iPad «1 : 30»

kosjenka_petek

Kosjenka Petek

Čini se da su hrvatske škole još daleko od vala BYOD-a koji je, pogotovo posljednju godinu dana, intenzivno zahvatio škole u Americi pa i šire.

Je li moguće unijeti dašak modernog obrazovanja i kreiranja, a ne konzumacije sadržaja ukoliko učitelj ili nastavnik imaju na raspolaganju samo jedan mobilni uređaj/tablet?

Iako daleko od 1 : 1, obrazovnog okruženja u kojem je naglasak na kreativnom izražavanju i stvaranju sadržaja od strane učenika, u «1 : 30» okruženjima nastavnici ipak mogu Montessorium gotova aplikacijaosuvremeniti nastavu te ponuditi originalne sadržaje i aktivnosti čak i s jednim tabletom.

Od nekoliko stotina tisuća obrazovnih aplikacija, u trgovini aplikacijama možemo pronaći one koje zadovoljavaju naš nastavni plan i program, ali uz njih postoje i dobro poznate aplikacije i internetska sučelja koja su funkcionalna i univerzalna za svaki predmet te istovremeno prisutna na svim platformama, ne samo iOS-u.

Experica gotova aplikacijaMontessori aplikacije za matematiku

Experica aplikacija s pokusima iz fizike. Moguće mijenjati varijable i promatrati ishode.

Pogledajte s nama nekoliko primjera aplikacija i internetskih sučelja koje učitelji i nastavnici mogu koristiti ukoliko im je dostupan samo jedan tablet.

WALLWISHER ili PRIMARY WALL

Vrlo poznati internetski web2.0 alati služe raznim svrhama – od prikupljanja i organizacije ideja, do slanja poruka i želja.

wallwisherNastavnici kroz internetski preglednik Safari mogu pristupiti sučelju i kreirati «zid» ili pano. Mrežna adresa zida može se lako podijeliti s drugim korisnicima. «Zid» se može započeti na nastavnom satu, a učitelji i učenici ga nastavljaju slagati i preslagivati i po završetku obrade odgojno-obrazovnoga sadržaja.

Tijekom samoga nastavnog procesa, učitelj s učenicima može prikupiti i organizirati informacije o nastavnom sadržaju kojemu poučava. Vrlo je koristan kod izrade KWL tablica. Prozori s informacijama na vrlo se lak način mogu pomicati i premještati po «zidu» što doprinosi preglednosti te vizualnoj organizaciji informacija i sadržaja u smislene cjeline.

«Zid» je moguće ugraditi na internetske stranice te podijeliti s ostalim učenicima u školi i njihovim roditeljima.

SKITCH

Skitch je višestruko koristan program koji korisnicima omogućava snimanje zaslona Skitchračunala/iPada te oblikovanje slike i rad na njoj.

Nastavnici mogu koristi Skitch tako da prije samoga sata pripreme sadržaj o kojemu žele poučavati, ili ga upotrijebiti tijekom samoga nastavnog procesa pri izlaganju sadržaja.

Nakon što nastavnik na slici napravi zabilješke, lako je može pohraniti te putem e-pošte podijeliti s učenicima ili je ugraditi u blog.

VOICETHREAD

Još jedan omiljeni web2.0 alat dostupan je i kao aplikacija za iPhone i iPad u Apple-ovoj trgovini aplikacijama.

VoiceThread1VoiceThread2

VoiceThread omogućava stvaranje interaktivnih prezentacija. Jedan je od naših omiljenih alata jer omogućava da se učenje i propitkivanje nastavnog sadržaja nastavi i izvan učionice. Još jedna velika vrijednost ovoga alata je što omogućava učenicima izražavanje na njima pogodan način – vrlo individualno te prilagođeno njihovim mogućnostima, znanjima i onom vrstom iznošenja mišljenja i stavova s kojom se osjećaju ugodno – kroz snimanje audio i video zapisa ili pisanim putem. Izvrstan je za projektnu nastavu, poslagivanje ideja, prikupljanje povratnih usmenih ili pisanih informacija od učenika – raznolikim uporabama ovog alata uistinu nema kraja.

Kratku prezentaciju moguće je napraviti unutar jednoga nastavnog sata, ugraditi je u mrežne stranice i blogove te podijeliti s ostalim učenicima u školi, roditeljima i svijetom.

voicethread

Aplikacija CAMERA

Sama aplikacija za snimanje u iPadu može se u obrazovanju koristiti na raznolike načine. Od video zabilješki zbivanja u učionici, učeničkih izlaganja i prezentacija, do njenog funkcioniranja kao kamere za dokumente (documet camera). Nastavnici vrlo lako mogu podijeliti uspješan učenikov rad ili riješen zadatak s ostalim kolegama u razredu, prikazati, objašnjavati te manipulirati sitnim predmetima a da su isti putem projekcije vidljivi svima u isto vrijeme. Cijeli se proces može i snimiti te koristi za objavu ili danju obradu.

FOTO aplikacija

albumiOsim što pohranjuje vaše fotografije, FOTO aplikacija omogućava osnovnu obradu fotografije i lako slaganje i premještanje u albume. Nastavnici mogu kroz aplikaciju Safari pohraniti željene fotografije/slike/crteže s interneta, Skitch zabilješke i sl., organizirati ih u albume i prikazati kao SlideShow, odnosno kratku vizualnu prezentaciju nastavnoga sadržaja.

EVERNOTE

Evernote, jedna od omiljenih aplikacija za bilježenje, u stvari je jedna od tehnologija u Evernote1oblaku dostupna kao internetsko sučelje, aplikacija za računala i mobilna aplikacija. Iako iPad dolazi s aplikacijom Bilješke, Evernote je puno bolja i dinamičnija, osobito nakon najnovijeg updatea.

Osim što nastavnicima omogućava jednostavno stvaranje bilježnica i bilješki, omogućava i ugradnju fotografija i audio zabilješki. Takve multimedijske bilješke mogu se putem e-pošte ili funkcije za dijeljene bilješki podijeliti s učenicima – bio to plan ploče za one učenike koji su zbog bolesti izostali s nastave ili dodatno objašnjenje projekta, zadatka i sličnoga.

Evernote Premium ujedno omogućava suradničko učenje i uređivanje dijeljene bilješke između više korisnika (slično kao kod Googleovih dokumenata).

Aplikacija iMOVIE

iMovie

iMovie je Appleova aplikacija za izradu multimedijskih sadržaja (da približimo čitateljima, slična je Widows MovieMakeru). Dostupna je kao program na Mac računalima te aplikacija na iOS uređajima. Njena jednostavnost omogućava nastavnicima vrlo laku i brzu izradu multimedijskih sadržaja zajedno s učenicima unutar jednog nastavnog – bila to završno ponavljanje nastavnoga sata, prezentacija projekta ili što drugo.

My monster, 1. a,b i c razred OŠ Matije Gupca Zagreb

Lijepo ponašanje u školi, 2. b i c razred OŠ Matije Gupca

 

EDMODO

Odgojno-obrazovna društvena mreža Edmodo jedan je od omiljenih suvremenih načina na edmodokoji učitelji održavaju učenikovo zanimanje za učenje i izvan učionice. S visokom razinom sigurnosnih postavki, potpuno je prikladna za učenike svih dobnih skupina. Edmodo je dostupan kroz internetsko sučelje, a njegova iOS aplikacija učiteljima omogućava da na brz i lak način budu u kontaktu s učenicima kada nisu pri računalu te da zbivanja u grupi prikažu tijekom nastavnoga sata, podijele svoje uvide s učenicima i prokomentiraju nova događanja, zadatke, ankete i ostalo.

EXPLAIN EVERYTHING

Ovo je jedna od vrijednih aplikacija koja, u stvari, zamjenjuje interaktivnu ploču i Explain Everythingomogućava ono objašnjavanje kroz video snimke, kao Khan Akademija.

Učitelji na lak način mogu staviti potrebne materijale (slike, fotografije, riječi, rečenice) na «ploču» te njima manipulirati dok tumače gradivo. Istovremeno mogu snimati video u kojem objašnjavaju zadani nastavni sadržaji i podijeliti ga s učenicima kroz YouTube ili Vimeo kanal, službene stranice ili blog.

Tijekom nastavnoga sata, mogu zamoliti učenike da pomognu i sudjeluju u samom procesu. Objašnjenja su na taj način dostupna za kasniju referencu kod ponavljanja složenijih nastavnih sadržaja, pisanja domaćih uradaka itd.

Primjer uporabe i mogućnosti koje pruža aplikacija – umetanje fotografija, pisanje po zaslonu, crtanje, zumiranje, premještanje fotografija i slikovnih prikaza i uporaba laserskog pokazivača.

Slične ovoj i vrlo popularne su i (besplatne) aplikacije Show me Interactive Whiteboard te EduCreations.

CAPTURE za YouTube

Nedavno objavljena aplikacija Capture (za iPhone) omogućava korisnicima snimanje kratkih video sadržaja i njihovo brzo i lako stavljanje na privatni/školski YouTube kanal.

Kao takva, idealna je za dinamične sadržaje u učionici koje nastavnici žele podijeliti s ostalim polaznicima škole ili roditeljima.

Capture1Capture2

VIMEO

Preinačena aplikacija Vimeo također nudi istovjetnu mogućnost.

Vimeo

Valja upozoriti i podsjetiti da se pri snimanju učenika i objavi snimljenoga materijala treba strogo držati naputaka o sigurnosti i pravilima snimanja danih od strane škole.

Sve navedene aplikacije podrazumijevaju zrcaljenje sadržaja i zbivanja s iPada na projektor.

O tome čitajte u idućem broju Pogleda!

iPad u školi

kosjenka_petek

Kosjenka Petek

Ukoliko sagledamo odgojno-obrazovna okruženja u svijetu, smatram da s pravom možemo ipad1tvrditi kako je prošla godina pripala uporabi tablet računala u nastavne svrhe – pri čemu je poglavito pripala iPadu.

Iznenađuje li, stoga, da su i hrvatske škole već od ove školske godine 2012./2013. uvele jedan aspekt mobilne tehnologije u nastavu? Jesmo li prestali zaostajati i smatrati tehnologiju u učionicama samo prolaznim trendom?

e-Dnevnik na iPadu

Nakon uspješnog testiranja CARNetovog projekta e-Dnevnik u tri škole, ove se školske godine 29 škola odlučilo priključiti primjeru dobre prakse te su nastavnicima omogućili da zabilješke o ocjenama vode na tabletima ili na prijenosnim računalima.

Iako je moguće da svakom razredu umjesto papirnatog dnevnika bude dodijeljen tablet, većina se škola odlučila da svaki nastavnik ima svoj uređaj kako bi ga mogao koristiti i uključiti i u sam nastavni proces.

Početno obrazovanje nastavnika o uporabi iPada te njegovim važnijim karakteristikama i funkcijama na samome početku školske godine proveli su Appleovi certificirani savjetnici.

Zašto iPad u školi?

Iako je integracija nove tehnologije u nastavni proces iznova krenula od katedre, a ne od učenika, uporaba mobilnog uređaja poput iPada opravdava svoje postojanje. Učitelji pri ruci imaju uređaj koji je u funkciji odmah po uključivanju i ne trebaju čekati podizanje sustava. Dugi vijek baterije omogućuje im do deset sati rada bez potrebe za punjenjem.

Uporabom tehnologije u oblaku poput Dropboxa, Boxa ili Google Drivea učiteljske pripreme, nastavni planovi i sadržaji poput prezentacija, radnih listova ili tablica postali su lako prenosivi i uvijek dostupni. Uporaba usluga u oblaku također omogućuje nastavnicima da sadržaje lako podijele sa svojim učenicima, što smanjuje uporabu fotokopiranog materijala te pomaže podizanju ekološke i ekonomske osviještenosti.

Mobilna tehnologija olakšala je dostupnost sadržaja i nastavnicima stranih jezika, glazbene i tjelesne kulture koji kroz iTunes ili usluge u oblaku na iPadu nose glazbene sadržaje i audio materijale za učionicu.

Besplatne aplikacije popot CloudOna i SlideSharkaa učiteljima su dovele Officeove dokumente na iPad – mogu ih uređivati i reproducirati direktno s njega. Poznati internetski alati kao što su Edmodo, VoiceThread, WizIQ ili Adobe Connect za virtualne učionice, Skype, AudioBoo, Prezi, Pearltrees, PollDaddy, Word Press i TumbIr dostupni su i kroz vrlo dobre do odlične iOS aplikacije pa ih učitelji sada lako mogu koristiti i kad nemaju osobna računala pri ruci.

5iPad se vrlo lako može priključiti na projektor. Zaslon iPada je također moguće putem bilo kojeg PC ili Mac računala bežično (Air Play) zrcaliti i tako omogućiti nastavnicima da prezentiraju sadržaj i pritom zadrže pokretljivost u učionici. Trgovina aplikacijama svakom nastavniku nudi zanimljive sadržaje zahvaljujući kojima prikaz gradiva koje radi s učenicima postaje još zanimljiviji i izvorniji.

Nastavnicima je možda najdraži razlog to što je iPad kao mini računalo uistinu smanjio zahtjeve za pomoći informatičkog, tehničkog osoblja u školi. Naime, ukoliko želimo da ( ionako preopterećeni) nastavnici prihvate dobrobiti moderne tehnologije, ona uistinu 6mora biti jednostavna za korištenje – i to ne tek onda kad se upoznate s njom, već bi trebala biti vrlo jednostavna i intuitivna sama po sebi.

Uporaba mobilnog uređaja od strane nastavnika ujedno bi mogla brže dovesti do trenutka kada će se i učenicima omogućiti uporaba vlastitih mobilnih uređaja u samome tijeku nastavnog procesa.

1 : 1

Postoje i škole koje su se odlučile na najbolje od svih 4rješenja – uvesti okruženje 1:1, u kojemu svaki učenik, kao i svaki nastavnik, posjeduje računalo/mobilni uređaj/tablet te na njemu i radi, odnosno prati nastavu. Pri tome se ne misli na okruženje tipa BYOD (bring your own device – ponesi vlastiti uređaj) već ono u kojem i učitelji i učenici koriste istovjetne uređaje.

Prva škola koja je na samome početku školske godine uvela iPad u nastavu je Privatna gimnazija Dubrovnik. Osmero nastavnika i prvi razred od 18 učenika krenuli su s programom 1:1. Krenuli su polako, od uporabe interneta i preglednika za istraživanje na nastavi, do učionice bez papira i dijeljenje sadržaja kroz Dropbox i Evernote te interaktivnih prezentacija u aplikaciji Nearpod.

Slijedila ih je Američka međunarodna škola u Zagrebu (AISZ). AISZ ima 30 iPada organiziranih u tri mobilna “lab-a” koje upotrebljavaju nastavnici i učenici u programu Middleschool (11-14 godina).

Prva državna škola koja je nedavno započela iPad program 1:1 je Osnovna škola Vežica u Rijeci. Učenici 8. c razreda i njihovi nastavnici iPade su na korištenje dobili od škole. Osim što se prema sličnim iskustvima očekuje poboljšanje kvaliteta nastave i učeničkih postignuća, OŠ Vežica želi na ovaj način motivirati učenike za cjeloživotno učenje, uvesti digitalne obrazovne materijale i, za nas nastavnike možda najvažnije, izraditi moderan školski kurikulum.

ipaduskoli.com

2Još i prije pojave prvih iPad računala u hrvatskim školama pokazala se potreba za svojevrsnom podrškom onima koji koriste iOS uređaje u odgoju i obrazovanju.

Stranica ipaduskoli.com svjetlo dana je ugledala 15. kolovoza 2012. Temelji se na iskustvima i stranicama naših čeških kolega trenera. Zainteresiranima, stranica nudi lak pregled škola i institucija koje primjenjuju Appleove uređaje u obrazovne svrhe. Novi korisnici iOS uređaja na njima mogu razriješiti postojeće nedoumice i nepoznanice, pročitati preporuke za aplikacije te pronaći savjete i trikove za korištenje iPada u školi.

Preporuke se lako pretražuju prema nastavnim predmetima ili vrsti škole. Želja nam je bila na jednostavan način posebno učiteljima omogućiti lakše snalaženje u AppStoreu, Appleovoj trgovini aplikacijama.

Važan dio priče tvori i podrška korisnicima putem društvenih mreža kroz koje ih obavještavamo o zanimljivostima u svijetu iPad i iOS uređaja, događanjima, trenutnim ponudama besplatnih aplikacija te preporukama o iskušanim i izvrsnim aplikacijama.

Hoće li se obrazovanje usmjeriti na učenika te ih od pasivnih primatelja informacija dovesti do aktivnih i angažiranih sudionika nastave ne ovisi, dakako, o tablet računalima. Ipak, mora im se priznati da pomiču onu čarobnu granicu iza koje nestaje podjela na „nas“, učitelje, i „njih“, učenike i roditelje, pa možemo postati ravnopravni i jednakovrijedni partneri u odgoju i obrazovanju.