Popunjavanje radne bilježnice

jasmina_nedanovski

Jasmina Nedanovski

Sažetak

Povodom obilježavanja Dana škole u školskoj godini 2019./2020. odabrali smo kao temu djelo kipara, mještanina Alojza Gangla, jer smo proslavili 160. godišnjicu njegova rođenja. Događaj smo nazvali Ganglovanje. S obzirom na to da sam imala ulogu vođe, pozvala sam i članove ekipe Muzeja Bele krajine (s galerijom Kambič) na sudjelovanje. Tog dana smo u školi izvodili razne kiparske radionice na kojima su nastali reljefi od papirnatih i plastičnih vrećica, kao i instalacije posvećene pitanjima zaštite okoliša. Motiv je predstavljala ljudska figura. Galerija Kambič pripremila je nekoliko originalnih kipova. Stvorili smo radnu bilježnicu za 2., 3. i 4. razred (čije su autorice muzejska pedagoginja Alenka Misja i magistra likovnih umjetnosti Jasmina Nedanovski). Zadaci u radnoj bilježnici postavljeni su slično onima koje učenici rješavaju na nastavi, ali neki su potpuno novi. Svrha rješavanja takve radne bilježnice je da učenici intenzivnije dožive likovno djelo i da više pažnje posvete detaljima kroz postavljeni zadatak.

Ključne riječi: Alojz Gangl, Galerija Kambič, kiparstvo.

Uvod

Ako učenika želimo odgojiti u osobu koja će se u odraslom dobu vraćati u prostor likovne umjetnosti (galeriju, muzej …), potrebno ga je odgajati u tom duhu već ranije. Roditelji još uvijek ne usmjeravaju dovoljno svoju djecu u tom pogledu, pa škola mora preuzeti tu ulogu. U Metliki imamo sreću da možemo posjećivati vrhunsku umjetničku galeriju, Galeriju Kambič. Zasnovao ju je Vinko Kambič, otorinolaringolog, profesor, vrhunski kirurg i znanstvenik, međunarodno priznati i cijenjeni stručnjak na području tumorske kirurgije i patologije glave i vrata. Njegova supruga bila je operna pjevačica primadona Vilma Bukovec Kambič. U slobodno vrijeme, koliko ga je imao na raspolaganju, skupljao je slike, kipove, predmete (klecala, škrinje, satove …).

Imao je želju da svoju rodnu kuću preuredi u umjetničku galeriju u kojoj bi njegova kolekcija bila izložena široj javnosti. To se kasnije i dogodilo, ali otvaranje nije doživio zbog bolesti i smrti. Ovom velikom umjetničkom donacijom Metlika je postala još prepoznatljivija u slovenskom kulturnom prostoru i u svojoj se ponudi može natjecati s poznatim slovenskim kulturnim centrima. Danas galerija nudi stalnu kolekciju na prvom i drugom katu, a privremene u prizemlju.

Učimo o likovnoj umjetnosti

Radna bilježnica Učenje o likovnoj umjetnosti sastavljena je tako da se odnosi na stalnu kolekciju, također aktualnu (Alojz Gangl), mada učenici mogu i samostalno rješavati zadatke, iako to nije namjera. Zasnovana je prema područjima (nastavnom programu): crtanje, slikanje, kiparstvo, grafika, prostorni dizajn (arhitektura). Na prvoj stranici učeniku je predstavljen misaoni uzorak koji prikazuje kako dijelimo likovnu umjetnost. Prvo područje je crtanje, napisano je nekoliko riječi općenito o crtežu, o pomagalima, nakon čega slijede dva zadatka. U prvom zadatku učenik, poput autora Zorana Mušiča, mora upotpuniti pozadinu crtanjem pomoću likovno izražajnih sredstava, dok u drugom zadatku crta autoportret. U svakom zadatku naglasak je na motivu (koji je uglavnom portret ili figura) i tehnici. Sljedeće područje je slikarstvo – utvrđujemo koje su osnovne boje i koje se boje dobivaju miješanjem dviju osnovnih. Ovim pitanjima posvećen je prvi zadatak, odnosno učenici u prilogu traže odgovarajuću boju (naljepnicu) i lijepe je na paletu. Sljedeći se zadatak temelji na povezivanju, tako da učenik povezuje debljinu četkice s debljinom crte koju ona ostavlja te poveže tragove bojica … U sljedećem zadatku učenik traži riječi u vodoravnom i okomitom retku. Koristeći preostala slova traži smislenu riječ (portret).

Sljedeće područje je kiparstvo. Učenik imenuje i zapisuje kiparske alate, pri čemu u prilogu nastoji pronaći modelirku (naljepnicu) i priljepljuje ju. Sljedeći zadatak odnosi se na kip Alojza Gangla, koji je posljednje autorovo djelo, a postavljen je u crkvi Svetoga Duha u Metliki. Učenik ispravno povezuje brojeve od 1 do 23 i dobiva sliku Krista – usamljenog putnika. Sljedeći je zadatak također povezan s Ganglovim djelom,odnosno kipom Židova (1911-1914). Učenik mora utvrditi koji obris prikazuje kip u cijelosti, a zatim ga obojiti. U nastavku su date slike reljefa i kipova. Učenik utvrđuje što je to i zapisuje slovo K ili R.

Sljedeće područje je grafika. Riječ izvire iz grčke riječi graphein, što znači urezati, ugravirati, pisati, crtati. Jedna od glavnih značajki grafike je otisak, što znači zrcalni otisak. Stoga je za to namijenjen sljedeći zadatak, gdje učenik zapisuje svoje ime na prozirni list, okreće ga i prepisuje svoj zrcalni potpis. U drugom dijelu učenik ima dva zadatka. Prvo iz danih slova utvrdi koja se riječ skriva u njima te tu riječ otisne pomoću pečata. Posljednji zadatak posvećen je arhitekturi, gdje učenik prepozna tlocrt galerije i potraži okruženo mjesto, gdje ga čeka pečat, koji otisne na ruku i odnese ovu (grafiku) kući.

slika 1-kiparstvoslika2-grafika
Slika 1. Radna bilježnica, područje kiparstva   Slika 2. Radna bilježnica, grafika

Zaključak

Mislim da se učenik rješavajući ove vrste likovnih zadataka još više približava umjetničkim radovima. Važno je da se zadaci postave na način koji je učenicima zanimljiv i zabavan. Cilj je stvoriti kreativca koji će se vraćati u umjetničke institucije i biti kreativan u načinu razmišljanja. Sudeći po njihovim odgovorima, zaključujem da su zaista uživali u rješavanju zadataka; čak i kasnije, tijekom nastave, nekoliko su puta prelistali radnu bilježnicu. Projekt je i za mene bio veliki izazov.

Literatura

  1. Misja, A., Nedanovski, J. (2019). Učimo se o likovni umetnosti: delovni zvezek za otroke. Metlika: Belokranjski muzej.