Why use films during English lessons?

bojana_urbanc

Bojana Urbanc

As a teacher, I keep struggling to find ways to make my English lessons fun and educational at the same time. My priority is to encourage students to become creative while using a foreign language in an unreal situation inside the classroom and to prepare them to become more confident using it in the real world as well. So, how can I keep them motivated? One of many options is watching and analysing films, which are rich resources of teaching grammar, vocabulary and improving language skills such as listening, speaking and even writing. Due to the Slovenian national curriculum, teachers do not have much time and freedom to explore and teach outside the school policies, nevertheless, using new teaching methods and leaving old and outdated teaching practices behind can expand students’ knowledge and boost their progress immensely. Here are some of my suggestions how to use films during English classes.

1. Oliver Twist

Since I choose one film per each school year, this is the one I start with, when my students enter their secondary schooling. It’s very rich in vocabulary, offers a lot of topics to discuss (such as family, friendship, child labour, crime, etc.) and at the same time introduces teaching past tenses to students. At the beginning, we start the lesson by discussing their family matters (be careful to respect students’ privacy) and relationships, then we expand it to acquiring certain vocabulary from the film (child labour, orphanage, etc.) When the students master the vocabulary, we watch the movie, it takes more than two lessons, but it’s worth spending the time. After having seen the movie, students write/speak about its summary, where the teacher can slowly monitor the usage of past tenses, especially both past perfect tenses. Students can easily relate to Oliver Twist’s story, which is, sadly, still relevant in today’s world.

2. Exam

This psychological thriller from 2009 is quite interesting and I usually use it with my second graders. The story deals with unusual job interview and opens the topic of stereotypes (the characters are named after their features: Blonde, Deaf, White, Black, Brunette, etc.) Students can discuss jobs and careers, stereotypes (The suggested task is called Europe Express train, where students are to choose three passengers on the train they would not mind sharing their compartment with during a long journey). While watching the movie I stop it at certain times to practice Present Perfect tense. (What has happened so far? What has the White done to the rest of the exam candidates? etc.) We finish the lesson by acting out a scenario for a »real« job interview.

3. The Hunger Games

The Hunger Games is one of my favourite movies and many of the students love the main character, who is a heroine and a powerful girl. Despite the fact that the story might be too straightforward or even cruel, I use it to stress the importance of how people behave in the world today and to dignify the significance of values, which are lacking nowadays. Different methods are used while watching the movie: a role- play on a certain scene, prediction of what follows (using future tenses), interview with the main character(s), writing a report/the news from the scene, exploring the old Greek and Roman mythology, etc.

4. A Christmas Carol

Despite the fact, there are so many adaptations of this film I prefer a great 3D animated movie from the year 2009 starring Jim Carrey in the main role. It is such a great animation that it almost looks real and though it is a little scary students enjoy it immensely. Several topics are to discuss after watching the movie. Not only the Christmas spirit and tradition itself (a comparison how this festival is celebrated in Slovenia as compared to English-speaking countries), students can research the Victorian era and child labour and find some similarities with the situation today (child labour in Asia, social injustice). On the other hand, students can discuss different features of characters in the movie, from the stingy Scrooge to a generous Bob and crippled Tiny Tim as the two representative of the impoverished class of the society. The fact that the three Ghosts of Christmas Past, Present and Yet to Come visit Scrooge, modal verbs of probability can be used to make students guess what could happen (have happened) to the main characters if the story didn’t turn out the way it was expected.

5. Mona Lisa Smile

Another great movie to use in a class when you want to discuss the stereotypes and traditional roles of women and men in today’s society. The role of a free-thinking teacher is very strong and powerful at the same time the film portrays a pretty sad future role of the women from the 1950s. Topics such as the right for education, the role of a woman in a society, the equality among the sexes and the stereotypes and intolerance can be presented and researched with your students. The film is quite emotional and gives hope, so students, especially girls, love it. On the other hand, some parts of the movie where the teacher exchanges opinion with her students are excellent examples to teach reported speech, the grammatical structure that does not seem clear to students in Slovenia. By encouraging them to use the structure in the movie or find other examples of it in any other film you can make students more familiar with reported speech.

These are just some of the suggested movies that I have shared with my students who love to discuss the topics presented in the films and by offering them different stimuli, the students feel free to express themselves, not to mention that at the same time, the grammatical structures, taught during the lessons, finally appear to make sense to them.

Izvještaj o aktivnostima za Dan sigurnijeg interneta

marina_gregic

Marina Gregić

I ove školske godine Osnovna škola Milka Cepelića iz Vuke odazvala se nacionalnoj kampanji „ Sigurniji internet za djecu i mlade“.
Kao učiteljica informatike, priredila sam raznolike aktivnosti za učenike 5.-8. razreda o potencijalnim rizičnim situacijama te prednostima i nedostacima interneta u školi i domovima učenika, održavši sveukupno 4 nastavna sata u svakom razredu.

C360_2014-02-17-14-14-27-595U razredima od 5. do 8. dva su nastavna sata bila predviđena za predavanje u obliku prezentacije i razgovor o sigurnijem internetu, navikama i korištenju te o uključivanju odraslih tj. roditelja u svakodnevno učenikovo vrijeme koje provodi na internetu kao mogućnost smanjivanja mogućih štetnih posljedica pri susretu s opasnostima koje prijete na internetu.
Učenici su se pokazali kao vrlo zreli te otvoreno razgovarali o mogućim opasnostima, odgovornostima i sprečavanju neželjenih neugodnih situacija.
Sljedeća dva sata učenici 5. razreda izrađivali su plakate na hamer papiru s temom „Budimo sigurni na internetu“. Zadatak je bio svojim savjetima pomoći vršnjacima kako bi se što sigurnije koristili internetom te ih potaknuli na promišljanje o odgovornosti.

C360_2014-02-20-14-11-35-935C360_2014-02-20-14-12-18-021C360_2014-02-24-17-56-13-679
Učenici 6. i 7. razreda također su imali zadatak iste teme: „Budimo sigurni na internetu“ pri izradi stripa u Toondoo-u (6.razred) i Glogster online plakata (7.razred).
O pozitivnoj reakciji učenika svjedoči prihvaćanje ideje izrade stripa i online plakata, njihova pripremljenost i angažiranost te kao krajnji rezultat.
2014-02-11-2845Završna aktivnost učenika 8. razreda je izrada kratkog dječjeg filma „Korak“ u suradnji s učiteljem likovne kulture, Draženom Budimirom. Film tematizira problem prezaokupljenosti djece i mladeži internetskim sadržajima, društvenim mrežama i gotovo bezgraničnim protokom i dostupnošću informacija. Nerijetko, takve aktivnosti skrivaju opasnosti na1926993_10152023543006225_1605816723_n koje mladi ljudi nisu spremni reagirati na pravi način tako da zaštite sebe ili druge. Uzrok tomu je najčešće neiskustvo i manjak edukacije o internetu kao najbrže razvijajućem mediju današnjice.
Kroz ovaj film, djeca su na simboličan način dočarala tu nespremnost prikazujući glavni lik kao osobu povezanih očiju (metafora „sljepoće“ na opasnosti) koja prolazi hodnicima (metafora virtualnog labirinta interneta) te dovodi sebe u opasnu situaciju iz koje je, na sreću, izvlače prijatelji koje je do sada zbog svoje opsesije online sadržajima ignorirala. Na taj način, kroz film se afirmiraju realni socijalni kontakti koji su sve više potisnuti onim virtualnim.
Cilj ovoga projekta je, koristeći filmski jezik i filmska izražajna sredstva, ukazati svojim vršnjacima da promišljaju kako o svojoj sigurnosti prilikom korištenja web servisa tako i o svojem društvenom segmentu života u zajednici u kojoj žive.

Od knjige do filma

slika9

Napisala: Romana Perečinec, prof.

Multimedija u nastavi DaF

Televizija, glazbeni klipovi, video i film najčešći su mediji koje prate naši učenici. Zato je logično da se koriste u nastavi stranih jezika. Pomoću njih uvježbavamo sve četiri jezične
vještine, a Landeskunde se usvaja na prirodan i zanimljiv način. Igrani film je autentičan govorni materijal koji pritom pobuđuje emocije, znatiželju i motivaciju za predmet.
Usprkos tome on se relativno rijetko koristi u nastavi njemačkoga jezika, iako je sastavni dio medijske kulture u nastavi hrvatskoga, što znači da učenici već posjeduju potrebna predznanja. Osim što se može višestruko iskoristiti kao sredstvo izgrađivanja i nadograđivanja jezičnoga znanja učenika, ali i mnogih drugih znanja, on je i – zabavan. No,
potrebno je voditi računa o tome da način njegove uporabe odgovara predznanju i razini jezičnoga znanja učenika. Osim toga, zbog ograničenosti satnice stranih jezika, ne moraju se
uvijek gledati filmovi u ukupnom trajanju, nego samo pojedini ulomci ili najave novih filmova, tzv. foršpani.

Obrada filma (ili ulomka filma)

Da biste uspješno primijenili film u razredu, poželjno je slijediti metodičke upute:

 1. Učiteljica/učitelj prvo treba sama/sam pregledati film.
 2. Prije gledanja u razredu učenicima treba najaviti naslov, duljinu trajanja i na ploču napisati ključne nepoznate riječi. Ujedno je preporučljivo učenicima uvijek usmjeriti pozornost na događanja u filmu.
 3. Nakon gledanja filma ili ulomka treba provjeriti koliko su učenici razumjeli te ponoviti dijelove koji su im bili osobito zanimljivi ili pak nejasni i nerazumljivi.

Nakon toga postoji bezbroj mogućnosti jer pomoću multimedije možete uvježbavati gramatiku, vokabular, razvijati komunikacijske, međukulturne i socijalne kompetencije, jezične vještine, a sve to individualno, u paru ili skupinama, te provoditi različite razredne projekte.

Prijedlozi obrade filma u nastavi DaF

a) Prije gledanja filma učenike možete pripremiti sljedećim vježbama (vještine: govorenje, pisanje):

 • pomoću fotografija iz udžbenika napraviti brainstorming u razredu
 • izraditi asociogram odabranoga ključnog pojma, npr. naslova
 • iz skupine riječi Wortsalat odabrati riječi koje se dobro slažu s naslovom
 • na temelju naslova pokušati odgonetnuti o čemu bi u filmu mogla biti riječ…

b) Za vrijeme gledanja možete podijeliti učenike u skupine i dati im različite zadatke koji obuhvaćaju obradu vokabulara, gramatike, radnje, teme filma… (vještine: slušanje, pisanje)

 • zabilježiti i opisati likove, mjesta, radnju ili slično, a za lakše snalaženje može se izraditi i tablica u koju se unose bilješke slika10
 • zabilježiti internacionalizme, poznate njemačke izraze te pokušati zabilježiti nepoznate izraze koji se često pojavljuju te uočene gramatičke specifičnosti
 • ukratko opisati temu filma
 • napraviti popis ključnih riječi za radnju filma…

c) Vježbe nakon gledanja (vještine: govorenje, pisanje, čitanje)

 • pomoću bilježaka prepričati ili napisati tijek radnje
 • voditi raspravu za i protiv o temi koju film obrađuje
 • nakon što se učenici podijele u skupine, svaka skupina odabere scenu koju će izvesti pred razredom
 • napraviti usporedbu uočenih kulturoloških sličnosti i razlika: povesti diskusiju o tome
 • usporediti bilješke o jezičnom izražavanju (internacionalizmima, poznatim/nepoznatim izrazima) te povesti diskusiju o tome
 • različiti zadaci gramatike i vokabulara, primjerice rečenice s weil, wenn, dass; Lückentexte itd.
 • obrada gestikulacije, mimike, intonacije te ostalih neverbalnih znakova karakterističnih za govornike njemačkoga te njihova usporedba s našim sustavom neverbalnih znakova…

I na kraju učenici mogu za domaću zadaću ili kao razredni projekt napraviti analizu i usporedbu knjige i filma, odnosno ulomka knjige (u udžbeniku) i ulomka filma koji su odgledali.

Viel Spaß beim Anschauen und Lesen!

Od ideje do filma

zeljka_markovic_bilic

Željka Marković-Bilić

Tečaj „Od ideje do filma“ postoji već niz godina, no dosad se odvijao licem u lice s polaznicima na raznim videoradionicama, uglavnom ograničen mjestom održavanja. Spojem tehnologije, novih sustava, ali i želje da se film i filmska kultura približe svim zainteresiranima, nastala je i njegova online inačica. Njegov autor, dipl. učitelj informatike Darko Rakić, ističe kako u obrazovnim ustanovama često ne postoji motivacija, znanje niti dovoljno vremena za provođenje izvannastavnih aktivnosti iz područja filma, a ujedno postoji nedostatak kompetentnoga kadra pa se javlja i potreba za drugačijim načinom obrazovanja koje će biti prilagođeno i dostupno svima. Rješenje je pronašao u e-obrazovanju koje nudi poučavanje primjereno uzrastu i stupnju obrazovanja polaznika, neovisno o školi koju pohađaju i mjestu življenja, a ovisno o njihovom slobodnom vremenu.

Tečaj je nastao korištenjem Moodlea – alata otvorenog koda. Moodle je alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu, a više o njemu možete saznati na adresi http://moodle.org/.

Tečaj je sastavljen od deset poglavlja koji polaznika na jednostavan i vrlo praktičan način vode od nastanka filma do snimanja i montaže.

Prvo poglavlje obrađuje film kao medij te njegove karakteristike, a polaznika se barem na trenutak vraća u godine kada su nastajali prvi filmovi i rađala se filmska industrija. Slika1Spominju se braća Lumiere, kinetoskop, prvi zvučni i filmovi u boji. Između ostaloga, može se pogledati prvi film u boji – crtani film „Cvijeće i drveće“ iz 1932. godine te proučiti usporedba filma s drugim medijima.

Slika 1. Primjer iz lekcije Općenito o filmu

U drugom se poglavlju polaznici upoznaju s filmskim rodovima i vrstama. Kako je Slika2najlakše učiti pomoću vizualnih medija, autor tečaja svaku vrstu filma potkrepljuje videoprimjerima. Možete, primjerice, proučavati i učiti razlike između igranog, dokumentarnog i animiranog filma.

Slika 2. Primjer iz lekcije Filmski rodovi i vrste

Budući režiseri će uz brojne primjere s lakoćom svladati funkciju kadra, filmskog plana, kuta snimanja te ostalih filmskih izražajnih sredstava – sadržaje trećega poglavlja.

Prva tri poglavlja polaznicima tečaja omogućuju i olakšavaju razumijevanje kulture filma te pružaju informacije koje će budućim filmašima uvelike olakšavati posao u prvim pokušajima snimanja.

Ideju za film možemo pronaći u svakodnevnom životu, prošlosti, raznim medijima, budućnosti ili pak na filmu. A oko dobro razrađene ideje nastaju sinopsis, scenarij i knjiga snimanja. Svi ti pojmovi, kao i primjeri kako ih napraviti, sadržaj su četvrtog poglavlja kojim Slika3započinje najzanimljiviji dio tečaja. Nakon što se razradio scenarij filma, podijelile uloge i likovi te izradila knjiga snimanja, još je preostalo raspodijeliti tko će što raditi, odnosno sastaviti filmsku ekipu. Tko je tko u filmu i čija sve imena idu na najavi i/ili odjavi filma te što obuhvaća njihov posao, sadržaj je petog poglavlja.

Slika 3. Primjer iz lekcije Filmska izražajna sredstva

Za snimanje je vrlo bitan odabir kamere jer upravo o njoj ovisi cjelokupni dojam. Možemo imati vrhunski scenarij i glumce, no ako je snimano kamerom koja daje neoštre, nekvalitetne snimke, cijeli je projekt vrlo upitan. Stoga autor tečaja veliku pažnju pridaje kameri uz objašnjenja kako radi i kako se pravilno koristi te daje savjete za uspješno snimanje (sedmo poglavlje).

Uz snimanje se usko povezuje kompozicija kadra. Kako prilikom snimanja/montaže ne bi došlo do nerealnih situacija odnosa likova i pozadine (prostora u kojem se nalaze), šesto poglavlje obuhvaća kompoziciju kadra, odnosno objašnjava kako se i na koji način likovi razmještaju unutar određenog kadra.

Završetkom snimanja na red dolaze montažeri, odnosno montaža snimljenih kadrova u jednu cjelinu – film. Koju vrstu montaže odabrati, uglavnom određuju redatelj i montažer filma, ali i sam film, odnosno njegova tematika i vrsta. Slika4Kako montirati, za koju se vrstu montaže odlučiti i što se njome dobiva, opisuje osmo poglavlje.

Slika 4. Primjer zadatka iz lekcije Montaža videa

Windows Live Movie Maker je program za obradu videomaterijala, a autor tečaja ga predlaže kao jedan od najlakših i najjednostavnijih za početnike montažere. No, u njemu se mogu montirati i opsežni i zahtjevni projekti što Slika5dokazuju navedeni primjeri. Kako ga instalirati, učitati snimljeni materijal, otkud krenuti s montažom te brojna druga pitanja, donosi deveto poglavlje tečaja.

Slika 5. Primjer iz lekcije Montaža u
Windows Live Movie Makeru

Tečaj završava provjerom znanja iz svih poglavlja (deseto poglavlje). Pomoću pitanja ponavljaju se najvažniji pojmovi potrebni za snimanje i montažu filma. Važno je naglasiti da na kraju svakog poglavlja autor zadaje zadatke koji su vezani uz poglavlje koje se proučavalo kako bi polaznik tečaja sam kontrolirao koliko je znanja usvojio. Sastavni dio tečaja je i rječnik pojmova koji polazniku, koji se nikada nije susretao s filmskim žargonom, pomaže da jednostavnije prolazi kroz poglavlja.

Zadnji i završni zadatak je snimanje filma na temu po izboru. Naravno, pri izradi filma treba uzeti u obzir i primijeniti sve što se učilo u tečaju: od ideje do filmskih izražajnih sredstava, kompozicije kadra, pravila snimanja i montaže.

Slika6
Slika 6. Primjer završnog zadatka tečaja

Film, kao najvažniji dio medijske kulture, jedan je od najvećih medija današnjice sa snažnim utjecajem na živote ljudi i djece, ističe autor Darko Rakić i dodaje: „S osnovama medijske kulture djecu treba upoznavati od vrtića i nastaviti tijekom daljnjeg obrazovanja. Filmom se djeca i mladi mogu izraziti na drugačiji način – uzimajući kameru u ruke i snimajući svoje doživljaje mogu prikazati svoje stavove o životu. Upravo zbog toga izdvajam film kao medij kojim bismo se trebalo više baviti i sustavno ga istraživati.“

Tečaj „Od ideje do filma“ možete pogledati na stranicama CARnetovog sustava za online učenje.

Za ulazak u tečaj potrebno je prijaviti se s AAI@EDU.HR podacima te koristiti lozinku tečaja: cuc.