Sa Scratchom kroz godinu

iva_naranđa

Iva Naranđa

U nastojanju da se učenicima približi programiranje na način koji im je zabavan i atraktivan te koji lako prihvaćaju, tijekom školske godine 2016./2017. u II. osnovnoj školi Čakovec održano je nekoliko Scratch radionica, a učenici osmog razreda sudjelovali su u međunarodnom eTwinning projektu temeljenom na uporabi Scratcha.

U školski kurikulum uvršten je Europski tjedan programiranja (EU Code Week), Tjedan informatičke edukacije i Sat kodiranja (Computer Science Education Week i Hour of Code), Dan sigurnijeg interneta (Safer Internet Day) i međunarodni eTwinning projekt „Sharing our culture with stories and games using Scratch“. U godišnje planove i programe izbornog predmeta Informatika za šesti, sedmi i osmi razred ugrađena su sudjelovanja u navedenim događanjima i projektima, što je omogućilo da se više nastavnih sati posveti programiranju. Povezivanjem programiranja s raznolikim temama učenicima je pokazano da programiranje može biti zabavno i ugodno iskustvo. Odabran je Scratch budući da je kao vizualni programski jezik učenicima atraktivan te ih potiče na razmišljanje i kreativno izražavanje ideja, a omogućuje shvaćanje logike programiranja bez upoznavanja sintakse i pravila programskih jezika.

U nastavku slijedi nekoliko primjera kako je tijekom školske godine u nastavu informatike ugrađen rad u Scratchu.

Europski tjedan programiranja

EUCODEWEEK-2016-IIOSCKPovodom obilježavanja Europskog tjedna programiranja u listopadu 2016. godine održane su Scratch radionice. Osnovni cilj radionica, pobuditi interes polaznika za informatiku i programiranje kao buduće zanimanje i shvatiti osnove programiranja, ostvaren je upoznavanjem učenika sa Scratchom. Osmišljene su radionice pod nazivom “Moj grad Čakovec“ u kojima su sudjelovali učenici sedmog i osmog razreda. Za sedme razrede pripremljeno je iznenađenje, gost u nastavi. Našu školu je posjetio mag. inf. Renato Železnjak, programer iz Čakovca i jedan od predavača udruge Mladi informatičari Strahoninca (MIS). Učenici sedmih razreda tako su imali priliku iz prve ruke saznati što znači biti programer i koje sve mogućnosti nudi ovo zanimanje. Polaznici radionica kreirali su projekte u kojima su kratkom animiranom pričom predstavili svoj grad Čakovec, te su projekti objedinjeni u studio kreiran za ovu prigodu. Učenici osmog razreda sudjelovali su u sličnoj Scratch radionici i također izradili animirane priče u kojima su predstavili Čakovec, a njihovi radovi nalaze se u studiu. Prigodno je uređen pano u informatičkoj učionici.

Tjedan informatičke edukacije – Sat kodiranja

Tijekom Tjedna informatičke edukacije širom svijeta održava se Sat kodiranja. U našojHOUROFCODE-2016-IIOSCK školi održane su Scratch radionice za polaznike izborne nastave informatike šestog, sedmog i osmog razreda, pod nazivom „Animate Your Name“. Ova Scratch radionica jedna je od mnogobrojnih radionica koje su na raspolaganje stavili organizatori Sata kodiranja. Učenici su napravili projekte u kojima su animirali slova iz svojeg imena. Za svaki razred kreiran je po jedan studio u kojem su objedinjeni učenički radovi: studio6, studio7 i studio8. I ovom prigodom uređen je pano u informatičkoj učionici.

Dan sigurnijeg interneta

U promicanju boljeg interneta, na izbornoj nastavi informatike provedene su razne DSI-2017-IIOSCKaktivnosti s učenicima kojima ih se nastojalo potaknuti da se uključe u iskorištavanje što više dobrih prilika koje se nude na internetu. Učenici sedmih razreda bavili su se temom digitalnoga građanstva i upoznali poželjna ponašanja i vrijednosti koje treba imati digitalni građanin. Između ostaloga, učenici su u Scratchu napravili animirane priče koje opisuju devet sastavnica digitalnoga građanina prema M. Ribbleu. Učenici osmog razreda povodom Dana sigurnijeg interneta radili su na eTwinning projektu „Sharing our culture with stories and games using Scratch“ te su time koristili neke od dobrih mogućnosti interneta u obrazovanju. Više o ovom projektu u nastavku.

eTwinning projekt „Sharing our culture with stories and games using Scratch“ i eTwinning događanje „Scratch Day with eTwinning“

Osnovna ideja ovog projekta je na atraktivan i zabavan način uvesti učenike u svijet programiranja i pri tome podijeliti s partnerima informacije o našim školama, mjestima i državama u kojima živimo, povijesnim i geografskim znamenitostima naših krajeva, tradicionalnim kuhinjama, kulturama i običajima. Projekt se temelji na korištenju Scratcha. Autori projekta su Pedro José Das Neves Alves iz Portugala i Juan Miguel Piqueras López iz Španjolske, a u projektu sudjeluju i partneri iz drugih država.

SCRATCHDAY-2017-IIOSCK (2)

Na početku projekta učenici su u Scratchu napravili božićne i novogodišnje animirane čestitke za eTwinning partnere. Povodom Dana sigurnijeg interneta radili su na ovom projektu. Napravili su animirane priče na engleskom jeziku kojima su partnerskim školama prikazali najvažnije povijesne i geografske podatke o Čakovcu i Međimurskoj županiji. Tijekom travnja učenici su surađujući u grupama napravili animirane priče kojima su predstavili tradicionalna međimurska jela. Animirane priče podijelili smo s partnerima putem TwinSpacea.

Kao proširenje aktivnosti na eTwinningSCRATCHDAY-2017-IIOSCK projektu „Sharing our culture with stories and games using Scratch“ pokrenuto je eTwinning događanje „Scratch Day with eTwinning“.

Tijekom svibnja 2017. godine diljem svijeta organiziraju se proslave 10. godišnjice Scratcha. Dan Scratcha (Scratch Day) u našoj je školi održan 12. svibnja 2017., a učenici su proslavu obilježili zajedničkom fotografijom. Scratch radionica sastojala se od izrade kvizova u Scratchu s pitanjima o povijesnim i geografskim podacima o Čakovcu i Međimurskoj županiji te o tradicionalnoj međimurskoj kuhinji. Nekoliko učenika napravilo je animirane čestitke Scratchu za rođendan i prikladno je uređen pano u informatičkoj učionici. Kvizovi i čestitke nalaze se u studiu.

eTwinning događanje „Scratch Day with eTwinning“ sastoji se od dijeljenja slika i drugih materijala s obilježavanja Dana Scratcha putem Padleta, a otvoren je i forum na kojem eTwinneri mogu razmijeniti ideje za buduće eTwinning projekte koji uključuju Scratch. Događanje je do trenutka pisanja ovog teksta privuklo više od pedeset škola iz raznih država, a budući da traje cijeli svibanj, moguće je da će taj broj porasti.

Projekt traje do kraja nastavne godine, a do tada će učenici napraviti igre u Scratchu i odigrati igre koje su za njih pripremili partneri.

Tijekom svih događanja i projekata u kojima se koristio Scratch, ne samo protekle godine već i tijekom nekoliko prethodnih godina, učenici su izuzetno pozitivno reagirali, sa zanimanjem otkrivali nove mogućnosti i stvarali svoje projekte, međusobno si pomagali i učili zajedno. Učenici vole učiti kroz zabavu, a radeći na konkretnim projektnim zadacima usmjereni su na kreativno korištenje informacijske tehnologije i korištenje raznih izvora znanja. Nastava informatike pruža nebrojene mogućnosti za razvijanje vještina nužnih za cjeloživotno učenje, vještina rješavanja problema, logičkog i apstraktnog mišljenja te kreativnosti. Izazov učiteljima predstavlja kako u postojeći plan i program izbornog predmeta Informatika u što većoj mjeri u nastavu informatike ugraditi podučavanje algoritamskog razmišljanja. Učenje programiranja u osnovnoj školi osmišljeno na način koji je učenicima prihvatljiv, zanimljiv i zabavan sprječava da učenici odustanu od programiranja, ali i izbornog predmeta Informatika.

Dan sigurnijeg interneta 2016. u II. osnovnoj školi Čakovec

brankaL_ivaN

Branka Lamza i Iva Naranđa

I ove godine u II. osnovnoj školi Čakovec obilježili smo Dan sigurnijeg interneta kojeg organizira udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske Komisije s ciljem promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe interneta, posebice među djecom i mladima.

Fokus sigurnosti se tijekom godina s kreiranja „sigurnijeg“ interneta prebacio na kreiranje „boljeg“ interneta. U promicanju boljeg interneta, nastojimo potaknuti učenike da u što većoj mjeri iskoriste dobre prilike koje on pruža, te im istovremeno pomažemo u stjecanju znanja i razvijanju sposobnosti potrebnih za suočavanje s mogućim opasnostima i rizicima.

Aktivnosti su osmislile, organizirale i provele učiteljica informatike Iva Naranđa i učiteljica engleskog jezika Branka Lamza. U holu škole prikazivana je prezentacija s porukama i savjetima kako biti što sigurniji u online okruženju.

Za učenike petih razreda održana je integrirana nastava engleskog jezika i informatike. U sklopu obrade ove nastavne jedinice učenici su se upoznali s korištenjem Web 2.0 alata Quizlet.

Integrirana nastava eng info FINAL

Učenici su pogledali kratki film na engleskom jeziku sa savjetima kako biti što sigurniji pri korištenju interneta. Svoje razumijevanje provjerili su vježbama u interaktivnom i pisanom obliku.

Nakon upoznavanja s pravilima korištenja alatom Quizlet, učenici su dobili zadatak samostalno kreirati interaktivne igre s prethodno naučenim vokabularom.

Korištenje ovog alata vrlo je jednostavno. Nakon kreiranja korisničkog računa, u dva stupca se unose pojmovi za pridruživanje. U našem slučaju radilo se o pojmovima na engleskom jeziku i njihovim kratkim definicijama. Nakon unošenja pojmova sustav automatski generira više tipova vježbi. Opisat ćemo neke od njih.

Za uvođenje novih pojmova i provjeru znanja tu su Cards: s jedne strane prikazat će se pojam a klikom okrećemo karticu i prikazujemo pojam za pridruživanje (to može biti suprotan pojam, prijevod ili definicija).

Test generira zadatke pridruživanja, pitanja otvorenog tipa, točno/netočno i zadatke višestrukog izbora. Moguće je odabrati jedan ili više tipova zadataka.

Scatter je najjednostavniji tip zadatka – po našem mišljenju najpogodniji za početnike. Svi pojmovi prikazani su istodobno u razbacanim pravokutnicima i zadatak je mišem „premjestiti“ pojmove na odgovarajuće mjesto.

Vizualno najatraktivnija vježba jest igra Gravity. Definicije su napisane na asteroidima koji padaju na naš planet. Potrebno je utipkati odgovarajući pojam prije nego asteroid padne. Moguće je odabrati tri razine brzine. Također, kod zadataka pridruživanja pojmova na dva jezika moguće je podesiti postavke da se traži unos na jednom ili drugom jeziku.

Na nastavi su korišteni materijali koje je za ovu prigodu pripremio British Council.

Osim integrirane nastave, Dan sigurnijeg interneta obilježili smo i u sklopu nastave informatike i satova razrednika. Od prošle godine naša škola dio je zajednice „Pet za net škole“ koje u kurikulumu imaju obilježavanje Dana sigurnijeg interneta. Stoga smo i ove godine naše aktivnosti proveli uz pomoć iznimno korisnog udžbenika i priručnika za učitelje www.petzanet.hr.

Učiteljica informatike Iva Naranđa s učenicima 6.a i 6.b razreda na satu informatike posvećenom obilježavanju Dana sigurnijeg interneta obradila je nastavnu jedinicu „Ja imam dobru lozinku, a ti?“. U nastavku blok-sata učenici su napravili online postere alatom Canva sa savjetima i pravilima o sigurnim lozinkama. Radove učenika možete pronaći ovdje.

Istoj tematskoj jedinici učiteljica Branka Lamza posvetila je sat razrednika u 5.b razredu. Između ostalog, učenici su iskušali alat za kreiranje sigurnih lozinki Strong Password Generator kao i alat za provjeru sigurnosti lozinke How Secure Is My Password.

Učenici 7.b razreda na satu informatike posvećenom obilježavanju Dana sigurnijeg interneta uredili su pano u informatičkoj učionici. Uz to, učiteljica Iva Naranđa i učenici bavili su se temom „Upravljam svojim vremenom“, također iz gore navedenog udžbenika i priručnika. U drugom dijelu tog sata učenici su ponovili rad s grafikonima u programu MS Excel prikazavši rezultate upitnika za učenike zbirno za cijeli razred.

Činjenica je da je korištenje interneta i općenito suvremene tehnologije neizostavni dio naše svakodnevice. Ubrzani tehnički razvoj često izaziva nesigurnost kod starije generacije, što u pravilu nije slučaj s djecom koja sasvim prirodno odrastaju u takvom okruženju. Digitalna kompetencija jedna je od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Europskog referentnog okvira iz 2006. godine. Pri razvijanju ove kompetencije kod djece, međutim, ne smijemo zanemariti niti socijalnu i građansku kompetenciju, kulturnu osviještenost i kulturno izražavanje. Stoga, osim pravila korištenja koja djeca usvajaju bez većih teškoća, neophodno ih je poučavati odgovornosti i etičnosti, poštivanju autorskih prava, zaštiti osobnih podataka te, konačno, ostvarivanju koristi od blagodati suvremene tehnologije za sebe bez nanošenja štete drugome.

Dan sigurnijeg interneta u II. osnovnoj školi Čakovec

 branka_lamza

Branka Lamza

Svake godine u veljači u II. osnovnoj školi Čakovec različitim aktivnostima se obilježava Dan sigurnijeg interneta. Ove godine nastojali smo približiti učenicima ovu važnu temu integriranjem sadržaja tri nastavnih predmeta. Aktivnosti su osmislile, organizirale i provele učiteljica informatike Iva Naranđa, učiteljica engleskog jezika Branka Lamza i učiteljica hrvatskog jezika Vlatka Levačić.

SID 2015Integrirana nastava informatike i engleskog jezika pod vodstvom učiteljica Ive Naranđa i Branke Lamza provodi se već četvrtu godinu za redom s učenicima od 5. do 8. razreda više puta u nastavnoj godini. Do ideje je došlo kroz zajednički rad učiteljica na eTwinning projektima. Od 2011. godine II. osnovna škola Čakovec nagrađena je s 15 Nacionalnih oznaka kvalitete i 7 Europskih oznaka kvalitete za eTwinning projekte, što nedvojbeno potvrđuje smisao ove suradnje. Neodvojivost engleskog jezika i informacijsko-komunikacijske tehnologije, odnosno sadržaja engleskog jezika i informatike kao nastavnih predmeta pružaju jaku podlogu za njihovo uspješno integriranje u praksi.

Osim integriranja sadržaja ova dva nastavna predmeta kod svake predviđene teme, unutar eTwinning projekata i izvan njih, nastojimo pronaći mogućnosti suodnosa s drugim nastavnim predmetima. Povodom Dana sigurnijeg interneta 2014. u sklopu nastave matematike provedena je anketa o navikama učenika na internetu a pomoću programa Excel obrađeni su rezultati i izrađeni statistički prikazi. Također, tema je uvrštena u satove razrednika.

SID 2015 IIOve godine odlučili smo obilježiti Dan sigurnijeg interneta na nastavi informatike, hrvatskog i engleskog jezika. U nastavi su sudjelovali učenici šestog i osmog razreda. Prvo je organizirana integrirana nastava informatike i hrvatskog jezika a zatim informatike i engleskog jezika.

Šesti su se razredi s učiteljicom hrvatskoga jezika Vlatkom Levačić na ranijim satovima upoznali s osnovama stripa i njegovim jezikom. Učiteljica informatike Iva Naranđa upoznala je učenike s korištenjem Web 2.0 alata Pixton za izradu stripova te dala upute kako se njime sigurno služiti. Pixton je alat koji omogućuje odabir broja scena, pozadine, likova, oblika strip balona, a osobito je atraktivna mogućnost reguliranja kretnji i emocija likova. Učenici su, vođeni svojim učiteljicama, samostalno sastavljali stripove, upisivali odgovarajuće dijaloge ili pripovjedne dijelove te tako na zabavan način primjenjivali svoja znanja ujedno učeći i o sigurnosti na internetu.

Na integriranoj nastavi engleskog jezika i informatike učenicima su prikazane video animacije na engleskom jeziku sa savjetima kako biti što sigurniji na internetu. Rješavali su interaktivne kvizove te proširili vokabular kroz čitanje teksta na engleskom jeziku o sigurnosti na internetu. Svoje stečeno znanje odmah su imali prilike i primijeniti. Dobili su zadatak odabrati savjete za što sigurnije korištenje interneta na engleskom jeziku i izraditi prezentacije.

Za izradu prezentacija koristili su Web 2.0 alat Powtoon. Ovaj alat omogućuje dodavanje prezentacijama 3D obilježja, umetanje animiranih likova, glazbe, videa i slika. S obzirom da su već educirani o korištenju sličnih alata kao što su Prezi i Emaze, nisu imali poteškoća s usvajanjem pravila. Učenici su osobito rado prihvatili mogućnost korištenja efekata poput ruke koja piše tekst po ekranu ili vuče novi slajd poput zastora. Jednako ih je zainteresirala mogućnost umetanja animiranih likova.

Integrirana nastava informatike i engleskog jezika u našoj školi u pravilu se provodi u obliku blok-satova a podijeljena je na pretežno teoretski i pretežno praktični dio. Iako se niti u jednom dijelu ne može potpuno razdvojiti nastavne predmete (a to nam i nije namjera), možemo zaključiti da u prvom dijelu prevladavaju jezični sadržaji, dok u drugom dijelu prevladava informatika. Poučavanje o korištenju računalnih programa i/ili Web 2.0 alata odvijaju se pod vodstvom učiteljice informatike, dok u praktičnom dijelu podjednako sudjeluju obje učiteljice. Pritom je njihova glavna težnja ne biti učenicima voditeljice nego asistentice.

Praktični dio nastave izgleda tako da učenici samostalno ili u parovima rade na računalima a obje učiteljice nenametljivo obilaze i po potrebi pomažu – svaka vezano uz svoj predmet. Na ovaj način postiže se neformalni oblik nastave kojim se postiže maksimalna moguća samostalnost i kreativnost učenika. Ove metode ove godine uspješno su primijenjene i kod integriranja nastave informatike i hrvatskog jezika.

Možemo zaključiti da se ovaj oblik nastave može uspješno provoditi samo ukoliko su učitelji upućeni u osnove struke svoga kolege. Ukoliko se zajedničkim radom kolege zainteresiraju za predmete drugih i sami prošire svoja znanja, uspjeh budućih zajedničkih projekata zasigurno neće izostati.

Osim integrirane nastave spomenimo još neke aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana sigurnijeg interneta 2015. u II. osnovnoj školi Čakovec. Učiteljica informatike Iva Naranđa uoči ovog dana priključila je II. osnovnu školu Čakovec u Pet za net škole, škole koje u kurikulumu navode sigurnost djece na internetu. Sadržaji za školski kurikulum “Sigurnost djece na internetu” (80 lekcija, multimedijski sadržaji, udžbenici, priručnici, animirane priče i igre) koje su učitelji pet osnovnih škola pripremili u sklopu IPA IV projekta besplatno su dostupni na stranicama petzanet.HR te su ove godine naši učenici 8.a razreda na izbornoj nastavi informatike radili na nekoliko nastavnih jedinica koje je iz ponuđenih materijala odabrala učiteljica informatike. Održani su satovi „Privatnost i dijeljenje sadržaja“, „Poštujmo različitosti“ i „Upravljam svojim vremenom“, a u sklopu posljednjeg učenici su ispunili anketni upitnik o internetskim navikama. Rezultati ankete nalaze se u prezentaciji.

Nadamo se da smo pomoću ovih izvrsno pripremljenih i zanimljivih sadržaja uspjeli našim učenicima skrenuti pažnju na neke aspekte ove važne i opširne teme te i u daljnjem radu namjeravamo koristiti dostupne materijale iz ovog projekta.

Dan sigurnijeg interneta 2014. u II. osnovnoj školi Čakovec

iva_naranđa

Iva Naranđa

SID_1I ove školske godine II. osnovna škola Čakovec sudjelovala je u nacionalnoj kampanji Sigurniji internet za djecu i mlade u organizaciji udruge Suradnici u učenju. Aktivnosti su organizirale i provele učiteljica informatike Iva Naranđa, učiteljica engleskog jezika Branka Lamza te učiteljica matematike Nives Horvat.

Uoči Dana sigurnijeg interneta učiteljice Branka Lamza i Iva Naranđa odlučile su proširiti aktivnosti i počele su rad na još jednom eTwinning projektu: „Safe Internet: A Bridge Between Us“. Partneri su škole iz Grčke (Varvakeio Experimental Junior High School (Βαρβάκειο), Ψυχικό) i Ujedinjenog Kraljevstva (Arden Academy, Solihull). U projektu sudjeluju učenici 7. i 8. r. koji polaze izbornu nastavu informatike. Radni jezik projekta je engleski a dob učenika sudionika projekta 13 – 15 godina. Projekt će trajati do kraja ove nastavne godine. Kroz ovaj projekt želimo potaknuti dobru praksu korištenja interneta, promicati svijest o sigurnosti na internetu i “stvoriti bolji internet zajedno” što namjeravamo postići surađujući putem raznih Web 2.0 alata i podržavajući Dan sigurnijeg Interneta 2014. zajedno s partnerima iz Grčke i Ujedinjenog Kraljevstva. Radom na projektu učiteljice i učenici će surađivati s partnerima koristeći informacijske i komunikacijske tehnologije, predstaviti neke od prekrasnih mogućnosti koje pruža Internet, podići svijest o opasnostima na koje nailazimo u online okruženju, razmijeniti poglede i informacije o digitalnim navikama mladih, poboljšati vještine pisanja i govorenja na engleskom jeziku, bolje razumijeti kako europski vršnjaci koriste internetske izvore, društvene mreže, online igre i druge online sadržaje, te kako reagiraju njihovi roditelji, istražiti sigurnosne politike za škole u drugim državama kao i dostupne javne agencije kojima se mladi mogu obratiti u slučaju problema na internetu, shvatiti kako internet utječe na svakodnevicu mladih i lokalnih zajednica širom Europe.

Povodom Dana sigurnijeg interneta učenici II. osnovne škole Čakovec dobili su razne zadatke. Jedna grupa učenika pripremila je materijale za pano u holu škole kojima smo predstavili novi eTwinning projekt u našoj školi: „Safe Internet: A Bridge Between Us“. Drugi zadatak bila je izrada PowerPoint prezentacije s porukama na hrvatskom i engleskom jeziku kojima se učenike upozorava i podsjeća na primjereno ponašanje na internetu i kako da izbjegnu moguće neugodnosti. Sljedeći zadatak bila je izrada multimedijskog online postera, gloga, na temu Stvorimo bolji internet zajedno. KakoSKYPE-CROATIA-GREECE smo s partnerima iz Grčke dogovorili Skype susret na Valentinovo, napravljen je Pixton strip s prikladnom pričom. Učenici 8.a razreda pripremali su se za Skype susret na kojem je dogovoren kviz. Skype susret pokazao se izuzetno interesantnim iskustvom i pružio priliku učenicima da iskuse zanimljiviji način učenja i komuniciranja te bolje upoznaju projektne partnere. Svaka strana pripremila je petnaest pitanja za kviz na engleskom jeziku koja smo oblikovali u Zondle igru. Rezultati kviza pokazali su dobro snalaženje u većini tematike te ukazali na potrebu detaljnijeg upoznavanja zaštite autorskih prava na internetu. Stoga smo se ovom temom pozabavili već idućeg tjedna na integriranoj nastavi engleskog jezika i informatike na kojoj je s učenicima osmog razreda ona obrađena i na kojoj su učenici upoznati s alatom Emaze te su njime izradili radove pod nazivima „Copyright in Croatia“ i „Copyright in the EU“.

Učenici 7.a razreda upoznati su s nacionalnom sigurnosnom politikom za škole i istražili su agencije i druge institucije koje su im na raspolaganju u slučaju problema, neugodnosti ili kriminala na internetu. Jedna grupa učenika počela je raditi Prezi o našoj nacionalnoj politici za škole, a druga grupa Prezi o agencijama dostupnima u navedenim situacijama.

Učenici 7.b razreda upoznati su s alatom Glogster u kojem su izradili online postere, glogove, kojima su prikazali neke savjete o sigurnijem korištenju društvenih mreža, lozinki i e-pošte te naveli za što sve koriste internet, a sve je dio aktivnosti na navedenom eTwinning projektu.

Aktivnostima povodom Dana sigurnijeg interneta 2014. po prvi puta pridružila se i učiteljica matematike Nives Horvat koja je s učenicima sedmog razreda organizirala anketu čije rezultate su učenici obradili i prikazali programom MS Excel, plakatima i prezentacijom. Na nastavi matematike, učenici sedmih razreda tijekom prvog polugodišta unutar nastavne cjeline Postotak, analiza i prikazivanje podataka upoznali su na koji način prikupiti podatke, obraditi ih i tablično prikazati. Sada su imali priliku pokazati naučeno te su odlučili istražiti načine korištenja interneta među svojim školskim kolegama. Sastavili su anketu i proveli je među učenicima viših razreda. Dobivenim podacima žele dobiti informacije o načinu korištenja interneta od strane vršnjaka i potaknuti svijest o potrebi sigurnijeg korištenja interneta. Obrada rezultata ankete između ostalog pokazala je da 55% osmaša dnevno provede na internetu više od 3 sata, od toga njih 33% to vrijeme provedu na društvenim mrežama; više od polovice anketiranih osmaša ima Facebook profil koji posjećuju svakodnevno; gotovo 50% anketiranih ima preko 500 Facebook prijatelja, i isto toliki postotak njih se dopisuju s prijateljima koje ne poznaju; 14% njih je javno pisalo ružne ili neistinite stvari o trećim osobama; gotovo 20% osmaša ulazi u tuđe profile bez znanja vlasnika. Zabrinjavajući je podatak da je 40% osmaša osobno upoznalo nepoznate osobe s Facebooka; svaki deseti osmaš objavio  je nepristojne fotografije a jedva 40% osmaša je za vrijeme boravka na internetu pod roditeljskim nadzorom. Na satu razrednog odjela 5.a razrednica Nives Horvat je obradila temu Uloga i pritisak medija u pubertetu što je također povezano sa sigurnijim korištenjem interneta.

Iva Naranđa aktivnostima je obuhvatila i učenike četvrtih razreda na INA Informatika 4 s kojima je obradila temu Odgovorno s osobnim podacima na internetu, na isti način kako je opisano u prošlogodišnjem članku u Pogledu kroz prozor.

Uz sve to, naši učenici izrađuju radove za sudjelovanje u multimedijskoj izložbi što im je zadano kao domaći rad.

UINTEGRIRANA NASTAVA EJ-INFOčenici II. osnovne škole Čakovec kontinuirano se educiraju o raznim Web 2.0 alatima. Osposobljeni su da se njima koriste te da samostalno istražuju njihove mogućnosti. Integrirana nastava engleskog jezika i informatike provodi se više puta tijekom školske godine u sklopu aktivnosti na raznim projektima. Ova praksa podrazumijeva obogaćivanje kurikuluma kreativnijim sadržajima što pozitivno utječe na motivaciju učenika.

POVEZNICE:

DAN SIGURNIJEG INTERNETA – 11. veljače 2014.
ETWINNING PROJECT “SAFE INTERNET: A BRIDGE BETWEEN US”
Safe Internet: A Bridge Between Us