Pobjednički projekt: Vukovar –„ Our view of smart living“

davor_sijanovic

Davor Šijanović

Vukovarski gimnazijalci odnjeli pobjedu na ovogodišnjem kreativnom natječaju u sklopu donacijskog programa Generacija Next!

Nova kalendarska godina započela je uvođenjem IoT (The internet of things) u nastavu kroz projekt Generacija Next.

Budući da i sam Kurikulum nastavnoga predmeta informatika za osnovne i srednje škole nalaže da se težište obrazovnog procesa u predmetu Informatika treba bazirati na rješavanju problema i programiranju kojim bi se poticalo razvijanje računalnog načina razmišljanja koje omogućuje razumijevanje, analizu i rješavanje problema odabirom odgovarajućih strategija, algoritama i programskih rješenja, koje će se u konačnici prenositi u svakodnevni život, odluka o pisanju i prijavljivanju projekta na donacijski natječaj Hrvatskog Telekoma Generacija Next, nametnula se sama po sebi.

Na natječaj su se mogle, osim udruga, prijaviti i obrazovne institucije, te smo dogovorili Projektni tim Gimnazije Vukovarsuradnički tim Gimnazije Vukovar kojeg čine učenici 3.C razreda prirodoslovno-matematičkog programa: Ivan Kolar, Matija Hardi, Matko Gašparić i Marko Macura sa svojim profesorima, ujedno i mentorima u projektu: Davor Šijanović i Sanja Pavlović Šijanović, prof. informatike. Razradili smo ideju koju smo implementirali kroz nastavu informatike i izvannastavnu aktivnost. Projekt smo nazvali „Pametni grad: Vukovar – Our view of smart living“ i u njega smo integrirali nekoliko područja u kojima je svaki član tima dobio zaduženja i preuzeo odgovornost za svoj dio projektnog zadatka.

U kategoriji Digitalne inovacije uz IoT, uvjete natječaja je zadovoljilo 40 projekta, među kojima je i naš projekt. Projektom smo osigurali 6 edukacijskih Arduino IoT kompleta, mobilni bežični router za spajanje projekata na Internet SIM karticom i 3.000, 00 kn za potrebe projekta.

Kroz realizaciju praktičnog projekata iz STEM područja, naši učenici usvojili su nova znanja koja im zasigurno mogu pomoći u pripremi za poslove budućnosti jer IoT je najbrže rastuća internet tehnologija današnjice putem koje učenici mogu razvijati nova inovativna i kreativna rješenja za budućnost.

Uvodne aktivnosti obuhvatile su osnovnu i naprednu edukaciju u organizaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih, kojeg su održali edukatori Paolo Zenzerović i Biljana Trifunović, a putem kojih smo dobili sve potrebne informacije za izradu praktičnog rješenja vezanog za realizaciju našeg idejnog projekta. Nakon edukacije i radionica prihvatili smo se posla i krenuli u provedbu prvog projektnog zadataka, a to je izrada makete pametnog grada koristeći Arduino komponente. Izradili smo maketu pametnoga grada pod nazivom: „Vukovar – Our view of smart living“ u kojoj prezentiramo stvarni izgled Vukovara s novom šetnicom uz rijeku Dunav. Glavni dio makete je Županijska ulica u Vukovaru koja vodi prema Osijeku. Taj dio sadrži većinu komponenti koje smo dobili u projektu, neke smo dodatno kupili, dok smo neke iskoristili od igračaka koje imamo kod kuće. Tako smo prema idejnom zajedničkom projektu izradili:

PAMETNU RASVJETU koja koristeći foto otpornik i infracrvene senzore pojačava intenzitet svjetlosti prolaskom pored svakog rasvjetnog tijela ili smanjuje udaljavajući se od njega, jer u današnjem modernom dobu električna energija je postala jedan od važnih resursa za čovječanstvo. Do gubitka električne energije može doći zbog prirodnih katastrofa, planiranih gašenja i gubitka uzrokovanih preopterećenjem ili uništenjem opreme. Naša pametna rasvjeta nudi rješenje velike uštede električne energije pri čemu smanjuje preopterećenost same infrastrukture. Za pametnu javnu rasvjetu koristili smo Arduino UNO pločicu.

PAMETNI PARKING koristeći infracrveni senzor utvrđuje ima li slobodnih parkirnih mjesta. Približavanjem vozila senzor pokazuje broj slobodnih mjesta na parkingu, otvara rampu i omogućuje ulazak vozila na parking, te isto tako u odlasku vozila s parkinga. Ovakav pristup smanjuje gužve prilikom potrage za parkirnim mjestom što istovremeno smanjuje emisije ispušnih plinova u cestovnom prometu.

PAMETNE SEMAFORE koji su prilagodljivi trenutnom prometu. Koristeći infracrvene Pametni semaforisenzore detektiraju pokret i s obzirom na nadolazeći auto reguliraju promet. Primjenom pametnih semafora izbjegli smo situacije u kojima su ljudi u vozilima morali čekati zeleno svjetlo na potpuno praznim raskrižjima, gdje ih nitko ne ometa u nastavku kretanja prema odredištu. Osim toga, pametnim načinom upravljanja semaforima rješavamo problem gužvi.

SOLARNI TRAGAČ koji uz pomoć foto otpornika i servo motora prati izvor svjetlosti, prikuplja Sunčevu energiju, pohranjuje u „power bank“, a koja dalje napon distribuira prema rasvjetnom tijelu postavljenom uz glavnu prometnicu. Za solar panel Sun tracker koristili smo Arduino MKR 1000.

Izrada makete pametnoga grada Vukovara vođena je idejom: „OUR SOLUTION TO LESS POLLUTION“.Konačni izgled makete

Sve je veća potreba za stručnjacima iz područja znanosti, tehnologije, matematike i inženjerstva, a s vremenom će se ona samo povećavati. Sa sve većom automatizacijom poslova, javljaju se novi izazovi koji stvaraju nove prilike, a one sve više dolaze iz STEM područja. Tržište rada potražuje osobe koje posjeduju tehničke vještine, razmišljaju kritički, provjeravaju hipoteze i na osnovu razrađenih algoritama, samostalno i odgovorno donose zaključke – a sve te vještine razvijaju se kroz STEM edukaciju. Poticanje djece na određene aktivnosti ima velik utjecaj na daljnji razvoj njihovih vještina i interesa. Školski sustav je ključan faktor u poticanju dječjih interesa. Našim projektom omogućili smo učenicima upoznavanje sa svijetom Internet of Things te sa sigurnošću možemo ustvrditi, potaknuli razvoj kreativnosti, kolaboracije, inovativnosti, stjecanje korisnih iskustava tijekom učenja, a sve to sa ciljem unapređivanja vještina i stjecanja potrebnih znanja kako bi se pripremili za tržište rada u kojem nedostaje stručnjaka u području programiranja. Naši učenici su radom na ovom projektu, stekli iskustava učenja kroz aktivno sudjelovanje u timskom i suradničkom okruženju što im je dodatno osnažilo motivaciju za učenje jer će zasigurno stečena znanja i iskustva s lakoćom moći integrirati u svakodnevnicu ali i u budući profesionalni život.

Programsku dokumentaciju koja je obuhvatila video uradak, tehničku specifikaciju, programske kodove i fotografije, predali smo na ovogodišnji kreativni natječaj u sklopu donacijskog programa Generacija Next. U samom natječaju sudjelovalo je 38 ustanova/udruga sa čak 51 projektnom idejom na temu Pametni grad. Sigurni smo da je ocjenjivačko povjerenstvo (Dora Medved i Sanja Carević iz Hrvatskog Telekoma te Paolo Zenzerović i Vlado Lendvaj iz IRIM-a) imalo vrlo težak zadatak u odabiru najboljih radova u kategoriji osnovnih i srednjih škola, koji su se istaknuli po kreativnosti i prezentaciji rješenja.

Projektni tim Gimnazije Vukovar odnio je pobjedu u srednjoškolskoj kategoriji! Pogledajte kako izgleda naše rješenje pametnoga grada.

Naše viđenje pametnoga grada Vukovara (Our view of smart living) namijenjeno je svim stanovnicima grada Vukovara, ali i puno šire.

Projektna nastava geografije

lidija_seserko

Lidija Šešerko

Sažetak

Na nastavi smo u tematskoj cjelini »Južna Europa – djelovanje potresa i vulkana« obrazložili tektonske uzroke nastanka potresa i pojasnili djelovanje vulkana te opisali posljedice erupcije vulkana i učinke potresa na život ljudi.

Potom smo se dogovorili da ćemo u sljedećim nastavnim satima izraditi svoju maketu vulkana i simulirati erupciju vulkana.

Učenici su podijeljeni u tri grupe. Svaka od grupa primila je detaljne upute za izradu makete.

Maketu vulkana izrađivali smo od elastičnih zavoja umočenih u gipsanu otopinu. Najprije su učenici pripremili podlogu, na kojoj su zatim oblikovali stožac od novinskog papira.

Nakon toga su na osnovni model od papira nanijeli gipsanu oblogu, izradili oblik vulkanskog brda i ostavili da se osuši. Na vrh stošca umetnuli su plastični lončić koji je predstavljao otvor za krater.

Kada se gipsana obloga stvrdnula, na maketu su akrilnim bojama nacrtali još i značajke područja – bilje, naselja, tok vruće i već ohlađene lave….

Na kraju smo uz pomoć praška za pecivo, octa i praška crvene krede simulirali erupciju pravog vulkana.

Učenici su kod ovakvog načina rada upotrijebili znanje iz povijesti, geografije, tehnike i tehnologije i likovne umjetnosti.

Ključne riječi: tektonsko djelovanje, vulkan, maketa, međupredmetno povezivanje

Projektna nastava geografije

1. Uvod

Projektna nastava danas je nezaobilazan način rada u našim školama kojeg je vrlo teško zamisliti bez uspješne suradnje s drugim učiteljima i predmetima, to jest, međupredmetne suradnje.

Broj učenika u našim razredima nije velik, stoga je rad tome prilagođen. Trudimo se što više slijediti smjernice suvremenih oblika rada kod nastave. Ponekad mali broj učenika može biti prednost, s obzirom na to da je moguće posvetiti pažnju svakome ponaosob, moguće ih je individualno savjetovati i voditi te se brzo uočava njegov napredak, a ponekad može biti i prepreka – budući da je broj grupa manji, teže je obuhvatiti šire sadržajno područje.

Cilj projektne nastave:

 • povećana aktivna i samostalna uloga učenika na nastavi
 • razvoj kompleksnog razmišljanja
 • medupredmetno povezivanje na redovitoj nastavi
 • razvijanje ključnih kompetencija učenika (učenje učenja, socijalne vještine, manualne vještine, informacijsko-komunikacijske kompetencije, traženje rješenja…).
 • zalaganje za napredovanje učenika kod timskog rada, međusobne suradnje, uporabi IKT…..

Projektna nastavu u predmetu geografija koristi se u svim razredima pod uvjetom da su ispunjeni određeni preduvjeti. Prvi važan čimbenik je vremensko ograničenje. S obzirom na to da školski sat traje 45 minuta i u tom vremenu je teško provesti sve aktivnosti, velika je prednost fleksibilna satnica koju primjenjujem.

Fleksibilna satnica omogućava:

 • povećanje raznovrsnosti metoda i oblika rada, što ima za posljedicu samostalnost učenika u procesu stjecanja znanja, spretnosti i vještina
 • povećanje stupnja individualizacije i unutarnje diferencijacije
 • rasterećenje učenika i učitelja, s povećanjem zadovoljstva svih uključenih u nastavni proces
 • povećanje međupredmetnog povezivanja

Upravo kod ovog projekta odvijalo se međupredmetno povezivanje s tehnikom i tehnologijom i izbornim predmetom obrada materijala – drvo, likovnom umjetnošću, povijesti i informatikom.

2. Izvedba projekta

Projekt sam izvodila s učenicima sedmih razreda kod poglavlja Odabrana svojstva Južne Europe, nastavna jedinica »Južna Europa-potresno i vulkansko djelovanje«.

Kod ovog poglavlja učenici su morali usvojiti slijedeće ciljeve prema nastavnom planu:

 • obrazloži tektonske uzroke za nastanak potresa i objasni djelovanje vulkana
 • opiši posljedice vulkanskih erupcija i potresnog djelovanja na život ljudi

Učenici su bili podijeljeni u dvije heterogene grupe. U svakoj grupi su odabrali vođu skupine. Pripreme su bile u tijeku i ranije, tako da su učenici na satovima izbornog predmeta informatika tražili informacije o najvećim erupcijama vulkana u povijesti, njihovim posljedicama te o još uvijek aktivnim vulkanima. Također su sami tražili ideje i rješenja kako izraditi svoj vulkan.

Tijekom nastave iz predmeta tehnika i tehnologija svaka od grupa je pripremila drvenu ploču na kojoj će kasnije izraditi maketu vulkana. Ploču od iverice su obradili brušenjem i premazali je lakom.

Tijekom nastave iz predmeta likovna umjetnost sa učiteljicom su se savjetovali koje boje upotrijebiti za bojanje kako bi boja bila postojana i kako se ne bi topila u kontaktu s tekućinom.

Na raspolaganju su imali tri školska sata za izradu makete.

Zajedničkim dogovorom odlučili smo vulkan izraditi od novinskog papira i elastičnih zavoja natopljenih u gips. Uz navedeno, upotrijebili smo i dno plastične boce te za simulaciju erupcije pomiješali prašak za pecivo, ocat i komadiće naribane crvene krede.

imageimage
Slike 1 i 2: Priprema radne površine (izvor: vlastiti, 2016.)

Svaka od skupina najprije si je pripremila prostor i zaštitila ga. Potom je na drvenu podlogu počela polagati izgužvan novinski papir, kojeg je pokušala oblikovati u stožac. Kada su dobili približan oblik i veličinu, narezali su si elastične zavoje na trake te trake smočili vodom i imagepolagali iste na osnovni model od novinskog papira. Za ovakav izbor materijala smo se odlučili i iz razloga što se ti gipsani zavoji brzo suše, kako bismo kasnije na iste nacrtali i krajolik.

Slika 3. Oblikovanje osnovnoga modela (izvor: vlastiti, 2016.)

imageimage
Slika 4: Izrada vulkana (izvor: vlastiti, 2016.)    Slika 5: Sušenje makete (izvor: vlastiti, 2016.)

Na vrhu modela – stošca umetnuli smo dno plastične boce koja nam je kasnije poslužila za vrh vulkana odnosno krater.

imageKada su se zavoji osušili i stvrdnuli, učenici su s akrilnim bojama na maketu nacrtali tok još vruće lave i niže već stvrdnute lave. Također su nacrtali prirodne i društveno geografske čimbenike u pokrajini uz vulkan – bilje, naselja, infrastrukturu.

Slika 6. Slikanje krajolika na površinu, ( izvor: vlastiti, 2016.)

imageKada smo završili s izradom maketa, svaka je skupina simulirala erupciju vulkana.

Slika 7. Simulacija erupcije, ( izvor: vlastiti, 2016.)

imageU krater smo nalili ocat, usuli prašak za pecivo i naribali crvenu kredu, kako bi lava što više sličila stvarnoj. Ovim sastojcima potaknuli smo reakciju koja je uprizorila erupciju lave iz vulkana i curenje po nagibu brda prema dolje.

Slika 8. Konačni proizvod – maketa, ( izvor: vlastiti, 2016.)

Modeli vulkana koji su nastali tijekom nastave sada služe kao pomagalo u nastavi i učiteljima u razredima prve trijade.

Učenici su ovakvim načinom rada vrlo zadovoljni. Tijekom cijelog procesa vrlo su aktivni i mogu sudjelovati ne samo kod izvođenja projekta, već i kod planiranja i procjenjivanja. Upravo zbog toga je projektna nastava geografije dobrodošla i obogaćuje nastavnu svakodnevicu u našim školama.

3. Zaključak

Osuvremenjivanje nastave usmjereno je na upotrebu oblika i metoda rada kojima se umanjuje udio poučavanja i aktivnosti učitelja te povećava aktivna i samostalna uloga učenika. Takav način rada osigurava veću upotrebljivost znanja te omogućava razvoj kompleksnog mišljenja. To možemo postići novim oblicima nastave i međupredmetnim povezivanjem tijekom redovite nastave.

Upravo ove ciljeve tijekom poučavanja možemo postići projektnom nastavom, koja je danas nepogrješiv način rada u našim školama i vrlo teško ga je zamisliti bez uspješne suradnje s drugim učiteljima i predmetima, to jest, međupredmetne suradnje.

4. Literatura

 1. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TW57QGYK, pristupljeno 17. 11. 2018.
 2. http://www.zrss.si/pdf/240611114513_gla__priporocila_in_opozorila.pdf,  pristupljeno 10. 10. 2018.
 3. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pd, pristupljeno 17. 11. 2018.

“Erupcija vulkana”

dragica_segula

Dragica Šegula, učiteljica biologije, kemije i prirode i društva

Sažetak

Tijekom čitave godine učenici sudjelovanjem u izbornom predmetu pokusi u kemiji stječu vještine sigurnog eksperimentiranja. Stečeno znanje krajem godine demonstriraju samostalnim radom kojeg pripreme prema principu od ideje do realizacije. Eksperiment učenici potraže na internetu ili u drugoj literaturi, pripreme nastavni listić i izvedu pokus pred ostalim učenicima.

Kada je moguće, na osnovu odabranih eksperimenata pripremim međupredmetne poveznice.

Učenica je pripremila eksperiment “Erupcija vulkana”. Uz pomoć znanja stečenog iz predmeta likovna umjetnost i različitih pisanih i elektroničkih izvora je modelarskom tehnikom kaširanja izradila maketu vulkana. Sastavila je nastavni listić sa svim potrebnim podacima te uz pomoć limunske kiseline, sode bikarbone, vode, sredstva za pranje suđa i jestive boje simulirala erupciju pravog vulkana. Prikazan eksperiment kasnije smo povezali s predmetom geografija te ponovili uzroke i značajke erupcija vulkana. Detaljnije smo opisali vulkane El Teide na otoku Tenerife i Etne na Siciliji.

Tijekom nastave iz tehničke kulture učenici su pripremili drvene daščice na koje smo pričvrstili stijene donesene s oba vulkana.

Učenici su prilikom takvog načina rada upotrijebili znanje kemije, geografije, tehnike i tehnologije, likovne umjetnosti te informatike.

Ključne riječi: vulkan, maketa, erupcija, međupredmetna poveznica

Uvod

Suvremena poduka iz kemije temelji se na eksperimentalnoj i problemski usmjerenoj nastavi koju kombiniramo s drugim metodama aktivnog učenja i poduke. Kod izbornog predmeta pokusi u kemiji razvijamo i produbljujemo prirodoslovnu pismenost, osnove znanstvenog i kompleksnog razmišljanja, različite spretnosti i vještine te povezujemo teoriju i praksu. Ukoliko tijekom rada koristimo i međupredmetne poveznice s ciljem postizanja znanja ili izvedbene, takva nastava dobiva dodatnu vrijednost (Ministarstvo za obrazovanje, znanost i sport, 2011, pridobijeno 25.10.2018.)

Kod izvođenja eksperimenta koristili smo sljedeće poveznice:

 • KEM – izvedba eksperimenta i izrada izvještaja
 • LUM – izrada makete
 • GEO – što su vulkani zašto nastaju?
 • TIT – uređenje vulkanskih stijena
 • NAR – vulkanske stijene
 • RAČ – rad s gradivima, izrada izvještaja…

1. Izrada makete vulkana – LIKOVNA UMJETNOST, RAD S MATERIJALIMA

Učenica je uz pomoć različitih pisanih i elektroničkih izvora proučila modelarsku tehniku kaširanja. Došla je do zaključka da je najprikladnija tehnika postupak kaširanja lijepljenjem slika 1komadića papira. Koristeći tu metodu, upotrijebila je komadiće papira, koje je dobro natopila ljepilom i jednog za drugim lijepila na model – plastičnu bocu. Kada se ljepilo osušilo, dobila je podlogu od papira koju je potom obojala. Kao pomagala pri bojenju koristila je različite kistove, škare i boje.

Slika 1. Model vulkana izrađen metodom kaširanja (izvor: vlastiti 2015)

Postupak kaširanja lijepljenjem komadića papira je na satu LUM – likovna umjetnost predstavila i ostalim učenicima. Tako stečeno znanje učenici su kasnije koristili u radu na satu likovne umjetnosti te izradi lutaka pomoću kojih su pripremili lutkarsku predstavu.

2. Izvedba eksperimenta i izrada izvještaja – POK (pokusi u kemiji)

Učenica je za potrebe eksperimenta sastavila nastavni listić sa slika 2svim potrebnim sastavnim dijelovima.

Eksperiment je učenica demonstrirala ostalim učenicima izbornog predmeta POK. Tako je predstavila svoj uradak – model vulkana te kemijsku reakciju kojom možemo uprizoriti erupciju vulkana u prirodi.

Slika 2. Nastavni listić za eksperiment »Erupcija vulkana«

slika 3slika 4
Slike 3 i 4. Demonstracija eksperimenta (izvor: vlastiti 2015)

3. Suradničko učenje kod nastave – KEMIJA

slika 5Tijekom nastave iz predmeta prirodoslovlje i kemija učenici se susreću s tijekom i znakovima različitih vrsta kemijskih reakcija. Kao način primjene metoda suradničkog učenja i laboratorijskog rada učenica je usmjeravala i vodila skupni rad. Učenici su uz eksperiment prepoznavali reaktante i produkte te znakove koji ukazuju da je kemijska reakcija završena.

Slika 5. Izvedba eksperimenta s skupnim radom (izvor: vlastiti 2015)

4. Što su vulkani i zašto nastaju? – GEOGRAFIJA, RAD S MATERIJALIMA

slika 6Učenici se s nastankom vulkana susreću i tijekom nastave iz geografije. Uz pomoć različitih pisanih i elektroničkih izvora naučili su zašto i kada dolazi do erupcije vulkana. Uz pomoć kompjuterske simulacije promatrali su put magme od njezinog nastanka do erupcije.

Slika 6. Učenje uporabom elektroničkih izvora (izvor: vlastiti, 2015)

Uporabom različitih materijala učenici su detaljnije upoznali i proučili dva vulkana: El Taide i Etnu.

Naučili su da je vulkan Etna 3323 metra visok aktivan vulkan, koji se nalazi na istočnoj obali Sicilije, između gradova Messina i Catania. Njegove erupcije obično se pojave svakih nekoliko godina. Zbog stalnog nadzora i razmjerno male jačine erupcija isti obično ne uzrokuju ljudske žrtve, međutim, potoci lave često uništavaju kuće i vrtove. Vulkan je iznimno omiljena turistička destinacija.

Vulkanu El Teide koji se nalazi na Tenerifima ime su dodijelili domoroci, koji su ga vidjeli kao bijeli stožac iznad mora te ga imenovali BIJELA GORA (Tene = gora, Ife = bijel). El Teide već dugo nije aktivan vulkan. Vrh vulkana je visok 3718 metra. Najviši je vrh Španjolske i treći najviši vulkanski otok na svijetu.

Učenici su promatrali stijene donesene s oba vulkana. Zaključili su da se stijene radi različitih primjesa značajno međusobno razlikuju.

slika 7slika 8
Slike 7 i 8. Vulkan El Teide i Etna (izvor: https://www.google.si/webhp?ie=UTF-8&rct=j#q=el+taide i https://www.google.si/webhp?ie=UTF-8&rct=j#q=etna+sicilija)

5. Vulkanske stijene – TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

Naša je želja bila da prikupljeni materijal ostane očuvan i za uporabu i stjecanje znanja budućih generacija. Za vrijeme nastava iz predmeta tehnika i tehnologija učenici su stijene uredili i iste prilijepili na razrezane i obrađene drvene daščice. Pritom su upoznali različite načine obrade materijala – drveta: od planiranja, sve do piljenja i brušenja. Na kraju su stijene uz pomoć vrućeg ljepila prilijepili na podlogu.

slika 9slika 10
Slike 9 i 10. Rezanje i brušenje drvenih daščica (izvor: vlastiti 2015)

slika 11Slika 11: Lijepljenje stijena na drvene daščice

slika 126. Vulkanske stijene – PRIRODOSLOVLJE

Materijal koji je nastao u okviru međupredmetnih poveznica upotrebljavamo u šestom razredu, kada upoznajemo vrste stijena i njihov nastanak. Učenje uz pomoć konkretnog materijala je zanimljivije, a stečeno znanje kvalitetnije i trajnije.

Slika 12. Uporaba materijala kod osvajanja novog znanja

Zaključak

Stjecanje znanja i metoda rada prilikom kojih je učenik u središtu zbivanja, što znači da je aktivan izvođač, kod učenika je vrlo omiljen način rada. Na taj način učenik ne stječe samo novo znanje, nego razvija i brojne vještine. Kada je takav rad i međupredmetno povezan, dobiva još višu razinu kvalitete. I kao što pokazuju brojna istraživanja – upravo međupredmetno povezivanje može biti jedan od privilegiranih puteva za postizanje sveživotnog znanja.

Literatura

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in špport (pridobiveno 25. 10. 2018)
 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  (pridobiveno 25. 10. 2018)
 3. Fotografije – osobna arhiva 2015

Od kartona, preko stiropora do 3D printa makete crkve

zvjezdana_martinec

Zvjezdana Martinec

imageUčenici 8.a i 8.c razreda Osnovne škole Popovača u Popovači nastavnu cjelinu iz matematike: Geometrijska tijela dodatno su uvježbali kroz projektni zadatak: Izrada makete crkve Svetog Alojzije Gonzage u Popovači u mjerilu 1:50 od stiropora.

Prije sedam godina u sklopu projekta Popovača- jučer, danas, sutra učenici osmih razreda imali su isti zadatak, u mjerilu 1:20  od kartona. Članak je objavljen u 60. broju MiŠ-a, godište XII pod nazivom Matematika u projektu Popovača-jučer, danas, sutra.

imageVelečasni Mato Draganović, naš župnik nam je dostavio kopiju tlocrta temelja crkve iz 1935. godine i dimenzije crkve: duljina 22.5 metra, širina 12 metara, visina kupole 12 metara i visina zvonika 18 metara. Sve preostale mjere izračunali smo pomoću Talesova poučka o proporcionalnim dužinama koristeći fotografije crkve s web stranica Župnog ureda u Popovači.

imagePosebnost naše crkve nije samo u materijalu od kojeg je sagrađena, već i matematički gledano u različitim geometrijskim tijelima od kojih se sastoji. Prednja strana crkve ima oblik peterostrane prizme, središnji dio je šesterostrana prizma s kupolom oblika šesterostrane piramide, stražnji dio je peterostrana prizma, a zvonik se sastoji od tri različita kvadra s kupolom oblika četverostrane piramide.

Učenici su unutar razreda razvrstani u četiri grupe i samostalno su odabrali koji dio crkve će izraditi.

imageimage

imagePrva grupa izrađuje prednji dio crkve, druga grupa središnji dio, treća grupa stražnji dio i četvrta grupa zvonik i stepenice s prednjim zidićem. Izrađena geometrijska tijela učenici donose u školu gdje zajedno sve spajamo i lijepimo na podlogu od stiropora, a zatim prskamo sprejom u sivoj boji.

Unatoč uočenim nedostacima svi smo zadovoljni omjerom uloženog truda i postignutog rezultata.

imageimage

Koristeći dobivene mjere, učenik 8.a razreda Filip Beleta, s puno truda i dobre volje, te velikim informatičkim znanjem, izradio je u programu Google Sketchup 3D projekciju crkve.

imageimage

Učitelj iz informatike Darko Rakić prilagodio je dobivenu 3D projekciju zahtjevima 3D printera i  izradio 3D maketu crkve koja nas je sve zadivila.

OVDJE možete pogledati fotografije.

Članak je objavljen u stručno-metodičkom časopisu Matematika i škola, broj 87., 2016. godine.

Kako otrokom olajšati vstop v šolo

Hišica za škratke

anamarija_cvek

Anamarija Cvek, učiteljica razrednega pouka, OŠ Križe, Slovenija

Povzetek

Že pred uvedbo devetletnega osnovnega šolstva sem poučevala v prvem razredu. Z uvedbo novega šolskega sistema, so v šolo vstopali leto mlajši otroci, zato vem, da je prehod iz vrtca v šolo za mnoge učence težak.

Zavedam se, da včasih tudi otrok potrebuje prostor kamor se lahko umakne; prostor, kjer je vsaj nekoliko zaščiten pred zunanjimi dražljaji, kjer lahko razmišlja in se igra po svojih pravilih in željah.

Da bi otrokom olajšala prehod z vrtca v šolo se rada poslužujem fantazijskega sveta, saj so učenci še zelo naklonjeni pravljicam in imajo bogato domišljijo.

Zaradi nekaterih dogodkov, sem se domislila, da imamo v učilnici škratke, ki bi jih lahko imeli za prijatelje. Seveda pa moraš za prijatelje tudi kaj narediti. Tako sem se odločila, da bi naredili hišico za škratke, v katero pa bi se čez dan lahko umaknili tudi učenci. S škratki bi tako postali prijatelji, učenci pa bi dobili prostor, kjer bi imeli nekaj zasebnosti.

Uvod

V naši učilnici imamo škratke. Ja, tista majhna prijazna bitja, ki jih lahko vidijo le otroci, odrasli pa ne. No, naši škratki so prijazni, ker so takšni tudi otroci v našem razredu. Se pa zgodi, da nam škratki, kljub svoji prijaznosti, kdaj ponagajajo, tako zaradi zabave, da ni preveč dolgočasno. Tako so nekoč Alji in Evi zamenjali copatke v garderobi. Franu so skrili rumeno rutico, da je ni našel, ko smo šli na sprehod. Nekega večera se je eden od škratkov učil pisati z Evino barvico, pa jo je pozabil spraviti nazaj v peresnico … In še več takšnih potegavščin bi lahko našteli. Vendar otroci v našem razredu ne zamerijo škratkom njihovega početja. Učenci vedo, da so med škratki tudi otroci. Kadar v razredu pridno rišejo in barvajo, včasih kdo od učencev zasliši droben jok ali šepetanje. To so zvoki škratkov, ki podnevi sicer spijo, ponoči pa se veselo sprehajajo po naši učilnici.

Ker smo želeli, da se s škratki čim bolje razumemo, smo se odločili, da bomo v učilnici postavili hišico za škratke. No, ta hišica ne bi bila le za škratke. Pravzaprav bi jo ponoči lahko uporabljali škratki, podnevi pa bi se v njej igrali učenci.

Sklenili smo, da bomo hišico naredili kar sami.

Učenci v 1. razredu so stari 5 in 6 let, zato je malo verjetno, da bi lahko zgradili dovolj trdno hišico, ki bi jo kasneje lahko uporabljali za igro. Poleg tega mora biti hišica tako velika, da vanjo lahko zlezeta vsaj dva otroka naenkrat. Gradnja hišice bo torej delo učitelja, otroci pa bodo s svojim prispevkom hišico okrasili in ji dali »dušo«.

Cilji

 • pri učencih prebudimo željo po ustvarjanju
 • urijo ročne spretnosti
 • se navajajo na sodelovanje, oblikujejo pozitivne medsebojne odnose
 • razvijajo domišljijo

Medpredmetne povezave

 • LUM – prvine likovnega ustvarjanja
 • GUM – učenje in petje pesmice
 • SLJ – grafomotorične vaje – navpične in vodoravne črte

Priprava na delo

1. Dobava materiala

Moja prva naloga je bila, da priskrbim dovolj trden, kakovosten in velik karton za ogrodje hišice. Ker karton pogosto uporabljamo kot embalažo, do njega niti ni bilo težko priti. Večji problem je predstavljal prevoz tako velikega in zato nerodnega tovora. Kartonske površine so namreč morale ostati cele, niti prepogniti se jih ni smelo.

2. Izdelava načrta

Ker smo se z učenci dogovorili, da se bodo v tej hišici lahko podnevi igrali učenci, so bile dimenzije hišice kar precejšnje.

Ploskev A; pravokotnik z merami 120 x 90 (3 kosi)
Ploskev B; kvadrat z merami 90 x 90 (2 kosa)
Ploskev C; enakokrak trikotnik z osnovno stranico 90 cm (2 kosa)
Ploskev D; pravokotnik z merami 200 x 160 (1 kos)

Vse mere so v cm.

Iz teh delov sem nameravala sestaviti hišico; dve daljši stranici in dve krajši stranici za osnovni del, trikotni stranici za mansardni del ter prepognjen največji del, ki bo služil za streho.

3. Izdelava makete

Dele je bilo potrebno izrezati. Tu se je izkazalo, da je karton res kvaliteten, saj sem ga težko rezala. Na delih, kjer sem nameravala hišico zlepiti, sem pustila karton nekoliko daljši in ga na ustreznih delih le zarezala in zapognila.

Ugotovila sem, da so robovi kartona lahko nevarni, saj so ostri in se ob njih lahko poškodujemo. Razmišljala sem, kako naj zaščitim nevarne robove. Našla sem rešitev – penast žlebič, ki ga uporabljajo kot zaščito robov stekla. Tudi to sem na srečo našla kot odpadni material.

4. Sestavljanje hišice

Zaradi velikih dimenzij, sem za sestavljanje hišice morala poiskati pomoč pri svojih domačih. Za lepljenje sem uporabila močno lepilo. Vse sestavne dele sem dobro zlepila.

Preden sem pritrdila streho sem v notranjost hišice pritrdila tudi dno, ki naj bi onemogočalo premikanje in zamik stranic hišice.

imageimageimage
Slike 1.- 3. Postopek gradnje hišice

Hišica je bila končno pripravljena za transport do mesta dejanske postavitve.

imageSlika 4. Postavitev hišice v šoli

Vključitev učencev v delo

Zdaj so bil na vrsti dela, ki jih bodo mali ustvarjalci zmogli.

Ko so učenci zagledali hišico, so bili neizmerno navdušeni. Že sam pogled na hišico jim je vzbudil neverjetno motivacijo za delo.

Najprej jih je bilo potrebno nekoliko umiriti in jim natančno predstaviti njihove naloge za dokončanje izdelka.

Delo je potekalo v treh skupinah

1. Skupina – izdelava in lepljenje strešnikov

Dogovorili smo se, da bodo strešnike izdelovali iz rdečega in oranžnega papirja. S pomočjo šablone so morali na listu zaznamovati črto. Po tej črti so morali natančno rezati, saj smo želeli, da bi bili strešniki lepo oblikovani. Pri delu se je pokazalo, da je marsikatera majhna ročica še nevešča uporabe škarij. Poleg tega imajo nekateri otroci škarje, ki slabo režejo. Staršem je treba vedno svetovati, naj pred nakupom škarij sami poskusijo rezati z njimi. Če bodo oni imeli težave pri rezanju, bo njihov otrok imel še bistveno večje. Na tržišču se namreč pojavlja veliko izdelkov, ki so očem všečni, v praksi pa povsem neuporabni.

Da bi v delo vključila še utrjevanje drugih že pridobljenih znanj, sem jim dala nalogo, naj rdeče strešnike prevlečejo z navpičnimi črtami (od zgoraj navzdol), na oranžne strešnike pa so morali narisati vodoravne črte (od leve proti desni). Primer izdelanega strešnika smo imeli pritrjen na tabli, da so učenci lahko tudi videli kako morajo biti narisane črte na rdečih oz. oranžnih strešnikih.

imageimage
Slika 5. i 6. Risanje črt na strešnike

Ko je bil strešnik končan – izrezan in polepšan z ustreznimi črtami, so ga učenci po robovih premazali z lepilom in ga pritrdili na streho. Slediti so morali barvnemu zaporedju. Pred lepljenjem smo na streho narisali črto, ki je označevala do kam sega zgornji rob strešnika. Paziti pa so morali tudi, da so ob strani predhodni strešnik z novim nekoliko prekrili.

imageimage
Slika 7. i 8. Lepljenje strešnikov

2. skupina – barvanje delov hišice; izdelava fasade

imageDruga skupina je po mojem navodilu okrasila stene hišice. Dogovorili smo se, da bomo hišico opremili s črtami, tako, da bo hišic izgledala »oblečena« v leseno oblogo. Črte smo barvali z rjavimi voščenkami. Učenci so morali poskrbeti, da so bile črte dobro vidne – dobro so morali pritisniti z voščenko, hkrati pa so morali paziti, da ob pritiskanju ne bi poškodovali hišice.

Slika 9. Barvanje črt

3. skupina – izdelava dekoracije za hišico

Ta skupina je imela nalogo, da poskrbi za dekoracijo. Lotili smo se dekoracije za okna. Dekoracija je bila narejena iz barvnega papirja. Po šabloni so izrezali zabojček za rože, nato pa se lotili izdelovanja cvetov. Za vsak cvet so rabili 2 krogca in pet ali šest cvetnih lističev. Krogce in cvetne lističe so oblikovali s pomočjo šablone. Cvetne lističe so nalepili na enega izmed krogcev, na vrh pa dali še okrasni krožec, ki je predstavljal srednji del cvetlice.

Ko je bilo vse pripravljeno, hišica pa prekrita s strešniki in pobarvana z voščenkami v videzu lesenih desk, smo se lotili lepljenja dekoracije. Pri lepljenju nismo imeli večjih težav, saj je tudi navadno lepilo, ki so ga imeli učenci sami, dobro prijelo. Paziti so morali le, da so bili pri nanašanju lepila natančni, saj smo želeli, da se dekoracija dalj časa obdrži na podlagi.

imageimage
Slika 10. i 11. Izdelava in lepljenje dekoracije

Glasbena dejavnost

Medtem, ko so učenci tretje skupine lepili dekoracijo, so se ostali učenci že pričeli učiti pesmico o škratku.

ŠKRATEK COPATEK
(Janez Bitenc)

Sem škratek Copatek
tra, la, la, la, la,
če stegnem svoj vratek,
sem velik za dva.

Vas strižem, obrijem
počešem lepo,
vam brke postrižem
in skodram brado.

Po želji vam skrajšam
predolge lase,
jih v kite povežem
kar mimogrede.

imageimage
Slika 12. i 13. Podnevi so se v hiši igrali učenci, popoldne
pa je hiša samevala in čakala na škratke.

Zaključek

Naša prvotna namera se je uresničila. S škratki smo postali pravi prijatelji. Učenci so pogosto opažali, da so škratki pustili v hišici svoje sledi. To je bil znak, da redno obiskujejo hišico. Ker nam niso več nagajali, smo sklepali, da so s hišico zadovoljni. Učenci pa so škratkom radi zapeli pesmico, ki so se jo naučili.

Hišica je med odmori vedno zasedena. Učenci v hišico prinesejo igrače in se z njimi v njej igrajo. Ugotovili smo, da gre v hišico lahko naenkrat kar pet učencev. Kadar je v hišici veliko učencev, moraj paziti, da izberejo mirno igro.

Nekateri učenci želijo prevladati pri obiskovanju hišice. Ne želim postavljati omejitev pri igri, vendar moram včasih vseeno poskrbeti, da se v hišici igrajo tudi učenci, ki se težje vključijo v igro z večjo skupino sošolcev.

imageimage
Slika 14. i 15. Z učenci pa smo veselo prepevali
pesmico o škratku Copatku

Včasih v našo učilnico zaidejo tudi učenci drugih razredov. Ponosni smo, ko pohvalijo naše delo. Učenci koga tudi povabijo v hišico, a ga najprej opozorijo na pravila igre, ki v hišici veljajo. Prav prijetno jih je gledati, koliko spoštovanja imajo do stvari, ki so jo sami pomagali izdelati. Pravzaprav smo s tem dosegli še en cilj – spoštuj svoje delo – to pa je tudi edina pot, da se naučijo spoštovati delo drugih.