3.5 SP1 ili noviju inačicu. Također je potrebno imati instaliran i Office paket koji mora imati barem PowerPoint (za predavača) i OneNote (za učenike). Podržane su inačice Office 2007 i 2010.

Instalacija programa je jednostavna te je nakon preuzimanja programa potrebno proći kroz uobičajeni čarobnjak za instalaciju.

Nakon instalacije pokretanjem PowerPointa dobivate novu karticu naziva Academic koji sadrži sastavnice za uređivanje (slika 1).

clip_image002Slika 1. Prikaz mogućnosti za Academic odjel unutar PowerPointa

Na prvoj slici vidimo kako možete odrediti nekoliko vrijednosti za pitanja. Uobičajeno su tu prisutni True/False (Istina/Laž) i Yes/No (Da/Ne) kao mogući predlošci za kviz te Multiple Choice (Višestruki izbor). Multiple Choice vam omclip_image004ogućava da sami odredite više odgovora na pitanja te koliko njih želite. Klikom na Multiple Choice dobivate izbornik u kojem odabirete koliko različitih odgovora želite imati na slajdu. Klikom na bilo koju od ponuđenih mogućnosti za odgovore otvara se novi slajd u prezentaciji te možete slobodno odrediti pitanje i odgovore (slika 2).

Slika 2. Određivanje pitanja i odgovora

U svakom trenutku možete dodati ili maknuti odgovor iz kviza. Klikom na tipku Add Choice dodat ćemo novi odgovor na slajd, dok klikom na tipku Delete Choice brišete zadnji odgovor u nizu.

Sljedeća od stvari koje možete odrediti jest grafički prikaz i vrijeme popunjavanja. Kada pokrenete prezentaciju, moguće je vidjeti postotak odgovora koji su dali učenici.
Klikom na trokutić pokraj mogućnosti Charts: iz padajućeg izbornika dobivate mogućnosti Bar Chart i Pie Chart. Te dvije mogućnosti predstavljaju tip grafa koji će se prikazati nakon odgovaranja na pitanje. Možete postaviti i vremensko ograničenje na postavljeno pitanje.
Klikom na trokutić pokraj mogućnosti Timer: iz padajućeg izbornika možete izabrati vrijeme trajanja pitanja ili pak upisati svoje. Time ograničavate vrijeme koje učenici imaju na raspolaganju za odgovaranje na pitanje. Zadnje dvije mogućnosti koje su vam dostupne jesu Start Session i Help. Help je uobičajena pomoć za program te klikom na tu tipku dobivate popis svih tema pomoći za program. Start Session vam omogućava dijeljenje prezentacije s učenicima.

Pokretanje dijeljenih prezentacija za predavače

Nakon što ste uredili vašu prezentaciju te odredili pitanja za učenike, potrebno je tu istu prezentaciju podijeliti s učenicima. Predavač na svojem računalu klikom na tipku Start clip_image006Session unutar PowerPoint alata pokreće Microsoft Interactive Classroom program te se otvara dijalog za postavke dijeljene prezentacije (slika 3).

Slika 3. Prozor Microsoft Interactive Classroom programa

Vidimo da je potrebno odrediti nekoliko vrijednosti prije nego što učenici mogu pristupiti prezentaciji.

Unutar polja Title: potrebno je upisati naziv prezentacije koja će biti dostupna učenicima, dok u polje Access Key (optional): upišete lozinku za pristupanje dijeljenoj prezentaciji, ukoliko to želite. Ako želite dijeljenu prezentaciju pokrenuti s nekog određenog slajda, potrebno je označiti clip_image007mogućnost Start session on the current slide. Da biste koristili sigurnu vezu (za to morate imati potvrdu), možete odabrati mogućnost Make this session more secure by using HTTPS (requires certificate). Klikom na Start pokrećete dijeljenu prezentaciju te ju sada vaši učenici mogu vidjeti na popisu dostupnih.

Slika 4. Postavke dijeljene prezentacije

clip_image009

Predavač na svojem računalu vidi prezentaciju s nekim dodatnim mogućnostima za upravljanje, kao što je i vidljivo na slici 5.

Slika 5. Prikaz dijeljene prezentacije (predavač)

clip_image011Slika 6. Prikaz mogućnosti dijeljene prezentacije (predavač)

Tijekom prezentacije moguće je dodati novi slajd ili pitanje klikom na tipke New Slide i Quick Poll (slika 6). Također su dostupne i mogućnosti uređivanja slajda, odnosno označavanja teksta i slično. Klikom na neki od predloženih označivača teksta možete neku stavku ručno označiti tijekom prezentacije, dok mogućnost Erase služi za brisanje takvih oznaka. Klikom na tipku Text možete dodati neki tekst na prezentaciju te pomoću dodatnih vrijednosti sa strane odrediti vrijednost i stil teksta. Kada dolazimo do slajda na kojem se nalaze kvizovi, potrebno je pokrenuti te kvizove klikom na tipku Start Poll. Učenici na clip_image013svojim računalima tada vide pitanje te počinje odbrojavanje vremena koje imaju na raspolaganju za davanje odgovora (ako smo ga prethodno odredili). Klikom na Stop Poll zaustavljate kviz te dobivate grafički prikaz odgovora koji su učenici dali (slika 7).

Slika 7. Grafički prikaz odgovora

Od mogućnosti pregleda dostupne su mogućnosti Normal i Expanded. Mogućnost Expanded zatvara dodatne izbornike te ostavlja središte na samoj prezentaciji. Session Details omogućava pregled trenutnih vrijednosti dijeljene prezentacije te primjerice koliko je učenika trenutno spojenu na tu prezentaciju. Klikom na mogućnost Stop Session zatvarate dijeljenu prezentaciju.

Pokretanje dijeljene prezentacije za učenike

Kako bi učenici mogli vidjeti dijeljenu prezentaciju s predavačkog računala, moraju pokrenuti program Microsoft OneNote. Nakon toga je na kartici Academic potrebno kliknuti na mogućnost Join Session (slika 8).

clip_image015
Slika 8. Prikaz mogućnosti unutar kartice Academic

clip_image017

 

Prikazuju se sve dijeljene prezentacije koje su trenutno dostupne na mreži te iz liste odabiremo onu na koju se želimo spojiti (slika 9).

Slika 9. Prikaz dostupnih dijeljenih prezentacija

Klikom na tipku Join pridružujete se prezentaciji. Ako prethodno niste odredili potvrdu, clip_image019program će vas upozoriti da ne koristite sigurnu vezu te je na sljedećem prozoru potrebno kliknuti na mogućnost Join Anyway. Kada se prezentacija pokrene, za svaki slajd u PowerPoint dobivate novu stranicu unutar OneNotea te za svaki od slajdova možete pisati vlastite komentare i zabilješke. Učenicima je to korisna mogućnost jer na taj način sve bilješke imaju u digitalnom obliku. Kada predavač pokrene pitanje, učenicima se prikazuje ekran kao na slici 10.

Slika 10. Prikaz pitanja za učenike

Odabirom jedne od mogućnosti (u našem slučaju A ili B) te klikom na tipku Submit, učenik odgovara na pitanje. Nakon što svi učenici odgovore na pitanje ili predavač zatvori to pitanje, stranice u OneNoteu se ažuriraju s grafičkim prikazom koji predstavlja odgovore. Kada je prezentacija gotova, učenik napušta dijeljenu prezentaciju klikom na mogućnost Leave Session.

Vidimo da je ovaj alat namijenjen predavačima kako bi na jednostavan način mogli provjeriti znanje svojih učenika. Mogućnosti su osnovne, tako da nije moguće provoditi složenije testove, ali je dobra pomoć kod ponavljanja i utvrđivanja gradiva gdje se može jednostavno provjeriti znanje učenika. Cilj ovog programa je olakšati međudjelovanje s učenicima kada koriste računala te dati učenicima mogućnost da vode digitalne bilješke na računalima.

WebMatrix

matija_blagus

Matija Blagus

Ako se bavite izradom mrežnih stranica, vjerojatno ste se mnogo puta susreli s problemom administriranja i testiranja stranica na svom računalu bez korištenja interneta (lokalno). Većina mrežnih programera želi isprobati svoje mrežne stranice lokalno prije nego što ih javno objavi, a postupak prebacivanja lokalno uređene mrežne stranice na server ponekad zna biti veliki problem. Također, ako se u nastavi bavite izradom mrežnih stranica, potrebno je brzo postaviti i mrežni server i bazu podataka, kao i sve dodatke kako bi učenici mogli programirati svoje mrežne stranice ili raditi na dizajnu nekog CMS sustava. Alat koji će vam sigurno olakšati gore navedene poslove zove se Microsoft WebMatrix. On je u mogućnosti sam posložiti i IIS server i potrebne baze, a uz Web Platform Installer možete automatski instalirati bilo koji CMS bez muke, unosom potrebnih podataka kroz čarobnjak. Također će vam pomoći i u automatskom instaliranju i postavljanju dodataka (primjerice baze) kako bi vaša stranica mogla odmah biti spremna za upotrebu. Time nećete imati posla oko dodatne instalacije postavljanja mrežnog servera i ostalih usluga, već odmah možete početi s programiranjem vaše mrežne stranice.

Alat je dostupan za besplatno preuzimanje preko sljedeće poveznice.

Klikom na gumb Install na gore navedenoj stranici, pokrenut će se već spomenuti Web Platform Installer koji će za vas odraditi instalaciju prclip_image002ograma koji je potreban za pokretanje WebMatrixa. Kako bismo pokrenuli program, nakon instalacije potrebno je kliknuti na Start > Svi programi te iz mape Microsoft WebMatrix odabrati aplikaciju Microsoft WebMatrix.

Slika 1. Sučelje programa WebMatrix

Kao što i vidimo na slici 1., sučelje programa vrlo je jednostavno. U lijevom stupcu na dnu možemo odabrati koje operacije su nam potrebne, pa tako možemo izabrati želimo li upravljati stranicama, datotekama, bazama ili izvještajima.

Stvaranje nove mrežne stranice

Kako bismo napravili novu mrežnu stranicu, potrebno je iz glavnog padajućeg izbornika odabrati New Site > Site from Template. Opcija Site from Gallery omogućava vam instaliranje nekog od ponuđenih CMS-ova, mrežnih programa i alata uz pomoć Web clip_image004Platform Installera. Web Platform Installer vam omogućava da se te instalacije izvedu na najjednostavniji mogući način – kroz čarobnjaka koji vas vodi korak po korak. Nakon što odaberemo opciju Site from Template pojavit će nam se ekran s već nekim postojećim predlošcima za izradu mrežne stranice.

Slika 2. Odabir predloška stranice

S obzirom na naše potrebe, možemo odabrati mogućnost koja nam najviše odgovara te u polje Site Name upisati željeno ime naše stranice. Klikom na gumb OK stvorit će se nova stranica. WebMatrix će napraviti i posebnu URL adresu na kojoj će biti vaša stranica, tako da joj možete pristupiti iz vašeg internetskog preglednika. Uobičajeno će se koristiti adresa localhost, koja predstavlja vaše lokalno računalo, te neki port koji se automatski dodjeljuje svakoj novoj stranici (slika 3.).

clip_image005

Slika 3. Prikaz adrese mrežne stranice

Nakon što smo napravili stranicu, potrebno je dodati ili napisati datoteke vaše mrežne clip_image007stranice. Klikom na radnu površinu Files (s lijeve strane) dobivamo prikaz datoteka koje su dio naše mrežne stranice. Da bismo dodali neku datoteku, kliknemo na Create a new file. Odaberemo neki od ponuđenih od ponuđenih formata te u polje Name upišemo ime datoteke (slika 4.).

Slika 4. Odabir formata datoteke

Na slici 4. vidimo da je moguće odabrati više različitih tehnologija za programiranje – od HTML-a, APS-a, pa sve do PHP-a. Ne zaboravite da početna stranica mora imati ime clip_image008index s nastavkom datoteke, kako bismo je vidjeli kao početnu stranicu u internetskom pregledniku. Mi ćemo u ovom primjeru koristiti index.html. Klikom na tipku OK stvara se nova datoteka, koja se automatski otvara za uređivanje (slika 5.).

Slika 5. Prikaz HTML koda stranice

Unutar dijela <body> </body> upišite neki proizvoljan tekst te kliknite na gumb Save (slika 6.).

clip_image009Slika 6. Primjer HTML koda s jednostavnim tekstom

Ako sada otvorite mrežnu stranicu u vašem internetskom pregledniku, dobit ćete ispisani tekst koji ste upisali u prethodnom koraku (slika 7.).

clip_image011Slika 7. Prikaz stranice u internetskom pregledniku

Ovime smo na krajnje jednostavan način stvorili našu prvu mrežnu stranicu i testirali njezin rad. Vidimo da se ovaj alat može vrlo jednostavno iskoristiti u nastavi programiranja jer omogućuje i učenicima i profesorima jednostavan razvoj vlastitih mrežnih stranica i programa.

Mogućnosti programa

U prijašnjem primjeru vidjeli smo da možemo vrlo jednostavno i brzo početi razvijati svoju mrežnu stranicu. U tome nam mogu pomoći i mnogi potprogrami koji su ugrađeni u sam alat. Već smo i prethodno spomenuli mogućnost povezivanja na bazu. Ako kliknemo na radnu površinu Databases dobivamo pclip_image012rikaz trenutnih baza koje koristimo te mogućnosti koje su nam dostupne za operacije nad bazama (slika 8).

Slika 8. Alatna traka s opcijama za uređivanje i stvaranje baza i tablica

Vidimo da možemo stvarati nove baze, veze prema postojećim bazama, dodavati tablice i slično. Kroz jednostavan čarobnjak, WebMatrix može izvršiti instalaciju za vas ili pak premjestiti podatke s jednog SQL servera na drugi. Osim Microsoft SQL servera, možete koristiti i pristup MySQL bazama, tako da svaki programer može pronaći nešto za sebe. Na slici 8. s lijeve strane dostupne su mogućnosti za upravljanje našim stranicama. To su: My Sites, Publish, Run , Start, Stop i Restart. My Sites omogućava nam promjenu aktivne mrežne stranice na kojoj radimo, dok je Publish dosta zgodna mogućnost koja vam omogućuje kopiranje vaše lokalne mrežne stranice na neki udaljeni server. Na taj način vi ne morate brinuti o postavkama i slično, već će sve za vas odraditi WebMatrix. Kod objave mrežnih stranica, sam alat nudi i mogućnost odabira hosting tvrtke (tvrtka koja će za vas smjestiti mrežne stranice na svoje servere). Za testiranje naše mrežne stranice u različitim preglednicima koristimo opciju Run koja će nam prikazati našu stranicu u preglednicima koje odaberemo.

WebMatrix može pripremiti i izvještaj o vašoj mrežnoj stranici, automatski je analizirati, javiti eventualne greške, dati vam analizu izvođenja, prilagođenosti tražilicama i slično (slika 9).

clip_image013Slika 9. Mogućnosti za izvještaje

WebMatrix može značajno olakšati proces razvoja mrežnih stranica i programa te olakšati prve korake u razvoju vlastite mrežne stranice. Jednostavnost programa omogućuje i učenicima korištenje ovog programe kod kuće uz slobodno isprobavanje i prve korake u mrežnom programiranju.

Math Worksheet Generator

matija_blagus

Matija Blagus

Math Worksheet Generator program je koji će zasigurno pomoći nastavnicima matematike pri sastavljanju zadataka. Ovo je proizvod Microsoft Education Labsa i u potpunosti je besplatan. Na njihovim stranicama, osim ovog programa, možete pronaći još nekoliko zgodnih alata koji vam mogu zasigurno pomoći u nastavi. Namjena ovog programa jest automatsko stvaranje niza zadataka s pripadnim rješenjima, kako bi se nastavnicima olakšala izrada zadataka istog tipa. Uz neke unaprijed zadane oblike zadataka, moguće je unijeti i vlastite tipove zadataka. Ovo je stranica gdje možete preuzeti program. Više detalja o programu možete vidjeti u ovom videu.

Preduvjeti za instalaciju, zahtijevaju minimalno Windows XP s instaliranim Service Packom 2 te .Net Framework 2 ili noviji. Nakon što preuzmete program s gore navedene adrese, pomoću jednostavnog čarobnjaka možete proći kroz postupak instalacije. Program pokrećete klikom na Start > Svi programi te iz mape Microsoft Education Labs odaberete program Math Worksheet Generator.

Nakon što pokrenete program, otvorit će se prozor kao na slici 1.

slika 1Slika 1. Sučelje programa Math Worksheet Generator

Sama namjena programa je jednostavno stvaranje matematičkih zadataka istog tipa. Upisom ili odabirom nekih od primjera u programu, on će automatski stvoriti zadatke slične težine. Vi sami odabirete koju vrstu zadataka želite napraviti, a možete upisati i svoje vlastite primjere na temelju kojih će vam program pripremiti željeni broj zadataka. Nakon stvaranja zadataka, svi zadatci otvaraju se u Microsoftovom Wordu, s rješenjima zadataka na posljednjoj stranici.
Samo sučelje je jednostavno te omogućuje samo najosnovnije funkcije. Ukoliko želimo sami upisati neku jednadžbu ili tip zadatka prema kojemu želimo stvarati slične zadatke, to činimo upisom zadatka u pravokutnik Type your own. Da bismo odabrali koliko zadataka želimo napraviti, odaberemo broj uz Number of problems. Na taj smo način odredili sve veličine koje su programu potrebne. Klikom na gumb Create otvorit će se Microsoft Word s našim zadatcima i rješenjima. Preporučeno je koristiti Microsoft Word 2007 ili Microsoft Word 2010 zbog napredne podrške za formule. Ukoliko nemamo uopće instaliran Microsoft Word na našem računalu, program će napraviti HTML datoteku koju možemo otvoriti u bilo kojem internetskom pregledniku. Za početak ćemo slika 2prikazati kako koristiti već pripremljene predloške za stvaranje zadataka.
Primjerice, želimo pripremiti niz zadatak s kvadratnim jednadžbama. Ovaj primjer već imamo ugrađen u sam program pa ga možemo slobodno odabrati iz padajuće liste Choose a sample or recent problem.

slika 3Slika 2. Odabir kvadratne jednadžbe

Na padajućoj listi odaberemo vrijednost 2x^2+4x=30. Time smo odabrali primjer željene jednadžbe. Uz Number of problems možemo ostaviti vrijednost na 10 zadataka, zatim kliknemo na gumb Create. U Microsoftovom Wordu dobivamo zadatke kao što je prikazano na slici 3.

Slika 3. Prikaz generiranih zadataka u Wordu

Naravno, na zadnjoj stranici dobit ćemo i rezultate zadanih zadataka (slika 4).

slika 4Slika 4. Rješenja zadataka

Kao što smo i prethodno spomenuli, moguće je i uz predložene tipove zadataka unijeti i vlastite zadatke te zadati stvaranje više zadataka istog tipa. slika 5Ako želimo samostalno zadati tip zadatka, dovoljno je u pravokutnik Type your own upisati vlastite zadatke.
Kao primjer unijet ćemo sljedeću jednadžbu s 3 nepoznanice: 4x-3y+z=29, što je prikazano na slici 5. Kao i u prethodnom primjeru odaberite 10 primjera te kliknite na gumb Create.

Slika 5. Upis vlastitog zadatka

Ponovno ćemo dobiti Wordov dokument s nizom zadataka tog tipa te s rješenjima na kraju. Kao što je i vidljivo iz gornjih primjera, stvaranje zadataka pomoću ovog programa krajnje je jednostavno. Prikaz korištenja programa možete vidjeti na ovom videu.

Program može napraviti nekoliko različitih tipova matematičkih problema:

 • zbrajanje
 • oduzimanje
 • množenje
 • dijeljenje
 • razlomci
 • računanje s decimalnim brojevima
 • faktorijele
 • linearne jednadžbe
 • kvadratne jednadžbe

U donjoj tablici dat ćemo pregled nekih funkcija koje se mogu koristiti u programu.

tablica

Vjerujem da će ovaj program zasigurno pronaći mnoge nove korisnike te da će vam olakšati posao kod smišljanja novih zadataka.

Microsoft Robotics Developer Studio

matija_blagus

Matija Blagus

U današnje vrijeme robotika više nije isključivo sačuvana za industrijsku primjenu i za skupocjene projekte. Danas se roboti koriste u mnogo različitih područja – od medicine pa sve do svemirskih istraživanja. Više nije nezamislivo imati kod kuće robota koji će automatski usisati vaš dom kada niste kod kuće. Razvoj je, osim proširenja primjene robotike, doveo i do smanjenja cijena robota, tako da mnogi koji su oduševljeni mogu pribaviti vlastitog robota i započeti programiranje. Upravo ćemo iz tog razloga u ovom članku predstaviti Microsoft Robotics Developer Studio koji je namijenjen programiranju i upravljanju robotima. Jedna od njegovih glavnih prednosti jest što može simulirati robota i njegovo gibanje u virtualnoj okolini, ukoliko nemamo stvarnog robota kojeg bismo mogli koristiti. Također je važno napomenuti da program može upravljati s više različitih robotskih platformi, što znači da nije potrebno posebno učiti određeni programski jezik koji robot koristi.

Više o samom programu i novostima u najnovijoj verziji možete saznati ovdje.

Microsoft Robotics Developer Studio moguće je besplatno preuzeti s ove mrežne stranice.

Nakon preuzimanja instalacijske datoteke, potrebno je izvršiti standardnu instalaciju. Microsoft Robotics Developer Studio može normalno raditi s operacijskim sustavima Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Sama će instalacija automatski instalirati sve dodatne sastavnice koje su potrebne za normalan rad Microsoft Robotics Developer Studia.

Programiranje pomoću vizualnog programskog jezika

Kako bismo mogli programirati naš robot, za početak je potrebno pokrenuti alat Visual clip_image002Programming Language 2008 R3, odabirom Start > Svi programi pa Microsoft Robotics Developer Studio 2008 R2 > Visual Programming Language 2008 R3. Otvorit će se prozor poput onog na slici 1.

Slika 1. Sučelje VPL-a

Programiranje se izvodi kroz Visual Programming Language (VPL) grafički prikaz. VPL grafički prikaz možemo poistovjetiti s grafičkim prikazom tijeka programa. Da bismo uspješno napravili naš program, potrebno je napraviti grafički prikaz tijeka programa kojim ćemo odrediti sve radnje koje želimo da robot izvrši.

Na slici 1 uočite popise naredbi (aktivnosti i usluge) s lijeve strane prozora: Basic Activities i Services. Unutar okvira Basic Activities nalaze se operatori i potprogrami koje možemo upotrijebiti za izradu VPL grafičkog prikaza i provjeravanje stanja na ulazima i izlazima robota (primjerice, senzori, tipke i slično), ali i za povezivanje s različitim uslugama. Ovi operatori nam omogućavaju grananje programa te stvaranje odluka u programu.
U okviru Services nalaze se pojedine usluge koje upravljaju robotom. Usluge obavljaju neki od zadanih potprograma. One mogu biti zadužene za komunikaciju s robotom, ali isto tako mogu i upravljati motorima, senzorima i ostalim uređajima priključenima na robot. Svaki dio robota koji je upravljiv obično je predstavljen jednom uslugom, tako da za jedan robot možemo imati više raspoloživih usluga. Usluge također mogu biti i složeni potprogrami koji, primjerice, pretvaraju tekst u govor i slično. U sredini prozora nalazi se okvir Diagram u kojem zapravo pišemo svoj program. Program pišemo tako da dovlačimo operatore i usluge u to središnje područje te ih međusobno spajamo. Budući da postoji mnoštvo usluga, kako bi se olakšalo snalaženje i korištenje istih, za većinu usluga postoje opisi. Prijeđemo li pokazivačem miša preko imena usluge, pojavit će nam se balončić s kratkim opisom usluge kao na slici 2.

clip_image003
Slika 2. Prikaz opisa usluge Date Time

Neke od usluga imaju zdesna oznaku i koja označava postojanje dodatne informacije o toj usluzi. Klikom na znak i otvara se mrežna stranica s detaljima usluga i primjerima clip_image005korištenja usluga.
Nakon što smo napravili VPL grafički prikaz našeg programa, pokrećemo ga klikom na gumb Start na alatnoj traci.

Slika 3. Primjer programa napisanog u VPL-u

Pokretanje simulacija

Upotreba simulacije robota iznimno je korisno svima onima koji nemaju mogućnost nabavke stvarnog robota. U Microsoft Robotics Developer Studiu postoje dva načina pokretanja simulacije. Prvi je izravno korištenje simulacijskih usluga u samom VPL grafičkom prikazu, dok je drugi pokretanje već unaprijed pripremljenih simulacija. Ukoliko koristimo simulacijske usluge u VPL grafičkom prikazu, pokretanjem programa pokrenut će se i simulacijsko okruženje koje smo odabrali. Želimo li pokrenuti već pripremljene simulacije odabiremo ih iz Windowsovog izbornika clip_image007Start > Svi programi, Microsoft Robotics Developer Studio 2008 R2 > Visual Simulation Enviroment 2008 R3 pa kliknemo na simulacijski scenarij koji želimo pokrenuti. Primjer pokrenute simulacije možete vidjeti na slici 4.

Slika 4. Primjer simulacije robota

Ovdje su spomenute samo osnovne mogućnosti ovog programa. Mogućnosti programa Microsoft Robotics Developer Studio možete prilagoditi vašim potrebama dodavanjem novih usluga ili dodavanjem trodimenzionalnih maketa i objekata u simulacije. Mogućnosti programa su zaista velike te će zadovoljiti sve potrebe amatera, ali i profesionalnih programera. Mnoštvo korisnih materijala koji će vam olakšati prve korake u radu s ovim programom možete pronaći na službenim Microsoftovim stranicama posvećenim programu Microsoft Robotics Developer Studio.

Windows Live Messenger

matija_blagus

Matija Blagus

U današnje vrijeme postoji mnogo programa za dopisivanje u stvarnom vremenu. Iako je izbor velik, najviše ih se koristi tek nekoliko, a Windows Live Messenger je jedan od njih. On je sastavni dio paketa Windows Live Essentials i zauzeo je veliki dio tržišta zbog jednostavnosti i mogućnosti koje pruža korisnicima. Iako su inačice programa tijekom godina dobivale nove funkcionalnosti, sučelje se gotovo i nije mijenjalo. U najnovijoj verziji Windows Live Messengera sučelje je prilagođeno novim funkcijama, a uz standardne funkcije možete dijeliti datoteke, slike, radnu površinu, slati razne datoteke, ostvarivati videopozive i još puno toga.

Kratki pregled mogućnosti Windows Live Messengera možete pogledati ovdje.

Instalacija i pokretanje programa

Kako biste koristili Windows Live Messenger, najprije ga instalirajte na svoje računalo. Sistemski preduvjeti za korištenje jednaki su kao i za kompletni paket Windows Live Essentials. Jedina je razlika u tome da za korištenje HD (high definition) videopoziva morate imati i odgovarajuću kameru. Postupak instalacije opisan je ovdje.

Nakon uspješne instalacije i pokretanja programa otvorit će se prozor za prijavu.

imageSlika 1. Prozor za prijavu

U predviđena polja upišite svoje Live ID korisničke podatke kako biste se mogli prijaviti i koristiti program.

Videoupute za instalaciju i prijavu u Windows Live Messenger dostupne su ovdje.

Novosti

Novi Messenger ima nekoliko mogućnosti koje nisu bile dostupne u prijašnjim verzijama. Messenger je bio prvi IM (instant messaging) klijent koji je službeno podržao HD videopozive (videopozive visoke rezolucije). Za to je potrebna HD videokamera koja se danas može nabaviti u svakom malo opremljenijem dućanu informatičke opreme po povoljnoj cijeni. Na taj način možete bez problema komunicirati sa svojim prijateljima uz vrhunsku sliku, bez potrebe za skupim videokonferencijskim uređajima. Druga od novosti je veća integracija s društvenim mrežama. Za sada je dostupna integracija s tri najveće i najpoznatije mreže: Facebookom, MySpaceom i LinkedInom. Integracija se sastoji od prikaza statusa prijatelja na povezanim društvenim mrežama, ali i mogućnosti direktne komunikacije s njima. To znači da na jednom mjestu možete vidjeti statuse svih svojih prijatelja na svim društvenim mrežama koje ste integrirali u svoj račun te se i dopisivati s onima koji su prijavljeni, a da se vi sami ne trebate prijaviti na tu mrežu. Ovo je iznimno zgodna mogućnost jer na jednom mjestu omogućava komunikaciju sa svim kolegama, bez imageobzira gdje su prijavljeni. Naravno, dijeljenje statusa u Messengeru vidljivo je i na vašim društvenim mrežama. Takvo prilagođavanje društvenim mrežama zahtijevalo je i promjene sučelja pa je, uz dosadašnji standardni prozor s kontaktima, lijeva strana proširena za prikaz ažuriranih statusa vaših prijatelja.

Slika 2. Novo sučelje u Messengeru

Slika 2. prikazuje povezivanje s društvenim mrežama. U okviru Povezivanje usluga treba kliknuti na ikonu odgovarajuće mreže te nakon toga unijeti korisničke podatke odabrane društvene mreže. Na taj način u lijevom stupcu možete vidjeti ažuriranja svojih prijatelja s dodanih društvenih mreža.

Slike profila i teme

Slike našeg profila i teme za program možemo mijenjati. Za promjenu slike koristite ove upute.

Teme za program omogućavaju postavljanje poosobljenog izgleda, odnosno pozadine programa prema našim željama. Postavljanje teme je vrlo jednostavno, a videoupute su dostupne ovdje.

Upravljanje kontaktima i sučeljem

Na raspolaganju su i standardne mogućnosti poput dodavanja prijatelja i prihvaćanja kontakata. U sljedećim filmovima možete pogledati kako dodati prijatelje u svoju mrežu ili prihvatiti zahtjev za prijateljstvo s nekom osobom:

1. Dodavanje prijatelja

2. Prihvaćanje kontakata

imageUkoliko vam više odgovara kompaktno sučelje te ne želite povezati Messenger s društvenim mrežama, možete jednostavno postaviti „minimalno“ sučelje. Klikom na svoje ime i prezime iz padajuće liste odaberite mogućnost Prebaci na kompaktan prikaz kako biste vratili kompaktno sučelje.

Slika 3. Kompaktni prikaz

Glasovni i videopozivi

U novoj su verziji mogući i videopozivi visoke kvalitete, ali i obični glasovni pozivi. Glasovni pozivi su s nama već neko vrijeme, a za ponavljanje gradiva može poslužiti sljedeći videozapis.

Da bismo vidjeli sugovornika, možemo koristiti mogućnost videopoziva. Za to nam je potrebna web kamera (obična ili s HD rezolucijom slike). Korištenje videopoziva je vrlo jednostavno što možete vidjeti u sljedećem videzapisu.

Dijeljenje datoteka i fotografija

Dijeljenje slika i fotografija je jedna od mogućnosti koju često koristim jer omogućuje brzo dijeljenje materijala ili dokumenata s prijateljima i suradnicima. Slanje datoteka ubrzava postupak jer ne moramo sastavljati poruku e-pošte te smo sigurni da će ju korisnik dobiti odmah.

Više informacija o slanju dokumenata i dijeljenju fotografija možete vidjeti ovdje.

Ovo su neke od osnovnih funkcija novog Windows Live Messengera. Vjerujem da ćete i sami pronaći još zanimljivosti koje će vam olakšati svakodnevno komuniciranje s kolegama te prilagoditi Windows Live Messenger svojim potrebama i zahtjevima.

Windows Live Galerija fotografija

matija_blagus

Matija Blagus

U programskom paketu Windows Live Essentials 2011 jedan od alata je i Windows Live Galerija fotografija. Alat je zamišljen kao središnje mjesto za spremanje i uređivanje slika i omogućuje da se uvezu fotografije s vlastitog fotoaparata te direktno uređuju unutar programa. Windows Live Galerija fotografija je poput svojevrsne biblioteke fotografija i videozapisa jer omogućuje jednostavno označavanje, sortiranje i pretraživanje fotografija i videozapisa. Dostupne su i razne mogućnosti uređivanja fotografija, njihovo poboljšavanje, prilagođavanje, spajanje i slično. Program se može instalirati s paketom Windows Live Essentials 2011, a postupak je opisan ovdje.

Videoupute za instalaciju programa

Sučelje programa je jednostavno i omogućuje brzo snalaženje u izbornicima. Program je preveden na hrvatski jezik, što je velika prednost. Namijenjen je kućnim korisnicima, jednostavan za korištenje i omogućuje osnovne operacije sa slikama, bez ikakvog predznanja za korištenje programa. Poznata alatna traka iz Office paketa olakšava snalaženje među funkcijama programa te brzo pronalaženje željene funkcije. Nakon instalacije programa za pokretanje, kliknite na Start, zatim na Svi programi te na Windows Live Galerija fotografija kako biste pokrenuli program.

Videoupute za pokretanje programa


 

clip_image002

Slika 1. Sučelje Windows Live Galerije fotografija

Iz alatne je trake vidljivo da program omogućuje dodavanje raznih oznaka na fotografije i kategoriziranje, uređivanje i traženje fotografija unutar albuma, stvaranje panoramskih slika te objavu na online servisima kao što su Facebook, YouTube, Flickr i drugi.

Označavanje fotografije i objavljivanje na online servisima

clip_image004
Slika 2. Alatna traka s prikazom mogućnosti za označavanje i dijeljenje fotografija

Na kartici Početna stranica nalaze se mogućnosti za uvoz, označavanje i dijeljenje fotografija. U dostupne albume možemo uvesti fotografije s fotoaparata klikom na Uvezi (fotoaparat mora biti spojen s računalom kako bi se prenijele fotografije na računalo) ili napraviti novu mapu kako bismo lakše sortirali fotografije. Dostupno je označavanje osoba, pisanje dodatnih opisnih oznaka, ocjenjivanje i obilježavanje fotografija te dodavanje geooznake (oznake mjesta na kojemu je fotografija snimljena). Tu su i mogućnosti dijeljenja fotografija s prijateljima na internetskim servisima jer pomoću nekoliko jednostavnih koraka možemo brzo postaviti željene fotografije na online servise ili ih poslati e-poštom kao privitak.

Videopute za objavljivanje fotografija na online servisima

Uređivanje fotografija

Želite li uređivati fotografije, u alatnoj traci kliknite na karticu Uredi. Odaberite fotografiju za uređivanje i kliknite na mogućnost Prikaži datoteku. Dobit ćete mogućnost detaljnijeg uređivanja fotografije i primjene raznih efekata na nju.

clip_image006
Slika 3. Uređivanje fotografije

Na Slici 3. su prikazane mogućnosti poboljšanja, uklanjanja neželjenih dijelova i crvenih očiju te dodavanje raznih efekata na sliku. Klikom na bilo koju od njih, željeni filtar primijenit će se na sliku i odmah će se vidjeti promjena koju je filtar uzrokovao. Ukoliko vam se ne sviđa određena prilagodba ili efekt, kliknite na mogućnost Vrati izvorno te će se fotografija vratiti u stanje prije uređivanja. Klikom na Zatvori datoteku izlazite iz uređivanja te će se pojaviti upozorenje da su sve promjene na slici automatski spremljene. Želite li vratiti originalnu fotografiju, ponovo kliknite na mogućnost Vrati izvorno, inače će umjesto originalne biti spremljena uređena fotografija.

Videoupute za uređivanje fotografija

Pretraga i prikaz fotografija

Vjerojatno ćete nakon nekog vremena skupiti veću količinu fotografija. Kako biste se lakše snalazili u mnoštvu i brzo pronašli fotografiju koja vam treba, na alatnoj traci se nalaze dvije kartice koje služe upravo za to: Traži i Prikaži. Klikom na karticu Traži dobivate popis mogućnosti pretraživanja koje su prikazane na Slici 4.

clip_image008
Slika 4. Mogućnosti pretraživanja fotografija

Moguće je vršiti pretraživanje prema datumima, ljudima koji se pojavljuju na slikama, ocjenama i slično. Definiranjem što više parametara pretraživanja dobivaju se bolji rezultati i brže pronalazi željena fotografija. U tome pomaže i mogućnost sortiranja unutar kartice Prikaži.

clip_image010
Slika 5. Prikaz datoteka prema određenim kriterijima

Kartica Prikaži nudi mogućnosti prikaza fotografija, odnosno filtriranje fotografija prema određenim kriterijima. Klikom na neku od mogućnosti, fotografije se sortiraju prema odabranim kriterijima te na taj način olakšavaju pronalazak željene fotografije.

Stvaranje panorame i ispis fotografija

Jedna od mogućnosti u Windows Live Galeriji fotografija je izrada panoramskih fotografija. Radi se o jednoj velikoj fotografiji napravljenoj iz više dijelova, odnosno fotografija. Jedini preduvjet je da svaka od fotografija koje spajamo u panoramu mora imati jedan zajednički dio kako bi ih program prepoznao i uspješno spojio u panoramsku fotografiju. Ova se mogućnost nalazi na alatnoj traci u kartici Stvori.

clip_image012
Slika 6. Pregled mogućnosti na kartici Stvori

Stvaranje panorame je vrlo jednostavno jer se sastoji od odabira nekoliko slika koje želimo spojiti i klika na mogućnost Panorama, a program će sam stvoriti impresivnu panoramsku fotografiju. U ovome dijelu mogu pomoći i videoupute za stvaranje panorame:

Unutar ovog izbornika su i druge mogućnosti – postavljanje fotografije kao pozadine za radnu površinu, sastavljanje više fotografija, naručivanje ispisa fotografija (kod vanjskih tvrtki) i slično.

Ukoliko ne želimo ispis kod vanjskih tvrtki, željene fotografije se mogu ispisati i na našem pisaču. Da biste ih sami ispisali, u glavnom izborniku odaberite Ispis iz padajućeg izbornika pa ponovo Ispis. Otvorit će se dijalog za ispis pa odredite postavke ispisa.

Iako je Windows Live Galerija fotografija alat koji je jednostavan za korištenje, nudi dosta mogućnosti za obradu fotografija. Kako je namijenjen za kućne korisnike, nema neke „naprednije“ funkcije poput komercijalnih inačica, ali će sigurno zadovoljiti većinu entuzijasta i pomoći im u organiziranju i uređivanju vlastitih fotoalbuma. Integracija s ostalim programima i društvenim servisima omogućava brzo dijeljenje fotografija s kolegama i suradnicima.

Windows Live SkyDrive

matija_blagus

Matija Blagus

U današnje vrijeme gotovo svakodnevno koristimo razne vrste prijenosnih memorija za pohranu raznih podataka, od raznih USB memorija do prijenosnih diskova. Postoji i rješenje koje nam nudi identičnu uslugu preko mreže, a zove se Windows Live SkyDrive. Radi se o svojevrsnom „mrežnom disku“ u oblaku u koji možemo spremiti do 25 GB vlastitih podataka. Prednost korištenja SkyDrivea nad klasičnim USB memorijama jest da podacima možemo pristupiti s bilo kojeg računala spojenog na internet. Vjerujem da će mnogi od vas isprobati ovu uslugu i uvjeriti se u jednostavnost korištenja i njezine prednosti.

Prijava i dodavanje novih mapa

Za početak korištenja usluge morate se prijaviti na stranicu skydrive.live.com pomoću svojeg Live ID korisničkog računa. Nakon provjere vašeg identiteta pojavljuje se stranica s vašim mapama.

image
Slika 1. Prikaz sučelja usluge Windows Live SkyDrive

Uz postojeće, možemo dodati i vlastite mape. Kliknite na Novo pa iz padajućeg izbornika odaberite mogućnost Mapa. Upišite ime za naziv nove mape, a želite li promijeniti postavke dijeljenja, odaberite mogućnost Promijeni kako biste odredili s kime ćete dijeliti informacije iz te mape. Važno je dobro odrediti postavke dijeljenja – osobne i privatne stvari označite mogućnošću Ja što znači da ćete samo vi imati pristup toj mapi.

Dodavanje datoteka na SkyDrive servis

Nakon što ste napravili proizvoljnu mapu, odnosno dali joj ime, klikom na Sljedeće dolazite do stranice na koju ćete postavljati vlastite dokumente i datoteke u mapu. Možete ih jednostavno prenijeti sa svog lokalnog diska povlačenjem datoteka u predviđeni okvir u prozoru SkyDrive servisa. Ukoliko vam više odgovara klasično prenošenje datoteka na server, kliknite na poveznicu Stranicu za standardno prenošenje te će se učitati stranica za pojedinačni prijenos datoteka. Ovdje se, uz standardno prenošenje datoteka, nalazi i mogućnost podešavanja veličina slika. Klikom na Prenesi ili Nastavi datoteke će biti prenijete u vašu SkyDrive mapu.

image
Slika 2. Izgled sučelja za prijenos dokumenata na SkyDrive


Rad s datotekama

Sve datoteke koje se prenesu na servis, mogu se i uređivati. Otvorite bilo koju mapu unutar svojeg SkyDrive servisa i dobit ćete popis datoteka koje se nalaze u njoj. Postavite li pokazivač miša pokraj imena datoteke, pojavit će se operacije koje možete obaviti s datotekom. Ukoliko je riječ o nekom od Officeovih dokumenata (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), bit će vam ponuđena mogućnost da otvorite dokument u pregledniku ili u programu. Otvaranje u pregledniku omogućava brzo i jednostavno uređivanje postojećih Officeovih dokumenata, bez potrebe ih otvarate u Officeovim programima. Važno je napomenuti da Office Web Apps (alat za uređivanje Officeovih dokumenata iz internetskog preglednika) ima samo osnovne funkcije uređivanja te da ćete za korištenje naprednih funkcija i alata trebati koristiti program Microsoft Office. Ako odaberete otvaranje u programu, vaš će dokument biti automatski otvoren u Microsoft Officeu te možete direktno uređivati dokument koji se nalazi na SkyDriveu. Mogućnosti za rad s ostalim dokumentima su standardne – dijeljenje, kopiranje, premještanje, preimenovanje, brisanje dokumenata i slično. Ukoliko kliknete na Više, pojavit će se dodatne mogućnosti za rad s datotekom.

image
Slika 3. Prikaz mogućnosti za rad s datotekama

Dijeljenje mapa i datoteka

Datoteke i mape na servisu možemo podijeliti i s drugim korisnicima, pri čemu nam je potrebna samo poveznica. Kako biste omogućili dijeljenje neke svoje datoteke, kliknite na mogućnost Dijeli te zatim na Dohvati vezu kako bi vam sustav dao poveznicu na vašu datoteku ili mapu. Tu poveznicu možete poslati svojim prijateljima i korisnicima kojima želite. Za podešavanje prava pristupa datoteci ili mapi uredite dozvole: za dijeljenje mapa kliknite na mogućnost Svojstva kako bi se otvorile dodatne mogućnosti za zadanu mapu. S desne strane vidjet ćete mrežnu adresu svoje mape pa ju kopirajte i proslijedite kome želite. Svaku od mapa možete i preuzeti na svoje lokalno računalo. Ukoliko kliknete na Preuzmi kao .zip datoteku, sadržaj mape bit će spremljen u zip datoteku koju možete slobodno preuzeti na svoje računalo.

image

Slika 4. Izgled prozora s prikazanim svojstvima mape

Detaljnije o dijeljenju datoteka i mapa možete vidjeti u videozapisu.

Povezivanje SkyDrivea u Windows Explorer

Često korisnici žele koristiti SkyDrive kao mrežni disk unutar Windowsa, što je vrlo zgodna mogućnost. Možete koristiti neke od alata koji nude stvaranje mrežnih diskova iz vašeg SkyDrivea. Jedan on poznatijih alata, a ujedno i besplatan je SkyDrive Explorer. Možete ga preuzeti s adrese te isprobati njegove mogućnosti.

Ukoliko ne želite koristiti posebne alate, za stvaranje mrežnog diska učinite sljedeće:

1. Pomoću Live ID-a prijavite se u svoj SkyDrive račun.

2. Mrežna stranica izgleda kao https://cid-1234567890abcdef.skydrive.live.com/. Podebljani dio između https://cid- i .skydrive.live.com/ predstavlja vaš ID te ga pribilježite kako biste ga mogli koristiti u sljedećim koracima.

image
Slika 5. Adresa SkyDrivea

3. U sljedećem koraku napravite poveznicu na mrežni disk. U izborniku Start odaberite Računalo te unutar prozora s diskovima kliknite na Dodaj mrežno mjesto.

image
Slika 6. Dodavanje mrežnog mjesta

4. U prvom i drugom prozoru čarobnjaka odaberite Dalje kako biste došli do prozora za upis mrežnog mjesta. U to polje upišite adresu svoje SkyDrive mape. Ukoliko želite povezati mapu koja se zove Public, upišite sljedeće: \\docs.live.net@SSL\1234567890abcdef\^2Public .

Prvi dio adrese je za sve korisnike isti i ne mijenja se. Nakon prvog dijela (\\docs.live.net@SSL\) upisujemo naš ID na SkyDriveu. Ovdje je upisan primjer, a vi morate upisati svoj koji ste zabilježili u 2. koraku. Nakon toga slijedi ime mape koju želite iskoristiti kao mrežni disk. Obavezno prije imena mape (u našem slučaju Public) upišite znak ^2 te u nastavku ime mape bez praznina.

image5. Nakon toga kliknite na Dalje kako bi se otvorio prozor u koji ćete upisati svoje Live ID korisničko ime i zaporku da biste se mogli povezati sa SkyDriveom.

 

Slika 7. Prijava na SkyDrive

6. U sljedećem koraku upišite naziv mrežnog mjesta te kliknite na Dalje i nakon toga na Završi. Prikazat će se sadržaj vaše mape na SkyDriveu. Toj ćete mapi moći pristupiti direktno iz Windows Explorera i raditi s njom kao da se nalazi na vašem lokalnom računalu.

Želite li pročitati izvorne upute na engleskom jeziku, pronaći ćete ih na ovoj stranici.

Windows Live kalendar

matija_blagus

Matija Blagus

Windows Live kalendar je usluga koja nam omogućuje bolju organizaciju obaveza i događaja. Dostupna je mogućnost međusobnog dijeljenja kalendara pa na taj način možemo znati u koje su vrijeme naši prijatelji slobodni za druženje, a kad su zauzeti raznim obavezama.

clip_image002Da biste koristili uslugu, prijavite se na stranici profile.live.com, unesite svoje korisničke podatke na stranici za prijavu te u padajućem izborniku Hotmail na vrhu stranice kliknite na Kalendar.

Slika 1. Izgled sučelja usluge Windows Live kalendar

Dodavanje novih događaja

U kalendar možete dodati novi događaj, rođendan i obavezu. Također je na raspolaganju i stvaranje novog kalendara. Da biste dodali događaj, iz izbornika Novo odaberite mogućnost Događaj i dodajte ga u svoj kalendar. Popunite osnovne podatke o novom događaju, tj. okvire Što, Gdje, Početak i Kraj. Na taj način se opisuje događaj, a dostupna je i mogućnost Cijeli dan čime događaj definiramo kao cjelodnevni.

Klikom na poveznicu Više pojedinosti mogu se definirati dodatne mogućnosti koje nisu dostupne u prozoru u kojem upisujemo osnovnu definiciju događaja. Označavanjem kvadratića Privatno događaj se može sakriti od drugih osoba jer će biti vidljiv isključivo nama. U izborniku Ukrasna oznaka događaj možemo označiti nekom oznakom kako bi bio uočljiviji i kako bismo se lakše snalazili u kalendaru. Jedna od praktičnih mogućnosti je i da kalendar može poslati podsjetnik na neki događaj prije nego će se dogoditi. To je svojevrsan podsjetnik i alarm, a zadaje se tako da u mogućnosti Pošalji podsjetnik odaberemo odgovarajuće vrijeme kad će nas podsjetnik podsjetiti.

Svaki definirani događaj u Kalendaru može se periodički ponavljati pa se, primjerice, neki događaj može ponavljati svaki tjedan u isto vrijeme. Popunjavanjem odgovarajućih polja definiramo kada će se i koliko puta događaj ponavljati. clip_image003Definiranjem mogućnosti Dostupnost određujemo jesmo li u vrijeme nekog događaja dostupni ili ne.

Klikom na gumb Spremi spremate događaj sa svim definiranim dodatnim mogućnostima.

Slika 2. Definiranje novog događaja


Dodavanje obaveza

U kalendar se mogu dodati i obaveze. Iz padajućeg izbornika Novo odaberite Obaveze i otvorit će se prozor u koji upisujemo osnovne podatke o obavezi.

Dodatne mogućnosti potražite klikom na poveznicu Dodaj više pojedinosti.

Ako neka obaveza ima viši prioritet od ostalih, u izborniku Prioritet odaberite jednu od clip_image005ponuđenih razina (Nisko, Normalno i Visoko). Postavljanjem datuma u okviru Krajnji rok određujemo krajnji datum do kojeg obaveza treba biti izvršena. Ukoliko odaberete ovu mogućnost, možete podesiti i slanje podsjetnika za obavezu. U okviru Opis ukratko opišite o kakvoj se obavezi radi te kliknite na Spremi kako biste dodali novu obavezu.

Slika 3. Dodavanje obaveze

Dodavanje rođendana

Dostupna je i mogućnost dodavanja rođendana. Klikom na Novo odaberite Rođendan kako biste unijeli rođendan željene osobe. Prilikom unosa rođendana automatski se koristi Kalendar rođendana u kojemu su spremljeni datumi rođendana svih vaših prijatelja. I ovdje je dostupna mogućnost dodavanja ukrasnih oznaka.

Klikom na Spremi spremamo rođendan te ga dodajemo u kalendar rođendana.

Brisanje događaja

Događaj se može i obrisati. Odaberite događaj koji želite izbrisati i na vrhu stranice kliknite na Izbriši. Potvrdnim odgovorom na sigurnosno pitanje događaj je uspješno izbrisan iz kalendara.

Dodavanje kalendara

U usluzi Live Kalendar može se koristiti više kalendara za bolju preglednost nad različitim događajima ili dijeljenje s drugim korisnicima. Ovo je korisna mogućnost jer na taj način naši prijatelji mogu vidjeti kada smo zauzeti.

Za stvaranje novog kalendara iz izbornika Novo odaberite Kalendar. Osnovne informacije unose se jednako kao i za događaje i obaveze. Napominjemo da treba podesiti mogućnost Zajedničko korištenje kako bi se definiralo hoće li kalendar biti javan ili ćemo ga dijeliti s drugim prijateljima. Klikom na poveznicu Uredi dijeljenje otvara se sigurnosno upozorenje pa kliknite na Spremi kako biste spremili prethodno unesene informacije.

Otvorit će se prozor s mogućnošću dijeljenja kalendara. Odabirom mogućnosti Nemoj dijeliti ovaj kalendar, kalendar će biti dostupan isključivo clip_image007vama. Odabirom mogućnosti Dijeli ovaj kalendar, otvaraju se mogućnosti definiranja s kime ćete ga podijeliti pa odaberite što vam odgovara i kliknite na Spremi kako biste spremili promjene.

Slika 4. Postavke dijeljenja novog kalendara

Pretplata na kalendare

Uz stvaranje vlastitih kalendara, možete se pretplatiti i na neke javne kalendare. Preduvjet za pretplatu je da morate znati njegovu URL adresu.

Na vrhu stranice kliknite na poveznicu Pretplatite se, odaclip_image009berite Pretplati se na javni kalendar te popuniti pripadajuća polja za URL adresu i naziv kalendara.

Klikom na Pretplati se na kalendar završavate postupak pretplate na javni kalendar te će on automatski biti dodan na popis vaših kalendara i moći ćete pregledavati događaje unutar njega.

Slika 5. Pretplata na javni kalendar

Windows Live Profil

matija_blagus

Matija Blagus

Usluga Windows Live Profil omogućava međusobno dijeljenje informacija s našim prijateljima. Mogu se postaviti vlastiti statusi, popis knjiga koje čitamo ili glazbe koju slušamo i slično. Profil omogućava i dodavanje prijatelja s kojima ćemo podijeliti informacije.

CARNet u sklopu edu.hr portala osnovnim i srednjim školama nudi pristup sustavu Microsoft Live@edu. Sve što vam treba je prijava pomoću korisničkog računa skole.hr na www.edu.hr kako biste s desne strane mogli odabrati Microsoft Live@edu. Učitat će se početna stranica Profila na kojoj možete ažurirati svoje podatke. Naravno, ova usluga dostupna je i ako imate otvoren bilo kakav Live ID račun. Dovoljno je prijaviti se na profile.live.com i početi koristiti uslugu.

image

Unos početnih informacija

Kada se prijavite na profil, na početku će vas dočekati čarobnjak za unos osobnih informacija. Na sredini stranice u okviru Dobro došli na svoj novi profil odredite kome će profil biti dostupan. Odaberite jednu od ponuđenih mogućnosti te kliknite na gumb Spremi, a nakon toga na gumb Zatvori.

U sljedećom koraku u predviđena polja upišite svoje ime i prezime te kliknite na Spremi.

Prema vlastitim željama popunite ostale podatke, postavite vlastitu sliku ili jednostavno kliknite na gumb Preskoči ako ne želite unijeti informaciju.

Ukoliko posjedujete profil na nekoj drugoj društvenoj mreži, imagemožete ga povezati s vašim Live Profilom. Kliknite na društvenu mrežu koju želite povezati s profilom te unesite korisničko ime i zaporku kako biste povezali svoje račune. Možete se povezati s YouTubeom, MySpaceom, LinkedInom i Flickrom.

Videoisječak u kojemu možete vidjeti detaljne instrukcije kako postaviti osnovne informacije.

Uređivanje osobnih podataka

Usluga Profil omogućuje dodavanje različitih informacija o nama, poput kontaktnih imagepodataka, općih informacija, podataka o obrazovanju i slično. Da biste uredili osobne podatke, u srednjem stupcu odaberite Uredi pojedinosti. Otvorit će se stranica koja omogućuje unos različitih podataka koji su razvrstani u sljedeće kategorije: Kontaktni podaci, Poslovne informacije, Opće informacije, Društvene informacije, Podaci o obrazovanju.

U svakoj kategoriji možete odabrati informacije koje želite unijeti, a također i za svaku od informacija možete definirati kome će biti dostupna odabirom mogućnosti Dijeljeno s. Na taj način sprječavamo prikazivanje osobnih informacija svim korisnicima te definiramo kome želimo dati pravo pristupa našim podacima.

Videoupute za uređivanje osobnih podataka:

1. Uređivanje osobnih podataka

2. Poslovne informacije

3. Društvene informacije i podaci o obrazovanju

4. Opće informacije

Osobne poruke

Usluga Profil omogućuje postavljanje osobnih poruka koje će biti dostupne vašim prijateljima. Ta osobna poruka može biti vaš status ili neka od zanimljivosti koju želite podijeliti s drugima. Uz tekstualnu poruku možete postaviti i fotografiju, vezu na neku stranicu ili dokument. Osobne poruke vaši će prijatelji vidjeti kao novost te ih na taj način možete brzo i jednostavno obavijestiti o nekoj zanimljivoj stranici, događaju i slično.

imageAko želite postaviti svoju osobnu poruku, pokraj slike profila odaberite Podijeli nešto novo te u polje upišite poruku. Kliknite na Podijeli kako biste je i objavili.

Prijatelji

Dodavanjem prijatelja na svoj profil proširujete skupinu osoba kojima će biti dostupna vaša ažuriranja i podaci. S desne strane nalazi se sekcija Vaši prijatelji te klikom na dodajte prijatelje na profil možete dodati svog poznanika na profil. Na imagetaj način možete vidjeti ažuriranje te osobe kao što i ona može vidjeti vaša. Možete pojedinačno unijeti ime ili adresu e-pošte kako biste pozvali osobu da se pridruži vašem profilu, a možete dodati i osobe iz ostalih društvenih mreža, iz Facebooka, MySpacea, LinkedIna, Gmaila, Outlooka i slično.

Ukoliko želite, možete podesiti da se ažuriranja nekog korisnika češće pojavljuju.

Teme

Profil omogućuje postavljanje nekoliko različitih vrsta grafičkih tema kako biste poosobili vlastiti profil. Možete postaviti dinamične i standardne teme. Ako koristite standardne teme, iz predloženih tema odaberite onu koja vam najviše odgovara jer je ona stalno ista. imageOdabirom dinamične teme i upisom vašeg trenutnog mjesta boravka, tema se mijenja ovisno o dobu dana i vremenskim prilikama u mjestu u kojem se nalazite. Za promjenu teme postavite pokazivač miša u gornji desni kut pokraj svojeg imena i prezimena kako biste aktivirali padajući izbornik i iz njega odabrali Više tema. Od dostupnih tema odaberite onu koja vam se najviše sviđa pa kliknite na Spremi kako biste postavili novu temu za profil. Ukoliko koristite dinamične teme, obavezno u predviđeno polje upišite mjesto u kojemu se nalazite.

Postavke privatnosti

Od velike važnosti je da pri dijeljenju osobnih informacijama obratimo pozornost na postavke privatnosti. One omogućuju prikaz informacija samo osobama kojima želimo dati pristup našim podacima. Usluga Profil omogućava detaljno postavljanje postavki privatnosti kako bismo u potpunosti mogli kontrolirati vlastiti profil. Dozvole se mogu podijeliti na tri glavne skupine:

1. Javno – drugi korisnici vas mogu pronaći pomoću tražilice, dok su vaše kontaktne informacije dostupne samo prijateljima koje odaberete.

2. Ograničeno – drugi korisnici vas mogu pronaći pomoću tražilice, dok vaša ažuriranja mogu vidjeti samo vaši prijatelji.

3. Privatno – samo vaši prijatelji vas mogu pronaći pomoću tražilice, a vaša ažuriranja vide samo odabrani prijatelji.

Postavke privatnosti možete podesiti ako u gornjem desnom kutu pokraj svojeg imena i imageprezimena iz padajućeg izbornika odaberete mogućnost Postavke privatnosti. Preporučljivo je ih postavite što detaljnije tako da kliknete na poveznicu Dodatno koja se nalazi na dnu stranice. Detaljne postavke podijeljene su u nekoliko kategorija kako bi bilo olakšano njihovo mijenjanje za određeni dio profila. Podesite postavke kako vam najbolje odgovara te kliknite na Spremi kako biste ih spremili.

Pregled programskog paketa Windows Live Essentials 2011

matija_blagus

Matija Blagus

slika1Windows Live Essentials je skup besplatnih programa koji korisnicima omogućuje jednostavno međusobno komuniciranje, dijeljenje fotografija, filmova, korištenje e-pošte, društveno umrežavanje i slično. U svojem najnovijem izdanju donosi mnogo novosti. Svaki od programa doživio je značajne promjene te su, uz promjenu grafičkog sučelja, dodane nove zanimljive i iznimno korisne funkcije. Povezivanje s raznim društvenim mrežama i servisima omogućeno je kroz sve programe unutar Windows Live Essentialsa te je na taj način omogućena brža i jednostavnija komunikacija i razmjena podataka. Dostupan je za sve korisnike operacijskog sustava Windows Vista i Windows 7 na 48 jezika, uključujući i hrvatski.

Novi paket Windows Live Essentials možete preuzeti ovdje, a dostupni su sljedeći programi:

 • Messenger
 • Galerija fotografija
 • Movie Maker
 • Mail
 • Writer
 • Obiteljska sigurnost
 • Windows Live Mesh
 • Messenger suradnik
 • Bing – traka
 • Outlook Packet Connector
 • Microsoft Silverlight

Instalacija

Nakon preuzimanja paketa, pokrenite datoteku wlsetup-web.exe čime ćete pokrenuti čarobnjaka za instalaciju (donja slika).

slika2

Možete instalirati cijeli paket sa svim programima ili odabrati programe prema vlastitom izboru.

Messenger i Messenger suradnik

Većini je korisnika iz paketa Windows Live Essentials najpoznatiji upravo Messenger. Najnovija verzija omogućava videorazgovore s prijateljima u HD (High Definition) kvaliteti, uz uvjet da posjedujete odgovarajuću web kameru. Sučelje programa je prošireno te je slika3dodana podrška za društvene servise što omogućuje povezivanje vaših Facebook, MySpace i LinkedIn računa s Messengerom pa se pomoću jedinstvenog sučelja mogu pratiti svi događaji na vašim omiljenim društvenim mrežama.

Messenger će sa svih povezanih računa društvenih mreža prikazati najnovije statuse, filmove, slike i slično. Možete vidjeti i koji je od vaših prijatelja dostupan te ga direktno kontaktirati preko Messengera ili preko neke od društvenih mreža. Sučelje je pojednostavljeno što omogućava brzo snalaženje i olakšano korištenje samog programa. Uz Messenger se nadovezuje i Messenger suradnik koji omogućuje dijeljenje i komentiranje zanimljivih mrežnih stranica s vašim prijateljima. Neke od zanimljivih tema pomoći i uputa za korištenje možete naći na ovoj stranici.

Galerija fotografija

Galerija fotografije doživjela je neke izmjene u sučelju kako bi se što bolje integrirala u samu okolinu novih Windowsa. Uređivanje slika dobilo je nekoliko novih mogućnosti i poboljšanja te je unaprijeđena mogućnost dijeljenja fotografija i njihovo postavljanje na razne servise. Označavanje osoba, ocjenjivanje slika, stvaranje panoramskih slika te pretraživanje slika prema zadanoj osobi samo su neke od mnogih funkcija koje nudi ovaj program.

Prikaz nekih od mogućnosti možete vidjeti na donjoj slici.

slika4

Više o Galeriji fotografija možete vidjeti ovdje.

Movie Maker

slika5Movie Maker je alat namijenjen uređivanju, organiziranju i dijeljenju videodatoteka. S ovim alatom vrlo jednostavno možemo napraviti razne videozapise s efektnim dodacima. Od dostupnih fotografija i pozadinske glazbe u nekoliko jednostavnih koraka možemo stvoriti dojmljiv videozapis te ga podijeliti s našim prijateljima na društvenim mrežama direktno iz samog programa. Svoje videozapise možemo spremiti na YouTube, Facebook, SkyDrive i dr. Unaprijeđene su mogućnosti uvoza s raznih uređaja i spremanje na razne medije i uređaje u standardnoj i HD kvaliteti slike.

Detalji o programu su dostupni na sljedećoj mrežnoj adresi.

Mail

slika6Slanje e-pošte, organiziranje rasporeda obaveza, uređivanje kontakata i još mnoštvo toga pruža nam program Mail. Pomoću ovog programa možete koristiti sve svoje račune e-pošte. Program nudi mogućnost izrade vlastitih kalendara obaveza, rasporeda, organizaciju e-pošte po raznim grupama i slično. Iako ne posjeduje sve mogućnosti koje ima Office Outlook, Windows Live Mail je zasigurno program koji će zadovoljiti sve kućne korisnike.

Više o Mail programu možete naći ovdje.

Live Mesh

Ukoliko želite pristupiti svojim podacima s bilo kojeg računala spojenog na internet, a da ne koristite vanjske diskove, potreban vam je Live Mesh. Ovaj slika7program omogućava sinkronizaciju podataka sa SkyDrive mrežnim diskom. Uz to možete sinkronizirati i favorite iz Internet Explorera te postavke iz svojeg Officea. SkyDrive je usluga koja omogućava da na vlastiti mrežni disk spremite do 5 GB podataka. Sinkronizacija podataka dostupna je i na Mac OS X operacijskom sustavu.

Detalje o programu možete potražiti ovdje

Writer

slika8Svi ljubitelji blogova zasigurno će ovaj program smatrati vrlo korisnim. Naime, Windows Live Writer je program namijenjen uređivanju osobnih blogova. Dostupni su najpopularniji blog servisi kao što su WordPress, SharePoint, Windows Live Spaces i drugi. Ukoliko želite pokrenuti vlastiti blog, zasigurno će vam pomoći upute autorice Gordane Sokol.

Obiteljska sigurnost

Obiteljska sigurnost služi za filtriranje nepoželjnih sadržaja za djecu. Program se slika9nadovezuje i nadopunjuje funkcije koje su ugrađene u Windowsov operacijski sustav te pruža potpunu kontrolu na dječjim korisničkim računima. S ovim programom možete blokirati pristup neželjenim mrežnim stranicama, ograničiti pokretanje određenih programa i igara, odrediti koliko se dnevno može koristiti računalo i slično, s glavnim ciljem zaštite djece.

Detalji o programu dostupni su na ovoj adresi.

Bing traka

Bing traka je dodatak Internet Exploreru koji omogućuje da brzo pristupite tražilici, pročitate elektroničku poštu, ali i podesite sigurnosne postavke. Traka je prilagodljiva te ju možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

slika10

Paket Outlook Connector

slika11Ukoliko posjedujete Outlook, paket Outlook Connector će vam omogućiti primanje pošte s Hotmail računa. Dostupna je kompletna sinkronizacija s Hotmail uslugom što, naravno, uključuje e-poštu, kalendare i kontakte. Ovaj paket omogućuje i da u Outlooku vidite društvena ažuriranja vaših prijatelja.

Microsoft Silverlight

slika12Microsoft Silverlight je dodatak za preglednik koji omogućuje interaktivni prikaz mrežnih stranica. Silverlight je zasebna mrežna platforma koja omogućuje da programe pokrećete na računalu, preko mreže ili mobitela. Neovisno o uređaju koji koristite, uz pomoć ovog dodatka je uvijek dostupno interaktivno prikazivanje mrežnih stranica.

Windows Live Essentials 2011 programski paket nudi mnoštvo različitih i korisnih alata koji nam mogu ubrzati rad i značajno pomoći u svakodnevnim poslovima. Svi su alati besplatni i prevedeni na hrvatski jezik, a jednostavnost njihova korištenja i mogućnosti koje nude zasigurno će privući mnoge korisnike – od početnika do profesionalaca.