Nekada su znali, znamo li još uvijek?

lidija_seserko

Lidija Šešerko

Sažetak

Bašina oko nas – prati nas na svakom koraku. Neovisno o tome u kojem je obliku susrećemo i upoznajemo, uvijek nas oplemenjuje i daje nam nešto novo. Zajedno s vrtićkom djecom i učenicima osnovne škole, otvorenih očiju promatrali smo nasljeđe oko nas. Učenici su u različitim radionicama stvarali svoje proizvode i iste predstavili na izložbi.

Radionice za očuvanje kulturne baštine izvodile su se kroz čitavu školsku godinu, a najintenzivnije tijekom rujna i listopada.

Detaljnije smo istraživali stare obrte kojima su se bavili djedovi i bake učenika, a kojima su zarađivali za svakidašnji kruh ili su to radili samo da skrate slobodno vrijeme u hladne zimske večeri.

Učenici su stvarali u tri različite grupe i tako praktično upoznali tri različita zanata.

U prvoj radionici djeca su upoznala značenje i razvoj kamenoklesarstva u Halozama.

U drugoj radionici upoznavali su staklarstvo.

U trećoj radionici upoznali su stari zanat koji se naziva filcanje.

Očuvanje kulturne baštine nije važno samo da bismo se prisjetili kako su živjeli naši preci, već i značajno utječe na očuvanje narodne svijesti.

Ključne riječi: kulturna baština, ljudski zanati, kamenoklesarstvo, staklarstvo, filcanje

Uvod

Poticajne obrazovne okoline zasigurno su pokretač razvoja, neposredno obrazovanja, a posredno cjelokupnog društva. Takve okoline sa stajališta obrazovnog procesa obilježavaju prvenstveno dva utjecajna čimbenika: nastavna metodologija i pri tome upotrijebljena tehnologija. (Aberšek, 2014.).

Projektni rad koji u svim razredima izvodimo na nastavi iz povijesti izlazi iz gore navedenog. Ishodište kod planiranja su razvojni stupanj učenika, nastavni plan, stručna literatura i lokalne znamenitosti. Pri tome nastavu temeljimo na načelima međupredmetne suradnje i povezujemo se sa prirodoslovnim predmetima (biologija, kemija, prirodoslovlje), tehnikom i tehnologijom, likovnom umjetnošću te poviješću i zemljopisom.

Broj učenika u našim razredima je malen, stoga je i rad tome prilagođen. Trudimo se što više slijediti smjernice suvremenih oblika nastavnog rada. Ponekad mali broj učenika može biti prednost, budući da se moguće posvetiti svakom pojedincu, moguće ga je savjetovati, voditi i brzo primijetiti njegov napredak, a može biti i prepreka jer je broj grupa manji te je teže ponuditi učenicima širu ponudu tema za istraživanje.

Projektni rad je lakše izvediv ukoliko je satnica fleksibilna.

Fleksibilna satnica omogućava:

 • povećanje različitosti metoda i oblika rada i posljedično samostalnost učenika u procesu stjecanja znanja i vještina,
 • povećanje stupnja individualizacije i unutarnje diferencijacije,
 • rasterećenje učenika i učitelja te povećanje zadovoljstva svih involviranih u nastavni proces,
 • rast međupredmetnog povezivanja.

Projekt koji predstavljam izvodila sam s učenicima završnih razreda osnovne škole sa sljedećim ciljevima:

 • povećana aktivna i samostalna uloga učenika na nastavi,
 • razvoj kompleksnog razmišljanja,
 • međupredmetno povezivanje na redovnoj nastavi,
 • razvoj ključnih kompetencija (učenje za učenje, socijalne vještine, ručne vještine, informacijsko-komunikacijske kompetencije, traženje rješenja…),
 • zalaganje za napredak učenika u timskom radu, međusobnoj suradnji, uporabi IKT (Informacijsko-komunikacijske tehnologije)…

Primjer dobre prakse

Očuvanje narodnih običaja jedan je od važnijih ciljeva koje trebamo postići na nastavi iz povijesti u trećoj trijadi. Običaji, navike i život ljudi u prošlosti tema je koja se u vertikalnom smjeru pojavljuje u svim razredima osnovnog školovanja i, budući da se naša škola nalazi u okolišu gdje je kulturna baština značajno prisutna u svakodnevnom životu, zajedno s učenicima izbornog predmeta Upoznajmo posebnosti domaćeg zavičaja prihvatila sam se istraživanja tradicionalnih zanata kojima su stanovnici zarađivali za svakidašnji kruh ili su to radili samo da skrate slobodno vrijeme u hladne zimske večeri.

S učenicima smo stoga na nastavi najprije istraživali koji su zanati tipični za domaći kraj. Istraživali su putem interneta, tražili pisane izvore u knjižnici te ispitivali bake, djedove i starije mještane o ovoj temi.

Na području Slovenije poznajemo brojne tradicijske i umjetničke zanate koji su za svaku pokrajinu posebno izraziti i tipični. U Štajerskoj su tipični domaći zanati oblikovanje proizvoda od drveta, vunenih proizvoda i proizvoda od gline, a od umjetničkih obrta staklarstvo (glažutarstvo) i izrada tekstilnih proizvoda.

Nakon istraživačkog rada uslijedile su radionice u kojima su učenici aktivno sudjelovali.

Izveli smo tri radionice. Svaki učenik prisustvovao je svim radionicama. U svakoj od radionica imali smo i pozvanog gosta koji je učenicima detaljno obrazložio razvoj i značajke tog zanata te detaljno opisao postupak rada.

1. radionica: KAMENOKLESARSTVO

U toj radionici učenici su upoznali kamenoklesarstvo kao zanat koji je pružao svakidašnji kruh mnogim žiteljima Haloza. Na šumovitom području Loga na jugozapadnim obroncima Slika 1Macelja već se u 18. stoljeću razvila kamenarska djelatnost – lom kamena i izrada brusova od ložanskog kamena, kao što su mještani nazvali tamošnji kvarcni pješčenjak. Kamene kapele, portali, stepenice i kipovi svjedoče o cvjetajućem kamenarskom obrtu već u 17. stoljeću.

Slika 1. Kamenoklesarska radionica

Slika 2Svatko od učenika je primio svoj komadić kvarcnog pješčenjaka te alat za obradu. Kamen su učenici najprije lijepo izbrusili i obradili ga, a nakon toga u njega ugravirali motiv prema svom izboru.

Slika 2. Pomagala za rad

2. radionica: STAKLARSTVO

Slika 3Staklarstvo ili glažutarstvo ima jaku tradiciju u Halozama i razvilo se na osnovu kvarcne rude koju nalazimo u čitavom okolišu.

Slika 3.  Slikanje na staklu

U ovoj radionici učenici su upoznali postupak nastajanja i oblikovanja stakla, primili su svoj komadić stakla, koji su s posebnim bojama i oslikali.

slika 4Slika 5
Slika 4 i 5: Konačan proizvod

3. radionica: FILCANJE

Filcanje je postupak kod kojeg ručno filcamo obojane komadiće vunenih vlakana. Poznamo dvije tehnike filcanja; mokro i suho. Učenici su u radionici radili na mokar način. Pri tome je nastajao vuneni filc. Proizvodi sSlika 6u prirodni, uvijek unikatni, štite od vrućine i mraza. Možemo izrađivati papuče, kape, torbe, nakit, vunene mekane igračke i još mnogo toga.

Slika 6. Izrada nakita

Naš proizvod koji smo izradili bio je lančić ili narukvica ili upotrebljiv privjesak za ključeve. Učenici su u radionici dobili potrebna pomagala – drvenu kuglicu, neočešljanu, lagano obojenu vunu, sapunicu i vrpcu. Nakon određenog postupka kuglicu su obukli u filc i lijepo je oblikovali.

Zaključak

U okviru projekta željeli smo svim opisanim aktivnostima potaknuti svijest učenika o značaju očuvanja kulturne baštine i značaju bogatstva kulturne baštine rodnog zavičaja i tako osvijestiti odgovoran odnos do prošlosti.

Takav način rada s učenicima ima poseban značaj, budući da na zabavan i praktičan način uči o vještinama koji su poznavale njihove bake te također pridonosi očuvanju nacionalnog identiteta.

Literatura

 1. Aberšek, B., 2014. Miselni preskok v izobraževanju. Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (Prijevod: Aberšek, B., 2014. Misaoni preskok u obrazovanju. Univerza u Mariboru, Fakultet za prirodoslovlje i matematiku),
 2. Pristupljeno: https://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2014/11/Miselni-preskok-v-izobra%C5%BEevanju_gradivo_OK-2_lektorirano.pdf (15. 8. 2019.)
 3. NASTAVNI plan. Program osnovna škola. Geografija [Elektronički izvor] /predmetna komisija Karmen Kolnik … [et al.]. Ljubljana: Ministarstvo za školstvo i šport: Zavod RS za školstvo,
 4. Pristupljeno:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf (25.8.2019.),
 5. Pristupljeno: http://www.zrss.si/pdf/240611114513_gla__priporocila_in_opozorila.pdf
 6. (28. 8. 2019)

Fotografije: Vlastiti izvor