Projekt "Sigurniji internet"

katarinaJ_marijaD_margaretaS 

Katarina Jurković, Marija Đuran, Margareta Šustra

Projekt „Sigurniji internet“ provodio se u Osnovnoj školi Garešnica, Garešnica u siječnju i veljači 2013. godine. Voditeljice projekta bile su učiteljice Katarina Jurković, Marija Đuran i Margareta Šustra, a u projektu su sudjelovali učenici 6. a razreda koji polaze izbornu nastavu iz nastavnog predmeta Informatika.

Cilj projekta bio je kroz korelaciju nastavnih predmeta Informatike i Hrvatskog jezika te knjižnično-informacijskog odgoja različitim aktivnostima poticati učenike na pravilno i odgovorno ponašanje u virtualnom okruženju. Projektom smo obilježili Dan sigurnijeg interneta 2013.

Zadaće projekta bile su ponoviti nastavne sadržaje medijske kulture, osvijestiti opasnosti neopreznog ponašanja u internetskom okruženju, osmisliti priču i izraditi scenarij te na temelju njega izraditi foto-strip primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Tijek projekta

Na početku realizacije učenici su riješili anonimnu anketu o ponašanju na internetu preuzetu iz UNICEF-ovog priručnika „Prekini lanac nasilja“ i prilagođenu potrebama projekta, a zatim je prikazan videozapis „Znaš li s kim razgovaraš?“ Nakon rasprave o anketi i videozapisu učenici su čuli predavanje o sigurnosti na internetu uz PowerPoint prezentaciju koja je učenike uvela u prednosti i nedostatke korištenja interneta uz naglasak na njihova prava, a uređen je i razredni pano na istu temu.

Ponovljeni su nastavni sadržaji književnosti (fabula, likovi, dijalog, monolog) i medijske kulture (strip, filmska izražajna sredstva). Učenici su zatim podijeljeni u četiri skupine koje su dobile zadatak osmisliti priču na sljedeće teme:

  1. Postavljanje tuđih fotografija na internet
  2. Otvaranje lažnih Facebook profila
  3. Lažno predstavljanje na chatu
  4. Čavrljanje s nepoznatim osobama

Nakon čitanja i komentiranja napisanih sinopsisa, uslijedila je izrada scenarija za snimanje fotografija, tj. izradu foto-stripa. Učenici su podijelili uloge, odglumili situacije predviđene scenarijem i snimili potrebne fotografije. Fotografije su prenijeli na računala i obradili, a strip su izrađivali služeći se MS Wordom. Na sljedećoj radionici stripovi će biti izrađeni u obliku elektroničke knjige i objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Projekt je uspješno realiziran po svim planiranim etapama, a učenici su bili vrlo angažirani i marljivo sudjelovali u svim aktivnostima projekta.