Učimo uz pomoć Minecraft svijeta

gordanaL_gordanaS

Gordana Lohajner i Gordana Sokol

Sažetak

Aplikacija Minecraft: Education Edition je obrazovna inačica popularne igre Minecraft koja je dostupna svim korisnicima aktivnih AAI@EduHr računa te se može besplatno preuzeti sa mrežne stranice https://education.minecraft.net/en-us/get-started/download. Aplikacija je dostupna za uređaje sa operacijskim sustavima Windows, MAC, iPad i Chromebook. Kako biste pokrenuli aplikaciju nakon instalacije potrebno se je prijaviti s aktivnim AAI@EduHr korisničkim računom.

Ključne riječi: Minecraft: Education Edition, obrazovna inačica, suradnja, komunikacija, učenje kroz igru.

Uvod

Kako potaknuti učenike na što veću aktivnost u nastavi na daljinu pitanje je s kojim se u proteklo vrijeme susreće veliki broj učitelja. Uvođenjem za učenike zabavnih i drugačijih načina rada svakako će pomoći u motiviranju aktivnosti učenika. Upravo iz tog razloga u nastavni proces smo uključili obrazovnu inačicu vrlo popularne aplikacije Minecraft Education Edition.
Ukoliko ste i vi odlučili upotrijebiti ovu veoma popularnu aplikaciju u radu sa svojim učenicima nakon instalacije potrebno je otvoriti neki od već unaprijed pripremljenih svjetova dostupnih za preuzimanje na mrežnim stranicama Minecrafta Education Edition ili pak otvoriti svoj novi prazan svijet.

Preuzimanje gotovih svjetova

Na mrežnim stranicama istražite već unaprijed pripremljene nastavne aktivnosti. Unutar svake nastavne aktivnosti možete pronaći opisane ishodi učenja kao i dodatne materijale za izvođenje nastavnih aktivnosti poput Minecraft svjetova u obliku .mcworld datoteka.

clip_image002
Slika 1. Uvoz preuzete datoteke s Minecraft svijetom u aplikaciju Minecraft Education Edition

Ove datoteke je potrebno preuzeti na računalo te ih uvesti pomoću gumba Import koji ćete pronaći pokrenete li Minecraft Education Edition te na početnom zaslonu nakon prijave kliknete na gumb Play. Drugi način je da na preuzetu .mcworld datoteku dvokliknete mišem. Dvoklik će pokrenuti postupak otvaranja Minecrafta Education Edition. Ovakve unaprijed pripremljene svjetove možete upotrijebiti ili pak prilagoditi potrebama vaših učenika.

Izrada vlastitog praznog svijeta

clip_image004Drugi način, koji mi češće koristimo je izrada vlastitih svjetova. Kako biste izradili svoj Minecraft svijet Na početnom zaslonu Minecrafta najprije kliknite na gumb Play.

clip_image006Na idućem zaslonu klikom na gumb Create New otvoriti će se izbornik u kojem je potrebno odabrati New kako bi se otvorio dijaloški okvir Create New World.

Ovdje upisujemo naziv novog svijeta te odabiremo način igre, težinu, ulogu igrača unutar igre, tip svijeta i ostale dostupne dodatne mogućnosti. Naziv svijeta po kojem ćete razlikovati svoje svjetove upisujete u okvir World Name. U Minecraftu postoje različiti načina igranja igre koji birate iz padajućeg izbornika Default Game Mode.

clip_image008

Survival – način igre u kojem igrač treba samostalno osigurati preživljavanje unutar svijeta traženjem hrane, izgradnjom skloništa te se može ozlijediti zbog gladi, padova, utjecaja vatre i vode ili pak neprijateljskih mobova. Ovo je najomiljeniji način igre vaših učenika, no nije baš pogodan za izvođenje nastavnih aktivnosti

Creative – način igre u kojem igrači ne trebaju brinuti o preživljavanju unutar svijeta već mogu izraziti svoju kreativnosti upotrebom svih dostupnih blokova i elemenata unutar inventara. Ovaj način igre je najprikladniji za početno učenje Minecrafta i izvođenje nastavnih aktivnosti u kojima učenici trebaju izgraditi vlastite građevine.

Adventure – način igre u kojem igrači nemaju potrebu graditi i rušiti blokove već se samo kreću kroz svijet, istražuju ponuđene sadržaje unutar svijeta te se koriste interaktivnim elementima koje aktiviraju upotrebom nagaznih ploča, gumbi, poluga i sl.

clip_image010

Minecraft Education Edition omogućuje odabir jedne od četiri različite težine igara. Za promjenu težine igre u izborniku Difficulty odaberite jednu od četiri mogućnosti:

 1. Peaceful – mirna postavka u kojoj se ne pojavljuju čudovišta niti ih igrači mogu prizvati. Zdravlje i glad neprestano se obnavljaju, zbog čega je gotovo nemoguće umrijeti.
 2. Easy – laka težina igre,
 3. Normal – normalan težina igre i
 4. Hard – teški način igre.

U posljednja tri stupnja težine u igri se pojavljuju čudovišta unutar svijeta te napadaju igrače koji zbog toga mogu umrijeti u igri.

Za rad s učenicima svakako preporučamo najmirniji svijet Peaceful bez čudovište koja će odvraćati pažnju učenika od aktivnosti koje ste pripremili za njih.

Uloga učenika u Minecraft svijetu

Još je jedna važna postavka koju je potrebno podesiti prilikom stvaranja novog Minecraft svijeta, a to je uloga koju će imati vaši učenici u igri. Postoje tri uloge koje možete postaviti za svoje učenike koji se spajaju u Minecraft svijet.

Visitor (posjetitelj) – uloga koja učeniku omogućuje neometano šetanje svijetom, pregledavanje sadržaja ali ova uloga učenicima ne pruža mogućnost da koriste blokove, predmete ili entitete.

Member (član) – uloga u kojoj će vaši učenici biti aktivni igrači unutar Minecraft svijeta te će moći postavljati i rušiti blokove te napadati životinje, čudovišta i druge igrače.

Operator (operater) – uloga koja učenicima omogućuje postavljanje dozvola za druge učenike/igrače, upotrebu naredbe u Chat prozoru i veću kontrolu nad postavkama svijeta. Ovo je uloga koju ćete dodijeliti učenicima koji će biti vaši pomagači u nadgledanju nastajanja zajedničkog svijeta.

clip_image012

Zaključak

Na kraju prije izrade samog svijeta razmislite koja vrsta svijeta će biti najbolja za provođenja nastavnih aktivnosti koje ste zamislili za svoje učenike. Što će sve vaši učenici trebati raditi unutar Minecraft svijeta te koje ćete im uloge dodijeliti.

Literatura

 1. J. Blagus, G. Sokol: Minecraft priručnik za učenje programiranja, Školska knjiga, Zagreb 2020.
 2. N. Žibert, G. Sokol: Minecraft: Education Edition – Korisnički priručnik, https://education.microsoft.com/hr-hr/resource/7f6db778

Integracija BookWidgetsa u Microsoft Teams

gordanaL_gordanaS

Gordana Lohajner i Gordana Sokol

Ključni pojmovi: BookWidgets, integracija, Microsoft Teams.

Sve korisnike Book Widgetsa i Teamsa vjerujemo da će razveseliti najavljena integracija BookWidgetsa u Microsoft Teamse. Kako nismo bile spremne čekati odlučile smo testirati Beta verziju aplikacije koja se ugrađuje u Microsoft Teams.

Preduvjet za testiranje Beta verzije BookWidgetsa za Teamse je mogućnost administriranja clip_image002Teamsa unutar Officea365 jer administrator treba odobriti upotrebu aplikacije ovo su nam omogućili Office365 računi naših škola koje ujedno i administriramo. Sam postupak davanja dozvole za upotrebu aplikacije provodi se u nekoliko klikova miša te se nadamo da će nakon što postane BookWidgets za Teamse dostupan svima biti omogućen i na Office365 za škole.

clip_image004Nakon što je aplikacija BookWidgets dodana u Teamse i dozvoljena od strane administratora Officea365 možemo je dodati u tim putem dodavanja kartica.

Klikom na znak + među Microsoft Teams aplikacijama clip_image006pronađemo BookWidgets te je odaberemo klikom miša.

U idućem dijaloškom okviru potrebno je kliknuti na gumb Spremi kako bi se aplikacija BookWidgets dodala na novu karticu unutar vašeg MS Teams tima.

clip_image008Aplikacija BookWidgets biti će dodana kao nova kartica. Kako biste mogli koristiti aplikaciju potrebno je da se prijavite sa svojim korisničkim računom koji mora biti odobren od strane administratora.

Nakon uspješne prijave unutar Microsoft Teamsa biti će vam dostupne mogućnosti za stvaranje digitalnih aktivnosti ili kvizova iz samih Teamsa te njihovo zadavanje u obliku Zadataka članovima jednog ili više željenih timova.

clip_image010

Za stvaranje nove digitalne aktivnosti u BookWidgets aplikaciji kliknite na gumb Create New Widgets. U idućem prozoru odaberite vrstu aktivnosti koju želite izraditi te dodajte sva potrebna pitanja, podesite željene postavke i podijelite aktivnost kako biste je mogli zadati vašim učenicima unutar MS Teams tima.

U okviru Sand to iz padajućeg izbornika Select Course odaberite jedan ili više timova kojima želite zadati pripremljenu BookWidgets aktivnost.

clip_image012

Postavite datum do kojeg se zadatak treba izvršiti, upišite upute za učenike te odaberite želite li stvoriti Zadatak (Assignment) ili predložak Zadatka (draft Assignment) koji ćete koristiti kasnije.

clip_image014

Ako odaberete Create Microsoft Teams Assignment vaša BookWidgets aktivnost biti će u timu zadana kao Zadatak, a učenici će joj moći pristupiti putem objave u kanalu Općenito.

clip_image016

clip_image018

BookWidgets WebQuest – više od alata za izradu kvizova

gordanaL_gordanaS

Gordana Lohajner i Gordana Sokol

BookWidgets je alat koji vam omogućava izradu interaktivnih vježbi, kvizova za ponavljanje nastavnih sadržaja ali i kvizova za provjere znanja, analizu rješenja i još puno toga.

Ključni pojmovi: Book Widgets, WebQuest, digitalna knjiga.

Alat je dostupan na poveznici https://www.bookwidgets.com/ na kojoj je potrebno izraditi korisnički račun kako biste mogli pristupiti alatima koje pruža. Trenutno pruža mogućnost probne 60 dnevne verzije.

Puna verzija ovog alata omogućuje vam da odaberete jednu od više od 40 digitalnih aktivnosti/vježbi koje vaši učenici mogu rješavati na različitim uređajima od računala, mobitela, tableta, iPada i sl.

clip_image002

Sama izrada digitalnih aktivnosti/vježbi vrlo je jednostavna pa ćemo u nastavku opisati izradu WebQuesta digitalne aktivnosti koja vam omogućuje povezivanje više digitalnih aktivnosti/vježbi međusobno i stvaranje jedne male digitalne knjige koja se sastoji od stranica, koje su međusobno povezane horizontalnom navigacijom i na kojima se mogu nalaziti tekst, slike, video i druge vrste Book Widgets digitalnih aktivnosti i vježbi. Stranice se međusobno mogu povezati poveznicama koje vam omogućuju stvaranje prilagođene navigacije kroz WebQuest.
Svaka stranica WebQuest može se podijeliti u sekcije kroz koje se krećete vertikalnom navigacijom smještenom uz lijevi rub prozora.

Prilikom izrade WebQuest ima slijedeću strukturu:

 • Introduction – uvodna stranica
 • Task – zadatak
 • Process – tijek vježbe
 • Evaluation – vrednovanje
 • Conclusion – zaključak.

Ovu zadanu strukturu možete zadržati ili pak promijeniti preimenovanjem stranica, dodavanjem stranica ili pak njihovim brisanjem svojim potrebama.

clip_image004

Kako biste dodali sadržaje u vaš WebQuest važno je dobro sve pripremiti. Tekstove možete pisati direktno u BookWidgets no isto tako ih možemo i kopirati iz ranije pripremljenih dokumenata. Za oblikovanje teksta WebQuest pruža mogućnost slijedećih oblikovanja teksta:
clip_image006

Osim teksta WebQuestu možete dodati slike, video i druge vrste Book Widgets digitalnih aktivnosti i vježbi kao i tablice koje će vam omogućiti precizno pozicioniranje multimedijskih sadržaja.

Za dodavanje ostalih sadržaja nakon što pritisnete tipku Enter na stranici WebQuesta pojaviti će se znak + klikom na ovaj znak otvara se dodatni izbornik koji omogućuje:
1. umetanje slika s računala, Google Drivea ili s weba

2. umetanje videa sa servisa YouTube ili Vimeo ili umetanje odnosno ugrađivanje mrežne stranice clip_image008pomoću njene URL adrese

3. umetanje BookWidgets digitalnih aktivnosti ili vježbi i

4. umetanje tablice.

Kako biste umetnuli video, svaki video treba biti objavljen na servisu YouTube ili Vimeo. Video koji umećete u WebQuest može na servisima YouTube i Vimeoo biti objavljen i kao privatan video, a za njegovu ugradnju biti će vam potrebna samo njegova poveznica za dijeljenje.
Primjer videa umetnutog u WebQuest:
clip_image010

Kako biste umetnuli BookWidgets digitalnu aktivnost u WeQuest najprije je potrebno izraditi željenu aktivnost te je podijeliti na servisu BookWidgets. Klikom na gumb za umetanje BookWidgets aktivnosti otvoriti će se prozor My Widgest u kojem ćete klikom miša na naziv aktivnosti odbrati aktivnost koju želite umetnuti u WebQuest, a odabrana aktivnost prikazati će se u WebQuestu obliku slike:
clip_image012

Nakon što WebQuest aktivnost podijelite umetnuti kviz se otvara klikom na njegovu sliku, a nakon rješavanja kviza u WebQuest aktivnost se vraćamo klikom na malu strelicu u gornjem lijevom kutu prozora.
Primjer umetnutih aktivnoati i slika:
clip_image014

Svakako isprobajte mogućnosti koje pruža WebQuest jer unutar njega možete pripremiti cjelovite nastavne sadržaje za najmlađe učenike kao primjerice aktivnost Anino računalo – Escape Room namjenjeno učenicima prvog razreda koje možete pogledati na poveznici: https://skolazazivot.hr/wp-content/uploads/2020/02/INFORMATIKA-1-O%C5%A0-Anino-ra%C4%8Dunalo-Escape-Room-GS.pdf

Za kraj jedna zanimljivost. U najavi je integracija BookWidgetsa u Microsoft Teams što jedva čekamo! Ako vas zanima kako izgleda Bookwidgets beta-verzija integrirana u Teamse svakako pročitajte BookWidgets i Microsoft Teams.