Dan sigurnijeg interneta 2012 u II. gimnaziji Osijek

lidija_blagojevic

Lidija Blagojević

Početkom drugog polugodišta u moju je školu, II. gimnaziju Osijek, stigla skupina studenata pete godine Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sklopu izvođenja metodičkih vježbi iz informatike. U sklopu tih metodičkih vježbi, studenti su dužni odslušati dva ogledna sata u izvođenju mentora te održati jedan probni sat kao i jedan ogledni sat za ocjenu.

Ova je skupina studenata u sastavu Vojislav Đuračković, Željka Kraljić, Marta Pišić, Ivan Jelić i Marko Filipović, upravo pristigla na nastavnu cjelinu Internet. II. gimnazija Osijek je jezična gimnazija, a u programu jezične gimnazije informatika je prisutna samo jednu školsku godinu i to po dva školska sata tjedno u drugom razredu. Stoga je program vrlo opsežan, a rad ubrzan te se sve nastavne cjeline prolaze tek u nekoliko nastavnih sati. Tako je nastavna cjelina Internet zastupljena sa četiri nastavna sata sa sljedećim nastavnim jedinicama:

  1. Kratka povijest interneta i osnovni pojmovi interneta
  2. World Wide Web
  3. Elektronička pošta
  4. Ostale usluge interneta i sigurnost na internetu

Moji ogledni sati bili su nastavne jedinice Kratka povijest interneta i osnovni pojmovi interneta te WWW. Tijekom tih nastavnih sati obrade novoga gradiva trudila sam se što više naglašavati sve sigurnosne poglede i probleme s kojima se susrećemo na internetu te kroz razgovor s učsl1enicima otkriti poteškoće s kojima se susreću. Budući da su školski praznici bili iza nas, prvi smo sat u ovom polugodištu počeli anketom na školskoj stranici o vremenu koje su proveli na internetu tijekom školskih praznika.

Slika 1. Anketa

Rezultati ankete pokazali su da je gotovo polovica anketiranih učenika tijekom školskih praznika na internetu provela više od pet sati dnevno. Razgovarali smo o tim rezultatima. Moj je cilj bio motivirati učenike na sljedeći zaključak: ako već provodimo na internetu toliko puno vremena, pokušajmo naučiti što više o tom internetu, kako bismo bar naučili na koji način funkcioniraju ta naša računala na internetu. Na moje heurističko pitanje: „Što zaključujemo gledajući rezultate ove ankete?“ jedan je učenik odgovorio: “Zaključujemo da nemamo život!“ Svi smo se nasmijali, posebno studenti, koji su ostali iznenađeni rezultatima, ali i iskrenošću učenika pri tumačenju tih rezultata te njihove svijesti da nije dobro i poželjno toliko vremena provoditi za računalom. U razgovoru smo zaključili kako ipak imaju i moraju imati život izvan interneta, ali kako je nužno da i o internetu saznaju što više. Tijekom tog prvog sata i sljedećih sati, trudili smo se naučiti što više o internetu, mrežnim stranicama, elektroničkoj pošti, otkrili smo kako ispravno postaviti filtre i zaštitu našeg poštanskog sandučića.

Studenti su za ocjenu imali sat na temu Ostale usluge interneta i sigurnost na internetu. Prilikom priprave za nastavni sat studenti su se, na moj poticaj, obilato služili nastavnim materijalima koje su pronašli na portalu ucitelji.hr te su napisali kvalitetne pripreme s puno interaktivnih nastavnih materijala, kvizova i križaljki. Studentica Željka Kraljić najviše se bavila sigurnošću unutar najpopularnije društvene mreže Facebook. Studentica je napravila anketu kojoj su učenici mogli pristupiti nakon što su se prijavili svojim Facebook računima. Već je sama prijava na Facebook kod učenika izazvala val oduševljenja jer je to inače na satu informatike strogo zabranjeno. Činilo se da će atmosfera na satu prijeći u nekontrolirano chatanje i pregledavanje obavijesti na Facebooku, ali ih je studentica sigurnom rukom i autoritetom vodila dalje kroz nastavni sat te su, nakon ankete, učenici istraživali postavke privatnosti Facebook računa te primjenjivali naučeno kako bi zaštitili svoju privatnost na internetu. Atmosfera na satu je bila izvrsna, učenici su puno naučili i dobro se zabavili, kolege studenti su puno naučili – kako na satu rabiti internet pa čak i Facebook, a da pritom svi ciljevi i zadaće nastavnog sata budu u cijelosti ostvareni. Pripremu za ovaj nastavni sat (uz dopuštenje autorice) moći ćete preuzeti na stranicama ucitelji.hr.

sl 2Kao kruna obilježavanja Dana sigurnijeg interneta 2012. zajedno s kolegicom Mirnom Kurtović, profesoricom engleskoga i njemačkoga jezika, održala sam nastavni sat u 2.a razredu, međupredmetnu temu engleskoga jezika i informatike prema pripremama koje smo preuzeli na stranicama ucitelji.hr.

Slika 2. Vrijedno se traga za materijalima

Nastavnu jedinicu prilagodili smo uzrastu učenika 2. razreda gimnazije. Učenici su na tom satu izrađivali promidžbene letke u programu PowerPoint kojima su svoje vršnjake, ali i roditelje i nastavnike upozoravali na probleme sigurnosti na internetu i opasnostima s kojima se mogu susresti. Jezik na kojem su učenici izrađivali letke bio je engleski te su tako usavršavali svoj jezik, učili nove pojmove na engleskom sl 3jeziku, proširivali svoj rječnik, a pri tome rabili informatičke alate. Promidžbeni letci dio su njihovih projektnih zadataka i čekaju obradu cjeline PowerPoint iz predmeta informatika kako bi, uređeni prema svim zahtjevima dobrih prezentacija, ugledali svjetlo dana. Moći ćemo ih iskoristiti kao materijale za Dane sigurnijeg interneta 2013. godine.

Slika 3. Profesorica engleskoga uči o phishingu….

sl 4sl 5
Slika 4. Pokažimo radove putem projektora    Slika 5. Koji dizajn odabrati kako bi privukli pažnju na sadržaj?