Europski tjedan vještina u zagrebačkoj

Industrijskoj strojarskoj školi

josipF_kristinkaL_mateS

Josip Filić, Kristinka Lemaić i Mate Sabol

Sažetak

Učenici i nastavnici zagrebačke Industrijske strojarske škole tijekom rujna i listopada 2019. godine organizirali su nekoliko interaktivnih izložbi s ciljem obilježavanja Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Kako bi dodatno povećali svoj utjecaj i nadahnuli ostale sudionike Tjedna, proveli su i aktivnost objavljivanja priča s primjerima dobre prakse na mrežnoj stranici Europskog tjedna vještina te je priča Croatian Industrial Engineering School promotes VET with competitions proglašena pričom mjeseca listopada 2019. godine.

clip_image002

Svrha i provedba

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju godišnja je inicijativa Europske komisije s ciljem podizanja svijesti o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO). Svrha Tjedna je učiniti SOO privlačnijim te pomoći mladima i odraslima da ostvare svoj puni potencijal. Događaji koji se odvijaju diljem Europe, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, pokazuju iznimne mogućnosti koje SOO pruža mladima, odraslima, ustanovama, organizacijama i poduzećima.

clip_image004

Četvrto izdanje Tjedna održavalo se od 14. do 18. listopada 2019. u državama članicama

EU-a, zemljama Europskog gospodarskog prostora i zemljama kandidatkinjama za pristupanje EU-u. Događanja i aktivnosti koje se organiziraju bilo kada tijekom 2019. mogu se povezati s Tjednom, potičući prepoznatljivost ustanova, organizacija, poduzeća i pojedinaca.

Slogan inicijative je „Otkrij svoje talente!”. Sloganom se želi pokazati da baš svatko ima neki talent i da strukovno obrazovanje i osposobljavanje može dati ljudima potrebne praktične vještine, znanje i kompetencije kako bi ostvarili uspjeh na tržištu rada i u društvu općenito.

Ovogodišnja tema Tjedna je „SOO za sve – vještine za život” te je Tjedan bio usmjeren na uključive i cjeloživotne aspekte SOO-a, a neki od ciljeva kampanje su:

 • Predstaviti brojne prilike koje strukovno obrazovanje i osposobljavanje može pružiti mladima i odraslima kako bi „otkrili svoje talente”.
 • Uvjeriti poduzeća da ulaganje u ljudske resurse pružanjem početnih vještina za mlade i usavršavanje i prekvalifikacija odraslih predstavlja ogroman potencijal i dobrobit.
 • Potvrditi odluku ljudi da pohađaju SOO ukazujući na njegovu konkurentsku vrijednost.
 • Razviti i podići razinu svijesti o Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na temelju uspjeha kampanja iz 2016., 2017. i 2018.

Ključne poruke Tjedna su:

 • Svatko ima jedinstveni talent. Neka vam strukovno obrazovanje i osposobljavanje pomognu da otkrijete svoj!
 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje zaslužuju vaše vrijeme jer pružaju široki raspon prilika i povlastica te stvaraju nove mogućnosti za budućnost.
 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje pomaže mladima da ostvare uspješne i zanimljive karijere te ostvare svoj puni potencijal.
 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje pomaže mladim učenicima da steknu konkurentsku prednost s kvalifikacijama koje su vrijedne poslodavcima i priznate u brojnim industrijama. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje pametan je i zabavan izbor, povećava mogućnosti zapošljavanja i vodi do visokokvalitetnih radnih mjesta.
 • Postoje odlične mogućnosti strukovnog osposobljavanja koje vam mogu pomoći da ostvarite zanimljivu i izazovnu karijeru te da aktivno sudjelujete u društvu.
 • Nikad nije prekasno! Strukovno obrazovanje izvrsna je mogućnost za ljude svih dobi. Odrasli učenici diljem Europe i u ostatku svijeta već sada koriste prilike, zašto im se ne biste pridružili?
 • Učenje kroz život pomaže vam povećati mogućnosti zapošljavanja, razvijati osobne vještine i poticati vaše društvene mogućnosti.
 • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje pruža zaposlenicima vještine koje su im potrebne kako bi popunili praznine u poduzećima.

clip_image006Ključ uspjeha Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 2019. leži u aktivnom sudjelovanju ustanova, organizacija, poduzeća i pojedinaca u kampanji. Organiziranjem vlastitog događanja u sklopu Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju zagrebačka Industrijska strojarska škola postala je dijelom široke mreže ustanova, pojedinaca i organizacija koje promiču SOO. Registriranjem svog događanja zagrebačka Industrijska strojarska škola (ISŠ) upisala se na europsku kartu događanja  u Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, čime smo osigurali vidljivost i prepoznatljivost kvalitete naše Škole i njenog rada u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te aktivno sudjelujemo u radu europske zajednice za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

clip_image008

Učenici ISŠ-a, uz pomoć nastavnika, prezentirali su rad vacuum forming uređaja za izradu kalupa za odljevak u koji se ulijeva rastopljena baza sapuna kako bi se dobio gotov proizvod – personalizirani sapun za posjetitelja. Posjetitelji su sami birali kalup, boju i miris za sapun. Učenici su prezentirali i elaborat u kojem su detaljno razradili postupke rada:

 • planiranje materijala, alata i uređaja,
 • planiranje postupaka izrade uređaja,
 • definiranje izvora opasnosti i rada na siguran način,
 • izrada tehničko-tehnološke dokumentacije.

Pri korištenju uređaja upotrebljavaju se dvije strojarske tehnologije – toplo oblikovanje polimera i lijevanje u kalup. Učenici su za svoj rad osvojili brončanu medalju na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2019 u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i brončanu medalju na Izložbi inovacija I3 G u Ivanić-Gradu. Područje primjene vacuum forming uređaja doista je široko. Uređaj je primjenjiv za osobne potrebe, ali i za manje radionice. Upotrebom uređaja moguće je proizvoditi različite željene oblike sapuna koristeći termo foliju za izradu kalupa, a mogu se izrađivati i male posudice za cvijeće ili je čak, u kontroliranim i higijenskim uvjetima, moguće izraditi kalupe u koje se može ulijevati rastopljena čokolada kako bi se dobile čokoladne praline. Jedna od mogućnosti je i ulijevanje smjese gipsa i vode u kalup kako bi se lijepljenjem magneta na gipsani odljevak dobio promotivni proizvod – magnet za hladnjak. Važno je imati dobar kalup, tj. zanimljiv model za oblikovanje kalupa. Uređaj je siguran za okolinu, ne proizvodi štetne plinove, nije previše bučan, a i ekonomičan je jer mu se potrošnja električne energije kreće na razini potrošnje usisavača i grijača za kućanstva s obzirom na to da su to jedina dva električna dijela uređaja. Na Danu poduzetnika 2019., u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, dodijeljene su nagrade najboljim poduzetničkim idejama timova srednjih škola Republike Hrvatske, a među pet najboljih projekata, među 146 dospjelih projekata, bio je projekt učenika zagrebačke Industrijske strojarske škole „Vacuum forming uređaj za izradu kalupa za odljevak“.

Cilj interaktivne izložbe bio je upoznati sudionike s projektom izrade samog uređaja, predstaviti im ideju i ponuditi smjernice za razvoj novih inovativnih i kreativnih rješenja. Osim učenika prvih razrednih odjela ISŠ-a, sudionici događanja bili su i učenici Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića i učenici završnih razreda Osnovne škole Marina Držića.

clip_image010clip_image011clip_image013

Kako bismo dodatno povećali svoj utjecaj i nadahnuli ostale clip_image015sudionike Tjedna, proveli smo i aktivnost objavljivanja priča s primjerima dobre prakse na mrežnoj stranici Europskog tjedna vještina. Nastavnica strojarske skupine nastavnih predmeta Katarina Knežević objavila je priču o izvrsnom iskustvu učenika ISŠ-a na Erasmus+ mobilnosti u Francuskoj u okviru projekta COVET, Competitive VET for learners clip_image017and teachers, u školskoj godini 2018./2019., koju možete pogledati na ovoj poveznici.

Voditeljica Praktične nastave Kristinka Lemaić objavila je priču Croatian Industrial Engineering School promotes VET with competitions koja je proglašena pričom mjeseca listopada 2019. godine što možete pogledati na poveznici.

Zaključak

Sudjelovanjem u Europskom tjednu vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pokazali smo da učenici ISŠ-a imaju kvalitetno strukovno obrazovanje čiji cilj je razvijati kreativni i inovativni potencijal učenika jer samo kontinuirano i permanentno usavršavanje tijekom čitavog života predstavlja ključ za poboljšane mogućnosti zapošljavanja, bolju integraciju u društvo i aktivno građanstvo.

Promocija i popularizacija strukovnog obrazovanja

natjecanjima, smotrama i e-Knjigom

Josip Filić, Kristinka Lemaić i Mate Sabol

1. Uvod

Zagrebačka Industrijska strojarska škola (ISŠ) obrazuje učenike za mnoga zanimanja obrazovnog sektora strojarstva koja su lakozapošljiva, stipendirana, deficitarna, gospodarski perspektivna i cijenjena u svijetu rada i stoga tim činjenicama želimo dodatno motivirati i usmjeriti učenike na upis obrtničkih zanimanja. Cilj aktivnosti koje se provode u ISŠ-u, uz redovan odgojno-obrazovni rad, promicanje je strukovnog obrazovanja i deficitarnih zanimanja za koja se učenici obrazuju ne samo u ISŠ-u, već i u mnogim drugim školama Republike Hrvatske, a cilj je i informiranje o mogućnostima stipendiranja deficitarnih zanimanja od strane Grada Zagreba, lokalnih zajednica i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. U određenom broju slučajeva učenici završnih razreda osnovnih škola upisuju strukovnu školu kao „drugi odabir“. Stare predrasude dovele su do toga da strukovno obrazovanje i osposobljavanje ima nisku privlačnost i ugled u društvu. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje danas je inovativno, koristi moderne tehnologije te se njime stječu vještine koje su potrebne i tražene na tržištu rada. Bez strukovnih vještina nema nijednog modernog društva te svijet i život kakav poznajemo ne bi funkcionirao. Strukovne vještine prijeko su potrebne i zato su učenici ISŠ-a, koji se obrazuju u zanimanjima automehaničar, bravar, alatničar, instalater grijanja i klimatizacije, autolimar, tokar, tehnički crtač i CNC operater iznimno važni u svakodnevnom životu modernog društva.

2. Realizacija

Kako bismo kod učenika dodatno razvili generičke kompetencije potičemo ih da i izvan neposrednog nastavnog procesa sudjeluju u izvanučioničkim aktivnostima, Erasmus+ mobilnostima, natjecanjima i smotrama i tako kod njih razvijamo poštovanje radne discipline, suradničke odnose, prihvaćanje različitosti i učenje na radnome mjestu što pridonosi razvijanju poduzetničkoga duha, poštovanju standarda u struci i propisanih pravila u okviru zanimanja. U nastavnoj godini 2018./2019. učenici su bili posebno aktivni sudjelujući u natjecanjima i smotrama.

2.1. Državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2019

imageU organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagrebački je velesajam od 27. do 28. ožujka 2019. godine u šest paviljona ugostio Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2019. Ovo inovativno događanje najveće je strukovno natjecanje u ovomu dijelu Europe, a u prilog tome govore brojke: 43 discipline, više od 2000 sudionika (580 natjecatelja i sudionika smotri, 450 mentora, 600 nastavnika i učenika volontera i 220 članova prosudbenih povjerenstava). Novi, osuvremenjeni koncept strukovnih natjecanja usklađen je sa standardima svjetskih i europskih natjecanja mladih u vještinama (EuroSkills i WorldSkills) i sličnim događanjima u drugim zemljama. Posjetiimagetelji su mogli besplatno posjetiti natjecanje i imati priliku i sami isprobati svoje vještine i sudjelovati u brojnim predavanjima. Natjecateljske discipline obuhvatile su atraktivan spektar od tradicionalnih struka, kao što su frizerstvo i pekarstvo, sve do suvremenih interdisciplinarnih disciplina, robotike i mehatronike. Posebno važnu ulogu imaju inovativne i razvojno orijentirane škole domaćini natjecanja, koje su u suradnji s Agencijom glavni nositelj ovoga velikog događanja kojem je podršku pružilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Škole i učenici, sudionici natjecanja došli su iz svih imagežupanija pa su svi učenici i djelatnici ISŠ-a posebno ponosni što su imali svoje predstavnike. Učenik Zvonimir Krezić, uz mentorstvo nastavnice strojarske skupine predmeta Karmen Mott Bingula, zastupao je ISŠ u disciplini Automehatronika osvojivši izvrsno osmo mjesto. Učenici Anamarija Rahelić i Bruno Šikac, uz mentorstvo voditeljice Praktične nastave Kristinke Lemaić, podršku ravnatelja ISŠ-a prof. Nenada Pavlinića i veliku pomoć nastavnika Josipa Filića, Slavena Kuhara, Nenada Posimageavca i Mate Sabola, sudjelovali su u Međusektorskoj smotri obrazovnog sektora Strojarstva, brodogradnje i metalurgije. Učenici su izradili vacuum forming uređaj i prezentirali izradu kalupa u koji se ulijeva rastopljena baza sapuna kako bi se dobio personalizirani sapun za posjetitelja. Učenici su osvojili treće mjesto i brončanu medalju. Učenici Anamarija Rahelić i Bruno Šikac, surađujući s učenikom Matijom Ostoićem, imagepobrinuli su se da njihovo sudjelovanje na Međusektorskoj smotri ostane zabilježeno i kao video uradak. Učenik Matija Ostoić izradio je video sadržaj koji zorno prikazuje sve prednosti sudjelovanja na Međusektorskoj smotri u okviru WorldSkills Croatia 2019. Na poveznici http://bit.ly/ISŠnaWorldSkillsCroatia2019 možete vidjeti kakva je bila atmosfera dok su učenici izrađivali vacuum forming uređaj, a možete vidjeti i djelić sjajne atmosfere Državnog natjecanja učenika strukovnih škola i trenutke osvajanja brončane medalje učenika ISŠ-a. Neosporno je imageda će sudjelovanje na WorldSkills Croatia 2019 učenicima Anamariji Rahelić i Bruni Šikcu ostati u nezaboravnom sjećanju kao iskustvo koje ih je obogatilo i osnažilo na profesionalnoj i osobnoj razini.

U brojne discipline Agencija je kao partnere uključila više od 20 poslodavca, gospodarstvenika i obrtnika koji u svojoj djelatnosti koriste tehnologiju, proizvode ili pružaju usluge povezane s tom disciplinom i zapošljavaju učenike koji su završili srodne strukovne škole. Jedna je od glavnih svrha novoga modela natjecanja promocija i popularizacija strukovnog obrazovanja i poticanje učenika završnih razreda osnovnih škola na upis u strukovne škole. Posjetom Državnome natjecanju WorldSkills Croatia učenici osnovnih škola dobili su priliku vidjeti koje mogućnosti pruža strukovno obrazovanje, osobno se uvjeriti u atraktivnost strukovnih zanimanja i izvrsnost koju mogu dobiti u strukovnim školama pa tako i u zagrebačkoj Industrijskoj strojarskoj školi.

2.2. Zagrebački obrtnički sajam

Uz još privlačniji i bogatiji sadržaj negoli prethodne godine, naša je Škola po drugi puta imagesudjelovala na Zagrebačkom obrtničkom sajmu koji se na Zagrebačkom velesajmu održao od 3. do 5. travnja 2019. godine u organizaciji Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba. Cilj ovog sajma promoviranje je i popularizacija obrtničkih zanimanja među učenicima zaimagevršnih razreda osnovnih škola. Učenici ISŠ-a na svom izložbenom prostoru predstavili su svoja zanimanja s nekoliko zanimljivih kreativnih radionica. Tako su se učenici osnovnih škola, uz učenike i nastavnike ISŠ-a, mogli okušati u izradi imagepersonaliziranih sapuna, lemljenju srca od bakrenih cijevi ili u piljenju i narezivanju navoja ili pak u konstruiranju 3D tehničkih modela koje su potom ispisivali na 3D pisaču. Izložbeni prostor ISŠ-a bio je izuzetno zapažen među posjetiteljima, medijima i organizatorima Sajma.

imageUčenici zagrebačkih osnovnih škola, kao i učenici okolnih županija, vrlo su rado dolazili u izložbeni prostor Škole i sudjelovali u izradi svjetiljke od pocinčanih cijevi u obliku trkača, a sa zanimanjem su pratili rad CNC stroja i izradu plastičnih šahovskih figura kao i demonstraciju rada motora automobila.

imageimage

Uz kreativne radionice, na izložbenom prostoru ISŠ-a posjetitelji su mogli pogledati kako imageizgleda školski namještaj kojeg učenici izrađuju u okviru Praktične nastave, a mogli su se uvjeriti i u kvalitetu još jednog proizvoda Škole – alatne elektro-brusilice. Osim što je Škola predstavila svoja zanimanja (automehaničare, tokare, CNC-operatere, instalatere grijanja i klimatizacije, tehničke crtače, alatničare i imagebravare), Škola je imala i Kutak za školske projekte učenika, gdje se moglo vidjeti što su učenici, zajedno sa svojim nastavnicima, imageizradili (okvir za fotografiranje, pila za drvo, radovi iz projekta „Budi muško, mijenjaj pravila!“, maketa CNC glodalice, “Metalno srce”, “Golden Gate”, „Trkač“, …). Na glavnoj pozornici svi posjetitelji mogli su sudjelovati u nagradnom online Kahoot kvizu o zaimagenimanjima za koja obrazujemo učenike, a organizatori su za pobjednike priredili nagrade. Učenici ISŠ-a sva tri dana trajanja Zagrebačkog obrtničkog sajma s oduševljenjem i ponosom prenosili su svoja znanja mlađim generacijama iz osnovnih škola.

image

2.3. Manifestacija „Dojdi osmaš, Zagreb te zove!“

Gradski ured za obrazovanje već šesnaestu godinu zaredom organizira manifestaciju “Dojdi osmaš, Zagreb te zove!” tijekom koje srednje škole Grada Zagreba predstavljaju svoje obrazovne programe učenicima osmih razreda osnovnih škola kako bi im odluku o izboru primjerene škole i nastavku obrazovanja učinile što lakšom. Ovogodišnja manifestacija “Dojdi osmaš, Zagreb te zove!” održala se na Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Park Zrinjevac) u petak, 10. svibnja 2019. godine, od 10 do 16 sati. Čak 81 srednja škola odlučila se predstaviti na tradicionalnoj manifestaciji „Dojdi osmaš, Zagreb te zove!“. Kao i obično, predstavljanje škola bilo je popraćeno i bogatim zabavnim programom. Učenici, nastavnici i stručni suradnici Industrijske strojarske škole potrudili su se da bogatim izložbenim štandom i letcima s informacijama o ISŠ-u privuku što veći broj učenika osmih razreda.

image

2.4. Izložba inovacija Ivanić-Grad I3G

imageŠestu godinu zaredom u Ivanić-Gradu održala se Izložba inovacija Ivanić-Grad I3G na kojoj se predstavljaju nadarena djeca i mladi, inovatori i poduzetnici kako bi razmijenili ideje i iskustva te predstavili najnovije projekte i inovacije. Ponosni smo što su na Izložbu inovacija Ivanić-Grad I3G pimageozvani učenici ISŠ-a Anamarija Rahelić i Bruno Šikac i njihova mentorica Kristinka Lemaić. Učenicima je pružena mogućnost da na Izložbi predstave rad vacuum forming uređaja za izradu kalupa kojeg su izradili i za kojeg su nagrađeni brončanom medaljom na Državnom natjecanju strukovnih škola WorldSkills Croatia 2019.

Elektronički i računalni klub u suradnji s partnerima organizirao je šestu po redu Izložbu inovacija Ivanić-Grad I3G koja se održala 15. i 16. svibnja 2019. godine u Hotelu Sport u Ivanić-Gradu. Na nacionalnoj izložbi inovacija mladih u Ivanić-Gradu i ove su godine bile predstavljene ideje, projekti i inovacije učenika iz srednjih strukovnih škola i studenata tehničkih i drugih fakulteta iz gotovo cijele Hrvatske. Predstavili su se i već afirmirani poduzetnici i inovatori, a u okviru izložbe održao se zanimljiv popratni program događanja s radionicama iz područja tehničke kulture i inimagespirativnim predavanjima inovatora i poduzetnika. Organizatori izdvajaju radionice programiranja tvrtke IMMERSA i radionice izrade modela pametne kuće Hrvatskog robotičkog saveza te zanimljiva predavanja „Pohrana diploma studenata na blockchain“ Ivana Sekovanića s Veleučilišta u Bjelovaru i „Virtualna i proširena stvarnost“ Ante Javora s Veleučilišta u Bjelovaru. Ovogodišnji ambasador izložbe bila je tvrtka ByteLab iz Zagreba, specijalizirana za razvoj inovativnih rješenja iz područja elektronike, u vlasništvu trojice mladih FER-ovaca Danijela Babića, Matije Puškara i Ivana Dodiga. imageIzložba se održala pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a partneri su bili Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije, Udruga inovatora Hrvatske, grad Ivanić-Grad, Fakultet elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računalstva i informacijskih tehnologija Osijek i zagrebački Tehnički muzej „Nikola Tesla“. Učenici Anamarija Rahelić i Bruno Šikac, u pratnji nastavnika Kristinke Lemaić i Nenada Posavca te ravnatelja prof. Nenada Pavlinića, sudjelovali su 15. svibnja 2019. godine na Izložbi inovacija I3G u Ivanić-Gradu i ponovno sjajno predstavili ISŠ osvojivši brončanu medalju u kategoriji strukovnih škola.

2.4. Natječaj „Poduzetnici budućnosti“ Hrvatske udruge poslodavaca

Učenici ISŠ-a Anamarija Rahelić i Bruno Šikac kao i njihova mimageentorica Kristinka Lemaić nagrađeni su s 25.000 kn na natječaju „Poduzetnici budućnosti“ Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za projekt Vacuum forming uređaj za izradu kalupa za odljevak. HUP nas je izvijestio da je projekt ISŠ-a ocijenjen kao jedan od najboljih projekata prijavljenih u okviru natječaja za srednje škole „Poduzetnici budućnosti“ Hrvatske udruge poslodavaca. Na Danu poduzetnika 2019., središnjem događaju Udruge na kojem se svake godine okupi više od 700 uzvanika iz gospodarskog, imagepolitičkog i javnog života zemlje, održanom 10. lipnja u Kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin, dodijeljene su nagrade najboljim poduzetničkim idejama timova srednjih škola Republike Hrvatske. Natječajem „Poduzetnici budućnosti“ Hrvatska udruga poslodavaca nagradila je 25 poduzetničkih ideja timova srednjih škola s ukupnim nagradnim fondom od 250.000 kuna. HUP prvih pet najboljih projekata nagrađuje nagradom u iznosu od po 25.000 kuna svaki, pet sljedeće rangiranih (6.-10. mjesto) nagrađuje s po 10.000 kuna svaki, a ostalih 15 projekata (11.-25. mjesto) dobili su po 5.000 kuna. Ukupno je prijavljeno 146 projekata. Projekt „Poduzetnici budućnosti“ podržala su tri institucionalna partnera: predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Najbolji projekti timova srednjih škola, koje su u 2019. osvojile svaka po 25.000 kuna, bili su:

 • Industrijska strojarska škola, Zagreb – „Vacuum forming uređaj za izradu kalupa za odljevak“
 • Industrijsko obrtnička škola, Slatina – „Dijagnostički pisoar za otkrivanje raka prostate“
 • V. gimnazija, Zagreb – „Mundus Education System“
 • Gimnazija „Velika Gorica“ – „Spasimo hrvatske šume“
 • Obrtnička škola, Požega – „Vinys“

Djelatnici HUP-a zahvalili su i čestitali svim mentorima, učiteljicama i učiteljima te ravnateljicama i ravnateljima škola koji su svojim nesebičnim radom i doprinosom pomogli u stvaranju inovativnih poduzetničkih ideja učenika čineći tako našu zemlju ljepšim mjestom za život.

2.5. „Zašto upisati ISŠ“, e-Knjiga o zagrebačkoj Industrijskoj strojarskoj školi

“A što sad? Kamo nakon osnovne škole? Kako donijeti odluku o budućem zanimanju?”, samo su neka od pitanja koja si postavljaju učenici osmih razreda i njihovi roditelji. Kako bi učenici završnih razreda osnovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije imali dostupne informacije na jednom mjestu, nastavnici ISŠ-a Josip Filić, Kristinka Lemaić i Mate Sabol izradili su e-Knjigu nadajući se da će učenici i njihovi roditelji oimagedgovore pronaći u e-Knjizi „Zašto upisati ISŠ?“. Na poveznici https://libar.carnet.hr/knjiga/?derid=47742 učenici mogu pogledati e-Knjigu koristeći pri tome svoj AAI@Edu elektronički identitet (ime.prezime@skole.hr) i lozinku koju upotrebljavaju za pristup e-Dnevniku dok obrazovni djelatnici koriste svoj akademski račun AAI@Edu (ime.prezime@skole.hr) i lozinku koju upotrebljavaju pri prijavi edukacija. Poveznica na e-Knjigu poslana je svim osnovnim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj e-Knjige “Zašto upisati ISŠ?” također je promocija i popularizacija ISŠ-a i strukovnog obrazovanja sektora strojarstva te poticanje učenika završnih razreda osnovnih škola na upis u ISŠ, no autori e-Knjige smatraju da je e-Knjiga zanimljiva za cijelu Hrvatsku jer i mnoge druge srednje strukovne škole imaju iste obrazovne programe kao i zagrebačka Industrijska strojarska škola. Ova e-Knjiga nije namijenjena samo učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima, već i nastavnicima, razrednicima i stručnim suradnicima u osnovnim školama. Koristeći animacije, video zapise, fotografije, križaljku, kviz i druge popularne igre poput igre memorije, e-Knjiga na interaktivan način pojašnjava i zorno pokazuje sve prednosti strukovnog obrazovanja sektora strojarstva čiji su obrazovni programi mahom deficitarni i stipendirani. Korištenjem e-Knjige svi zainteresirani dobit će priliku vidjeti koje mogućnosti pruža strukovno obrazovanje, osobno se uvjeriti u atraktivnost strukovnih zanimanja i izvrsnost koju mogu dobiti u strukovnim školama pa tako i u zagrebačkoj Industrijskoj strojarskoj školi.

3. Zaključak

Svim navedenim aktivnostima učenici i nastavnici ISŠ-a pokazali su da su strukovne vimageještine svuda oko nas i da je odabir strukovnog obrazovanja često – bolji odabir, a pokazuje se i da se trud, rad i fokus na bitno isplate jer su učenici Anamarija Rahelić i Bruno Šikac, zajedno s njihovom mentoricom Kristinkom Lemaić, 5. srimagepnja 2019. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nazočili svečanoj dodjeli nagrada “Profesor Balthazar” koje je Grad Zagreb dodijelio učenicima i njihovim mentorima za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima u školskoj godini 2018./2019. i tako ih novčanim iznosima nagradio za izvrsnost. Uživali smo u sjajnom društvu 309 ponajboljih učenika i njihovih 225 mentora.

Sigurno je da smo povećali interes za upis u obrazovne programe zagrebačke Industrijske strojarske škole jer je upisna kvota učenika za školsku godinu 2019./2020. popunjena što je najbolji rezultat upisa u posljednjih sedam godina. Sigurno je da smo bolje upoznali naše učenike i njihova razmišljanja, sigurno je da su učenici razvijali svoje osobne prednosti, sigurno je da smo svim aktivnostima pokazali da uz znanje učenici razvijaju i praktične vještine što je temeljna vrijednost strukovnog obrazovanja, sigurno je da je ozračje u Školi još pozitivnije, ali najsigurnije je da smo se izvrsno zabavljali realizirajući sve navedene aktivnosti.

Kako je nastala Videokonferencija Industrijske strojarske škole

kristinkaL_mateS

Kristinka Lemaić i Mate Sabol

Ideja i plan

Industrijska strojarska škola uključena je u CARNet-ov pilot projekt e-Škole. Paralelno s pohađanjem edukacija u organizaciji CARNet-a, nastavnici su počeli primjenjivati digitalne Fotka VK na računalualate u nastavi što su učenici prihvatili kao dobrodošlo osvježenje nastave. Tako je nastala ideja o predstavljanju Škole videokonferencijom. Objasnili smo našim učenicima da su ciljevi Videokonferencije ISŠ-a promocija strukovnog obrazovanja i deficitarnih zanimanja koja imaju visoku zapošljivost kao i informiranje o mogućnostima stipendiranja deficitarnih zanimanja od strane Grada Zagreba i Ministarstva poduzetništva i obrta jer ni mnogi od naših učenika nisu znali za mogućnost stipendiranja prije nego li su se upisali u Školu. Videokonferencija ISŠ-a zapravo se trebala zvati Webinar ISŠ-a, ali su naši učenici, koji su zaista aktivno sudjelovali u stvaranju Videokonferencije, predložili naziv Videokonferencija potkrepljujući ga svojim viđenjem da je taj naziv atraktivniji i jasniji za učenike osmih razreda kojima je Videokonferencija prvenstveno namijenjena.

Priprema i razrada

Oformili smo virtualnu sobu jednostavnim slanjem e-maila CARNet-u i napravili prFotka VK , naslovnica PPTvi pokušaj prezentacije, iz učionice u učionicu. Tehnološki je sve izvrsno prošlo, a onda su počele prštati ideje o samom sadržaju Videokonferencije. Učenici su nama nastavnicima odmah dali prijedlog da bude što više video sadržaja jer ipak su oni digitalna generacija tinejdžera. S obzirom da je o Međužupanijskom natjecanju učenika u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije i vodoinstalater, koje je održano u Školi, emitiran prilog u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u, jedan video sadržaj smo već imali. No, što dalje? fotka VK, snimatelj DominikOpet smo mi nastavnici pitali za pomoć učenike i tako smo slučajno otkrili da se naš učenik Dominik Brlečić bavi snimanjem i montažom. Odlučeno je, snima se video prilog o Školi. Ubrzo su se počeli birati „glumci“, predlagali su se kadrovi, namještalo osvjetljenje, asistiralo se u namještanju Dominikove opreme, a na rezultat, trominutni video prilog o jednom nastavnom danu u Školi, iznimno smo ponosni i još uvijek nam nije jasno kako je talent našeg Dominika otkriven tek u njegovoj trećoj godini obrazovanja. Online Kahoot kviz odmah je proglašen ultimativnim dijelom fotka VK, kahoot kvizVideokonferencije, ali učenici su bili manje sigurni oko pitanja koja treba postaviti u kvizu, no i tu smo donijeli neke zajedničke odluke.

Videokonferencija je poprimala sve jasnije konture, a u pismu namjere svim osnovnim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije jasno smo naveli da je Videokonferencija ISŠ-a zamišljena tako da u uvodnom dijelu pružimo osnovne informacije o Školi i zanimanjima za koja obrazujemo učenike. Istaknuli smo i da video prilogom o našoj Školi učenicima želimo slikovito pokazati kako izgleda teorijska i praktična nastava u Školi. Naglasili smo i da je težište naše Škole na razFotka VK , portal skole.hrvijanju učeničkih kompetencija učenjem temeljenom na radu kao i razvoj kulture sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, no pri tome nismo zanemarili ni razvoj socijalnih vještina i generičkih kompetencija naših učenika pa ih poučavamo i kritičkom mišljenju, aktivnom građanstvu, vještinama komuniciranja u svijetu rada, ukazujemo na važnost cjeloživotnog učenja kako bi se što bolje mogli prilagoditi potrebama svijeta rada u koji ulaze već tijekom prve godine obrazovanja jer učenici koji se školuju po jedinstvenom modelu obrazovanja, dio naukovanja obavljaju u školskoj radionici, a dio u licenciranim obrtničkim i drugim poduzećima. Videokonferencijom smo htjeli pokazati i da kontinuirano radimo na uvažavanju različitosti i radu u skupini i da će nam razvoj učeničkih digitalnih kompetencija uvelike olakšati uključenost naše Škole u CARNet-ov pilot projekt e-Škole.

Bili smo ugodno iznenađeni srdačnim odgovorima i mnogobrojnim pohvalama naše ideje od strane stručnih službi i nastavnika osnovnih škola. Dobili smo i brojne sugestije da sljedeće nastavne godine Videokonferenciju održimo tijekom travnja jer su učenici osnovnih škola u svibnju često na izvanučioničkoj nastavi, a i svibanj je mjesec prepun mnogih drugih aktivnosti pa ćemo sigurno uvažiti prijedlog kolega iz osnovnih škola da sljedeća Videokonferencija bude u travnju.

Realizacija

U diseminaciji projekta pomogle su nam objave na CARNet-ovoj Yammer mreži i pfotka VK, Yammerortalu skole.hr na kojima smo, uz e-mailove osnovnim školama, također objavili upute i poveznicu za uključivanje. Videokonferencija ISŠ-a održana je u srijedu 10. svibnja 2017. godine u 11:00 sati, imali smo 29 sudionika, od čega 18 osnovnih škola. Ako pretpostavimo da nas je u svakoj školi pratilo 50-ak osmaša i nekoliko nastavnika uz pedagoga i psihologa, možemo slobodno reći da je Videokonferencija imala oko 1000 sudionika. Bile su to ugodne 24 minute virtualnog druženja.

Evaluacija i zaključak

Poveznica na snimku Videokonferencije ISŠ-a poslana je svim osnovnim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije i broj prikaza je, u trenutku pisanja ovog teksta, 307. Zahvalili smo svim djelatnicima osnovnih škola koji su se uključili u naš projekt bilo da su to učinili uživo ili prezentiranjem snimke na satima razrednih odjela jer su time pokazali da prepoznaju naš pokušaj suvremenog načina komunikacije kojim nastojimo osvijestiti pogodnosti i važnost strukovnog obrazovanja. Bili smo dovoljno hrabri da u Videokonferenciju uvrstimo i brojčano ocjenjivanje našeg projekta jednostavnim digitalnim alatom mentimeter, što se pokazalo vrlo zabavnim za učenike pa su petice, koje su nam dodijelile kolege, ostale zapisane u chat roomu, a mentimeter je ispao vrlo šareno :-). Jesmo li uspjeli povećati interes za upis u našu Školu, vidjet ćemo na predstojećim upisima, ali sigurno je da smo primijenili znanja stečena na CARNet-ovim edukacijama, sigurno je da smo bolje upoznali naše učenike i njihova razmišljanja, sigurno je da su učenici razvijali svoje osobne prednosti, sigurno je da smo video prilogom pokazali da uz znanje učenici razvijaju i praktične vještine što je temeljna vrijednost strukovnog obrazovanja, sigurno je da je ozračje u Školi još pozitivnije, ali najsigurnije je da smo se dobro zabavljali realizirajući ovaj projekt.

Zahvala

Hvala svim „glumcima“ u video prilogu o Školi, hvala svim učenicima na prijedlozima pa i konstruktivnim kritikama. Ako smo sumnjali možemo li bolje, sad znamo da možemo. Hvala našem snimatelju i montažeru Dominiku, ostvarit ćeš svoj san i snimiti „pravi“ film, navijamo za tebe. Videokonferencija ne bi bili tako dobra da nije bilo naših dragih kolegica i kolega: Ive Bojčić, Meri Ružević, Sare Čorak, Tanje Dumbović, Katarine Knežević, Vjerana Šipeka, Ivice Štefanca i, naravno, ravnatelja Nenada Pavlinića. I na kraju hvala CARNet-u što nam je pokazao kako.