Newsletteri kao novi oblik komunikacije

doloresBC_samantaMC

Dolores Beloč Ćorković i Samanta Matejčić Čotar

Sažetak

Škola je odgojno obrazovna ustanova koja svakom pojedincu omogućuje njegov razvoj u različitim područjima. Ona ga odgaja za svijet u kojem će živjeti i komunicirati sa zajednicom koja ga okružuje i daje mu znanja koja će mu biti potrebna da se uspješno snađe u životu – da radi, privređuje, stvara obitelj i svoje znanje prenosi budućim naraštajima. Ključnu ulogu u odgoju djeteta od prvog dana života imaju roditelji, a polaskom u školu važan su faktor njihovi učitelji. Kvalitetna, primjerena i kontinuirana komunikacija na relaciji roditelj-učenik nužna je za kvalitetan razvoj svakog pojedinca. U vrijeme kada je izravna komunikacija svedena na minimum zbog mjera koje su na snazi, važno je naći alternativan način komunikacije s roditeljima kojem ćemo im pokazati što se zbiva u razrednoj zajednici. Jedan od takvih načina upravo su razredne novine ili newsletteri.

Ključne riječi: komunikacija, roditelji, izvješće, newsletteri.

Uvod

Od prvog dana škole, kada učenik počinje formirati svoje mjesto u razrednoj zajednici, odnos učitelja i roditelja vrlo je važan kako bi se pratio emocionalni i kognitivni razvoj djeteta koji će se svakog dana mijenjati. Potrebno je svakodnevno pratiti njegovo ponašanje, izraz lica, suradnju s razredom, napredovanje u svladavanju nastavnog gradiva, reakcije na uspjeh/neuspjeh i sl.

Oblici tradicionalne komunikacije s roditeljima

Nužan preduvjet za kvalitetnu suradnju učitelja i roditelja svakako je njihova međusobna uspješna komunikacija. Ona se očituje u čitavom nizu različitih oblika koje svi već odavno koristimo u radu – individualnim informacijama, roditeljskim sastancima, pisanim i usmenim porukama bilo u tradicionalnom ili elektroničkom obliku. Cilj je svakog takvog oblika suradnje kontinuirano praćenje napredovanja učenika, njegov emocionalni razvoj, upoznavanje roditelja s aktivnostima koje se događaju unutar našeg razreda i škole općenito.

Osim takvih oblika neposredne suradnje učitelj-roditelj, u školama se organiziraju i različite tematske radionice kojima stručnjaci iz određenog područja prenose roditeljima informacije važne za odgoj, razvoj, informacijsku pismenost, zdravstvenu brigu i sl. Roditelji imaju korist od takvog oblika suradnje s učiteljima jer mogu provjeriti svoje odgojne, steći nove spoznaje iz psihologije i pedagogije te razmijeniti iskustva s drugim roditeljima (Rašić, 2020.).

Novi oblici komunikacije

U informacijsko doba postale su popularne i internetske stranice pojedinih razreda, blogovi, i sl. na kojima roditelji mogu pratiti sve novosti vezane uz napredovanje i aktivnosti koje se provode u razredu njegovog djeteta. Otkad su škole od prošlog proljeća zbog pandemije uzrokovane corona virusom zatvorile vrata za svoje učenike, a posljedično tome i roditelje, učitelji razredne nastave sa svojim roditeljima i učenicima komuniciraju najčešće putem Viber/WhatsApp grupe. Za vrijeme odvijanja online nastave one su nam služile za dijeljenje dnevnih zadataka i zadaća, a povratkom u školske klupe služe za informiranje roditelja o provedenim aktivnostima i projektima tijekom određenog razdoblja. Upravo je kontinuirana komunikacija i informiranje roditelja o aktivnostima koje se provode u školi vrlo važna za stvaranje pozitivnog stava roditelja prema učitelju i njegovom radu (Rašić, 2020.).

Newsletteri kao novi oblik komunikacije s roditeljima

No, osim navedenih načina suradnje, mnoge zapadnoeuropske zemlje vrlo često Slika 1koriste newslettere kao oblik komunikacije s roditeljima. Oni mogu biti tjedni, mjesečni ili kvartalni i služe obavještavanju roditelja o aktivnostima koje se provode u određenom razredu. Upravo nas je stručno usavršavanje u britanskoj osnovnoj školi (Wilbury Primary School) u Velikoj Britaniji kroz Erasmus+ projekt The 5i School potaklo na uvođenje jednog novog oblika komunikacije u našu školu.

Fotografija 1: Newsletter za listopad 2019.

Slika 2Ideja newslettera na početku školske godine prvog razreda bila je na jednom mjestu roditeljima dati informacije važne oko polaska njihovog djeteta u školu, upoznati ga s razrednim vijećem, pružiti osnovne informacije o početku nastavne godine, predstaviti okvirni Godišnji kurikulum za prvi razred. Na taj smo način roditeljima zorno predstavili ono čime ćemo se baviti tijekom prvog razreda s naglaskom na temu godine – čitanje.

Fotografija 2: Newsletter za rujan 2019.

Slika 3Od tada, svakog zadnjeg radnog dana u mjesecu roditeljima pripremam novi broj newslettera. On sadrži mjesečni plan za nadolazeći mjesec iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i društva. Uz to, predstavim im koju knjigu čitamo i pružim osnovne informacije o nadolazećim događajima i projektima. Ono čemu se i učenici i roditelji najviše vesele jest pregled aktivnosti koje smo odradili u prethodnom mjesecu te se trudim da svaki učenik dobije svoje mjesto u našem newsletteru.

Fotografija 3: Pregled realiziranih aktivnosti u rujnu 2020.

U vrijeme kada je komunikacija s roditeljima svedena na minimum zbog zatvorenih škola i nemogućnosti njihovog dolaska u školu kako bi se i sami uvjerili što sve radimo i stvaramo, ne treba ni kazati koliko nam se ovakav način komunikacije pokazao dobar i učinkovit. Putem newslettera roditeljima predlažem aktivnosti koje mogu raditi zajedno sa svojom djecom na određenu temu kojom se u učionici bavimo, dajem im prijedloge za čitanje kvalitetnih knjiga i tematskih slikovnica čime doprinosim unaprjeđenju njihovog međusobnog odnosa i usvajanju znanja. Aktivnosti su to koje, prema istraživanjima, uvelike povećavaju interakciju roditelja i djeteta kod kuće, a rezultat toga su i bolja postignuća samih učenika (Caño, K et al., 2016.).

Kako izraditi newsletter?

Newsletteri su vrlo jednostavni za izradu – oni se mogu napraviti pomoću već gotovih predložaka unutar MS Office paketa, a ukoliko želite newsletterima dati malo svog osobnog dizajna, možete koristiti neki od besplatnih alata za grafičko oblikovanje. Jednom kada odaberete predložak, slijedi vam samo ubacivanje teksta i fotografija za svaki mjesec. Mi naš newsletter (kao i razne druge materijale) izrađujemo u digitalnom alatu Canva, a komplete naših newslettera uobličenih u malu brošuru za prošlu školsku godinu možete pogledati na poveznici.

Roditelji pozdravljaju ovakva mjesečna izvješća jer im daju uvid u plan za tekući mjesec, kao i izvješće provedenih aktivnosti u prethodnom razdoblju. Nastavno na informacije dobivene putem newslettera, primijetila sam i da se mijenja način na koji roditelji komuniciraju kod kuće sa svojom djecom – umjesto da ih pitaju Što ste danas radili u školi? Često ih pitaju: Što ste danas novog naučili o zdravim navikama? Koju je hranu najbolje jesti za doručak? Učenik se na taj način osjeća bliskiji s roditeljem i škola odjednom nije samo jedna dodatna obaveza, već zajednica u kojoj se uči u kojoj aktivno sudjeluju i njegovi roditelji.

Okušajte se i vi u njihovoj izradi! Kreativna rješenja i jednostavnost njihove izrade iznenadit će i vas, vaše učenike i vaše roditelje! Iznenadit ćete se i koliko će se roditelja javiti za suradnju ili predložiti neku svoju ideju i angažman oko provedbe nekih aktivnosti u vašem razredu kada vide kojim se temama bavite unutar svog kurikuluma.

Ove godine učiteljica sam drugašićima, a od sljedeće godine planiram u izradu newslettera uključiti i svoje učenike koji će zasigurno biti oduševljeni idejom da stvaraju i oblikuju svoje razredne novine. Možda se upravo među njima krije neki novi novinar, ilustrator, lektor ili učitelj.

Zaključak

Newsletter kao novi oblik komunikacije s roditeljima izvrstan je alat za učvršćivanje kvalitetne komunikacije na relaciji učitelj-roditelj u vrijeme kada nam je individualna i izravna komunikacija svedena na minimum. Oni omogućuju predstavljanje razrednih aktivnosti na jedan drugačiji, svima dostupan način, upoznavanje s kurikulumom pojedinih predmeta na mjesečnoj osnovi te daju uvid u kvalitetu rada samog učitelja, raznovrsnost aktivnosti i provedbu različitih projekata tijekom godine.

Literatura

  1. Caño, K., Cape, M., Cardosa, J., Miot, C., Pitogo, G. and Quinio, ,., 2016. [online] Parental involvement on pupils’ performance: Epstein’s framework. The Online Journal of New Horizons in Education, [online] 6(4), pp.143-150. Dostupno na: <https://www.tojned.net/journals/tojned/articles/v06i04/v06i04-16.pdf&gt; [Pristupljeno 18. prosinca 2020.].
  2. Galić, M., 2018. Suradnja između roditelja i učitelja. [online] Skole.hr. Dostupno na: <http://www.skole.hr/dobro-je-znati/odgoj?news_id=8489&gt; [Pristupljeno 27. prosinca 2020. 2020].
  3. Juul, J., 2013. Škola u infarktnom stanju. Zagreb: Znanje.
  4. Ljubetić, M., 2013. Partnerstvo Obitelji, Vrtića I Škole. Zagreb: Školska knjiga.
  5. Rašić, A., 2020. Suradnja s roditeljima. [online] Mzo.gov.hr. Dostupno na: <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/NacionalniKurikulum/PrezentacijeWebinara/Prezentacije-2-2020//6_2_15h.pdf&gt; [Pristupljeno 21. prosinca 2020.].