Dragocjenost područnih škola

katarina_juvan

Katarina Juvan

Sažetak

Područne škole u Sloveniji postoje već od 1869. godine. Najviše je područnih škola u ruralnome području, i to u rijetko naseljenim područjima. Te su male škole vrlo značajne za ta područja. Broj područnih škola u Sloveniji opada. Za njih je svojstven mali broj učenika i učitelja. Nastava se odvija u kombiniranim odjeljenjima, što znači da jedan učitelj istodobno podučava dva ili čak više razreda. Područne škole imaju svoje prednosti. Učenici su samostalniji, mlađi uvijek uče od starijih, učenici redovito nastupaju na mjesnim priredbama i tako stječu iskustvo javnoga nastupanja. Također je ljepša i bolja i suradnja između učitelja i roditelja. Područne škole u Sloveniji većinom su nove ili barem obnovljene. Opremljene su didaktičkim alatima i najnovijom tehnologijom i imaju dobre učitelje te su tako posve ravnopravne s matičnim školama. Godine 2011. četiri su područne škole uz rijeku Sopotu potpisale rezoluciju te se obvezale kako će, uz svijest o važnosti područnih škola za ruralnu okolinu, zajedničkim snagama čuvati i razvijati rad područnih škola u svakome pogledu održivoga razvoja.

Ključne riječi: područna škola, kombinirana nastava, selo, ravnatelj, susret

Uvod

Škola je u ruralnome području najznačajnija ustanova budući da se u njoj okupljaju svi mještani prilikom svih značajnijih događaja. U školi se održavaju natjecanja, priredbe, izbori, susreti, tečajevi, športske aktivnosti itd. Dok je u selu škola i u njoj učenici, selo je živo. Kad se škola zatvori, selo počinje odumirati. Škola u selu ima glavnu ulogu u kulturnome životu seljana. Značajnu ulogu ima i ravnatelj škole budući da je on je onaj tko oblikuje viziju područne škole. O njemu ovisi kako škola surađuje s roditeljima, mjestom, okolicom i matičnom školom. Također se mora pobrinuti za kvalitetu rada u područnoj školi. Manja područna škola stvara atmosferu domaćeg ugođaja, povjerenja, sigurnosti i prijateljstva između mlađih i starijih učenika. Osobno također predajem u jednoj područnoj školi, i to u Polšniku kod Litije. Nastavu u školi pohađa 29 učenika. Organizirani su jutarnji boravak i odjeljenje produženoga boravka. Učenici se u školu i kući voze kombijem. Naša škola redovito sudjeluje u susretu područnih škola koji svake godine priprema jedna od manjih škola u našoj blizini.

Susret područnih škola

Četiri su područne škole 2011. godine odlučile kako će svake godine organizirati susret područnih škola. Svake godine susret priprema druga škola. Godine 2016. susretu su se pridružile još dvije, a 2017. godine još jedna škola. Tako je 2017. godine rezoluciju potpisalo čak 7 škola i na taj način obnovilo obvezu i predanost očuvanju i razvijanju područnih škola u našemu prostoru. Te je godine susret organiziran u našoj školi u Polšniku. Pripreme na susret trajale su dugo i zahtijevale su puno uloženoga truda i energije. Pa ipak se isplatilo jer se našemu pozivu na susret odazvao predsjednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Toliko smo ga oduševili svojim programom i vizijom da nas je želio posjetiti i biti dio priče koja se 4. 5. 2017. g. odvijala u malome selu pod nazivom Polšnik. Na susretu je sudjelovalo 175 djece i njihovi učitelji iz sedam škola koje su aktivne u mjestima Svibno, Podkum, Dole, Dobovec, Čemšenik, Sava i Polšnik. Kao ravnateljica škole, obratila sam se posjetiteljima u punoj dvorani i u govoru sam istaknula kako je naša mala škola zapravo velika škola. Škola u kojoj se puštaju korijeni iz kojih će izrasti čvrsta stabla, s granama koje će sezati visoko u nebo. Zahvalila sam se predsjedniku republike, koji se odazvao pozivu učenika i učitelja. Predsjednik je svima u dvorani zaželio lijep dan i nezaboravno druženje. Istaknuo je važnost područnih škola i rekao kako škola nije samo prostor u kojemu se stječe znanje, već i mjesto u kojemu odrastaju kreativne osobnosti. Nakon kraćega kulturnog programa, predsjednik je pogledao i izložbu proizvoda od drva koje su učenici prethodno izradili za susret. Prilikom nabavke materijala za izradu drvenih kolica, sjenika, kućice za ptice i letjelice u pomoć nam je ljubazno priskočila Srednja drvoprerađivačka škola iz Ljubljane. Uslijedile su aktivnosti na otvorenome. Naime, svaka je škola na travnjaku poviše igrališta zasadila svoje drvo. Osmo drvo, lipu, zasadio je predsjednik republike, Borut Pahor, skupa s učenicima. Lipa će nas podsjećati na dobrog, srdačnog i iskrenog, predsjednika republike, punog poštovanja i razumijevanja.

SLIKA 1SLIKA 2SLIKA 3

Zaključak

Područnih je škola s kombiniranim odjeljenjima u slovenskome prostoru još uvijek puno. Te škole predstavljaju gotovo trećinu svih škola. Škole su dobro opremljene, a učitelji ljubazni, stručno osposobljeni, kreativni i otvoreni za suradnju s okolicom. Učenici su samostalni, samouvjereni, ostvaruju dobre rezultate na natjecanjima i nacionalnoj provjeri znanja. Učitelji susjednih područnih škola međusobno dobro surađuju. Susret područnih škola odvija se svake godine, s ciljem druženja i razmjene znanja, iskustva, povezivanja i usporedbe dobrih praksi između škola. I istina je što se govori: područne škole jesu skupe, ali ne smijemo zaboraviti da su i vrlo dragocjene.

Literatura

  1. Nolimal, F. (2001). Kombinirani pouk včeraj, danes, jutri. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  2. Šverc, A. (2007). Slovensko šolstvo včeraj, danes, jutri. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
  3. Jelen, N. (1999). Područnične šole na Slovenskem. Diplomsko delo: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.