Windows 8 aplikacije za učenje matematike

lidija_kralj

Lidija Kralj

OŠ Veliki Bukovec ove je školske godine nositelj IPA projekta petzanet.HR u sklopu kojeg je nabavljena i mobilna učionica s 24 Acer Iconia W510 tableta na Windows 8.1 operacijskim sustavom. Kako su novi uređaji s novim Windowsima bili izazov za sve nas, uz uobičajene Microsoftove programe – Office 2013 i Microsoft Essentials, ubrzo smo počeli sa istraživanjem obrazovnih aplikacija.

Za početak vam donosimo pregled nekoliko besplatnih, obrazovnih aplikacija za matematiku pa isprobajte i vi.

GeogebraGeogebra je omiljeni program dinamične matematike namijenjen svim razinama obrazovanja. Spaja geometriju, algebru, tablične proračune, crtanje funkcija, statistiku i matematičku analizu u jedan paket lagan za korištenje. Korištenjem Geogebre možete napraviti i komplete za interaktivno podučavanje, učenje i evaluaciju te ih dijeliti i koristiti na www.geogebratube.org. Program je besplatan te dostupan i na hrvatskom jeziku.

Matchbox equations je aplikacija namijenjena objašnjavanju i vizualnom prikazivanju matchboxlinearnih jednadžbi kroz zagonetan broj šibica u kutiji. Jednadžbe se zadaju vizualnim prikazom s vagom, a tijekom rješavanja algebarski oblik jednadžbi se simultano prikazuje u desnom okviru. Aplikacija omogućava vizualno objašnjavanje “ravnoteže” jednadžbe, tj. da se jednadžba ne mijenja ako na obje strane dodamo ili oduzmemo neki broj te pomnožimo ili podijelimo obje strane. Aplikacija ima niz pripremljenih jednadžbi koje možete pokazati i rješavati, ali i samo zadavati svoje jednadžbe. Besplatna je i nije dostupna na hrvatskom jeziku, ali je vrlo intuitivna za razumijevanje.

iMath je vizualno privlačna aplikacija za uvježbavanje niza matematičkih vještina. imathAktivnosti obuhvaćaju prebrojavanje, računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima te razlomcima, jednadžbe, statistiku, vjerojatnost, geometriju i još niz tema. Posebno je simpatična igra vožnje automobila kad se automobil mora smjestiti u traku s određenim rezultatom, a ima i niz vježbi za brzinsko računanje. Svi sadržaji za mlađe uzraste su besplatni, a za ostale je po jedna vježba besplatan a ostale se kupuju na određeni vremenski rok, primjerice 30 dana za 17 kn.

CK-12 je aplikacija koja sadrži više od 5000 obrazovnih CK-12sadržaja za matematiku, fiziku, kemiju i biologiju. Matematički dio obuhvaća aritmetiku, algebru, statistiku, vjerojatnost i geometriju objašnjene kroz tekstove, videe, simulacije i razne interaktivne oblike. Sadržaja ima zaista mnogo i mogu se upotrijebiti na različite načine. Jedini je problem što je sve na engleskom jeziku pa će možda nekim učenicima biti prekomplicirano.

tangramTangram je igra u kojoj sa sedam pločica u obliku trokuta, paralelogram i kvadrata trebate složiti zadane oblike ili sami osmisliti neki novi lik. Igra nije samo matematička, ali se može prikladno upotrijebiti za razne geometrijske teme. Dostupna je besplatno na engleskom jeziku.

Ispit znanja u GeoGebri

damir_belavic

Damir Belavić

Poučavati učenike u informatičkoj učionici uz računalni program GeoGebru stvarno je vrhunsko iskustvo. Bio je to sasvim novi doživljaj matematike, i meni i njima. Sve što napraviš vidiš u trenu, a samo jedan mali pomak pokazivačem miša daje ti jedan sasvim novi pogled. Sve je vizualno, dinamično, sve se giba, putuje i tu osjetiš ono nešto što ja ponekad zovem ljepotom matematike.

Bilo je to u 8. razredu uz sadržaje o preslikavanjima ravnine. Odlučio sam to ove godine ncentralna simetrija-udzapraviti malo drugačije, a i u informatičkoj učionici na zidu je u proljeće osvanula nova interaktivna ploča. Uz interaktivnu ploču GeoGebrine animacije su izgledale još moćnije jer uz pomak prstima po ploči nastajali su novi oblici, centralne i osne simetrije smo mogli postaviti u bilo koji položaj samo pomakom prsta, a i rotacija geometrijskih likova je bila iznimno jednostavna.

sat_s_klizačimaZbog svih navedenih razloga odlučio sam učenike na nekoliko sati “preseliti” u informatičku učionicu kako bismo zajednički uvježbali i ponovili gradivo. Oba osma razreda su već bila naviknuta na GeoGebrino sučelje jer smo kroz cijelo školovanje od petog razreda gotovo uvijek nekoliko sati provodili vrijeme u informatičkoj učionici, bilo u obradi ili uvježbavanju sadržaja iz geometrije stoga ih nije trebalo posebno upoznavati s alatima i mogućnostima programa.

maskaOd predviđenih 20 sati za cjelinu preslikavanja ravnine mi smo, uključujući i ispit znanja, proveli točno pola vremena u informatičkoj učionici tako da su učenici bili upoznati i s tradicionalnim načinima crtanja i konstrukcija uz šestar i trokute.

Tijekom rada na lekcijama preslikavanja učenici su mogli štoperica 4pisati domaću zadaću na računalu koju je izradila Iva Jurec. Takvu zadaću mogli su poslati elektroničkom poštom ili donijeti na usb memoriji. Tu je bilo izuzetno zanimljivih i naprednih radova, iako u toj grupi nije bilo puno učenika – svega njih šestero koji su se odlučili na taj korak. No ono što je zanimljivo, između tih 6 učenika veliko zanimanje pokazali su dvoje učenika koji inače imaju lošije ocjene iz matematike.

Sav taj rad na računalima i domaće zadaće koje sam dobivao i nisu bile neka velika novost jer smo to već radili i godinu dana prije. Najveća novost ove godine bio je taj famozni ispit znanja. Jer poučavati učenike u informatičkoj učionici uz dinamičnu i jednostavnu GeoGebru, a prilikom ispita znanja pisati po papiru nije mi se činilo korektnim. Stoga sam odlučio napraviti ispit na računalu. Naravno, samo oni učenici koji to žele, jer uvijek imate nekih koji nisu vični radu na računalu i draže im je crtati uz trokute i šestar. Dakle, učenici su imali izbor između pisanja ispita na računalu ili na papiru. I što je zanimljivo, podijelili su se na pola (bilo je 38 učenika). Oni koji su izabrali ispit znanja, na papiru su zadnje sate uvježbavanja tako i radili, doduše u informatičkoj učionici, ali s ugašenim računalima.

Primjer ispita

Samo sastavljanje ispita nije bilo ni najmanje jednostavno jer postaviti iste zadatke na papiru i na računalu ne bi bilo u redu. Zadatci za ispit u GeoGebri zahtijevali su nešto malo drugačiji pristup. U tom dijelu imao sam pomoć učitelja i profesora okupljenih u raspravljačkoj listi nastavnika matematike.

Nešto malo o samoj provedbi ispita znanja. Svi koji su pisali ispit na računalu imali su na zaslonu mapu sa svojim imenom i prezimenom u kojoj su bili potrebni dokumenti. Neki zadatci bili su zadani i već nacrtani u GeoGebri te ih je trebalo dovršiti ili nešto odrediti dok su drugi zadatci bili zadani u Wordovom dokumentu i trebalo ih je konstruirati u GeoGebri od početka. Neki primjeri zadataka:

Primjer 1: Nacrtaj pravokutnik ABCD duljina stranica /AB/= 4.5 cm i /BC/= 3 cm te njegovu osnosimetričnu sliku s obzirom na pravac koji prolazi polovištem stranice AB i točkom D. 2 boda
Uz sam zadatak učenici su mogli i dobiti dodatne bodove, ako se konstrukcija ne bi raspala prilikom pomicanja – ako pravokutnik ostane pravokutnik prilikom pomicanja točaka 1 bod, a ako ostane iste zadane veličine još jedan 1 bod.

Primjer 2: Translatiraj trokut ABC za vektor AD, ako je D polovište stranice BC.
Koordinate trokuta su A(3,-1), B(2,4), C(-2,0)

Primjer 3: Nacrtaj pravokutan trokut koji ima pravi kut pri vrhu C te njegovu centralno simetričnu sliku s obzirom na točku E koja polovište visine na stranicu c . 2 boda * (Ako trokut ostane pravokutan prilikom pomicanja točaka 1 bod)

I kako je prošlo?

Ispit je prošao u redu, iako je bilo (kao i uvijek) pokušaja prepisivanja i slanja lokalnom mrežom, no to sam (nadam se) uspješno spriječio izradom zadataka u nekoliko različitih grupa i uz malu kontrolu. Također, svi su zadatci bili obrisani prije pisanja ispita sljedećeg razreda (iako su ih neki bezuspješno pokušavali pronaći i time potrošili velik dio vremena).

Primjer_ispravka

No ono što se pokazalo kao velik problem bio je ispravak takvog ispita znanja. Moram priznati da sam na ispravak ispita na računalu potrošio puno (stvarno puno) više vremena no što bih ispravio ispite na papiru. Svaki je učenik dobio detaljan list papira na kojem je bila slika zadatka koji je krivo riješio uz dodatno objašnjenje kako bi to trebalo biti jer morao sam imati nekakav dokaz o tome što su napisali, a također bila je potrebna i povratna informacija samom učeniku, a otvarati svaki dokument posebno pa pokazivati i prezentirati greške bi predugo trajalo. Moram priznati da nisam imao pritužbi što se tiče broja bodova i sličnih stvari.

Zaključak

I što reći nakon cijele ove avanture jer to je istinski bila avantura, i meni i učenicima. Svakako bi to ponovio i sljedeće godine. Zašto? Ima nekoliko razloga. Prvo, stvarno mislim da obrada određenog gradiva (prvenstveno geometrije) u informatičkoj učionici ima velike prednosti što se tiče vizualizacije matematičkog sadržaja. Drugo, iako smatram da su učenici u našem obrazovnom sustavu zakinuti za rad rukama i mislim da trebaju razvijati finu motoriku ruku i prstiju i na satovima matematike okrećući trokute i upotrebljavajući šestar, mišljenja sam da moramo pratiti trendove i vrijeme u kojem živimo (vrijeme u kojem naši učenici žive), a vrijeme u kojem živimo je vrijeme računala i interneta. I na kraju, rad na računalu (a posebno u GeoGebri) nudi učeniku jedan novi pogled na matematiku. Postavljaju se drugačija pitanja i od učenika se očekuje malo drugačiji pogled na matematičke zadatke, a izmjena percepcije odnosno kuta gledanja na stvari uvijek donosi nešto novo, drugačije i usudio bih se reći uzbudljivije.

Napomena: na slike konstrukcija u GeoGebri postavljene su poveznice na .ggb datoteke koje morate preuzeti na lokalno računalo i otvoriti u GeoGebri da biste ih isprobali.