Math Worksheet Generator

matija_blagus

Matija Blagus

Math Worksheet Generator program je koji će zasigurno pomoći nastavnicima matematike pri sastavljanju zadataka. Ovo je proizvod Microsoft Education Labsa i u potpunosti je besplatan. Na njihovim stranicama, osim ovog programa, možete pronaći još nekoliko zgodnih alata koji vam mogu zasigurno pomoći u nastavi. Namjena ovog programa jest automatsko stvaranje niza zadataka s pripadnim rješenjima, kako bi se nastavnicima olakšala izrada zadataka istog tipa. Uz neke unaprijed zadane oblike zadataka, moguće je unijeti i vlastite tipove zadataka. Ovo je stranica gdje možete preuzeti program. Više detalja o programu možete vidjeti u ovom videu.

Preduvjeti za instalaciju, zahtijevaju minimalno Windows XP s instaliranim Service Packom 2 te .Net Framework 2 ili noviji. Nakon što preuzmete program s gore navedene adrese, pomoću jednostavnog čarobnjaka možete proći kroz postupak instalacije. Program pokrećete klikom na Start > Svi programi te iz mape Microsoft Education Labs odaberete program Math Worksheet Generator.

Nakon što pokrenete program, otvorit će se prozor kao na slici 1.

slika 1Slika 1. Sučelje programa Math Worksheet Generator

Sama namjena programa je jednostavno stvaranje matematičkih zadataka istog tipa. Upisom ili odabirom nekih od primjera u programu, on će automatski stvoriti zadatke slične težine. Vi sami odabirete koju vrstu zadataka želite napraviti, a možete upisati i svoje vlastite primjere na temelju kojih će vam program pripremiti željeni broj zadataka. Nakon stvaranja zadataka, svi zadatci otvaraju se u Microsoftovom Wordu, s rješenjima zadataka na posljednjoj stranici.
Samo sučelje je jednostavno te omogućuje samo najosnovnije funkcije. Ukoliko želimo sami upisati neku jednadžbu ili tip zadatka prema kojemu želimo stvarati slične zadatke, to činimo upisom zadatka u pravokutnik Type your own. Da bismo odabrali koliko zadataka želimo napraviti, odaberemo broj uz Number of problems. Na taj smo način odredili sve veličine koje su programu potrebne. Klikom na gumb Create otvorit će se Microsoft Word s našim zadatcima i rješenjima. Preporučeno je koristiti Microsoft Word 2007 ili Microsoft Word 2010 zbog napredne podrške za formule. Ukoliko nemamo uopće instaliran Microsoft Word na našem računalu, program će napraviti HTML datoteku koju možemo otvoriti u bilo kojem internetskom pregledniku. Za početak ćemo slika 2prikazati kako koristiti već pripremljene predloške za stvaranje zadataka.
Primjerice, želimo pripremiti niz zadatak s kvadratnim jednadžbama. Ovaj primjer već imamo ugrađen u sam program pa ga možemo slobodno odabrati iz padajuće liste Choose a sample or recent problem.

slika 3Slika 2. Odabir kvadratne jednadžbe

Na padajućoj listi odaberemo vrijednost 2x^2+4x=30. Time smo odabrali primjer željene jednadžbe. Uz Number of problems možemo ostaviti vrijednost na 10 zadataka, zatim kliknemo na gumb Create. U Microsoftovom Wordu dobivamo zadatke kao što je prikazano na slici 3.

Slika 3. Prikaz generiranih zadataka u Wordu

Naravno, na zadnjoj stranici dobit ćemo i rezultate zadanih zadataka (slika 4).

slika 4Slika 4. Rješenja zadataka

Kao što smo i prethodno spomenuli, moguće je i uz predložene tipove zadataka unijeti i vlastite zadatke te zadati stvaranje više zadataka istog tipa. slika 5Ako želimo samostalno zadati tip zadatka, dovoljno je u pravokutnik Type your own upisati vlastite zadatke.
Kao primjer unijet ćemo sljedeću jednadžbu s 3 nepoznanice: 4x-3y+z=29, što je prikazano na slici 5. Kao i u prethodnom primjeru odaberite 10 primjera te kliknite na gumb Create.

Slika 5. Upis vlastitog zadatka

Ponovno ćemo dobiti Wordov dokument s nizom zadataka tog tipa te s rješenjima na kraju. Kao što je i vidljivo iz gornjih primjera, stvaranje zadataka pomoću ovog programa krajnje je jednostavno. Prikaz korištenja programa možete vidjeti na ovom videu.

Program može napraviti nekoliko različitih tipova matematičkih problema:

  • zbrajanje
  • oduzimanje
  • množenje
  • dijeljenje
  • razlomci
  • računanje s decimalnim brojevima
  • faktorijele
  • linearne jednadžbe
  • kvadratne jednadžbe

U donjoj tablici dat ćemo pregled nekih funkcija koje se mogu koristiti u programu.

tablica

Vjerujem da će ovaj program zasigurno pronaći mnoge nove korisnike te da će vam olakšati posao kod smišljanja novih zadataka.