Međunarodni dan

eliminacije rasne diskriminacije

ljiljanaIM_marinelaS

Ljiljana Inkret-Martinčević i Marinela Schatten

Sažetak


Povodom 21 ožujka, Međunarodnog dana eliminacije rasne diskriminacije, na nastavi informatike u II. OŠ Varaždin učenici su sudjelovali na predavanjima na navedenu temu, pisali scenarije te su izrađivali stripove. Stripovima su pokazali kako smo svi jednaki u školi, poslu i svakodnevnom životu bez obzira koje smo rase, boje kože, spola, vjeroispovijesti, nacionalnosti, političke ili druge opredijeljenosti, društvenoga ili drugoga statusa.

Ključni riječi: scenarij, strip, rasna diskriminacije, jednakost, ljudska prava.

Uvod

Od 1. rujna 2020. provodi se Erasmus+ projekt Human Right Education. Koordinator projekta je zemlja Slovačka, a ostali partneri su iz Turske, Portugala, Rumunjske, Španjolske i Hrvatske u kojoj je partner II. osnovna škola Varaždin. U skladu s ciljevima projekta koji provodimo na našoj školi, a koji se također bavi tom problematikom, bilo je prikladno obilježiti Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije kroz razne aktivnosti.

Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih Naroda (UN) Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije obilježava se 21. ožujka svake godine širom svijeta,[1] a utemeljen je kao sjećanje na tragični prosvjed u Sharpevilleu kada je policija u Južnoafričkoj Republici ubila 69 prosvjednika koji su bili protiv rasnog razdvajanja stanovništva.

U Hrvatskoj se većina pritužbi na diskriminaciju pučkoj pravobraniteljici već godinama podnosi na osnovu etničke pripadnosti, boje kože ili nacionalnog podrijetla. Najčešće su pripadnici manjina izloženi predrasudama, stigmatizaciji, govoru mržnje i nasilju. [2]

Cilj Erasmus+ projekta Human Right Education je dati preporuke školama, te poboljšati proces i informirati djecu i nastavnike o ljudskom pravu na obrazovanje.

Iako je ove godine Međunarodni dan rasne eliminacije bio 21. ožujka, u II. osnovnoj školi Varaždin aktivnosti vezane uz navedenu temu održavale su se tijekom cijelog tjedna od 22. do 26. ožujka u nekoliko razrednih odjela, ovisno o dobi učenika, za vrijeme satova predmeta informatike.

Aktivnosti za učenike

Aktivnosti koje smo proveli uskladili smo s glavnim smjernicama projekta te s dijelovima povelje o ljudskim pravima, a ponajviše s člankom 26. gdje se između ostalog navodi da obrazovanje treba promovirati razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo među ljudima svih nacionalnosti, nacija i vjerskih skupina.[3]

Slika 1 Prije provedbe aktivnosti napravili smo kratka predavanja te radionice, jer osim teme, učenike smo upoznali i s programskim alatima u kojima su radili.

Projekt se je proveo kroz više aktivnosti, a kao glavnu aktivnost smo uzeli osmišljavanje te izradu stripa. Osim predavanja kao početne aktivnosti, učenici su imali zadatak napraviti odnosno oblikovati scenarij za strip koji su ovisno o razredu radili u alatu za obradu teksta.

Slika 2Nakon izrade scenarija, učenici su korištenjem tableta snimili scene gdje su u višim razredima oni bili glavne uloge dok su u nižim ubacili u scenu i svoje omiljene igračke. Tako su spojili fantaziju s našom temom o ljudskim pravima i prikazali temu na zanimljiv način.

Scene koje su snimali kao fotografije su prebačene u alat za izradu stripa Comica. Sam alat je jednostavan za korištenje te se je učenicima jako dojmio jer nudi brojne mogućnosti kako urediti strip. U ovom dijelu uređivanja učenicima je bilo omogućeno da sami izaberu dizajn u kojem će oblikovati strip, pišu poruke kroz različite oblačiće i dodaju emotikone kako bi što bolje prikazali ono što su osmislili. Kod uređivanja stripa trebalo je posebno paziti na redoslijed dodavanja slika kako se ne bi izgubio poredak i ideja osmišljenog scenarija.

Učenici su izradili nekoliko inačica stripova od kojih smo neke stavile na pano informatičke učione. Na zanimljiv način učenici su shvatili kako je različitost u stvari povlastica.

Slika 3Učenici trećih razreda su strip uređivali tako da su koristili svoje igračke. Jedna od stripova koji je nastao je uvođenje lika Deadpool kao novog učenika u razred.

Učenici su bili posebno motivirani te su prikazali kako prihvaćaju raznolikost i drugačije od sebe. Samom temom je prikazano kako treba pozitivno pristupiti različitosti bez straha od promjena koje nas mogu i razveseliti. Učenici su kroz strip prikazali kako su prihvatili novog učenika koji je prikazan kroz svijet mašte. U nižim razredima bismo izdvojili jedan od jednostavnih scenarija koji je napisao učenik iz razreda.

Dolazi novi učenik u razred. Učiteljica ga svima predstavlja. Novi učenik priča nešto o sebi. Drugi učenici ga pozivaju da sjedne s njima, jer je zanimljivo upoznati nove prijatelje. Svi se druže i zajedno uče.

Slika 4U četvrtih razredima učenici su osim scenarija pristupili i crtanju stripa na papiru. Osim crtanja učenici su scenarij za strip pisali u alatu za obradu teksta odnosno MS Word-u. Jedan od scenarija učenika 4. razreda prikazan je na slici. Slika 5.

Peti razredi prvo su krenuli u pisanje scenarija. Dogovoreno je da scenarij ima uvod, sadržaj i zaključak o temi. Nekolicina učenika je shvatila zadatak vrlo ozbiljno i možemo reći da su nastala prava mala remek – djela scenarija koje smo naravno pretočili u izradu stripa. Neki učenici su izrađivali strip u papirnatom obliku na uobičajeni način.

U petim razredima usmjerili smo se na ostvarivanje dvaju ciljeva iz povelje o ljudskim pravima. Ciljeve koje smo htjeli postići su da razvijamo kulturnu svijest i da učenici prihvate toleranciju, nediskriminaciju, raznovrsnost i jednakost na svim razinama. Kako bi što bolje prikazali ciljeve odlučili smo napraviti strip koji prikazuje kako treba izgledati društvo u kojem su ove smjernice sastavni dio, te s druge stane kako izgleda kada je upravo suprotno i gdje je smanjena svijest o ljudskim pravima. U prvom stripu je prikazan dolazak novog učenika u razred, gdje učenici pozitivno reagiraju. Kroz sljedeće slike prikazuje se kako učenik zajedno s drugim učenicima surađuje te na kraju je vidljiv i rezultat u obliku stvaranja računalne igre.

Slika 6slika7

Sljedeći strip prikazuje kako izgleda kada je kultura prihvaćanja na niskoj razini što je često rezultat diskriminacije. Učenik ulazi s pozitivnom vjerom u razred, no na žalost ga dočekuje suprotno. Neprihvaćanje vršnjaka, ružne riječi i kritike dovode do toga da se učenik osjeća povrijeđeno i neprihvaćeno. Sam strip završava odlaskom utučenog učenika doma i izgubljenim pozitivnim stavom o školi i prijateljstvu.

Ovim smo prikazali da razvoj učenika i njihovo obrazovanje ovisi o prihvaćanju od njegovih vršnjaka. Vidjeli smo da kada postoji kultura prihvaćanja i tolerancije, razmjenom ideja stvaramo nešto novo i bolje.

Zaključak

Iako se ponekad može stvoriti dojam da su se vremena promijenila i da diskriminacije nema, surova istina je na žalost da je diskriminacija svugdje oko nas. Upravo radi toga, svakodnevno trebamo educirati učenike i u njima stvarati vrijednosti koje će im pomoći da žive u svijetu s puno manje predrasuda i diskriminacije.

Alat Comica se pokazao kao odličan alat za izradu stripa kroz koji su djeca stekla potrebna znanja o ljudskim pravima, o pravu na obrazovanje, jednakosti, toleranciji i prihvaćanju raznolikosti kao sastavnog dijela naše budućnosti i oblikovanja boljeg i ljepšeg svijeta. Pokazali smo da učenje može biti zabavno, da možemo biti maštoviti i da ono što smo naučili kroz ovih nekoliko mjeseci nastave Informatike možemo primijeniti u stvaranju nečeg novog i uzbudljivog. Učenici su ovakvim pristupom bili zadovoljni jer im je dopušteno da se kreativno izraze. Imali su mogućnost spojiti svijet digitalnog i svijet mašte, a isto tako prenesti i poruke o jednakosti drugoj djeci. Izrađeni stripovi koji su izloženi na panou samim dizajnom privlače pažnju i na taj način jednostavno prenose poruku da pravo na obrazovanje treba biti dostupno za sve i da trebamo prihvaćati druge bez obzira na to što smo različiti. Time smo ujedno ostvarili i neke ciljeve Erasmus+ projekta HRE.


[1] RH Pučki pravobranitelj, https://www.ombudsman.hr/hr/medunarodni-dan-za-eliminaciju-rasne-diskriminacije-2
2] Ibid.
[3] Opća povelja UN o ljudskim pravima, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika

kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje

branko_rumenovic

Branko Rumenović

Obrazovanje u 2017./2018. školskoj godini u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu provodi se u četiri usmjerenja: opća gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, ekonomist i prodavač. Osim redovitog nastavnog procesa, škola sudjeluje u raznim projektima kojima se teorijsko primjenjuje na praktičnim primjerima, no i povezuju različiti nastavni sadržaji. Kroz različite projekte škola surađuje s raznim organizacijama u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Kroz projekt „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“, škola je ostvarila odličnu suradnju s Forumom za slobodu odgoja i obrazovanja, nakon čega „Forum“ redovito izvještava školu o aktualnim natječajima i aktivnostima.

Nakon što je Forum za slobodu odgoja i obrazovanja objavio natječaj za sudjelovanje u projektu „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“, škola se prijavila na isti te ušla u uži krug škola potencijalnih partnera. Nakon drugog kruga testiranja, Gimnazija Bernardina Frankopana ušla je u projekt u kojem sudjeluje petnaest škola iz Hrvatske. Za sudjelovanje i predstavljanje škole u projektu imenovani su Manuela Mihaljević Sabljak i Branko Rumenović, koji su ujedno i voditelji školskog projekta, a projektni tim čine i: ravnateljica Sanja Dubić, pedagoginja Ivana Turkalj te psihologinja Helena Štrucelj.

Projekt „Pokreni promjenu – prihvaćanje razlika kroz interkulturalno obrazovanje i volontiranje“ ili skraćeno „Pokreni promjenu!“ je europski projekt za kojeg je Forum za slobodu odgoja potpisao 22. studenoga 2016. godine ugovor s Izvršnom agencijom Europske unije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna, a projekt će trajati dvije godine (od prosinca 2016. do prosinca 2018.).

Projekt predstavlja međunarodnu ekspanziju projekta „Pokreni promjenu!“ koji je Forum proveo u Hrvatskoj od  2013. do 2015. godine, a cilj projekta je prevencija radikalizacije u društvu te promocija demokratskih vrijednosti, osnovnih prava, interkulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva među mladima u četiri europske zemlje: Hrvatskoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji i Italiji.

Projektom se želi educirati učitelje, djecu, mlade te njihove roditelje u razumijevanju i prepoznavanju složenosti i izazova suvremenog društva, jednako kao i jačati njihove osobne, socijalne i građanske kompetencije. U kontekstu susreta s različitostima, drugi i drugačiji nas obogaćuju, uče i mijenjaju, no isto tako mogu u nama izazvati oprez, strah, tjeskobu i ljutnju koja može dovesti do mržnje i diskriminacije. Izazovi tada postaju susret i dijalog, pravednost, prihvaćanje i samoprihvaćanje. U bivanju drugačijim izazov ostaje biti svoj, poseban i jedinstven, ali i povezan s okolinom te se zauzimati aktivno za ostvarenje svojih težnji i ciljeva, graditi kvalitetne odnose, zalagati se za pravedniju zajednicu.

Ciljevi projekta jesu: poboljšati usvajanje socijalnih i građanskih kompetencija te znanja, razumijevanja i prihvaćanja demokratskih vrijednosti i ljudskih prava, podržati učitelje i druge obrazovne stručnjake u nošenju sa sukobima i različitostima te ohrabriti sudjelovanje mladih u javnom i društvenom životu, unaprjeđivati inkluziju i suradnju s mladima.

image

Slika 1. Sudionici projekta i edukacije u Sv. Martinu na Muri
Izvor: Forum za slobodu odgoja

Projektne aktivnosti uključuju sveobuhvatni program stručnog usavršavanja učitelja i stručnjaka za mlade kroz tematiku osobnog rasta i razvoja, aktivnog građanstva i volontiranja, prilagodbu hrvatskih priručnika o interkulturalnom obrazovanju i dobrim praksama u školama te podršku uključenim školama u pokretanju projekata koji promiču dijalog, poštivanje različitosti i osobni rast i razvoj mladih. U sklopu projekta provodit će se i Forumov kreativni natječaj “Oboji svijet” u četiri zemlje :Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji i Velikoj Britaniji putem kojeg će mladi kreativno izraziti svoje ideje o toleranciji i vrijednosti prihvaćanja različitosti. Na kraju projekta, objavit će se i „on-line knjižnica” s korisnim materijalima na četiri jezika koji se mogu primijeniti u radu s mladima.

Projekt će se provoditi u partnerstvu s organizacijama Think Global iz Velike imageBritanije, Centrom mladih Dravinjske doline iz Slovenije i Centrom za kreativni razvoj “Danilo Dolci” iz Italije. Suradnik na projektu je organizacija Network of Education Policy Centers.

 

Slika 2. Logo školskog projekta
Izvor: Vlastita fotografija

Nakon provedene edukacije Foruma za slobodu odgoja i obrazovanja, osmišljen je projekt Gimnazije pod imenom: „Svi za jednog, jedan za sve“. Cilj projekta je smanjenje razlika među polaznicima različitih programa i usmjerenja te promocija strukovnog obrazovanja. Projektne aktivnosti obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. Upoznavanje s projektom
 2. Obilježavanje 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju
 3. radionice za učenike: Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti
 4. uključivanje učenika u razne aktivnosti
 5. Istraživanje o stavovima učenika
 6. Prezentacija projekta

Upoznavanje s projektom provelo se na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Vijeća učenika. Na sjednici Nastavničkog vijeća, dana 9. siječnja 2018. godine, Branko Rumenović kratko je izvjestio o aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Projekt je na Vijeću učenika, dana 26. sijećnja 2018. godine predstavila Manuela Mihaljević Sabljak. Dana 17. travnja 2018. godine Branko Rumenović upoznao je Vijeće roditelja s projektom. Projektu su potporu dali i Grad Ogulin, Općine Josipdol, Plaški i Tounj te Radio Ogulin, koji su dana 18. prosinca 2017. godine prisustvovali zajedničkom sastanku. Najveći dio učenika u školi dolazi s područja grada Ogulina te općinaimage Josipdol, Plaški i Tounj te su navedene institucije podržale projekt te postali partneri u provođenju projekta. O svim aktivnostima vezanim uz projekt redovito se izvještava na mrežnim stranicama škole.

Slika 3. Predstavljanje projekta lokalnoj zajednici
Izvor: Vlastita fotografija

Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju održao se od 20. do 24. studenoga 2017. godine. Tjedan se održavao pod geslom Otkrij svoje talente. Cilj ove aktivnosti je promocija strukovnog obrazovanja. Učenici 3.c razreda, zanimanje ekonomist koji slušaju predmet Vježbenička tvrtka u suradnji s učenicima 4.c razreda, pripremili su izložbu radova Vježbeničkih tvrtki. Nositelj organizacije je vježbenička tvrtka Elegancija znanja d.o.o.. U skolopu ove aktivnosti je organiziran stručni posjet tvrtki iz okruženja za učenike zanimanja ekonomist, hotelijersko turistički tehničar i prodavač. Učenici i profesori posjetili su tvrtku Podravka d.d. U sklopu tjedna održano je i predstavljanje vježbeničke tvrtke Darovi prirode d.o.o. i Elegancija znanja d.o.o. te je snimljen kratki video isječak o svim aktivnostima.

imageimage
Slika 4. i 5. Drugi Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
Izvor: Vlastite fotografije

Za vrijeme trajanja projekta učenici su sudjelovali u nekoliko radionica (Pokreni promjenu – kreativne radionice za učenike u području različitosti) koje je provodila profesorica Manuela Mihaljević Sabljak. U sklopu Dana otvorenih vrata škole provedene su radionice pod nazivom Neka krene od mene i To sam ja. Radionice su provedene u prvim razredima zanimanja opća gimnazija, ekonomist, prodavač i hotelijersko turistički tehničar te u drugom razredu zanimanja prodavač. Radionica pod nazivom Moj kolaž provedena je na satu vježbeničke tvrtke u trećem razredu zamimanja ekonomist.

Škola već nekoliko godina sudjeluje u prikupljanju plastičnih čepova u sklopu akcije „Plastičnim čepovima do skupih ljekova“ čime pomaže Udrugu oboljelih od leukemije i limfona Hrvatske. Ovu akciju vodila je profesorica Helena Štrucelj a sudjelovali su svi učenici škole. Brigu oko sakupljanja i transporta čepova preuzeo je treći razred zanimanja prodavač. Ovom akcijom željelo se potaknuti učenike naše škole na humanitarno djelovanje.

Za potrebe predmeta Vježbenička tvrtka u našoj školi održano je predavanje na temu brendiranja tvrtke i proizvoda. U toj akciji sudjelovali su učenici trećeg i četvrtog razreda zanimanja ekonomist. U sklopu te akcije učenici su izrađivali vlastiti logo vježbeničke tvrtke, te je izrađen logo školskog projekt „Svi za jednoga, jedan za sve“. Radionicu je vodila Blanka Poljak, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, koja je ujedno i izradila logo.

Prije božićnih i novogodišnjih praznika učenici zanimanja prodavač i ekonomist zajedničkim snagama ukrasili su božićno drvce u kabinetu za ekonomsku skupinu predmeta 5E. Učenici su ovu akciju nazvali: Božićnodrvce promjena. I ovom zajedničkom akcijom učenici strukovnih zanimanja potaknuti su na uvažavanje međusobne različitosti. Isto tako s učenicima na satovima provode se različite radionice. Tako provodim radionicu „Populizam“ s učenicima trećih razreda zanimanje prodavač. Znanja i vještine koja smo usvojili na edukacijama koje je organizirao Forum za slobodu odgoja i obrazovanje primjenjujem u nastavi. Na satu Pravnog okruženja poslovanja u četvrtom razredu zanimanja ekonomist učili smo o Vlasništvu uz pomoć igračaka iz djetinjstva. Istu metodu primjenjujem na satu Trimagežišta kapitala prilikom izučavanja dionica. O globalnim ciljevima za održivi razvoj razgovaram na satu razrednika u trećem razredu zanimanja prodavač. Dana 26. veljače 2018. godine snimljena je tv emisija o projektu koja je prikazana na Trend televiziji Karlovac.

Slika 6. Božićno drvce promjena
Izvor: Vlastite fotografije

imageimage
Slika 7. i 8. Igračke u nastavi
Izvor: Vlastite fotografije

Jedna od aktivnosti u projektu je i provođenje istraživanja na temu image„Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“. Tijekom mjeseca travnja i svibnja učenici 3. c razreda zanimanja ekonomist su na satu Statistike osmislili i proveli istraživanje na navedenu temu. Istraživanje je provedeno u svim razredima škole. Cilj istraživanja je istražiti stavove učenika o razlikama između usmjerenja te o uvažavanju ostalih razlika između učenika.

Slika 9. Analiza istraživanja
Izvor: Vlastite fotografije

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2017. godine u školi su se pojavili problemi u kojima je došla do izražaja razlika između učenika po usmjerenjima. Zbog sudjelovanja u projektu s učenicima trećih i četvrtih razreda je proveden kratki razgovor kroz fokus grupe. Nakon razmatranja odgovora, komentara i mišljenja učenika, istaknuli smo nekoliko problema:

 1. Razlike između usmjerenja – učenici smatraju da je jedno usmjerenje teže od drugog te se po tome vrednuju, za gimnazijalce se podrazumijeva da neke stvari trebaju znati. Učenici su istaknuli da se više vrednuju uspjesi „A“ razreda. Učenici gimnazije na učenike strukovnih razreda gledaju kao da su manje vrijedni. Učenici se nisu htjeli u autobusu voziti na izlet s učenicima različitog usmjerenja. Učenici su istakli problem ruganja i ismijavanja učenika na hodniku.
 2. Odijevanje učenika – svi učenici iz svih usmjerenja su istaknuli da učenici dolaze u školu odjeveni više za izlazak nego za školu.
 3. Vrijeđanje učenika na nacionalnoj osnovi – učenici su istaknuli da se ovaj problem ponekad zna javiti.
 4. Izolacija učenika zbog socijalnog statusa – učenici su istaknuli da do različitosti dolazi zbog različitih frizura, markirane odjeće, lošeg mobitela i s.
 5. Osobe s invaliditetom – učenici su istaknuli ovaj problem kao zabrinutost jer se osobe s invaliditetom „drže zajedno“ za vrijeme velikog odmora. Učenici imaju razumijevanje jedni za druge, ali smatraju da učenicima s invaliditetom nižih razreda treba više vremena za uključivanje u razne aktivnosti u školi.

U sklopu ovog projekta odlučili smo naglasak dati na prvi problem: razlika između usmjerenja. Smatrali smo da se i ovi ostali problemi mogu promatrati i rješavati zajedno u istoj skupini. I zbog toga razloga smo odlučili provesti istraživanje na temu Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Istraživanje, odnosno anketa je podijeljeno na dva dijela. Prvi dio odnosi se na demografska pitanja (spol, razred i usmjerenje). Drugi dio sastoji se od dvadeset pitanja u kojima učenici iznose svoje stavove metodom ocjenjivanja od 1 do 5., pri čemu 1 predstavlja ne slaganje s tvrdnjom, 2 slaganje s tvrdnjom u maloj mjeri, 3 djelomično slaganje, 4 slaganje u većoj mjeri i 5 slaganje s tvrdnjom u potpunosti.

Nakon razgovora s učenicima, pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju razlike između učenika. Znamo da u našoj školi nema većih problema po pitanju različitosti, ali tijekom razgovora saznali smo da učenici ipak imaju neke probleme koji su individualni te da znaju za slučajeve kada se ne uvažava razlika između učenika. Isto tako pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni.

Tijekom izrade rada koristile su se različite metode kako bi se stekla nova i razvila postojeća znanja. Korištena je induktivna metoda o pojedinim stavovima, deduktivna metoda na temelju koje se iznose stavovi, metoda analize prilikom objašnjavanja stvarnosti, metoda sinteze prilikom spajanja pojedinih dijelova u cjelinu, statistička i matematička metoda prilikom uspoređivanja i analizranja podataka. U radu je korištena i metoda anketiranja, na temelju koje su dani stavovi učenika o razlikama između usmjerenja.

Tabela 1. Broj učenika u školi, broj učenika koji su sudjelovali u projektu i broj učenika koji su sudjelovali u istraživanju u školskoj godini 2017./2018. tablica1
Izvor: Interni podatci Gimnazije Bernardina Frankopana, vlastito istraživanje

Škola ima ukupno 335 učenika, dok je u istraživanju sudjelovalo 279 učenika. Dvije ankete su poništene jer nisu bile popunjene u skladu s pravilima te su bile uništene i iscrtane. Zato dalje navodimo da je u istraživanju sudjelovalo 277 učenika. Pred istraživanje putem metode fokus grupa je provedeno u trećim i četvrtim razredima, što znači da je u tom dijelu sudjelovalo cca 170 učenika. U obilježavanju 2. Europskog tjedna u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (stručni posjet u Podravku, prezentacija vježbeničkih tvrtki) sudjelovalo je cca 110, učenika od čega je 90 učenika bilo u stručnom posjetu tvrtki „Podravka“ u Koprivnici. U radionicama koje je provodila Manuela Mihaljević Sabljak sudjelovalo je cca 100 učenika. Svi ovi podatci o broju učenika koji su sudjelovali u različitim aktivnostima u sklopu projekta važni su zbog rezultata istraživanja. Tijekom provođenja svih aktivnosti s učenicima se razgovaralo o važnosti uvažavanja različitosti. Analiza istraživanja najbolje govori o rezultatima projekta. U radionicama koje sam provodio iz područja različitosti sudjelovalo je 30 učenika.

Tabela 2. Prosječne ocjene u istaživanju „Stavovi učenika o razlikama između usmjerenja“, provedeni tijekom mjeseca svibnja 2018. godine u Gimnaziji Bernardina Frankopana, Ogulin. tablica2Izvor: Vlastito istraživanje

Tabela 2. prikazuje Stavove učenika o razlikama između usmjerenja. U tabeli su prikazane prosječne ocjene na navedene tvrdnje. U prvom stupcu su prikazane tvrdnje koje su učenici ocjenjivali. Drugi stupac prikazuje srednju ucjenu svih učenika koji su sudjelovali u istraživanju. Treći, četvrti, peti i šesti stupac prikazuju prosječnu ocjenu učenika po usmjerenju. Sedmi i osmi stupac prikazuju prosječnu ocjenu po razredima, tako da sedmi stupac čine učenici prvog i drugog razreda, a osmi stupac čine učenici trećeg i četvrtog razreda.

Grafikon 1. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika.“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf
Izvor: Tabela 2.

Grafikon 1. prikazuje prosječnu ocjenu učenika na tvrdnju „Važno je uvažavati različitosti između učenika“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine. Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju različitosti, ali nakon istraživanja dobili smo odlične rezultate. Učenici su ovu tvrdnju ocijenili prosječnom ocjenom 4,53. To dokazuje da učenici naše škole uvažavaju razlike između učenika. Najveću ocjenu dali su učenici usmjerenja opća gimnazija, a najmanju učenici usmjerenja prodavač. Prema istraživanju učenici uvažavaju nacionalne i vjerske različitosti, različitosti s obzirom na stil odijevanja, glazbeni ukus, imovinski status i ostale razlike. Zanimljivo je da su učenici na početku Projekta isticali pojedinačne probleme, a nakon provedenih radionica i aktivnosti velikom ocjenom ocijenili navedene tvrdnje. Nadamo se da su aktivnosti i radionice utjecale na promjenu njihovih mišljenja.

Kroz početni razgovor s učenicima pretpostavili smo da učenici uvažavaju osobe s invaliditetom te iz različitih sredina. Istraživanje je to i potvrdilo. Učenici uvažavaju razlike između učenika na temelju invaliditeta te osobe iz različitih sredina. Ti rezultati prikazani su na grafikonu 2. i 3.

Grafikon 2. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Uvažavam osobe s invaliditetom“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf1
Izvor: Tabela 2.

Grafikon 3. Prosječna ocjena učenika na tvrdnju „Ljudi sa sela i iz grada jednako su vrijedni“ po usmjerenjima u Gimnaziji Bernardina Frankopana u Ogulinu tijekom mjeseca svibnja 2018. godine graf2
Izvor: Tabela 2.

Posljednje dvije tvrdnje dodane su u istraživanje kako bi vidjeli stavove naših učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja učenika. Ove dvije tvrdnje dobile su najlošije ocjene od svih ostalih tvrdnji, ali su ocjene i dalje visoke. Prosječna ocjena na tvrdnju „Učenici naše škole imaju razvijen volonterskih duh“ iznosi 3,23. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici opće gimnazije a najlošije učenici usmjerenja hotelijersko- turistički tehničar. Tvrdnju „U školi se čuje mišljenje učenika“ učenici su ocijenili prosječnom ocjenom 3,25. Najbolje su ovu tvrdnju ocijenili učenici zanimanja prodavač, a najlošije učenici zanimanja hotelijersko turistički tehničar.

Tijekom razgovora s učenicima u fokus grupama saznali smo mnogo informacija koje smo kasnije koristili u projektu. Učenici su se rado uključivali u razgovor i davali nam informacije koje su nam bile potrebne. Sve njihove informacije su bile potpuno anonimne i nismo bilježili njihova imena, razred ili nešto treće što bi odavalo njih same. Posebno veseli činjenica da su učenici preuzimali veliki dio aktivnosti na sebe, posebice kod promocije strukovnog obrazovanja u sklopu 2. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju.

Pretpostavili smo da učenici ne uvažavaju razlike između učenika. Istraživanje je „pobilo“ našu tezu te smo mi u konačnici zadovoljni. Učenici uvažavaju razlike između učenika i to su ocjenili velikom ocjenom 4,53. Nadamo se da su informacije o problemima koje su prikupljene u fokus grupama pojedinačne te da ne utječu na formiranje mišljenja kod učenika. Isto tako nadamo se da su aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta utjecale na pozitivno mišljenje učenika o različitostima.

Istraživanje je potvrdilo našu drugu tezu o uvažavanju učenika s invaliditetom te da su učenici iz različitih sredina jednako vrijedni. Zadovoljni smo ocjenama učenika koje smo dobili u istraživanju. Prilikom osmišljavanja istraživanja razgovarali smo o problemima naših učenika i koje bi teze istaknuli. Nakon formiranja teza ako bi se govorilo o ocjenama, kroz razgovor smo pretpostavili smo da bi učenici tvrdnje koje se odnose na uvažavanje razlika na temelju nacionalnosti, vjere, odjevanja, glazbe, frizure, odjeće i imovinskog statusa ocijenili ocjenom od 2,5 do 3, a uvažavanje učenika s invaliditetom i iz drugih sredina ocjenom od 3 do 3,5.

Kao što je navedeno, posljednja dva pitanja dodana su u istraživanje zbog stavova učenika o volontiranju i uvažavanju mišljenja naših učenika. Ocjene iz ovih pitanja su dobre, zadovoljavajuće, ali u odnosu na cijelo istraživanje možda nešto lošije. Možda bi trebalo nekako naglasiti učenicima kad se nešto napravi na njihov prijedlog da su baš oni dali taj prijedlog i da je to učinjeno jer su oni tako željeli želji.

Na kraju zahvaljujemo ravnateljici Sanji Dubić što nam je omogućila sudjelovanje u ovom projektu kao i što nam je pružila podršku u radu tijekom izvođenja različitih aktivnosti. Zahvaljujemo i Forumu za slobodu odgoja i obrazovanja na podršci tijekom projekta, na raznim edukacijama ali i simboličkom opremanju kabineta za ekonomsku skupinu predmeta 5E.

Literatura

 1. Pijaca, Plavšić, E., Munivrana, A., Morić, D., Bjakuša, M., Rastović, M., Kožić, V. (2017.): Zbirka radionica „Pokreni promjenu“ 40 ideja za rad s djecom i mladima u području različitosti, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 2. Pavlović, V., Munivrana, A., Roth, M., Perak, J. (2017): Pokjreni promjenu! – mladi u svjetu razlićitosti: vodić za škole, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 3. Roth, M., Pavlović, V., Morić, D. (2017.): Volonterska kuharica, Priručnik za pokretanje volonterskih programa u školama, drugo izdanje, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 4. Žnidarec, Čučković, A. (2013.): Da sam ja netko, Istraživanje o stavovima djece i mladih u Hrvatskoj: interesi, potrebe, problemi, rješenja, Forum za slobodu odgoja i obrazovanja, Zagreb.
 5. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=878#mod_news, 1. lipnja 2018.
 6. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=871#mod_news, 1. lipnja 2018.
 7. Gimnazija Bernardina Frankopana, http://www.gimnazija-bfrankopana-ogulin.skole.hr/?news_id=859#mod_news, 1. lipnja 2018.
 8. Grad Ogulin, http://www.ogulin.hr/10010-novosti/2439-grad-ogulin-partner-u-projektu-gimnazije-bernardina-frankopana-svi-za-jednog-jedan-za-sve, 1. lipnja 2018.
 9. Općina Tounj, http://www.tounj.hr/opcina-tounj-partner-u-projektu-gimnazije-bernardina-frankopana-svi-za-jednog-jedan-za-sve/, 1. lipnja 2018.
 10. Forum za slobodu odgoja, http://www.fso.hr/projects/pokreni-promjenu-prihvacanje-razlika-kroz-interkulturalno-obrazovanje-i-volontiranje/, 1. lipnja 2018.

Putevima prijateljstva

Mala goranska škola dobitnica Mirotvorne nagrade ,,Krunoslav Sukić 2016.”

davorka_nekic

Davorka Nekić

Cover photo

Već osam godina, počevši od 2009., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka dodjeljuje Mirotvornu nagradu ,,Krunoslav Sukić”, koja označava osobit dopinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka, kao i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja. Nazvana je po Krunoslavu Sukiću, istaknutom Osječaninu, koji se, prije svega, zalagao za zajednicu utemeljenu na kulturi uvažavanja života te je solidarnost smatrao spontanim činom prema čovjeku.

2015. godine Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića iz Vrbovskog kandidirala se po prvi put za tu prestižnu nagradu. Te smo godine zauzeli izvrsno 2. mjesto te nam je dodjeljena zahvalnica što nam je ujedno i bila dodatna motivacija da nastavimo s našim mnogobrojnim projektima s kojima smo se 2016. ponovo kandidirali te osvojili Mirotvornu nagradu u kategoriji Mirotvorna škola 2016.

Ravnatelj Anton Burić prima nagradu

Prvi put, 2015. godine, prijavili smo se za nagradu ,,Krunoslav Sukić” u kategoriji Mirotvorna škola pod nazivom ,,Rasli zajedno i naučili živjeti različitosti”. U prijavi smo naveli zavidnih sedam projekata koje je Škola ostvarila, a sve u svrhu poticanja mira, nenasilja i suradnje.

Da biste shvatili suštinu naše škole, smatram važnim napomenuti da je ona započela s radom davne 1785. godine te da je danas čini 8 škola: uz matičnu školu u Vrbovskom, tu su dvije osmogodišnje škole u Severinu na Kupi i Moravicama te pet četverogodišnjih škola u Velikom Jadrču, Lukovdolu, Gomirju, Jablanu i na Senjskome. Kada biste htjeli obići sve naše škole odjednom, morali biste prijeći više od 100 km. Ukupno brojimo 266 učenika od čega je čak 85 putnika. Slično je i s učiteljima i stručnim suradnicima kojih je 44, a od toga je čak 31 putnik! Da smo nacionalno različiti i time posebni, svjedoči činjenica da je među učenicima 45% pripadnika srpske nacionalne manjine dok je 55% Hrvata. Situacija među djelatnicima Škole je vrlo slična. Upravo sve to – raspršenost škola, učenici i učitelji – putnici te nacionalna različitost ili bolje reći, posebnost – jest ono što nas povezuje i osnažuje.

Uđimo u vremenoplov i vratimo se nakratko u 2015. godinu. Te je godine sve i započelo, i to sa sedam prijavljenih projekata (izborna nastava srpske nacionalne manjine koja se provodi od davne 1991., Ćirilica i latinica jedinstvo različitosti u sklopu čega se uči ćirilićno pismo nevezano uz nacionalnu pripadnost, izborna nastava triju vjeronauka – pravoslavni, katolički i baptistički, osnovni Cap program čiji je cilj prepoznati i obraniti se od osoba koje su nasilne, potom TeenCap koji se provodi s učenicima 7. i 8. razreda te male kreativne socijalizacijske radionice čiji je cilj stvoriti poticajnu klimu odrastanja).

2016. godine smo se opet prijavili, ali ovaj smo put prijavili još projekata uz ove upravo navedene. Ovih sedam projekata dobilo je društvo u vidu dodatnih petnaest projekata ujedinjenih pod nazivom Putevima prijateljstva. Tu su svoje mjesto zasluženo pronašli Čitanje ne poznaje granice u suradnji s OŠ Pivka iz Slovenije, United in diversity koji je učenicima približio kulturu zemalja engleskoga govornog područja te im u posjet doveo predstavnike veleposlanstava kao i izvorne govornike, izborna nastava ruskog jezika, Kupa Natura (EU projekt čiji je cilj očuvanje prirodnog dobra uz rijeku Kupu), pjesma ,,Grlimo svijet” koja je osvojila 1.mjesto na natječaju Europa u školi, Duhovno zajedništvo u sklopu kojega su učenici koji pohađaju izbornu nastavu iz pravoslavnoga i katoličkoga vjeronauka posjetili franjevački samostan Visovac te pravoslavni manastir Krka, upoznavanje manastira na Fruškoj Gori te posjet OŠ Triva Vitasović Lebarnik iz Laćarka (Srbija), kviz znanja – Domovina: RH, Škole za Afriku čiji je cilj bio osvjestiti učenike o položaju i uvjetima obrazovanja i općenito odrastanja njihovih vršnjaka u afričkim zemljama, Oboji svijet bojama tolerancije (gdje smo sudjelovali nizom zapaženih fotografija), Step Afrika (unutar čega su učenici dobili priliku naučiti o povezanosti duhovnih pjesama afričkih robova i stepa), penpal (kojega provodimo sa školama iz Srbije, Rusije, Bugarske, Poljske, Italije, Francuske i Maroka) i eTwinning projekti, Sakralna baština našega kraja u sklopu čega je objavljena i brošura te je i izdan kalendar za 2016., Migrants: Then and Now (u kojem je polazište bila definicija same riječi, pa obiteljska stabla učenika te naš najpoznatiji migrant Nikola Tesla po kojem i naša područna škola u Moravicama nosi ime) te Foto oko na kojem smo osvojili 1.mjesto za najbolju suradničku fotografiju. Važno je spomenuti i školski medijacijski centar koji djeluje već sedam godina.

Kao dobitnici Mirotvorne nagrade ,,Krunoslav Sukić” za 2016. godinu otputovali smo u Osijek 6. travnja, gdje smo proveli sedam divnih dana zahvaljujući Centru za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka koji nam je bio domaćin, uz Msvijet i Agenciju lokalne demokracije, također iz Osijeka. Boravak u Osijeku, kao i posjet Vukovaru, omogućili su nam i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te fondacija Evans na čemu im se ovom prilikom zahvaljujemo.

Kako je izgledalo naše studijsko putovanje u Osijek? Do dolasku u Osijek, dočekali su nas naši domaćini – Nikolina Svalina, Iva Anić, Miljenko Turniški, Branka Turniški i Nena Arvaj te su nam zaželjeli toplu dobrodošlicu. Ispred Visokog evanđeoskog teološkog učilišta pozdravio nas je profesor Greg Thellman.

Osijek

Dok smo prvoga dana uživali u razgledu Osijeka, drugi dan je bio radionički te smo u sklopu istoga odradili Program sudioničkog planiranja: Od vizije do akcije u čemu su ravnopravno sudjelovali učenici i profesori pod budnim okom naših domaćina.

Od vizije do akcije

Trećega dana smo posjetili Vukovar te smo vidjeli sva ona mjesta koja smo dotada viđali isključivo na televizijskim ekranima. Nije ni potrebno reći da nas je sve to i potreslo i dojmilo.

  U gradu na Vuki susreli smo se i s mladima iz udruge Mladi udruženi u miru te predstavnicima Europskoga Vukovardoma Vukovar koji su s nama podijelili svoje priče te nade u svjetliju budućnost u kojoj će svi biti ujedinjeni u svojim različitostima. Slađana Trbulin, Biljana Gaća, Ranka Kojčinović, Martina Uglik, Borislav Kovačević i Lazar Lemajić – hvala vam svima na gostoprimstvu i što ste nam pokazali da Vukovar znači život, a ne suživot! Vi ste nada vašega grada!

EDVU

Četvrtoga smo dana posjetili Zlatnu Gredu, smještenu uz sam rub Kopačkoga rita gdje je bilo govora o očuvanju prirode i održivom razvoju. Petoga dana smo imali prilike susresti se s Marijanom Gubinom, autorom potresne autobiografske priče ,,260 dana” u kojoj govori o svome putu od logoraša do promotora kulture nenasilja. Istoga dana susreli smo se i s predstavnicima Udruge Pobjeda koji su nas upoznali s konceptom zaštite životinja i konceptom azila za napuštene pse u Nemetinu, kojeg smo i posjetili.

Zlatna Greda i Nemetin

Šestoga smo dana predstavili svoju školu u sklopu seminara ,,Mir je u našim rukama” tijekom kojega smo se susreli s učenicima i profesorima onih škola iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koje su također nominirane za priznanje Mirotvorna škola budući da i sami razvijaju elemente mirovnog odgoja unutar svojih odgojno-obrazovnih ustanova. Toga smo dana imali prilike posjetiti i osječki HNK te uživati u mjuziklu ,,Moje pjesme, moji snovi” što je jako dojmilo naše učenike, a i profesore. Tako je došao i sedmi dan kada smo se susreli s gradonačelnikom Osijeka, gospodinom Ivanom Vrkićem, koji nam je čestitao na prestižnoj nagradi.

Susret s gradonačelnikom Osijeka

Taj je dan ujedno označio i kraj našega druženja. Ali, samo zasada! Stoga, to nije zbogom već doviđenja!

Budući da ćemo s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava sudjelovati u jednom Erasmus projektu, ova priča će imati i svoj nastavak. Stoga…pratite nas i dalje!

OŠ I. G. Kovačića Vrbovsko

Neko sam vrijeme razmišljala kako završiti ovaj članak. Ništa se nije činilo dovoljno dobro, dovoljno moćno. A onda sam se sjetila motta kojeg smo osmislili tijekom jedne od naših radionica u Osijeku i savršeno je prigodan.

MIR – to smo mi!

MIR - to smo mi!

„This is our time“ u Osnovnoj školi Popovača

dunja_mijovic

Dunja Mijović

Slika 6„This is our time“ je međukulturno komunikacijski projekt pod financiranjem Unesco-a. Projekt je započet 1995. za 50.-u godišnjicu UN-a i UNESCO-a. Projekt uključuje učenike osnovnih i srednjih škola, a zamišljen je kao zanimljiv i moderan način među učeničke suradnje.

Neki od ciljeva ovog Projekta su podići svijest internacionalne suradnje, ljudskih prava, tolerancije, raznolikosti, međusobnog dijaloga i solidarnosti. Unapređenje engleskog kao drugog stranog jezika, kritičko promišljanje i rješavanje problema na zabavan način, smo su neke od vještina koje su sudionici unapslika1ređivali.

Djeca, uključujući prednosti IKT-a , surađuju s vršnjacima diljem svijeta kako bi proširili svoje vidike i što više naučili jedni od drugih. Zanimljivosti koje nudi ovaj projekt su razne debate, video-konferencije te razredne Twinning- Blogging aktivnosti.

U ovom natjecanju do sada je sudjelovalo desetak tisuća učenika iz više od 1000 škola iz 99 zemalja diljem svijeta. Ove godine kada se održavalo ovo natjecanje po 21.-i put po redu, sudjelovala je i naša škola OŠ Popovača iz Popovače. Učenici osmih razreda uključili su se u slika2interaktivnu igru „Unite the Nations“. Nakon same prijave za natjecanje, učenici su sa svojim mentorima trebali sastaviti pitanja na zadane teme. Teme su obuhvaćale činjenice iz povijesti, geografije, umjetnosti, sporta i svakodnevnog života. Pitanja su se slala u Kanadu jer je tamo središnji ured ovog natjecanja. Na sam dan natjecanja učenici su dobili pitanja na koja su trebali što točnije i brže odgovoriti. Učenicima je bilo vrlo zanimljivo što su odgovarali na pitanja koja su za njih sastavljali Slika3vršnjaci iz cijelog svijeta.

S velikim ponosom smo saznali da smo od ukupno 30 škola iz cijelog svijeta osvojili 4.mjesto. U prvih 10 su bile i 4 škole iz Hrvatske, ali ono što je bilo još zanimljivije jest i činjenica da smo bili među rijetkim osnovnim školama koji su se natjecali i još plasirali tako visoko.

Učenici su bili oduševljeni, ne samo rezultatom, nego i idejom i načinom na koji se cjelokupno natjecanje održalo. Bili su ponosni i samim time što su i oni sudjelovali u sastavljanju pitanja i na taj način doprinijeli ovom natjecanju. Sve kolege koje su sudjelovale izjavile su da je to bio nadasve zanimljiv način učenja koji se treba što više poticati. Veselimo se sljedećoj godini i novim izazovima.

slika7slika8slika9