Vijesti iz Delegacije Europske unije

delegacija_EU

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Vijeće Europske unije odlučilo je 21. rujna učiniti dimageostupnim na internetu tekst nacrta Ugovora o pristupanju. Nacrt Ugovora trenutno je dostupan na stranicama Delegacije samo u inačici na engleskom jeziku. Objavljena verzija nacrta Ugovora nije konačni dokument, budući da se za konačnu verziju mora još dobiti mišljenje Europske komisije, pristanak Europskog parlamenta i konačna odluka Vijeća Europske unije, ali i hrvatskih vlasti.

Poljski premijer Donald Tusk 17. rujna je u Zagreb službeno donio tekst nacrta Ugovora o pristupanju. „Veliki napori hrvatskih građana i vaše vlade isplatit će se u budućnosti. To kažem kao Poljak koji, kao i moji zemljaci, već godinama uživa korist od činjenice da je Europa ujedinjena, a mi smo njezin dio”, izjavio je poljski premijer nakon svečanosti. Nekoliko dana ranije, 14. rujna veleposlanici zemalja EU-a usvojili su pročišćenu englesku verziju nacrta Ugovora o pristupanju. U Ugovoru stoji da se očekuje da će se Hrvatska pridružiti Europskoj uniji 1. srpnja 2013. godine. Prijevod hrvatskih vlasti se može naći na stranicama Vlade RH.

Tekst nacrta Ugovora i više informacija na stranicama Delegacije i Vijeća Europske unije.

Obilježen Europski dan jezika u Zadru

U organizaciji Delegacije Europske unije, 14 veleposlanstava i kulturnih instituta država članica EU-clip_image002a te lokalnih vlasti, u Zadru je 26. rujna održano središnje obilježavanje Europskog dana jezika. Program je uključivao radionice i interaktivna predavanja o jezicima zemalja članica EU-a u zadarskim osnovnim školama te događanje na središnjem trgu koje je emitirano u okviru emisije 1. programa HTV-a „Hrvatska uživo-Euromagazin uživo”. Događanju je prisustvovao veliki broj građana koji su posjetili info-štandove organizatora te imali priliku sudjelovati u nagradnom kvizu o Europskom danu jezika. U okviru emisije „Hrvatska uživo-Euromagazin uživo“ predstavljeno je i više projekata EU-a koji su doprinijeli napretku i razvitku zadarske županije.

Više na stranicama Delegacije i Grada Zadra.

Kampanja Hrvatska Volontira!

U sklopu kampanje „Hrvatska volontira!“ 21. rujna održano je više od 109 aktivnosti na području cijele Hrvatske na Međunarodni dan mira, koje su uključile veliki broj pojedinaca, clip_image004udruga, institucija i tvrtki koje su kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promovirale volontiranje (uređenje okoliša, podrška socijalno ranjivim skupinama, zagovaranje za čisti okoliš, ljudska prava itd.). Suorganizatori kampanje su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Kampanja je održana u sklopu obilježavanja Europske godine volontiranja 2011. Regionalni centar – Volonterski centar Zagreb, proveo je zajedno s partnerima i suradnicima četiri volonterske akcije i uređivanje Parka mira u Rapskoj ulici, čišćenje ambrozije u Remetincu, rad u Domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama i Domu za starije i nemoćne Peščenica. Nakon akcija volonteri su se skupili u parku Zrinjevac na „Volonterijadi i proslavi Međunarodnog dana mira“ gdje ih je dočekao prigodni program. Više na stranicama Hrvatske mreže volonterskih centara.

Natječaji za financijsku potporu

Potpora prevenciji nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a raspisala je poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju djelovanje organizacija civilnog društva u prevenciji nasilja među mladima i djecom te u njegovanju volonterstva među mladima čija provedba pruža mogućnosti za daljnji razvoj i nadgradnju civilnog dijaloga te koji doprinose snažnijem aktivnom sudjelovanju civilnog sektora pri ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u EU. Prijaviti se mogu neprofitne nevladine organizacije ili mreže nevladinih organizacija poput udruga, poslovnih udruženja, sindikata i zaklada. Rok za podnošenje prijava je 17. listopada 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

Potpora organizacijama civilnoga društva u području održivog razvoja i zaštite okoliša

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a raspisala je poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju djelovanje organizacija civilnog društva pri promociji i praćenju politika održivog razvoja i zaštite okoliša čija provedba pruža mogućnosti za daljnji razvoj i nadgradnju civilnog dijaloga te koji doprinose snažnijem aktivnom sudjelovanju civilnog sektora pri ispunjavanju političkih kriterija za članstvo u EU. Prijaviti se mogu neprofitne nevladine organizacije ili mreže nevladinih organizacija poput udruga, poslovnih udruženja, sindikata i zaklada. Rok za podnošenje prijava je 17. listopada 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje programa EU-a, objavila je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava  u okviru projekta „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira˝. Prijaviti se mogu opće obrazovne ustanove (tj. osnovne škole i/ili srednje škole), učilišta, javne ustanove zadužene za obrazovne politike, istraživački instituti koji se bave obrazovanjem, ali i ustanove visokog obrazovanja (npr. sveučilišta, veleučilišta, škole za stručno visokoškolsko obrazovanje, bez obzira na vlasništvo), javne ustanove zadužene za obrazovne politike. Rok za podnošenje prijava je 7. studenog 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje programa EU-a, objavila je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav˝. Prijaviti se mogu vrtići, osnovne škole, srednje škole, visokoškolske institucije, udruge studenata u nepovoljnom položaju, regionalne i lokalne vlasti, međunarodne (međuvladine) organizacije te centri za odgoj djece/učenika s teškoćama u razvoju. Rok za podnošenje prijava je 14. studenog 2011., a detalje možete pronaći ovdje.

Napomena: vijesti prenosimo iz EU Biltena broj 40.