Edmodo – primjeri dobre prakse iz međimurskih osnovnih škola

natasaB_ivaN

Nataša Boj i Iva Naranđa

Obrazovna društvena mreža Edmodo stvorena je još 2008. godine kako bi obrazovanje dovela u okruženje 21. stoljeća. Danas je sa svojih preko 60 milijuna članova broj 1 u svijetu obrazovnih društvenih mreža i predstavlja mjesto gdje se susreću edukacija i inovacija.

Primjena Edmoda u II. osnovnoj školi Čakovec i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pribislavec na nastavi informatike

II OS CakovecII. OŠ Čakovec informatički je dobro opremljena, a uz to većina učenika ima računalo i pristup internetu od kuće. OŠ Vladimira Nazora Pribislavec djeluje u prigradskom, ruralnom području u kojem još uvijek nemali broj učenika nema računalo ni pristup internetu od kuće, što predstavlja otežavajuću okolnost za primjenu nekih suvremenih metoda učenja, ali i izazov učiteljici u nastojanju da svim učenicima pruži jednako kvalitetno obrazovanje.

Edmodo se od školske godine 2014./2015. koristi na izbornoj nastavi informatike za učenike petog do osmog razreda. Korištene su osnovne mogućnosti Edmoda kao što su kvizovi znanja za ponavljanje gradiva i provjeru znanja, ankete, postavljanje zadataka i predaja učeničkih radova, komentiranje i ocjenjivanje učeničkih radova te rasprava. Ankete su korištene na dva načina, za dobivanje brzog odgovora na neko pitanje i za izbor najboljeg učeničkog rada objavljenog na školskom webu. Putem Edmoda ostvarena je komunikacija učiteljice s grupom ili pojedinim učenikom, komunikacija učenika unutar grupe, suradnja oko pitanja vezanih uz domaću zadaću ili druge školske obaveze. Učenici su dodatno motivirani nagrađivanjem dodjelom znački za što su korištene Moje učeničke značke (npr. najviše bodova u kvizu, najbolji učenički rad) i značke od Edmoda. Osim osnovnih mogućnosti, Edmodo nudi i naprednije opcije od kojih je na nastavi informatike korišten rad s aplikacijama.

Kako bi učenicima obogatio obrazovno iskustvo Edmodo nudi aplikacije iz široke zajednice izdavača aplikacija i pruža pristup aplikacijama treće strane koje pokrivaju razna područja. Uporaba ovih aplikacija je izvrstan dodatak nastavi, korisne su za učenje novih sadržaja kao i za pregledavanje i praćenje učeničkih postignuća. Privlačne i jednostavne za korištenje ove aplikacije odgovaraju digitalnoj generaciji učenika, a mogu se povezati s temeljnim mogućnostima Edmoda kao što su dodjeljivanje znački i primjena zadataka. Učenici trebaju samo svoje Edmodo korisničke podatke za prijavu kako bi pristupili aplikaciji koju je učitelj dodao grupi. Edmodo Store je središnje mjesto za obrazovne aplikacije gdje trenutno nude razne aplikacije koje pokrivaju širok spektar obrazovnih materijala, besplatne i premium verzije. U nastavku slijede primjeri korištenja triju aplikacija tijekom školske godine 2014./2015. dostupnih putem Edmodo platforme: Blendspace, Pixton i Beginners HTML.

Beginners HTML tečaj pokriva ključne pojmove koji čine temeljna znanja potrebna web dizajneru ili programeru, praktični uvod u HTML za početnike. Namijenjen je dobnoj skupini od 8 godina starosti na više, a predviđeno trajanje tečaja je 3 sata. Tečaj sadrži 14 vodiča u obliku videa i kvizove s ukupno 49 pitanja višestrukog izbora i 24 kodna problema te pruža kvalitetan i lako razumljiv način samostalnog učenja. Učenici svoj napredak mogu pratiti postignutim bodovima i značkama, a učitelj ima uvid u statistiku razreda. U nastavnom planu i programu informatike za sedmi razred osnovne škole u cjelini Izrada internetskih stranica nalaze se teme Jezik HTML i Oznake i parametri HTML jezika u kojima učenici upoznaju osnovne pojmove, a očekivani ishod poučavanja je da znaju protumačiti jednostavni HTML opis straOLYMPUS DIGITAL CAMERA         nice i dodavati parametre na osnovne oznake. Kako bi se učenicima koji žele znati više pružili dodatni sadržaji, upućeni su na ovaj tečaj kojem su pristupali preko Edmoda. Učenici su na satu informatike upoznati s aplikacijom, a tečaj su pratili od kuće. Budući da je tečaj na engleskom jeziku što je nekim učenicima predstavljalo problem, rješavanje ovog zadatka bilo je dobrovoljno i neobvezujuće. S aplikacijom su upoznati i učenici osmog razreda koji imaju višu razinu poznavanja engleskog jezika te su lakše pratili tečaj, a koristilo im je da ponove i prošire stečena znanja. Osim usvajanja dodatnih znanja iz područja HTML-a, učenici su stekli novo iskustvo u učenju i razvijali ključne kompetencije koje će im trebati u životu i radu, digitalne kompetencije i „učiti kako učiti“.

Aplikacija Pixton Comic Maker – Trial omogućuje izradu stripova, uz ograničenje na jedan strip po učeniku i mogućnost uređivanja u roku od 30 dana. Učitelj ima pristup galeriji učeničkih radova gdje može pratiti napredak učenika. Prednost korištenja aplikacije unutar Edmodo platforme u odnosu na samostalno korištenje Web 2.0 alata Pixton nalazi se u tome što učenicima nije potreban poseban korisnički račun za Pixton i što se na jednom mjestu mogu pratiti aktivnosti učenika uz mogućnost nagrađivanja dodjelom znački te ostalih osnovnih mogućnosti Edmoda.

Blendspace omogućuje besplatno, brzo i jednostavno kreiranje nastavnih sadržaja kombiniranjem multimedijskih materijala, internetskih izvora, kvizova i drugog kako bi učenici mogli samostalno napredovati brzinom koja im odgovara. Blendspace se može koristiti u obrnutoj učionici, projektno orijentiranom učenju i za prilagođavanje nastavnih sadržaja različitim potrebama učenika. U sklopu projektnih zadataka učenici osmog razreda II. OŠ Čakovec napravili su radove tematski vezane za eTwinning projekt We Are All Humans koristeći Blendspace kojem su pristupali putem Edmoda.

Primjena Edmoda u III. osnovnoj školi Čakovec

U III. OŠ Čakovec Edmodo se koristi od 2014./2015. školske godine. Te godine koristio se u slijedećim predmetima: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, informatika i vjeronauk. Od ove šk. godine koristi se i u nastavi glazbene i likovne kulture, povijesti, geografije i biologije.

NadIII OS Cakovecalje, kolege koriste grupe za dodatnu nastavu čiji su članovi polaznici iste. Postoji i grupa Vijeće učenika čiji su članovi predsjednici i zamjenici svih razrednih odjela, razrednici, ravnateljica i psihologinja škole te drugi učitelji zainteresirani za rad Vijeća učenika.

Kolege koriste Edmodo najviše za komunikaciju s učenicima, za postavljanje različitih obavijesti te za postavljanje domaćih zadaća, planova ploča i sl.. Uz to, za potrebe informatike (izborne i dodatne) koriste se zadatci u smislu da rješenja zadataka učenici predaju u digitalnom obliku na Edmodu. Koriste se također ankete i kvizovi. Ako je anketni upitnik veći, tada se koristi Google okruženje i na zid Edmoda postavi poveznica. Kvizovi za provjeru znanja rade se u alatu Testmoz i postavi se poveznica do istih. Želi li se povratna informaciju o uspješnosti učenika u grafičkom obliku za svako pitanje, tada se za izradu kviza koriste mogućnosti Edmoda.

Ankete o zadovoljstvu učenika primjenom Edmoda

Na sve tri spomenute škole prošle i ove školske godine provedene su ankete među učenicima korisnicima Edmoda o tome koliko su učenici zadovoljni primjenom Edmoda. Rezultati anketa, neki zaključci, kao i dojmovi učenika prikazani su u prezentaciji.

anketa-slika

Konkretni primjeri korištenja Edmoda u određenim nastavnim predmetima mogu se pronaći u sljedećoj prezentaciji.

primjeri

Zaključak

Način na koji učenici uče jednako je važan kao i ono što uče. S obzirom da živimo u digitalnom dobu, a naši učenici su korisnici različitih tehnologija koje, ako im se ne ponudi ništa bolje, uglavnom koriste za razonodu, zadatak nas učitelja je omogućiti im da jedan veći dio provedenog vremena za računalima, mobitelima i sličnim uređajima iskoriste upravo za obrazovanje. Kao što su naše ankete pokazale, njima to nije teško, dapače, vole učiti uz pomoć tehnologije. Usporedbom rezultata anketa od ove dvije školske godine možemo zaključiti da učenici sve više koriste Edmodo, te da su sve zadovoljniji primjenom Edmoda u nastavi. Kao najveću prednost Edmoda mnogi učenici navode to što su im nastavni materijali dostupni i nakon izlaska iz učionice kao i to što zahvaljujući komunikaciji s učiteljima i članovima grupe (razreda) mogu doći do svih potrebnih informacija u vrlo kratkom vremenu.

Jasno je da tehnologija ne može zamijeniti učitelje, ali je samo pitanje vremena kada će učitelji koji koriste tehnologiju zamijeniti one koji ju ne koriste.

Odgovorno s osobnim podacima na internetu (II. OŠ Čakovec)

iva_naranđa

Iva Naranđa

II. osnovna škola Čakovec se na inicijativu učiteljice informatike Ive Naranđe uključila u nacionalnu kampanju Sigurniji internet za djecu i mlade po drugi put. 2011. godine je učiteljica informatike Iva Naranđa održala radionice na izbornoj nastavi informatike za 8. razred i prezentirala internetske stranice “Internet i dijete” i “Sigurno na internetu” koje je izradila još 2008. godine. Ove godine odlučili smo proširiti naše aktivnosti i bolje se organizirati. Uz učiteljicu informatike pozivu su se odazvale učiteljica engleskog jezika Branka Lamza i učiteljice razredne nastave Marjana Modrić i Vera Korunek.

Izvannastavna aktivnost web tima

– učiteljica informatike Iva Naranđa, 6 sati

Članovi školskog web tima pripremili su prezentaciju DAN SIGURNIJEG INTERNETA.ppsx koja se na Dan sigurnijeg interneta, 5. veljače 2013., prikazivala u holu naše škole, uz tematski uređen pano. Izradili su i radove u Web 2.0 alatima za izložbu multimedijskih radova na temu Online prava i odgovornosti te PowerPoint prezentaciju na istu temu.

Izvannastavna aktivnost Informatika 4

– učiteljica informatike Iva Naranđa, jedan školski sat u 4. a i u 4. b razredu
Na početku sata učenici su upoznati s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te se, uz prezentaciju ODGOVORNO_S_OSOBNIM_PODACIMA_NA_INTERNETU.pptx, poveo razgovor o potrebi zaštite osobnih podataka na internetu i mogućim opasnostima u online okruženju. Zatim smo rješavali online zadatak uparivanja napravljen alatom Kubbu: Osobni podaci na internetu. Zadatak smo najprije zajedno pogledali u prikazu familiarize (mogućnost term first i show both sides), a zatim rješavali u prikazu solve.

KUBBU-ZADATAKSlika1-INA-4
Slika 1. KUBBU zadatak                      Slika 2. INA 4

Razgovorom o svakoj poruci proširili smo i produbili njihovo značenje. U nastavku sata 4bučenici su dobili zadatak da u programu MS Word umetnu i oblikuju oblik iz grupe Oblačići i upišu jednu od poruka iz prethodnog zadatka. Na kraju su svi pogledali sve oblačiće s porukama i poruke stavili na razredni pano uz ranije pripremljene plakate.

Slika 3. Sat u 4. b

Izborna nastava informatike za 6. razred

– učiteljica informatike Iva Naranđa, jedan blok-sat u 6. a i u 6. b razredu

Na izbornoj nastavi informatike šestaši su upoznati s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade te s pozivom za sudjelovanje u Izložbi multimedijskih radova na temu online prava i odgovornosti. Predstavljena im je stranica Sigurniji internet na portalu ucitelji.hr. Zajedno s učiteljicom odigrali su online igru Zaštita osobnih podataka. Učenici su s velikim interesom pratili igru, razmišljali, odgovarali na pitanja i raspravljali o zadanim situacijama te se tako međusobno savjetovali i upućivali na pravilno i odgovorno ponašanje, moguće probleme i neželjene posljedice neopreznih postupaka. Nakon toga su učenici imali zadatak da pretraživanjem interneta pronađu Kodeks online prava EU-a te je uslijedio razgovor o pojedinim pravima iz navedenog kodeksa i o odgovornom korištenju interneta. Time smo se pripremali za izradu radova za izložbu.

Budući da šesti razredi još nisu radili cjelinu Multimediji, učenicima je postavljen zadatak da u MS Wordu izrade plakat kojim će istaknuti neka online prava, značenje odgovornog ponašanja na internetu kao i svoju poruku upozorenja vršnjacima. Pokazane su im neke dodatne mogućnosti MS Worda koje će im, pored onoga što su ranije naučili, poslužiti u izradi plakata: vodeni žig, boja i obrubi stranice. Otkrivši nove mogućnosti, učenici su se s puno entuzijazma posvetili izradi svojih plakata pri čemu su potaknuti na razmišljanje o online pravima i odgovornostima. Plakate smo poslali na izložbu učeničkih radova te ih možete pogledati u prezentaciji.

Izborna nastava informatike za 7. razred

– učiteljica informatike Iva Naranđa, domaći rad

Na izbornoj nastavi informatike učenici sedmih razreda upoznati su s akcijom Sigurniji internet za djecu i mlade i s pozivom na sudjelovanja u Izložbi mulitmedijskih radova na temu online prava i odgovornosti. Učenicima je prezentiran Kodeks online prava EU-a te je uslijedila kratka rasprava o našim online pravima i odgovornom ponašanju na internetu. Za domaći rad zadana je izrada radova za izložbu, a učenicima je ostavljen slobodan izbor oblika rada. Time su nastali zaista raznovrsni radovi: nezaobilazne prezentacije, animirani crteži, animacije, glogovi, stripovi, videzapisi, Zondle igre…

Velik broj učenika pokazao je poseban interes za Web 2.0 alate (Glogster, Go!Animate, Zondle, Pixton) na koje su naišli na našem školskom webu, na raznim stranicama gdje su predstavljeni raniji radovi naših učenika izrađeni na izvannastavnim aktivnostima informatike i školske Engleske radionice.

Integrirana nastava engleskog jezika i informatike

– učiteljica engleskog jezika Branka Lamza i učiteljica informatike Iva Naranđa, po jedan blok-sat u 6. b i u 7. a razredu

Tema integrirane nastave bila je sigurnost i odgovorno ponašanje na internetu. U uvodnom dijelu sata učiteljica Branka Lamza prikazala je kratki film na engleskom jeziku o opasnostima koje vrebaju iz otkrivanja osobnih podataka na društvenim mrežama. Nakon gledanja filma učiteljica je s učenicima na engleskom jeziku razgovarala o sljedećim temama:

  • Imate li među svojim prijateljima/kontaktima na društvenim mrežama osobe koje niste osobno upoznali?
  • Razmišljate li kod objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama o tome koliko ljudi može vidjeti što ste objavili?
  • Koristite li postavke privatnosti na društvenim mrežama?
  • Što činite kada na vašu adresu e-pošte stigne poruka nepoznatog pošiljatelja?

Razgovor je bio uvod u aktivnost razumijevanja sadržaja o odgovornosti i sigurnosti na internetu pri čemu su učenici trebali pročitati kratke tekstove i pridružiti ih odgovarajućim podnaslovima.

Zadatak HOW_TO_BE_SAFE_ON_THE_INTERNET.htm.

Nadalje, učenici su dobili tekstove dva dijaloga tinejdžera o sigurnosti na internetu. Pročitali su ih po ulogama, a zatim su dobili zadatak sastaviti slične dijaloge na engleskom jeziku na temu online prava i odgovornosti o čemu su govorili na prijašnjem satu informatike. Kada su bili gotovi, odglumili su svoje dijaloge pred kolegama.

Prvi dio sata bio je gotovo jednak za šeste i sedme razrede, razlika je bila u opsegu razgovora. Učiteljica informatike podsjetila je učenike da je dobna granica za pristupanje Facebooku 13 godina.

Na drugom dijelu sata učenicima su predstavljeni Web 2.0 alati (šestom razredu Pixton, a sedmom razredu Go!Animate).

Učiteljica informatike je učenike šestog razreda upoznala s korištenjem Web 2.0 alata Pixton koji služi za izradu stripova (mogućnosti odabira likova, oblačića s tekstom, pozadine…). Svoje dijaloge na engleskom jeziku pretvorili su u obrazovne stripove.

integrirana-7rUčenici 7. a razreda svoje su dijaloge pomoću Web 2.0 alata Go!Animate pretvorili u animirane crtane filmove. S radom u ovom alatu upoznala ih je učenica sedmog razreda Lorena Š.

Slika 4. Integrirana nastava u 7. a

SRO u četvrtim razredima

Učiteljice razredne nastave Marjana Modrić i Vera Korunek su na satovima razrednika poradile na osposobljavanju učenika četvrtih razreda za sigurno i odgovorno ponašanje u online okruženju. Za provođenje ovog sata odlično su nam poslužili materijali preuzeti s portala ucitelji.hr – priprema Čuvaj me…Čuvam te… i igra Bingo.

Izvannastavna aktivnost engleska radionica

– učiteljica engleskog jezika Branka Lamza

Učiteljica Branka Lamza uključila je u akciju i polaznice izvannastavne aktivnosti Engleska radionica.

Nadamo se da smo provedenim aktivnostima učenicima podigli svijest o odgovornom ponašanju na internetu. Radeći na izvješću o provedenim aktivnostima, već bilježimo ideje za iduću godinu u kojoj ćemo u akciju nastojati uključiti veći broj učitelja i stručnih suradnika.