Razredna natjecanja

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Sažetak

Naši učenici vole pokazati što mogu, znaju i što su naučili. Učenici nižih razreda baš i nemaju priliku pokazati svoja postignuća i dobiti zasluženo priznanje za svoj trud. Stoga smo mi, u 3. razredu OŠ Tučepi odlučili organizirati razredna natjecanja iz različitih područja kako bi svi učenici dobili svoju priliku. Trebalo je dosta vremena, truda, priprema i planiranja kako bismo sve organizirali i koordinirali ali trud isplatio jer su rezultati bili izvrsni, a učenici ponosni i oduševljeni vlastitim i uspjesima drugih učenika. Korištenje moderne tehnologije omogućilo je dinamičniju i bržu realizaciju svega planiranog.

Ključni pojmovi: razredna nastava, razredna natjecanja, moderna tehnologija.

Uvod

Djeca se vole natjecati! Vole svima pokazati kako su usvojili određene vještine, vole pohvale i pažnju drugih. U našem se školskom sustavu, osobito kod najmlađih učenika, na neki način guši isticanje izvrsnosti. Smotre, predstavljanja projekata i ideja, natjecanja za učenike najmlađe dobi, kod nas skoro da i ne postoje. Šteta, jer promicanje i napredak tehnologije, znanosti, umjetnosti, sporta uvijek na plećima nose najbolji. Stoga smatram kako je dužnost i odgovornost učitelja i svih ostalih odgajatelja pomoći učenicima prepoznati ono u čemu su dobri i potaknuti ih u njihovu daljnjem napretku. Važno je i obuhvatiti što više različitih područja kako bi svi učenici dobili svoju priliku.

U nedostatku organizacije takvih aktivnosti od strane države i županije, mi smo u 3. razredu OŠ Tučepi za kraj 1. polugodišta organizirali natjecanja iz gotovo svih nastavnih predmeta. Ove su aktivnosti učenicima najavljene nekoliko tjedana unaprijed kako bi se mogli pripremiti i kako bi ponovili nastavno gradivo. Za dan natjecanja odabrali smo posljednji nastavni dan u 1. polugodištu jer smo htjeli obilježiti i zaokružiti naš dosadašnji rad i postignuća. Za mjerenje uspješnosti provedenih aktivnosti koristili smo nekoliko različitih alata i metoda:

 • izražavanje raspoloženja i zadovoljstva učenika prije i nakon provedbe aktivnostislika 1 online glasovanjem
 • Excel tablice sa pojedinačnom i grupnom analizom odgovora
 • usmeno izražavanje mišljenja i stavova učenika o provedenim aktivnostima

U nastavku slijedi kratak opis odrađenih aktivnosti:

Razredosong je bilo natjecanje u interpretaciji pjesmica koje smo učslika 2ili na satima Glazbene kulture. Učenici su danima prije samog natjecanja formirali male grupe i uvježbavali izvedbu pjesmice koju su sami odabrali. Mogli su se koristiti razrednim instrumentarijem, a svoju izvedbu su mogli oplemeniti i prigodnom koreografijom. Imali su pravo promijeniti ugođaj, ritam, pa čak i vrstu skladbe: obraditi je kao jazz, preoblikovati joj plesni ili svečani ugođaj. Na dan izvedbe ždrijebom smo izvlačili redoslijed nastupanja, a ostali su učenici trebali poštivati pravila ponašanja za vrijeme koncerta: biti pristojni, pljeskom pozdraviti izvođače i sl. Nakon što su sve grupe izvele svoje glazbene točke, uslijedilo je online glasovanje. Koristili smo online aplikaciju za prikupljanje glasova Mentimeter kojoj su učenici pristupali snimajući pristupni QR kod kamerom na svojim tabletima. Rezultati glasovanja bili su dostupni odmah pa smo odmah i proglasili pobjednike koji su se za nagradu fotografirali pred cijelim razredom, te su im uručene simbolične nagrade u vidu školskog pribora.

Pisanje čestitki je bilo natjecanje u krasopisu i pravopisu. Učenici su dobili prazne čestitke za pisanje zamišljenom liku: baki Anici. Najprije smo se prisjetili pravila pisanja, a učenici su se upoznali i sa kriterijima po kojima će gotovi uradci biti vršnjački vrednovani:

 • baki je čestitan Božić i Nova godina,
 • slova su uredno i pravilno oblikovana,
 • poštivana su pravila pisanja velikog početnog slova i rečeničnih znakova,
 • jasno su vidljiva sva tri glavna dijela čestitke.

slika 3Nakon vršnjačkog vrednovanja utvrdili smo kako samo jedna čestitka ima ispunjene sve kriterije i ona je osvojila prvo mjesto, a za 2. i 3. mjesto se „borilo“ 5 čestitki s jednakim brojem bodova koje smo izložili na ploči pa smo za njih glasovali tajnim glasovanjem – po kriteriju izbora najljepše vizualno oblikovane čestitka. Pobjedničku trojku smo i nakon ove „natjecateljske discipline“ prigodno nagradili.

Oslikavanje čestitki je bilo natjecanje iz Likovne kulture tijekom kojeg su učenici pokazali zavidno poznavanje likovnog jezika i vještinu rješavanja likovnih problema. Na svakoj je čestitki iz prethodnog „natjecanja“ na naslovnoj stranici sitno napisan likovni problem koji bi učenik trebao riješiti radom na blagdanskom motivu po izboru uz uvažavanje navedenog problema: toplo-hladni, komplementarni ili neki drugi kontrast, harmonija u nijansama zadane boje i sl. Sve čestitke koje su udovoljile zadanim zahtjevima i na kojima su uspješno riješeni likovni problemi prošle su postupak estetskog vrednovanja tajnim glasovanjem svih učenika razreda. Trojka koja je sakupila najveći broj glasova nagrađena je na isti način kao i pobjednici prethodnih disciplina.

Računanje je bilo natjecanje u pisanom zbrajanju i oduzimanju u skupu brojeva do 1 000. Učenici su najprije upoznati sa propozicijama natjecanja i bodovanjem. Nasumično odabrani parovi su u 1. kolu rješavali zadatke koje su sami izvlačili iz „čarobne“ vrećice. Naglašeno je kako će u 2. kolo ići oni učenici koji budu osvojili najviše bodova nakon što se najprije utvrdi da su točno izračunali zadatak. Po 1 bod se moglo osvojiti iz:

 • točnog i urednog potpisivanja brojeva
 • pravilne primijene matematičkih pravila i preciznog dodavanja pomoćnih brojki
 • brzine rješavanja

Najuspješnija polovica razreda je u 2. kolu rješavala nešto složenije zadatke po istim pravilima, a najbolja trojka se borila za poredak rješavajući zadatke Matematičkog finala u kojima su trebali zadovoljiti dodatne uvjete npr. a + b = 456, a < 6; m – n = 156, n > 200 i sl.

Tijekom analize riješenih zadataka svi su učenici mogli „prepoznati“ pogreške koje se najčešće potkradaju u potpisivanju brojeva kod pisanog računanja, kao i u samom računanju. I ovog smo puta najuspješnije rješavače nagradili baš kao i ostale finaliste prethodnih „disciplina“.

slika 4Poznavanje prirode i društva je bilo natjecanje u poznavanju obrađenih nastavnih sadržaja ovog predmeta. Za ovu smo priliku pripremili kviz koji djeca najviše vole, a to je Kahoot! od 15 pitanja. Kako bismo bili sigurni da ne provjeravamo vještinu čitanja i razumijevanja pročitanog pitanja već isključivo gradivo Prirode i društva pitanja su se tijekom igranja kviza čitala na glas. Po završetku kviza aplikacija automatski nudi rezultate u Excel tablici pomoću koje smo lako utvrdili koja su pitanja učenicima bila najteža, koje gradivo treba dodatno proraditi, ali i koji su učenici bili najuspješniji u poznavanju gradiva ovog predmeta. I ovdje smo najbolju trojku nagradili fotografiranjem i sitnim školskim priborom.

Natjecanje iz Tjelesne i zdravstvene kulture smo zbog vremenskih (ne)prilika morali odgoditi i premjestiti u 2. polugodište. Početkom iduće kalendarske godine jedan ćemo dan provesti na travnjaku mjesnog sportskog centra i pokazati svoje dostignuća iz bacanja, trčanja, skakanja. A do tada nam ostaje lijepa uspomena na zabavne školske dane, igre i natjecanja u Veseloj učionici te dugi zimski odmor.

Zaključak

Zadovoljstvo učenika na početku posljednjeg nastavnog dana u 1. polugodištu bilo je vrlo dobro tj. poluoblačno, a zahvaljujući provedenim aktivnostima „popravilo“ se do odličnog tj. vrlo sunčanog! Provedena razredna natjecanja pokazala su još jednom kako se učenici vole i žele pokazati u onim aktivnostima koje im leže, za koje su se pripremili i uložili određeni trud. U razgovoru nakon provedenih aktivnosti pokazalo se kako učenici dobro prihvaćaju i uspjeh i neuspjeh, svjesni su kako iza dobrih rezultata stoji puno rada i truda te dobro prihvaćaju činjenicu kako u razredu postoje učenici kojima određene aktivnosti idu bolje, a nekima lošije. Učenici prihvaćaju svoj rezultat, vesele se vlastitom uspjehu i uspjehu svojih prijatelja. Posebno im je značilo kada su mogli vidjeti kako drugi učenici rješavaju određene zadatke ili rješavaju probleme koje na prvi pogled sami nisu znali kako riješiti. Potvrdili su kako je ovo natjecanje bila i prilika da nauče neke nove načine rješavanja i zapamte mjesta na kojima se najčešće griješi. Rezultati Excel tablica uglavnom su pokazali rezultate učenika slične onima koji su zabilježeni u eDnevniku tijekom cijelog polugodišta, te potvrdili kako nekim učenicima više odgovara usmeni, dok nekima pak više odgovara pisani oblik provjeravanja usvojenosti određenih sadržaja. Možemo reći kako se uloženi trud u pripremu i provedbu razrednih natjecanja isplatio jer su rezultati bili izvrsni, a učenici ponosni i vrlo zadovoljni.

STEAM i snalaženje u prostoru

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Prema Kurikulumu Priroda i društvo interdisciplinaran je nastavni predmet koji integrira znanstvene spoznaje prirodoslovnoga, društveno-humanističkoga i tehničko-informatičkoga područja. Likovna je kultura nastavni predmet čiji se sadržaji uspješno mogu povezati sa nizom tematskih cjelina kroz osmišljavanje projekata, interdisciplinarni pristup i međupredmetno povezivanje, a sve to učenicima omogućuje upoznavanje likovne i vizualne kulture te umjetnosti u njihovoj cjelovitosti i različitim aspektima života.

Stoga smo u 3. razredu OŠ Tučepi organizirali integrirane sate Prirode i društva i Likovne kulture kako bismo ostvarili ishode koji uključuju snalaženje u prostoru prema glavnim i sporednim stranama svijeta, te interpretaciju sadržaja likovnim izražavanjem. Proveli smo aktivnost izrade vlastitog ornament – kompasa!

Najprije smo se upoznali sa glavnim i sporednim stranama svijeta na hrvatskom i engleskom jeziku. Zatislika 1m smo proučili i isprobali različite vrste kompasa: „fizičke“ – u kućištima raznih oblika i boja (Slika 1), te one digitalne – aplikacije koje se mogu instalirati na pametni telefon ili tablet. U udžbeniku smo pronašli uputu kako takvu aplikaciju možemo instalirati na vlastiti uređaj.

Prodiskutirali smo ovu uputu. Prisjećajući se svega što smo do sada u školi naučili o sigurnom i odgovornom korištenju tehnologije odustali smo od te ideje iz više razloga:

– instaliranje ovakvih aplikacija zahtjeva spajanje uređaja naših učenika na Internet, uključivanje lokacije i GPSa, a sve to predstavlja sigurnosni rizik za učenike od 8 – 9 godina;

– metodom pokušaja i pogrešaka smo zaključili kako tableti koje koristimo u školi nemaju ugrađen magnetometar koji je neophodan za funkcioniranje ovakvih aplikacija.

Stoga smo odlučili iskoristiti micro:bit mikroračunala kojih u našoj Veseloj učionici imamo u velikom broju. Zahvaljujući uputama na IRIMovom portalu Izradi! (https://izradi.croatianmakers.hr) brzo smo izradili programe, te smo ih malo prilagodili kako bismo dobili micro:bit kompase na hrvatskom i engleskom jeziku (Slike 2 i 3). Za programiranje smo se koristili Microsoftovom open source platformom na https://makecode.microbit.org. Koristili smo se Block Editorovim raznobojnim blokovima za programiranje što je našim učenicima bio „poznat teren“ jer već treću godinu sudjeluju u radu izvannastavne aktivnosti Mali informatičari i od prvog se razreda svakodnevno u nastavi koriste 1:1 Android tabletnim uređajima. Gotove programe smo u par klikova prebacili na micro:bitove te odmah prešli na isprobavanje micro:bit kompasa po učionici.

slika 2slika 3

Zatim smo se poigrali magnetizmom. Učenici su naučili kako je glavni dio svakog „fizičkog“ kompasa magnetna igla te smo odlučili izraditi vlastite magnetne igre magnetizirajući pribadače za pano magnetićima za ploču. Kako bi koji učenik uspio svojom namagnetiziranom pribadačom privući drugu pribadaču – razredom bi se prolomio uzvik oduševljenja! Tu je proces slika 4izrade vlastitog kompasa malo zastao jer su učenici morali provjeriti što njihove namagnetizirane igle sve mogu privući u učionici i kako magnetna igla u kompasu reagira na približavanje drugog magneta odn. nekog drugog metalnog predmeta (slika 4). Nakon istraživanja i zaključivanja o magnetnim svojstvima predmeta u učionici dali smo se u nastavak izrade vlastitih kompasa. Učenici su svoje magnetne igle provukli kroz komadić pluta kako bi plivale u čaši vode i pokazivale smjer sjever – jug.

Nedostajalo nam je malo umjetničkog (Art) daška u svom tom STEMu! Stoga slika 5smo se odlučili na umjetničku izradu magnetske ruže. Na papiru smo strukturnim crtama i točkama, pazeći na simetriju, pokušali izraditi jedinstvene ornament – magnetske ruže na kojima smo istaknuli glavne strane svijeta, a u sredinu ruže postavili smo čašu sa našom magnetnom iglom (slika 5).

Veselju nije bilo kraja! Učenici su bili oduševljeni! Ponijeli su svoje uratke kućama i još iznijeli ideje od čega bi sve kod kuće mogli napraviti magnetne igle (iglice za šivanje) i čime bi ih mogli magnetizirati (magnetićima koje imaju kao ukrase na hladnjacima). Sigurna sam kako su se cijeli vikend u mnogim tučepskim domovima izrađivali kojekakvi kompasi i uživalo u novim otkrićima koje pruža STEAM.

Još se jednom tako pokazalo kako poticanjem prirodne radoznalosti, želje za učenjem i otkrivanjem svijeta oko sebe, učenici razvijaju zanimanje za prirodne i društvene pojave i odnose, usvajaju ključna znanja i koncepte navedenih područja te razvijaju vještine i stavove za promišljen, aktivan i odgovoran osobni doprinos zajednici te se na taj način učenici uvode u svijet istraživanja i spoznavanja prirode na njima zanimljiv i uzbudljiv način.

„Zarobimo“ jesen tehnologijom!

Primjenjivo i na druga godišnja doba Smiješak

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

S prvim suhim listovima došuljala se jesen i u 2. razred OŠ Tučepi! Uvukla se u likovne radove, priče i pjesme, u matematičke zadatke. Mi smo je odlučili “zarobiti” nizom aktivnosti koje su podrazumijevale korištenje moderne tehnologije tj. tableta jer se jedino na tabletima može do mile volje brisati, pisati, provjeravati i ispravljati pogreške, a da na kraju završni uradak bude uredan, čitljiv i svima zanimljiv! Uz korištenje tehnologije možemo se u trenu povezati i s prijateljima i provjeriti kakva je jesen koju su oni „zarobili“ u svom zavičaju! Evo kako smo mi primijenili modernu tehnologiju i stavili je u službu učenja o svijetu oko nas:

1. „Zarobili“ smo jesen u matematičkim čestitkama

Ove smo godine za školski jesenski sajam izradili vrlo neobične čestitke! Svaki je učenslika 1ik osmislio matematički zadatak riječima jesenske tematike, zatim je izradio QR kod u koji je „zarobio“ vlastiti zadatak riječima, a zatim je u aplikaciji za crtanje izradio jesensku sliku koja se idealno sljubljuje sa zadatkom. Zatim su učenici spojili QR kodove i slike i tako dobili zanimljive jesenske čestitke. Činjenica je da su naše čestitke bile pravi hit na sajmu i da su se učas razgrabile! Učenici su kupcima dali upute kako će svojim mobitelima očitati QR kodove sa čestitki, riješiti zadatak i poslati nam rješenje e-poštom. Najsretnijeg rješavača nagradit ćemo besplatnom zimskom čestitkom koje ćemo izraditi za zimski sajam – sad smo dodatno motivirani kad smo saznali koliko su nam jesenske QR čestitke dobro prošle na tržištu!

2. Dalmatinska jesen odletjela u Zagreb videokonferencijom

Na krilima uspjeha na jesenskom sajmu bacili smo se na pripreme za našu prvu, jesensku slika 2videokonferenciju. Povezali smo se sa drugašima iz OŠ Horvati iz Zagreba i njihovom divnom učiteljicom Suzanom Delić. Za naše smo nove prijatelje pripremili puno slika 3dalmatinskih plodova jeseni! Nakon predstavljanja i uvodnog upoznavanja svaki je tučepski drugaš za naše prijatelje sa sjevera pripremio kratku prezentaciju za svoj plod: kako se zove, za što je sve koristimo, je li biljka vazdazelena ili listopadna. Našlo se tu: šipaka, maslina, suhih smokava, kslika 4adulje, oraha… Zatim smo jedni drugima otpjevali po jednu jesensku pjesmu. Baš je bilo zabavno družiti se online! Bilo je posebno svečano jer su konferenciji nazočile i ravnateljice obije škole, a u našoj učionici smo imali i još dva gosta: nastavnicu matematike Sanju Nizić, te učiteljicu Nenu Rafaneli.

3. Jesenski plodovi „zarobljeni“ u online kvizu

Videokonferencije i online kvizovi odmah su zauzeli sam vrh ljestvice najdražih aktivnosti u učionici! Zato smo dogovorili nastavak suradnje sa drugašima iz OŠ Horvati, ali na jedan novi način: dogovorili smo zajedničko rješavanje pitanja na online kvizu putem videokonferencije! Tučepski su drugaši smislili pitanja za kviz o jeseni u našem zavičaju. Za svako je pitanje trebalo ponuditi jedan točan i nekoliko netočnih odgovora. Bilo je zabavno biti učiteljica učenicima koji su u sinergiji jedni druge nadopunjavali, smišljali pravilnu slika 5formulaciju, ispravljali netočan red riječi u pitanju. Vrhunac dana bio je trenutak kada je mali tučepski drugašić tražio da se iz pitanja „Što se radi od plodova masline?“ izbaci netočan odgovor „kvasina“ i ubaci „ocat“ jer je to prava riječ koju bi naši zagrebački prijatelji mogli razumjeti! Novu smo videokonferenciju započeli razmjenom informacija o sportovima koji se treniraju u oba razreda, o aplikacijama koje se koriste za vježbanje matematike, a zatim smo istovremeno, dijeleći zajednički ekran, a opet svatko iz svog razreda, odgonetavali točne odgovore o pitanjima o jeseni. Sat se munjevitom brzinom primaknuo kraju! Negodovanja zbog prekratkog sata bilo je sa obije strane!

Sigurni smo da ćemo se uskoro opet podružiti s prijateljima iz Zagreba i zajedno, jedni od drugih, učiti i o godišnjim dobima, o drugim zavičajima naše lijepe domovine! Hvala kolegici Suzani i njenim učenicima na divnom druženju! Ovim putem pozivamo i druge razrede, iz drugih dijelova Lijepe Naše da nam se pridruže pa da zajedno rastemo na krilima moderne tehnologije i zajedništva!

Aplikacije koje su korištene za opisane aktivnosti:

QR Code Generator
QR Code Reader
Draw & Color
Skype
Kahoot!

Ni rolanje ne ide bez IKT !

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Kako naučiti novu vještinu, steći nova znanja iz područja o kojem gotovo ništa ne znaš? Većina bi mojih vršnjaka u tom slučaju otišla u knjižaru i kupila knjigu ili CD. Možda bi se raspitali i saznali da u susjedstvu živi osoba koja tu i tamo daje instrukcije baš o onome što nas zanima.

Sve su te metode dobre i pohvalne, ali imaju i jednu bitnu manu: izbor naslova u knjižarama ili knjižnicama, osobito iz područja koja nisu općepopularna, zaista je ograničen, a financijska sredstva koja treba uložiti u nabavku knjiga ili plaćanje instruktora nisu zanemariva. Osim toga, postoje i vještine koje se teško mogu naučiti čitajući, a ni „instruktoru iz susjedstva“ nije lako provjeriti „reference“.

Srećom, 21. stoljeće nudi još jednu mogućnost: učenje putem Mreže Svih Mreža, uz gotovo beskonačan izbor autora i sadržaja koji se mogu odabrati.

I tako su mali tučepski učenici, polaznici Lanterninih aktivnosti „Rastimo uz pokret“ imali priliku učiti od najboljih, te naučiti rolati uz pomoć sadržaja na interetu!

Jednom kada čvrsto odlučite usvojiti novu vještinu, ništa vas ne može spriječiti! Na internetu možete pronaći brojne videomaterijale, pokazati ih učenicima, motivirati ih prikazom vještina najuspješnijih na planetu. To je i odlična prilika da im još jednom pokažemo kako se upornost uvijek isplati i kako je, za odlučnog pojedinca, samo nebo granica!

Pretražujući Internet saznali smo da je rolanje sport koji aktivira gotovo sve mišićne skupine, a može pomoći i u mentalnoj relaksaciji, te usporiti osjećaj starenja. To je aerobna aktivnost koja pruža izvrsnu priliku da se uz sport i mentalno opustimo. Također se poboljšava izdržljivost i opća kondicija, jača kardiovaskularni i respiratorni sustav, a sve to bez posebnog opterećivanja kralježnice i drugih zglobova, posebno koljena i skočnog zgloba, zbog čega je jako dobro i za ljude koji s istima imaju bilo kakvih problema. Tijekom rolanja, noge gurate u stranu, čime se posebno jačaju bočni mišići stražnjice, što nije slučaj kod trčanja.

Dolazak ljepših, proljetnih dana je bio još jedan razlog zbog kojega smo se bacili na detaljnije pretraživanje, te našli brojne filmiće sa uputama za apsolutne početnike, kakvi smo svi redom i bili!

Prije nabavke opreme i početka obuke potražili smo savjete na interetu, a tamo ih zaista ima napretek! Evo par vrlo zanimljivih i korisnih članaka:

Kako bi se polaznici Škole rolanja na pravi način i postepeno uveli u „kotrljajući“ svijet, trebalo je metodički pripremiti i pravilno dozirati sadržaje obzirom na nivo znanja polaznika. I tu su opet u pomoć priskočili materijali sa interneta i zahvaljujući velikom izboru gotovih priprema za sate rolanja (jedan od primjera), pripremili smo zgodan program za naše učenike kojim počinjemo od osnova:

 • Upoznavanje sa rolama i zaštitnom opremom
 • Održavanje ravnoteže i stabilnosti (treninzi na strunjačicama/travi)
 • Održavanje pravilnog položaja tijela i kako pasti bez posljedica
 • Osnovni oblici kretanja naprijed i zaustavljanje (obije noge)
 • Mijenjanje pravca, kretanje unatrag
 • Slalom, savladavanje prepreka
 • Prometna pravila, pravila rolanja u grupama – izlazak na šetnicu

Savjeta nikad dosta! Na interetu možete pronaći brojne materijale, a naši učenici najviše vole videa! Pregledali smo ih jako puno, komentirali ih i uspoređivali. Najviše su nas se dojmili:

Učenicima je posebno jak motiv bila i činjenica da je i njihova učiteljica, u 5. desetljeću svog života kupila role i štitnike, prevladala strah od pada te uz svoj laptop, korak po korak, savladala ovu prezabavnu vještinu!

Škola rolanja se održava svake srijede na igralištu pored OŠ Tučepi i učenici je obožavaju! Uz samu vještinu rolanja usvajaju i zdrave prehrambene navike (na treninge se nosi samo voda i voćka), šire svoj krug prijatelja, razvijaju svoje samopouzdanje i uče kako se iza svakog pada treba dignuti i nastaviti dalje!

Zahvaljujući internetu naši su dječaci vidjeli da i nije baš istina da se rolanjem bave samo djevojčice, te da ima jako puno dječaka i odraslih muškaraca koji su pravi virtuozi u ovom sportu.

Tučepi nude prekrasne uvjete za bavljenje svim vrstama „outdoor“ aktivnosti, osobito rolanjem, pa bi nam bilo izuzetno drago kada bismo mogli pronaći još sličnih udruga, pa tako steći nove prijatelje iz Hrvatske ali i šire koji vole isto što i mi: modernu tehnologiju i rekreaciju na svježem morskom zraku!

Možda bi, na samom kraju ovog članka trebalo još jednom podcrtati kako Internet nudi gotovo beskonačan izbor video materijala koji su se za sada pokazali kao najuspješnije obrazovno sredstvo. Izbor autora/učitelja različitog nivoa znanja i sposobnosti poučavanja, ponuda videosadržaja različite kvalitete te mogućnost usporedbe i selekcije, razvija kritičko mišljenje kod djece, otvara im nove vidike i daje uvid u spoznaje do kojih bi teško sami mogli doći .

Uzimajući u obzir sve navedeno, ali i iskustva iz drugih obrazovnih područja (npr. već opjevane matematičke poduke Tonija Miluna), neminovno se postavlja pitanje: preuzimaju li „virtualni učitelji“ obrazovni „teren“ i mora li se svakodnevno dolaziti u školu slušati i gledati uvijek istog učitelja, a kako bi se na najbolji i najkvalitetniji način usvojila nova znanja i vještine?

Sigurnost na internetu – naš dom

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Drugaši OŠ Tučepi vole učiti o sigurnom i odgovornom korištenju tehnologije! U ovoj školskoj godini svi učenici pohađaju izvannastavnu aktivnost Mali informatičari tijekom koje usvajaju nove vještine i znanja o sigurnosti na internetu. Stečena znanja svakodnevno primjenjuju radeći tijekom nastave na svojim tabletima , kod kuće dok igraju igrice ili istražuju internet.

20160210_115626Stoga je jasno da ih ni ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta nije dočekao nespremne! Učenici su došli na ideju kako bi bilo zgodno sve što su naučili predstaviti svima onima sa kojima dolaze u svakodnevni kontakt, a koji nemaju prilike učiti o ovoj prevažnoj temi. Stoga su na Malim informatičarima krenuli u izradu plakata koji bi im mogao pomoći u prezentiranju svega naučenog. Razgovarajući o različitim opasnostima koje na internetu vrebaju iza svakog klika, zaključili su kako je izgradnja znanja o ovoj temi slična gradnji nekog predmeta ili nove građevine. Tako smo za svoj plakat izabrali simbol kućice i krenuli u avanturu!

Na početku gradnje kućica ima samo gole zidove i u njima šupljine za buduće prozore i vrata. Upravo tako izgleda naš dom kada mi izlazimo na internet bez ikakvog znanja kako se zaštititi!

20160210_115701Mi smo najprije učili o ANTIVIRUSNIM PROGRAMIMA, pa su upravo oni postali prva linija obrane za našu kućicu! Instalirani antivirusni program daje našoj kućici prozore i vrata. Učenici su uočili kako naši tableti imaju antivirusni program koji se sam redovito ažurira i skenira naš uređaj. Ponekad savjesni i odgovorni učenici i sami skeniraju uređaj kako bi se još jednom uvjerili da je sve u redu!

Drugaši znaju da je kućica sa antivirusnim programom dobila prozore i vrata koji je štite isto toliko koliko stvarnu kućicu ti otvori štite od kiše, velike topline ili hladnoće. Međutim, drugaši znaju da se prozori i vrata vrlo lako mogu otvoriti ako nisu zaključani! Stoga dodatnu sigurnost, odnosno drugu liniju obrane našem domu daje odgovorno pretraživanje interneta. Učenici su naučili koji se podaci i kome smiju odavati na internetu. Zato smo se dogovorili da simbol druge linije obrane za našu kućicu budu oznake HTTPS. Drugaši su naučili da je to simbol za stranice koje imaju dodatno osiguranje i koje nam daju dodatnu sigurnost kad se od nas traži upisivanje nekih osobnih podataka.

Tako je naša kućica s oznakama HTTPS dobila čvrste i zaključane prozore i vrata! Ali, već i vrtićani znaju da zaključana vrata i nisu neka osobita prepreka provalnicima koji su čvrsto odlučili narušiti sigurnost našeg doma. Razgovarali smo o tome što bi našoj kućici dalo još veću sigurnost, što će oko nje podići čvrst, neprobojan bedem, nešto što nitko nepozvan ne može srušiti ili oduzeti. Složili smo se da bi jedini čvrst i neprobojan bedem za našu kućicu moglo činiti jedino ZNANJE – primjena naučenih znanja i vještina prilikom svakodnevnog boravka na internetu. Što budemo više učili i primjenjivali naučeno, bedem oko naše kućice postajat će sve čvršći i neprobojniji. Stoga smo počeli graditi bedem našim dosadašnjim saznanjima:

 • ne nasjedaj na primamljive ponude iz skočnih prozorčića
 • ne odaj svoje osobne podatke: ime, prezime, brojeve telefona, kartica…
 • neka ti virtualni prijatelji budu samo oni koje i osobno poznaješ
 • ne objavljuj svoje fotografije ispod kojih je tvoje ime i prezime
 • ne objavljuj tuđe fotografije ili uratke bez dopuštenja vlasnika
 • ne kupuj niti ne naručuj ništa bez znanja i dozvole roditelja
 • pravila pristojnosti u stvarnom i virtualnom svijetu su ista
 • ako ti netko nešto nudi ili te nagovara na stvari koje tebi čine neugodu, to odmah reci roditeljima ili učiteljici

20160113_102903

Zamolili smo nastavnicu Engleskog jezika da nam pomogne prevesti plakat na engleski, pa smo ga predstavili našim partnerima iz drugih zemalja, a ovaj na hrvatskom je odlično poslužio za predstavljanje učenicima iz naše škole, ali i roditeljima.

Naime, 2. veljače pozvali smo roditelje na javni sat „Sigurno i odgovorno korištenje tehnologije u Veseloj učionici“, tijekom kojega smo im prezentirali naš plakat, pokazali kako radimo na našim tabletima i što smo sve naučili. Roditelji su bili impresionirani i na kraju su priznali kako su i sami dosta toga naučili i spoznali koliko je ova tema važna i korisna za proučavanje. Pomogli su i letci koje su nam poslali djelatnici Centra za sigurniji internet, a koje smo, uz pomoć nastavnice Informatike, podijelili i drugim učenicima naše škole.

Ovogodišnji Dan sigurnijeg interneta obilježili smo i pregledavanjem i analizom videa i materijala na CSI.HR web stranicama, podržali smo Thunderclap kampanju i CSI.HR Facebook stranicu.

Učenicima se ipak najviše svidio video SIGURNOST NA NETU koji su još daleke 2010. izradili ondašnji trećaši, a koji je postigao veliki međunarodni uspjeh. Složili smo se da je sve ono što je na videu prikazano još uvijek vrlo aktualno i zanimljivo. Poslali smo poruku sadašnjim srednjoškolcima da nam je video u kojem oni igraju glavne uloge još uvijek No.1 !

Bilo im je drago! I oni su još uvijek ponosni na svoj rad. Ponosni su i na današnje učenike Vesele učionice koji su nastavili njihovim stopama i grade bedeme sigurnosti i odgovornog korištenja tehnologije oko svojih domova. Možda ih uspiju sagraditi dovoljno za cijele Tučepi. Možda i još dalje, tko zna? Sigurno je samo jedno – učenici Vesele učionice OŠ Tučepi nikada neće odustati!

Projekt TABLETI U 1. RAZREDU

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Prvašići OŠ Tučepi su u ovoj školskoj godini započeli svoje obrazovanje na poseban način, crtamo prva slova (640x480)onako kako i dolikuje učenicima 21. stoljeća: osim klasične pisanke i olovke tu su i tableti koji pomažu u usvajanju nastavnog gradiva, te znanja i vještina primjerenih dobu u kojem živimo. Iako nismo prvi u Hrvatskoj koji imaju digitaliziranu učionicu i tablete 1 : 1, mi smo definitivno prvi koji su nabavili sve što je potrebno bez financijske pomoći državnih institucija ili EU projekata – dakle, na način koji je dostupan odmah i svima: osloniti se na vlastite snage i biti uporan do ostvarenja zacrtanog cilja.

A cilj je jasan: digitalna pismenost je imperativ 21. stoljeća! Prvašić današnjice treba steći osnovna znanja i vještine za pravilno, odgovorno i sigurno korištenje tehnologije. Valjda je svima jasno da je već danas služenje tipkovnicom daleko češće u upotrebi od pisanja krasopisa olovkom po papiru. Gotovo se svi „vrtićani“ koriste digitalnim spravicama i internetom, a da ih nitko nije uputio niti u osnove sigurnog i odgovornog korištenja istih. Kada se na samom početku steknu pogrešne navike, teško ih je kasnije ispravljati – u velikoj većini naših škola se o tome govori tek od 5. razreda.

Nekoliko je važnih čimbenika utjecalo na donošenje odluke o pokretanju ovakvog projekta:

SLIČNI PROJEKTI VEĆ POSTOJE: Sudjelujući na brojnim on-line stručnim usavršavanjima na temu korištenja digitalne tehnologije u nastavi shvatila sam da uvođenje tableta u svakodnevni rad i nije tako komplicirano kako se na prvi pogled čini. Toliko kolega diljem EU to već radi godinama! I u našoj zemlji postoje škole koje ih već koriste. Osobiti motiv bio je i projekt IX. gimnazije iz Zagreba, a koji je na jednom od stručnih usavršavanja predstavila kolegica Arijana Blažić. Promotivni film koji je Samsung snimio u njihovoj školi motivirao je i mene, i roditelje mojih prvaša – sve koji su ga vidjeli!

DIGITALNI MATERIJALI: Izdavačke kuće napokon su izdale digitalne inačice udžbenika! Eto načina kako mojim prvašićima olakšati torbe! Projekt PETZANET i kolegica Lidija Kralj sa svojim je partnerima objavila toliko korisnog materijala! A potrudila sam se i sama naučiti koristiti aplikacije koje mogu pomoći.

VIRTUALNA UČIONICA: Na stručnim sam usavršavanjima naučila da postoji cijela lepeza sigurnih platformi koje nam mogu pružiti privatnost i zaštitu dok radimo sa digitalnim materijalima. Odlučila sam se za besplatni Google Classroom jer koristi Google Apps for Education koje koristim već godinama.

Podupiratelji projekta:

RODITELJI budućih prvaša su pristali jednoglasno! Pozvala sam ih na roditeljski sastanak nekoliko mjeseci prije početka školske godine. Pripremila sam se za taj sastanak kao nikada do tada. Nakon prezentacije cijele ideje jednoglasno su pristali poduprijeti projekt na sve moguće načine. Odlučili su sami financirati tablete koji neće stajati više od 1 000 kn po učeniku. Ipak se radi o prvašima… Roditelji su zaključili kako je investicija u tablete za ovakav projekt korisnija od investicije u „glamurozne“ rođendanske proslave i darove za Božić, Novu godinu i sl. Dogovorili smo i privatan razgovor u povjerenju za roditelje koji misle da neće biti u stanju sami financirati tablete, međutim, takvih nije bilo.

RAVNATELJICA je, uz Školski odbor i Učiteljsko vijeće, odobrila realizaciju projekta u našoj školi. Čak je i odlučila za cijelu školu uvesti E-dnevnike, pa kako za njih treba uvesti internet u sve učionice, riješen je i problem interneta za tablete mojih prvaša.

GEEKPROCESS je firma koja nam je jedina ponudila 20 tableta iste serije unutar zacrtanog budžeta. Projekt koji provode Carnet i Samsung za nas je bio nedostižan san jer sa cijenom od preko 180 000 kn za cijeli sustav u učionici od 20 učenika daleko je premašio naše financijske mogućnosti. Tableti koje smo sami nabavili i sva infrastruktura ovako je iznosila manje od 20 000 kn za cijelu učionicu! Tableti imaju garanciju od 2 godine i to je odlično! Susretljivi Geekprocessov voditelj riješio je nekoliko problematičnih tableta reklamacijom – u roku od nekoliko dana smo dobili nove!

MEDIJI: Novinari Slobodne Dalmacije oduševili su se projektom! U više su navrata izvješćivali cijelu regiju o našem projektu vjerujući kako će naša inicijativa ohrabriti i druge učitelje da približe nastavu novim generacijama. Vijest o našem projektu prenosila se i internetom, te su uskoro počele stizati poruke roditelja i učenika iz drugih krajeva koji su, baš kao i mi, smatrali da smo na pravom putu.

INFRASTRUKTURA: Osim interneta, trebao nam je i ormarić u kojem bi se tableti čuvali i kako rijesiti punjenje (640x495)punili. Pomogao je kućni majstor koji je osposobio već postojeći ormarić prema mojim uputama. Nekoliko produžni kablova, brava sa ključem i košare za prenošenje tableta iz učionice u prizemlju do ormarića na katu – problem riješen za par minuta! Nabavili smo i eksternu bateriju kojom smo u mogućnosti puniti po 2 tableta ako bi se ispraznili tijekom rada na satu. Nabavili smo i tablet „za goste“ – ukoliko bi koji učitelj ili učenik htio sudjelovati u radu. Taj nam tablet koristi i kao rezervni – ukoliko se dogodi koja nezgoda na satu.

Iako nam je malotko davao ozbiljne šanse za uspjeh, početkom listopada naši su tableti matematicki dvoboj (640x478)stigli i mi smo počeli! Prvaši su bili oduševljeni i izuzetno zahvalni zbog svih napora koje smo učinili kako bi imali nešto o čemu sanjaju svi ostali učenici. Odlično su prihvatili pravila ponašanja dok su tableti u učionici (nema trčanja u učionici, pravilno prenošenje tableta da ne ispadnu iz korica, čiste ruke…). Dogovorili smo se da ćemo papirnate udžbenike koristiti kod kuće, a u školi ćemo koristiti digitalne inačice koje sam svima instalirala.

slovarica (640x361)

Započeli smo sa vježbanjem pravilnog uključivanja i isključivanja uređaja, otvaranjem i zatvaranjem aplikacija, brigom o stanju baterije, crtanjem, korištenjem tipkovnice, aplikacijama za vježbanje čitanja i pisanja, slaganjem geometrijskih likova, brojevima i njihovim odnosima. Ove smo sadržaje integrirali u satove Hrvatskog jezika,Prirode i društva, Matematike i Likovne kulture.

Osnovslikanje prvi uratci (640x375)e sigurnosti na internetu obrađivali smo na Satu razrednika, a primjenjivali na svakom satu na kojem bismo koristili tablete. Najkorisniji su se pokazali kratki video isječci – crtići koji opisuju neku od tema (zaštita privatnosti, skočni prozori, antivirusni programi…), te PowerPoint prezentacije koje sam sama izradila, a u kojima je korak po korak objašnjeno korištenje svake od aplikacija.

ucenici pisu uciteljica ocjenjuje (480x640)Fascinantna je činjenica da je kod rada sa tabletima bilo dovoljno objasniti što treba raditi samo jedan jedini put – svi bi učenici odmah shvatili i počeli raditi – uključujući i učenicu sa ADHD-om, zbog koje svakodnevno nosim mikrofon i pojačalo jer učenica ima i oštećen sluh. Osobno sam se osvjedočila, kako je tablet izvrsno sredstvo za rad sa učenicima sa različitim zdravstvenim poteškoćama i problemima sa koncentracijom i pažnjom.

Kako kontrolirati što učenici rade na tabletima?

Ono čega se učitelji najviše boje – da će učenici za vrijeme nastave koristiti tablet za neke svoje „poslove“, mi smo ovako riješili:

 • tableti su aktivni samo kada radimo na određenom zadatku
 • svaka aktivnost koja uključuje korištenje tableta pomno je promišljena i označena u pripremi za sat (ja to radim zelenom bojom) i ima striktno vremensko ograničenje
 • nakon proteka vremena za zadatak koji uključuje upotrebu tableta SVI učenici stavljaju tablet u stanje mirovanja i zaklapaju ga u korice
 • imamo i pravilo da svaki učenik koji ne poštuje vremensko ograničenje i stavljanje tableta u stanje hibernacije može biti opomenut samo jedan put. Već drugi put učiteljica mu oduzima tablet i daje na korištenje papirnati komplet udžbenika (jedan takav komplet uvijek stoji u mom ormaru u učionici). Ovo smo pravilo primijenili samo jedan jedini put – iza toga izoliranog slučaja nitko od učenika nikada nije prekršio ovo pravilo i na tabletu radio nešto što nismo zadali. Striktno i dosljedno poštivanje dogovorenih pravila jedini je put prema uspjehu projekta.

Pravilo: koliko rada na tabletima, toliko sporta, vježbanja i rekreacije

I prije nego su tableti stigli u učionicu, uvježbali smo slijedeću rutinu:

 • nakon rada na tabletima razgibamo vrat, kralježnicu i ruke; te odradimo vježbe za održavanje tonusa očnih mišića
 • petominutna jutarnja gimnastika je SVAKODNEVNA i OBAVEZNA
 • roditelji su se obavezali sve učenike upisati na neku sportsko-rekreacijsku aktivnost
 • gotovo svakodnevno potičem učenike da pričaju kako provode vrijeme na svježem zraku
 • redovito i često idemo na pješačke rute kao dio terenske nastave iz Prirode i društva …

I tako, malo po malo, približio se i kraj školske godine. Tableti su nam, na čuđenje i divljenje svih, još uvijek u dobrom stanju i vjerno nam služe – vjerujemo i iduće godine! Ova je godina prošla u privikavanju svih, usvajanju pravila i osnovnih vještina. A iduće godine nadamo se otići i korak dalje … Nadamo se i suradnji sa učenicima iz drugih škola… O tome više idući put!

Top lista najdražih aplikacija mojih prvaša:

 1.  Math Duel
 2. PicsArt for Kids
 3. Tangram – 7Blocks
 4. Kids Numbers and Math FREE
 5. Google Docs
 6. Glaskalica
 7. Slovarica

Najdraži video o sigurnosti na internetu:

Poslušajte što su prvašići rekli o projektu:

“Školski timovi” radionica stručnog usavršavanja za

eTwinning ambasadore 8. – 10. studenoga 2012, Atena, Grčka

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

“Školski timovi” naziv je radionice kojoj bi, vjerujem, gotovo svaki učitelj želio prisustvovati, jer su upravo kvalitetni timovi garancija za brojne radionice, projekte i sve druge zanimljive aktivnosti u školi, ali i izvan nje. Ako se u isto vrijeme ostvari i mogućnost posjetiti Atenu, grad-muzej, jedan od najstarijih gradova na svijetu, kolijevku demokracije – svima je jasno da se radi o prilici koja se teško propušta.

Radionici je prisustvovalo 128 ambasadora iz gotovo cijele Europe te nekolicina predstavnika Nacionalnih službi za podršku (NSS). Aktivnostima je prisustvovalo i troje hrvatskih eTwinning ambasadora: Marlena Bogdanović, Ljiljana Badrov-Frleta i Silvije Devald (Lidija Kralj nam je baš nedostajala!). Tu je bila i Dunja Babić, predstavnica naše Agencije za mobilnost i programe Europske unije (NSS).

Trodnevni skup bio je organiziran u četiri dvorane Divani Palace Acropolis hotela, u samom podnožju legendarne atenske Akropole. Program je započeo pozdravnim govorima predstavnika grčkog Ministarstva, NSS-a i neizostavne gospođe Anne Gilleran, predstavnice European Schoolneta i Središnje službe za podršku. Svi su sudionici bili podijeljeni u četiri grupe i kružno su se izmjenjivali na četiri radionice: “The New TwinSpace”, “School Teams”, “10 things an ambassador should know” i “Communicating eTwinning to teachers”.

Radionice su se mozaično izmjenjivale i s dva, tzv. Poster sessiona, s ukupno 21 prezentacijom ambasadora iz desetak zemalja. Osobito bih istaknula prezentaciju našeg kolege Silvija Devalda, koji je predstavljao “Twinspace Workshops” – rad hrvatskih ambasadora.

Tijekom radionica imali smo se priliku prisjetili aktivnosti koje su odrađene u proteklih sedam godina postojanja eTwinninga – njegov rast i ulazak u brojne europske škole. Upoznati smo s mogućnostima novog, osvježenog portala, osobito s novim TwinSpaceom te smo imali prilike vidjeti što eTwinning čeka u bliskoj budućnosti, o njegovoj ulozi u novom programu “Erasmus for all”, koji se priprema za razdoblje 2014-2020.

Osobito je bilo korisno vidjeti što i kako rade kolege diljem Europe te naučiti ponešto novoga: upoznati se s mogućnostima određenih besplatnih programa iznimno upotrebljivih u radu ambasadora, ali i svakodnevnom radu učitelja: Answergarden (zanimljiv način grafičkog prikaza rezultata anketiranja), Pivot (izrada animacija od jednostavnih crteža), QR Code (optički transfer informacija), Wallwisher (pitanja-odgovori-feedback) te već poznate lepeze Google Dokumenata, SlideSharea i mnogih drugih.

Na kraju smo zaključili kako je upravo vještina komuniciranja jedna od najznačajnijih vještina koje bi trebale krasiti svakog ambasadora, a to je ujedno i područje na kojem se svi želimo dodatno usavršavati. Vjerujem da upravo ovakvi skupovi pomažu postizanju ovoga cilja.

Organizatori skupa – grčki NSS, pobrinuo se da sudionicima pokažu djelić prebogate OLYMPUS DIGITAL CAMERAkulturne baštine, stoga su posljednju večer organizirali posjet predivnom Acropolis Museumu. Monumentalnost ove građevine, stav i način prezentacije neprocjenjivog blaga iz antičke Grčke te vremena prije i poslije drevne Atene i Sparte; sve nam je to pokazalo koliko su Grci zapravo ponosni na svoju prošlost, na svoj udio u znanosti, umjetnosti – kulturi cjelokupnog čovječanstva. Svima nam je bilo jasnije koliko Grcima teško pada trenutna gospodarska pa i politička situacija u njihovoj prekrasnoj zemlji.

Sigurna sam da se većina sudionika vratila u svoje zemlje puna dojmova, novog elana i vjetra u leđa za još kvalitetnije djelovanje: promicanje tolerancije i suradnje među narodima, širenje eTwinning zajednice i podizanje kvalitete eTwinning projekata.

Korisne poveznice:

Što učitelji očekuju od eTwinning ambasadora – pripremio grčki NSS
Plenarno predavanje
Motivacija učitelja

Radionice:

Upoznajmo Grčku:

Rad na međunarodnom projektu:

sinergija ljubavi, dobrote i zajedništva

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Nakon višegodišnje suradnje s Agencijom za mobilnost i programe EU i jednogodišnjih priprema projektne dokumentacije, Osnovnoj školi Tučepi odobrena su sredstva iz EU fondova za rad na dvogodišnjem projektu: Comenius školskom partnerstvu osam europskih zemalja: Njemačkoj, Portugalu, Francuskoj, Rumunjskoj, Turskoj, Švedskoj, Grčkoj i Hrvatskoj. Cilj je ovog projekta proučavanje „Fascinantnog svijeta bajki Europe“. Najvažniji proizvod projekta – njegova najveća vrijednost je upravo razvijanje tolerancije, poštivanja različitosti i stvaranje boljih odnosa i čvršćih veza među ljudima. A to se u Tučepima upravo i dogodilo!

Što je Comenius donio u Tučepe:

Naša škola i Tučepi imali su čast, po prvi put u svojoj povijesti, biti prvim domaćinomravnateljima, učiteljima i projektnim koordinatorima iz EU, od 13. do 20. listopada 2012. Biti domaćinom jednoj ovako velikoj internacionalnoj grupi: (18 članova iz 7 europskih zemalja) bio je veliki organizacijski zalogaj za našu malu školu, ali je i donio novo ozračje, uzbuđenje i zajednički rad:

 • svi su se učitelji i osoblje OŠ Tučepi angažirali oko priprema: sa svojim su učenicima pripremali materijale za uređenje škole, sudjelovali na likovnom i literarnom natječaju za izradu zajedničke slikovnice, otvorili gostima svoje učionice i svoja srca, ugostili ih u našoj školi, organizirali nezaboravnu zajedničku večeru u konobi „Ranč“ – s bezbroj jela koja su sami pripremili, uz zvuke naše dalmatinske klape koju su doveli, uz ples, pjesmu i smijeh;
 • Ravnateljica OŠ Tučepi, Lolita Pašalić; Općina Tučepi, na čelu s gospodinom Antom Čobrnićem i zamjenikom Vijekom Šimićem te Turistička zajednica Tučepi i gospodin Ivo Mravičić organizirali su za naše goste ručak dobrodošlice u konobi „Postup“, kružnu vožnju brodom i poklone za svakog sudionika skupa.
 • Fra Nediljko Šabić, tučepski župnik, među prvima je shvatio svu važnost i vrijednost ovog događaja, ne samo za našu školu, već i za naše mjesto i cijelu zemlju te se svim srcem uključio u organizaciju i pripremu programa za naše goste. Organizirao je nezaboravan izlet u Zaostrog, berbu mandarina i vožnju lađama po delti Neretve, tradicionalni ručak: puru i brujet u Momićima te satove povijesti, malu školu ljekovitog bilja i bilja našeg zavičaja – našem blagu koje je pomagalo i othranilo tolike generacije naših predaka. Po količini materijala koji je fra Nediljko pripremio, bilo je sasvim jasno da se za ovo pripremao danima, u znak zahvalnosti prema pripadnicima zemalja koje je sve redom posjetio i koje su nam, u teškim trenutcima u našoj prošlosti, bile od velike pomoći.
 • Osim izleta u Neretvu, našim smo gostima organizirali i izlete u Split, Trogir, pokazali im Malakološki muzej i ostale kulturno-povijesne znamenitosti Makarske te im „odškrinuli poklopac Škrinjice“ – prekrasne etnografske zbirke u Gornjim Tučepima.
 • Djelatnici „Vile Marija“, u kojoj su sudionici ovog sudionici u splituprojektnog sastanka bili smješteni, dali su sve od sebe: organizirali transfere gostiju luksuznim kombijem, pružili maksimum gostoljubivosti i uslužnosti te pomogli da sve planirane aktivnosti budu i ostvarene. U njihovoj konferencijskoj sali održali smo brojne sastanke: dogovorili buduće korake partnerstva, uspoređivali školske sustave partnerskih zemalja, uspostavili internet platformu projekta i osposobili sudionike za njeno korištenje. Tu smo predstavili i bogatstvo naše tradicionalne književnosti, osobito rad našeg „hrvatskog Andersena“ – I.B. Mažuranić i prikazali animiranu verziju njene „Šume Striborove“ na engleskom jeziku.

Kolege iz partnerskih škola, čak i oni s dugim stažem u međunarodnim projektima, nisu se mogli sjetiti da je itko i ikad bio ovako toplo primljen i ugošćen.

Svi sudionici ovog projekta, dužni su, po povratku u svoju zemlju, održati sastanke s roditeljima i kolegama, napisati članke za medije o svemu što su doživjeli u našoj zemlji. Sigurna sam da će naša dobrota i zajedništvo otvoriti oči i srušiti predrasude brojnih Europljana te da će Tučepi i naša Hrvatska postati omiljena turistička destinacija – bajkovito mjesto koje svakako treba posjetiti. Lijepu su sliku u Europu poslali naši djelatnici, naši mještani. Tučepi su još jednom pokazali što mogu i koliko vrijede, a poruke s utiscima naših gostiju koje svakodnevno stižu upravo govore tome u prilog.

Opis projekta „fascinantni svijet bajki Europe“:

U prvoj će godini projekta svaka zemlja proučavati vlastite bajke, dok će u drugoj razmjenjivati i uspoređivati bajke partnerskih zemalja. Tu je i lutka EUGENIA – objedinjujući element projekta, putovat će od zemlje do zemlje i vodit će svoj dnevnik (pišu ga djeca). Tako će nastati zajednička bajka o EUgenijinom putovanju: pustolovine s bajkovitim likovima koje je srela u svakoj partnerskoj zemlji.

Ostale aktivnosti projekta:

 • uspostaviti Europski kutak u svakoj od partnerskih škola
 • pokrenuti zajedničku internetsku stranicu
 • izraditi logo projekta
 • provesti upitnik među učenicima i njihovim roditeljima o njihovim iskustvima s bajkama
 • izraditi „bajkovite“ kalendare, rječnike, snimiti pjesme iz bajki, vlastiti film
 • organizirati čitalačke večeri, predstave, prezentacije …

Sam rad na ovom projektu, među ostalim aktivnostima, uključuje i organizaciju osam projektnih sastanaka: po jedan u svakoj od partnerskih zemalja. Naša je škola dobila tu čast da bude organizatorom 1. projektnog sastanka.

Prijevod elektroničke poruke jedne od sudionica sastanka u Tučepima, od 22. listopada 2012.:

„Jučer smo stigli kući – bez ikakvih problema. Ovdje, u Rumunjskoj, vrlo je hladno: 9 stupnjeva, i mi sada ne možemo vjerovati kako nam je lijepo i toplo bilo u Tučepima…

Danas, u 13 sati imamo Učiteljsko vijeće u školi, na kojem ćemo našim kolegama prenijeti naše utiske i fotografije iz Tučepa. Pokazat ćemo svima kako je prekrasna vaša Hrvatska i kako krasni ljudi tamo žive. Hvala za sve, Mioara.“

Neki od komentara sudionika tijekom sastanka:

 • Hvala vam, vi ste Hrvati najbolji. (Turska)
 • Živite u prekrasnoj zemlji, zavidim vam. (Rumunjska)
 • U vašoj se školi poslužuje najbolja kava koju sam ikad pila. (Grčka)
 • Ovdje ću kupiti kuću. Kako se kreću cijene nekretnina ovdje? (Švedska)
 • Sve je bilo savršeno. Svaka vam čast. (Njemačka)
 • Bilo nam je prekrasno, šteta što se moramo vratiti kući. Vidimo se opet u siječnju! (Portugal)
 • Ovdje je predivno. Vaša je škola prekrasna. Svoje ću učenike učiti pisati vaša pisana slova! (Francuska)

Primjena moderne tehnologije u izgradnji mostova među školama:

Projekt PRIJATELJSTVO – Finska i Hrvatska

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Zaista su brojne mogućnosti i koristi koje učitelji mogu ilogomati koristeći eTwinning (više o tome na www.etwinning.net)! O nekima ste od njih mogli čitati u članku Learning Labs – eTwinning prilika za stručno usavršavanje, u Pogledu kroz prozor, broj 23, listopad 2010.

eTwinning redovito organizira stručna usavršavanja diljem Europe, a stručno usavršavanje na moju omiljenu temu: Korištenje digitalnih medija u nastavi, mene je posebno zainteresiralo. Mojoj sreći nije bilo kraja kada sam primila obavijest da je moja prijava prihvaćena i da mi je dodijeljena stipendija za eTwinning stručno usavršavanje na University of Applied Sciences u Helsinkiju, u Finskoj. Otišla sam tako, u studenom prošle godine, puna očekivanja i s ambicioznim popisom ciljeva:

 1. Naučiti što više o primjeni digitalnih medija u nastavi;
 2. Upoznati i zahvaliti prof. Jukki Orawi, čijem sam istoimenom seminaru prisustvovala online i koji me je oduševio svojim pristupom radu, količini, kvaliteti i načinu predstavljanja sadržaja;
 3. Pronaći kolegu iz Finske koji je spreman za međunarodnu suradnju s mojom školom.

Treba li naglašavati da su dani u Finskoj prebrzo prošli, a ja sam se vratila preplavljena prekrasnim dojmovima i ponosna na činjenicu da sam u cjelini ostvarila sve ono što sam planirala!

Osobito sam bila sretna što sam, od brojnih kolega koje sam upoznala u Helsinkiju, upoznala i jednoga koji je bio posebno zainteresiran za uspostavu suradnje među školama: gospodin Mikko Lume, ravnatelj osnovne škole u malom finskom mjestu Rovaniemiu, svima bolje poznatom kao selu Djeda Božićnjaka! Po povratku u Hrvatsku, na moju su elektroničku adresu uskoro počele stizati poruke iz Finske. Gospodin Lume me je povezao s kolegicom Heli Raihonnen, učiteljicom 4. razreda, koja je oduševljeno pristala na suradnju s našom školom. Izmjenjivali smo poruke, pisamca, crteže. Svi smo zajedno polako učili koristiti elektroničku poštu, programe za pregledavanje i uređivanje teksta i fotografija kako bismo što bolje upoznali naše prijatelje i njihov zavičaj, a i kako bismo im pokazali zavičaj u kojem živimo, a koji se tako jako razlikuje od njihovog! Nama je Dalmatincima osobito uzbudljiva bila ova poruka, koja nam je stigla sredinom ožujka, u vrijeme kada mi već polako pripremamo kratke rukave:

„Oh, blago njima!“, uzvikivali su moji učenici, smatrajući da bi se i oni usudili izaći i igrati nogomet na -38 C! A do jučer, malobrojni su izlazili na buru i desetak stupnjeva „ciče“ dalmatinske zime.

Kako je to sada bilo smiješno! Mojim se učenicima ideja o ledenim stolicama kao simbolu prijateljstva učinila prekrasnom i nikako im nije bilo jasno kako su s takvom idejom mogli osvojiti tek 3. mjesto. Zaključili su da, sjedeći na takvoj stolici, nikako ne može biti hladno onome koji sjedi na njoj jer ga grije ljubav i snaga prijateljstva!

chair1chair2chair3

Odmah smo odlučili da ćemo i mi pokrenuti sličan projekt – projekt PRIJATELJSTVO!

Poslali smo im novu poruku elektroničke pošte i izložili ideje svojim prijateljima u Finskoj:

 • i mi bismo izrađivali nešto lijepo za svoje prijatelje! Svojim bismo uratcima pokazali koliko nam je prijateljstvo važno;
 • mi nemamo snijeg, zato ćemo koristiti sve moguće likovne tehnike i materijale;
 • postavit ćemo novu, zajedničku mrežnu stranicu za naš projekt;
 • na kojoj ćemo objaviti fotografije naših radova;
 • mali će prijatelji u Finskoj također sudjelovati na mrežnoj stranici: pregledavat će naše radove, glasovati i tako odabrati najuspješnije, koje ćemo nagraditi diplomama;
 • svi će sudionici projekta dobiti prigodne zahvalnice.

Finci su oduševljeno prihvatili naš prijedlog. Krenulo se na posao!

rad na projektuvlak prijateljstva

Da bi projekt zaista bio prijateljski, pozvali smo i učenike iz drugih razrednih odjeljenja u našoj školi. I ne samo njih! Iskoristila sam Proljetnu školu HPKZ-a (poveznica na stranicu HPKZ-a) u Opatiji (Tema: Hrvatska na pragu EU, 21. – 23. ožujka 2011.), na kojoj sam održala izlaganje, ali i iskoristila priliku da pozovem kolege iz drugih škola da nam se pridruže u ovom projektu.

Svi su zainteresirani upućeni u detalje projekta i na svoje su elektroničke adrese dobili potrebne materijale o projektu, kao i ovaj mali podsjetnik:

Radovi su uskoro počeli pristizati. Kolegice iz OŠ Slano iz Slanog i OŠ Bana Josipa Jelačića iz Zagreba pridružile su se učenicima iz OŠ Tučepi. Naša je zajednička mrežna stranica rasla i iz dana u dan postajala sve ljepša i sadržajnija (možete pogledati ovdje). Nestrpljivo smo dočekali trenutak kada su iz Finske stigli rezultati glasovanja – svi su pohrlili na mrežne stranice projekta i zajednički se veselili osvojenim bodovima.

Posebno su svečani, ali i dirljivi, bili trenutci kada su u učionicama u Slanom, Zagrebu i Tučepima organizirane posebne svečanosti na kojima su učenicima uručivane diplome. Pljeskalo se iskreno, od srca, osvajačima prvih triju mjesta koji su nagrađeni diplomama, kao i svima ostalima kojima su uručena priznanja. Primili smo toliko poruka oduševljenja zbog sudjelovanja u ovom projektu, Prijateljstvo na djelu! Neke od komentara objavili smo i na mrežnoj stranici projekta.

Osobito su me razveselile elektronička pisma koja su počela pristizati nakon što smo završili s radom na ovom projektu. Zahvaljujući činjenici što je mrežna stranica projekta bila dostupna svima na internetu – mostu druženja i prijateljstva, za naš projekt su saznale sa ravnateljem iz Rovaniemiai kolegice iz drugih škola u zemlji, ali i šire. Svima se svidio naš rad, mnogima je bilo žao što nisu prije saznali za ovu aktivnost i što je rad na projektu završio. Ostavili su svoje kontakte, sa željom da im se javimo ako bismo i u budućnosti organizirali slične aktivnosti. I sam je ravnatelj škole u Rovaniemiu, s početka ove priče, sretan zbog lijepe suradnje koju su ostvarili naši učenici. Najavio je i svoj posjet te nestrpljivo očekujemo njegov dolazak. Naša će se suradnja, po svoj prilici, nastaviti i u novoj školskoj godini. Već se veselimo novim aktivnostima i novim projektima!

Jedan nastavni sat o sigurnosti na internetu

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

U našoj je školi u školskoj godini 2010./2011. po prvi put pokrenuta izvannastavna aktivnost Virtualna učionica koja ima dva osnovna cilja:

 • raditi na pripremama i provedbi projekta o internetskoj sigurnosti „Učenici učenicima“ te
 • ostvariti suradnju s partnerskim školama iz 10 različitih europskih zemalja.

Prvi cilj naše nove sekcije ostvaruje se pripremama cijelog niza nastavnih satova o sigurnosti na internetu koje svojim vršnjacima iz drugih razreda održavaju učenici iz Virtualne učionice. Upravo će ovdje i biti riječi o jednom takvom nastavnom satu.

Nositelji nastavnog sata

 • 9 učenika 5. razreda, članova Virtualne učionice. Oni su osmislili sat, izradili PowerPoint prezentaciju, priredili upitnik, izradili obrazovni film, nacrtali slike i plakate i redovito dolazili na pripreme i probe.
 • Učiteljica Marlena Bogdanović – voditeljica sekcije: predlagala je, kopirala, rezala, prikupljala, planirala susrete, nabavljala materijal i obavljala slične pripremne radnje.

Provedene aktivnosti

Osnovno nastavno sredstvo bila je PowerPoint prezentacija jer su se učenici prilično usavršili u korištenju njezinih mogućnosti i vole tako raditi. Šareni slajdovi vodili su nas kroz:

1. Ciljeve nastavnog sata

 • Provjeriti koliko učenici znaju o internetskoj sigurnosti,
 • razmijeniti iskustva,
 • naučiti nešto novo,
 • zabaviti se,
 • družiti se s učenicima iz drugih razreda i iz drugih škola,
 • darivati jer smo osvojili nagradu na europskom Teach Today natječaju o čemu smo pisali u „Pogledu kroz prozor“.

2. Plan sata

 • Najava i objašnjavanje pravila nagradnog upitnika koji se ispunjava dva puta: na početku i na kraju nastavnog sata (za provjeru naučenog),
 • obrada glavne teme: društvene mreže, cyberbullying i zaporke (metoda izlaganja, razgovora, prikazivanje videoisječaka),
 • naši mali savjeti za odgovorno korištenje moderne tehnologije (i iznošenje vlastitih iskustava i primjera iz svakodnevnog života),
 • naš obrazovni videozapis o sigurnosti na internetu (za ponavljanje naučenog).

Reakcije učenika

 • Učenici su se nemalo iznenadili kada su shvatili da će im sat održati njihovi vršnjaci! Početna skepsa je postupno splašnjavala da bi je pri kraju sata zamijenilo iskreno zadovoljstvo. I oni su poželjeli pripremiti jedan nastavni sat za druge učenike!
 • Učenici predavači imali su prilike osjetiti kako je učiteljima i to „na vlastitoj koži“. Priznali su da nije nimalo lako pripremiti jedan nastavni sat ako hoćeš da bude zaista zanimljiv. Vidjeli su i koliko je važno da svi učenici na satu budu pažljivi i ne ometaju rad predavača.
 • Poneki hrabriji učenik je priznao kako mu ova tema nije osobito zanimljiva, ali je bilo zanimljivo zato što su o sigurnosti na internetu govorila djeca.

Korišteni obrazovni sadržaji

PowerPoint prezentacija, nagradni upitnik (pitanja, listići za rješavanje i šablone za brzu provjeru rezultata), obrazovni videozapis o internetskoj sigurnosti vlastite proizvodnje, materijal dobiven na eTwinning tečaju o internetskoj sigurnosti: NetSmartz videozapisi o zaporkama, cyberbullyingu i društvenim mrežama, crteži-plakati učenika o svim navedenim temama, poveznica na našu mrežnu stranicu o sigurnosti na internetu i adresa naše e-pošte o ovoj temi (virtualna5@gmail.com).

Metode i sadržaji koji su učenicima odgovarali i koji nisu

 • Nagradni upitnik je bio pun pogodak! Svi su se učenici jako trudili oko odgovora – ne želimo vjerovati da je to bilo samo zbog lijepih nagrada koje smo pripremili za njih Smiješak.
 • Odlično su reagirali na obrazovni videozapis – nakon projekcije su shvatili što su njihovi vršnjaci u stanju izraditi. Poželjeli su i oni obraditi pokoju nastavnu temu tako da o njoj snime film.
 • Jako im se svidio naš prijedlog kako smisliti i zapamtiti dobru zaporku. Zdušno su se bacili na smišljanje lako zapamtljivih rečenica, od kojih su prva slova svake riječi postajale zaporke. Bilo je tako smiješnih prijedloga! Neke ćemo sačuvati za objavu u našem školskom listu „Vrutak“ .
 • Bilo je prilično teško navesti učenike da razgovaraju o svojim iskustvima s društvenih mreža, osobito kada su (još jedanput) čuli kako se Facebook profil ne bi smio imati bez navršenih 13 godina.
 • Kako je u tom razredu već bilo iskustava s uznemiravanjem druge osobe preko mobitela, za ovu temu nije trebalo poticaja. Bilo je teško zaustaviti optuživanja i prozivanja i prihvatiti da je ljudski pogriješiti i da svi griješimo. Složili smo se da je najvažnije pogrešku priznati, zatražiti ispriku i paziti da se slično više ne ponovi.
 • Posebno im se svidio drugi dio nagradnog upitnika gdje je, umjesto da se odgovara s da ili ne, trebalo razmisliti o primjerima poruka e-pošte koje su im pročitane i odgovoriti čini li im se ta poruka opasnom ili bezopasnom. Neki su učenici ostali šokirani kada su čuli da su te poruke stvarne, da zaista postoje. Neki su priznali da su i sami primili slične poruke…

  A šablone za provjeru rezultata (prozirnice s otisnutim točnim odgovorima), postale su hit! Već se priprema izrada sličnih i za neke druge prigode.

 • Nakon naših savjeta učenici su se počeli prisjećati različitih primjera spama, pop-up poruka koje su i sami vidjeli. Čuli smo i da su roditelji nekih učenika već imali iskustva sa skupim računima za mobitele kao i probleme s virusima koji su nepažnjom pokupljeni.

Što bismo promijenili sljedeći put

 • Zaista bismo voljeli kada bismo za održavanje sata o sigurnosti na internetu mogli nagrade za najbolje u upitnikuizdvojiti jedan blok-sat, a ne samo 45 minuta, ali je zbog pretrpane satnice to gotovo nemoguće izvesti.
 • Rado bismo se povezali s nekim sličnim razredom i sat o ovoj temi ostvarili kao videokonferenciju. Bojim se da ćemo zbog teških materijalnih uvjeta i na to morati pričekati.
 • Sljedeći put bismo za nagradni upitnik pripremili malo teža pitanja jer naši učenici o ovoj temi znaju jako puno.

Preporuke kolegama

 • Mislim kako bi o ovoj temi s učenicima trebalo početi raditi najkasnije u 4. razredu, a to je uzrast učenika koje poučavaju učiteljice/učitelji razredne nastave. Jasno je da bi predavanja trebali održati oni koji o tome nešto više i znaju, a da su u isto vrijeme sposobni i voljni napraviti i zanimljivo predavanje. Sigurna sam da bi sve učiteljice/učitelji razredne nastave rado prihvatili pokoje zanimljivo predavanje gosta predavača, a to može biti kolega informatičar, student, pripravnik, možda čak neki roditelj. Mislim da je naša ideja o učenicima predavačima jako dobar put, potvrđen u praksi.
 • Nikako nije dobro o ovoj temi (pa ni o drugim temama) govoriti samo jednom godišnje (na Dan sigurnosti na internetu). Treba iskoristiti svaku priliku, pogotovo ako se u razredu dogodi slučaj povezan s ovom tematikom.
 • Jedina prava prevencija je obrazovanje – moderna tehnologija je svuda oko nas, ne možemo se praviti da je ne vidimo i da se nas ne tiče.

nas edukativni pano

Tu su nove generacije, naši učenici digital natives – oni kojima je moderna tehnologija urođena, u krvi. Oni konstatiraju: „Mi živimo u digitalnom svijetu“ , a zatim se pitaju, „U kojem svijetu žive moji učitelji? Za kakav me to svijet oni pripremaju?“

 • Toplo preporučam sljedeći videozapis:

Projekt o internetskoj sigurnosti „Učenici učenicima“

marlena_bogdanovic 

Marlena Bogdanović

Sažetak

U OŠ Tučepi se s grupom učenika koji sudjeluju u radu izvannastavne aktivnosti Virtualna učionica gotovo cijelo prvo polugodište radilo na pripremama projekta „Učenici učenicima“. Riječ je o svojevrsnom poučavanju o sigurnosti djece na internetu i odgovornom korištenju moderne tehnologije u kojoj su učenici, članovi sekcije Virtualna učionica, svoje vršnjake podučavali od temi internetske sigurnosti posjećujući ih u njihovim školama. Snimljen je i obrazovni videozapis, a projekt je prijavljen na natječaj za učitelje osnovnih i srednjih škola iz cijele Europe. Nekoliko dana prije zimskog odmora učenika primili smo obavijest da je projekt osvojio 1. nagradu – naš je projekt proglašen najboljim, a voditeljica projekta, učiteljica Marlena Bogdanović, dobila je titulu Učiteljica mjeseca prosinca!

Kako smo saznali za ovaj natječaj, što smo radili i kako smo se pripremali, možete saznati iz dokumenata u prilogu – Prijave i Intervjua.

O Programu Teach Today

Organizacija Teach Today (www.teachtoday.eu ) nastala je suradnjom 31 europskog ministarstva obrazovanja i gotovo svih najutjecajnijih korporacija s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije kao što su: Facebook, Google, Microsoft, MySpace, Orange, Telecom, Vodafone, T-mobile… Posebno bih istaknula partnersku organizaciju European Schoolnet (Eun) koju čini mreža 28 europskih ministarstava obrazovanja, a posvećena je podupiranju škola za učinkovitu i odgovornu uporabu tehnologije u učenju, promicanju europske dimenzije i podizanju kvalitete obrazovanja u Europi. Ovo udruženje je europski predvodnik u području suradnje škola te, u suradnji s Europskom komisijom, nastoji izići u susret odgojno-obrazovnim potrebama mladeži i učitelja kako bi s novostečenim vještinama uspjeli u društvu znanja. Inovativnim projektima, inicijativama i partnerstvima, udruženje European Schoolnet vršnjacima omogućuje razmjenu ideja i mogućnost međusobnog učenja.

O natječaju

Teach Today je pokrenuo natječaj kako bi pronašao nove inovativne projekte s područja internetske sigurnosti u školama diljem Europe. Natječaj je bio otvoren za sve učitelje koji rade ili su radili u obrazovanju kao i za njihove mentore (teacher trainers).

Da bi pristupili natječaju, učitelji su trebali poslati kratak opis svog projekta (maksimalno 400 riječi) na Teach Today Blog.

U prijavi – postu trebalo je navesti:

 • opis projekta koji se provodi ili namjerava provesti u učionici, a koji služi za poučavanje učenika o odgovornom korištenju novih tehnologija kao što su internet, mobilni uređaji, društvene mreže, online igre i sl.,
 • pedagoške metode, pristupe i strategije poučavanja koji će se primijeniti.

Post je trebao biti objavljen na jednom od službenih europskih jezika (mi smo izabrali engleski).

Kriterij ocjenjivanja

Ocjenjivački sud činila su dva pedagoška eksperta European Schoolneta i jedan predstavnik uglednih korporacija – partnera Teachtodayja (opis partnera možete pronaći na adresi www.teachtoday.eu ). Izbor se temeljio na tri glavna kriterija:

 • inovacija (35 %) – razvija li projekt mišljenje i kreativnost učenika, nudi li nove pristupe u rješavanju ovog problema,
 • održivost (35 %) – može li se predočena ideja širiti na druge i može li biti okosnica promicanju odgovornog korištenja novih tehnologija,
 • uključenost učenika (35 %) – koliko će učenici biti aktivno uključeni u rad na projektu.

Sustav nagrađivanja

Od 1. listopada 2010. do 1. veljače 2011. godine svakog prvog dana u mjesecu stručni žiri Teach Todayja dodjeljuje titulu i priznanje Učitelja mjeseca – učitelju koji objavi najinovativniji projekt za taj mjesec. Pobjednik dobiva i:

 • kopiju autoriziranog članka o svom projektu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Teach Todayja,
 • poveznicu na svoj rad koji će biti proslijeđen europskim školama. Koristit će i resurse partnera kao što su, primjerice, Twitter i Facebook, kako bi pobjednički rad dobio na popularnosti koju i zaslužuje,
 • novčanu nagradu od 400 € (200 po proglašenju, a 200 nakon provedbe projekta i napisanog završnog izvješća),
 • učitelj mjeseca bit će pozvan na Europski sastanak o internetskoj sigurnosti – u roku od godine dana od proglašenja,
 • pobjednički će rad biti zaštićen svim autorskim pravima – kao originalno autorsko djelo. Bit će i licenciran (više na www.creativecommons.org ) te će tako svi koji bi ga ubuduće htjeli koristiti na bilo koji način, biti upozoreni na uvjete korištenja.

U prilogu

  Prijava našeg projekta,

  Intervju – telefonski razgovor o projektu s predstavništvom u Velikoj Britaniji – dan nakon proglašenja

Learning Labs – eTwinning prilika za stručno usavršavanje

marlena_bogdanovic

Marlena Bogdanović

Zahvaljujući promotivnim aktivnostima hrvatske Agencije za mobilnost i programe EU, prošle sam se školske godine upoznala s portalom eTwinning, odličnim servisom s obiljem mogućnosti koje se nude svakoj europskoj školi. Dobila sam jedinstvenu priliku koristiti brojne eTwinning alate i sudjelovati u nesvakidašnjim oblicima profesionalnog usavršavanja učitelja.

Činjenica je da, u vrijeme recesije i užurbanog načina života, teško možete dobiti mogućnost za učenje od vrhunskih europskih stručnjaka te u relativno kratkom roku naučiti puno novoga i upoznati puno novih kolega spremnih na suradnju i zajednički rad. A sve u vrijeme kada to odgovara polazniku tečaja (usred noći, ujutro…) i za cijenu internetske veze i malo slobodnog vremena.Od brojnih alata ponuđenih na eTwinningu, za početak sam izabrala Learning Events kojima se može prisustvovati korištenjem sučelja eTwinning Learning Lab.

Learning Events su kratki, intenzivni online tečajevi različite tematike. Vode ih eksperti iz odabranog područja i uključuju aktivan rad na zadacima i suradnju s učiteljima diljem Europe. Za većinu tečajeva radni je jezik engleski, a primijetila sam kako su neke od tema obrađene na njemačkom i francuskom jeziku. Od bogatog izbora različitih područja odlučila sam se za ova tri:

 • „Podcasting in the creative classroom“ (listopad 2009.), tečaj upotrebe podcasta u nastavi, koji nam je predstavio Sebastian J. Dorok, predavač na više njemačkih fakulteta, višestruko nagrađivan za svoj rad na ovom području (npr. 2005. od korporacije Apple Computers).
 • „The creative use of media“ (studeni 2009.), o korištenju različitih alata i modernih medija u nastavi, koji je vodio Jukka Orawa, vrhunski finski stručnjak za područje novih medija, edukator i istraživač s helsinškog Sveučilišta za umjetnost i dizajn.
 • „eTwinning approaches for primary schools“ (ožujak 2010.), praktičan tečaj na kojem smo vježbali kako osmisliti i razraditi projektne ideje u razrednoj nastavi, a koji nam je prezentirala Miriam Schembri, učiteljica i edukatorica s Malte.

Kako se prijaviti, kako sudjelovati?

Na stranici eTwinning Learning Lab treba ispuniti prijavu za odabrani tečaj. Ukoliko je prijava prihvaćena, na adresu e-pošte budućeg polaznika dolazi zaporka pomoću koje se možete prijaviti na tečaj. Jednom dobivena zaporka vrijedi za sve buduće tečajeve na koje ćete se možda prijaviti. Nakon toga ne preostaje ništa drugo nego pričekati datum početka tečaja. Možete se prijaviti i koji dan ranije i urediti svoj profil, pogledati što će se i na koji način na tečaju raditi, pogledati koje su se kolege prijavile, uspostaviti i pokoji kontakt. U donjem desnom kutu vidljivo je i koliko je polaznika tečaja trenutno online pa se na tom mjestu može uspostaviti i direktna veza i malo porazgovarati s kolegama.Svaki tečaj traje oko tjedan dana. Započinju uvodom u temu i međusobnim upoznavanjem polaznika i voditelja. Na dan početka voditelj nas upoznaje sa svime što treba znati za početak, a neki već postave i prve, uvodne zadatke. Detaljno se objasni kako se, što i gdje nalazi, tako da je zaista vrlo teško pogriješiti ili „izgubiti se“. Voditelj postavlja i stranicu na kojoj se u svakom trenutku može napisati poruka u kojoj se traži pomoć, savjet ili sugestija, a voditelj u najkraćem mogućem vremenu odgovara. Također se određuje i vrijeme (najčešće sat ili dva dnevno) kada će voditelj biti online pa se pitanje, komentar i sl. može postaviti njemu direktno.Polaznik tečaja sam bira kada će se prijaviti i u koje doba dana raditi na zadacima (obično se za jedan zadatak ostavlja do 2 dana za rad). Nakon odrađenog, rješenje se postavi na za to predviđeno mjesto. Obično se od polaznika traži da pogledaju radove drugih polaznika i komentiraju ih. Voditelj, osim zadataka, daje i precizne upute što se i kako treba komentirati na tuđem radu. Ovo bih istaknula kao vrlo korisnu metodu koju sam naučila i koju sada često koristim u radu sa svojim učenicima.Voditelj redovito, osim zadataka koje je obvezno dovršiti, nudi i zadatke, mrežne stranice i sl. za one koji žele znati i naučiti nešto više o toj i srodnim temama. I ovo je vrlo korisna i zanimljiva metoda rada koja je primjenjiva i u učionici: uvijek imati spremne, zanimljive i po težini primjerene zadatke za one koji su prvi gotovi!

Što me je posebno oduševilo?

 • Komunikacija voditelj – polaznik: Bila sam izuzetno polaskana kada sam uočila da voditelj tečaja, ugledni europski stručnjak s toliko obaveza, redovito prati i komentira moj rad. Njegovi pozitivni i ohrabrujući komentari bili su, za mene, izuzetno poticajni! Ako rad nije baš dobar, polaznika se potiče da ga napravi ponovno, pomaže mu se sugestijama i ukazuje na pogrješke. Nema protekcije – ako rad nije dobar, to se na lijep način i kaže, ne prolazi se ako nije napravljen kako treba.
 • Tipovi zadataka: Način uvođenja u temu, način postavljanja zadataka, vrsta zadataka i način izrade rješenja su nešto s čime sam se po prvi put susrela i zaista oduševila. Videoprilog vrhunske izrade za uvod, animacija od svega nekoliko rečenica, a sve objašnjeno da ne može biti jasnije. Rad na zadatku obrađen korak po korak, sa slikama i strelicama na mjestima koja su posebno važna, hrpa programa koji se mogu besplatno preuzeti kako bi se zadatak riješio, a koji ostaju polazniku i nakon tečaja za korištenje u nastavi. Primjeri iz stvarnog života: naslovnice svjetskih časopisa na kojima moramo uočiti dobre i loše strane uređivanja naslovnica, antologijske fotografije poznatih ličnosti na kojima moramo uočiti određene vrste uređivanja fotografije (npr. kako je Staljin dao da se s fotografije izbrišu njegovi politički neistomišljenici), sve su to stvari koje su mi jasno dale do znanja o kakvoj se pedagogiji radi i koliko profesori troše vremena na pripremu materijala za nastavu… Da se čovjek zamisli…
 • Razina znanja polaznika tečaja: Bojala sam se da će se moje osrednje poznavanje engleskog jezika brzo uočiti i možda biti predmet poruge. Ni govora! Tečajevima prisustvuju učitelji različitih profila iz cijele Europe, a ne samo oni kojima je engleski – jezik svakodnevne komunikacije ili zanimanje. Brzo sam shvatila da sam dio ravnopravne grupe pa se i moj engleski, vjerujem, s vremenom popravljao. Ono što me posebno fasciniralo je broj učitelja u Europi koji su željni znanja i usavršavanja i koji se razumiju u informatičku i komunikacijsku tehnologiju i svakodnevno je koriste u nastavi. I sama sam, preplavljena takvim primjerima, počela koristiti takve materijale u svojoj nastavi – optimist sam, vjerujem da će sve veći broj učitelja koristiti IKT, ali ono najbolje i najkvalitetnije od nje jer je to jedan od najboljih načina kako našim učenicima, djeci 21. stoljeća, nastavu učiniti atraktivnom, a učenje zadovoljstvom.

Zadnji dan tečaja

Koliko god puta prisustvovala tečajevima, zadnji me dan uvijek dočeka nespremnu. Jer, baš kada se priviknem na ovaj izniman način rada i upoznam kolege, dođe vrijeme rastanka koji mi uvijek teško pada. Voditelj tečaja obično pozdravi sve polaznike, neki ponude i daljnju suradnju nakon tečaja. To se isto može doživjeti i od nekih kolega koji žele nastaviti surađivati kroz neki zajednički projekt s učenicima.marlena's newsVoditelj, obavezno, još jednom sve polaznike upozori da će Potvrdu o sudjelovanju dobiti samo oni koji su sve zadatke ispunili u roku i koji su ispunili i Upitnik o tečaju. Inače se puno polaže na povratne informacije i polaznike se potiče na konstruktivan kritički osvrt, kako na rad na zadacima, tako i na tečaj u cjelini. Tu sam shvatila koliko je povratna informacija važna pa je sada i sama tražim i od svojih učenika i od roditelja.  Nakon završetka tečaja stranica je još nekoliko dana aktivna, a zatim se zatvara. Još jedino preostaje slatko iščekivanje e-poruke u kojoj stiže Potvrda o sudjelovanju, trajna uspomena na lijepe i nezaboravne trenutke učenja i druženja.Osobno sam se uvjerila da je eTwinning iznimno koristan i svrsishodan alat svakom učitelju koji želi ići u korak s vremenom, a LLP (Program za cjeloživotno učenje) te sama IKT u cjelini, odličan pomagač kod osuvremenjivanja nastave i još jedan, vjerujem, uspješan pokušaj dostizanja teško ostvarivog cilja: učenja i poučavanja s radošću i oduševljenjem, kako za učenike, tako i za učitelje.