Razvoj digitalnih građana putem etwinning projekata

iva_naranđa

Iva Naranđa

Tijekom školske godine 2016./2017. digitalno građanstvo bila je istaknuta tema za Digital_Citizen_How_and_WhyeTwinning zajednicu, tema raznih aktivnosti, radionica, konferencija, publikacija, kampanja i projekata. U konceptu digitalnog građanstva naglasak je na pripadnosti, angažmanu i zaštiti. Digitalni građani članovi su digitalnog društva, redovito koriste internet i informacijske tehnologije za aktivno sudjelovanje u društvu. Obrazovanje o digitalnom građanstvu potiče osviještenost o važnosti odgovorne uporabe digitalnih alata i omogućuje učenicima da iskoriste prednosti digitalne tehnologije na siguran i učinkovit način.

Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela organizirala je Tjedne eTwinninga od 10. do 27. listopada 2016. tijekom kojih je provedena kampanja „Digital Citizenship“ kojom su eTwinnerima ponuđene razne aktivnosti i materijali s temama o digitalnom građanstvu. Prateći kampanju i sudjelujući na webinaru „Online Seminar 2016: Inspiration for new projects on digital citizenship“ i dva sajma projektnih ideja na kojima su učitelji mogli razmijeniti mišljenja i ideje za projekte na temu digitalnoga građanstva uključila sam Osnovnu školu Vladimira Nazora Pribislavec u dva eTwinning projekta koja se bave ovom temom. U eTwinning projektu pod nazivom „Digital Citizen – How and Why“ sudjelovali su učenici petih i šestih razreda koji polaze izbornu nastavu informatike. U ovom projektu sudjelovale su škole iz Rumunjske, Grčke i Turske. U eTwinning projektu pod nazivom „Digital Citizenship“ sudjelovale su škole iz Cipra, Italije, Španjolske i Turske. Iz naše škole u projektu su sudjelovali učenici osmog razreda koji polaze izbornu nastavu informatike.

Radom na ovim projektima učenici i učitelji iz europskih država surađivali su na aktivnostima koje obuhvaćaju razna područja koncepta digitalnoga građanstva. U provođenju projekta vrlo korisne bile su smjernice i ideje iz publikacije koju je objavila Središnja služba za podršku eTwinningu Kako odgojiti digitalne građane, a koja govori o utjecaju eTwinningovih projekata na razvoj aktivnog građanstva, objašnjava pojmove digitalni građanin, te kako je uključenost u eTwinningove projekte pomogla učenicima i učiteljima u osvještavanju njihove uloge u digitalnom svijetu.

Tijekom rada na ovim projektima učenici su razvijali ključne kompetencije prema Digital_Citizenship_8rpublikaciji Razvoj kompetencija učenika putem eTwinninga koju je izdala Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela, naročito društvene i građanske kompetencije, digitalne kompetencije i komunikaciju na stranim jezicima. Učenici su stjecali znanja, iskustva, vještine i stavove prema pet ključnih područja iz Europskog okvira za digitalne kompetencije za građane (The European Digital Competence Framework for Citizens – DigComp).

Učenici su stjecali vještine uporabe digitalne tehnologije na kritičan, suradnički i kreativan način. Osim glavne teme projekata, tijekom projektnih aktivnosti nastojalo se među učenicima podizati svijest o važnosti prijateljstva i suradnje između različitih država i kultura. Tijekom cijele školske godine radilo se i na diseminaciji projekata putem više kanala, predstavljanja u školi, školskih mrežnih stranica, internetskih portala i tiska.

U listopadu 2017. godine Središnja služba za podršku eTwinningu iz Brisela nagradila je Europskom oznakom kvalitete projekte „Digital Citizen – How and Why“ i „Digital Citizenship“. U nastavku slijedi kratak opis najznačajnijih projektnih aktivnosti, a više o provedenim projektima može se pronaći na mrežnim stranicama škole i na TwinSpaceu.

eTwinning projekt Digital Citizen – How and Why

Projekt Digital Citizen – How and Why integriran je u kurikulum izborne nastave informatike. U godišnje planove i programe za peti i šesti razred uvršteni su projektni zadaci i obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, a dio aktivnosti proveden je u sklopu cjelina Osnove crtanja, Multimedija, Izrada prezentacija i Internet. Na jednostavan način prilagođen dobi učenika, učenici su upoznali devet osnovnih komponenata koje nas prema M. Ribbleu čine digitalnim građanima: digitalni pristup, digitalna trgovina, digitalna komunikacija, digitalna pismenost, digitalni bonton, digitalni propisi, digitalna prava i odgovornosti, digitalno zdravlje i digitalna sigurnost. Surađujući s partnerima iz drugih država, učeći kroz igru i razne zabavne aktivnosti, učenici su usvajali pravila ponašanja digitalnih građana.

Tijekom projekta provedene su mnogobrojne aktivnosti, a u nastavku slijedi kratak opis onih u kojima je ostvarena najbolja suradnja između partnerskih škola. Uvodna aktivnost bila je izrada zajedničke prezentacije „Analog to Digital devices“ koju su škole podijelile putem Google diska i u kojoj je svaka škola uredila dio. Kako bi učenike pripremili za ovaj zadatak, organiziran je posjet Muzeju uredskih uređaja i strojeva u Ivanovcu. Aktivno smo sudjelovali u Danu sigurnijeg interneta, učenici petih razreda bavili su se temom digitalni tragovi, a učenici šestih razreda proučili su dobre i loše strane digitalnoga doba. Tijekom ožujka 2017. partnerske škole surađivale su na pripremi zajedničke prezentacije o prednostima i nedostacima online i offline aktivnosti, koju smo također podijelili putem Google diska. Nadalje, škole su surađivale na pripremi pitanja za zajedničku online anketu o digitalnim navikama učenika. O realizaciji ovog zadatka dogovarali smo se na forumu TwinSpacea i koristili dijeljeni Google dokument. U pripremi pitanja sudjelovale su škole iz sve četiri države koje sudjeluju u projektu, a online anketa provedena je pomoću alata SurveyMonkey. Još jedna aktivnost u kojoj je jasno vidljiva suradnja partnerskih škola bila je izrada loga projekta. Učenici su napravili logo projekta, a zatim smo organizirali online glasovanje za izbor najboljeg loga putem alata Tricider.

Svjesni činjenice da većina učenika voli učiti pomoću tehnologije i kroz igru, sljedeća aktivnost koju smo organizirali bila je izrada edukativnih aplikacija pomoću web alata LearningApps koji podržava učenje i podučavanje pomoću malih interaktivnih modula. Učenici su izradili online igre i samostalno ih objavili na projektnom dnevniku i na taj način svoje radove podijelili s partnerima. Odigrali su igre koje su izradili partneri i komentirali na projektnom dnevniku.

Učenici su sudjelovali na TwinSpace forumu „Let’s meet. Let’s talk about digital citizenship“ i u videokonferenciji „Let’s talk about our project” za čiju realizaciju smo koristili TwinSpace live event i Adobe Connect. Videokonferencija je održana u svibnju, a sudjelovale su četiri škole. Naša učenica na početku susreta predstavila je našu školu, a zatim su se predstavili i drugi učenici. Slijedilo je predstavljanje partnera iz Grčke, Rumunjske i Turske. Učenici su rekli nešto o sebi i svojim hobijima. U drugom dijelu videokonferencije učenici su razgovarali o tome što im se najviše svidjelo na ovom projektu i koje aktivnosti su im bile najzanimljivije.

Osim opisanih aktivnosti, učenici su izradili postere, crteže i filmove koji opisuju devet sastavnica digitalnoga građanina. Pred kraj nastavne godine objavili smo završnu prezentaciju svih projektnih aktivnosti i proveli evaluaciju projekta.

eTwinning projekt Digital Citizenship

Projekt Digital Citizenship također je integriran u kurikulum izborne nastave informatike. U godišnje planove i programe za osmi razred uvršteni su projektni zadaci i obilježavanje Dana sigurnijeg interneta, a dio aktivnosti proveden je u sklopu cjelina Multimedija, Izrada prezentacija i Internet. Rad na projektu podijeljen je na pet tema: online sigurnost, nasilje preko interneta, poštivanje sebe i drugih kada sam online, ispravno korištenje mojeg osobnog uređaja i autorska prava. Tijekom projekta učenici i učitelji iz raznih država surađivali su kako bi proučili i otkrili pravila koja nas čine korektnim građanima u digitalnom svijetu. Cilj projekta bio je pripremiti učenike za život u društvu punom tehnologije, kao i za odgovorno korištenje tehnologije. Učenici su upoznali digitalnu etiku i kako se trebaju ponašati kada su online. Učenici su izradili postere, kratke filmove i prezentacije o pet glavnih tema projekta. Tijekom ovog projekta učenici su koristili alate Canva, Tagxedo, Symbaloo i Biteable te program MS PowerPoint. Povodom Dana sigurnijeg interneta upoznali su poželjna ponašanja i vrijednosti koje treba imati digitalni građanin, ispunili upitnik i osvijestili svoje navike pri upotrebi digitalnih tehnologija.

Tijekom ovog projekta učenici su sudjelovali u tri TwinSpace foruma gdje su s vršnjacima iz partnerskih škola razmijenili svoja mišljenja o digitalnim građanima, nasilju preko interneta i sigurnosti na internetu. Učenici su upoznati s Creative Commons licencama, njihovim osnovnim simbolima i vrstama. Povodom završetka projekta uredili smo pano u holu škole na kojem su prikazane najvažnije projektne aktivnosti i neki radovi učenika iz partnerskih škola.

Na samom kraju projekta učenici iz svih partnerskih škola ispunili su evaluacijski upitnik kreiran pomoću Google obrasca u kojem su predložili i pravila koja treba slijediti digitalni građanin. Kao završni uradak kreirali smo dokument u kojem su prikupljena pravila koja su predložili učenici.

Zaključak

eTwinning projekti imaju važnu ulogu u razvoju digitalnih vještina učenika i u promicanju temeljnih vrijednosti društva, omogućuju učiteljima i učenicima da razmjenjuju iskustva i uče jedni od drugih te predstavljaju izvrsni splet temeljnih elemenata digitalnog građanstva. Surađujući sa školama iz raznih država učitelji i učenici razvijaju uzajamno poštovanje, međukulturno razumijevanje, a pritom se aktivno koriste tehnologijom na siguran i odgovoran način.

Informacijske tehnologije – znanje i zabava

nadohvat prstiju, uz oprez

 bojan_hadzisejdic

Bojan Hadžisejdić

Nove tehnologije i rješenja pomažu mladima, ali i roditeljima, u osiguravanju sigurnosti na internetu, neovisno o tome gdje se nalazili. Nove clip_image002platforme kao što je Windows 8, u računalnoj ili mobilnoj inačici, omogućavaju podešavanje korisničkog računa za svako dijete te podešavanje funkcionalnosti obiteljske sigurnosti uz svega nekoliko klikova mišem.

Izvor: Xkcd.com

„Klinci“ danas rastu s tehnologijama koje od malena prihvaćaju kao dio svakodnevice. Stoga ne čudi što koriste računala i mobilne uređaje kako bi napravili zadaću, bili u kontaktu s prijateljima na društvenim mrežama ili se povezali s njima elektroničkom poštom, igrali igre i uz svega par klikova imali pregršt informacija dostupnih u svakom trenutku. Nove tehnologije djeci i mladima omogućavaju pristup čitavom moru informacija i otvaraju priliku da nauče štošta, postavljajući istovremeno pred roditelje izazov kako imati „budno oko“ nad onim što djeca vide, s kim razgovaraju i koje informacije dijele.

Naš je cilj kao roditelja i kao tvrtke koja razvija softverska rješenja, omogućiti roditeljima stvaranje sigurnog okruženja u kojem djeca i mladi mogu rasti i razvijati se. Prije nego smo razvili Windows 8 funkcionalnost Obiteljske sigurnosti, zatražili smo informacije roditelja iz pet zemalja svijeta – Brazila, Kine, Francuske, Indije i Sjedinjenih Država. Intervjuirali smo više od tisuću roditelja čija su djeca u dobi između 5 i 15 godina te ih pitali što im koristi najviše kako bi osigurali sigurnost djece na internetu. Na vrhu ljestvice našli su se, bez iznenađenja, zaštita od zlonamjernih osoba i štetnih sadržaja s visokih 87 %. Istovremeno, roditelji su bili podijeljeni kada je u pitanju nadzor online aktivnosti djece (43 %) te ograničavanje pristupa u potpunosti (45 %).

clip_image004Pregled rezultata Microsoftovog istraživanja o roditeljskom nadzoru odnosno blokiranju sadržaja

Općenito, istraživanje je pokazalo kako roditelji smatraju da je filtriranje internetskog sadržaja važnije od ostalih ograničenja kada djeca/mladi koriste računalo ili mobilni uređaj. S druge strane, roditelji koji nadziru aktivnosti djece na internetu bez ograničavanja pristupa sadržaju odabiru takav pristup jer im pomaže bolje razumjeti djecu i njihove navike, dok roditelji koji ograničavaju ili onemogućavaju djeci pristup stranicama bez mogućnosti nadzora tvrde kako odabiru taj pristup kako bi imali potpun nadzor nad sadržajem koji je dostupan djeci.

Nove tehnologije i rješenja pomažu mladima, ali i roditeljima, u osiguravanju sigurnosti na internetu, neovisno o tome gdje se nalazili. Nove platforme kao što je Windows 8, u računalnoj ili mobilnoj inačici, omogućavaju podešavanje korisničkog računa za svako dijete te podešavanje funkcionalnosti Obiteljske sigurnosti uz svega nekoliko klikova mišem.

Roditeljima u svakom slučaju preporučamo postavljanje svog korisničkog računa kao administratorskog te stvaranje zasebnih standardnih korisničkih računa za svako dijete. U Windowsima 8, računi koje stvara administrator automatski postaju standardni računi, što donosi nekoliko prednosti. Djeca neće moći pristupiti elektroničkim porukama roditelja, online računima, dokumentima itd. Istovremeno, moći će prilagoditi postavke vlastitih računa (raspored ikona/pločica na zaslonu, čuvar zaslona, pozadina) i moći će koristiti računalo bez bojazni da će preuzeti zlonamjeran sadržaj ili datoteke, budući da ih štiti sustav SmartScreen Application Reputation.

Online sigurnost je važna, neovisno o dobi

Svima preporučamo sigurno korištenje društvenih mreža. Potrebno je podesiti sigurnosne postavke na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter kako biste odredili tko će vidjeti vaš profil ili fotografije, kako vas drugi mogu potražiti i komentirati vaš sadržaj te kako blokirati neželjene kontakte. Ponavljamo djeci i roditeljima kako ne smiju objavljivati ništa što ne bi željeli vidjeti na oglasnoj ploči te da budu oprezni prilikom prihvaćanja zahtjeva za prijateljstvo, provjeravaju tko ima pristup stranicama te što o njima pišu.

Osjetljive osobne informacije svakako treba zaštititi. Stoga prilikom unosa treba posebno paziti da internetske stranice imaju oznaku https:// u naslovu te zaključanu ikonu lokota. Nikada nemojte otkrivati informacije kao što su brojevi bankovnih računa ili lozinke, pozivati brojeve u odgovoru na email ili instant poruku kao ni na društvenim mrežama. Posebno vodite računa kada odgovarate na zahtjeve „članova obitelji“ za financijskom podrškom, ponude koje zvuče predobro da bi bile istinite te druge potencijalne prevare.

Roditeljima, bakama i djedovima svakako preporučamo da redovito razgovaraju s djecom, iskreno i otvoreno. Potrebno je postaviti jasna pravila korištenja interneta, mobilnih uređaja, igara (na računalima kao i online) u skladu s dobi djeteta i obiteljskim vrijednostima. Imajte budno oko kako biste prepoznali znakove online nasilja, kao što su uznemirenost djece kada su na internetu ili nevoljko odlaženje u školu. I kao što sam već spomenuo – koristite odgovarajuće postavke obiteljske sigurnosti kako biste imali uvid u to što djeca rade kada su na internetu te vodite računa o tome s kime se druže u virtualnom prostoru.

Sigurnost, nadzor bez ograničenja i informiranost

Neprekidno radimo na tome kako bismo omogućili sigurnost na internetu svim obiteljima, uvažavajući pritom različite pristupe. Neki roditelji će računalo jednostavno smjestiti u dnevni boravak i imati djecu „na oku“ tijekom korištenja, a drugi će podesiti postavke privatnosti i softverska ograničenja kako bi nadzirali aktivnosti. Vjerujemo da je pristup u kojem roditelji prvenstveno nadziru djecu, bez da ona to doživljavaju kao svojevrsnu zabranu, ispravan te da Microsoftov servis Obiteljska sigurnost odgovara u oba slučaja. Dapače, potičemo razgovor svih članova obitelji o sigurnosti na internetu, istovremeno osnažujući djecu i osiguravajući bezbrižnost roditelja. Preporučamo stoga svim roditeljima da se redovito informiraju i koriste besplatne alate koji su dostupni i jednostavni za korištenje. Pregršt informacija možete pronaći na stranicama http://www.microsoft.com/security, kao i na Twitteru (www.twitter.com/Safer_Online) i Facebooku (www.facebook.com/SaferOnline). Svakako posjetite i portal „Sigurnost i zaštita na internetu“ Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (http://sigurnost.tvz.hr/) i pratite portal http://ucitelji.hr/ s uvijek ažurnim podacima i praktičnim savjetima.

Dodatne informacije

Connecting Generations: Social Media Steps Up
AARP Technology
Family Online Safety Institute
GetNetWise