„Dan sigurnijeg interneta – 2018. “ na I. OŠ Varaždin

tamara_redep

Tamara Ređep

Svake godine na drugi dan drugog tjedna drugog mjeseca diljem svijeta obilježava se „Dan sigurnijeg interneta“. Učenici I. OŠ Varaždin povodom tog dana svojim su digitalnim radovima kroz aplikaciju MS Sway nastavili pričati priču o važnosti sigurnosti na internetu započetu prošle školske godine.

Na satovima SRO-a i informatike učenike se podsjetilo na pravila ponašanja u virtualnom svijetu, te što znači odgovorna upotreba IKT-a. Uz već poznate materijale sa stranice „Pet za net“, predstavljena im je HAKOM-ova brošura o zaštiti djece i mladih na internetu. Na sam „Dan sigurnijeg interneta“, 06.02.2018. učenici koji su željeli provjeriti svoje znanje o sigurnosti na internetu i možda osvojiti neku od nagrada mogli su riješiti internacionalni online kviz u organizaciji Centra za sigurniji Internet.

Nakon tih početnih aktivnosti, učenici su se prema vlastitom interesnom području i dobnoj skupini podijelili u timove i odabrali na koji način će nastaviti rad na školskom projektu „Sigurnost na internetu“ započetom prošle godine. Kako je moto ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta „Stvaraj poštuj i poveži se! Bolji Internet počinje s tobom!“ tome smo prilagodili i željene ciljeve.

Cilj projekta (2018.):

 • Kreiranje boljeg interneta – educirati učenike o području sigurnosti djece na internetu, o tome da poštuju ostale korisnike interneta, te da pravilnim i sigurnim korištenjem tehnologije iskoriste sve dobrobiti interneta.
 • Poticati timski rad, osobito online suradnju i komunikaciju.
 • Motivirati učenike na što veću upotrebu besplatnih Office 365 alata sa svojim AAI@EDU korisničkim računom.
 • Primjenjivati Web 2.0 alate za nadopunu i poboljšanje nastavnih aktivnosti, kako bi učenici stvaranjem vlastitih obrazovnih sadržaja stekli nove vještine.
 • Preuzimati sadržaja s interneta vodeći računa o licencama i pravima upotrebe.
 • U aplikaciji Sway pomoću digitalnih radova učenika pričati priču o sigurnosti na internetu, a svake godine nadopuniti je novim materijalima.

Ove školske godine u postojeći Sway dodali smo novi tekst, poveznice na internet stranice, crteže izrađene u programima Bojanje i Gimp, stripove izrađene u alatu Pixton, animacije/videa izrađene u alatu PowToon, anketu o upotrebi Društvenih mreža provedenu kod učenika od 5. – 8. razreda I. OŠ Varaždin.

imageSlika 1. Manuela Perkupec i Nina Papec, 7.r

Više o našim aktivnosti kojima se trudimo podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu možete pogledati u emisiji Kutionica Varaždinske VTV televizije.

Veselimo se izradi novih radova iduće godine, jer tako na zabavan i edukativan način doprinosimo stvaranju boljeg interneta!

Zadovoljstvo učenika primjenom digitalnog alata Spiral

u izbornoj nastavi informatike

tamaraR_teaPZ

Tamara Ređep i Tea Pavičić Zajec

imageUčitelji odabiru i primjenjuju digitalne obrazovne alate kako bi potaknuli interes učenika za nastavu i poboljšali rezultate učenja. Koliko odabrani digitalan alat doista utječe na zadovoljstvo učenika te da li im je laka njegova primjena odlučile su ispitati učiteljica informatike mr.sc. Tamara Ređep i učiteljica razredne nastave dr.sc. Tea Pavičić Zajec.

Istraživanje je provedeno školske godine 2016./2017. na izbornoj nastavi informatike, I. osnovne škole Varaždin, a uzorak je činilo 136 učenika petih, šestih i sedmih razreda. Za istraživanje koristile su digitalni online alat Spiral, alat za komunikaciju i suradnju između učenika i učitelja. Spiral se od 4 aplikacije: Quickfire, Discuss, TeamUp i Clip.

imageSlika 1. Aplikacije alata Spiral

 1. Quickfire – Temelji se na odgovaranju na postavljena pitanja i može služit kao uvod u novu nastavnu jedinicu ili pak na kraju sata u svrhu ponavljanja i sistematizaciju naučenog.

 2. Discuss – To je prezentacijski alat u kojem učenici odgovaraju na pitanja međusobno dijeleći svoje ideje.

 3. TeamUp – Koristi se za istraživačko i projektno učenje kroz timski rad u kojem učenici dijele ideje i staraju zajedničke prezentacije.

 4. Clip – Omogućava reprodukciju bilo kojeg videa (npr. s YouTubea) u koji učitelji upisuju pitanja. Za vrijeme gledanja videa učenici mogu raspravljati koristeći chat.

Učiteljica informatike mr.sc. Tamara Ređep pripremila je sve 4 aplikacije alata Spiral za svaki razred zasebno, bilo u vidu uvoda u novu nastavnu cjelinu, ponavljanja, rasprave kroz prezentaciju, timskog rada ili pak gledanja videa. Spiral ne zahtijeva instalaciju na uređaje, već su se učenici u aplikacije pridružili putem koda koji im je dodijelila učiteljica. Nakon što su isprobali sve 4 aplikacije, učenici su anonimno ispunili anketni upitnik koji je za potrebe istraživanja kreirala učiteljica dr.sc. Tea Pavičić Zajec. Upitnik se sastojao od 3 pitanja zatvorenog tipa i Likertove skale od 5 stupnjeva.

Dobiveni rezultati pokazuju da je čak 94,8% učenicima nastava informatike zanimljivija kada koriste digitalan alat Spiral. Rezultati obrađenih anketa potvrđuju i da se većini učenika najviše sviđa kada koriste aplikaciju „TeamUp“ (44%) i Quickfire“ (41%). Također, ovaj interaktivni alat vrlo je zanimljiv i lagan za korištenje svim učenicima bez obzira na spol i dob.

grafSlika 2. Zanimljivost uporabe alata Spiral obzirom na spol i razred, N=136

graf1Slika 3. Izbor najbolje aplikacije svih učenika zajedno, N=136

Ovo istraživanje potvrđuje hipotezu da je alat Spiral učenicima lagan za korištenje i da se njegovom primjenom u izbornoj nastavni informatike povećava zadovoljstvo učenika. Obzirom da je alat Spiral primjenjiv u svim nastavnim predmetima, vjerujemo da će ovi dobiveni rezultati potaknuti i druge učitelje na njegovu upotrebu.

imageimage
Slike 4 i 5. Učenici 7. razreda koriste aplikaciju „TeamUp

Literatura

 1. 1. Blažić, A. Spiral [online]. [14.05.2017.]
 2. 2. Jandrić, P.; Tomić, V. i Kralj, L. Priručnik: E-učitelj, suvremena nastava uz pomoć tehnologije. Zagreb. 2016. [17.05.2017.]