Organiziraj svoju radnu površinu

valentina_pajdakovic

Valentina Pajdaković

Sažetak

U članku su opisane aktivnosti za nastavni sat Informatike u 5. razredu na temu Organiziraj svoju radnu površinu. Sve aktivnosti temelje se na uvodnoj motivacijskoj priči koja prikazuje problemsku situaciju. Učenik koji je glavni lik ove priče, treba poznavati osnove rada na računalu te imati razvijene vještine planiranja i organiziranja vlastitih aktivnosti. To su vještine koje su potrebne u gotovo svim područjima ljudskoga djelovanja. U predloženim aktivnostima postojeća znanja učenika povezuju se i nadograđuju te primjenjuju pri izradi prijedloga rješenja problemske situacije.

Ključne riječi: mape i datoteke, prilagodba grafičkog sučelja, planiranje

Uvod

Aktivnostima koje učenike potiču na razmišljanje, istraživanje i stvaranje, ishode učenja ostvarujemo na višoj razini, a povezivanjem različitih sadržaja dobro osmišljenom motivacijskom pričom i dobrim izborom metoda moguće je ostvariti više ishoda istovremeno. Motivacijska priča koja za učenika predstavlja poznati kontekst ili problem u kojem se učenik osobno prepoznaje usmjerava njegovu pažnju na sadržaj učenja. Situacija koja kod učenika izaziva emotivni doživljaj aktivirat će njegove misaone procese i pobuditi kreativnost.

U nastavku su prikazane aktivnosti za nastavni (blok) sat Informatike u 5. razredu na temu Organiziraj svoju radnu površinu, koje provodimo na osnovu uvodne motivacijske priče.

Ovom temom ostvarujemo ishode kurikuluma Informatike ( C 5.1, C 5.2, C 5.3) i više međupredmetnih tema (osr A.2.3, osr A.2.4, uku B 2.4, ikt D.2.1, ikt D.2.2 ).

Ishodi aktivnosti:

Učenik

 • prilagođava korisničko sučelje svojim potrebama
 • koristi se temeljnim programima odabranoga operacijskog sustava
 • primjenjuje različite načine prikazivanja popisa sadržaja medija za pohranu podataka, te provodi jednostavna pretraživanja
 • predlaže različita rješenja problema
 • izrađuje dnevni i tjedni plan obaveza
 • rješava jednostavne probleme uz pomoć digitalne tehnologije
 • osmišljava plan izrade digitalnog rada te izrađuje slikovni predložak koristeći se nekim alatom za crtanje, pohranjuje rad u mapu digitalnih radova te vrednuje
 • kreativno se izražava koristeći se digitalnom tehnologijom
 • samovrednuje ostvarene rezultate

Motivacijska priča

Fran rješava domaću zadaću iz Informatike. S razumijevanjem je pročitao zadatak i zaključio da je potrebno na računalu pronaći određenu datoteku koju je stvorio prije nekoliko mjeseci te izmijeniti sadržaj datoteke u skladu s uputama u zadatku. Iako je zadatak zadan šest dana ranije, Fran je na to zaboravio sve dok ga je na to nije podsjetio prijatelj Luka. Fran je smatrao da će ovaj zadatak brzo riješiti, no već na samom početku pojavio se problem – nije mogao pronaći potrebnu datoteku. Pretražio je tvrdi disk i sve ostale pomoćne spremnike, no pretraga nije dala rezultata. Nije se mogao sjetiti pod kojim nazivom je spremio datoteku, a nije se ranije potrudio izgraditi hijerSlika1arhijsku strukturu mapa i datoteka jer je smatrao da mu to neće trebati. Detaljno je pretražio radnu površinu, ali na njoj ima jako puno ikona te nije uspio pronaći datoteku koja mu je potrebna. Danas više nema slobodnog vremena jer uskoro mora na trening i nakon toga dovršiti čitanje lektire i još puno drugih obaveza. Sad već pomalo umoran i razočaran jer sutra mora u školu bez domaće zadaće, shvatio je da mora nešto promijeniti. Predloži Franu kako da riješi probleme s kojima se susreo.

1. aktivnost: Analiza motivacijske priče

Nakon upoznavanja s problemskom situacijom, u kojoj se većina učenika sigurno prepoznala, od učenika se očekuje da opišu probleme koje su uočili u ovoj priči te predlože način na koji bi iste riješili. U nastavku su preložena pitanja kojima potičemo raspravu i usmjeravamo analizu problemske situacije.

 • Što Fran radi pogrešno na računalu ? Koje pogreške si uočio ?
 • Fran je očito savjestan učenik, no je li dobro organiziran ?
 • Kako je organizirana radna površina na Franovom računalu ? Jesu li datoteke na računalu organizirane u logičke cjeline i imenovane na način da ih je moguće lako pronaći ?
 • Što misliš, utječe li pozadinska slika radne površine na preglednost sadržaja ?
 • Je li Fran napravio plan aktivnosti i obaveza ?
 • Je li Fran mogao koristiti neke digitalne alate za planiranje svojih obaveza ?

2. aktivnost: Znaš li pronaći datoteku koju si ranije pohranio na računalo ?

Na najbrži način pronađi zadanu datoteku koja je na računalo pohranjena prije nekoliko mjeseci.

Učenici se stavljaju u ulogu koja je opisana u motivacijskoj priči, sortiraju datoteke prema zadanom obilježju te provode jednostavno pretraživanje.

3. aktivnost: Što će se nalaziti na radnoj površini tvojeg računala ?

Predloži način na koji bi organizirao radnu površinu svojeg računala tako da možeš jednostavno pristupiti potrebnim sadržajima.

Radom u paru ili skupinama učenici analiziraju radnu površinu računala u učionici, uočavaju nedostatke, dogovaraju prijedlog organizacije ikona na radnoj površini, te kratko prezentiraju svoju ideju (skicu). Učitelj usmjerava učenike prema ideji da se pojedini dio radne površine vizualno odvoji za različite vrste sadržaja, korištenjem odgovarajućeg slikovnog predloška.

S obzirom da su učenici u analizi koja je prethodila zaključili da je problem nastao i zbog lošeg plana rada, poželjno je provesti raspravu o planiranju vlastitih obaveza i aktivnosti.

 • Izrađujete li svoj dnevni ili tjedni plan rada ? Na koji način vodite bilješke o obavezama koje je potrebno izvršiti ?
 • Što mislite o ideji da na radnoj površini odvojite dio na kojem se nalazi popis obaveza za sljedeći dan ili tjedan ? Poznajete li neki program koji biste za to mogli koristiti ?

Učitelj demonstrira rad s aplikacijom Ljepljive bilješke ili nešto starijom aplikacijom Sticky Notes u kontekstu dnevnog ili tjednog planiranja obaveza, te prikazuje nekoliko ideja. Upravo ova aplikacija, zbog svoje jednostavnosti, pogodna je za učenike kojima je ovo prva godina učenja Informatike.

Slika2

4. aktivnost: Izrada slikovnog predloška za pozadinu radne površinu računala

Temeljem plana (skice) kojeg je izradila tvoja skupina, izradi slikovni predložak koji ćeš koristiti kao pozadinu radne površine računala. Datoteku pohrani na lokalno računalu u vlastitu mapu te na disk u oblaku ili prijenosni pomoćni spremnik.

 • Kako bi trebala izgledati pozadina radne površine na kojoj su ikone vizualno dobro organizirane ?
 • Pomoću kojeg alata možemo izraditi slikovni predložak ? Koje grafičke elemente možemo koristiti za provedbu ove ideje ?

Za izradu slikovnog predloška učenici mogu koristiti alat za crtanje/obradu slike kojim su se koristili i ranije, no ovo može biti prilika da se učenike uvede u rad s nekim novim alatom. U opisu zadatka potrebno je naglasiti koji elementi će se vrednovati, a posebno staviti naglasak na estetski dojam rada i kreativnost.

Učitelj treba procijeniti u kojem trenutku će učenicima pokazati ogledne primjere za izradu slikovnog predloška.

Slika3Slika4Slika5

5. aktivnost: Pokaži svoju radnu površinu

Slika6Na računalu, pod korisničkim profilom svojeg razreda, promijeni pozadinsku sliku radne površine, organiziraj ikone u skladu s predloškom i dodaj bilješke ( plan rada za sljedeći tjedan). Napravi snimku radne površine i sliku objavu u virtualnoj razrednoj grupi ( Padlet ploči i sl.)

6. aktivnost: Vršnjačko vrednovanje radova i rasprava

Po završetku rada poželjno je provesti vršnjačko vrednovanje radova, prema unaprijed dogovorenim kriterijima.

7. aktivnost: Ispunjavanje listića za samoprocjenu

Slika7

Tema se, uz manje izmjene, može provesti i s učenicima 6. razreda, pri čemu će se naglasak staviti na suradnički oblik rada, formate datoteka, razlučivost slike za radnu površinu itd. Također, zadatak se može staviti u prigodni kontekst (blagdani, maškare, različita obilježavanja), a učenici će tom prilikom izrađivati slikovni predložak s prigodnim dekoracijama i planom projektnih aktivnosti u koje će biti uključeni.

Zaključak

Motivacijska priča imaju značajnu ulogu u pripremi scenarija učenja i osmišljavanju nastavnih aktivnosti s ciljem ostvarivanja zadanih ishoda učenja, jer učenika stavlja u središte procesa učenja i potiče njegovu aktivnost. Prikazani scenarij učenja uključuje načela univerzalnog dizajna, tj. omogućuje razumnu prilagodbu sadržaja, metoda rada i korištenih alata, obrazovnim potrebama učenika, u skladu s razinom digitalnih kompetencija te dostupnim alatima. Zahtjevi vremena u kojem živimo, osim poznavanja rada na računalu, podrazumijevaju vještine planiranja i organiziranja vlastitih aktivnosti, te je ovladavanje ovim vještinama poželjno uključiti u sadržaje učenja koje stavljamo pred učenike.

Literatura

 1. Forst,S., Make a pretty desktop organizer. The Designer Teacher. https://www.thedesignerteacher.com/blog//2016/07/make-pretty-desktop-organizer.html