ENABLE – "empower children eliminate bullying"

gordana_lohajner

Gordana Lohajner

Što je ENABLE?

enEuropska mreža protiv vršnjačkog nasilja na nastavi i u slobodnom vremenu nastoji spriječiti vršnjačko nasilje na nastavi i u slobodnom vremenu učenika i doprinijeti dobrobiti djece u dobi od 11 do 14 godina usmjeravajući se na pružanje vršnjačke potpore te poticanje društvenog i emocionalnog razvoja.

Cilj projekta  je:

  • spriječiti vršnjačko nasilje
  • pridonijeti dobrobiti djece putem cjelovitog pristupa,
  • pomagati mladima da ostvare osnovna prava kod kuće, u školi, u razredu i u zajednici (tj. u grupi vršnjaka).

Projekt je usmjeren na razvoj društvene i emocionalne vještine učenja koje će im pomoći u jačanju otpornosti kako bi što bolje razumjeli i postali odgovorniji u mrežnoj i izvan mrežnoj društvenoj interakciji. Obzirom na sve veće društvene i egzistencijalne izazove s kojima se mladi suočavaju u današnjem tehnološki razvijenom društvu, razvoj društvenih i emocionalnih kompetencija ima važnu ulogu u dobrobiti djece i tinejdžera. ENABLE, Europska mreža protiv nasilja na nastavi i u slobodnom vremenu, povezuje društveno i emocionalno učenje (Social emotional learning, SEL) i vršnjačku potporu u jedinstven pristup.

Projekt se provodi u 5 europskih zemalja: Belgiji, Hrvatskoj, Danskoj, Gslika3rčkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U Hrvatskoj ga provodi udruga “Suradnici u učenju“, a sudjeluje pet osnovnih škola: OŠ Domovinske zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana iz Knina te OŠ Kajzerica, OŠ Luka i OŠ Nikole Tesle  iz Zagreba. Program edukacije učitelja i učenika vode hrvatski ENABLE ambasadori: Danijela Lokmer i Danijel Forjan.

ENABLE sufinancira Opća uprava za pravosuđe Europske komisije, a u oblikovanju svog inovativnog programa oslanja se znanje i stručnost šestoro europskih partnera i 10 članova stručnog tima. Hrvatski partner projekta je udruga “Suradnici u učenju”.  Projekt koordinira European Schoolnet koja surađuje s odabranim organizacijama odgovarajuće stručnosti i pristupa, a koje su vrlo aktivne u borbi protiv zlostavljanja i vršnjačkog nasilja među mladima.

Sadržaji za društveno i emocionalno učenje

 Intervencije u području društvenog i emocionalnog učenja poput ENABLE-a mogu pomoći smanjiti vršnjačko nasilje i viktimizaciju te poboljšati ishode psihološkog, društvenog, akademskog i fizičkog razvoja djece koja su bila žrtve vršnjačkog nasilja, kao i onih koji ga potiču ili sudjeluju u njemu. Komplet od deset jednosatnih nastavnih jedinica pomaže učiteljima da razviju  komunikacijske vještine i društvene strategije učenika koje će im biti potrebne pri suočavanju s mogućim situacijama vršnjačkog nasilja. Pripreme za nastavu koje je napisala nagrađivana obrazovna dobrotvorna organizacija iz Ujedinjenog Kraljevstva SWGfL temelje se na uspješnim strategijama iz cijelog svijeta koje su kao takve prepoznate u istraživačkoj fazi projekta ENABLE koju provodi grčki partner projekta For Adolescent Health. Teme su usklađene s deset tematskih sastanaka vršnjačke potpore, također pripremljenih u sklopu ENABLE-a.

enable-obrazovni

Nastavne teme, osmišljene su kako bi bile zanimljive, poticale na istraživanje i vodile učenike raznim putevima do rješenja:

  • Samosvijest: razumijevanje kako i zašto se osjećamo tako kako se osjećamo, izgrađivanje emocionalnog rječnika za izražavanje osjećaja i upoznavanje s pokazateljima vlastitog ponašanja
  • Upravljanje sobom: reagiranje na vlastite emocije i oblikovanje pozitivnih ishoda korištenjem raznih osobnih strategija
  • Društvena osviještenost: prepoznavanje emocija kod drugih osoba, uključujući vršnjake; tumačenje društvenih pokazatelja i situacija te razvoj pozitivnih reakcija
  • Društveno upravljanje: izgradnja niza osobnih strategija koje utječu na potencijalno vršnjačko nasilje kroz osmišljavanje pozitivnih ishoda. Dogovor o zajedničkim ciljevima za stvaranje pozitivnog okruženja u školi.

Komplet sadržaja za roditelje/staratelje s informacijama o tome kako osigurati sigurnost djeteta, online i offline, uključuje i aktivnosti koje zajednički mogu provoditi i kod kuće.

Sadržaji za vršnjačku potporu

Shema vršnjačke potpore uključuje suradnju učenika na sprječavanju vršnjačkog nasilja i enable1pomaganju u otklanjanju njegovog utjecaja na uključene pojedince. Učenici za pružanje vršnjačke potpore provode kampanje i aktivnosti kojima osvještavaju svoje vršnjake o problemu vršnjačkog nasilja i pomažu im da u školi osjećaju sigurnost i potporu.

Istraživanja su pokazala da sheme vršnjačke potpore donose brojne prednosti kako školama tako i učenicima koji pružaju takvu vršnjačku potporu:

  • Učenici često radije razgovaraju sa svojim vršnjacima koji su im bliskiji. Učenici kroz sudjelovanje u vršnjačkoj potpori daju izuzetno vrijednu podršku žrtvama vršnjačkog nasilja.
  • Učenici su često svjesniji onoga što se dešava među vršnjačkim skupinama i mogu otkriti pojavu vršnjačkog nasilja prije školskih djelatnika.
  • Takva odgovornost često pomaže učenicima u stjecanju većeg samopouzdanja, osjećaja odgovornosti, aktivnog slušanja i empatije.

Sadržaje za vršnjačku potporu ENABLE-a napisala je i osmislila vodeća britanska humanitarna organizacija za mlade, Diana Award, koja je pokrenula sheme za vršnjačku potporu u mnogim školama. Ovi sadržaji daju učiteljima sve što je potrebno za uspostavu učinkovite sheme za učeničku potporu u njihovom okruženju. Uključuju jednodnevnu radionicu na kojoj se učenici osposobljavaju za pružanje podrške vršnjacima i deset jednosatnih sastanaka tijekom kojih razvijaju vještine koje su im potrebne za ulogu pružatelja vršnjačke potpore. Najuspješnije sheme vršnjačke potpore one su koje vode sami vršnjaci i zato su sadržaji za učenike pripremljeni s mnoštvom ideja i aktivnosti na razne teme, poput sigurnosti na mreži, rasizma i dobrote.

mainPreuzmite besplatne ENABLE-ove sadržaje

Također možete pogledati knjižicu “ENABLE-ov komplet s materijalima za učenike, učitelje, roditelje i voditelje kampanja “, pripremljenu za promicanje vršnjačkog zagovaranja s ciljem rješavanje vršnjačkog nasilja u školskom sustavu.

image

Hrvatski ENABLE ambasadori

danijelaL_danijelF

Danijela Lokmer i Danijel Forjan

Što je Enable projekt?

imageEnable (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) projekt, vodi European Schoolnet, a financira Europska komisija s ciljem sprečavanja nasilja među mladima (eng. bullying) kroz sustavno istraživanje, primjenu znanja i aktivnu provedbu programa.

Projekt je predstavljen je u Ateni 11. i 12. ožujka 2015. godine i okupio je između 50 i 60 stručnjaka, akademika i profesionalaca iz čitavog svijeta. Cilj je bio upoznavanje s projektom, razmjena mišljenja, stvaranja međusobne solidarnosti te želja da se usporede različiti načini sprječavanja nasilja diljem svijeta, a posebno da se istraži na koji način je nasilje uvjetovano novim komunikacijskim procesima te društvenim i emocionalnim vještinama.

Tko su sudionici?

Na projektu surađuje šest glavnih partnera iz pet zemalja Eimageuropske unije Centre for Digitale Paedagogik (Danska); the Princess Diana Awards (Ujedinjeno Kraljevstvo the South West Grid for Learning (UK); Udruga “Suradnici u učenju” (Hrvatska); For Adolescent Health (Grčka) and European Schoolnet (Belgija).

Projekt podržavaju i tvrtke partneri Ask.fm, Facebook, Twitter, Microsoft i Vodafone koji će se pobrinuti za uvid, financiranje te različite mogućnosti diseminacije projekta u svim njegovim fazama.

ENABLE Hackathon i trening ambasadora

Predstavnici zemalja sudionica ENABLE projekta sudjelovali su na intenzivnim predavanjima i radionicama koje su se odvijale 13. i 14. listopada 2015. godine u Londonu. Hrvatski ENABLE ambasadori su učitelj Danijel Forjan iz OŠ Domovinske zahvalnosti u Kninu i učiteljica Danijela Lokmer iz OŠ Kajzerica u Zagrebu.

Ambasadori su kroz dva dana prošli kroz niz radionica i predavanja na temu nasilja i svih mogućih vrsta nasilja. Rješavale su se konkretne situacije i predlagala su se rješenja za moguće situacije i vrste nasilja među djecom, a također i kome se obratiti u slučaju nasilja među djecom.

Svi sudionici su na kraju svoje edukacije dobili certifikat o sudjelovanju na treningu za ENABLE ambasadore.

Radionica: učiteljica Danijela Lokmer
image

Radionica: učitelj Danijel Forjan
image

Prvog dana dolaska u London, u Facebook centru dodijeljene su nagrade ENABLE Hackathon mladima od 9 do 17 godinimagea koji su u timu s mentorima osmislili aplikaciju ili uradak koji će pomoći u smanjivanju nasilja među mladima, poticati pozitivno ponašanje, pomaganje te razumijevanje vlastitog ponašanja. Nažalost niti jedan od hrvatskih timova nije osvojio nagradu, ali će svi naši timovi i njihovi radovi biti predstavljeni u studenom na posebnom hrvatskom ENABLE događanju.

Kako će se projekt provesti ?

Uloga ENABLE ambasadora je provesti cjeloviti program sprječavanja nasilja među mladima u svojim školama, prenijeti stečeno znanje kolegama te osposobiti i druge zainteresirane škole za provedbu istog. Zamišljeno je da svaka od zemalja predstavnika proširi svoje znanje i provedbu projekta na barem 7 škola, što u slučaju Hrvatske znači 3-4 škole po svakom ENABLE ambasadoru.

Ambasadori su dobili vrijedna znanja i kalendar provedbe događanja. Nakon listopada i predavanja u Londonu, kroz studeni i prosinac ambasadori biraju škole koje žele sudjelovati u projektu te ih upućuju u način provedbe projekta. Od siječnja do lipnja će se provoditi projekt i radionice u kojima će sudjelovati sve zemlje, a na taj načini izgrađivati osjećaj zajedništva i osnaživanja suradnje. Ambasadori će međusobno dijeliti svoja iskustva o svemu na što će nailaziti u procesu provedbe projekta.

image

Tko je ciljana skupina?

Ciljana skupina za provedbu projekta su učenici od 11-14 godina te ambasadori sami mogu odlučiti na koji način će provesti projekt. Naime, projekt se sastoji od 10 različitih radionica koje se odvijaju kroz 10 tjedana, kroz koje djeca uče što je to nasilje, kako ga prepoznati i spriječiti te kako biti empatičniji prema svojim vršnjacima i na koji način osnažiti zajedništvo uz uklanjanje netrpeljivosti.

Drugi dio projekta odnosi se na organiziranje vršnjačke podrške (peer support) tj. skupine za podršku učenicima žrtvama nasilja koje ambasadori moraju obučiti i dati im alate kojima se mogu služiti i biti u službi onima koji su već žrtve nasilja. Skupina za podršku će osim radionica imati i jednodnevnu ili višednevnu obuku te će uključivati učenike volontera koji žele biti pomoć i podrška. Svi ambasadori i škole mogu biti fleksibilni i kreativni te na svoj način provesti čitavi program.

Koji će se materijali koristiti za provedbu projekta?

Svi ambasadori dobili su vrijedne, već gotove lekcije i prezentacije koje će im biti od velike imagepomoći i pomoću kojih će uspješno provesti projekt. Materijali su osmišljeni u suradnji European Schoolnet organizacije i the South West Grid for Learning.

Očekujemo veliki uspjeh i podršku svih kolega i škola koje će sudjelovati u ovom projektu.