eTwinning projekt Get up and Goals!

renata_mihaljevic

Renata Mihaljević

Sažetak

SDG LOGO slika 1Međunarodni eTwinning projekt Get up and Goals! trajao je tijekom 2019./2020. školske godine. Realiziran je u suradnji s partnerima nekoliko srednjih škola iz različitih zemalja: Irske, Hrvatske, Italije i Turske. Komunikacija između projektnih partnera i učenika odvijala se na engleskom jeziku. Cilj projekta je bio da se učenici upoznaju s Globalnim ciljevima održivog razvoja i pokušaju uočiti što oni kao pojedinci mogu napraviti da bi svijet u kojem živimo postao bolji. Najveći izazov tijekom realizacije bila je pandemija bolesti COVID-19, usprkos kojoj smo uspjeli završiti projekt.

Projekt je integriran u godišnji izvedbeni kurikulum nastave engleskog jezika za 1. razred srednje škole. Odgojno-obrazovni ishodi koji su se realizirali radom na ovom projektu obuhvaćaju predmetne ishode engleskog jezika i očekivanja međupredmetnih tema Održivi razvoj, Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti i Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.

Ključne riječi: ciljevi održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals – SDGs), građanski odgoj, kritičko razmišljanje, poziv na akciju

Uvod

Međunarodni eTwinning projekt Get up and Goals! pokrenut je 1.10.2019. i trajao je do 31.5.2020. Projekt je realiziran u suradnji s partnerima srednjih škola iz nekoliko zemalja: Irske, Hrvatske, Italije i Turske. Škole sudionice bile su: The King’s Hospital School, Dublin, Irska; IISS G. Peano C. Rosa Istituto d’Istruzione Superiore Statale G, Nereto, Italija; Prirodoslovna škola Split, Hrvatska; ITSE Aldo Capitini, Agliana PT iz Italije; I.T.T.S “A. Volta” – Perugia, Italija; Sakize Lakur Vocational Religious High School, Izmir,Turska. Za Prirodoslovnu školu Split projekt je koordinirala prof. Renata Mihaljević, a sudjelovali su učenici 1.a i 1.b razreda prirodoslovne gimnazije u sklopu nastave engleskog jezika.

Glavni smisao projekta bio je da se učenici upoznaju s UN–ovim Globalnim ciljevima održivog razvoja i osvijeste što oni kao pojedinci mogu napraviti da bi svijet u kojem živimo postao bolji. Zašto Globalni ciljevi održivog razvoja? Ujedinjeni narodi su na konferenciji 2015. godine usvojili Program održivog razvoja do 2030. sa 17 ciljeva održivog razvoja. Kako bi se Globalni ciljevi održivog razvoja ostvarili svi trebaju djelovati: vlade, privatni sektor i društvena zajednica. Mladi ljudi, kao građani i članovi globalne zajednice, igraju važnu ulogu u doprinosu održive budućnosti. Ovaj projekt povezao ih je u međunarodne timove u kojima su izmjenjivali ideje i pokušali doprinijeti promjenama. Važno je naglasiti da je projekt uspješno realiziran i priveden kraju usprkos pandemiji bolesti COVID-19 koja nas je svih neugodno iznenadila.

Pregled aktivnosti

Nakon što su nastavnice upoznale učenike sa sigurnim korištenjem interneta provedeno je predstavljanje i upoznavanje partnera u Twin space-u pomoću digitalnog alata Padlet. Sljedeća aktivnost bilo je predstavljanje svog grada i škole. Učenici su izrađivali PPT prezentacije ili videa kroz koje su predstavili svoj grad i školu.

Zatim je uslijedilo upoznavanje s Globalnim ciljevima održivog razvoja.O ciljevima općenito, kao i o važnosti održivosti uvodno su govorile nastavnice. Učenici su odabrali po jedan cilj i dobili zadatak pripremiti PPT prezentaciju o tom cilju. Trebali su pokušati uočiti na koji se način taj cilj postiže i što se poduzima za njegovu realizaciju u svijetu, na nivou države i lokalne zajednice. Navedene aktivnosti događale su se od listopada do prosinca.

Prije zimskih praznika formirani su međunarodni timovi učenika prema ciljevima koje su odabrali. Svaka nastavnica odabrala je dva do tri tima koja je mentorirala.

Od siječnja, učenici su počeli raditi u međunarodnim timovima. U Twin space-u je postavljeno nekoliko dokumenata koji su služili kao smjernice učenicima. Izrađen je i Padlet: What do you think about “active citizenship”? na kojem su svi sudionici objasnili što za njih znači biti aktivan građanin.

Tijekom veljače učenici su imali zadatak u Forumu kreiranom i podijeljenom po Globalnim ciljevima održivog razvoja (1-17) obrazložiti razloge odabira tog konkretnog cilja i iznijeti prijedlog poziva na akciju u svojoj grupi.

U Prirodoslovnoj školi Split, povodom Dana škole, profesorica Renata Mihaljević s učenicima  1.a i 1.b razreda u sklopu  e Twinning projekta Get up and goals! pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja hrane i higijenskih potrepština koji su se trebali donirati udruzi „Most. Sve je već bilo organizirano i dogovoreno koji učenik će što, način kako će se sve prikupiti i dostaviti udruzi. Na žalost, došla je pandemija i stao je normalan život za sve nas. Stala je i nastava uživo, a s njom i naša akcija i projekt.

Fotografija panoa u atriju škole Slika 2Nakon mjesec dana šutnje i iščekivanja shvatili smo da moramo skupiti snagu i dokazati i sebi i drugima da je projekt moguće završiti i putem nastave na daljinu. Učenik Leo Jerković iz 1.b Prirodoslovne škole Split napravio je mrežnu stranicu na kojoj je dogovoreno da će se objaviti svi učenički radovi – pozivi na akciju. Najpopularniji poziv na akciju bila je društvena medijska kampanja izradom Instagram profila, zatim posteri u digitalnom alatu Canva, nekoliko videa i dvije mrežne stranice u Wix aplikaciji. Učenici su na siguran i koristan način koristili internet, društvene mreže i digitalne alate.

Rezultat naše suradničke aktivnosti je mrežna stranica posvećenu UN-ovim Globalnim ciljevima održivog razvoja na kojoj možete vidjeti sve završne radove učenika sudionika u projektu.

Evo fotografije nekoliko najzanimljivijih radova:

SDG 13 - Stella Santini  Slika 3SDG 12 - Banic Vulic Slika 4
Slika 3. SDG 13, Poster Santini    Slika 4. SDG 12, Poster Banić-Vulić

SDG 13 - Martinovic Zoraja Slika 5SDG 2 - Šestanovic  Slika 6
Slika 5.  SDG 13, Poster Martinović-Zoraja    Slika 6. SDG 2, Poster Šestanović

SDG 10 -  Instagram Manojlović Slika 7SDG 13 - Instagram Šparmajer Slika 8
Slika 7. Instagram profil Manojlović       Slika 8. Instagram profil Šparmajer

SDG 17 - Instagram  Vuletić Slika 9Slika 9. Instagram profil Vuletić

Evaluacija

Evaluacija je provedena online upitnikom za učenike putem MS Forms digitalnog alata. Svi nastavnici sudjelovali su u njegovoj izradi. Evaluacijski upitnik ispunilo je 100 učenika, što čini ukupno 80% sudionika projekta iz svih škola. Zanimljivo je da se čak 78% ispitanika složilo kako je važno učiti o Globalnim ciljevima održivog razvoja. Iz 69% odgovora je vidljivo da se učenici slažu ili veoma slažu s tvrdnjom da promišljaju i mijenjaju način života, kako njihovo ponašanje ne bi negativno utjecalo na ljude i planet. Vrlo mali broj učenika se nije složio s tvrdnjama postavljenim pred njih. Na pitanja gdje je trebalo izreći mišljenje većina ih se izjasnila da nakon projekta znaju više o akcijama koje treba poduzimati vezano za Globalne ciljeve. Mnogi su komentirali kako su naučili raditi u timu. Drugi su zadovoljni činjenicom da su imali priliku usavršiti znanje engleskog jezika i vještine informacijske tehnologije.

Diseminacija

Diseminacijske aktivnosti provodili smo tijekom cijelog projekta. Najprije na razini škole, počevši s upoznavanjem nastavnika s projektom prilikom pripremanja školskog kurikuluma i objavljivanjem kurikuluma na školskim mrežnim stranicama. Tijekom već spomenute humanitarne akcije uređen je pano u atriju škole i akcija je objavljena na mrežnim stranicama škole. Učenica Leonarda Šparmajer iz 1.b napisala je članak o projektu koji je objavljen u školskom listu „Flora“.

Kako bi rezultati našeg rada postali vidljivi i na županijskoj razini, profesorica Renata Mihaljević je tijekom predavanja eTwinning – od prijave do projekta, za CI SDŽ Nastavnik za nastavnika navela projekt Get up and Goals! kao primjer dobre prakse.

Osim toga, širila se vijest o projektu i na međunarodnoj razini. Dana 5.6.2020. u sklopu eTwinning SENSE grupe organiziran je World Environmental Day Expert Talk na kojem je profesorica Mihaljević održala predavanje o projektu Get up and Goals!

Partnerske škole iz ostalih država također su radile na diseminaciji projekta na svojim školskim mrežnim stranicama, nacionalnim obrazovnim portalima, društvenim mrežama i prezentacijama projektnih aktivnosti u svojim školama.

Zaključak

Sudjelovanje učenika u eTwinning projektu Get up and Goals! doprinijelo je realizaciji odgojno-obrazovnih ishoda predmeta engleski jezik i očekivanja nekoliko međupredmetnih tema. Suradnja na ovom projektu omogućila je svim sudionicima razvoj ključnih kompetencija, razvijanje vještina timskog rada i jačanje svijesti o kulturnoj raznolikosti. Također, jačanje svijesti o činjenici da jedino odgovornim ponašanjem i zajedničkim snagama možemo uspjeti u ostvarenju ovog sveobuhvatnog programa.

Nakon svega, možemo zaključiti, kako je dovesti projekt do uspješnog završetka uvijek izazov. Uspjeti u tome u uvjetima karantene i nastave na daljinu uistinu svjedoči o velikom trudu i hrabrosti koji su uložili svi sudionici projekta.

Korelacija građanskog odgoja i informatike

sanja_PS

Sanja Pavlović Šijanović

Kao i svake školske godine, i ove godine dočekala nas je novina: implementacija Građanskog odgoja u predmetnoj nastavi. Iako se Građanski odgoj neupitno provlačio kroz informatiku u smislu prepoznavanja suvremenih društvenih procesa, zauzimanja za istinski napredak i etičku primjenu tehnoloških dostignuća, zauzimanja za zdrav okoliš i očuvanje prirode, pravilne i etičke uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije, sada nas je dočekao dodatni zadatak: sastaviti Izvedbeni program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja (nastavne jedinice, izvanučioničke aktivnost, projekti i dr.) za nastavni sat u koji ćemo implementirati sadržaje GOO.

Promišljajući na koji način to izvesti, odradila sam to kroz istraživački rad s maturantima i u sklopu ergonomije sa drugim razredima.

Evo primjera za istraživački rad:

Naziv: ISTRAŽIVAČKI RAD-PREZENTACIJA RADA

Svrha: Učenik koji primjenjuje pravo izražavanja na različite načine i štiti prava drugih.

Istraživački radovi učenika predstavljaju simulaciju znanstvenog istraživanja: učenici se uvode u znanstvenu metodologiju, organizaciju istraživanja te ovladavanje pojedinim tehnikama i metodama te im se na taj način istovremeno omogućava učenje sadržaja i procesa: učenici stječu, šire i produbljuju znanja te razvijaju predmetne ali i opće vještine i sposobnosti.

Učenici uče predviđati ali i postavljati hipoteze, samostalno opažati, potkrijepljivati primjerima, uređivati, razvrstavati, analizirati, statistički oblikovati podatke i zaključivati.

Ishodi:( Dimenzije GOO: Ljudsko-pravna dimenzija, politička dimenzija, društvena dimenzija i kulturološka dimenzija)

Učenik se slobodno izražava iznoseći hipoteze i argumente bazirane na prikupljenim činjeničnim podatcima (znanje i razumijevanje).

Analizira činjenice i izvodi zaključke na temelju činjenica poštujući mišljenja drugih, zastupa svoje mišljenje, objašnjava i navodi argumente za svoje mišljenje (vještine i sposobnosti).

Pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, jednakosti, pravde i uključenosti svih te

pokazuje samostalnost i samopouzdanje u iznošenju svojih stavova (vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnosti:

Učenici će utvrditi osnovne i napredne tehnike korištenja MS Worda, MS Excela i MS PowerPointa.

Izraditi samostalan istraživački rad uz korištenje navedenih programa i prema zadanim propozicijama isti prezentirati u razredu. Ispuniti evaluacijski listić.

KORELACIJA:
HRVATSKI JEZIK: Razvijanje vještine jezičnog izražavanja, razvijanje debate na satima lektire (dnevnika čitanja), upravljanje emocijama prilikom javnog nastupa, s obzirom da je na satu bila prisutna i pedagoginja škole, učenici su mogli direktno komunicirati s njom i razvijati kritičko razmišljanje s obzirom na pitanja koja im je pedagoginja postavljala u kontekstu razvijanja građanskih ali i informatičkih i informacijskih kompetencija …

Koraci pri istraživanju su sljedeći:

Izbor područja i teme.

Određivanje problema i ciljeva: određivanje istraživačkog/istraživačkih pitanja i postavljanje istraživačkih ciljeva.

Izrada nacrta istraživanja: odabir izvora i literature (tako da odražavaju odabranu temu), metode i tehnike sakupljanja (anketa, intervju, analiza teksta, plansko opažanje, dnevnik, itd.), uređivanja i analiziranja podataka.

Prikupljanje podataka: proučavanje literature i izvora; pronalaženje i komentiranje podataka; navođenje izvora.

Analiziranje, uređivanje i interpretiranje rezultata (opisivanje, klasificiranje, povezivanje, statistička obrada podataka, itd.)

Pisanje izvještaja i pripremanje rezultata za prezentaciju.

Teme:

Korisnici interneta u Republici Hrvatskoj,
Ovisnost o računalu: istine i zablude,
Društveni aspekti interneta,
Utjecaj tableta na razvoj motorike kod djece,
Prednosti i nedostatci društvenih mreža,
Korištenje multimedije u obrazovanju,
Uloga škole u razvoju informatičke i informacijske pismenosti,
Najčešće korištene mobilne tehnologije i
Doprinosi modernih tehnologija

Kako pripremiti izlaganje – smjernice

Vokabular treba biti razumljiv i odgovarati nivou slušatelja, a rečenice precizne, jasne i gramatički korektne. Treba izbjegavati dugačke i složene rečenice koje su prikladnije za pisani tekst – prilikom izlaganja slušatelji ne mogu ponovo čuti ono što nisu razumjeli. Za razliku od pisanih tekstova, u izlaganju je poželjno primjenjivati strategije koje će pridonijeti slušateljevu razumijevanju: ugraditi ponavljanja, preformulirati ključne ideje i teze, naglašavati ključne riječi, služiti se primjerima. Voditi računa o izboru fonta i kontrastu boja u samoj aplikaciji.

Izlaganje treba dobro planirati i organizirati, tj. podijeliti ga na uvod, glavni dio i zaključak. Izlaganje se može započeti izlaganjem određene teze, navođenjem citata, postavljanjem pitanja. Na početku je također poželjno predstaviti temu i kompoziciju izlaganja, te održavati fokus na tome tijekom cijele prezentacije. Dobro je uključiti dokaze i primjere koji podupiru i razvijaju ideje. S vremena na vrijeme poželjno je direktno se obratiti slušateljima. Na kraju je poželjno izlaganje još jednom sažeti.

Kriteriji ocjenjivanja prezentacija istraživačkih radova

  1. Organiziranost u prezentaciji (pridržavanje dogovorenih propozicija, pridržavanje vremena,…).
  2. Sadržaj prezentacije.
  3. Originalnost i entuzijazam.
  4. Znanje i vještine govorenja.
  5. 5Ocjene učenika u razredu.

Ciljna grupa: 4. A razred- opće usmjerenje

Oblici rada: individualno, rad u paru

Metode rada: razgovora, izlaganja, kritičkog mišljenja, suradničko učenje demonstracije i prezentacije, izvještavanje

Resursi za učenike: prikupljeni materijali u digitalnom obliku i kroz stručnu literaturu, prezentacije-originalni učenički radovi, propozicije izrade istraživačkog rada

Resursi za nastavnike: propozicije izrade istraživačkog rada, popis tema, Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14)

Vremenik: Informatika: 2 sata (prema operativnom i izvedbenom planu i programu predviđeno na 17. i 18. satu. – sredina studenog 2014.)

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja: Opisno praćenje i vrednovanje uradaka skalom ocjena od 1 do 5 (prema unaprijed dogovorenim kriterijima izrade istraživačkog rada). Evaluacijski listić.

Publikacija radova na mrežnoj stranici škole i u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake: Pogled kroz prozor

Troškovnik: nema dodatnih troškova za provedbu nastavne jedinice

Nositelji odgovornosti: Predmetni nastavnik informatike, učenici 4.A razreda

Primjer za ergonomiju koju sam odradila sa 2.A razredom općeg usmjerenja:

Naziv: ERGONOMIJA: UTJECAJ RAČUNALA NA ČOVJEKOVO ZDRAVLJE, ELEKTROSMOG I RAČUNALNI OTPAD

Svrha: učenik građanin koji određuje što je održivi razvoj i odgovorno se ponaša prema okolišu te poštuje vlastito zdravlje i štiti okoliš u kojem i od kojeg živi.

Optimalizacija odnosa čovjek-stroj-okolina.

Ishodi: (Dimenzije GOO: Ljudsko-pravna dimenzija, politička dimenzija, društvena dimenzija i kulturološka dimenzija)

Učenik opisuje ulogu pojedinca i civilnog društva u osiguranju vlastitog zdravlja te održivog razvoja i koristi različite ergonomske načine zaštite zdravlja a odgovornim odnosom prema računalnom otpadu vodi brigu o zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša.

Učenik opisuje organizaciju radnog mjesta na način da uvažava čimbenike poput mikroklimatskih uvjeta i ostalih ergonomskih smjernica (građansko znanje i razumijevanje)

Učenik promišlja položaj i djelovanje pojedinca u uvjetima brzog znanstveno-tehnološkog razvoja i njegovog utjecaja na čovjekovo zdravlje i okolinu (građanske vještine i sposobnosti)

Učenik svojim ponašanjem pokazuje odgovornost prema vlastitom zdravlju i privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske (građanske vrijednosti i stavovi)

Kratki opis aktivnosti:

INFORMATIKA

Učenici će:

Urediti radno mjesto kako bi tijekom rada izbjegli slučajeve u kojima može doći do samoozljeđivanja i ozljeđivanja.

Pridržavati se pravila potrebnih za siguran rad s materijalima, alatima i uređajima.

Spoznati da tehnologije, pored koristi za čovjeka, imaju i štetne učinke na okoliš i cijeli ekosustav.

Spoznati da otpad, ako se njime dobro gospodari, može donijeti gospodarsku i ekološku korist (preradba stakla, recikliranje papira, preradba metalnoga otpada, biološki otpad služi za kompost i dobivanje energije i slično).

Usvojiti stav o potrebi ponašanja u skladu s pravilima zaštite okoliša i očuvanja prirodne ravnoteže u svakodnevnomu životu.

U timskom radu učenici će izrađivati po vlastitom izboru: plakat, prezentaciju ili seminarski rad na temu računalnog otpada.

Učenici će biti upoznati sa kontaktima te kako i gdje odlagati EE otpad.

clip_image002

KORELACIJA:
FIZIKA:
Aktivnost će se provoditi u sklopu nastavnog gradiva vezanog za radioaktivni poluraspad raznih radioaktivnih elemenata, obrađivanjem podataka te procjenjivanjem nakon koliko vremena će određeni element biti bezopasan za okolinu.Utjecaj štetnih zračenja: elektrosmoga na čovjeka i okolinu.

KORELACIJA:
MATEMATIKA:
Aktivnost će se provoditi obrađivanjem podataka i izradom statistike o zastupljenosti pojedinih materijala vezanih za računalnu i mobilnu opremu u svjetskoj količini otpada i količini otpada na području Republike Hrvatske.

Ispunjavanje evaluacijskog listića.

Ciljna grupa: 2.A razred- opće usmjerenje

Oblici rada: individualno, rad u paru, rad u skupinama

Metode rada: razgovora, izlaganja, rada na tekstu , kritičkog mišljenja, suradničko učenje demonstracije, izvještavanje, izrada plakata, prezentacija

Resursi za učenike: prezentacija o ergonimiji i elektrosmogu, listići, bilježnice, fotografije, udžbenici, plakati, interaktivni kvizovi, javni mediji.

Resursi za nastavnike: Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (Narodne novine 104/14), Zakon o zaštiti okoliša, N.N. 110/07; Zakon o otpadu, N.N. 178/04. udžbenici, internet, prezentacija, javni mediji

Vremenik: Informatika: 2 sata (studeni, predviđeno operativnim i izvedbenim planom i programom nastave informatike 17.i 18. sat u 2. A razredu )

Način vrednovanja i korištenje rezultata vrednovanja: Opisno praćenje

Publikacija radova na mrežnoj stranici škole i u digitalnom časopisu za obrazovne stručnjake: Pogled kroz prozor. Evaluacijski listić.

Troškovnik: nema dodatnih troškova za provedbu nastavne jedinice

Nositelji odgovornosti: Predmetni nastavnik informatike, učenici 2.A razreda

Evaluacijski listići sadržavali su 4 identična pitanja vezana za nastavni proces i 4 pitanja vezana za razvoj građanskih kompetencija.

U pitanjima:

SVIĐA MI SE OVAKAV NAČIN OBRADE NASTAVNOG GRADIVA     DA NE

MISLIM DA JE OVAKVIM NAČINOM RADA NASTAVA USMJERENA NA UČENIKA DA NE

OVAKAV NAČIN RADA DOPRINOSI STVARANJU UGODNE RAZREDNE ATMOSFERE DA NE

nije bilo velikih odstupanja kod maturanata i učenika drugih razreda, učenicima se svidio ovakav način rada koji pridonosi stvaranju ugodne razredne atmosfere te su prepoznali orijentiranost nastave na njih same. Međutim u pitanju:

OVAKAV NAČIN IZISKUJE PREVELIK ANGAŽMAN UČENIKA, LAKŠE JE KAD NASTAVNE JEDINICE OBJAŠNJAVA PREDMETNI NASTAVNIK DA NE

vidljive su velike razlike u razmišljanju, maturantima nije lakše kada nastavne jedinice objašnjava predmetni nastavnik (njih svega 28% smatra da ovakav način rada iziskuje prevelik angažman učenika) dok učenici drugog razrada smatraju (čak njih 86%) smatra da je lakše kad nastavne jedinice objašnjava predmetni nastavnik. Promišljajući o ovim rezultatima, zaključak koji mi se nametnuo jest taj da su maturanti stekli određenu dozu samostalnosti, samodiscipline i odgovornosti tijekom svog školovanja a učenike drugih razreda tome još trebamo poučiti.

clip_image004 clip_image006

Maturanti su na pitanja vezana za razvoj građanskih kompetencija odgovarali većinom, negdje i potpuno afirmativno :

A) Analiziram činjenice i izvodim zaključke na temelju činjenica poštujući mišljenja drugih DA/NE

B) Pokazujem samostalnost i samopouzdanje u iznošenju svojih stavova prilikom prezentacije svog uratka DA/NE

C) Zastupam svoje mišljenje, objašnjavam i navodim argumente za svoje mišljenje DA/NE

D) Slobodno se izražavam prilikom prezentiranja istraživačkog rada DA/NE

Jednako tako i učenici drugog razreda na pitanja vezana za razvoj građanskih kompetencija odgovarali su u pozitivnom kontekstu:

A) Analiziram činjenice i izvodim zaključke na temelju činjenica poštujući mišljenja drugih DA/NE

B)  Promišljam položaj i djelovanje pojedinca u uvjetima brzog znanstveno-tehnološkog razvoja i njegovog utjecaja na čovjekovo zdravlje i okolinu DA/NE

C) Svojim ponašanjem pokazujem odgovornost prema vlastitom zdravlju i privrženost očuvanju živih bića te prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske DA/NE

D) Koristim različite ergonomske načine zaštite zdravlja a odgovornim odnosom prema računalnom otpadu vodim brigu o zaštiti živih bića te prirodnog i kulturnog okoliša DA/NE

Nakon provedenih aktivnosti mogu reći da smo uspjeli realizirati sve što je predviđeno operativnim i izvedbenim planom i programom za nastavu informatike a ujedno smo sat upotpunili aktivnostima i sadržajima iz područja GOO koji su djelovali poticajno na učenike i koji su podigli razinu njihovih građanskih kompetencija.

(Učeničke radove i potpune rezultate evaluacijskih listića možete pogledati na mrežnoj stranici škole).