Dan digitalnog učenja – Digital Learning Day

iva_naranđa

Iva Naranđa

II. osnovna škola Čakovec i OŠ Vladimira Nazora Pribislavec ove su se godine pridružile obilježavanju Dana digitalnog učenja (Digital Learning Day) koji se obilježavao 22. veljače 2018. Inicijativa Digital Learning Day potekla je od strane američkog udruženja The Alliance for Excellent Education (All4Ed) još 2012. godine, a ideja začeta u SAD-u brzo se proširila svijetom. Dan digitalnog učenja promovira uporabu digitalnih tehnologija u procesu učenja i pruža priliku svim obrazovnim institucijama, učiteljima, nastavnicima i profesorima da istaknu svoje primjere izvrsne i inovativne nastavne prakse koja koristi digitalnu tehnologiju u procesu učenja. Izraz digitalno učenje označava bilo koju vrstu nastavne aktivnosti koja uključuje upotrebu digitalne tehnologije s ciljem da se podrži DLD_2018_IIOSCKproces učenja kod učenika. Digitalno učenje omogućava kvalitetniju nastavu, pristup interaktivnim materijalima, povratnu informaciju u realnom vremenu i mogućnost učenja neovisno o prostornim i vremenskim ograničenjima. Sve informacije o Danu digitalnog učenja mogu se pronaći na službenoj stranici digitallearningday.org.

Slika 1. Dan digitalnog učenja u II. osnovnoj školi Čakovec

U Danu digitalnog učenja u II. osnovnoj školi Čakovec sudjelovali su učenici 5. b razreda koji polaze izbornu nastavu informatike, a u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec sudjelovali su učenici petih i šestih razreda, također polaznici izborne nastave informatike. Na početku školske godine učenici petih razreda upoznati su s obrazovnom društvenom mrežom Edmodo i tijekom prvog polugodišta usvojili su osnovne vještine za komunikaciju unutar grupe i rad u okruženju Edmoda. Od početka drugog polugodišta na izbornoj nastavi informatike učenici petog i šestog razreda uče programiranje u programskom jeziku Python. Nastava je izvođena kombinacijom klasične nastave u učionici i e-učenja, tzv. blended learning. Putem Edmoda učenicima su svaki tjedan postajale dostupne nove prezentacije i vježbe, postupno kako se obrađivalo gradivo. Na mrežnom sjedištu LearningApps učiteljica Iva Naranđa izradila je po 17 interaktivnih modula za učenje za peti i šesti razred koji se mogu koristiti kao dodatak nastavi za ponavljanje i provjeru znanja u tijeku nastavnog sata, kao i za samostalno učenje kod kuće. Izrađeni su interaktivni moduli sa zadacima uparivanja, grupiranja, slaganja poretka, unosa odgovora u obliku teksta, dopunjavanjem teksta s upisom riječi ili odabirom riječi s ponuđenog popisa, križaljke, vješala i označivanje na slici. Interaktivni moduli povezani su u cjelinu pomoću App Matrix modula te su tako svi zadaci za pojedini razred dostupni učenicima poveznicom koja im je postavljena na Edmodu. Učenici su upoznati s načinom pristupa zadacima i načinom njihovog rješavanja. Svi moduli daju povratnu informaciju učeniku u realnom vremenu i DLD_2018_Pribislavec_5-6omogućuju ponovno rješavanje. Učenici biraju vrijeme kada će učiti, zadatke rješavaju brzinom koja im odgovara, po želji ponovno pokreću prezentacije dostupne na Edmodu i interaktivne module na LearningApps te tako uče tempom koji im najbolje odgovara. Eventualna pitanja osim na satu mogli su uputiti učiteljici ili svojoj grupi i putem Edmoda.

Slika 2. Dan digitalnog učenja u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec

Kako bi učiteljica mogla pratiti napredak učenika, kreirani su razredi unutar LearningAppsa. Razred sadrži razrednu mapu unutar koje učitelj postavi izrađene module kako bi im učenici mogli pristupiti. Generirani su korisnički računi za učenike pri čemu se vodilo računa o zaštiti osobnih podataka učenika te nisu navedena njihova imena već nadimci poput ucenik1. Na LearningApps učenici imaju zatvoreno okruženje s odgovarajućim modulima uz pomoć kojih mogu samostalno učiti i ponavljati ili po potrebi pristupiti modulima tijekom nastave. Učitelj ima mogućnost praćenja statistike razreda, može vidjeti koji je učenik pristupio kojem modulu i je li ga uspješno riješio, a postoji i pregled aktivnosti po pojedinom učeniku koji prikazuje koliko je učeniku bilo potrebno pokušaja i vremena kako bi uspješno riješio zadatak.

Ovaj način učenja omogućio je svim učenicima usvajanje osnovnih znanja o programskom jeziku Python te stjecanje temelja za daljnje učenje programiranja u Pythonu i rad na problemskim zadacima u kojima trebaju samostalno napraviti program. Preduvjet za ovakav rad je posjedovanje temeljnih vještina uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije, a nadogradnjom tih vještina učenici su stjecali i usvajali nova znanja i vještine. Uz razvijanje digitalnih kompetencija, učenici na ovaj način razvijaju i kompetenciju učiti kako učiti koja će im također biti neophodna u budućem životu i radu. Učenici su razvijali svoju sposobnost učenja, trebali su organizirati vlastito učenje, upravljati svojim vremenom, pritom usvajati nova znanja iz programiranja te razvijati vještine uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije kao što su upotreba računala za dohvaćanje informacija, komuniciranje i sudjelovanje u društvenim mrežama.

Za dobivanje povratne informacije učenika o tome kako im sAnswerGarden_IIOSCK_5be svidio ovakav način rada i učenja, korišten je jednostavan i besplatan alat AnswerGarden. Svoje dojmove o učenju Pythona učenici su izrazili pomoću AnswerGardena „Izrazi svoj dojam o učenju Pythona:“ kojemu su također pristupili preko Edmoda.

Slika 3. AnswerGarden, II. osnovna škola Čakovec